leifsjoqvist

2016-05-31
15:54:05

Om den stora illusionen
Kärleken är bland det mest svårdefinierbara vi har
att förhålla oss till.
Många lever i den stora illusionen som vi fått med
oss via sagor sedan barnsben. Pinsessan får sin
prins. Prinsen hittar sin prinsessa.
I all fiktion handlar det i princip om kärlek eller död.
Den enda kärlek som jag kan se är absolut är den
till sitt barn. Den kärleken är villkorslös och äkta(ell-
er borde vara).
Men den kärlek som är mellan vuxna människor är i
stort en illusion.
Det kan närmast bevisas av se till vad som händer
med den som blir "sviken". Då byts den stora kärlek-
en ut mot det stora hatet. Vilket kan förklaras med att
vi egentligen inte älskar den andre utan älskar oss själ-
va och i huvudsak är ute efter den andres kärlek till oss
själva. Vilket kan bevisas av hur få som skulle uppskatta
att den andre haft riktigt bra sex med en annan än en själv.
Otrohet handlar ju i princip om vem som har tillfällen och
vem som inte har det. Det är lätt att ha hög moral om man
är tjock,ful och allmänt tråkig.
Det kan också bevisas av hur glada vi blir när det går åt hel-
vete i andra förhållande och vi kan luta os tillbaka och känna
att så illa har i alla fall inte vi det.
Förhållanden handlar mer om att äga än att vara i.
Det första dött det andra levande.
 

2016-05-31
13:10:27

Sisyfos och vardagen
Det usla arbetet brukar liknas vid myten om Sisyfos.
Man rullar upp en sten till kanten och när man väl är
uppe rullar den ner igen och man får börja om.
Albert Camus menade att detta är väl som livet i stort.
Det mesta pekar på att han har rätt.
Inom vänster kan man tyda det som att den reformis-
tiska vägen är Sisyfos medan den revolutionära delen
av vänster vill komma över och bortom kanten.
Frågan är vad som finns bortom kanten?
De gånger man sökt det svaret har det slutat i hård re-
ressiv diktatur och fångläger.
Från höger och liberalt håll så är vägen bortom kanten
fyllt av religiöst dravel. Där är svaret att man skall rulla
stenen under sin livstid och när man dör får man se vad
som finns bortom kanten.
I vardagen finns Sisyfos hela tiden.
Vi går till skola och jobb och går hem igen. Dag in och dag ut.
I princip hela livet håller det på så.
Så det handlar egentligen bara om vad vi skall göra och tänka
under tiden vi rullar stenen upp och går tillbaka för att rulla upp
den igen. Emellanåt kan vi fantisera vad som finns bortom kant-
en och det är väl dessa fantasier som får oss fortsätta.
För Camus räckte inte det och han tog sitt liv.
 

2016-05-31
12:59:21

Bilden av förorten
När ideologin sätts ur spel träder populismen in i stället.
Man kan tydligt se det i diskussionen om förorten. Allmänt
diskuteras inte det som sker i ett antal delar av Sverige
som ett samhällsproblem utan som ett förortsproblem.
När man då inte kan föra debatten på ett strukturellt hög-
re plan sjunker det ner till nivån under.
Då söker man lösningar som är enkla. Varför göra det svår-
are än vad det är?
Då tittar man på vilka som bor på just det specifika ställena.
Då ser man att de är överrepresenterade av andra etnicitet-
er än den svenska.
Då blir det problemet.
Jag som är uppvuxen i Olskroken som då på 60-talet började
förslummas, vilket var en medveten plan från Rosen och Göta
lejon för att senare få riva hela skiten, sågs det i huvudsak som
ett klassproblem. Det fanns de som menade att det var finnarnas,
degosarna(juggar, italienare, turkar, greker) och självklart romerna
(då visste ingen vad romer var utan man sa allmänt zigenare) fel.
Skillnaden på då och nu var att sossarna var ett statsbärande
parti med en klar ideologisk linje vilken innebar att man såg klass-
perspektiv i den politik man förde och de analyser man gjorde,
Idag trummar man på i populism. Det pratas om mer polis, hårdare
straff och även undantagstillstånd och utegångsförbud. Gammal
politisk skåpmat som brukar praktiseras av diktaturer.
Man vägrar att se att fattigdom kopplat till arbetslöshet är grund-
problemet. Man ser inte att barn som närmast hela sin uppväxt
lever sitt liv i det lilla område där de bor för de har inte vare sig
pengar eller kontakter utanför att ta sig någon annanstans.
Man vägrar att se att desintegrerade skolor med en för stor samling
barn utan språk och stöttning hemifrån skapar de tonåringar som
senare bränner bilar.
Man vägrar att se att trångboddhet men en närmast omöjlig framtid
att skaffa egen bostad är ett problem.
Det sorgliga är att inget kommer att hända förrän folk i dessa utsatta
områden själva organiserar sig för förändring. Ingen gång i historien
har överheten hjälpt underklassen till dess egen befrielse.
Det är kontraproduktivt att försvara det som sker i förorten med att
man inte själv har något ansvar.
Med organisering kommer disciplin. Kolla hur facket i sin begynnelse
också hade moraliska koder för sina medlemmar. Man skulle var en
prydnad för sin organisation och man skulle inte supa.
 
