leifsjoqvist

2012-09-30
21:11:00

Om Alien kommer
En dag på cykeln runt Göteborg har gjort mig djupt
fundersam. Håller vi på att bli matrixade? Nästan
varje människa jag mött går med sina jävla IPODS
i käften. De ser ingenting. De hör ingenting och de
är helt inslutna i sin lilla rektangel som de håller fram-
för sig.Finns verkligheten?
Om några Aliens skulle komma till jorden skulle de tro
att rektangels framför var och varannan människa var
mänsklighetens batteri. Sno rektangeln och människan
dör, skulle de resonera. Frågan är om de skulle vara
så fel ute?
IPOD-användarna är närmast religiösa i sitt använd-
ande av den heliga rektangeln. Lika dumma i huvud-
et som en religiös är de. I ett amerikansk program gick
man ut och frågade vad människor tyckte om de nya
IPOD5, vad de inte sa vara att det var en IPOD4.Alla
hyllade den nya IPODen. Människor som hade en lika-
dan i handen hyllade den nya i alla fall. Sjävvald blind-
het före verklighet verkar vara gemensamt för rektang-
eldyrkarna såväl som för de religiösa.

2012-09-30
16:29:40

Nigger eller.....
I USA får man hela samhället på tå om någon säger
eller skriver nigger, däremot är protesterna svalare
när man behandlar folk som niggers.
Det är ju ganska enkelt att förklara. Klassperspektivet.
Alla svarta kan gemensamt gå emot att använda ord-
et nigger för det drabbar dem alla. Däremot så drabb-
as inte den svarta medel- och överklassen av att der-
as likar i underklassen behandlas som niggers.
Vi har något liknande i Sverige. De invandrare som eta-
blerat sig vill inget ha att göra med dem som bor i för-
orten. Däremot ogillar de etnisk rasism då det drabbar
dem själva, att förortens folk behandlas som niggers
skiter de i. Det är inte deras kamp. De har ju lyckats.
Så är det med alla meningslösa protester mot neger-
boll, Black nogger eller Tintin. De som härjar mot des-
sa företeelser är ute i ärende att bättra på den egna
karriären. klasskampen måste återtas för det är bara
den som kan ta bort roten till allt ont, alltså klassförtryck-
et.

2012-09-30
10:59:29

Mysig höst

2012-09-28
10:26:43

Så händer det igen
Jag bytte bakdäck på cykeln igår. Jag är för lat att göra det själv
utan lämnar alltid in den till Åkes cykel. På vägen hem vid Coop
finns tydliga markeringar om att cykelbanan korsar bilvägen och
då jag dessutom kommer från höger har jag dubbel förkörsrätt.
En Volvo glider fram om jag ser att ett möte är på gång. Han stan-
nar inte. Han ser överhuvudtaget inte för han SMSar. När jag vrål-
ar tittar han förskräckt upp. Dumfan kunde ju kört över en dagis-
grupp för han hade inte uppsikt överhuvudtaget.
Huvuddelen av alla de som idag framför bilar på våra vägar skul-
le inte få göra det. Inte heller borde det vara tillåtet att prata i mo-
biler eller SMS så länge bilen rullar. Ansvaret vilar på bilisten. Det
är hen som har 1 ton skrot att ansvara för mot 10kg cykel. Om man
gör en analogi till skogen skulle knappast en svampplockare anklag-
as för att ha blivt skjuten av en jägare även om denne jägare påstår
att hen inte sett något.

2012-09-28
10:11:00

Värt att lyssna på
I mitten av 70-talet stötte jag på Van der Graaf generator och
deras egensinnige sångare och gittarist Peter Hammill. Idag
har denne Hammill gjort mer än 50 album och är en instutition
i rockmusiken.
Kalejdoskop har ett program i P2 om denne Hammill. Väl värt
att lyssna på.
Personligen tycker jag att Van der Graaf Generator hade sin stora
tid på 70-talet medans Hammill hela tiden mer jämt blandat högt
och lågt. Få musiker har en så stor spännvidd i det de gör som
Hammill, från melodiösa poplåtar till avantgardistiskt skrammel.
Gudarna skall veta att allt är inte bra som vare sig gruppen eller
Hammill gör, men det är alltid intressant och när det är som bäst
finns inte mycket bättre.

2012-09-26
10:31:00

Sport är inte bara sport
En amerikansk sociolog, Harry Edwards, har sedan 60-talet kämpat
för ett bättre samhälle i USA och för de svartas rättigheter då i synn-
erhet. Här följer vad han säger med journalisten Dave Zirin i boken
Welcome to the terrordome:
 
The black athlete is really just a canary in the mine shaft. The real
issue is who needs the black athlete who nedds African-American
people?If you follow the Black athletes, and you see where we´re
headed as a nation.
And sport is not about fun and games, this is not the toy department
of human affairs. Sport its about the most sacred, deeply roted,most
important values, sentiments and structures in society, and if you can
get to sports and you can get to the athletes,you way up the road in
terms of changing definitions of reality in the society as a whole.We
are all in this together.
 
 
Dave Zirin är en undersökande sportjournalist och intressant då
han visar att det kokar under ytan även i de mest genomkommer-
sialiserade sporterna som de i USA.

2012-09-26
00:12:09

De dumma
Bherang Miri leder arbetet med utvecklingen av Kulturhusets barn- och ungdomsverksamhet
i Stockholm. Ett av hans senaste tilltag är att rensa ut allt med Herges Tintinböcker. Orsaken
är att böckerna sägs ge nidbilder av araber och afrikaner.
Detta är en gammal tradition som innebär att man inte kan se böcker eller berättelser histor-
iskt. Tintin skall läsas i historiens ljus. Om Herge skrev sina böcker om Tintin med koloniala
glasögon så beskriver han ju sin samtid. Vi kan ta avstånd från detta men inte blunda eller
bara ta bort det som inte behagar oss i nuet. Då blir vi inte ett dugg bättre än bokbrännarna
i Tyskland på 30-talet.
Miris tilltag är censur och det uppdraget har han inte.
Miris handling påminner om de feminister som inte kan läsa Strinberg utan att bara se till hur
han skrev och agerade mot kvinnor. Mycket av vår tids historia ville de radera utan att kunna
se med ett bredare perspektiv på landets störste författare genom tiderna.
Samma skulle gälla Marx på det sättet han skriver om juden 1860. Utan en insikt om hur man
skrev och diskuterade då blir det bara en platt anakronism över läsningen.
En del radikaler utan större förståelse för historia och samband blir fullkomligt livsfarliga när
de vill radera delar av vår historia.
R
Detta skall bort..........

