leifsjoqvist

2017-06-30
14:17:53

Verklighten övertäffar fiktionen
I den blåsiga sommaren ägnar jag nätterna åt att se House of cards.
En fiktiv berättelse om paret Underwood som med alla till buds stående
medel tar sig till presidentposten och hur man med samma medel kämp-
ar för att vara kvar där.
Cynismen är ju närmast banal i detta maktspel.
Människor brickor som kan flyttas och kastas utan en tanke på konsekvenser.
Serien skapades innan en viss Donald Trump äntrade scenen.
Trump gör och säger saker som inte en Underwood kunde göra och säga i
fiktionens värld.
Åter ställs vi framför sentensen , verkligheten överträffar alltid fiktionen.
 

2017-06-30
13:18:03

Är det så konstigt att svensk arbetarklass röstar på SD?
Äldre kvinnor som har en pension som är under 10000kr brutto
och som ofta har precis så de klarar vardagen och som har levt
i ett etniskt homogent land undrar över sakernas tillstånd.
De har i många fall inte tillgång till sociala medier utan läser tid-
ningar, tittar på TV och pratar med jämnåriga.
Den verklighet de då får fram är att flyktingar har det bättre än vad
de själva har. De får bidrag och går före i kön till tandläkare.
Intressant är att de får denna bild utan att ta del av vad alternativ
media, ofta lögnaktigt, sprider för bild.
Jag kan ju tycka att alla dessa Sverigevänner alltid missar den större
bilden, den om Sverige som ett klassamhälle  där de rika roffar åt sig
allt mer av den allmänna kakan, men den bilden har arbetarklassen
alltid haft svårt att se.
För mången vänster är detta ett problem. Äldre kvinnor är ju kanske
den tydligaste undergruppen vi har. Den skulle ju enligt den intersek-
tionella teorin stå på barrikaderna och slåss sida vid sida med flykting-
en. Nu gör de inte det och då blir de äldre kvinnorna ett problem som
inte kan förstås. De agerar ju inte enligt teorin.
Den grunda teorin kan också ses bland de som är företrädare för den.
I huvudsak är det ju välutbildade kvinnor som driver på för att hjälpa
de ensamkommande. En av dessa har skapat ett fotbollslag med bara
ensamkommande pojkar. I en match mot ett förortslag där det uppstod
konflikter blev kvinnan i fråga så upprörd att hon på FB delade att hon
var besviken på förortens medborgare som sjönk ner i brutalitet och ras-
sim.
Åter: Varat bestämmer tänkandet.
Vad vi ser idag är inget nytt. Den misstänksamhet  som finns mot De Andre
har alltid funnits. Den fanns efter kriget när vi slussade hit arbetare och den
fanns på 60-talet då vi slussade hit ännu fler arbetare. Skillnaden är att då
kunde samhället sätta dessa invandrare i arbete. De flesta "svenskar" är
inte mer rasister än att om de arbetar sida vid sida och ser att det fungerar
blir det inga problem. Men nu fungerar det inte. Då får denna ständiga miss-
tanke mot Den Andre starkare fäste.
Skillnaden är också att den vänster vi hade då i huvudsak var överens om
att den stora konflikten i samhället är den mellan arbete och kapital, mellan
de som har och de som inte har. Idag har vi en vänster som är helt fokuser-
ad på att vara i överbygganden. den ser inte konflikten mellan arbete och
kapital utan anser att samhällsförändring handlar om att ta strid om åsikter,
det handlar om att skapa och sjösätta värderingar.
Egentligen ligger ju målet öppet. De flesta S k "rasister" säger ju att de är de
rika som gör som de vill men ser inte dessa rika som ett större problem annat
än att de vill göra landet mångkulturellt. En sann vänster som sa att konflikten
sannerligen står mellan fattig och rik och att vi alla fattiga måste organisera oss
och ta kamp skulle ju ha större trovärdighet än dagens vänster.
 

2017-06-29
03:30:58

Om hur Sd och deras Avpixlat får McCarthy att framstå som en hyvens snubbe
Granskning Sverige är ett organ där en massa Sd-personer
och ännu mer nazianstrukna personer ringer upp olika myn-
dighetspersoner för att avslöja den stora konspirationen som
sägs styra Sverige.
Intervjuaren i detta program ringer upp domaren i fallet Ekeroth.
Han ställer märkliga frågor vilka skall leda fram till att lyssnaren
skall förstå att domaren är jävig i fallet. Hans konspiratoriska sin-
ne går före lagens kunskap och domaren får upplysa honom om
hur lagen och domstolar fungerar. När han ställer sina frågor bor-
de han ställa den stora frågan ur hans eget perspektiv: vad i hel-
vete har Ekeroths försvarare hållit på med under rättegången?
Intervjuaren kommer längre fram i intervjun med ännu märkligare
frågor/påståenden:
-Domaren är jävig för att hon har har gillat Lykke Li på FB.
-Domaren är jävig för att hennes man har skrivit skit om Donald Trump på FB.
-Domaren är jävig för att hon påstås ha gått på en anti-nazistisk konsert
-Domaren är jävig för att hon har utrett sexualbrottslagstiftningen och i
 samma grupp fanns en medlem från BRÅ
Det blir till slut en fars.
Intervjuaren frågar om domaren har några frimurare i släkten och säger
sedan att enligt hennes FB-sida verkar hon vara kulturmarxist.
 
Kommentarer på denna intervju:

Så domaren har arbetat för riksförrädaren och ärkepsykopaten Reinfeldt som förvandlade Sverige till rena Nordkorea. Det finns inga märkliga ömständigheter när förtryckaren och inkvisitorn Reinfeldt finns med i ett hörn. Allt är då noga uträknat.

Mycket bra "Granskning Sverige" Ekeroth kommer att bli  solklart frikänd om    Sverige var en västvärlden fungerande opolitiskt rättsstat och inte en totalitär kartell politisk demokratur.