 
 

2016-05-30
15:51:16

Attityder
Ungar i socialt utsatta områden har en tendens
till att alltid vilja hävda sig. Om man inte har skolan
att kunna luta sig tillbaka mot så blir det att gapa
och skrika och understundom slåss för att skapa
sig en känsla av makt.
Om man då har en hel grupp av sådana ungar kan
energin totalt döda en tränare mentalt.
De är så upptagna att bevaka sina revir att de inte
lyssnar. Om jag säger två tillslag får jag räkna med
att få höra frågan: hur många tillslag? minst tre gång-
er och fem minuter in på övningen kommer någon att
använda tre och säga: jag visste inte.
Hur många gånger jag får höra "Håll käften" är ingen
ide att räkna. Det är standard. Vissa träningar är det
så grinigt att allt handlar om att överleva mentalt. Då
skall man veta att jag ofta får höra :dig lyssnar de ju på.
Jag upplever inte alltid att det är så.
Men, för att få en fungerande träning är jag hård.
Jag slår ner på dåligt beteende direkt.
Det är enda chansen att kunna ha fungerande träningar.
Sedan detta med tider.
Det tar cirka ett halvår för en grupp att landa i att passa
tider.
De som kommer tio minuter för sent eller mer får inte vara
med (ibland sänker jag gränsen till fem).
Detta revirpinkande och sökande efter position i gruppen
pågår hela dagen och framåt kvällen går de flesta på knäna.
När man då vet att de lever på bajskost, dricker Coca-cola,
energidryck, godis och chips ,förstår man att de inte heller
har en chans att förändra sin livssituation.
 
 

2016-05-29
23:16:58

Årets Giro d´Italia
Inför årets Giro var Nibali stor favorit. Den första veckan gjorde
han inte mycket väsen av sig. När det återstod sex etapper för-
väntade man sig att han skulle börja röra på sig. istället gör han
ett svagt bergstempo och fram går istället Kruiswik från Holland.
Samme Kruiswik gör en stark etapp dagen efter och Nibali tapp-
ar. Han ser blek ut 4.44 efter Kruiswik och dessutom efter Colom-
bianen Chavez och en annan av tippade toppkandidaterna span-
joren Valverde.
Tre etapper kvar. Egentligen två då den sista är ren defilering som
alltid i de stora loppen.
På den tredje etappen från slutet klättrar man och cyklisterna är
slitna. Nibali och hans stall Astana trycker på. men på krönet till
den näst sista stigningen är alla med utan Valverde som tappar.
Bara några hundra meter på nedförskörningen kör Kruiswik in i
en isvägg och vurpar totalt. Cykeln pajar. Han har ingen som kan
hjälpa honom. Nibali sticker och ökar avståndet. Han vinner etapp-
en och Kruiswik tappar hela sitt försprång.
Inför den näst sista etappen leder då Chaves 44 sekeunder före
Nibali. Valverde ytterligare en minute efter och Kruiswik några sek-
under ytterligare efter.
Kruiswik som kunde blivit den förste holländare att vinna loppet och
som hade hela loppet i sin hand får sina drömmar krossade av ett is-
vägg i bergen.
Näst sista etappen är inte så lång. 13,4 mil. Men mot slutet har man
en stigning på 21 km. Alla vet att om Nibali skall vinna måste han sät-
ta in stöten här. Chavez vet.
Framför de fyra har en grupp tidigt ryckt. De har inget med det totala
loppet att göra. I den gruppen finns Tanel Kangert som kan vinna etapp-
en. Då får han stallorder: du skall stanna upp och hjälpa Nibali. Så Tan-
ert som är tio minuter före får stanna upp och vänta in Nibali.
I mitten va den långa stigningen rycker Nibali. Han får ett avstånd. Det
ligger på 20 sekunder före Chavez och Valverde. Så kommer Nibali ifatt
Tanert och denna drar iväg igen med Nibali på rulle. Här avgörs loppet.
Nibali ökar avståndet. Chavez orkar inte. Nibali trampar på den sista
milen och får till slut ett avgörande. I mål är han långt före Chavez.
Till sista etappen har han över 40 sekunder till Chavez. Nibali har vunn-
it årets upplaga av Girot. Chavex kommer två, Valverde trea och stackars
Kruiswik fyra.

2016-05-26
16:28:13

Så är det
Fick en gåta av en god vän:
-Vet du vad det är för skillnad mellan en legobit
  och en kvinna?
-Nej, svarade jag.
-Då skall du nog hålla dig till legot.
Jag svarade: Det är ju det jag gör.

