leifsjoqvist

2009-05-29
01:46:05

Maoismen är död- leve maoisterna
Maoismen    är   död.Har  nog   aldrig 
levt på riktigt.
Idag finns så gott som    ingen    stat
kvar på jorden som  kallar   sig   soc-
ialistiskt ännu mindre kommunistisk.

Jo, vänta i ett hörn i det  bortre   Asien
finns ett litet   land   som    fortfarande
motar    imperialismen   .   Nordkorea.
De har ingen Asterix eller Obelix men
de har Kim Il Jung och   de har   arvet
från Kim Il Sung.

Har vi hört det förut? Alla de som varit i Albanien, Tibet och Kampuchea
och sedan berättade om små paradis.

Inte ens  en rabiat  överlevare från  den  värsta
maoistiska     striden  i    början     på   70-talet
skull idag försvara den   kompletta   diktaturen
Nordkorea. De föder ju inte ens sin befolkning


Jo, det finns två.
Björkman och Lundgren.
Chrster Lundgren tillhör en mycket exklusiv skara
som försvarat Albanien,   Kampuchea och   Kinas
ockupation av Kina å ena  sidan och å  andra sid-
an stödde Pinochet eller Sydafrika då de  var   alli-
erade i kampen mot den sovjetiska  imperialism-
en i början på 80-talet.

Björkman skriver på Newsmill:
Nordkorea är ett exempel på ett humant högtstående liv. USA vet att landet åter kan bli en blomstrande industrination, ett exempel för världen, med socialismen som ett alternativ till kapitalismen. Därför ska landet hållas på mattan och tvingas till minsta möjliga import av billig energi. Det skriver Torbjörn Björkman, styrelseledamot i Svensk-Koreanska föreningen.

Det  känns   en   aning   lite   konspiratoriskt.
Hur är Nordkorea  ett  stort hot mot världen?
I vilket land skulle man kunna säga att man
kämpar för att få det som i Nordkorea?

En gång   uttryckte  Nixon farhågor över att Chile
blev  socialistiskt och att USA  skulle   klämmas
ihop av trycket  från Kuba och Chile.   USA  hade
ju lite mer vapenskrammel än de båda staterna
om man vill vara mild i sin kritik mot Nixon.

Men detta tar ju alla pris.
Nordkorea   som   svälter sin   befolkning och   som
har en av jordens mest repressiva och minst demo-
kratiska regimer skulle alltså vara ett ideal.
Herregud!


Jan Guillou uttryckte en gång att KPML(r) var en skap-
else av SÄPO för att splittra vänstern , det var en kritik
som hette duga.
Men Lundgren och Björkman kan man inte ens   tillskriva
SÄPO, inte ens de skulle komma på något så jävla dumt.

Lundgren och Björkman är fantomsmärtor av en död vänster.
Det behövs en ny.

Det finns orsaker till att det gick fel och man kan lätt motarbeta
dagens imperialism med USA som motor utan att försvara kri-
minella stater som Nordkorea.

2009-05-28
23:52:49

Patti Smith
Jag har just kollat en film om Patti Smith.
Hon har alltid burit en kulttstatus men jag
har aldrig riktigt begripit varför. Gloria var
och är en bra låt, men sen......................

Det är massor av klicheer filmen igenom.
Patti läser Rimbaud.
Patti läser Blake.
Patti läser Ginzburg.
Patti kände Burroughs.

Patti gillar inte krig.
Patti går klädd som en man, men kläderna
kostar en årslön.
Patti gillar inte Bush.

Efter knappt två timmar med Patti känns det som
om hon är fångad av bilden av sig själv.

De är många som är det.

De som var med på de omedvetnas revolt 1968.
Vad var det egentligen man gjorde revolt mot?
Vad ville man ha?
Hur skulle man uppnå det man eventuellt kom på
att man ville ha?

Har jag!

Tog man fasta på B Travens tes, presenterat i hans
sex böcker om uppror , att det är ingenting vi pratar
om innan revolten är klar. Börjar vi prata om vad vi
skall ha sedan så kommer vi börja döda varandra.

De är så många. De som fastnade därborta.
De som fastnade i den lilla gruppen som för-
lorade riktning. Som glömde av den stora mas-
san som verligen behöver befrielse. De fastna-
de i sig själva och började leka i sin egen cirkel
och som sa: ingen förstår..bara vi förstår...fast
vi förstår inte heller.

2009-05-28
11:24:58

Real gubbpower
30 maj 1909 bildades Hisingstads IS.
På lördag skulle föreningen fyllt hundra
år.
Göteborgs femte äldsta förening.