2012-09-24
23:48:01

En förklaring
Jag har undrat varför jag ofta är så ilsk när
jag cyklar. Jag hamnar i konflikt med kork-
ade bilister lite väl ofta. Då jag jobbat med
mentalt sjuka människor i stort sett hela mitt
arbetsföra liv och där haft lugnet som min
stora resurs borde jag även ha överseende
med galan bilister.
Så läser jag Modern psykologi och får svaret.
Det handlar om distade gitarrer. Distade elgit-
arrer påminner nämnligen om ljudet från djur
i fara.
Så nu får hårdrocken och liknande ge plats för
Cohen och Eloy ett tag. Idag lyssnade jag på
Valley of the damned och det var inte långt
borta att jag rammade en Volkswagen.

2012-09-24
23:19:25

Ännu ett parti under korporativismens kappa
Miljöpartiet har skrivit ett nytt partiprogram. Det är uppen-
bart att Miljöpartiet nu liksom andra partiet närmar sig den
s k mitten. Detta mitten är korporativismens kärna. Denna
kärna samlar alla partier som tycker detsamma. Om nu al-
la partier tycker detsamma och ingen opposition finns så
blir det ju per definition diktatur. Symptomatiskt är ju att
de stora medierna hyllar Miljöpartiet och DN säger att de
kommer in i verkligheten. DN är tydliga i sin hyllning till det
korporativa. DN säger att alla är för tillväxt och vinster och
att ingen verklighetsförankrad politiker eller politik kan va-
ra kritisk till kapitalismen.
Det stinker i detta gemensamma. Det är samma sorts gem-
ensamma, med andra förtecken, som växte fram i Italien och
Tyskland på 30-talet. Det blev en gemenskap som krävde
offer. Slirningarna i synen på invandrare och muslimer i syn-
nerhet är ju närmast analog till vad som drabbade juden un-
der under 30-talet. Då steg ju inte direkt Sverige fram och
värnade de utsatta.

2012-09-23
16:04:55

Om hörnet lurar fascismen
Sverige blir alltmer en korporativistisk stat. Det visar
sig inte minst när Alliansen och SAP skall göra bud-
get och skuggbudget. Det är nämnligen närmast iden-
tiskt lika. Alla sitter vi inte samma båt tycks den rådan-
de meningen vara. Stora skygglappar gör att makten
inte ser alla de som simmar i sjön. Den politiska och
den ekonomiska makten påhejas av den kulturella och
opposition mot rådande ordning betraktas som terrorism
eller orsskat av psykisk sjukdom. I det gamla Sovjet fanns
ju en diagnos av schizofreni som just debuterade med att
man var oppositionell mot systemet.
I undervegetationen finns den öppna fascismen och rasi-
smen. Mången god svensk hoppas på nationen och ser
varje lösning för landet i skenet av att man skall utvisa al-
la de som inte är etniska svenskar. Sverigedemokraterna
är en lightversion av denna fascism och rasism, men där
bakom myllrar det och det finns en stor kader av männi-
skor som känner ett utanförskap och som ganska lätt skul-
le kunna rekryteras till nya Adolfsmarscher.
När vänsterns också är salongsfähig och inte riktigt vet vil-
ket ben man skall stå på tas inga kamper. På 30-talet fanns
vänster på samma ställe som nazismen och bekämpade ner
de bruna på plats. Så är det inte idag.
 
 
 
 
 

2012-09-23
15:48:46

tro och vetande
Det finns människor som är maniska när det gäller
att låsa dörrar. Denna maniskhet gör att man blir en
sämre människa. Det innebär ju nämnligen att man
ser potentiella tjuvar i varje hörn. man blir misstänk-
sam och hoppar till snabba slutsatser även där såd-
ana inte har någon grund. Det innebär att om du är
etnisk svensk och manisk låsare så antar du varje
gång du ser en icke-etnisk svensk att här föreligger
en möjlighet till att brott skall begås.
Ondskan ligger ju då i betraktarens öga.

2012-09-23
15:43:46

Märklig ersättning
Jag har under åren haft ett antal unga människor på lönebidrag
i klubben för att jobba med underhåll och assistera lag. Deras er-
sättning har varit runt 16000kr i månaden. Jag skulle överdriva om
de unga fullgjort sina uppdrag med beröm godkänt.
Så har vi några äldre som av en eller annan anledning hamnat i
Fas 3. De fullgör sina uppgifter, passar tider och fungerar bättre
än de unga. Deras ersättning är runt 12000kr i månaden.
Hur tänker man när man fastställer dylika bidrag?

2012-09-22
01:55:57

Jag tänker alltså är jag

2012-09-21
14:33:45

funderingar denna dag
Är Göran Lambertz utsatt för utpressning?Hur kan man
annars tolka hans stolleprov? Han blir bara dummare
och dummare i sitt försvar för de som gjorde skandal
med Quick. Vad har han gjort som gör att de har en
hållhake på honom. Ingen skulle ju offra hela sin karr-
iär och goda namn på det sätt Lambertz gör annars.
I integrationsdebatten finns nyliberaler som agerar med
etnicitet som försvar. Det är invandrare som säger att om
man tar bort arbetsrätten, lagar och ger invandrare skit-
löner för slavarbete så kommer nyanlända svenskar att
integreras. Om man inte anlägger klassperspektiv ham-
nar väldigt, väldigt fel.
Läser Kjell Östbergs bok om Palme och fastnar i löntagar-
fondsfrågan. LO och sossevänstern ville driva igenom Rud-
olf meidners förslag som var långt mer radikalare än det som
till slut blev.Då kanske inte heller statskuppen i november
1985 hade genomförts och som över en natt gjorde Sverige
nyliberalt. Vänsterns agerande på 70-talet är diskutabelt. I
praktiken gick man högerns ärenden.
 
 

2012-09-20
23:55:44

felsägning
Tydligen hade lärarfackets ordförande bråttom idag.
I en intervju inför dagens demonstration sa hon:Utan
Sverige stannar lärarna.
Om man sitter och läser på ett lärarrum hör man hur
småaktigt det kan bli. Fritidsledare och förskollärare
har svårt att sympatisera med lärarna. Varför skall in-
te också vi ha högre lön? Ja, varför inte, men varför
inte se det som att några faktiskt gör något för att få
det?
Jag minns tiden på sjukhus där det var svårt att få yrk-
esgrupper att göra gemensamma aktioner. När sjuk-
systrarna gick ut i hård kamp könde sig vårdbiträdena
åsidosatta och surade. När Kommunal gick ut i strejk
fick de få sympatiyttringar om ens någon av andra grup-
er.Det är illa ställt med solidariteten bland svenska arb-
etare.