2016-05-26
13:52:58

om att ändra åsikt
I DN skriver Malin Ullgren om de som var revolutionärer
68 men som idag närmast är motsatsen. Vad hände där?
i Aftonbladet från förra året recenseras David Brolins bok
om samma ämne.
I Brand från förra året finns en liten artikel som tänker om
åsiktsbytarna
.Det är fascinerande med dessa glödande revolutionärer
som byter sida och slår över i sin gene motsats. Hur kan
det bli så?
Jag var lite efter 68-orna. Jag var revolutionär.
Jag vet inte riktigt vad jag skall kalla mig idag.
I grunden finns jag i samma åsiktsfält som då vad det gäller
synen på det kapitalistiska samhället och imperialismen.
Det som jag tänkt om i gäller vad man skall göra åt det.
Jag minns min fars oförstående min när jag pratade om sossarna
som korrumperade och om behovet av en revolution. Han jobbade
på varven och hade gått från att vara en fattig torparson till en arbe
tare som kunde försörja sin familj på bara några decennier. Han
hade levt förändringen. Detta kan göras generellt. Många revolu-
tionärer kom från "fina" hem och hade inte en aning om villkoren
för arbetarklassen. När sedan vänstervågen ebbade ut kröp de
tillbaka till sin egen klass och omslöt de värderingarna.
Jag som är uppfödd i arbetarklass och levt där hela mitt liv kunde
inte göra så.
Idag anser jag inte att det föreligger ett revolutionärt läge, minst sagt.
Det kan dock förändras. Sverige kan ockuperas och då kan man bli
tvungen att ta till vapen. Sverige kan öka sin repression för att förs-
vara  överklassen  in  absurdum och om det då blir mer eller mindre
en polisstat   för att försvara den ordningen kan det också bli tvunget
till förändring med våld.
Men i dagens relativa demokrati finns ingen anledning till annat än
politiskt fotarbete, organisering och opinionsbildning.
Man måste också se över vad som hände i alla de stater som föränd-
rades till uttalade kommunistiska stater under efterkrigstiden och
självklart vad som hände i Sovjet.
Vem av oss i väst hade velat leva i den typ av diktatur såsom det blev?
Sålunda finns min grundsyn över det svenska klassamhället och den
imperialistiska världsordningen kvar i stort sett(verkligheten ser ju ann-
orlunda ut).
När det gäller synen på feminismen, rasismen och sexismen är det
så att jag ogillar det perspektiv som identitetspolitiken tagit och som
idag dominerar vänsterns syn.
Identitetspolitiken som den praktiseras tar lite eller ingen hänsyn till
klass och blir därmed kontraproduktiv. Feminismen i detta perspek-
tiv tar mer hänsyn till att få in kvinnor i maktpositioner än att ta strid
för den förkrossande majoritet som finns i samhällets botten. Se hur
ofta feminister drar en lans för Kommunals kvinnor.
Det är en självklart att vi inte skall peka ut människor utifrån deras
etnicitet eller sexuella läggning. Det är ju ett historiskt bakslag att
vi ens diskuterar detta.
Skrivet av en gammal maoist.......................
 
 

2016-05-25
14:23:00

hur skall man ställa sig
SVT visade i måndags en dokumentär om vilken roll
fascister och nazister har och har haft i utvecklingen
i Ukraina. Här finns partiet Svoboda och här finns de
paramilitära grupperna Högra Sektorn och Azov.
I programmet får vi se de nazistiska symbolerna och
deras egna ord om vad de tycker om judar. Ändå häv-
dar en stor del av det svenska etablissemanget med
Carl Bildt i spetsen att de bara är nationalister.
Det är märkligt att man kan skapa stora rubriker i Sver-
ige om den utbredda antisemtismen och så totalt blunda
för vad som händer i Ukraina.
Det är märkligt att vi kan svälja att USA åker världen över
och med militär makt och massdöd säger sig försvara fri-
het och demokrati och i nästa stund inte ens vill lyssna till
alla de med rysk etnicitet i Ukraina som är fullständigt skräck-
slagna över den laglösa ukrainska pöbelhopen av nazister
och fascister som jagar vänster, judar och ryssar med samma
glada tillrop.
Men det ingår i det stora projektet att göra Sverige alltmer be-
roende av i synnerhet USA och EU( inte ens våra egna orga-
niserade nationalister i SD ser något problem med att vi an-
sluts till NATO.)
Sverige har inte varit så lojala till en supermakt sedan Andra
Världskrigets första år.
Sverige går ju med i krigshetsen mot Ryssland utan att blinka.
Putin må vara semi-diktatorisk ledare men han är ju knappast
så korkad att han skulle gå ut i krig mot en total övermakt.
Dokumentären om Ukraina var tvunget att kommenteras efter
då den går utanför landets officiella bild av vad som sker. den
typen av kontroll över våra åsikter var det länge sedan vi såg
från Public Service.
 

