leifsjoqvist

2015-08-31
23:54:36

Om övervakning
När David Coleman Headley greps 2009 av FBI hade man
haft honom under övervakning under tre månader. Genom
avlyssning kunde man se att han hade kontakter med islam-
ister.
När han sedan förhördes erkände det ena och det andra. Bl a
annat han var den som planerade terrorattentatet mot Taj Mah-
al i Bombay.
Då först kunde man hitta information i det enorma lager av info-
mation som NSA har.
Huvudargumentet för avlyssning är att man skall kunna förebyg-
ga terrorbrott. Fallet Headley visar att man inte kunde se all hans
korrespondens via mejl, chattsidor och sms med de ledande terr-
orister som var omfattande.
Så varför då denna enorma övervakning?
Vem är det som skall övervakas?
Terrordådet i Bombay

2015-08-31
17:22:35

Den fördomsfulle
Vissa saker tar längre tid att ändra uppfattning om än andra.
Jag delade inte KPMLs analys om att homosexualitet var en
borgerlig sjukdom. Men från det gå att helt acceptera var ste-
get lite längre.
Jag kan erkänna att jag fortfarande reagerar instinktivt negativt
på fjolliga bögar, men jag utan att tveka ställa upp deras rätt att
vara och att vara utan att behöva diskrimineras.
Jag har fortfarande inte kommit över den tröskeln när det gäller
transpersoner. Män i kvinnokläder och som pratar med ljus och
hög röst gör att jag reagerar negativt.
De får vara hur de vill och de skall inte diskrimineras och jag kan
hålla mig undan. Självklart skall de ha all hjälp de kan få för att
slippa förföljas och diskrimineras men det tar tid att ändra gamla
hundars sätt att se verkligheten.
Men här finns en liten tröskel i min världsbild.
Frågan är egentligen denna: var går gränsen för det som vi upp-
lever som icke-acceptabelt? Finns det en sådan gräns.
Jag menar att operativt könsbyte är över min gräns.
Vill man vara kvinna som man eller tvärsom ser jag inte att någon
kan eller skall kunna hindra det men att operera kön känns som ett
ingrepp som vi kan vara utan.
 

2015-08-31
17:11:25

Reflexioner
I P1 Debatt var dagens fråga våldtäkter. På många sätt triggade
det mig. Jag är trött på rasifieringsargumenten som innebär att
jag är skyldig till allt världens ont för att jag är man, jag är vit och
heterosexuell(känner mig inte speciellt sexuell överhuvudtaget).
Vad förklarar det egentligen?
Jerzy Zarnecki, kriminolog, förklarade att invandrare är överrepre-
senterade i statistiken över våldtäktsmän. Dock gjorde han en väldigt
viktig distinktion; om man ser till invandrare i bättre områden suddas
den skillnaden ut. Således förklaras verkligheten bättre med klass än
diverse ras- och etnicitetsmodeller.
Jag kan hålla med om att våldtäkten är ett manligt problem. De kvinnor
som våldtar är försumbara i helheten.
Jag kan hålla med om att jag som man har ett ansvar att delta i diskuss-
ionen om att skapa ett samhälle med större jämlikhet och gärna total
jämlikhet.
Men jag delar inte de som ropar efter strängare straff och att sänka bevis-
skyldigheten i domstolar. Våldtäkten är svår att bevisa och det får vi nog
leva med. Ett rättvisare samhälle är det bästa vägen att gå.
Börjar vi luckra upp rättsäkerheten skjuter vi oss själva i foten.
Det finns trots allt kvinnor som ljuger och inte minst gäller det vi olika for-
mer av skilsmässor och vårdnadstvister.
En allmän politik som skapar fler arbeten och ett samhälle som värnar alla
sina medborgare är den säkraste preventionen mot våldtäkt.
Självklart måste man arbeta med värderingar och i synnerhet hur man ser
till kvinnor i allmänhet. Inte minst gäller det i förorterna. Det vore intressant
om borgerligheten vaknade upp ur sin nyliberala dröm och insåg att när arb-
etare organiseras tar dess organisationer hand om den frågan. Organisation-
er vill ha medvetna medlemmar som följer organisationens policy och doku-
ment. Så var det i förra seklet när arbetsklass organiserade sig i partier, fack
och andra folkrörelser. Borgerlighetens atomiserande av underklassen har
skapat det samhälle vi har idag.
 
 
 

2015-08-31
16:46:54

I drömmens värld
Under senare har jag börjat att drömma igen, eller rättare
jag kommer ihåg drömmar när jag vaknar.
Drömtydning har ju i perioder varit viktiga och mången har
varit kallad att tyda vad drömmar står för.
Det är inte utan att det drar till sig charlataner.
En kan tänka att om drömmar upprepas så kan de möjligt-
vis tår för någonting, men annars verkar det behövas kaos-
teori för att förstå vad vårt undermedvetna vill kommunicera
oss
Som i natt. Jag drömde att jag crawlade längs med Tagenevägen.
På asfalten. Jag drog mig fram och fick vika undan för cyklister och
fotgängare. I drömmen verkade det inte finnas alternativ till att just
crawla sig fram. Vid ett tillfälle motiverades jag av att titta på min
kropp som var muskelös.
Sedan hoppade jag in i en grotta och en massa indianer skulle döda
mig. Men det fanns en stor grop i grottan så de kunde inte ta sig över
men vips så bara en massa stenar las på plats och gropen var borta(det
är jag ganska säker på att det kom från Femhäraslaget som jag sett tid-
igare på kvällen). Jag fick dödsångest och rusade om hörnet och hamn-
ade i ett kök på en bensinstation och det var lunchdags. En indiankvinna
satte sig bredvid mig och frågade om jag också hade diabetes.
Så vaknade jag.

2015-08-28
15:17:31

Sexism i VM?
För några år sedan skämde ordförande i internationella
volleybollförbundet ut sig när han tyckte att damerna
skulle ha kortare byxor.
I friidrotten tycks det inte behövas liknande uppmaningar.
Nästan alla löpar- och hoppkvinnor har byxor som nästan
inte tycks existera.
Däremot tycks inte den klädkoden inte gälla kastkvinnorna
där de har så mycket kläder att hud knappast syns.
Är inte det sexism?

2015-08-28
12:12:20

Våldsbejande terrorism
Begreppet "våldsbejakande terrorism" är ett mer än luddigt begrepp.
Historiskt använt kan man då säga att suffragetterna i England som
stred för kvinnlig rösträtt var terrorister. Man skulle också kunna häv-
da att motståndsrörelserna i Frankrike, Holland, Norge, Danmark och
andra ockuperade nationer var terrorister.
Judisk motståndsgrupp i Belgien 1943
 
Våldet i sig kan inte vara markören utan ideologin bakom samma våld
måste vara det som bedöms.
FLN i Algeriet använde terror för att befria sig från kolonialmakten Frank-
rike. De valde civila mål för att sätta press på regeringen i Paris. Om de
haft samma tillgång till vapen som Frankrike hade de självklart valt det.
Vietnameserna använde gerillakrig(terror?) innan de  gick över till regul-
jära armeer där de besegrade först Frankrike och sedan USA.
Om Sverige skulle ockuperas av Sovjet och vi skulle organisera oss i mot-
stånd skulle vi alltså bli terrorister?
 

2015-08-28
11:33:00

Om strukturer
I P1 Morgon är det ett inslag om våldtäkt i krig. En av
orsakerna till våldtäkterna som kommit fram i intervjuer
med förövare är att driften är så stark och när det inte
finns prostituerade tar man för sig.
Alltså en orsak som även kommer fram i civila våldtäkter.
Det är en orsak som ingen vid sina sinnes fulla bruk skulle
torgföra i ett offentligt rum. Ändå ligger det under ytan där
som ett försvar. Man till man kan man prata om det och
se det som en rimlig förklaring.
Det ingår i samma subförklaringar som att kvinnor säger
nej utan att mena det, i själva verket vill de ha kuk.
Det finns alltså ingen näring för denna förklaring i det öpp-
na samatalet, i den offentliga diskussionen, och ändå finns
den där, och ändå lever den och frodas.
Man borde fråga sig hur det kan vara möjligt?
 

2015-08-28
11:19:30

Hur det är och hur det rapporteras
I GP idag kan man tydligt se vad som skapar bilden
av att allt är värre( hur många "inte en gång till" har
inte delats på FB).
På debattsidan skriver Sven-Åke Lindgren om att fall
av dödligt våld minskar och att detta är en tydlig trend
i hela västvärlden, i synnerhet i USA. Han skriver också
en del om orsakerna till detta.
Samma dag skriver GP om att gängvåldet ökar och att
oskyldiga kan drabbas.
Den senare artikeln är den näst mest lästa underdagen.