2012-09-19
18:43:23

varför är överklassen så fascinerande
Jag lyssnar till OBS i P1 och Moa Matthis reflektioner runt
Edward St Aubyns romaner om en fiktiv överklassfamilj i
England.
Jag har svårt att se på serier eller filmer om familjer eller
personer som hotas i denna sin överhetsmiljö. Hotet är
nämnligen inte större än att det skulle puttas ner några
steg på pinnen och där ändå vara högre än jag själv.Hur
farligt kan det vara?
Om man bara gör en snabb jämförelse med Ken Loach
filmer som skildrar personer som i realiteten går under
och det totalt blir ju skillnaden närmast sjuklig.
Varför gillar vi att gullas av familjen Ewing?
Handlar det bara om att få titta in i de rikas toalett och
gotta sig i att de har problem i all sin rikedom och flärd?
Ibland kan fiktionen vridas upp i verklighet, skrev Myrdal,
men oftast är det precis tvärsom.
Mycket att titta på bortanför alla hans mer berömda filmer

2012-09-19
11:24:26

Duktig kvinna
År 1888 ger sig Nellie Bly ut på en resa jorden runt. Hennes
mål är att klarar denna resa på 75 dagar. Jules Verne hade
några år tidigare givit ut Jorden runt på 80 dagar och han
trodde inte att Bly skulle lyckas. Hans tankar kom på skam.
Bly klarade av resan på 72 dagar och väckte förundran.Hon
reste med ett ombyte och en liten väska vilket får vilken back-
packer som helst att rodna av avund.
Men hennes stora insats var när hon wallraffade Womens
Lunatic Asylum i New York. Detta var en tid när mentalt sju-
ka världen över behandlades illa. Man kan läsa Vansinnets
historia av Foucault så kan man där få en bild hur det såg ut
och varför.
Bly skrev in sig på sjukhuset och spelade sjuk. Hon kunde un-
der sina tio dagar se råttor på salarna, hur patienterna server-
ades ruttet kött och hur personal dagligen förnedrade patient-
erna. Blys artikel väckte stor avsky och en viss förbättring fram-
tvingades.
Det är ändå 126 år sedan Bly wallraffade och även om vi komm-
it en bit på väg har vi väg kvar innan dels vi lever helt jämställt.
Kvinnor har inte nått hela vägen fram och vi har inte fått den acc-
eptans för psykiska sjukdomar som är nödvändig för att vi skall
kalla oss ett humanistisk samhälle.

2012-09-18
23:55:08

Bra och dåligt
Jag läste Män som hatar kvinnor i ett bladvändarrus. Det var så
bra. Larsson hade ju år av journalistisk i sig när han skrev. Både
storyn och språket var ju enastående bra och i synnerhet för att
vara krim. De andra två böckerna lyssnade jag på som ljudböck-
er och det blev långa promenader med hunden. Det gick ju inte
att sluta lyssna.
Jag såg filmerna och tyckte att de var välgjorda. Som alltid när
ser filmade böcker saknar man ju delar som gjorde tydliga av-
tryck, men i stort lyckades de svenska filmerna fånga essens-
en i Larssons böcker.
IKväll tittade jag på The girl with the Dragon Tattoo och den är
usel. Jag förstår inte hur den  som inte läst böckerna kan förstå
vad det handlar om. Filmen är såpig och seg. Kanske trodde man
att kändisar och en känd regissör räckte. Filmen är fylld av place-
rad reklam som stör. Coca Cola, Billys pizza, Marlboro osv osv.
Fy vilken smörja! Denna kulturimperialism som förutsätter att en
amerikanska publik inte klarar av att se på något som inte är pro-
ducerat av amerikanska bolag kan nå en publik eller ens får nå
en publik Alla dessa remakes som amerikansk film är fylld av och
alltid sämre än sin förlaga.

2012-09-17
23:58:50

medelklassen är de stora vinnarna
Alliansens politik är att förstärka medelklassen framför
arbetarklass och trasproletariat. Det är en medveten
politik. Tro ingen annat.
Skattesänkningarna under alliansen har ju haft syftet
att öka klassskillnaderna och framför  har det handlat
om att vinna medelklassen.
Pratet om verklighetens folk och välfärd är dimridåer
från den rika världen att lura alla att vi sitter i samma
båt och att de som är emot klassstaten bara vill borra
hål i båten och låta alla drukna.
Kolla bara hur de rika i riksdagen anser det var fullkom-
ligt självklart att de under ett år skall behålla 100% av
sin lön medans de flesta av de som röstar får nöja sig
med ingenting eller som mest 15000/mån oavsett inkomst.
Skall inte de som representerar folket föregå med gott
exempel?

2012-09-17
23:45:23

occupyrörelsen upprepar gamla misstag
Occupyrörelsen hade stor manifestaion i New York och
polisen slog till hårt. 100 gripna. Vad skall man säga om
det?
Occupy skriver om sig själva som den ledarlösa protesten.
Det är som de gamla anarkisterna runt förra sekelskiftet.De
var ute i goda ärenden men deras voluntaristiska protester
och terrordåd gjorde mer skada än nytta.
Attac för ett antal år sedan var ungefär detsamma. Utan led-
ning förtvinar organisationer förr eller senare. Det är fullt för-
ståligt att detta händer. Människor under förtryck vill ha änd-
ring men erfarenheterna från 1900-talet och de realkommu-
nistiska staterna lämnade bitter eftersmak. Svaret på överstat-
lig kontroll är inte att lämna organisationer vind för våg.
Occupy har svaret på frågorna och ser hur krisen drabbar de
svaga. Det räcker inte. Det krävs organisation och långsiktig
planering för att förändra världen. Man bör också vara med-
veten om att dagens makt är starkare och mer flexibel än någ-
onsin. De manipulerar på ett sätt som aldrig tidigare. De har
kontroll över ekonomin, den militära makten och framför allt
medierna.
Befrielsen står inte direkt i farstun och klappar på dörren. Den
är mer i källaren och funderar på hur man skall ta sig till mark-
planet.
 

2012-09-17
23:29:00

Det var kul
Häromdagen cyklade jag förbi Operan och jag kom
när många skulle in och få trumhinnorna torterade av
gap och skrik.
På håll fick jag syn på en överklassgubbe i 60-årsåldern
med rosa byxor, uppknäppt röd skjorta och vit kavaj.
När jag kom nära ropade jag till honom:
-Fy fan vilka fula byxor!
Gubbfan blev skitförbannad och började att jag mig.En
man till fots har ingen chans mot en man på cykel.

2012-09-16
12:24:00

White trash
Jag har lyssnat på en serie om tre program på P1 om
begreppet white trash. Tendens heter programmet och
Mia Blomgren går runt i stockholms förorter och pratar
med folk som kallas white trash.
Man skall gå i mysbyxor, gå i foppatofflor och ha en tat-
uering i svanken och bo i förort. Till det kommer ett utan-
förskap som kommer sig av dålig utbildning och inte säll-
an missbruk.
I USA är det oftast husvagnsfolket som pekas ut. I Sver-
ige har vi fått en vidare tolkning.
White trash har ju fått en grupp och en låt som skall symb-
olisera gruppen. Om det är giltig är jag white trash för Z Z
Top och La grange är ju grymt.
White trash är ju en omskrivning av trasproletariatet.Det sen-
are begreppet skrev ju Marx om. Han ansåg dem vara en
grupp som var lätta att utnyttja av överheten då de sålde
sig för pengar till vad som helst.
Det är en svår grupp att greppa. Jag bor ju i ett område som
säkert också skulle kunna kallas för ett white trashområde.
Fördomarna om dem bekräftas ofta av dem själva. Igår var
jag och handlade och en ung kvinna var som en prototyp
för fördomen. Hon gapade och skrek i affären. Hon gick med
benen brett. Hon hade mysbyxor, foppatofflor och säkert ock-
så tatueringen. Hon skrek på vad jag tror var hennes mamma
att denna som var helt tyst skulle sluta skrika. Kort sagt hon
var en människa svår att tycka om.
Det finns också ett annat obehagligt uttryck hos "mina" white
trashar och det är att de är rasister. Istället för att liera sig med
människor i samma situation som de själva gör de dem till synda-
bockarna för deras egna tillkortakommanden.
Dock stör mig föraktet över denna grupp. De som har fördomar
tycks mig inte ha så mycket själva i sina varan att fördöma and-
ra.Det är katten på råttan på repet som spelas upp.