2016-05-25
13:20:44

fördomar
I förrgår tappade jag bort min cykelnyckel i klubben. Jag
letade febrilt överallt runt om och i klubbhuset efter den.
Jag visste ju att jag haft den i det lilla området. När timm-
arna gick ökade min frustration. fantasier uppstod om vem
som tagit den och i princip hela Backas befolkning fick ett
imaginärt nackskott. Dagen efter vände jag upp och ner på
klubbhuset i min jakt på nyckeln men utan resultat. Jag sat-
te mig på en stol i det lilla kontoret och nästa grät av frust-
ration. Jag funderade på vem som var Backa bästa cykel-
tjuv som kunde hjälpa mig att knäcka låset. Då såg jag att
ett papper i kopiatorn var lite snett. jag stoppade in handen
i pappersmataren och längst därinne låg nyckeln.
Så vad som hänt är att någon ledare som skulle skriva ut en lag-
uppställning tryckt på Skriv ut och då har pappret i mataren drag-
it in nyckel längst in i kopiatorn.
Få saker i livet skänker så stor tillfredsställelse som en återhittat
cykelnyckel.

2016-05-24
12:22:33

Vad jag och Adolf har gemensamt
Bengt Liljegren som skrivit en biografi över Adolf Hitler
berättar att Adolf endast tränade med en sak, nämligen
kungsfjädern.
Han gjorde det för att kunna stå och heila i timmar vid
marscher.
Det är nu inte därför jag alltid haft en kungsfjäder nära
mig hela livet.

2016-05-23
10:58:17

vinter och vår
 
Från min balkong i januari........................
och i maj.

2016-05-22
09:45:04

kulturrevolutionen
När jag var aktiv i Röd Ungdom hade jag en positiv
syn på kulturrevolutionen. Mao skickade ut de unga
för att ta kamp mot borgarskapet och den utbredda
revisionismen. Det var ett otydligt budskap. Vem var
borgare? Vem var revisionist?
Unga rödgardister angrep långhåriga, de med fel skor
eller de som inte kunde citera Maos lilla röda. När des-
sa övergrepp blev för godtyckliga och höll på att utlösa
anarki skickade Mao ut miljoner unga till att bli bönder.
När man idag ser hur IS eller Islampolisen i Iran agerar
ser man tydliga likheter hur man attackerar människor
utifrån de ser ut eller vad man anser att den attackerade
har för åsikter.
De som anser sig ha den fullkomliga rätten att tolka verk-
ligheten kommer alltid att urskiljningslöst angripa andra
människor och grupper i Gud eller partiets namn.
Under några decennier levde jag med revisionism utan
att riktigt begripa vad det var. I huvudsak var alla revisio-
nister som inte följde Marx, Lenin, Stalin eller Moas "tyd-
liga texter". Egentligen var det ju tolkning mot tolkning.
Det stora problemet var ju att praktiken fick stå tillbaka
för att man skulle bekämpa ideologiska fiender inom
samma lilla vänstersfär som man själv var en del av.
Borgerskapet måste ju stått på utsidan och tittat in och
undrat över varför alla på andra sidan la all energi på att
bekämpa varandra.

2016-05-20
01:01:49

Det postmoderna
När SD går till storms mot s k gammelmedia gör
man det med en postmodern strategi. Berättelsen
är viktigare än sanningen. Avpixlat kryllar av hist-
orier som är rena hitte på.
Själva menar det tvärsom att det är gammelmedia
som undviker sanningen genom att inte skriva att
alla blattar begår brott och då särskilt mord och
våldtäkt.
Nazister och SD har en gemensam syn på det eta-
blerade och det är att Frankfurtskolan( Marcuse,
Adorno, Horkheimer, Habermas och Fromm för att
nämna några)har lagt ett ideologiskt raster som slav-
iskt följs av det etablerade.
Få om ens någon tar upp detta till diskussion.
Få inom gammelmedia har nog läst någon av herr-
arna ovan och av SD-folk är det nog ingen.
Berättelsen är allt.
 
 

2016-05-20
00:52:58

Verkligheten bättre än sagor
Jag lyssnar till debattörer som menar att
det är bra att man tar bort delar av Jan
Lööfs stereotypa bilder.
Orsaken sägs vara att man tycker det är
jobbigt att förklara för sina barn att verk-
ligheten inte är som de stereotypa bilderna.
Om nu barnen dagligen träffar svarta, bruna
eller gula barn och det är deras kompisar
kommer knappast stereotypa bilder att göra
dem till rasister.
Men om man bor i vita medelklassområden
och bara umgås med den typen av folk så
spelar det nog ingen roll hur mycket man för-
klarar de stereotypa bilderna, rasismen lär
sakta inympas i alla fall.

2016-05-20
00:18:45

Vänstervriden media

"På en bild från 2009 poserar Ebba Busch Thor

vid ett stridsfordon i Israel, hon gör tummen upp

för Israels seger i Gaza, där tusentals civila död-

ades, dessutom iklädd en t-shirt från israeliska

armén. Även Sara Skyttedal, nuvarande ordför-

ande i KDU, är med på bilden, hon sitter vid kul-

sprutan och låtsas skjuta. Drev? Nej, inte alls."