 
 

2017-06-28
14:03:54

Allt handlar om döden
Jag ser på amerikanska serier och fascineras över
den dödskult som verkar råda.I de apokalyptiska
serier som Walking Dead och  Fear of the Walking
dead  är det ju uppenbart.
I serien The Following får man under tre säsonger
följa en kult av seriemördare. Det mördas så till den
milda grad att man ganska snabbt tappar räkningen.
Seriemördarna mördar allt de ser och efterföljande
FBI-agenterna mördar i lika hög grad de som mördar.
Om Slavoj Zizek kollade denna serie skulle han säkert
se tendenser till undergång för det amerikanska imper-
iet i den. När man inte mördar utanför landets gränser,
eller när inte detta dödande räcker till, börjar man att
avrätta varandra.
Så gott som alla serier har stora konspiratoriska scen-
arior som döljs för allmänheten och där några få utan
några egna visioner försöker stoppa världen frän att
bli styrd av hemliga organisationer vilkas ambition och
mål ofta är mycket oklart.
Myrdal skrev i någon av sina skriftställningar om att kul-
turen blir meningslös och inställsam i tider av kris och i
synnerhet då inför de stora krigen.
I vår tid dominerar det apokalyptiska dock utan att man
kan förstå hur man skall använda dessa skildringar till
att förändra i nuet.
Den röda tråden verkar vara att man skall se till att inte
bli dödad och helst döda själv först för att inte gå under.

2017-06-28
13:50:21

demokrati?
1955 genomfördes en folkomröstning i Sverige
om att införa högertrafik. 15,5% tyckte det var
en bra ide. 1967 genomfördes högertrafiken i
i Sverige. Åren efter sjönk dödligheten i trafiken.
 
Peter Himmelstrand skrev kampanjlåten Håll till höger
Svensson. Himmelstrand var inte direkt radikal och det
kan vara den smartaste politiska låt som skrivits i ett
sammanhang som till synes var ett annat.
Bildresultat för peter himmelstrand

2017-06-27
13:23:26

Yttrandefrihetens gränser
I en dokumentär Nobody speak får vi följa rättegången mellan
Gawker versus Hulk Hogan. Gawker är en nyhetsbyrå som spec-
ialiserat sig på särskilt smaskiga historier. I vissa fall viktiga för
allmänheten ibland mindre viktiga. I detta fall handlade det om
att Gawker publicerat en video där Hogan hade sex med sin bäs-
ta väns fru. Rättegången beskrivs som en fars där man har svårt
att förstå om det är fiktion eller inte. I vilket fall får Hulk Hogan rätt
och tilldöms ett skadestånd på 110 miljoner dollar. Det får till konse-
kvens att Gawker går under och deras utgivare går i personlig kon-
kurs. Sedan börjar man förstå att det finns en vidare dimension i
detta fall. Var fick den utblottade Hogan sina pengar ifrån? Jo, det
visade sig vara en multimiljardär som heter Peter Thiel, skapare av
bl a PayPal, som stöder Hogan. Denne Thiel är frontfigur för Silicon
valley och den entrepenöranda som skapats där. Han är också en
libertarian som är tveksam till demokratin som sådan och också tvek-
sam till exempelvis kvinnlig rösträtt. Thiel var också en av de stora
finansiärerna till Trumps kampanj. Varför ville då Thiel ge sig på Gaw-
ker? Jo, tio år tidigare hade Gawker skrivit om Thiel som homosexuell.
Detta gjorde Thiel ursinnig och han uttalade till sin omgivning att han
skulle hämnas. Vilket han gjorde med Hulk Hogan som mask.
Kontentan av dokumentären är att vi har fått ett samhälle där de riktigt
rika kan ställa media åt sidan. Där de riktigt rika kan göra i princip vad
som helst, bryta lagar och sätta egna agendor, och om någon försöker
förmedla detta på ett negativt sätt stämmer de skiten ur journalist och
mediaföretag. Det är en återgång till tiden innan demokratin vann sin
plats i våra samhällen.
Bildresultat för nobody speak
I lilla Umeå pågår en lite mindre debatt om vad som får sägas och inte.
En politiks vilde; Henrik Agerhäll, som hoppat av SD och nu leker poli-
tisk inkorrekt, alltså i de närmaste nazist i Umeå kommunalfullmäktige.
Denne Agerhäll har drivit på:
 I en interpellation anklagar Agerhäll Socialdemokraterna för en massinvandring som leder till folkmord på det nordiska folket. I en annan interpellation jämför han olika nationaliteter med varandra och raljerar över ”hudfärgskompetens” och i ytterligare en skriver han ”Vi har alla ett moraliskt ansvar mot våra förfäder som kämpat för vår fortlevnad att arbeta för att bevara Sverige som ett land för personer av primärt nordisk härstamning även i framtiden”. I en interpellation om EU-migranter hänvisar han till undersökningar som påstås värdera folkgruppers intelligens. Enligt Agerhälls tolkning är romer särskilt ointelligenta.
Sålunda ställs frågorna på sin spets:
-Skall vi diskutera huruvida romer är ointelligenta eller inte?
-Skall vi diskutera om det finns en judisk världskonspiration?
-Skall vi diskutera i termer om raser överhuvudtaget?
Var går gränsen? Finns det en gräns?
Om vi säger att det inte finns en gräns skall vi då tillåta pedofiler
komma till tals och berätta om hur bra det är att barn får knulla med
vuxna? Skall vi ha en offentlig debatt om detta?
Extremt få skulle säga att de skulle vilja ha en sådan debatt.
Det är då märkligt att vi skall ha en debatt om människors hudfärg
eller etnicitet och den roll detta spelar för deras sociala vara.
Bildresultat för genocide
 
 