2012-09-16
11:16:10

Objektifiering
Nina Björk har en krönika i P1 idag där hon berättar om
hur hon lyssnar på Megapol med sin dotter. Sandelin sjung-
er om att en kvinna är uppvaktad av många men det är hon-
om hon vill ha. Sandelin vinner objektet från de andra grabb-
arna och det är just det, vinsten mot de andra, som är det
viktiga. Så ser en könsstruktur ut.
Björk ondgör sig över patriarkatet. Hon säger att hon är ute
ur matchen. Hon är för gammal. Men hon vädjar och kämp-
ar för alla de unga kvinnor som skall in i grottkvarnen.
Det borde inte bara kvinnans kamp att slåss mot denna ob-
jektifiering. Det blir lätt en fråga om att gamla och fula kvinn-
or som visar avund.
Vi män borde också se detta i perspektiv. jag läste biografin
Dirt om bandet Motley Crue och där slås man av den totala
objektifieringen av kvinnor och den totala avsaknaden av man-
lig självkänsla. Någon recensent skrev att grabbarna knullade
bara runt för att få berätta för de andra i bandet vad de gjort.
Knullet på toaletten var ingenting, men berättelsen runt bor-
det med de andra bandmedlemmarna var hela grejen. Finns
det någon som inte kan känna stanken i denna soppa?
Jag är också ute ur matchen och har inga problem med det,
men om nya generationer män inte kan respektera kvinnan,
och människan i sin helhet, så har vi ju inte kommit så långt.
Ytligheten i dagens samhälle ger inte tecken om att det skulle
bli bättre. Ju mer yta, ju mer flärd, ju mer flykt från kultur( kul-
tur betyder odling vilket kräver förkovran och tid)ju sämre sam-
hälle får vi.

2012-09-14
14:12:31

Den stora förvirringens tid
Två frågor den senaste veckan har visat hur förvirrat
vi tolkar läget i världen och vad som bestämmer vad.
Synen på journalistsvenskarna delas ju upp i grupper
som står långt ifrån varandra men som kommer sam-
man i sin kritik vad som hänt och händer.
Vi har öppet borgerliga som menar att journalisterna är
kommunister och därmed borde få ruttna i fängelse. De
öppet borgerliga menar att då journalisterna är dikatur-
kramare förtjänar de inte att ta rätt av de rättigheter and-
ra medborgare med korrekta åsikter har. De menar ock-
så att om man befinner sig i en diktatur får man ta sedan
dit man kommer.
En annan grupp, de post-koloniala, menar att fokuseringen
på de båda journalisterna beror på ett kolonialt tänk. man
fokuserar på det dåliga med Etiopien och inte det som är
bra. Man skriver inte om ekonomiska framsteg och utveck-
landet av infrastrukturen utan bara om de båda svenska jo-
urnalisterna  för att de är vita och verkar i en kolonial kontext.
Tiden har täckt många av de goda tankarna som exempel-
vis Amilcar Cabral delade med sig på 70-talet. Framför
allt den om att kamperna är synonyma. Det finns inte en
kamp här och en där. Etiopien är en diktatur som tar sig
fram genom att försöka kväsa närstående länder och kö-
pa sig makt genom att liera sig med väst,De postkoloniala
missar imperialismens betydelse. Om Etiopien utvecklas
tack vare att man blir en perifer tillskyndare av centrum, hur
kan det vara bra?
Ett liknande tänk finns runt de senaste attackerna på ameri-
kanska ambassaderna. De sägs härstamma ur en usel film
om Mohammed. Jag har sett den och den är studentikos och
kass. Men syftet är ju detsamma som Monthy Python och Life
of Brian. Protesterna och demonstrationerna skriker ju efter
förbud mot yttrandefriheten. De som piskar upp stämningarna
är människor som eftersträvar ett islamiskt kalifat. Det är sant
att det finns en islamafobi och att grupper utnyttjar kampen mot
islam för ett högerprojekt som ännu inte är helt definierat. Man
måste vara försiktig med vem man går till sängs med. Lika myck-
et som gårdagens Sovjetimperialister sådde politisk Aids så gör
dagens islamister det.
Är man demokrat och då även någon form av socialist kan man
inte ta genvägar genom att gå till sängs med diktaturer eller reli-
giösa fanatiker. Om målet är ett öppet och fritt samhälle. Om mål-
et är ekonomisk, social och politisk frihet blir det svårt att liera sig
med grupper som är emot alla tre principerna.
På vilket sätt var det dåligt att Ghaddafi störtades? Vem vinner på
att Assad sitter kvar?Även om bägge dessa kupper leds av folk
som är styrda av USA eller islamister kan jag inte för min inre log-
ik se att jag skall försvara diktatorer.
När dikaturer störtas öppnas det upp. Det kan bli lika jävligt igen el-
ler ännu värre, men det öppnas för folket att att initiativ till något ann-
at.
Synen att allt USA är emot är vi för är alltför defenisv. Vi måste få en
egen agenda där inte fiendes fiende är min vän.
 
 

2012-09-13
23:14:18

man blir dumihuvudet av att spela tennis
Mats Wilander en av tidernas bästa tennispelare
har uttalat sig om varför Sverige inte får fram bra
tennispelare. Hans var är att det är socialismens
fel. När de allra flesta inte ser någon socilalism
överhuvudtaget i Europa och i synnerhet inte i
Sverige då hittar Wilander en hel stat.
-Det rör sig om ett land med socialis-
  tisk prägel där allt tas om hand av  
  staten. I varje familj finns en eller
  två bilar, en fin lägenhet, platt-tv-
  apparater, datorer, internet, säger  
  den forna tennisstjärnan till Le Soir.
Wilander är i gott sällskap när han rör sig
i tenniskretsar. En förutsättning för att bli
bra i tennis är att cellerna flytt utrymmet
mellan öronen. Kolla!