2005 gick Hisingstads IS och Backa IF
ihop och bildade Hisingsbacka FC, en
nödvändig och mycket lyckosam sam-
manslagning.

Gamla Hisingstadare skall på lördag åka
till Svenljunga och fira. Det är dem väl unt.
De är vårt samhälles korsriddare för verk-
lig demokrati i sega strukturer.

De har genom bara sitt vara visat ungar hur
man skall vara. Hur man gör när man umgås
med andra. Demokratin och den demokratiska
skolningen i våra fotbollsföreningar kan inte
nog uppmärksammas. Överallt rasar det ihop
i vårt samhälle. Mötesplatserna för alla blir allt
färre. Klubbarna och planerna står kvar.

Så för mig är alla Bossar och allt annat de heter
de stora hjältarna. De skulle hedras mer. Skål
bröder!

2009-05-28
10:57:50

Kärringpower och Gubbloser
När jag nu blivit gubbe har jag blivit varse
saker som jag överhuvudtaget inte reflek-
erade över innan.
Ta detta med kvinnors döda blick.
Nu för tiden  ser  man hur kvinnor  gäspar
med ögonen i möte om de överhuvdtaget
ser mig.

Jag är inte ens en lyktstolpe om man skulle
tala hundspråk.


Jag är en gubbloser.

Det är inte mycket att göra.
Jag förstår däremot inte mina kvinnliga sys-
trar i samma ålder. De har inte förstått vad de
kan få.
Det är nämnligen skillnad på män och kvinnor
och ingenstans är skillnaden så stor som mel-
lan unga kvinnor och män.

Alla kvinnor över femtio kan få unga män.
Bara rika män kan få unga kvinnor.
Unga män har bara knulla i huvudet och är
mycket liberala när det gäller form och ålder.
Unga kvinnor har sällan sexuella fantasier om
äldre män. De som dras till äldre män saknar
pappa eller pengar. Det handlar ytterst sällan
om sex.


I ett mer frigjort samhälle skulle alltså  alla  män
över 50 vara stora loser medans massor av bro-
ar skulle byggas mellan unga män och kvinnor i
alla åldrar.

Är det då någon som förundras över att det är män
över 50 som har makten och pengarna?

2009-05-27
23:55:15

Jag röstar inte

Jag slutade att rösta 1994.
Det var då vänstern slutade att existera.
Det fanns och finns mycket som kallar
sig vänster med det är mest mammas
gossar och flickor som letar sig fram på
alternativa vägar för att främja sin karriär.

En riktig väsnter agerar utifrån ett klasspers-
pektiv. Ett perspektiv som inte lämnar några
val annat än död eller överlevnad, frihet eller
slaveri.

Alltsedan 1994 har borgerligheten svalt alla
politiska partier. Alla letar sig mot ett konsensus.
Vi skall alla tycka lika. När alla kommer från sam-
ma klassmässiga bakgrund och från samma
sociala miljöer är det inte längre så svårt.

Varför skulle jag då ge denna korporativism mitt
stöd genom att gå och rösta?
Varför skulle jag då senare gå och rösta i den
största demokratiska bluffen sedan Athens dag-
ar och som kallar sig EU?

Min röst ger ju bara denna lätt sminkade diktatur
en eyeliner extra.

Alla borde ju också tänka efter varför alla i makten
är så angelägna att vi som boskap skall gå i rätt
riktining.
Follow the money heter ju ett gammalt recept. När
det gäller EU pratar vi om upp emot 20 mijarder i
bara löner oavsett andra förmåner för att hålla byg-
get igång.

Benito och hans polare införde en korporativ stat i Italien.
Alla skulle tycka lika
.

För svensk del är det ju skit samma om alla platser
tas av Gudrun Schyman det kommer ju ändå inte att
ändra ett skit. Det skulle ju bara kunna tas som invänd-
ninga att kvinnoförtryck är demokratiskt när Gudrun
sitter på massa plaster i de rådande församlingarna.

Systemet får ju ett problem om allt färre röstar. Pissar
i urnorna. Det visar att folk vill annat.
Varför vill Sahlin och Reinfeldt att sådana som jag skall
rösta?
Jo, för jag behövs som alibi.

När makten anklagar medborgaren för att han inte röstar
då borde alla inse att något är tok.
Om det var så att makten var rädd att förlora sin position
skulle de ju vara nöjda och glada över röstskolket.

Västvärlden stelnar.
Liberalismen har TBC.
Det behövs att vädras.
Det behövs en ny medicin.
Det behövs en ny kur, annars
dör patienten.

Det brukar sluta så här för de maktfullkomliga

2009-05-27
11:52:38

Humor
Only for men (bara de tycker detta är kul).