2017-06-26
13:18:08

batikhäxor och sexualitet
I det flyktingkaos som delat vårat land kommer en
del märkliga tankar upp. En av dem hörde jag igår
i podden Marcus och Malcom och det handlar om
att de kvinnor som tar sig an ensamkommande flykt-
ingpojkar använder dessa för att få sex.
Det finns säkert sådana exempel men att lyfta fram
det som en allmän företeelse verkar som en övertolk-
ning som heter duga.
I podden pratar man att våldtäkt inte behöver vara en
handling där offret inte är motvilligt, En vuxen har ju
en maktposition som skapar ett beroende för ett barn
eller ungdom som gör att man kan manipuleras till
handlingar som inte är bra för en själv.
De tar också exemplet om en kvinna som säger sig ha
med sig en pojke i sängen för att denne skall känna sig
trygg och frågar sig sedan vad som hade hänt om en man
tagit en ensamkommande flicka i säng av samma skäl?
När jag tänker tillbaka till min tid som tonåring framstår
det som det skulle vara en direkt omöjlighet för en kvinna
att våldta mitt unga jag.
I min fantasivärld då var sex alltid  förekommande. Jag minns
att det var dominant. Varje gång jag satt still kom tankarna på
sex och jag fick stånd. Ofta var tankarna om sex sådana att
det var äldre kvinnor som knullade mig. Det var en känsla
som fyllde mig med lust. Det var grannar, lärarinnor eller bara
generellt äldre kvinnor mina tankar snurrade runt.
Så jag tror inte det går att för en kvinna att våldta en tonårspojke.
Tvärsom är det vad han längtar efter. Det handlar om pojkar och
kvinnor. Jag tror inte att flickor har samma längtan efter äldre män.
Det beror på att pojkar uppfostras till att vara sexuella och att knulla.
Flickor uppfostras till att bli hustrur och barnalstrare och söker därför
något annat. Pojken jag var då hade absolut inga män med i sina
fantasier.
Så om dessa "batikhäxor" förför tonårspojkar och tar dem till sin säng
är jag övertygad om att dessa pojkar tycker om varje sekund.
De som kritiserar dessa "batikhäxor" gör det självklart inte av omtanke
om dessa pojkar. De har en politisk agenda. De vill svartmåla dem som
tar sig an ensamkommande och visa upp att de som är för en generös
flyktingpolitik har dolska avsikter. De vet också att om det förekommer
att kvinnor tar med sig pojkar i sängen är det försvinnande få. Men gen-
om att lyfta frågan vet de också att de misstänkliggör alla kvinnor som
hyser ensamkommande pojkar.
Det vore alltså på sin plats att prata om dessa misstänkliggörare istället.
 
 

2017-06-24
16:21:54

Vad komma skall
I USA  finns två stora propagandacentraler för fake news.
Det ena är Breibart vilken sprider massa strunt och som var
en av de stora centralerna för att Trump skulle väljas. Breit-
bart ingår i internationella Altright-rörelsen där svenska naz-
ister finns med.
Bildresultat för breitbart
Ännu värre är Infowars som drivs av Ales Jones och där finns
varje konspirationside som finns ute och lite till. Han tror att
9/11 var en liberal konspiration, han tror på chemtrails, själv-
klar kommer USA att tas över av muslimer och mexikaner.
Han menade att dödsskjutningarna i Sandy Hook där 26 männ-
iksor dog, varav många var barn, var en fake och konstruktion.
Inte ens när föräldrar gråtande betygade sin sorg kunde han
bevekas. Jones pekade ut en pizzeria som bas för terrorism vil-
ket fick en man att åka till och skjuta med automatvapen. Inte
heller det kunde han ta tillbaka.
Bildresultat för alex jones and death shooting pizzeria
Breitbart och Infowars visar vad som komma skall även här. Med
våra egna hatsejter flåsande att apa efter kan vi räkna med samma
sjuka klimat här som där.

2017-06-24
15:56:01

Vänster och socialism
En skiljelinje som finns idag är den mellan det som
kallas vänster och de som kallar sig socialister eller
kommunister.
Skillnaden dem emellan kan skrivas mångkulturalism.
En som skrivit om detta är Göran Adamsson som menar
att vänstern tappat grunderna för sin existens. Han skriver
att vänstern hyllar arbetaren så länge han är god men när
han röstar på SD blir han till White-Trash. Adamson refe-
rerar till Orwell och Slavoj Zizek.
Andra som pratar om denna konflikt är podden Marcus och
Malcom. De pratar i avsnitt efter avsnitt om den mångkultur-
ella vänstern som vilsen och kontraproduktiv. De menar att
konflikten handlar om den mellan arbete och kapital och att
det handlar om att organisera arbetarklassen för att kunna
ta striden för ett bättre samhälle.
En tredje grupp är den runt Fib/K men där handlar det i huv-
udsak om att försvara Syrien och Putin och inte så mycket mer.
Inget nytt under solen. Vänstern har alltid varit splittrad och har
aldrig kunnat enas om huvudkonflikten kapital versus arbete.
Idag hänvisar man till Gramsci och det känns mer som en ideo-
logisk efterkonstruktion. Gramsci förnekade inte huvudkonflikten
men flyttade fram positionerna för överbyggnaden. Hans tankar
om hegemonier var mer av pedagogisk karaktär än grundläggan-
de ideologiskt.
Bildresultat för gramsci ehnmark
Frågan är vad vi skall göra inom en snar framtid när kapitalet i
princip automatiserat produktionen. Arbetaren förlorar sin posi-
tion att med exempelvis strejker ta kamp mot kapitalet. Vem skall
ta vara frontfiguren i kampen? 
Multikulti har ett problem inbyggt i sig. Det finns i många av de grupp-
er som bor i våra förorter som är allt annat än radikala, ofta är det ju
motsatsen att de är stränga traditionalister och har religionen som sin
främsta styrkraft. I detta finns ett inbyggt förtryck av kvinnor inbyggt.
Religiös dogmatism och klantänkande med hedersbegrepp och hders-
våld för att inte glömma kvinnlig omskärelse ( vilket visar sig vara långt
mycket vanligare än vad vi tidigare vetat)kan ju knappast vara något
att bygga en radikal framtid på.
Bildresultat för arbete och kapital
 