2012-09-12
15:31:00

Kung Sune
6 oktober 1958 proklamerades monarkin Mosebacke.
Dess invånare hette monebasker och var ett lyckligt
folk. Monarkin levde i radio under några år. 1968 blev
det TV och då introducerades Helmer Bryds Eminent
Five Quartet.
Kung Sunes valspråk var giltig för alla monebasker:
-Går det så går det!
picture

2012-09-12
13:43:45

det amerikanska valet 2
There is two things that is important in politics.
The first is money and I can´t remember what
the second is.
Mark Hanna, affärsman

2012-09-12
13:37:20

Det amerikanska valet
4 miljoner amerikaner som avtjänat fängelsestraff
får inte rösta i valet.
13% av alla afroamerikanska män får inte rösta
p g a kriminell belsatning av något slag.
USA och Belgien är de enda demokratierna som
inte tillåter människor med kriminell belastning att
delta i val.

2012-09-11
00:11:18

11 september
För 11 år sedan flög två flygplan in i Twin Towers
och dödade 3500 människor i New York. President
Bush sa att friheten hotades och att han proklamer-
ade krig mot terrorismen.
Den 11 september 1973 rullade tanks ut i Chile. Der-
as uppdrag var att döda den chilenska demokratin på
order av USA. Chile hade tre år tidigare valt Salvador
Allende till president och landet styrdes av det folkval-
da Unidad Popular. Men denna demokrati gillades inte
av USA. Den var socialistisk. Den värnade om landet
Chile och dess medborgare inte om de transnationella
amerikanska företagen.
Så tanksen rullade in. Allende mördades. Tusen och åter
tusen fängslades. De sades att de var terrorister. Hur kan
människor som litar till en folkvald regering vara terrorister?
Chile fick en militärjunta under general Pinochet. Nixon och
Kissinger hyllade kuppen, sa att det var en seger för frihet-
en(jag vet inte om det då var en seger mot terrorismen).
De närmaste åren torterades tusen och åter tusen chilenare.
30000 dog till slut under Pinochets ledning. Under Pinochet
fick Milton Friedmann och hans nyliberala pojkar praktisera
sin ekonomiska politik som gynnar de rika och pungslår de
fattiga allt under glada tillrop från Washington.
Den som har makten skriver historien.
En liten berättelse av Ken Loach väl värd att ses.
 

2012-09-09
16:10:46

En liten man
P1 Dokumentär sände idag ett program av Amanda Glans. Hon har
följt Centerns Abir al Sahlani och SDs Kent Ekeroth. Det är den sen-
are som är riktigt intressant. Han berättar med emfas hur han i en sko-
la i Halmstad mobbas av afrikaner och araber. Packet som han kallar
dem. Han namnger en turk som han inte heller gillar. Det är uppenbart
för alla att Ekeroths hat mot mörka invandrargrupper kommer från det-
ta. Den lille kränkta pojken som aldrig kan bli man.
Hans analyser är lövtunna men hans hat betongtjockt. Han kan inte ta
ordet asiat, afrikan eller arab i munnen utan att han vibrerar. Jag slås
över att han menar att vi aldrig haft problem med finnar och invand-
ring. Både svenskar och finnar kan nog berätta en annan historia. Den
om hur finnen sågs som en med Koskenkorva i ena handen och kniven
i den andra. Likt andra grupper finns det finnar som klarat sitt liv i Sver-
ige utomordenltigt bra och det finns finnar som inte gjort det. Det går inte
att kategorisera.
Ekeroths mamma invandrarde till Sverige för några år sedan. Hon är allt-
så invandrare. För några år tillbaka dömdes hon till 10 månaders fängel-
se och näringförbud i fem år för grova bokföringsbrott. Detta menar han
är en helt annan sak.
Det goda i detta är ju att en liten kränkt gosse som Ekeroth, med allt sitt
oförlösta hat, kommer att på ett eller annat sätt att slå sönder SD inifrån.
Någon dag snart kommer SD att inse vilken belastning han är, om nu SD
vill fortsätta vara ett riksdagsparti, och då kommer de att försöka bli av med
lille Ekeroth och det kommer att sluta i kaos.
 

2012-09-09
13:17:36

Den muslimska faran
Muselmannen bankar på dörren. Muselmanen vill via barn-
alstande ta över Sverige och Europa. Koranen kan likställ-
as med Koranen.Muselmanens tanke är mot kvinnor och
demokrati. Så kan man sammanfatta rasismen som drabb-
ar muslimer oavsett om de är troende eller inte.
Det är inte så länge sedan vi hade en utbredd antisemtism
i detta land, helt borta är den inte inte, och i det perspektiv-
et borde vi vara vaksamma för dessa kollektiva fördöman-
den av grupper.
Vi är ännu vakna för tankar om den judiska världskonspira-
tionen och hur denna skulle ta sig uttryck. Däremot är vi in-
te lika vakna på samma tankegods som hoppar på muslim-
er och ännu tydligare idag somalier.
I de stora rasistiska sajterna som Avpixlat och Flashback kan
man ju tydligt se att de som idag hävdar att överheten står
bakom det mångkulturella samhället och döljer sanningar
för den svenska allmänheten, bakom finns också stick som
kommenterar att i den stora konspiration finns också den
judiska konspirationen.
Vad jag aldrig förstått, utifrån rasistens tanke, är varför den
svenska överheten skulle konspirera och ta in muselmaner
och tältboende negrer. Ännu mer obegripligt blir det ju om
man i detta också skall införa den judiska världskonspiration-
en.
Det borde undersökas om huruvida svenska föräldrar under
50-talet och framåt slog sina svenska söner och döttrar hårt
i huvudet under deras uppväxt. Något måste ju uppenbarlig-
en gått väldigt fel.
 

2012-09-09
12:57:00

Vilks och rasismen
Lars Vilks åker till USA för att delta på ett seminarium
om islam. Bakom detta seminarium står ZION och bak-
om denna obskyra organsiation står Pamela Geller vil-
ken är en Ayn Randepigon.
Rand skapade en ideologi som är en anarkoliberalism.
Staten skall bara skydda rika med polis och lagstiftning
allt annat skall utelämnas till privata aktörer. Dessa ak-
törer bör helt vara ljusa i skinnet, fysiskt överlägsna och
ha huvudet på skaft. Lite kristendom är också bra.
I svensk överhet finns en utbredd kärlek till denna Ayn
Rands tankar. Det är inget som man öppet debatterar
utan man pratar om det på borgerliga middagar ungefär
på samma sätt som man spred rykten om Palme på 60-
och 70-talet. Det senare fick till konsekvens att Palme
sköts och diskussionerna om Rand leder till ett hänsyns-
löst klasssamhälle.
Vilks är i samman hanget ointressant. Han är en pajas.
Däremot bör alla vara vakna för hur Rand involveras i
det stora korporativa projektet.