OBS...det roliga är i slutet av inslaget...........

2009-05-27
02:07:15

Shopoholic
Går in på hotmail.
Klickar på erbjudande på CDON.COM
Tokköper.

1022kr.
Klickar snabbt på slutför så att jag inte
skall hinna ändra mig.


Hittade en gammal favoritskiva med  Barclay
James Harvest   The honoured ghost.
Låtar som   In my life och    One night  väcker
bitterljuva minnen. En  tid då   olycklig   kärlek
eller ouppnådda mål la sorgens tyngder över
axlarna och som bara musiken kunde lindra.Det   var  en  tid när  känslan  styrde  mer  än  förnuft.
Jag var  maoist och min  favoritförfattare   var  Fjodor
Dostojevski vilken var en av historiens  mer  konser-
vativa skrivare (den senare)och jag lyssnade  till  de
kristna svärmorsgossarna i Barclay James Harvest.

Jag väntar på 4  sena Yes skivor,  1   J J Cale,    Pavlovs
Dog ,  Nice ,  Camel  ( Nude har jag aldrig hört ) och  så
tredje plattan med Kaiser Chiefs Yours truly angry  mob
(Employment   och  Off with their heads 
är två  riktigt  bra
skivor)Steve Harley&Cockney Rebel och så Joan Osborne
som var(är) så j-a snygg.

2009-05-25
12:33:01

Veckans I-landsproblem
Jag brukar spela Hjärter på Internet.
Det och så har jag dagens P1 utbud
som bakgrund är avkoppling som het-
er duga.

För den som inte vet vad Hjärter är så
är det ett spel med fyra deltagare och det
handlar om att undvika att få in hjärter och
spader dam. 1 minus för varje hjärter och
13 minus för spader dam, undantag är om
man tar in allt då får man istället plus 26.
Den som först får 100 minus förlorar och
den som då har minst poäng vinner.

Historisk kärlek

Spelet är anonymt och man vet bara varifrån
deltagaren spelar. Man kan när man vill gå
ur spelet och det är här problemet uppstår.
I vår värld vill ingen ta skiten och blir det pro-
blem bryter man och lämnar. Så även här. Det
är därför ovanligt att man kan slutföra en om-
gång. 

Det är irriterande.

amerikansk liberal kärlek i praktiken


Men mest irriterande är Stuart Jones från Sussex.
Jag vet naturligtvis inte om det är hans namn el-
ler om han verkligen kommer från Sussex. Allt jag
vet är att han är engelsk. I vilket fall när Stuart är med
då blockerar han varje omgång alternativt lämnar så
fort han får en minuspoäng. Han är Hjärters svar på
politikens bin Laden.

När "engelsk" dyker upp på spelbordet tänker jag Spanska
stöveln, pålning, stegling och annat trevligt som jag vill att
Stuart skall utsättas för.

(Slår på stegling och hittar en annan sökande. En lärare
 som vill ha "lämpliga" böcker om stegling för Årskurs 3!)Kristen kärlek i praktiken

2009-05-25
01:37:18

Terrorn i Vännäs

Förra veckan beslutade sig några människor i Vännäs,
en del av Sverige som skulle kunna avfolkas och göras
till rent sameland och utvisa de nuvarande boende till
Norge, att göra gemensam sak mot ortens irakiska flykt-
ingar. Så de samlades och anföll några bostadshus där
bl a en sexbarnsfamilj bodde och där den yngsta var 6 år.

Anledningen var att en 16-årig tjej skulle fått en örfil av en
man med invandrarbakgrund.

Det låter som de gamla berättelserna från USA där svarta
män lynchades och hängdes i träd till massor av vita mäns
jubel. Orsaken var oftast banal och av kategorin att någon
svart man flörtat med vit kvinna.


Det äckliga med Vännäsborna och deras seminazistiska
vänner är att de alltid agerar anonymt och aldrig offentligt
står för vad de gör. Politiska råttor.

Hotet mot den vanlige medborgaren i detta land är inte bus
i förorten. Inte heller kriminella gäng och liknande är i sig
ett större hot. Det stora hotet är när den rasistiska hydra med
sina sju huvuden börjar att röra på sig. Det stora hotet är när
denna hydra skall göra upp utanför våra lagar. Här finns det
verkliga terrorhotet.


Vi klarar av några dumma jävla muslimer som lider av sexual-
skräck och som vill döda alla otrogna. Det finns några få sådana
knäppgökar i vårt land men de är så få.
Vi klarar också av den större faran av dumma jävla kristna som
svamlar och etik och moral ( samma etik som sanktionerat allt
tänkbart djävulskap genom seklerna). De är inte heller så många
och de är inte intresserade av att själva göra våld då deras karr-
iärer kan hotas.