2015-08-27
23:15:00

Nu skruvas propagandan upp
Hanna Gabdan har skrivit en bok om islamister i Sverige.
Denna recenseras av Thabo Muso i GP och han är kritisk
till att bl a en man anklagas för ekonomiska brott och det
visar sig att anklagelsen är falsk.
En docent Aje Carlbom rycker ut till Gabdans försvar och
han använder en teknik som sällan setts i Sverige.
Muso anklagas för att att vara islamist och att försvara is-
lamism. Det upprepas flera gånger att Muso är islamist och
försvara islamism när det i själva verket inte finns ens en antydan
till det i texten. Vad sysslar Carlbom med?
Carlbom skriver också:
Det är svårt att frigöra sig från känslan av att Hanna Gadban ska tystas med alla till buds stående medel eftersom hon alls har skrivit boken.
Muso skulle alltså hota Gabdan till livet genom att
skriva en kritisk recension!
Det går att kritisera mycket inom islam.
Men det behöver vara korrekt.
 

2015-08-27
11:45:00

Bra film?
Igår kväll visade SVT2  Rachid Bouchrebs  "Hors la loi". Det
är i dessa dagar något så ovanligt som en tydlig politisk film.
Den handlar om tre algeriska bröder varav två väljer att gå
med i kampen för ett fritt Algeriet mot kolonialmakten Frank-
rike.
Det var en blodig kamp där den franska kolonialmakten med
övertydlig repression dödade algerier och där FLN, den alger-
iska befrielserörelsen, svarade med terror.
Det var med attentat mot civila mål i både Algeriet och Frank-
rike som kampen vanns. det är att komma ihåg idag när vi kall-
ar militär terror för god(USA och dess allierade) medans de som
stirder för befrielse och använder samma terror så är den ond.
Allt militärt bruk är terror.
Man skall inte glömma det.
Den retorik som idag används mot exempelvis IS användes då
mot FLN. De var bara onda lycksökare som var ett hot mot demo-
krati, välfärd och yttrandefrihet.
1962 nådde FLN sitt mål. Algeriet erhöll sin självständighet.
Filmen skildrar denna kamp. Det är ganska osminkat. För att nå
sina mål måste FLN avrätta "förrädare". De använder sig av civ-
ila mål till enbörjan för att senare i kampen förstå att istället för
att skjuta civila använda sig av fredliga demonstrationer i Frank-
rike där den franska repressionen mot dessa demonstrationer
väckte en internationell opinion.
En av bröderna stred på franska sidan i Vietnam och tar med sig
erfarenheterna därifrån.
En var att terror är den fattiges sätt att strida.
En annan att förtryckarens repression är bra för rekrytering.
Man kan inte hitta på ett uppror. Det finns anledningar till att folk
kämpar mot något.
Det gäller än idag.
Annan utmärkt film av Rachid Bouchareb

2015-08-27
11:28:12

De första böckerna
Åren före och efter elva slukade jag böcker som så
många andra barn. Det var Enid Blytons Fem-, Mysterie-
och Äventyrböcker. Det var tvillingdeckarna och Bröderna
Hardy. Sedan kom perioden med kioskböckerna och då i
huvudsak Bill&Ben.
Vi femton genom gick jag förvandling och blev något slags
vänster över natt. Då var man tvungen att läsa annat. Den
första boken jag läste som förvandlad var Spelaren av Fjod-
or Dostojevski. Värdet av den läsningen är svår att mäta för
jag vet inte vad den egentligen gav. Men jag minns den.
Den andra var just Förvandlingen av Franz Kafka. Den gjor-
de intryck. Gregor Samsa vaknar upp på toalettgolvet och han
vet inte riktigt vad han är. Skalbagge? Spindel? Annat väsen?
För en ung man som kände sig sökande i tillvaron var det själv-
klart öppet för tolkningar och Kafka blev något jag har haft med
mig sedan dess.
Dessa första stapplande steg in i litteraturen var vanliga fram till
70-talet men sedan dess har litteraturen fått stå tillbaka för annat.
Det är tragiskt då läsningen är kanske det bästa sättet att vara
när man skall fundera över sig själv och tillvaron.

2015-08-27
11:17:42

radiohjältar
På 70-talet upptäckte jag radion som tonåring och
då särskilt Kjell Alinge och Janne Forsell. Det var
veckans höjdpunkt när de gick loss på sin samtid.
Ring och dum var på 70-talet satir men är idag acc-
epterad dumradio.
När man träffade folk i skolan, när man var ute eller
träffade nya människor när jag gjorde lumpen gick
man igenom programmen och många var vi som
kunde programmen nästan utantill.
Politikersketchen är ju än idag underbar.
Hemma hos hette programmet och är saknat.

2015-08-23
23:46:39

Döden och livet
Igår när jag stod och borstade tänderna kom tanken om döden upp
i huvudet. Döden i sig är ganska ointressant, den skrämmande tank-
en är den att man är borta för all evighet. Just evigheten svindlar.
Jag minns när jag skulle fylla elva år och var i Värmland och brott-
ades med just denna infinita regress hela sommaren. Det var många
nätter i förtvivlan. Jag minns också den ångest jag hade över att jag
skulle överleva mina föräldrar. Det var döden på två plan som ansat-
te mig. Men jag kom på fötter. Det handlade om att sluta tänka på
det för vad är meningen med det?
Nu som en åldrande man har jag inga problem med döden eller evig-
heten. Vissa gånger kan tanken även vara en om befrielse. Det var
därför attacken vid tandborstningen förvånade mig. Varför nu?
Så idag kanske den sista av sommarens dagar. Jag cyklade i hettan
och lyssnade på Focus till Ytterby och till Rammstein på vägen hem.
Hela kroppen mådde bra av att cykla så fort som möjligt. Svetten rann
i floder. Så musiken som flödade i huvudet.
Den molniga kvällen avslutades i Härlanda tjärn och att bara ligga och
plaska och rena kroppen var en njutning som få saker kan slå.
Var det sista sommardagen för den här gången?

2015-08-23
12:40:04

Sundhetstecken?
SIFOs senaste mätning visar att fler arbetarväljare nu väljer
SD än SAP. Det borde inte komma som en överraskning.
Snarare som ett brev på posten.
LO svarar att man efterlyser mer klasspolitik: löner, arbete,
bostäder, skola och allmän välfärd och i det perspektivet en
diskussion om höjda skatter.
Alltfler säger ungefär samma sak, från höger till vänster, vi
vill ha tydligare linjer i svensk politik.
Varför blir det inte så då?
Vem styr medierna egentligen?
Varför handlar allt bara om brott, migration och tiggare?
 
SAP är ett skepp utan riktning. Allt man har framför sig är
att hålla sig flytande.
SD däremot har en tydlig vision om vad man vill.
 
Då händer något.
 
Parallellen till Tyskland på 30-talet är slående.
En tynande socialdemokrati med svaga visioner som negli-
gerar hotet från höger. En väster som tappar fästet och i prin-
cip förklarar krig mot sina egna. Till slut en extremhöger som
värnar om det tyska, lovar arbete och skyller det mesta på de
som icke-arier.
SD kan samla massor som en gång SAP, ingen skall tro annat.
En del av vänstern är sagolik. De menar att en svart medelklass-
kvinna som aldrig bott i förort har mer gemensamt med en svart
arbetslös kvinna i förort än vad jag har som bott och arbetat i för-
ort i princip hela mitt liv.
Medelklasskvinnor menar att de har mer gemensamt med min mor
som nu har en pension på 7200kr i månaden(och som inte får bo-
stadsbidrag då hon är gift med en man som äger sommarhus)än
vad jag har som delat hennes liv.
Man kan inte kalla sig vänster om man inte har ett klassperspektiv.
Man kan inte nå arbetarklass och underklass om man inte delar
dessas vardag.
 
 
 

2015-08-23
10:07:45

vem styr vad
När jag på 80-talet var redaktör för tidningen Krig&Fred
var jag också medlem i den lilla gruppen Göteborgs
radikala arbetarförening. Den senare var en liten kvar-
leva av det döda SKP.
Krig&Fred var en tidning för fredföreningar på fem orter
i landet.  Den var medlemsägd.
GRAF tyckte enligt den demokratiska centralismens prin-
ciper att vi i GRAF skulle diskutera vad som skulle skrivas
om i tidningen medan jag tycket det var en diskussion för
fredsföreningen.
Jag funderar på hur dagens politiker i Bryssel agerar. var
ligger deras huvudsakliga lojalitet. När Cecilia Markström i FP
förhandlar om TTIP har hon då en diskussion med partiledningen
i FP eller är hon tyst gentemot dem?
Alltså har svenska partier inflytande över sina representanter
i Bryssel eller agerar de senare bara med lojalitet mot Bryssel?