 

Torgny Domeij

2016-05-19
01:45:48

Ett drev
1989 kom man på den ljusa iden att man
skulle skicka iväg några "värstingar" i Stock-
holm på en segeltur över Atlanten till Karibien.
Tanken var att grabbarna skulle lära sig segla
få lite andra värderingar och inte minst komma
bort från den miljö där de agerade.
Det blev ett himla liv. Drevet gick i media. I stort
handlade det om att man skulle ge dem ett halvt-
års semester och att det också skulle uppmana
andra till brott för att få åka på drömseglats.
Nu blev det ingen segling över Atlanten men en
segling från Spanien till England.
Resultatet var inte helt tydligt.
En av de båda handledarna hoppade av efter att
ha blivit knivhotad och den som hotade skickades
hem.
Men grabbarna rättade sedan till sig.
Kanske hade de gjort det även utan seglingen.
Jag tycker ändå iden var bra.
Det viktiga om man nu skulle göra om det är att
hitta rätt personal som kan hantera unga grabbar
på glid.
För den som vill lyssna sjä'lv finns en dokumentär
på P3.
 

2016-05-18
13:57:28

det gör ont
Inför valet 2010 debatterade några män SD i
panelprogram. Alexander Bard som jag oftast
inte sympatiserar med visar sig ha  närmast
obehagligt rätt.
Kolla.

2016-05-18
13:19:48

Vidrigt
Elisabet Höglund har en blogg.
Där skriver hon tendensiöst om kriminalitet i
allmänhet och mord i synnerhet.
I senaste inlägget gör hon en stor sak över antalet
mord i april i år jämfört med mars.
Om man skall använda statistik måste man ju an-
vända den över tid. Höglund går ju på SD-linjen och
tittar på antalet anmälningar och inte antalet verk-
liga brott.
Använder man statistisken har antalet mord och våld-
samma brott legat stabilt sedan 1960-talet.
Den tid då Sverige historiskt sett haft få mord är tiden
mellan 1922-55. Det är tiden för motboken och vi drack
lite alkohol.

För några år sedan sa en kvinna från ROKS i TV att alla män var djur.

Vid ungefär samma tid sa Shyman att alla män var talibaner(hon sa in-

te så men det blev så). Det blev ramaskri. Inte kunde man döma alla män

för vad några få gjorde. De allra flesta män var ju hyggliga och skötsamma.

Så går man till brott idag och ganska många hävdar att dessa begås uteslut-

ande av invandrare och flyktingar(vilket inte är sant) och de som hävdar detta

menar att man kollektivt skall bestraffa alla invandrare och i synnerhet alla

flyktingar. Med den logiken skulle man flytta alla män till Gotland. Då skulle

alla mord , allt  våld och så gott som all sexuell brottslighet försvinna från

resten av landet.

 
 
 

2016-05-16
23:55:09

Musiken har ingen betydelse?
Igenom decennierna har frågan dykt upp gång på
gång: vilken betydelse har musik för rent konkreta
aktioner?
På 70-talet fanns ju de som menade att proggmusiken
uppmanade till revolutionen och skapade usla samhälls-
medborgare och åter andra att det uppmanade till terro-
rism.
Från andra hållet kom att ingen gör något bara för att
man lyssnar på lite musik till de som menade att musik-
en var en bar sätt att mobilisera massorna.
Under 80-talet var det hårdrocken som stod i fokus. Om
man lyssnade på hårdrock blev man satanist och/eller
skolmassmördare. Det påstods att om man lyssnade till
vissa bands skivor baklänges dök det upp uppmaningar
till satanism.
Åter fanns det då de som ansåg att hårdrocken var vid-
rig och borde förbjudas medans de som lyssnade till den
ansåg att den inte hade annan betydelse än njutning och
tvärsom gjorde människor lugnare.
I mordrättegången efter morden på baren vid Friskväders-
torget har nu polisen slängt in lite Raptexter och tycks mena
att dessa texter skapat en del av det våld vi ser i de svenska
förorterna. De som själva spelar Rap menar att detta är skratt-
retande.
Så vilken betydelse har musiken och texterna?
Jag går till mig själv. Om jag lyssnar till hårdrock hemma kan
pulsen gå upp och jag kan tänka hatiska tankar, men det är
inte musiken som skapar dem utan förstärker dem.
Om jag cyklar med iron Maiden i lurarna och en idiotbilist kom-
mer för nära brister det snabbare för mig än om jag inte har mus-
ik i öronen(eller om jag skulle lyssna till Mike Oldfield) och jag
kan göra fula gester till bilisten.
 