2017-06-24
13:00:06

om socialism, arbetare och blattar
Jag lyssnar på Aron Flams podd där han pratar om
Sverige som en DDR-stat och mot detta ställer han
exempelvis Israel som en drömstat. Han menar att
svensk media är antisemitisk då den kritiserar Israel
för deras ockupation och bosättningspolitik eller bomb-
ningarna mot Gaza.
Flam är anti-kollektivist och vurmar för klassisk liberalism
och individualism. Han pratar om individens rätt och allas
rätt till samma möjligheter. När han pratar om socialism
definierar han denna som en -ism vilken säger att alla
skall vara lika. Här uppstår en missuppfattning som ofta
används av liberalerna. Socialismen pratar om ett samhälle
där allas rätt till samma möjligheter blir en verklighet.
-Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov.
Det handlar om att alla har rätt till skola och utbildning ober-
oende av vad dina föräldrar har för tillgångar.
Det handlar om att alla skall ha samma möjligheter till arbete
oberoende av vad dina föräldrar har för tillgångar eller vad
du har för kön eller etnisk bakgrund.
Socialismen ser till alla individers rätt till ett värdigt liv och
alltså inte som den klassiska liberalismen som ger rätten
till de som är födda rika eller som lägger sig bakom de som
har de största tillgångarna.
Marx skrev ju om att i en framtid skall vi arbeta mindre och
förverkliga oss själva, med exempelvis fiske, större delen
av vårat liv.
Vi närmar oss det samhälle där traditionellt arbete spelar en
mindre roll för sysselsättningen. De flesta arbeten har och
kommer att ersättas av robotar. I det bästa av samhällen skulle
ju detta öppna upp för att individer skulle kunna förverkliga sina
drömmar utan att hindras av utföra ett arbete som man inte vill
göra.
Men detta samhälle kan inte styras av en överklass som enbart
ser till sina egna vinster och orimliga överkonsumtion.
Det är en illusion att säga att samhällen där 1% äger mer än hälften
av ett lands alla tillgångar kan producera rättvis åt alla.
Det är rent av falskt att inte se detta orättvisa ägande som en grund
för samhällets klyftor, samma klyftor som ligger till grund för att alla
inte skall tillskrivas samma möjligheter att utveckla sina egna liv.
 

2017-06-23
17:09:38

Föreställningar
Min kära mor kan nog vara ett riktmärke när vi pratar
om Den Andre. Hon är en kärleksfull kvinna som ald-
rig skulle låta en oförätt ske inför hennes ögon. I henn-
es uppfostran av mig har alltid ingått att man skall vara
rättvis och inte vara elak mot någon annan. Ta hand om
och hjälpa sin granne en självklarhet. Men när gränserna
flyttas ut och hamnar där hon inte känner sig hemma blir
tankarna annorlunda. När hon skall åka färdtjänst är hon
missnöjd över att det inte finns några svenska chaufförer.
Om en svart chaufför inte följer det som är sagt och hjälp-
er henne så åker alla svarta med i den kritiken. Men hon är
inte sämre än att hon emellanåt , lite förvånat, kan prata om
unga pojkar med invandrarutseende som hjälpt henne både
på och av spårvagnen.
Jag funderar på hur olik hon är de stora altruisterna som idag
hjälper ensamkommande. Några av dem som jag känner verk-
ar vara mer upptagna med att synas själva än själva hjälpinsats-
en. De förutsätter att alla de hjälper är goda och när det uppstår
konflikter förstår de inte vad som händer. Deras världsbild kan
inte vissa fall slås i kras. Om man vill förstå vad som sker skall
man se Everyone Says I Love You av Woody Allen. Goldie Hawn
spelar där en framgångsrik kvinna som beslutat sig för att hjälpa
en brottsling som kommit ut ur fängelse, spelad av Tim Roth. Hon
hjälper honom med det mesta men han svarar med att stjäla henn-
es pengar. Hon blir kränkt och slår över i fördömanden av att han
inte förstår hennes godhet.
Bildresultat för everyone says i love you wody allen
Jag tror inte vi kan agera solidariskt enbart i känslan av vara goda.
Det måste finnas en mening i solidariteten och gärningarna. När ar-
betare solidariskt stödjer strejkande kamrater gör man det inte enbart
av altruistiska skäl utan också för den kamp de strejkande kamraterna
för är en kamp för oss alla i den större gruppen.
Om vi skall hjälpa flyktingar och ensamkommande på bästa sätt måste
en större tanke in. Det handlar om att förändra orsakerna till varför des-
sa flyktingar kommit hit. Det handlar om att ställa den amerikanska imper-
ialismen till svars för att den skapar krig och ställa de krigförande diktator-
erna till svars för vad de gör. Godheten måste kombineras med kamp.
Om vi inte också i vårat land ställer de större klassfrågorna om varför vi
har snuskigt rika och massor av mindre bemedlade i första rummet iställ-
et för att ställa svaga grupper mot varandra kan vi aldrig komma fram i
frågan om hur mycket invandring vårat land tål.
Bildresultat för elefantens fot
I boken diskuterar Lindqvist solidaritetens grundläggande frågor.
Väl värd att läsa i dag då hans resas Afghanistan inte är dagens.
 

2017-06-23
00:24:10

Skall pedofiler dömas utan rättegång?
De senaste veckornas debatt runt en pedofil som undanhållit
sig rättegång ställer en del frågor om vad ett rättssamhälle är.
Patrik Sjöberg pekar ut en man med bild och namn som pedo-
fil. han är troligen det men han är inte dömd. Rättssamhällets
viktigaste princip är att det är domstolar som dömer brottsling-
ar och inte allmänheten, hur goda avsikter man än har. Det
händer att människor misstänks för brott men som senare visar
sig vara helt oskyldiga. Få om ens någon kan tycka att alla de
lynchmobbar som härjade i USA under förra seklet och som
avrättade svarta på mycket lösa grunder, ofta bara deras hudfärg,
är något som man vill höja till norm.
I fallet med den misstänkte pedofilen gjorde utpekandet att mann-
ens fru och barn också fick klä skott för misstankarna. Är det rim-
ligt att familjemedlemmar skall drabbas när en i familjen begår brott?
Rättssamhället  bygger på att vi litar på våra domstolar annars får
vi ett samhälle där hämnden blir vardag och en våldsspiral föds som
ingen kan överblicka. Varje ilska över oförätter kan då få den omedel-
bara hämnden som svar. Lagen blir då sekundär och då kommer vi
att få ett samhälle bra mycket mer våldsamt än det vi har idag.
Alex Schulman skriver om ungefär det jag beskriver. På 24 får han
ett svar som visar hur galen vår bild av verkligheten är. En Matilda
Wahl menar att Schulman backar pedofili för att han kräver rättsäker-
het för alla.
Det är med rättssäkerheten  som med yttrandefriheten. Det är inte det
vi gillar och sympatiserar med som behöver skyddas , det är det vi inte
gillar som måste skyddas att få uttala sin åsikt eller som måste ges en
juridisk prövning.
Det är bara vad enkelt man i ett rättslöst samhälle kan krossa sina fien-
der. Det är bara att sprida att de är pedofiler så kommer mobbarna att
rycka ut för att skipa rättvisa.
 