2015-08-22
23:13:37

tiderna förändras
Under 70-talet när mitt politiska intresse väcktes fanns
en allmän tanke om ett bättre samhälle och det var när-
mast kliniskt befriat från religiöst mumbo-jumbo.
Då utgick man från ideologier och ideer om vad som
kunde vara vägen till ett bättre samhälle.
dagens debatter handlar i princip bara om två saker:
För eller emot religion eller rättare för eller emot islam.
För eller emot invandrare.
Det är så torftigt och antiintellektuellt att det är skrämmade.
Jag undrar över alla dessa som är besatt över att få reda på
etniskt bakgrund på alla och då särskilt när det gäller brott.
Det är inte individer som begår brott utan etniciteter tycks man
tro.
Vem värnar om offren vid IKEA-morden?
Få eller inga.
Det är förövarna man fokuserar på. När det då kommer fram att
det var kristna eritreaner är det för dåligt. Man vill ha med några
somalier och andra sprider att det var halshuggningar.
Det är vidrigt. Dessa blodstörstiga skvallerkärringar som vill forma
"sanningen" efter eget tycke. de söker också bara "sanningen på
Avpixlat, Exponerat och liknande.
I veckan påstår de att alla brott ökat och att SCB ljuger.
Nu är det inte bara gammalmedia som ljuger. Nu ljuger alla som
inte tycker  som de som faktiskt är rasister.
Det är rasism att forma en världsuppfattning utifrån etniciteters vara.
 
Idag formas enklaver som bara tar in information som produceras
av de egna enklaverna. Då uteblir självklart en diskussion och det
är ju grunden för det demokratiska samhället.
Borta är tankar om ett bättre samhälle.
För hur i hela friden skall man forma ett gott samhälle på utestängning,
utvisning, fler fängelser, mer polis, mer militära resurser och aktiviteter,
mer övervakning, hårdare regler, lägre löner, utestänga fackföreningar,
katederundervisning och lägre ersättning till i princip alla som är i behov
av det.
 

2015-08-21
11:44:19

har så mycket förändrats egentlgen?
Det som idag är SD och i synnerhet de som säger sig rösta på partiet
är nog inte så nytt. En vurm för det svenska har alltid funnits och ett
utbrett skvaller har alltid funnit för att inte tala om rädslan för det okända
och de okända.
Tattare, romer, samer, finnar, juggar kan nog berätta om ett bemötande
historiskt som inte skiljer så mycket från dagens.
Rasbiologin var härksande inom alla politiska partier fram över 50-talet.
Det kastrerades och tvångssteriliserades på löpande band bland dem
som ansågs vara debila eller ha dåliga gener.
När människor strömmade över gränsen efter krigsslutet var facket inte
lyckliga. De ville ha restriktioner då man ansåg att det var lönedumpande
och att egna arbeten stod på spel.
Jag är uppväxt i sosseland och jag kan inte minnas att det fanns någon som
talade väl om finnar, juggar, degosar eller zigenare. Tvärsom.
Den stora skillnaden är att det idag finns sociala medier som kan knyta ihop
allt skvaller och anonyma påhopp. Det finns något att fästa det emot.
När sedan ett parti som bygger på dunkelhet och skvaller ger en plattform
att organisera sig runt så blommar det under ytan upp.
Skillnaden från igår är att det korporativa tagit steget upp och lagt en filt
över klasstänket. Vi sitter alla i samma båt säger de etablerade partierna.
Politiker har blivit ett yrke i första hand och representanter för medlemmar
och en ide i andra hand.
Skråtänket bland politiker kulminerade som alla vet med DÖ.
Skulle man hårddra det kan man säga att dagens konflikt går mellan det
korporativa och det fascistiska.
Skillnaden dem emellan är hårfin.
Det handlar nämligen bara om hud.
Om detta stämmer kommer vi inom kort att se att i synnerhet Moderaterna
kommer att söka sig mot SD. En liten konflikt finns ju inom partiet mellan
de som är nyliberal och de som är konservativa. De förra ser en vinst med
stor invandring då man kan pressa ner löner och däri finns ju den stora möj-
ligheten till profit. De konservativa har alltid varit emot de mörkhyade och de
icke-kristna så för dem är det lättare att köpa in SD.
Sossarna har det tuffare. De låtsas vara ett statsbärande parti och som sådant
måste de ju lägga sig i röven på kapitalet å ena sidan och kamma arbetarrörelsen
medhårs å andra sidan. Till det kommer den stora grupp som har sin inkomst gen-
om att bara vara sossar.
Det känns inte som om rörelsen är särskilt stark inom sossarna, att de skulle kunna
hindra det som skulle kunna kallas höger inom partiet. Det tåget gick nog med Juholt.
De andra partierna är små och nischade. KD, FP och C kommer säkert med utspel
för att rädda sig själva men det är mer av betydelse för dem själva.
Miljöpartiet har sina tomtar och vad de kommer på står skrivet i stjärnorna.
V-partiet drivs av ung medelklass som har intersektionalitet på dagordningen och
de kommer säkert att flyta kring 5% vad som än händer.
Men visst vore det spännnande med ett socialistiskt arbetarparti som drev klassfrågor
och internationell solidaritet.
 

2015-08-20
22:31:44

Debatt
I kvällens Debatt diskuterades kvinnoförtryck i förorten.
Den visade att vänstern är i upplösning. Man vet inte
vad man skall diskutera. Istället för att tala om klass
och att hålla rent i sin egen klass förnekar man allt.
Islamitiska fundamentalister och kriminella gäng är
att jämställa med fasister. Inte mer inte mindre.
En del traditioner som finns i en del invandrargrupper
är inskränkande och förtryckande.
Hur kan det vara ett problem att erkänna det?
Ivar Arpi på SvD som ändå håller nivå om än att jag
inte håller med honom blir inte motargumenterad utan
anklagad för att han är vit man.
Ingen vettig människa som tittade på detta skulle säga
att de som representerade vänstern står för något posi-
tivt eller gav uttryck för en vision.
De var som vanligt, tyvärr alltför ofta, att de bara var emot.
Emot, emot.....men vad är vänstern för?
Och när i helvete tappades klassbegreppet bort?

2015-08-19
00:26:16

Mörkrädd?
Jag bor i Backa Röd. Det skall vara ett av Sveriges farligaste
områden. Blendas gata utnämndes av GT för några år sedan
för landets näst farligaste gata.
Jag sitter på balkongen och ser folk med ursprung från Iran,
Ukraina, Bosnien, Somalia, Eritrea och en massa andra ställ-
en. De grillar, pratar och runt om springer små barn.
Nästan alla barn och ungdomar hejar glatt när jag kommer ¨på
cykel på väg till klubbhuset.
Jag känner verkligen inte den panik som många som aldrig kom-
mer i kontakt med invandrare annat än via medier, sociala medier
och korkade inlägg på FB.
Det pågår en propaganda som är styrd. Frågan är bara vem som
styr.
De etablerade medierna ägs av kapitalet och de har ingen klar
agenda. Bara att de vill sälja och tjäna pengar. Redan ses en
kantring i rapporteringen av "invandringsfrågan". Det är inte långt
borta att Avpixlat anses vara objektiva rapportörer som GP eller SD.
Och aldrig ställs frågan om de gigantiska klassklyftorna.
Att skillnaden idag inte varit så stor sedan 1880-talet.
Varför?
Sedan finns en slags tokvänster som också de blundar för klass och
bara pratar invandring och menar att SD har rätt i sak. Hur tänker de?
De påminner om den socialism som NIls Flygs parti blev till. Jo, han
och hans parti blev nationella och socialister och hamnade i röven på
den tyska nationalsocialismen.
Retoriken som strömmar ut är så hjärndöd att jag undrar vad som pågår.
När två helt uppenbart psykiskt störd eritreaner mördar två helt oskyldiga
människor på IKEA pratar SD om afrikansk terrorism(55 stater och tusen-
tals etniciteter klumpas ihop till ett). Det visade sig att de var kristna så
därför kunde de ju inte spela ut muslimkortet.
När sedan en etnisk svensk man i någon form av psykos knivhugger oskyl-
diga i Norrköping så kommenteras detta med att den politiska eliten mont-
erat ner vården för svenskar för att hjälpa MENA-packet. Vidare att den
svenske mannen triggats av de afrikanska terroristerna.
Herregud, vart är det på väg?
Och nu kommer ensamkommande barn som aldrig förr. Barn som behöver hjälp.
Barn som vi skulle kunna se som en enorm tillgång. Men de kommer att ställas
mot pensionärer, bönder som går på knäna, arbetslösa och alla andra som är
i behov av mer stöd.
Och aldrig ställs det några frågor om de 200 miljardärerna eller de tusentals miljo-
närerna som hela tiden hittar in till det politiska etablissemanget och får sina be-
hov tillgodosedda med mindre skatter och mera avdrag.