 
 

2016-05-16
16:09:08

vad är terror?
Det är inte bara Donald Trump som har vanföreställningar om
att den islamitiska terrorn är det stora hotet på jorden. Han del-
ar denna världsbild med en stor del av vår tids makthavare.
Om man använder Rummels analys om bodycounting, alltså
vilka system som kostar flest människoliv, kan man lätt se att
de s k motåtgärder mot terrorn som USA och dess allierade
använder kostar betydligt fler liv än vad terrorn i sig kostar.
Inte bara det. De krig som sägs bedrivas mot terrorn är ju en
absolut nödvändighet för det militärindustriella komplexet att
kunna motivera fortsatt biljardrullning på vapen.
Gång på gång ser man ju också hur både stater och säker-
hetstjänster spelar under täcker med de officiellt så hatade
terroristerna.
USA skapade i princip Al Qaida i Afghanistan, men missbe-
dömde vad som skulle ske efter att Sovjet lämnat samma land.
I Irak, Libyen och Syrien har vi sett samma stöd till islamistiska
grupper med mål att störta makthavare som inte passar in i
den amerikanska imperialismens mall.
För Sverige gäller det att ta sig ur det nätet.
En anlutning till NATO, som drivs på av den svenska krigsindu-
strin vore förödande för vårt nationella oberoende. I kampen som
förs för anlutning till NATO ingår också att piska upp ryssskräck-
en vilken i stort skapas på samma sätt som andra gånger i historien
när den svenska nationella makten behöver en yttre fiende för att
dölja vad man egentligen tänker göra.

2016-05-16
00:25:00

Skatt
Frågan om skatterna är till fullo kidnappad av de
som har mer pengar än vad de kan göra av med.
Det handlar alltså inte om pengar till konsumtion.
Det handlar om makt.
För en människa som tjänar mer än 40000/månad
skulle en "enorm" skatteökning vara förödande en-
ligt GP och Teodorescu. 1200 kr i månaden skulle
alltså vara en katastrof? Det är vad man skulle få
betala vid 3% skatteökning och vilken skulle rädda
välfärden.
GP och liknande språkrör för kapitalet får ju Pravda
att framstå som den undersökande journalistikens
moder.
I ett land där man tagit bort arv- och förmögenhets-
skatt och ett land som blivit ett paradis för rika und-
rar jag när det får vara nog?
Välfärd byggs av skattemedel.
Välfärd byggs av medborgare i en stat som solidariskt
betalar in för denna välfärd.
Det är denna tanke som skrämmer Teodorescu mest.
Att folk skulle bli medvetna om hur orättvist vårat sam-
hälle är.
Därför skriver hon och hennes tidning om människor,
en minoritet, som livnär sig på bidrag, men skriver inte
ett ord om alla de miljarder som undanhålls skattkistan
av folk som har mer än nog.
Det är oanständigt.
Förr eller senare kommer det att bli uppror.
Orättvisor kan inte döljas hur länge som helst.
Kanske måste vi leva ett decennium eller två med att
jaga blattar och helga det svenska, men förr eller sen-
are kommer flertalet att förstå att det är makten som är
problemet och den ojämlika fördelningen i samhället
som föder orättvisorna, stora som små.
 

2016-05-15
10:03:13

för oss som var medhumor

2016-05-14
12:14:56

Analsex
När jag växte upp och var ung i slutet av 60-talet
och 70-talet var ju den officiella bilden av Sverige
att vi var frigjorda och hade sex överallt.
Det var inte min upplevelse. Jag famlade som så
många andra i alla tider om vad som egentligen
sker där under täcket.
Jag funderade över om min kuk var för liten. Alla
mätte och berättade om resultat. Med jävligt myck-
et skinn på linjalen kom jag också upp i dessa stor-
lekar.
Jag liksom många andra ljög om min sexuella debut.
Det var ju oerhört förminskande att säga att man inte
hade haft sex.
Jag levde med den lögnen så att den än idag har blivit
en sanning.
Det var också en diskussion om analsex. När jag sedan
blev sexuellt aktiv fortsatte den. Min erfarenhet av detta
rör sig om ett tillfälle och jag minns bara att vi gjorde det.
Vare sig mer eller mindre.
Jag minns när jag pratade med detta med några vänner
och en sa att tyckte det var onormalt. Vi andra tyckte tvärs-
om(jag vill minnas att jag vid det tillfället inte hade någon
erfarenhet). Några månader senare berättade vännen att
han pratat med detta med sin flickvän. När de sedan hade
haft sex frågade hon honom om han tyckte det var skönt.
Jadå, sa han.
Bra, sa hon, för nu har du analsex.
Jag tänker på detta när jag lyssnar på P3 Samtalet om just
analsex. Här pratas det högt och lågt om analsex. Det är
ett samtal som hade varit omöjligt i media när jag växte
upp. Allt var inte radikalt på 70-talet.
Så nu fick jag lyssna till en man som förbereder sig genom
att tänka på vad han äter och att han skiter innan det är dags
för analsex.

2016-05-12
01:49:22

sanningen överträffar satiren
I det stundande amerikanska valet har man
en särskild plats för satirikerna. Men med Trump
löper de stor risk att bli arbetslösa.