2012-09-09
12:46:52

det korporativa Sverige
Den borgerliga alliansen lämnar nu förslag som skall
rädda svensk ekonomi. Sänkt bolagskatt är av stor
vikt och det handlar om miljarder som skall gå från
staten till privata koncerner. Detta är ett jävelskap
som EU använder för att allmänt sänka skatterna
för de rika. Man säger att länderna skall konkurrera
så att det land som har lägst bolagskatt får flest före-
tag till sig. Alla länder sänker sina bolagskatter och
de stora förlorarna oavsett vem som "vinner" är med-
borgarna.
Denna skattesänkarpolitik ställer sig Lövfden och SAP
bakom.
Nu är det inte så att de korporativa dragen i Sverige är
ett nytt fenomen. Överheten fick ju ställa om i början
på 1900-talet då SAP kom in som ett rött skynke, men
på 30-talet var även inkorporerat i den svenska korp-
orationen.
Det handlar alltså inte om ideologi i svensk politik. Det
handlar om person. Så till vida har vi tagit över ett ame-
rikanskt mönster. Nu när de sista resterna av människor
med arbetarbakgrund försvinner ur SAP behöver man
inte bry sig mer. Alla styrande politiker kommer från sam-
ma klass och inte sällan från samma familj.
Klasslöst och familjebaserat, se där korporativismens
grundvalar.
När jag läser Östbergs biografi över Palme slås jag över
likriktad Sverige varit. Den stora frågan om löntagarfond-
er var ju från början ett folkpartistiskt förslag och så var
också den politik som ledde fram till Pomperipossadebatt-
en vilken fällde Palme 1976.
 
 

2012-09-09
01:55:27

Utan P1 mindre humanism
I dagens media är det nästan bara P1 som driver på
om att vi skall ha ett humanistisk samhälle. I program
efter program tar man kamp mot likriktning, populism
öch rasism.
Idag var det Konflikt som hade ett program om somali-
erna. Somalier har blivt rasisternas senaste stora mål-
grupp. Avpixlat skriver att det senaste återföreningspro-
jektet kostat skattebetalarna 8,1 miljarder. De ställer det
mot en autistiskt pojke i Katrineholm. De har också en
artikel om afrikanska kackerlackor i ett badhus. Avpix-
lat arbetar i en gammal nazistisk tradition. Vi vet ju alla
hur den svenska staten och överheten påhejad av lok-
ala nazister stängde gränsen för judar under kriget.
Att nu avpixlat och andra rasister vill stänga ute somal-
ier är ju bara följdriktigt.
Vad det handlar om är att människor som flytt Somalia
vill återförenas med sina familjer. De flyr ett land i kaos
och där islamister som al shaabab hela tiden försöker att
tvångsrekrytera människor.
Det var detta som Konflikt tog upp idag. Vi fick höra somal-
ier i Sverige och Somalia och om deras liv. Den information-
en borde vara allmänn och den som sedan vill förvägra som-
alier att återförenas i sina familjer borde få hjälp i sin totala
emaptibrist.

2012-09-08
01:54:00

Obama igen
Demokraterna har haft ett konvent. Obama har hållt tal.
Detta beskivs som en stor sak. Ett tal. Åter nästan helt
utan att större frågor ställs om hela spektaklet.
Det är regisserad teater. Det är en form av Matrix. Där
står en modern housenigger(som malcolm X skulle kall-
at honom)och säger att USA är ett land för "dreamers".
Ja, drömma om ett bättre liv är vad de 60% som skiter
i valet kan göra. Verkligheten är för karg för att dessa
drömmar skall tränga upp.
Det är viktigare för media hur Fru Obama klär sig och vad
hon säger om sin man än att 30 miljoner lever under abso-
lut fattigdomsgräns.
De enda nya arbeten USA kan få fram är de som skall jobba
för valapparaterna för de bägge presidentkandidaterna.Arb-
eten av tillfällig natur.
I svensk media framträder svenska politker som har täta möt-
en med den amerikanska överklassen. Det är möten som in-
te har med Sverige att göra utan hur dessa svenska politiker
skall visa hur undfallande och lydiga de är. Det påminner myck-
et om svensk trettiotal då många drog en lans för den tyska
nationen.
Under denna tid av valnoja, som är ren underhållning, försvinn-
er frågan om vad USA gör i resten av världen. Världens stora
imperialiststat som dagligen för krig i stora delar av världen läm-
nas att göra detta utan kritisk granskning.
Så roas vi av H C Andersen och hans saga om Kejsarens nya
kläder när vi istället borde oroas över att vi är dummare än de
i sagan som inte kunde se att kejsaren var utan kläder.
 

2012-09-08
01:37:00

Gudfadern
Jag ser på åter Gudfadern. Jag minns när jag såg den på
för första gången påPalladium för närmare 40 år sedan.Den
gjorde ett enormt intryck. Jag minns inte att jag hade någon
särskilt kritisk analys utan jag svalde allt med bete och allt.
Den bild av maffian som ges är glorifierad. Det kan ju bevis-
as att när den verkliga maffian greps i en stor arresterings-
våg så var Gudfadern den film de ville se och de stora maffia-
bossarna tävlade om vem som skulle vara de fiktiva hjältarna.
 
I fiktionen lever familjen Corleone på beskydd, hålla kontroll på
fackföreningar och spel. De misshandlar och dödar fackförenings-
folk som vill organisera, utveckla en folkrörelse.
De mutar rättssystemet och det politiska systemet för att kunna
upprätthålla sin ljusskygga verksamhet.
Det är inte det ovan vi tänker på när vi ser filmerna(väldigt få i
så fall)utan vi följer Corleones i en saga där vi vill att det skall
gå bra för dem i deras liv.
I första filmen avslutas det genom att huvudfigureran i de andra
stora maffiafamiljerna mördas brutalt och vi duperas till att tycka
att detta är riktigt och bra. Man borde ställa sig frågan om varför
vi hyllar amerikanska storskurkar med en antidemokratisk agen-
da men skiter i byxorna över svenska småskurkar.

2012-09-07
13:46:04

Socialbidrag och sjukdom
Harald Ofstad skrev om Vårt förakt för svaghet. I Sverige yttrar
det sig i ett förakt för det i huden ovanliga. En ganska stor mino-
ritet i Sverige ser invandraren som det stora problemet. Invand-
raren som det stora hotet mot allt:
-Invandraren våldtar och mördar
-Invandraren är lat och vill leva på bidrag
-Invandraren är potentiell terrorist och vill också demografiskt ta
 över Sverige(och vissa anser hela Europa)
-Invadraren stoppar oss från att sjunga nationalsången, fire mid-
 sommar eller supa julafton.
-Invandraren stoppar resurser till sjuka, gamla och våra barn
Idag publicerades en rapport som säger att socilabidragen ökat
med 50%. I ett reportage från Eskilstuna sägs det att 10% av
boende på orten är ehlt utan sysslesättning.
Den stora frågan borde ju vara:vem tjänar på detta?
Om vi idag stigmatiserar invandraren så kommer vi ju om vi
lyckas att utvisa alla invandrare att hitta nya målgrupper och
då står ju gamla, utvecklingsstörda och sjuka på agendan.
Det är märkligt att så få av dessa invandrarhatare inte kan lyf-
ta blicken och se att vi under de senaste decennierna har haft
en gigantisk förflyttning av rikedom från fattiga till rika. Däri
ligger det stora problemet som väntar på lösning.
Om vi istället ger oss på samhällets svaga. De som befinner sig
i ett sammanhangslöst bottenskikt då blir vi ju till Adolfs söner
som söker lösningar i gener och social svaghet. Det borde inte
vara vår tids lösningar.
 