2015-08-18
11:55:38

Musik och religion
Jag är ateist, gudsförnekare. Jag tror inte på ett väsen som
simmar bland molnen och bestämmer över vårat vara. Gud
finns bara för dem som inte vågar att möta tillvarons barska
sanning. Födas, leva och sedan evigt mörker.
Men vi behöver alla en stunds eskapism dåd och då. Musiken
fyller det utrymmet för mig. Det jag lyssnar på är en privat ang-
elägenhet och därför använder jag hörlurar. Om jag skulle låta
det jag lyssnar på flöda högt skulle säkert en och annan irriteras
över det och störas. Åter en koppling till religionen.
Jag lyssnar i huvudsak på Progressiv rock. I Sverige måste man
göra en distinktion, det är inte progrock.
Det handlar om det som förr kallades symfonisk rock och några
andra epiteter.
Jag lever mycket kvar i den kreativa era som var mellan 69-75.
Tidiga Genesis med Gabriel och Hackett  som skapade album
som Selling England by the Pound och The lamb lies down on
Broadway. Både Gabriel och Hackett gjorde sedan 4 respektive
3 lysande soloskivor innan det blev utslätat och tråkigt(Hackett
återkom i år med Wolflight som är en pärla. Inte minst för att
Yesbasisten Chris Squire gör sitt sista framträdande innan han
gick bort).
Yes gjorde historien bästa liveskiva med Yessongs. De gjorde
flera bra album men ingen som kom upp i klass med Yessongs.
Wakeman gjorde också han några bra soloalbum liksom Steve
Howe.
Jethro Tull gjorde Thick as brick vilken fortfarande är den bästa
konceptskiva som gjorts. Också de flera bra album men ingen
som Thick as a brick.
Gentel Giant gjorde In a Glasshouse och Three friends som si-
na bästa album.
Många fler kan nämnas. Fruup, RDM och Focus är några.
Så uppstod tomhet. 80-talet är decenniet då nyliberalism tog
död på alla konsteformer. Det gjordes skitmusik och skitfilmer.
Det var som om vi stod på kanten till ett mentalt helvete.
Så kommer ett antal band som räddar världen.
Det är Dream Theatre, Spocks Beard, IQ, Steve Wilson, The
Flower kings för att nämna några.
Så återväxten inom den progressiva rocken är god.
Jag kan undra varför bolaget K scope som ger ut progressiv
rock inför begreppet postprogressiv rock. Varför post?
 

2015-08-17
19:01:19

Så skall ett system krossas
I år stängs den sista kolgruvan i England. Det är
spiken i kistan för det som en gång var en motor
i ekonomin och som också gav arbetare möjlighet
att organisera sig för att få till förändringar.
Från 250000 anställda när kolindustrin rullade på
som mest till dagens 0 är steget stort.
Thatcher valde efter strejken på tidigt 80-tal att ta
den stora striden mot gruvarbetarfacket och som
blev symboliserat av Arthur Scargill.
Strejken bröt ut 1984 och varade ett år. Det var från
början en omöjlig seger att vinna. Ägarna ville ju läg-
ga ner gruvorna och arbetarna stred egentligen bara
för sina jobb. Det fanns inga påtryckningsmedel. Skall
man vinna en strejk måste ju ägarna drabbas av att
produktionen stoppas och inte tvärsom.
När väl strejken förlorades rullades röda mattan ut för
Thatchers nyliberalism. Den linjen har mött litet eller
dåligt motstånd ända sedan dess. Blair gjorde som
socialdemokratin gjort överallt, la sig platt och gick
till val på nyliberalism light. Det var som Thatcher
ryckte själen ur Labour med segern över gruvarbet-
arna.
När jag läste David Peace bok GB 84 sammanfattas
allt med de personer att skildrar. Det är en roman om
ett gammalt Europa som skall bli ett annat.
Peace är ett av de mer intressanta författarna idag.
Han skrev boken ovan vilket i mitt tycke är ett mäster-
verk.
Han skrev också Damned United boken om Brian Cloughs
49 dagar i Leeds i början på 1970-talet. För en fotbollsnörd
är det rena julafton att läsa.
Red Ridingkvartetten är fyra böcker om ond bråd död, korrup-
tion och samhällsförfall vilket rör sig runt en agerande serie-
mördare.
De tre böckerna i Tokyoserien har jag läst den första Tokyo
year zero vilken manar till att läsa de två övriga.
Jag har inte läst hans bok om Bill Shankly, Liverpools legen-
dariske ledare, men tvivlar inte en sekund att det blir stor läsning.
Image result for david peace red or dead
 

2015-08-17
02:08:20

Strukturer och generaliseringar
SD och dess följeslagare gör ofta en stor sak när
kritik kommer upp som är strukturell.
Det går i taket när det pratas om mannens ansvar
och kanske ännu mer när det talas om den vite
mannens privilegier. De menar att man inte kan
generalisera på det viset.
När två mördades på IKEA skrev Michael Blomqvist
SD och riksdagsman att det var ett "afrikanskt terror-
attentat".
Generalisering?
SD hela grund är ju att visa att araber och negrer inte
är som vita. Det gör alltid en stor sak om det viktiga att
nämna förövarens etniska ursprung.
De menar att anledningen till att brott utförs orsakas av
etniskt ursprung eller kulturell bakgrund.
Strukturalism?
Jag skulle i den frågan vilja ha statistik på hur många brott
som utförs av människor med annan etnisk bakgrund vilka
bor utanför förorterna. Alltså betyder klass mer än etnicitet?
Man skulle då också kunna se på de svenskar som bor i för-
orterna och se om de i  relation till sin mängd utför lika många
brott som de med annan etnisk bakgrund.
Både vänster och höger famlar när man inte pratar klass.
Vänster skulle vinna på att inte agera med ryggmärgen när det
kommer kritik om vissa företeelser.
Man skulle inte försvara politisk islam.
Man skulle vara för förbud mot religiösa symbolkläder på barn.
Niqab och Burka borde betraktas som maskeringsförbud vid
politiska manifestationer.
Men i huvudsak skulle man skriva en ny agenda som inte bara
handlade om att vara steget efter SD och yla rasism.
En agenda som syftade till att visa på de ekonomiska orättvis-
orna i landet och internationellt och hur man skall och kan orga-
nisera sig för att göra motstånd.
Den ekonomiska makten styr den politiska. Det är en lärdom som
vänster hade först i programmen i sin barndom.
En lärdom som gått förlorad.
 

2015-08-16
23:49:22

Serier- böcker och filmer
har just läst ut den tredje delen i Set Matssons böcker om
Malmö alldeles efter krigets slut. Det är mycket intressant
om den tid som då var. Jag gillade särskilt den andra del-
en som skildarr hur italienska gästarbetare behandlades
och hur negativt facket var till dem. Den tiden fackförening
hade nog haft förståelse för dagens SD.
Men det handlar också om hur man försökte ta hand om de
många judar som kom direkt från koncentrationsläger och hur
det gick till när de flyktande balterna visades ut ur landet.
Historien är intressant och Matsson fångar några delar av
den. Jag kan Malmö för dåligt för att veta hur väl han be-
skriver den tidens Malmö men det känns som om han är
påläst och vilket fall fungerar det bra vid läsning.
De tre romanerna spinner ju kring mord och ond bråd död,
men det är händelserna runt om och personerna vi får följa
i de tre böckerna som är det mest intressanta.
Så jag rekommenderar dem starkt.
 
Inte utan funderar jag på hur mycket tid jag lägger vid fiktiva
personer.
Michael Connolleys Hiernomys Bosch 18 böcker.
Jan Guillous Hamilton och sedan Arn 15 böcker
Mankells Wallander   11 böcker
Lehanes par Gennaro McKenzie  6 böcker
Peter Robinsons Alan Banks  20 böcker(två olästa)
Hur många Maigret av Simenon vet jag inte på rak arm
med det måste vara mer än ett dussin.
Listan kan göras ganska lång och jag håller mig till Johan
Cullberg som rättesnöre om det är eskapism eller fyller
någon nytta där han menar att han får stora insikter i sin
vardag som psykiatiker genom att läsa romaner.
Som om inte det var nog så har jag under senare år också
fastnat i en massa TV-serier som jag gärna kan köra igenom
årgång för årgång.
Den bästa någonsin är The Wire 5 säsonger(där den andra är
helt enorm).
Det finns så klara likheter mellan Baltimore och Göteborg att
man nästan kan se den som en dokumentär.
En gammal varvstad som måste ställa om produktionen. Förort-
er som lever utanför det stora samhället och här finns grogrunden
för missbruk, prostitution och allmän kriminalitet som blir dess följd.
Vad som skildras i The Wire är steget över all handel och all krimi-
nalitet i förorten. Vem sköter den svarta ekonomin över de kriminella
gängen? De unga kriminella har vare sig kontakter eller kunskaper
mer än att sköta markjobbet och skjuta ihjäl varandra och detta skild-
ras ofta i nyhetsinslag, men när läste man om skiktet ovanför någon-
sin i en svensk text?
Men alla är inte som The Wire.
Sons of anarchy började ju bra men mynnade ut i en enda stor mord-
orgie som förlorade sig i detta(ändå såg jag alla 7 säsongerna).
Nyligen såg jag två säsonger av Peaky Blinders som var en bra serie
om Birmingham på 20-talet och en familj av resandefolk som söker sig
upp i samhället. Korruptionen är dominant och här går pengarna hela
vägen upp till Churchill. Här slåss facket och kommunister mot resande-
folk som då samarbetar med polisen för att de senare skall titta åt ett
annat håll när man smugglar sprit. Här finns IRA som försöker att utnytt-
ja de kriminella för att få pengar och vapen till kampen på Irland. Några
delar handlar om hur IRA samarbetar med den engelska underrättelse-
tjänsten mot sina egna landsmän.
Men ändå, det är fiktion.
 