Den stora faran är högerns  terror.
Den medvetna såväl somden omedvetna.
Under 1990-talet fick den verka med mordbränder, mord, misshandel
och vandalism utan att det sattes in större resurser att bekämpa den.

Det är ännu värre när den "vanlige" meborgaren gör drängtjänst för
högern och skall ta lagen i egna händer. Då är vi alla i fara.

2009-05-24
09:58:15

Så sant
Till slut är du ändå ensam med dig själv
och när den dagen kommer gäller det
att vara beredd.Jag tror på den ensamma människan

Jag tror på den ensamma människan
på henne som vandrar ensam
som inte hundlikt löper till sin vittring,
som inte varglikt flyr för människovittring:
På en gång människa och anti-människa.

Hur nå gemenskap?
Fly den övre och yttre vägen:
Det som är boskap i andra är boskap också i dig.
Gå den undre och inre vägen:
Det som är botten i dig är botten också i andra.
Svårt att vänja sig vid sig själv.
Svårt att vänja sig av med sig själv.

Den som gör det skall ändå aldrig bli övergiven.
Den som gör det skall ändå alltid förbli solidarisk.
Det opraktiska är det enda praktiska
i längden.

Gunnar Ekelöf

2009-05-24
09:49:42

Mao Zedong

När förändringens vind blåser
väljer vissa att bygga vindskydd
medan andra bygger väderkvar-
nar.

2009-05-22
10:51:57

Sensationell historielöshet
Erik Niva har publicerat sina bästa reportage
i boken Den nya världsfotbollen. Upplägget
är närmast identiskt med det Simon Kuper
gjorde för lite mer än tio år sedan i världens
bästa bok om fotboll Fotball against the enemy.

Niva reser också runt hela världen i stort och
litet men här finns en stor skillnad. NIva är
politiskt naiv om inte rent ignorant.


Så här skriver han om Shahen av Iran:
....var en progressiv ledare som ville industrialisera
och sekularisera Iran.Han genomdrev den Vita revo-
lutionen en samling ekonomiska och sociala reform-
er. inklusive kvinnlig jämställdhet och förde landet när-
mare och närmare västvärlden.

En liknande hyllning till en av historiens stora förtryckare
har jag inte läst annat än när Proletären hyllar Stalin eller
Patriotisk Front skriver nekrologer över famösa tyskar.

Shahen av Iran berikade i första hand sig själv.
Han skapade SAVAK, en säkerhetspolis som var
ett eftermäle till Gestapo. Deras grymhet är väl doku-
menterad.

Det skapades ett klasssamhälle som var monumentalt.
En liten gruppi städerna och runt kejsaren levde oerhört
väl. Retsen av landet svalt. Detta la grunden till Khomeini
och den islamiska revolutionen.

Man behöver inte vara dum bara för att man skriver om fotboll.

2009-05-21
23:15:36

Jan Josefsson- Beware the populist
Jan Josefsson avslutade med sitt eget mantra.
Han föddes i Biskopsgården och lämnade sin
lilla mamma där med massa blattar. Detta kan
han aldrig förlåta det svenska samhället............
Själv blev han rik och flyttade till Åstol och som ett
bot för detta får mammas kompisar vara med i
hans program och säga att sossarna var bättre
förr.

Hans program idag var avskyvärt.
Det är inte svaren som bestämmer.
Det är frågorna.

Tyvärr kan vi inte erbjuda dig jobb. Det är kris. Och om du skulle
komma hit skulle du säkert bara flytta till Rosengård och bråka.
Säkert skulle du också köpa en Mercedes och bli kriminell.


Svara JA eller NEJ.
Politik handlar om diskussion.
Det handlar om debatt.
Det handlar om både och.

Det är en välsignelse att denna jävla populist
försvinner. Hoppas någon låser in honom i en
fiskbod på Åstol och tappar nyckeln.
Josefsson vill inte ha lösning på integrations-
politiken. Han vill gotta sig i skiten. Han vare
sig kan eller vill plocka fram de som har alter-
nativa metoder. Han ser hellre kriminella blatte-
gäng än fotbollslag.

Om han fått fortsatt hade följande teman varit möjliga:

-Många äcklas av homosexuella. Majoriteten av svenska
  folket vill att de skall ta bort från allmänna platser. Lyssnar
 inte politiker till svenska folket?

-Psykiskt sjuka dödar barn. Politikerna vet detta. Varför agerar
 inte svenska politiker. I andra länder skjuter man av sådana
 och det tycker svenska folket att man skall göra också här!