2016-05-12
01:02:34

utrymme
De som hänger sig åt identitetspolitik vill sällan
säga att klass inte är viktigt för dem. De menar
att det är en av de viktiga frågorna.
Men är det så?
I dagarna har den offentliga debatten kretsat kring
Jan Lööf och att han ombeds att teckna om vad som
kallas stereotypiska bilder. Han vägrar.
Det andra är en märklig debatt som började med en
diskussion i Studio Ett om identitet. Hanna Lindholm
från SDU plockade poäng genom att fråga om hon
kunde säga att hon var en katt. V-partiets represen-
tant framstod som ganska dum i sina svar.
Jämför hur många gånger vi får höra om exempelvis
Volvo knäcker sina arbetare nu när det i princip går
att att bara plocka in nytt när någon går sönder eller
är för frispråkig. För att inte prata om hur mycket ut-
rymme kampen på våra arbetsplatser får överhuvud-
taget
Nej klass är inte något vi talat om.
Vi pratar om kön, ras och sex.
Vi pratar om att konsten skall anpassas till en särskild
vision av kön, ras och sex.
I detta försvann det gigantiska skattefusket bort genom
bakdörren. Det orkar inte "de radikala" att hålla fast. Det
var för jobbigt.
Bättre då att prata fitta,kuk och hudfärg.
Då behöver man inte veta så mycket, det är bara att pladdra
på.
 

2016-05-09
10:53:29

En tanke
När man inom vissa kretsar inom feminismen anser
att man inte kan skilja på den större förtrycket mot
mindre hamnar man i en återvändsgränd.
Hederskulturen och islamismen är förtyckande.
Det borde vara en självklarhet.
Kan man inte markera det utan istället säger att
alla män är ställda under samma fokus missar man
att decennier av kamp för jämställdhet burit frukt.
kampen som kvinnor fört i Sverige har skapat ett
mer jämställt samhälle. På en massa fronter har
kvinnor fått det bättre.
När sedan vi får en ökad invandring från länder och
områden där jämställdhet är obefintlig måste man
ju ställa krav att i Sverige är det andra regler som
gäller. Allt annat blir ju en paradox.
Folkrörelserna under 1900-talet ställde ju krav på
sina medlemmar. Man skulle följa den linje man
stakat ut. Samma borde gälla jämställdheten.
Här borde ingen relativism finnas.

2016-05-09
00:00:39

Vilken feminism
Tre artiklar:
Judith Kiros
Nina Björk
Åsa Linderborg
 
Ett bra exempel på hur vilse vänstern är idag
är att följa hur den förhåller sig till feminismen
och hur man använder sig av identitetspolitik.
När man inte kan ta avstånd från reaktionära
krafter i förorten där det finns starka strukturer
som är direkt kvinnofientliga.
Det påminner om hur man förr tyckte att man
bara skulle prata klass och skita i att arbetare
slog och våldtog sina fruar. Det skulle vara att
springa reaktionens ärenden om man begärde
att arbetare skulle respektera kvinnor som sina
jämlikar.
Nästan exakt samma resonemang tycks råda
idag när det gäller att kräva att islamister och
de som lever i hederskulturer skall respektera
kvinnor som jämlikar.
Jag tänker på Sven Lindqvists bok Elefantens
fot där han reser i Afghanistan och tänker runt
solidaritet. En tes han har där är att solidaritet
bygger på jämlikhet, att man tänker ungefär lika
och har ungefär samma mål med sin kamp.
Jag har inget gemensamt med vare sig islamister
eller människor som är instängda i en hederskul-
tur. Jag har något gemensamt med de kvinnor som
förtrycks av dessa grupper.
 

2016-05-08
23:42:12

Stor mun blir liten
Igår cyklade jag över Marieholmsbron och mer på
leden bort mot Gamlestaden. En liten bit in på led-
en körde en skåpbil ut rätt framför mig. Jag hade
hörlurarna på mig och var inte särskilt fokuserad
på vad som skedde utanför mitt synfält.
Förbannad blev jag och skrek högt:
-Ditt förbannade jävla blindstyre ,och hytten med näv-
en.
Jag cyklade några meter till och tittade åt höger och
såg då hundratals motorcyklar och runt dessa en
massa män i läderjackor. Några stirrade ilsket åt mitt
håll.
Det var Bandidos.
Det var deras stora fest som hade börjat.
300-500 bikers var där enligt GT.
Jag cyklade fort därifrån med blicken framåt.

2016-05-08
10:26:34

Islamisten
Yasri Khan plockades bort från MP.
Lyssna här när han skall svara på frågan
om det är rätt att avrätta kritiska bloggare
i Saudiarabien.