 

2015-08-16
23:19:04

En skruvad film
Seven psychopaths var en av de mer skruvade filmer jag sett.
Martin McDonagh som regisserar har mest gjort kortfilm tidiga-
re och en av få långfilmer var In Bruges som också var skruvad
men inte alls som Seven psychopaths.
Storyn är enkel. Det handlar om en psykpot som vill få sin alko-
holiserade manusskrivande vän på fötter och det med en mer än
vanlig historia.
Det mördas friskt i filmen men undertonen är en drift med hela genren.
Bäst blir det när den förste psykopaten kommer på besök(Tom Waits)
och skall berättas sin historia. Ur en grym historia träffar hans in älsk-a
de och de bestämmer sig för att bli seriemördare på seriemördare. De
slaktar flera historiskt kända och särskilt brutalt slaktar de Zodiac.
För alla som tröttnat på allt var seriemördande heter är detta den rätta
filmen att ända sin seriemördartittande med. Ett batteri duktiga skådisar
hjälper till på vägen.
 

2015-08-16
14:45:18

Egentligen inte så svårt..........................................

2015-08-13
21:38:13

Hatet flyttar fram sina positioner
Mikael Blomqvist,SD, har ett synnerligen otäckt inlägg på FB
där han skriver att "afrikaner" har mördat svenska medborgare.
Om det inte är rasism, vad är då rasism?
Afrika, en kontinent med 55 länder pekas ut som kollektivt skyl-
digt för ett vansinnesdåd i en svensk butik.
Mördaren på IKEA var ju helt uppenbart i ett sjukligt tillstånd. Vem
mördar annars två helt okända personer och sedan hugger sig själv?
Det finns en liten jämförelse att göra med mordet på Sanna Vestin
1989. Sanna hade bildat "5 i 12-rörelsen" och arbetade i Härnösand
för att skapa bättre villkor för invandrare. Hon blev mördad av en ung
eritrean som var i psykotiskt tillstånd. Ett vansinnesdåd.
Hennes far Stig kunde ha valt att hata och söka svaret i Afrika men han
gjorde tvärsom och tog över rörelsen efter sin dotter och fortsatte henn-
es arbete. Vilken människa!
När nu SD skjuter sig själva i foten kan man fråga sig hur de ställer sig
till de svenska karaktärerna Flink, Asonius eller Mangs.
Tre dårar som mördar människor.
Är svaret att vi svenskar är galna och att svaret skall sökas i den svenska
identiteten?
Master Yoda gav sin version av SD. Rädsla är vägen in till den mörka sidan.
Rädsla, hat och aggressivitet är det som ger näring till den mörka sidan.
När skall SD beskylla master Yoda för att vara PK?

2015-08-12
23:26:10

Migration
Under andra häften av 1800-talet när Sverige hade
minimal invandring och överklassen var ungefär lika
rik, proportionellt, som idag fanns inga tankar om att
man skulle hjälpa de svenska.
25% av landets befolkning emigrerade.
Var fjärde svensk medborgare.
Många for till USA där det gick bra för många men
långt ifrån alla.
Om det kan vi läsa i Mobergs Utvandrarsvit. Bland det
bästa som skrivits för övrigt.
För de som inga resurser hade gick resan i första hand
till Tyskland och Danmark.
Morten Andersen Nexö skrev om Pelle och hans far flydde
fattigdomen i Sverige och for till Bornholm i Pelle Erövraren
också den sviten bland det bästa som skrivits. Pelles far blev
dräng och fick bo ibland korna.
Värre gick det för de som sökte något i Tyskland. De blev ofta
fattiga backstugesittare där de tynade bort. Om det kan man läsa
i  Född i våra dalar  av Gunnar Adolfsson.
Har dagens "invandrarkritiska" tagit del av den svenska historien?
Skulle inte tro det.
 
 

2015-08-12
22:32:15

Det borde inte vara så svårt
När man pratar om tiggare så stannar det inte vid att
de är tiggare. De är också romer. För många blir det
sedan en slutsats att romer är tiggare.
När man pratar om förorten och de kriminella stannar
det inte där. de är också invandrare. För många blir
det sedan en slutsats att invandrare är kriminella.
För många blir då lösningen att färre romer och färre
invandrare är lösningen på våra problem.
Jag undrar hur de tänker.
95%(ungefär som svenskar) är inte kriminella eller
tigger.
Borde en inte utgå från det i en analys?
Hela invandrings- integrationsdiskussionen haltar så
slagsidan håller på att göra att allt faller.
På andra sidan har vi en helt klasslös vänster som för-
svarar kriminella, religiösa fundamentalister och männ-
iskor som lever i släktförhållanden som är så patriarkala
och bakåtsträvande att man undrar hur en tänker när
man försvarar detta?
Den ekonomiska makten i vårt land är de som bestämmer
hur resurserna skall fördelas. Om ett utrymme skulle frigör-
as av att man stängde gränserna tror någon då på fullt all-
var att de eventuella resurserna skulle fördelas till de som
bäst skulle behöva dem?
Om man tror det varför fördelar inte i så fall våra hundratals
miljardärer och tusentals miljonärer sina stora resurser till
de som idag har behov av förbättringar? Varför skänker inte
de sina överskott så pensionärerna får ägg till frukost och barn-
en mjölk till lunchen?
Och vänstern? Diskussionen om GPs ledarsida borde få dem
att fundera. Flera med invandrarbakgrund säger nu att de inte
allas är vänster. De är liberaler eller konservativa. De borde in-
te komma som en överraskning. De är som vi. Man är inte väns-
ter bara för att man har en annan hudfärg eller har en annan etni-
citet än den svenska. Man borde också inse att de allra mest ut-
satta är de som lättast byter fot och tjänar dem som för tillfället
ger tillbaka mest. Detta begrep den tidiga arbetarrörelsen som
la vikt vid utbildning och organisering för att skapa en uniform
som skulle tjäna kampen. Förändring kommer inte bara för att
folk är fattiga. Marx betonade att trasproletariatet kan göra uppror
men att det bara är upprorsromantik som istället leder till att
kampen för större och strukturella förändringar förskjuts eller
saboteras. De kriminella i förorten är ju i grunden libertiner
som skor sig på sina egna.
Det är när man tar kampen till där den ekonomiska makten befinner
som de stora förändringarna kan komma till stånd.
Marx skrev också att varat bestämmer tänkandet.
De som idag representerar vänstern är oftast medelklass. De vill
förändra genom häftiga aktioner om hudfärg, sex, kön eller även
religion. De sekundära frågorna.
De vill också från sitt högre läge vara "snälla" mot de därnere.
Det är inte solidaritet. Det är filantropi.
 

2015-08-10
10:49:31

Ryggradstänk
Jag cyklade från Fotö och stannade till vid COOP
på Backaplan. När jag kom ut efter handlat morots-
juice kom en av alla tiggare som finns runt COOP
fram och frågade om han kunde få en cigarett. Det
fick han. Då kom ytterligare två fram och då kände
jag att det fick vara nog. Jag hade en cigg kvar men
det var inte problemet utan mer att man går på där
det öppnas ett läge.
Jag gillar inte tiggeri och jag gillar inte tiggare i rollen
som just tiggare. Om man nu kan ta sig från Rumänien
till Sverige så visar det ju en viss handlingskraft och
den energin borde kunde användas till annat än att
sätta sig och tigga utanför svenska butiker.
Vad hjälper det att man lägger några kronor i deras
koppar?
Man cementerar bara deras roll som tiggare.
Jag undrar om det finns något exempel på en tiggare
som fått tillräckligt med pengar till att förändra sitt liv?
Den som tycker det är fint att ge pengar till tiggare har
ungefär samma tänk som filantropikärringar i överklass-
en och det handlar mer om att se sig själv som en fin
människa för att man skänker en silverpeng till en fattig.
Jag tror inte en sekund på det organiserade kriminella
tiggeriet. Hur skall det kunna ge några större pengar?
Det är fenomenet som sådan jag ogillar.
Om EU fungerade hade man självklart angripit den rum-
änska staten som skapar horder av tiggare.
För en vänster borde det vara självklart att se tiggare som
trasproletariat som det visserligen är synd om men som är
en grupp som oftast går reaktionens ärenden.
 