-Aidssjuka kan smitta andra. Det tycker gamla sossar i Biskops-
 gården och alla andra av det SVENSKA folket. Varför skickar vi
 inte dem till bevakade öar. Svenska folket vill det. Varför agerar
 inte politikerna?

-Majoriteten av svenska folket är för dödsstraff. Varför lyssnar inte
 politikerna på det svenska folket? Varför kan vi inte få direktsända
 avrättningar på psykiskt sjuka som dödar barn? På Åstol fina som-
 mardagar. Folkligt.


-Alla vill döda pedofiler. Varför vill inte politiker döda pedofiler? Är det
 för att de gillar pedofiler? Ja eller Nej!

Som sig bör avslutar Josefsson kvällens program med att ta in Kurt
Olsson. Jag gråter tårlöst. Vilket svineri. Så jävla Åstolssvenskt.
Jan Josefsson har gjort mer för rasism under sin tid än vad nazister
och Sverigedemokrater gjort under hela sin existens.

2009-05-21
10:19:47

Det var bättre förr
För några år sedan läste jag Krigens barn av
Per-Anders Fogelström. Jag minns att jag be-
rördes av krigets vansinne och små människors
närmast overkliga tillstånd i dessa krig. Mest
minns jag dock ett samlag mellan en man och
en kvinna på ett hästsläp. De hade varit ute i fält
i närmare ett halvår. Vatten drack man. Det måste
ha luktat något djävulskt. Fittan som en nerlagd
fiskeindustri och mannens fläns som rutten dansk
ost.

Detta skulle inte fungerat idag.
Idag råder motsatsen.
Nu skall allt rakas innan man har sex.
Sjukhusen har fått en ny farsot att behandla och
det är alla de som skär sig i könsorganen när de
skall göra sig fräscha.

Jag hatar det ordet, frääässscchhhhh......

Det finns ju en mening med lukter. Vi skall agera
när det luktar fitta eller kuk. Riktigt bra sex kräver
starka dofter.

Idag om man har oralsex kan detta avbrytas med:
"Du, skulle du kunna tänka dig att gå ut och duscha
 lite. Jag anar en liten pikant doft av urin härnere...!

Idag när den moderna människan skall ha sex så
har man ersatt förspelet med gemensam rakning
och sedan en granskning så att inte hår har glömts
på pungen eller ovanför fittan.
Sedan är det kondom på och snabbt överstökat så
att man slipper det pinsamma att man börjar att
svettas. OH my gosh.....jag svettas....oh så pinsamt!

Ändå ökar könssjukdomarna.
Det beror inte på att vi skyddar oss för lite utan att
vi skyddar oss för mycket. Alla dessa barriärer av
rakningar och tvätt och deoderanter och oljor och
gud vet allt, gör att naturen säger ifrån: det var inte
meningen att det skulle vara så här.


I en f ö usel film vid namn Demolition man så har
man i framtiden slutat att ha fysisk sex utan man
har övergått till att ha virituell sex. Med kåpor på
huvudet tänker man sex. Se en utopi för dagens
unga.

Nog nu. Nu skall jag till Berta. Hon är småfet och
svettas som fan. Men hon har stora oljiga bröst
och en fitta som alltid skriker efter att bli knullad.
Hennes underliv har tätare vegetation än Delsöns
naturreservat. Här luktar fitta. Hon gillar att knulla
och gillar att knullas. Kan det bli bättre?

2009-05-19
20:47:16

Busschauffören som försvann
För många år sedan skrev Göran Lundin en
maoistiskt deckare som hette "Busschauffören
som försvann". Inspirationen kom från Norge
och deras svar på Jan Guillou, nämnligen Jon
Michelet. Bra tyckte jag att den var. Lundin skrev
sedan ett glömt mäterverk som hette "Den svarte
generalen" om upproren på Haiti i slutet av 1700-
talet.


Så idag var jag med fotbollsklassen på besök mot
utbytesklassen på Stadsgårdssskolan i Jönköping.
Under åren ahr det blivit några bussturer och nästan
utan undantag har de körts av chaufförer som inte
ser skillnad på ett stolssäte och unga människor.
Det brukar komma att ungdomen idag inte respekt-
erar ordning och att samhället är på väg att raseras.Anledningen till denna misantropi är att ungarna inte
sitter helt stilla med säkerhetsbälte. De pratar och
flörtar och klämmer och skrattar och skriker. De är
unga. De sjuder av liv.

Busschauffören brukar vara tålmodig en timma och
sedan börjar han tjata om att dörrar är öppna att det
gått sönder diverse saker och att allt är på väg att räm-
na och han tänker stanna bussen för att få ordning.
Detta sprider sig så att jag som ledare måste gå in
och tjata trots att jag inte vill. Jag vet ju att idioten bak-
om ratten skapar dålig stämning genom sin misan-
tropi. Helst skulle han vilja köra en last med kvinnor
som bara tänder på feta och otränade busschaufförer,
som dessutom är allmänt otrevliga och dumma i hu-
vudet.