 
 

2012-09-06
16:47:39

Varför intresse för amerikanskt presidentval
Överallt i media skriver man om det amerikanska
presidentvalet. Vi skall vaggas in att det handlar
om demokrati. Det är det inte. Det är ett korpora-
tivt system som rullat sedan efterkrigstiden.
Det handlar om att företag betalar pengar till den
kandidat de anser bäst främjar deras syften. En
oberoende kandidat är omöjlig i ett amerikanskt
val till vare sig president. kongress eller senat.
It´s all about the money.
Det handlar inte om val mellan två partier. Det
handlar om att välja den som är bäst på att du-
pera massan och dess ledare. Den som är bäst
på att agera. Den som bäst kan flöjta med munn-
en.
När Obama valdes för några år sedan fanns följd-
frågor på vad Change egentligen handlade om.
Nu har vi svaren.
Ingenting.
Krigen pågår och nya kommer till. Terroristspöket
som finns för att samla nationen är lika levande som
innan Obama. Folk har fått gå från hus och arbete.
Inget nytt under solen under Obama.
Miljöfrågorna som kräver aktion har lämnats i far-
stun av Obama och hans administration, eller byrå-
krati vilket är ett bättre ordval.
Ca 40% av den amerikanska befolkningen deltar i
röstandet. När man skriver skräckscenarior över ett
samhälle som inte fungerar demokratiskt brukar
man ju anföra 2/3-delssamhället. I USA kan man
med fog prata om 1/3-delssamhället. Massor fasas
ut och deltar inte i några sammanhang i samhället.
Inte konstigt då att man får masskriminalitet och
gängbildningar. Det ena ger det andra och bägge
i behov av varandra.
Det märkliga är det stora intresset från svensk media.
Vem har behov av alla denna subinformation?
Är det ett kommande Sverige vi skall vänjas till?

2012-09-06
13:30:52

Mot inskränkande cykelpolitik


2012-09-05
11:41:51

tankar om gammalmedia
-TV 4 är skit. De bryr sig om intänkter inte om tittare.
 Deras TV4 Play är skandalöst dålig och allt som är
 av värde tar de betalt för. De började att visa Oskyl-
 digt dömd(som är otroligt bra serie att somna till)men
 efter hälften av avsnitten försvinner den bara. Tyst
 vittne visra de 5 avsnitt men de sjätte skall man helt
 plötsligt betala för.
-I propagandan för reklamfinansierad TV sas att det
 skulle öka utbudet. Det enda som hänt är att vi dränks
 i amerikanska serier och lövtunn underhållning. Film-
 erna som visas är  typ romantisk komedi och thriller
 och denna skit repriseras in absurdum. Dessutom av-
 bryts skiten i ett av hjärndöd reklam.
-Ännu värre är det med reklamfinansierad radio. Ge ett
 exempel där mångfalden utvecklades? Det finns ett en-
 da utrymme med mångfald i radio och det är P1.
Public Service är en oas idag. Där kan man se någorlun-
da bra serier, dokumentärer, nyhetsprogram och debatt.
PS är också en garant för att udda filmer och kortfilmer
hittar plats. P1 innehåller så mycket som sanerar det in-
tellektuella klimatet att utan skulle det bli öken direkt.

2012-09-05
11:13:41

Kundservice
Jag har under många år köp CD och DVD hos Ginza. Det
har blivit några tiotusentals kronor genom åren. Så komm-
er det en räkning på 10 kronor. Då räkningen är av diminu-
tiv art blir den liggande. Då kommer en påminnelse men då
beloppet är så litet blir det åter liggande. En dag kommer ett
kuvert. I detta kuvert ligger en inkassotalong. Jag skall nu be-
tala 160kr för att jag underlåtit att betala 10kr.
Indiens ekonomiska strukturella klassekonomi har ju ockerrän-
tor som sin grund. Fattigt folk måste ta nödlån till obskyra rän-
tor. Man pratar om räntor 100 till 500% och upprörs över detta.
Ginza är värre än dessa indiska skurkar. De kräver 1600%.
Vad tog den beryktade kundservicen vägen? Det personliga an-
slaget? Skyddandet av goda kunder?
 

2012-09-05
00:07:46

det gäller att ta ställning
Vår tid präglas av att vi inte vill ta ställning.
Jag är inte rasist, men.............är en typisk
formulering.
Redan i Uppenbarelseboken skydde man
denna typ av undfallenhet från de stora
frågorna och formulerade en tes som är
gångbar än i dag(3:16):
Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall,
skall jag utspy dig ur min mun."

2012-09-03
15:41:08

En riktigt bra film
Jens Lien har regisserat filmen Revolt . Det är en ovanlig
och bra film. Den tar sin början i Rykkinn en förort till Oslo,
åretär 1978, och arkitekten bakom Rykkin skall fira jul med
sin familj.
Julen firas med banantema för att ta avstånd från traditionellt
och kristet firande. Pappan och hans bror firar med familj. De
sjunger Internationalen och vägrar sina barn att dricka Coca
Cola, kapitalismens svarta blod.
Sonen heter Nikolaj och skall lotsa sig fram i all frihet med det
lilla röda tillägget. Han hittar punken. Punken är emot allt.
I en scen sitter pappan som försöker förstå. Han är ju själv emot
rätt mycket med han har också en bild om hur det borde vara.
Sonen och hans kompis tycker att precis allt är skit.
Punken som avlösare av den röda vågen.
Film med ett innehåll är ovanligt idag och Revolt är en film som
vill förmedla mycket även om den lille huvudrollsinnehavaren
tycker att allt är skit.
Sven Nordin som pappan är lysande.
Lydons lilla slutscen är ju bara den värt att se filmen för.

2012-09-03
10:44:00

Militanta cyklister i shorts
Kampen mellan cyklister och bilar intensifieras.Jag
hyllar trängselskatten. Varje inskränkning i privatbil-
ismens framfart är bra för mänskligheten. Denna som-
mar har jag bevittnat ett antal idioter bakom ratt som
kört på cyklister. För man fram ett ton metall skall man
ha omdöme och då särsklit när motpartens fordon väg-
er 5-10 kilo. Det borde införas mentala kriterier, på sam-
ma sätt som när man får vapenlicens, för körkort. Allt
för många utan omdömen får framföra livsfarliga fordon
vilket slutar i död och lemlästning.
Ett ökat cyklande ökar också det goda tänkandet. Vid cyk-
ling strömmar blodet i hjärnan vid bilkörning stockar blodet
sig av inaktivitet.En fantastisk paradox i bilsamhället är ju
att man varje år kör tusentals mil för att träna eller komma
ut i naturen.
 