 

2015-08-10
10:29:50

Hur är det?
I helgen cyklade jag ut till Fotö för träningsläger med
P02. Jag cyklar då från Backa Röd som i mycket är
som en klassisk svensk förort till Fotö som är i myck-
et en svensk förort åt andra hållet.
Diskussionen om den svenska förorten sker via agen-
ter, av människor som inte bor där och som inte vet
mycket om hur det är.  Det är SD och dess anhängare
som oftast inte ens har sett en invandrare på vykort
och det är ett slags vänster som inte heller de träffar
särskilt mycket människor som bor i förorten.
På kvällen träffade jag en man som bodde på Fotö och
vi pratade SD. Han röstade på dem senast och tidigare
på moderaterna. Det var ingen rasist. Han tyckte det
var roligt med alla spelare på deras plan(nästan alla
invandrarbarn) och på min fråga om varför SD sa han
ungefär så här:
Bidragen till nyanlända är helt sjuka. Det betalas ut när-
mast monstruösa summor till dem. I jämförelse vad våra
egna gamla får är det åt helvete. Som kristen hade han
problem med islam. han kände att yttrandefriheten var
hotad och att vissa saker undanhölls en seriös diskussion.
Han gillade inte bidrag utan tyckte att bidrag skulle vara be-
häftade med en motprestation.
Jag sa då att jag känner rätt mycket folk som lever snålt
och att bidragsdiskussionen var överdriven. Inte minst gäll-
er det de som är arbetslösa och som hamnar i klorna på
arbetsförmedlingen(det höll han med om då han hade en
son som varit där). Han höll också med om att bidragen
i stort inte var så farligt utan de var just utbetalningarna
till de nyanlända har reagerade mot.
Jag så bollade vi.
För de unga i förorten  handlar det om att bli rik. Antingen via musik eller fotboll. Det är individuella projekt
 
Jag ändrade säkert inte hans grundsyn, men vi pratade
utan övertoner. Vi bytte argument.
Han träffade en socialist som inte beskyllde honom för att
vara fascist.
Ett möte i den lilla världen.
I den stora har åter en slags vänster gjort bort sig med ned
rivningen av SDs kampanj i Stockholms tunnelbana. Åter
framstår vänster som motståndare till yttrandefriheten.
I God morgon världen säger redaktören för Flamman att
man skall ta en större diskussion och att det är den som
är den viktiga.
Så sant.
Men gör det då.
Det är inte ras- eller könsfrågan som gör SD farliga. Det är
den korporativa. Det är där man kan skönja en fascism. Det
är där man pratar om hela det svenska folket med en gemen-
sam linje. Inga klasser bara ett folk.
Det är hur resurserna fördelas via klasser i landet som är den
stora frågan. Idag garvar alla miljardärer från och till banken
där de hämtar hur sina vinster utan att egentligen behöva gö-
ra så mycket. Ekonomisk makt och fördelningen av denna makt
står utanför alla dagordningar.
Där skall vänstern vara. Där skall den organiseras.
En återuppväckt August Palm hade rasat. Varför försvara religiösa
fanatiker, varför försvara kriminella?
Vi har ett program hade han sagt och det är runt detta vi skall
organisera oss och ta kamp. De som är med oss skall stå upp
för våra grundläggande principer. Punkt och slut.

2015-08-08
01:35:11

Va?

2015-08-08
01:26:44

När började man kyssas
I P1 idag hade man ett kort inslag om att kyssas och
att detta inte alls är så vanligt som man kan tro åtmin-
stone om man ofta tittar på film.
Orvar Löfgren, folklivsforskare, menade att den svens-
ka bonden sällan eller aldrig kysstes och menade att
det säkert berodde på att man helt enkelt luktade as
i munnen.
Jag har ett bestående minne från en läsning av Per-Anders
Fogelströms och Krigens barn där två av personerna som
följer trossen i den svenska armens krig i Tyskland har sex med
varandra i en vagn. Jag vet att jag tänkte att de inte tvättat sig på
månader, inte bytt kläder och självklart inte direkt gurglade munn-
en med Listerine och  kunde nästan känna vämjelse(vilket kan-
ske också var tanken).

2015-08-08
01:11:50

Hur synsätt ändras
1974 kom Death Wish. Charles Bronson hämnas de brutala
morden på sin fru och dotter. Han hämnas på gammaltesta-
mentligt vis. Mången i vårt land upprördes över detta och men-
ade att filmen skildrade en onödigt och sadistisk våld och jäm-
förde med pornografi. Filmer som The Exterminator förbjöds
1980 och Cobra med Stallone var märkt och skapade ungefär
samma debatt som Death Wish.
Jodå han hämnades i fyra filmer till....................
 
Igår satt jag och tittade på Taken 2 med Liam Neeson. Den är
helt schizofren. I Taken har ett gäng albaner kidnappat Neesons
dotter och han åker till paris för att ställa saker till rätta. Det inne-
bär att han mördar en hiskeligt massa människor, ja allt som kom-
mer i hans väg. Dottern räddas.
I film två sörjer en albansk by alla som Neeson mördat. Det vill häm-
nas och åker till Istanbul för att göra upp.
Ledaren vill hämnas sin son som Neeson i första filmen sätter i två
spikar i låren och torterar honom med el. Han avslutar med en iskall
kommentar och låter elen gå på tills sonen kokar ihjäl.
Detta framställs som en sjuk man med bara hämnd i hjärnan.
Neeson däremot som mördat flera dussin och torterat till döds är bara
en vanlig amerikansk helyllefarsa.
Det är verkligen helt sjuka filmer.
Det är kulturimperialism.
Jodå, inte en och inte två utan tre hämndfilmer.............
 
Jag får göra vad jag vill(Neeson) och ni skall bara sitta ner och vara
snälla och lydiga.
Om ni gör som jag är ni per definition ondskans hantlangare.
Det är ju inte utan man ganska enkelt kan överföra det till USAs fram-
fart i världen i stort.
Jodå, även här var han tvungen ut och hämnas en gång till...............
 

2015-08-08
00:39:34

Folkmordet som glömdes av
Igår var minnesdagen för atombomberna över Hiroshima
och Nagasaki. För 70 år sedan släppte USA två atombomb-
er över de japanska städerna. Det var bara en månad kvar
av Andra Världskriget. 100000-tals dog direkt. De brändes
ihjäl. Det var de som hade lite tur. De andra dog under oer-
hörda plågor de närmaste dagarna. Andra fick leva med ska-
dorna resten av sina liv och deras avkommor blev märkta av
strålningen.
Detta oerhörda skildras av ögonvittnen. Man beskriver vad som
sker. Ingenstans läser jag eller hör jag om varför. Varför släppte
dessa bomber? Kriget var i princip slut.
Det handlade inte om japanerna. Det handlade om Sovjet.
Man ville besegra Japan före Sovjet så att inte denna del av värl-
den skulle höra till Sovjets sfär.
En halv miljon människor dödades på det värsta sätt av geostrate-
giska skäl.
Var detta massdödande av helt oskyldiga fullt jämförbart med
koncentrationslägren?
En halv miljon på en dag!
Det är unikt i historien.
Men segrarna skriver historien.
De allierades handlingar krigets sista år borde uppmärksammas.
Terrorbombningarna över Dresden och Hamburg var också helt
inriktade på att döda så många civila som möjligt.
Likt Hiroshima och Nagasaki var de inte militära mål.
Så när vi idag pratar om terror kanske det skulle vara bra med en
mer uttömmande definition om vad stater gör och absolut inte får
göra.

2015-08-07
11:05:45

Då och nu
Den spanska inkvisitionen har ett historiskt rykte om
att ha varit sällsynt grym. Dock, av det man vet, så
avrättades mellan 3000-5000 människor efter inkvi-
sitionens rättegångar. Det att jämföras med det mång-
dubbelt fler häxbränningar som den protestantiska del-
en av väst under samma tid ägnade sig åt.
Man kan tänka att det fanns incitament att sätta åt folk.
Då domstolen alltid konfiskerade de åtalades tillgångar
och stod fri att göra vad man ville med dessa tillgångar.
En jämförelse kan göras med DEA(den amerikanska nar-
kotikapolisen) som konfiskerar alla dömda narkotikabrotts-
lingars tillgångar.
En annan jämförelse är att under åren 1869-1950 lynch-
ades 5670 svarta av vita mobbar runt om i USA med flest
dokumenterade fall i södra USA.

2015-08-07
01:27:18

En mycket amerikansk produkt
Image result for baconnaise
Bacon i majonnäs................................................

2015-08-06
11:44:39

Var går gränsen
Idag bildas grupper om snart när allting. De stora
skeendena fördunklas och den reella makten kan
göra vad de vill ganska ostört.
Det är ras, sex, kön, etnicitet, religion och kroppens
form för att ta några exempel.
Det utmärkande för alla dessa är att de oftast inte tar
med klassperspektivet i sin analys.
Det obehagliga är att världens ledande politiker och
företagare i början på 80-talet la upp riktlinjer för att
få just denna utveckling.
Hur kan det vara möjligt?
Roundtreegruppen la upp riktlinjer för ett samhälle där
centrum skulle få agera ostört. Det skulle ske genom
att den skyddades av cirklar. I de yttre cirklarna la man
konflikter som de ovan. Det var konflikter som på intet
sätt hotade centrum och som då kunde uppmuntras.
Genom detta skulle man ta udden av den kritik och de
rörelser som på klassisk sätt kritiserade klassamhället.