2017-06-19
23:49:01

Ann Heberleins blinda fläck
Heberlein har kommit ut med en ny bok som hon har
gett namnet Den banala godheten.  Om man lyssnar till
vad hon säger i P1 så gör hon samma ohederliga analys
av läget i Sverige som SD.
Hon menar att invandringen kostar så mycket pengar att
den drabbar andra väsentliga verksamheter i samhället att
vi sedan länge passerat en hållbar nivå.
Men likt SD stannar hon upp vid bara en del av den totala
ekonomin. För det finns en del av Sverige där hjulen rullar
som aldrig förr och där människor berikar sig på ett unikt
sätt för Sverige. Den ekonomiska överklassen i Sverige
täljer guld, bokstavligt.
Problemet i Sverige idag är att vi har en ekonomisk överklass
som ställer sig utanför samhället, och tillåts göra så, och där
de drar till sig rikedom försvinner medel som är allmänna och
förvandlas på andra sidan till fattigdom.
Där borde Heberlein riktat in sitt moraliska sökljus.
Hur kan sedan denna ekonomiska överklass tillåtas att fly undan
att ens betala de små skatter de är skyldiga att göra. Hundratals
miljarder göms undan för att inte beskattas.
Detta snuskiga bedrägeri tiger SD och Heberlein om.
De blundar.
Jag frågar mig hur det är möjligt?
Denna ekonomiska överklass som alltid poängterar sin duktighet
och viktighet för landet. Alla dessa snuskigt rika som skall vara ett
föredöme för oss alla.
frågan är om det är banal dumhet eller banal ohederlighet som styr
Heberlein?

2017-06-19
13:38:37

Fördomar och förbiseenden
När jag var uppe i Örebro nu i helgen och spelade cup med
mina 15-åringar så fick jag en fråga på lördagen när vi skulle
spela nästa match. Jag svarade att den var i Vivalla. Mina spe-
lare började himla med ögonen och någon sa att det var livsfar-
ligt där, att alla svenska terrorister bodde där.
Jag sa då att 2011 ansågs vårat eget Backa, av Expressen, vara
Sveriges farligaste område. Flera började skratta och trodde att
jag skämtade. jag påminde dem om en träning vi hade för tre
år sedan en vanlig fredag eftermiddag  och det hördes knallar.
Då sköts två unga män utanför ett garage ca 200 meter från plan-
en räknat. Grabbarna tyckte ändå att det inte var så farligt. Det
skapas massa bilder om farliga områden och detta är i sig stig-
matiserande. Dels spiller det över på alla som råkar bo i de utsatta
områdena och dels blir hudfärgen i sig ett tecken som säger att
någon kan vara farlig.
Det finns så många markörer som bara ger guilt by association.
När vi pratar om gängkriminalitet så drabbar den oerhört sällan
tredje man. Det är unga män som skjuter unga män. Vidare så
är de flesta som är rädda för våldet de som aldrig är i närheten
av det. Den rädslan bygger bara på vad man tagit in via media
och sociala medier och har föga eller inget med en verklighet att
göra.  För gemene man gäller att rädslan för våldet inte på långa
vägar står i proportion till hur stor risk det är att drabbas av den.
Fortfarande är det så att man borde vara med rädd för bilar, kyck-
lingben och vatten än för att komma i vägen för en förlupen kulla.
När jag idag gick inne på Netto såg ju hur en familj gick och hand-
lade. En mamma med sin dotter och tre söner.  Dottern hunsades
inte bara av sin mor att springa och hämta saker utan också av sina
bröder vilka bara sprang i vägen för flickan. Den ena pojken sprang
genom butiken för att hämta sin syster som fick komma tillbaka för
att lyfta i varor för sin mor. Det verkade inte finnas i deras tankevärld
att pojkjäveln själv kunde ha hjälpt till.
Dessa kvinnofientliga strukturer finns i många invandrarfamiljer. Det
är i huvudsak ett stort problem för flickor  som tvingas in i en patriar-
kal struktur där de inte har samma rättigheter som pojkar. De är också
ett problem att vi får pojkar som uppfostras till att bli kvinnoförtryckare.
Det kan ju inte vara svårt för kvinnorörelsen att se detta. Även margi-
nalsierade grupper etablerar förtyckande strukturer. Om man är i en
marginaliserad grupp ursäktar inte det förtyck av andra.
Frågan fanns ju för arbetarrörelsen i början av förra seklet. Många i
arbetarklassen höll sig till sin plats som underklass och köpte över-
hetens struktur. Rörelsen gullade ju inte med de värderingarna utan
tog strid mot dem i de egen leden. Bojor skall sprängas för att alla
människor skall ernå frihet, och då menar jag alla, och jag menar att
det borde vara en självklarhet att flickor inte skall tvingas in i gamla
unkna strukturer där deras stora roll är att serva mannen.