Nu hade vi en jättetrevlig dag i alla fall.
De ungas glädje segrade över surfittan
bakom ratten. Det var en de godas seger
över ondskan.
Men chaufförsyrket borde verkligen satsa lite
på ledarskap och lite grupppsykologi, antingen
det eller en chaufför som bara kör och kniper
käft.


Andra deckaren inte så bra.....

2009-05-18
23:09:06

Psykotisk musik
Alberoni skrev för över 20 år sedan om förälskelse.
Han hävdade att förälskelsen var ett psykotiskt till-
stånd och unikt då det ofta handlar om två i ungefär
samma tillstånd.

Det var och är en intressant tanke.
Han ansåg också att förälskelsen i sin akuta fas var
revolutionär då den sket i alla tabun och regler , en-
dast tillståndet räknades.

Jag känner inte så längre, eller har inte känt så på
länge, för kvinnor ( män har aldrig varit min grej).
Det finns dock en sak som fortfarande sätter eld
på mina känslor och det är musik. Jag kan hamna
i psykotiska tillstånd om jag lyssnar på viss musik.
Sitter jag då på en cykel infinner sig en total hybris
och det kan sluta illa. Antingen för mig själv eller
den som sätter stopp för mitt psykotiska lyssnande.

Just nu är det Living with war  som snurrar och då i
synnerhet Shock and awe.

Historiska psykotiska ögonblick med musik är bl a:
Humble Pie  - I dont need no doctor
UFO                - Doctor, doctor
Thin Lizzy       -Black Rose
E,L& P            - Knife edge
Genesis         - Firth of fifth
CCR                - Dont look now
Skyhooks        -Love on the radio
Jonny Cash    -I wont back down
Kebenekajse  -Resa mot okänt mål
Stranglers       - Hanging around
Warren Zevon - Roland and the headless Thompson gunner
Ebba Grön      - Staten och kapitalet

...för att ta några personliga psykostiska ögonblick

2009-05-17
11:10:09

Gudmundson- rasisten
Lyssna här!

Byt ut Gudmundsons muslimer mot judar.
Gudmundson pratar om euroarab -teorin
vilken är skapad av en extremsionist och
som ses som skit i seriösa kretsar.

Dock inte bland Gudmundson och hans
gelikar. Gudmundson säger här att detta
är en konspirationside, MEN.....................
Han talar också demografi som hämtad
ur en instruktionsfilm av Goebbels.

Detta "men" är snuskigt.
Jag tror inte på ZOG och den judiska världs-
konspirationen, men.......................................

död palestinsk terrorist

Vi skall alltså ha hur vida gränser som helst
när det gäller muslimen och förtal.
Jämför med antisemtismen.

Läs om Eurabia (Gudmundsons källa?)

Idag anser vi att tal om ZOG, Sion vises protokoll
eller konspirationer hit och dit tillhör fält som skall
vara utanför det samhälle vi vill leva i.

Då skall sådana som Gudmundson, som  är i
samma klass som våra nazister ,inte heller ha
en   plats   på en    våra    stora  dagstidningars
ledarredaktioner  .   Gudmundson   är   rasist   helt
enkelt. Läs   hans    inlägg   om   Gazakriget. Ingen
hade så    lite till   övers   för död   civilbefolkning av
palestinsk härkomst. Det stinker om Gudmundson
och det stinker om  SvD  som  låter  honom  hållas.

Han delar denna rasism med judiska  församlingens
ledare i Göteborg, Anders Carlberg. När  antisemtism
debatterades i SVT så hävdade han att alla arabfödda
borde skolas i demokrati för de kom från    sådana län-
der där man inget vet om demokrati. Det  går  att  kolla
på SVT play.

Man kan ju tro att de araber som kommer till Sverige
i huvudsak flyr från diktatur för att få leva i demokrati.
Flyr från diktatur och krig.


Fler palestinska terrorister..........

2009-05-16
22:53:30

Rätt låt vann!!!
Äntligen! Rätt låt vann! Igen...........

2009-05-16
19:14:50

Neil Young
Living with war är en ruskigt bra skiva.
Kampsång som bäst.

Låten Shock and awe har snurrat
i hörlurarna i timmar.Så gjordes den................