2015-08-05
01:21:41

vad händer
En daglig läsning på Facebook ger bl a följande delningar:
-Igår åkte den här bilen(en röd skåpbil med bilnummer)förbi
 vårat hur. Senare var det ett inbrott.
-Burkaanpassade badtider! Var skall det sluta!(det visade sig
 vara från England).
Man meddelar minsta lilla brott och får på så sätt för sig att
allt bara blir värre när det i själva verket är tvärsom.
SD spär på som det populistiska parti man är och här hittar
alla kammarsittande svenskar sin utpost.
För de flesta som delar bor inte i områden där det ens finns
invandrare och ännu mindre träffar man några.
Man lever i en skvallervärld.
Lever man i en sådan värld blir man upprörd bara man ser
en invandrare. En mörkhyad blir något som är farligt och det
är inte så svårt att lista ut att dylika möten blir laddade.
För hur skall man reagera när en främmande människa tittar
snett på en bara utifrån hur man ser ut?
Jag tänker på alla de svarta som lynchades i södra USA und-
er framför allt början på 1900-talet. De flesta var helt oskyldiga
och deras brott var deras hudfärg. Det hat som mobbarna kun-
de hetsa fram gjorde att man misshandlade, brände och häng-
de helt oskyldiga svarta och kände en slags stolthet över detta.
Tänk vilka strukturer som skapade ett sådant tänk.
Hur långt borta är vi från det?
Idag kan det vara svårt att förstå antisemitismen i Tyskland som
gav koncentrationsläger och utrotning, men tänket bakom var sam-
ma som lynchningarna i USA och Facebooksdelningarna i vårt eget
lilla land. De andra är farliga och måste hållas kort eller helt enkelt
avlivas för att vi normala och goda människor skall få leva våra liv
i fred och välstånd.

2015-08-04
11:25:00

Nu är det tyst
När Sven Lindqvist kom ut med Utrota varenda jävel 1992
så fanns en ganska markerad kritik som tog sin utgångs-
punkt i att Lindqvist, som det skrevs, relativiserade förintel-
sen.
Vad gjorde då Lindqvist?
Jo, han beskrev hur den kolonialisatörerna  tänkte och sedan
handlade och menade att detta var den grund som sedan naz-
isterna körde fullt ut med sin slutgiltiga lösning.
Där fanns det brittiska imperiets härjningar runt om i världen och
hur man beskrev de svarta i samma ordalag som nazisterna gjor-
de om de som inte tillhörde den ariska rasen.
Där fanns Leopold II som drev Kongo som sin fabrik och behand-
lade befolkningen i Kongo värre än en brutal djurfarm.
Det var inte bara en praktik. Det fanns biologiska tankar bakom
detta förtryck. Tankar som snappades upp av nazisterna och för-
djupades av dem.
1998 kom Hochschilds bok om Leopold II som i huvudsak
beskrev folkmordet i Kongo i slutet på 1800-talet och med
samma beskrivning om orsakerna och dess följdes som
Lindqvist. Då uppstod ingen debatt om relativisering.
Nu kommer boken som visar hur den tyske kejsaren
och hans administration förekom den tyska nazismen
genom folkmordet i Namibia. Här fanns rasbiologin, här
fanns koncentrationslägren, här fanns det som senare
blev den tyska nazismen.
När vi idag pratar om skuld skall vi nog ta in hela väster-
landet och i synnerhet de makter som var med vid Berlin-
kongressen 1885. Det var där de stora linjerna för folk-
morden senare och in i modern tid grundlades och där
den tyska nazismen var en del i ett större mönster.
 

2015-08-04
02:01:23

GP visar liberalismens sanna ansikte
Den form av liberalism som nu styr som hegemoni
i Sverige är särskilt tydlig på GPs ledarsida. Det är
väl egentligen liberalism det handlar om utan en
form av konservatism som tar sin utgångspunkt
att makt är rätt och de som har makt måste tillåtas
att styra utan inblandning från pöbeln.
Håkan Boström skriver:
Idealet var att eleverna skulle få bestämma över undervisningen, patienterna över vården och de anställda styra företagen. Alla auktoriteter skulle störtas.
Demokrati och öppenhet är viktiga principer att slå vakt om. Men världen ser inte ut som småländska kommuner. Den kommer för överskådlig tid att präglas av stora ekonomiska, kulturella och säkerhetspolitiska skillnader mellan länder. Skillnader som i själva verket utgör källan till positivt utbyte, men också konflikter.
Visionen om en enhetlig värld utan gränser riskerar i praktiken att hamna i motsättning till liberala målsättningar om utbyte och mångfald. Även liberaler måste se världen som den faktiskt ser ut. Och inse att principer inte existerar i ett vakuum.
 
Alltså var det fel att angripa maktstrukturerna under 60-talet.
Demokrati skall bara vara att gå till valurnan vart fjärde år.
Punkt slut.
Företag skall styras med mindre medlemsinflytande än komm-
unistiska partier.
Sjukvård skall styras av kunskap från de som har makten och
utan att patienter och anhöriga skall lägga sig i(mer än att de
skall få köpa från olika företag).
Skolan skall styras på samma sätt som sjukvården.
Vi är alla tillåtna att tycka vad vi vill om vi bara är liberaler.
 
Det är en aggressiv borgerlighet som nu utmanar.
Det är inte så märkligt.
Klasskillnaderna i dagens Sverige är idag i paritet med dem
som vi hade på 1880-talet. Då fick man makt i riksdagen efter
plånbok. Kvinnor hade inte rösträtt. Skolan var något bara för
de med pengar. Blev du sjuk fick du skylla dig själv.
Det är då inte konstigt att de borgerliga ideerna idag hämtar
sin inspiration från den tiden då makten var statisk och något
av Gud givet.
 

2015-08-04
00:28:34

Segraren skriver historien
I dokumentären Thrilla in Manilla skildras kampen
mellan Muhammed Ali och Joe Frazier ur den sen-
ares perspektiv. Det ger en annan bild.
Ali var ju hjälten. Han som segrade mot Sonny Liston
1964(även om jag alltid tyckt att det slaget som avgjor-
de matchen såg märkligt lamt ut)och som 1967 som
världsmästare vägrade att åka till Vietnam; no Vietcong
ever called me nigger. Han fråntogs sin titel och boxade
inte på 3,5 år.
Så kom han tillbaka och ironiskt nog var det Frazier som
stred för att han skulle få tillbaka sin licens och som stred
för att Ali skulle få gå en titelfight.
Det han fick tillbaka var efter ett tag hån och smädelser.
Troligen var det en kampanj som iscensattes av Nation
of Islam.
1971 möttes de i vad som kallats Fight of the Century. Den
vann Frazier. Det var första gången som två obesegrade
mästare möttes.
1974 möttes de igen i en match som var helt avslagen. Ali
tilläts hålla fast Frazier matchen igenom.
Sedan kom Rumble in the jungle i Kinhasa där Ali slog ut
Foreman mot alla odds. Kanske den största matchen i his-
torien.
Men för Ali var fortfarande Frazier ett rött skynke och han
ställde upp till match mot utmanaren Frazier 1975.
Ali var den gode och Frazier var likt Foreman den vite mann-
ens boxare. Det var retorik. Ali klarade sig undan allt. Mötet
med Ku Kux Klan där han förklarade att vita skall para sig
med vita och svarta med svarta vilket gillades av klanen möt-
tes med tystnad av de som gillade Ali.
Frazier som började arbeta när han var 7 år i sydstaterna och
som fler än de flesta hade upplevt rasismen avskydde Ali. När
Frazier blev världsmästare första gången och han promotor
kom med vinstchecken vägrade banken att lösa ut den. han
var svart.
Så Frazier var förbannad. Han hade kallats gorilla, Uncle Tom
och massa annat.
I Manilla 1975 skulle hans chans komma. Revanch.
Det är troligen den mest brutala match i historien. Frazier och
Ali slog bokstavligen sönder varandras kroppar. Inför den 14:e
ronden bröt Fraziers sekond matchen. I andra hörnet satt Ali
och hade sagt till sin sekond att ge upp. Hade Frazier fått sin
vilja igenom(han kunde inte se. Hans vänsteröga var ur funk-
tion sedan 1964 och det högra helt igensvullet)och rest sig
upp till den 14:e ronden hade han vunnit. När Frazier gav upp
kollapsade Ali och föll ihop på golvet.
Ali skulle slutat efter den matchen. Han blev så sönderslagen
att han aldrig riktigt blev sig själv igen.
Frazier klarade sig bättre. Han gick en match till. Då förlorade
han mot Foreman. 1981 gjorde han någon slags comeback men
det blev bara en match.
Frazier var också märkt av kampen i Manilla. Han dog 2011 65
år gammal.
Dokumentären är en slags äreräddare av Frazier. Han var ingen
Uncle Tom. Den ställer också frågan om hur Ali med Nation of
Islam i ryggen kunde upprätthålla sitt goda rykte hela vägen.
Ändå................