2016-05-07
12:39:25

Rädsla och fascism
Jag ser en man på uteplatsen utanför min balkong.
Det jag ser är en man med någon form av störning.
Han har tics och konstig kroppshållning. Han beter
sig inte normalt.
På P1 sänds Kluvet land som denna gång handlar
grannsamverkan. Människor intervjuas och när man
lyssnar hör man att de gillar att odla rädslor och att
de gillar detta att sitta i sina vardagsrum och sprida
rykten om våldsmän och våldtäktsmän.
En sociolog berättar att människor som upplever sin
verklighet som svår att förstå och där de stora hoten
upplevs så stora att man inte har kontroll ofta hänfaller
till att kontrollera sin lilla verklighet. Det kan vara att
peka ut främlingar som det stora hotet. det skapar kon-
troll. Man vet vad som hotar den egna verkligheten.
En bra bok i ämnet
 

2016-05-04
00:26:15

Många hårda jobb......................

2016-05-03
11:27:00

Same old
För en månad sedan kom avslöjandena med Panama-
dokumenten. Världen över avslöjades att rika männi-
skor med hjälp av Panamaföretag lurade staten på
skatter.  Det rör sig om enorma summor pengar. Det
var ytterligare ett tecken på den politiska restauration
som skett under de senaste liberala decennierna där
överheten gör sig mer och mer oberoende av folket
i stort. Det skapas ett skattefrälse och det skapas en
elit som står över och utanför den verklighet som gäll-
er för de stora massorna.
Nordea var den bank i Sverige som pekades ut att hjälpa
och administrera skatteflykt för detta skattefrälse.
Men som i ett land där den liberala hegemonin gör vad
den vill så blev det inga större förändringar trots dessa
dokument.
Tystnaden la sig snabbt.
En hegemoni sitter aldrig still i sitt maktutövande.
Förra veckan lanserade Moderaterna att man vill kunna
hemsöka landets bidragstagare med oanmälda besök
för att kunna komma åt det, enligt Moderaterna, stora
bidragsfusket.
Alltså, Moderaterna vill inget göra åt att landets rika för
ut miljarder ur landet eller undanhåller ännu fler miljard-
er för skatt. Däremot vill man skapa en polisstat som där
staten när som helst kan gå in i ditt hem och se om du
verkligen är så sjuk som du säger dig vara.
Stefan de Vylder skrev i AB Sverige som ett skatteparadis,
arv- och förmögenskatt avskaffad och vinstskatten närmast
marginell och ändå lipas det om marginalskatter och nu sen-
ast IT-bolag som hotar lämna landet om inte skatten på aktie-
optioner tas bort.
Så istället för att leta efter de verkliga tjuvarna bland överheten
slår det tillbaka och neråt. Så fungerar den liberala hegemonin.
 

2016-05-03
00:26:21

Då det var radikalt att vara nykter

2016-05-02
22:48:10

I tidsmaskinen
När jag i natten söker efter  vad jag än gång trodde på
och jobbade för hittar jag Kommunistiska föreningen och
ser att de spaltat upp de viktiga frågorna:
-Fredlig eller våldsam väg till socialismen.
-Fokus på det parlamentarism eller utomparlamentarisk verksamhet.
-Legalism eller en strävan att driva kampen utanför de legala ramarna.
-Slappt kompisgäng eller kampvilliga kollektiv enade på principer.
-Ideologisk förslappning eller ideologisk uppstramning.
-Försonande inställning till revisionism i olika former eller kamp mot den.
-En vänskaplig inställning till socialdemokratin eller kamp mot den.
-Ekonomiskt beroende av borgarstaten eller ekonomiskt oberoende baserat på masstöd.
-Ignorerande av väpnade revolutionära rörelser internationellt eller samarbete och solidaritet.
Det är inte mycket nytt under solen här.
Jag undrar bara hur kampen mot den s k revisionismen
kan vara en huvudfråga. Vad är vänster idag? Vilken vän-
ster skall i så fall bekämpas?
Är det inte snarare så att man bör rädda det som räddas kan?
Enas med de som i huvudsak står på samma sida.
Om svaret på den sista frågan är jakande blir frågan om revi-
sionism en icke-fråga.
Yttrandefrihet, mötesfrihet och demokrati är idag de tre stora
frågorna som man kan enas runt.
Här krävs tydliga definitioner och särskilt bör man se över för-
hållandet till imperialismen och USAs roll i världen och hur
Sverige förhåller sig till denna imperialism.

2016-05-01
23:38:36

1:a maj
I år var deltagandet lägre än förra året i Göteborg
i demonstrationstågen. Alla fem tågen var mindre
än förra året. Det minskar stadigt år för år.
Jag tror att många likt jag har svårt att riktigt känna
den stora meningen med att demonstrera.
Den liberala filten som lagts över vårat samhälle
kväver det mesta till döds.
När överheten kan göra vad den vill och alltid kom-
ma undan med det och det samtidigt som vänstern
inte ens kan enas om vad som är vänster skapas
tomrum där engagemang och kamp skulle ha funn-
its.
Jag vet faktiskt inte i ett nära perspektiv vad som skulle
få folk att enas och engagera sig för att skapa en förän-
dring.
Kanske tar det några år eller decennier eller ännu värre
sekler innan vi får den stora våg som krävs till förändring.
Kanske dags att läsa om Den onödiga samtiden.