2017-06-13
23:12:16

Om det vi inte pratar om
I vår nutid har vi helt tappat bort klassbegreppet. Det
gör vi att vi i fråga efter fråga helt missar de grundlägg-
ande frågorna. När vi nu går vilse i frågan om invand-
rare och flyktingar är det bara en av frågorna som ald-
rig blir besvarade.
Istället för att ställa frågan: hur mycket invandring tål Sver-
ige? , skulle man ställt frågan: Vem tjänar på den stora in-
vandringen?
Om man inte samtidigt ,med en stor invandring, ställer krav
på samhället i stort att vara solidariskt , så blir det ju de med
minst medel som blir lidande. De pengar som flyktingarna
kostar måste ju tas någonstans och som samhället är orga-
niserat idag är det ju inte de rika och välbeställda som avstår
något, istället måste pengarna tas från skola, vård och omsorg,
och de måste tas från pensionärer. Det är ingen slump att det
är dessa grupper som söker sig till Sverigedemokraterna.
Idag hörde jag att invandrarkvinnor i större grad röstar på
SD än de röstar på Vänsterpartiet. Inte heller det är svårt att
förstå. Vänsterpartiet kan ju inte få tummen ur röven och ta
avstånd från reaktionär islamism i våra förorter. Just i våra
förorter finns de värsta avarterna av patriarkal förtryckande
struktur. man kan ju också förstå att somaliska och etiopiska
kvinnor ,där 150000 tvingats till könsstympning och där kvinnor
som vägrar stympa sina flickor fryses ut av den stora gemen-
sakapen , att de hellre röstar på SD än V för att slippa detta
strukturella förtryck. Vänsterpartiet är ju inte klara i frågan.
De välbeställda kvinnor( de är oftast det) som tar sig an flykting-
pojkar(90% av unga flyktingar är pojkar) blir helt blinda av annat
än att dessa pojkar skall få stanna. Det kan gå så långt att de
upprörs över rasismen i våra förorter som vända mot deras poj-
kar. De ställer sig inte frågan vad som skall hända med alla des-
sa pojkar i ett samhälle som vårat. Redan har vi problem med att
skapa arbeten åt unga och vad skall då hända med alla dessa
flyktingpojkar som inte har välbeställda skyddstanter? Vi håller
på att skapa en arme av unga som inte har mycket annat att ta
sig till än att sugas upp i kriminella miljöer. Den kriminella gäng-
struktur som växt fram under senare år får här en massa unga
män att ta in i sin struktur. De unga männen sluter sig samman
i etniska grupper och de kan inte se att afghanska unga män
och östafrikanska unga män har samma situation. i fotbollen
har jag sett hur dessa grupper inte vill träna med varandra.
Om man inte i första hand skapar ett jämlikt och solidariskt sam-
hälle blir det bara värre att släppa in ytterligare hundratusentals
fattiga i landet.
Så vem tjänar på den stora invandringen?
Ja, kapitalet har inget emot den.  Om den övergripande makten
slipper att stå till svars för sin makt och istället kan titta på när
underliggande grupper strider mot varandra kommer denna makt
självklart att vara mer än nöjd. Makten kan säga att vi måste slå
sönder de konservativa fackföreningarna vilka bara strider för si-
na medlemmar och som inte vill släppa till så att flera kan anställ-
as för betydligt lägre löner.
 
 
 

2017-06-08
12:20:55

Innehållet
I dessa studenternas glada dagar blir jag konfunderad
över de bilder jag ser. Där är många unga som ikläder
sig sina föräldrars hemländers flagga. Alltså man går
12 år i svensk skola och sedan tackar man Kroatien
eller Marocko på  examensdagen.
Jag har inte mycket till övers för det nationella. Att vara
svensk är inte lätt. Om man säger det kan man vara naz-
ist , rasist eller bara ytterst borgerlig. Värderingar som
jag är motståndare till.
Bildresultat för skända svenska flaggan
Men det är ju ännu värre att stödja diverse diktaturer och
autokratier med flaggviftning på examensdagen när man
sedan 12 år fått hela denna utbildning i Sverige.
Ibland blir kampen mot SD och dess svans märklig. Allt som
de är emot skall man vara för. Då glömmer man att många i
vårt delade land som är invandrare eller flyktingar i sin ilska
över sakernas tillstånd i Sverige stödjer långt värre regimer
som råkar vara deras hemländer som de av olika anledningar
lämnat.
Det är inte människors ursprung eller hudfärg eller ens kön som
betyder något, det är åsikter och ställningstaganden i politiska
och kulturella frågor som är avgörande.
Jag förvånas över den tystnad som råder över detta flaggviftande.
Det är bara pålitliga Nalin Pekgul som uppmärksammar detta och
skriver i Expressen.
 
 

2017-06-07
11:28:43

Terrorns dubbla ansikten
I Kabul  spränger  islamister en bil, 100 döda och
400 skadade. Vem bryr sig om de döda och skadade?
Vem skapade denna situation i Afghanistan?
I byn Idlib i Syrien bombar amerikanskt flyg en moske
och 50 människor dör. USA hävdar att det var Al Qaida
som var målet men det var vanliga människor som dog.
Några dagar senare bombar amerikanskt flyg en skola
dit syrier som  flytt från IS-kontrollerade Raqqa fanns.
33 flyktingar fick sätta livet till.
När USA och England "befriade" Libyen slussades mass-
or av de vapen man kom över där till Syrien för att bekämpa
Assad. Vapen som idag  används av olika grupper av islam-
ister med IS i spetsen.
Hur ofta läser man verkligheten som ovan?

2017-06-06
00:51:40

Norska dystopier
Den norska serien Mammon har börjat spännande och i
en lätt apokalyptisk ton. Någon syftar till att förändra det
norska samhället med våld. Vad vi vet hitintills är att detta
våld kommer från yttersta högern. Förra året kom serien
Ockupationen där Ryssland efter diverse förvecklingar ocku-
perar Norge.Det är mörka perspektiv som målas upp i dessa norska ser-
ier men också nödvändiga. Vi lever i en orolig tid. Det liberala
väst står för kanske sin största kris sedan Andra Världskriget.
Vad det handlar om idag är att försöka se vad som verkligen
sker och vad vi skall göra.  Det hot som  USA beskrivit och be-
kämpat med väst som allierad har gett oss ett Afghanistan i totalt
kaos och där talibanerna håller på att at över igen, ett söndertrasat
Irak där IS rekryterat massor för sin terror, Libyen samma historia
och inte minst ser vi detta kaos manifesterat i Syrien.
Bildresultat för ockupationen
Man kan lugnt säga att vi lever i en upplösningens tid där massor
av mörka krafter samlar sina trupper. Man bör i detta sammanhang
inte underskatta fascismen och nazismen som inom en snar framtid
var potenta krafter för att ta över samhällen.
Det är svårt att i denna tid se var vi skall hitta de positiva krafterna.
I Ockupationen  syftar man till att lita till egna krafter och kanske är
det vägen att gå.
Jag tänker på fyra böcker som skrevs från 1976 och några år fram.
Då sades de också att vi levde i förkrigstid. Konflikten stod då tydlig
mellan USA och Sovjet.
Leif Ekenberg skrev en roman som hette 1985 som handlade om hur
man skulle organisera sig i läge av ockupationen vilket romanen hand-
lar om. Sverige är ockuperat.
Antony Burgess skrev 1978 romanen 1985 där han skissar på ett fram-
tida England där fackföreningarna tagit över och styr med benäget stöd
från muslimer (konstigt att i denna bok spelar en större roll i den höger-
extrema retoriken).
Bildresultat för 1985 anthony burgess
György Dalos skrev 1983 romanen 1985 där han skriver att Storebror fallit
och detta leder till stora förbättringar men som också skapar stora problem.
Mycket av det han beskriver har ju besannats sedan kommunismens fall i
öst.
Bildresultat för györgy dalos 1985
I mitten av 80-talet kom John Hackett, en gammal general, med sin sin dys-
topiska roman Tredje Världskriget. Det intressanta med den är att han skrev
att länderna i väst skulle undermineras av den egna befolkningen som likt
en trojansk häst skulle strida mot sin egen regering när denna tog kamp mot
staterna i Syd. Hacketts stora krig handlade om ett krig mellan det rika nord
och det fattiga syd.
Bildresultat för sir john hackett
Jan Myrdal hävdade på 70-talet att vi levde i förkrigstid och det
kunde man se på att kulturen blev inåtvänd och eskapistisk.
Om så var fallet då är läget betydligt värre idag de två norska
serierna till trots.
 