2015-08-03
11:31:22

Blodbad i Afrika
När ett gammalt lejon blir skjutet i Zimbabwe med en pilbåge skapar
det en internationell opinion. Det stormar och man vill straffa en tand-
läkare för detta.
Inte långt därifrån ligger DR Kongo.
Där pågår en konflikt som sedan konflikten bröt ut 1998 har skördat
6 miljoner liv. 6 miljoner. En strategi från de inblandade stridande part-
erna är att använda våldtäkten. Varje timma våldtas 48 kvinnor och
flickor.
Trots att FN är där med en säkerhetsstyrka på 20000 man tycks ing-
en lösning vara nära och när även FN-styrkor våldtar känns lösningen
ännu längre borta.
I ett reportage i Modern Psykologi  6/2013 berättar en kvinna:
Soldater kom till vår by. De tog min man och framför mig skar de upp
honom som vore han ett djur. De skar va hans penis och delade den
och tvingade mig att äta den. De skar upp hans buk och slängde mig
på hans inälvor. Sedan våldtog de mig. Jag slutade att räkna vid elva
man. Under tiden hörde jag hur mina två flickor skrek i ett angränsan-
de rum och jag förstod vad som hände där.
Denna ofattbara grymhet är om inte vardag så vanlig i konflikten.
Grunden till konflikten är kampen om diamanter, coltan, kobolt och guld.
DR Kongo har stora naturresurser som det kämpas om.
Det finns också som i Rwanda en konflikt mellan hutu och tutsier.
Just folkmordet i Rwanda spillde över till DR Kongo då miljoner rwand-
ier flydde DR Kongo. Från olika håll finns nationella intressen. Rwanda,
Uganda, Burundi Tchad, Namibia, Zimbabwe(där Cecil lejonet sköts)
och Angola vilka alla mer eller mindre deltog i vad som kallades det
afrikanska världskriget 1998-2003.
Konflikten i DR Kongo har sin bakgrund i den belgiska kolonialisationen.
Precis som i Rwanda skapade man motsättningen mellan tutsier och
hutuer. Man gynnade de förra framför de senare. Man sökte t o m hitta
biologiska skillnader mellan de båda grupperna. Resultatet av detta ser
vi idag. I Rwanda kostade det 800000 människor i livet 1994. I DR Kongo
har det kostat 6 miljoner livet.
Leopold II fick av Berlinmötet 1885 då kolonialmakterna delade upp Afrika
sinsemellan Kongo. Han drev landet som sitt eget företag och under några
decennier skapade han en enorm förmögenhet. En förmögenhet som vila-
de på ca 10 miljoners kongolesers liv. När vi pratar folkmord i historien skall
alltid Leopold II ihågkommas och fördömmas.
Från 1906 till 1960 styrdes Kongo av den belgiska staten då Kongo blev fritt.
Det styrdes sedan dess av Mobutu som störades av Kabila efter vad som kall-
as det första kongolesiska kriget.
Sedan dess har landet på olika sätt varit i krig.
Det är alltså ett etniskt krig mellan tutsie och hutuer.
Det är en nationellt krig då de omkringliggande staterna stödjer olika grupper
inne i landet.
Det är ett internationellt krig då flera transnationella företag är där för att vinna
viktiga naturtillgångar och stödjer olika grupper för att utvinna dessa.
Idag ses ingen lösning. Krigen i landet fortsätter. Folk mördas och våldtas.

2015-08-02
00:26:00

Horkarlar i Mobergs värld
Jag hittar en volym av Vilhelm Moberg från 1953,
Att övervaka överheten. Det är artiklar som han
skrev under åren 1950-53 i de båda uppmärk-
sammade affärerna runt  Karl-Erik Kejne och
Kurt Haijby.
Den förste anmälde en lekmannapastor som an-
svarig för en "homofilliga" som skulle syssla med
manlig prostitution. Detta skulle ha förgreningar
upp i samhället. Enligt Kejne och hans bundsför-
vanter hotade detta rättssäkerheten.
Några dömdes i en rättegång.
Det blev senare också en statlig kommission som
inte heller den hittade någon konspiration.
Homosexualitet blev lagligt 1944 men det är ändå
inte svårt att finna homofoba tankar bakom även
Moberg ord. Han hävdar att det inte handlar om det,
men  ändå, Kejne var utan tvivel en kyrkans man
och i hög grad homofob.
Dock kan man se att både polis och stat handlade
mer än korkat och på så sätt spädde på det konsp-
iratoriska.
Den andra affären är lurigare. Kurt Haijby sa att
han hade haft en affär med Gustav V. Hovet be-
talade ut ansenliga pengar till både Haijby och den-
nes fru vid flera tillfällen.
Här agerade hovet för att få Haijby inspärrad på men-
talsjukhus och vid ett senare tillfälle när Haijby är i
Tyskland få honom sänd till koncentrationsläger.
Här blir Mobergs engagemang klarare. Hovet mot en
underdog. Klart att Moberg måste rycka ut.
Helt klarlagt är det inte men att Gustav V gillade både
män och pojkar står utom tvivel.
Kanske något för Västtrafik att köra en annonskam-
anj på i dessa pridetider.
I en artikel i boken skriver Moberg om det amerkanska
folket och om det svenska. Amerikanarna är stöddigare
och ställer sina makthavare till svars medans svensken
kryper för överheten. hans hyllning till det amerikanska
är lite märkligt då Moberg hade stort rättspatos. Från
1950 till -56 rasade ju McCarthyismen i USA där rätts-
staten satte ur spel och tusentals människor förföljdes
för sina åsikters skull och ytterligare tusentals belades
med yrkesförbud av bara misstanken att de skulle vara
kommunister.
Hur kunde Moberg missa det i sin jämförelse?
Alla verkade inte att ta Haijbyaffären på så stort allvar.
Socialdemokratisn grå eminens och dåvarande finans-
minister Ernst Wigforss sa:
"Kungen? Så vital vid hans ålder? Beundransvärt

2015-08-01
12:15:43

Hipsters och andra
Efter några dagar i Lappland och bestigning av Kebnekjase
läser jag att hipsters nu anser att just detta är högsta mode.
Jag undrar varför?
Hur roligt var det att vandra i rullgrus rakt upp i timma efter
timma?
Hur roligt var det att vandra neråt i rullgrus timma efter timma?
Inte roligt alls.
De få gånger jag upplevde något var när jag vilade och kunde
se mig omkring. Då kunde jag slås av det magnifika och det
sköna och det storslagna. Lite som när man befinner sig på
havet i en liten båt och bara ser hav.
Människan otroliga litenhet i det stora.
Dock säger något mig att de flesta inte tycker att det är så himla
roligt att vandra uppåt utan den stora kicken är att få komma hem
och berätta att man gjort det.
Jag har svårt att tror att jag kommer att göra detta igen.
Utan trevligt sällskap har det varit riktigt tråkigt.
 

2015-08-01
12:08:08

Antikommunismen
Tomas Mann skrev på 30-talet "anti-kommunismen är vår
tids största dårskap". Mann var inte kommunist men han
insåg att nazismen var ett långt större hot än kommunismen.
Så är det inte längre.
Håkan Boström på GPs gammalkonservativa ledarredaktion
går längre än de flesta. Han menar att ETC är en stalinistisk
terrortidning. Därmed borde de fråntas möjligheten att skriva.
Boström tillhör den del av borgerligheten som helt blundar för
vad som händer under och efter den ryska revolutionen.
Det var terror direkt.
Inga tankar om vad som utlöste revolutionen.
Direkt historieförfalskning om vad som hände efter.
Vilka revolutioner i historien är oblodiga?
Och ändå var och är de nödvändiga.
Den amerikanska, den franska, den ryska, den kinesiska och
även den engelska.
Hur kan man blunda för att Sovjet under år efter revolutionen
var i krig med 18 nationer?
Det var inte Sovjet som ville dessa krig.
Hur kan man blunda för de förvandlingar som skedde i Sovjet
inom ekonomin, vetenskaperna eller kulturen?
Sedan kom Stalin. Sedan kom kriget.
Bucharin var mannen bakom NEP och som stod som motpol till Stalin efter
Lenins död. Vad hade hänt om hans linje segrat?
Men det är bra att Boström skriver som han gör.
Kanske kan det få vänstern att vakna till ur sina intersektionella
drömmar och vakna upp i en klassanalys.
 
 

2015-08-01
11:56:21

Det mångkulturella och det nödvändiga
När jag satt på Bryssels flygplats och väntade på
transport hem till Göteborg fascinerades jag över
alla typer av människor som strömmade förbi och
alla språk som pratades.
Utrop för transporter till Jerusalem, Beirut, Teheran,
New York, Peking, Istanbul, Moskva och till resten
av världen.
Bredvid mig sitter en man som är klädd som islamist
och några rader bort en chassidierjude. Här transpor-
teras människor i rullstol medans andra reser med si-
na stora ryggsäckar.
Det finns alltså en massa olika grupper av människor
på jorden och det finns en massa språk.
Inget eller inget kan sägas vara bättre än det andra ell-
er den andre.
Det allvarliga idag är att förnuftet och vetenskapen inte
längre är det som är gemensamt för oss alla.