2009-05-16
19:04:33

Spegeläckel och kass film
Igår var jag ut och åkte bil med en klient.
Det är egentligen det enda som går att
göra med honom. I vilket fall satt jag och
tittade i backspegeln och såg ögonen och
pannan och fick en otäck känsla av att det
inte var jag i spegeln. Det var min far. Så
har jag nu hunnit ikapp mig själv och för-
likat mig med vem jag är?


Senare denna kväll såg en riktigt usel film.
The broken hette den och handlade om var-
elser som kom från andra sidan spegeln och
tog över identiteter. Lika uselt som det låter.

Vad filmen handlar om kunde jag läsa på kon-
volutet:
Någonting hotfullt håller på att ta över i Ginas värld.
Någonting som inte bara hemsöker hennes drömmar
utan tränger sig in i själva verkligheten.
När Gina inser den fasansfulla sanningen är det redan
för sent.

Filmen slutar när Gina står och tittar på sig själv.
Det som varit Gina har en plastpåse på huvudet
och är pretty fucking dead.
Det är en pretty fucking far away från att vara en
bra film.

Varför är nästan alltid det okända fyllt av ondska?

2009-05-16
18:52:17

Göteborgsvarvet

Jag cyklade igenom startområdet till Göteborgsvarvet
idag. Det var fullt med folk som förberedde sig för 1 till
2 timmars späkning. Över 50000 har anmält sig.

Jag slutade att springa 1990. Då passerades jag av
en karftigt överviktig tant i 60-års åldern. Jag har i prin-
cip inte sprungit sdan dess.

Jag sprang loppet 6 gånger . 1,42 var bästa tid.

2009-05-14
11:51:10

Om kultur och beteende
Få saker irriterar mig så  mycket  som  när
man anklagar eller söker skydd i kuturella
skyddsdräkter.

Om Mustafa spelar oshysst så står  svennfarsor
vid sidan och lipar och säger att anledningen till
att Mustafa sparkar ner någon  eller  skriker "din
mammas fitta" är hans kultur.

Ingen i frågasätter   det.  Man kan ju  undra  om  man i
kurdiska bergsbyar uppfostrar sina barn till att sparka
ner andra och ropa "din mammas fitta"?

Om Johan gör  samma  sak  så säger  svennfarsorna:
Ja, Johan han har problem.   Mesig morsa.  Biologiskt.
Men Johan är individuell. Det är han som är problemet
inte hans kultur.

Jag ogillar detta. Men nästan ännu värre blir det när jag
pratar med bosniaker eller perser som förklarar orent
spel eller lögner med att det är "så vi är", "det är en del
av vår kultur".

Detta kulturrelaterande börjar ta över helt.

Invandrarlag som bråkar och slåss blir stigmatiserade.
Torslanda och Skärgården likaså.

När Rannebergen spårade ur i Torslanda i en juniormatch
så  sparkade en spelare  ner en  annan  brutalt. Han  som
sparkade  sa  sedan att  han inte  visste  vem  det var  han
sparkat bara att han ville skada någon.
I kommentarerna efter i GP  är var och varannan inne på
det kulturella spåret.


Alla i Torslanda är rasister och vi från förorten är offer.
Anhängare till Torslanda säger tvärs om.  ( och det är
tvärsom hela vägen då man talar om omvänd rasism)
Myter sprids och vi kommer allt längre bort från
det som verkligen sker.
 
Vi kommer aldrig bort från det  personliga
ansvaret och utan det så återstår bara det
rena barbariet.

2009-05-11
22:21:33

Input och output
Idag cyklade jag från jobbet i ganska bra
tempo. Jag cyklade till Valhallabadet där
jag simmade i  bra tempo i 45 minuter.
Jag bastade sedan och kände
mig mycket nöjd.

Ur viktminskningssynpunkt gjorde jag dock
ett litet misstag då jag stannade till vid Joh-
anssons lunchkrog( grymt namn för ett Kina-
hak). Deras lunchbuffe är mycket mäktigt.


Jag tänkte softa lite men någonstans i mat-
ångorna försvann den ambitionen.

Jag började med biff i grönsaler, kyckling i
cocosmjölk, friterad bläckfisk och räkor,
stekt spaghetti, ris och god curysås. Det
var mättande men inte tillräckligt, så jag
gav mig på kålpudding och potatis och av-
slutade med lite stekt biff och hemmagjort
potatismos.


Kalorimatchen vanns tyvärr av inputen och
det rätt överlägset.
Cykling 2 timmar  ca  1000kcal
Siming 45 minuter ca  500kcal

Johanssons lunch     3000kcal

Det var tungt att ta sig hem efter lunchen.

2009-05-11
15:32:28

Leffes träningstips
För alla oss småfeta gubbar
som tröttnat på löjliga gym och
små taniga brudar med stora
tuttar som tittar trånande på oss
feta män 50+ så ger jag er här
ett alternativ. Lite fjolligt och enkelt
kan tyckas, men billigt!