Cykla är också en kamp för humanism. De flesta bilägare
dyrkar sin bil mer än familj och annat liv, vilket är en bra
kunskap att ha med sig. Hota att rispa lacken och du kan
få vilken bilist som helst att gråtande be om ursäkt. Andra
bra metoder är att hoppa på motorhuven eller slå mot glas.
En bilist gör vad som helst att skydda sin lilla precious. Alla
bilster gömmer en Gollum bakom fasaden.
Cyklister använder också shorts. Detta är rationelllt och syf-
tar till att minska slöseriet med kläder. Redan för hundra år
sedan fanns en opnion mot cyklister i shorts. Den kampen
fortsätter. Bara ben är en mänsklig rättighet och bra för kropp
och själ.

2012-09-03
10:29:50

otrohet
I dag skriver Glenn Hysen om sitt liv vilket inkluderar
otrohet. Otrohet ses inte generellt som en god hand-
ling. Det är enkelt. De flesta av oss skulle vara otrog-
na om vi fick tillfälle. De flesta av skulle vilja vara otrog-
na men inte att partnern är det. De flesta som hatar otro-
het är fula och tråkiga och skulle aldrig utsättas för att
hamna i ett läge där det skulle bli aktuellt. Nästan alla
drivs av avund när vi hör om människor som ofta är
otrogna och träffar många andra att ha sex med.

2012-09-02
21:25:00

Det enkla goda
Enkel soppa är det godaste jag vet.
Det kan vara bra att ha med sig nu
när vi antagligen går mot en tid av
stora konflikter. Kapitalet blir alltmer
ogenerat i sin profithunger och snart
passerar man en gräns där inte ens
den timide svensken tycker att orätt-
visa är ett gott alternativ.
Då kommer folk att förlora arbete och
bostad och då kan det vara bra att kun-
na göra soppa.
Dagens soppa innehöll potatis, blomkål
och purjolök. Det är bara att kasta i och
koka mjukt. Tillsätt två bulongtärningar,
chilli, svartpeppar, olivolja och salt.I slut-
et kan man tillsätta lite skinka eller korv.
Det är gott och det skall ätas när det blir
nästan lite grötigt.

2012-09-02
18:55:40

Mord och rasism
En 13-årig flicka har blivit mördad i rika Täby. Hela
historien verkar vara en riktig tragik. När jag går in
och kollar stollarna på flashback för att få reda på
hur man ser på detta blir det intressant.
Som alltid förutsätter man att det är invandrare som
gjort det.Då väller skrivna spyor ut om araber och
det mångkulturella samhället. Man kollektiviserar
och gör alla som inte är etniska svenskar skyldiga
till mord. Det är standard. Variationen är minimal.
Så när det visar sig att det är etniska svenskar som
mördat så slår det till ordentligt. Nu blir individuellt.
Man spekulerar i om det är biologiska orsaker eller
om det finns sociala störningar. Ingen skulle ju dröm-
ma om att skriva att det var något typiskt svenskt att
mörda 13-åringar.

2012-09-02
12:08:39

Vad man får säga
Jag satt och tog några öl när en kvinna började
bräka om invandrare. Jag har som motto att ald-
rig diskutera med rasister när jag tagit några öl.
Dels för att det inte tjänar något till och dels för
att jag inte är säker på att kunna hålla mig lugn.
De s k argumenten var som alltid att man inte
får säga ditten och datten. Det kan tyckas märk-
ligt att man anför detta att man inte får prata när
man pratar.
Det handlade om att 92% av barnen på en för-
skola var invandrarbarn. Jag kan tycka att det
är ganska självklart i ett invandrartätt område.
Om man höjer blicken finns det massor av för-
skolor som är utan invandrarbarn.
Det andra var att man inte får säga att man är
svensk. Det är obegripligt. Jag är svensk så långt
tillbaka som tänkas kan. Mina förfäder var torp-
are och skogsarbetare. Riktiga svenska män.
Jag är uppfostrad med att man skall göra rätt
för sig men också att göra rätt och i det inne-
fattas att man inte ger sig på svagare person-
er eller grupper.
Jag har aldrig hört eller sett någon som hindrats
att fira julafton, fira midsommar eller sjunga den
svenska nationalsången.Det är bara trams att
det skulle finnas hinder för detta.
Problemet för den dolda svenska rasismen är att
man inte förstått vad yttrandefriket innebär. Man
har rätt att framföra åsikter men det finns ingen
rätt att denna åsikt skall stå oemotsagd.
Så hoppar man på 92% invandrarbarn och gör
detta i sig till ett problem får man leva med att
man är rasist.
Det är så tröttsamt att en del av det svenska fol-
ket helt missat vad sakerna handlar om. Vem har
makten? Vem fördelar våra skattepengar?Varför
har vi fått galopperande skillnader mellan rik och
fattig?Varför är invandrare ett större problem än
den grupp snuskigt rika som lever på samhällets
pengar?
Det är en historisk tragik att grupper i den nedre
halvan av samhällspyramiden ger sig på de som
är ännu lägre hellre än de som är ovan.
 
 
 
 
 

2012-09-01
15:55:09

vad tänker man på
En av de bättre böcker jag läst är Lennart Hagerfors
lilla bok Livet är det som pågår medan vi sysslar med
annat. Vi gör saker men tänker på något annat. Vi
är inte med där det sker. Vi arbetar och dagdrömmer
och när vi kommer hem letar vi efter aktiviteter som
gör att vi slipper delta med ett koncentrerat medvet-
ande och då handlar det i huvudsak om att titta på
TV.
Med åren har jag också märkt att dagdrömmeriet
minskar vilket ju kan ha sin orsak i att man förstår
att tiden är utmätt att man närmar sig den slutgil-
tiga utplåningen och den kan inga dagdrömmar i
världen ta bort.
Det andra är att , åtminstone i mitt fall, den sexuella
lusten minskat och att då drömmar i kvinnor högt
och lågt får ett minskat utrymme i mina tanker.
Jag märker att jag blir allt bättre att tänka på sak-
er som faktikst berör mig. Jag kan tänka på böcker,
artiklar, evolution , Zizek eller annat utan att jag upp-
lever det som ett arbete. Det finns en lust i att få ve-
ta och att förstå mer. Kunskapen har ett egenvärde.
Jag behöver inte få belöningar av ett eller annat slag.
När jag tror mig begripa Zizeks skrifter känns det som
om jag vunnit över något.
När jag läser om Sven Lindqvist tror jag mig hittat några
nya vägar för mitt tänkande.
Dessa små segrar över vita delar i min kunskapsmosaik
gör att livet just nu känns roligare att leva än tidigare.All
småångest över att inte få tilräckligt med sex eller alla kam-
per som funnits i familjen tar inte längre min tid i anspråk
och det gör mig friare.