2017-06-05
11:27:33

olika syn på verkligheten
I Aftonbladet  kan man läsa om ytterligare en mordbrand
mot ett asylboende. Under 2016 var 92 sådana bränder.
De är organiserad verksamhet som syftar till att dels
skrämma asylsökande och dels väcka opinion.  Av alla
dessa mordbränder har polisen kammat noll i att hitta
någon av dessa högerterrorister.
Bildresultat för brända asylboenden
Till den bilden skall då de 92 attackerna under 2016 lägga till
 
En del av denna rörelse som ägnar sig åt mordbrand är
Avpixlat. Des skriver aldrig om dessa mordbränder. Däre-
mot skriver de gärna var dessa asylboenden finns som
en slags vägledning åt de mordbrännande terroristerna.
Avpixlat har istället närmast dagliga inlägg om brända bilar
i Sverige som de anser vara viktigare att informera om än
mordbrand.
Bilbränder är en märklig företeelse. Jag har själv fått två bil-
ar brända här i Backa. En 1988 och en 2001. I början av
2000-talet började det brännas bilar här mer kontinuerligt
I en park där jag rastade min hund körde, antar jag, unga
män/pojkar upp bilar i parken och brände dem. Det kunde
stå sex sju bilar som mest på den öppna platsen i parken.
Jag har svårt att se detta som annat än verksamhet från
unga män/ pojkar som testar gränser. Om de tänkt efter
att de faktiskt brände bilar som deras grannar ägde, om
de kunde ställa inför ett personligt ansvar tror jag knappast
de kunnat förklara sig. Ibland läser jag att detta skulle vara
ett verk av organiserad kriminella grupper. då måste man
fråga sig vad de skulle tjäna på det?
Bildresultat för brända bilar
 

2017-06-05
02:48:00

pladder
Ofta är det spännande att lyssna till Filosofiska rummet.
Under 40 minuter pratar man fram och tillbaka om ett ämne.
Det är långt ifrån allt skratt och pladder som vanligen public-
eras i medierna.
Men dagens avsnitt om normativ identitet var inte särskilt intres-
sant. Filosoferna Bauhn och Persson lyckades inte hitta fram med
orden för att göra skiljelinjerna dem emellan intressanta.
Mot slutet blev Bauhn konkret och nämnde Gontjarovs roman
Oblomov där huvudpersonen inte orkar gå ur sin säng för han
vet inte vad han skall göra med sin dag. Jag vågade aldrig läsa
den romanen för jag läste Bråddjupet innan. Jag har ett tvång och
det är att läsa en bok till slut om jag väl börjat och min värsta läs-
upplevelse var Bråddjupet. Länge trodde jag att jag var en av få
personer som överhuvudtaget läst boken men Bo Cavefors uppgav
att den såldes i 700 ex i hans bokklubb. Jag tror ändå att få som
köpte den , läste den.
Bildresultat för ivan Gontjarov

2017-06-05
02:38:00

Lyssna på Marcus och Malcoms podd
Söndagar ägnar jag alltid kvällen till att lyssna till
Marcus och Malcoms podd. i dagens avsnitt behand-
lar man en kommunal skandal i Västernorrland och
de drar av de slutsatsen att tiden snart är kommen
där "vanligt folk"  kommer att skära halsen av korrup-
ta politiker.
Som vanligt pratar de om invandringens negativa konse-
kvenser och menar att det är självklart att om människor
kommer från andra länder med svaga statsbildningar där
man lär sig att aldrig lita på staten så kommer man inte att
göra det i Sverige heller. De siar om vi kommer att få en ut-
veckling som kommer att leda till att många invandrare komm-
er att skickas ut ur landet.
En liten stund pratar de om metros förra ägare Mats Qvinerg
som kallade en DN-journalist för "stalinist" och att detta pekar
på att Qviberg i själva verket är trotskist. För vem kallar sina
meningsmotståndare för stalinist? Det är i huvudsak bara trots-
kister som gör.
Man behöver verkligen inte hålla med dessa två rabulister om
vad de säger men de är verkligen en annan röst för det som
idag är en odefinierad vänster.

2017-06-05
02:29:05

Relativism
Vänstern hade i Sverige och väst ett problem med jämförelser
med de reellt kommunistiska staternas praktik. I väst gick man
tills storms för diverse statliga påhopp på grupper och individer
som var oppositionella men i relation till hur oppositionella be-
handlades i de kommunistiska staterna var ju skillnaden monu-
mental. Det finns inte och fanns inga Gulag i väst.
Idag när Sverige och väst går till storms mot terrorismen och dess
dödliga hot förbiser man alltid det faktum att de stater där väst varit
och ockuperat, infiltrerat eller aktivt stött avsättande av makter har
man skapat anarki vilket skapat en terror som dödat miljoner civila.
 

2017-06-04
10:31:51

Fiktionen och verkligheten
Serien The Following handlar om en psykopatisk massmördare
som samlar människor omkring och deras credo är att döda för
att befria. Och de dödar. De dödar vem som helst på öppna plat-
ser för att skapa skräck.
Det som hände i London igår påminner mycket om hur sekten i
The Following agerar.
Skillnaden är att huvudpersonen i The Following är ateist och är
ute efter att skapa ett evigt eftermäle för sig själv.
I verkligheten har vi IS som dödar för Allah.
Men åter ,verkligheten överträffar fiktionen.

2017-06-02
15:59:22

perspektiv
När vi idag pratar om terrorism och hotet från densamma
hörs så gott som aldrig röster som söker rötterna till denna
terrorism. Nej, istället får vi en bild av att det bara är ondska
som uppstått ur ett ingenting som anfaller oss. Terrorismen
går inte att förstå och skall inte förstås.
Ingen skulle ju säga att väst själva skapat det monster som
nu springer och spränger på våra gator.
Det började så smått med insatsen mot Irak 1990 och fortsatte
med äventyret i Somalia 1992. När muren och Sovjet föll öpp-
ades dörren upp för USA att vara den enda supermakten och
man kunde göra i princip vad som helst.
Men de största aktionerna som öppnade dörren för terrororgan-
isationerna var invasionerna i  Afghanistan och Irak, och senare
spillde det över i Libyen.
Ockupationen av Irak var olaglig och byggde på lögner. Bush och
Blair valde att föra resten av världen bakom ljuset och de lögner
som motiverade kriget är sedan länge avslöjade. Däremot har inte
de ansvariga för detta krig som kostat hundratusentals liv ställts
till svars.
Krigen skapade terrorismen.
Det är ju närmast patetiskt att följa amerikanska presidenters väl-
vilja till  Saudiarabien vilken är den enskilda stat som skapat flest
terrororganisationer.
Det går alltså att se ett tydligt mönster i terrorn, men om man skulle
åtgärda den skulle man behöva rannsaka sig själv och välja bort någ-
ra allierade.
Lättare då att skylla allt på ondskan och islam.
En av historiens mest realpolitiska aktioner var när Truman gav klartecken
till att fälla atombomberna över Nagasaki och Hiroshima. I den officiella
amerikanska historieskrivningen står det att bomberna föll för att rädda
amerikanska liv. Sanningen var ju den att det var ett geopolitiskt spel.
Röda Amen stod vid gränsen och om de gått in och tagit över hade USA
förlorat greppet om kanske inte bara Japan utan hela Asien.
Det var inte långt borta att atombomberna föll även under Koreakriget där
fyra miljoner koreaner fick sätta livet till. det var också realpolitik.
Lite senare i Vietnam när USA pressades på sin globala överhöghet dog
fyra miljoner vietnameser till följd av det långvariga kriget.
Mönstret går alltså igen.
USA bekämpar ondska och miljoner efter miljoner människor dör.
 

2017-06-02
13:52:00

Diskurser
Jag tänker på hur det pratades när jag växte upp.
Min föräldrar hade ju sina rötter i den värmländska
landsbygden och flyttade till Göteborg där man i
huvudsak umgicks med arbetarklass. När de prat-
ade och jag som ung pojk lyssnade hörde jag följ-
ande:
Bildresultat för lektyr 1979
-Man gillade inte makt oavsett var den fanns
-Man gillade inte skatter utan tyckte de var för höga
-Man begrep överhuvudtaget inte tanken om svartjobb.
 I synnerhet på landet var det en självklarhet att man ut-
 förde jobb för varandra utan att pengar var inblandade
-Man gillade inte allt utanför heteronormen
-Man gillade sprit och tyckte den generellt var för dyr
-Man gillade schlager och dansband och avskydde allt
 utanför det
-Kultur var för snobbar
-Man gillade inte utlänningar och inte heller vita sådana
 som finnar. Zigenare var värst.
-Man ogillade alla former av bidrag om man bortser från
 barnbidraget. Människor skulle göra rätt för sig.
-Porr var kul
Bildresultat för lektyr 1979
De märkligaste uppfattningen var den om kvinnor. I bägge
lägren, staden och i synnerhet på landet, fanns massor av
starka kvinnor när jag växte upp. Men de tyckte gemensamt
att de som tog strid för kvinnans rätt var hoppetossor.
Och nästan alla var socialdemokrater.
Detta var alltså från mitten av 60-talet över 70-talet.
När man pratar om denna tid som vänstervågstid bör man göra
vissa distinktioner.
Bildresultat för 70-talet
 

2017-06-01
11:43:01

fiktion och verklighet
Under några år har jag följt serien om Frank Underwood och
hans fru i House of Cards. I början tänkte jag att det här är ju
fiktion men man kanske kan tänka sig att det blir verklighet.
Så kom Donald Trump och åter besegrade verkligheten fik-
tionen. I jämförelse framstår Frank Underwood som den
bäste av statsman i jämförelse med dagens president.
 
Bildresultat för america first

2017-06-01
02:14:18

Livet rullar på och man ändras och sedan kommer döden
När jag nu snart fyller femtionio år är det tankefigurer
som ändras. Vissa blir viktigare och andra mindre vik-
tiga. Jag har mindre behov av att träffa andra människor
på den lilla fritid jag har. Det kan ju också bero på att jag
hela tiden umgås med människor på och vid sidan av plan-
erna vilket ju är mitt arbete. Det är ett mönster som även
min farfar och far hade. De blev mer ensamvargar ju äldre
de blev.
Jag tänker inte särskilt ofta på kvinnor i min lilla heterosex-
uella värld och när jag ser serier och filmer kan jag nästan
rygga tillbaka när män och kvinnor slafsar med varandra.
Det är en befrielse att slippa använda tankeutrymme till att
tänka på kvinnor och i synnerhet på kvinnor som man inte
får.
Länge fanns döden som först en skräcktanke i yngre år till
en obehaglig tanke upp i åren till idag när jag är införstådd
att den kan komma när som helst inte är mer än den eviga
vilan. Jag vill ju inte lida och jag vill inte ha någon långsamt
nedbrytande sjukdom men döden som sådan stör mig inte.
Jag räds ingenting. Jag oroas inte för något som har med mitt
eget väl och ve att göra. Det som kan rubba mina cirklar är
att min barn inte har det bra eller om mitt barnbarn inte skulle
må gott.
Det är ett enkelt liv.