Kolla här!

2009-05-11
13:35:05

Valhallabadet- en rasistisk betraktelse
 Det finns två grupper som kan uppföra sig
på Valhalla. Det är svarta män och det är
svenska vita män.

En stor grupp invandrarmän med en ålder
som är över 40 är bara så ytterligt pinsam.
Arab, pers eller balk så är det samma visa.

De är skalliga men är f ö grymt håriga. De har
stor mage men de låtsas vara tonåringar. De
går med armarna utåt och drar in magen. De
ser så patetiska ut att hälften kunde vara nog.


Gosa efter bastun..........................
När de simmar vevar de som väderkvarnar jagade
av Don Quijote. De vevar på andra och bryr sig inte
en skit.
I bastun sitter de och skriker liksom i omklädning-
rummet. De påminner om hur tonåringar uppför sig
inför match eller träning.
De värsta är de skall börja göra situps och stretcha
inför alla i bastun. Då vill jag bara försvinna. Balkans
samlade bergskedjor är mjukare.

Så vi svenska män och svarta medborgare får stå ut
med dessa infantila jönsar och le mot varandra lite i
smyg och med blicken säga: Vilka jävla idioter!

2009-05-10
11:50:20

Den sista illusionen
Under 80-talet växte EPLF i Eritrea fram
som det enda återstående hoppet för
alla vänsterradikaler. Gerillan stod för
en självständig linje mot yttre faktorer
och verkade att vara i linje med Tomas
Sankaras tankar och praktik om själv-
ständighet.

Jag växte upp med olika idealstater och
hopp om en bättre värld. Det var Sovjet,
det var KIna, det var Pariskommunen,
det var Albanien, det var frihetsrörelserna
i Afrika, det var Allende, det var sandinisterna,
det var FNL och Vietnam, det var Pol Pot,
det var den spanska republiken och det
var jesuiterna i Paraguay 1660-talet.


Men allt försvann.
I Puritanen skriver Lars-Åke Augustsson om
sin bok om Albanien i mitten av 70-talet att
han medvetet ljög för att visa upp den goda
socialismen. Många har ljugit för en större
sak genom åren, men de allra flesta ville så
mycket att de vägrade att se.

Så fängslas Dawit Isaac och den sista bastionen
i hoppets katedral raseras. Eritrea följer i det tota-
litära spåret.

Åter besannas den gamla sentensen om monstret:
Du skall vara aktsam när du jagar monster för vips
en dag har du själv förvandlats till ett.


Jag tänker på de gerillasoldater som efter Eritreas
befrielse på egen hand börja rusta upp gamla ång-
lok. De skapade på frivillig bas en infrastruktur som
landet var i sådant rasande behov av. Varför kunde
inte fler gjort som dem?
Det finns ett enkelt svar:
Krig!

Med krig försvinner alla humanistiska värden och
vrider upp oss alla till rationella monster:
"Visst kan vi offra by A om vi då kan flytta fram
  positionerna i sektor C".
Ett dylikt enkelt ställningstagande kan kosta
tusentals liv.

Aldrig mera krig!

2009-05-10
00:02:50

Brottet och straffet
Senaste avsnitten av Brottet och straffet var särskilt
bra. Det handlade om kanske det värsta brottet av
dem alla, småbarnsmord.

De  gånger detta skildras på film eller ens i litterat-
uren för att inte prata om nyhetsjournalistik så finns
bara ondskan som förklaringsmodell. Alltså ingen
förklaring. Inget att förstå. Inget att göra åt. Bara häm-
nas och fortsätta seklernas kamp för oförståelse för
det som inte är givet.

Den vanliga känslan fiktionen vill ha fram i dylika
händelser är den besingslösa hämnden och vi
får den nästan alltid. Barnmördaren slits i stycken
eller bränns levande och vi mår bra igen.

Så icke denna kväll.
Vem var det största offret?
Hur kunde det bli så av så få orsaker?
Kvinnan som gjorde det var så utanför,
så oförstående för andras känslor, men
ändå om jag vill hennes död är jag då ett
uns bättre?
Är jag inte ännu sämre?
Jag vill döda någon via ombud för jag kan
inte eller vågar inte själv.

Sällan väcker fiktion på TV så mycket.

2009-05-09
23:51:45

Vits
Hörde en vits alldeles innan Brottet och straffet
på Svt 1:
-Doktorn, doktorn jag har fem könsorgan!
-Men min vän hur passar då byxorna?
-Som en handske!

2009-05-08
00:56:34

handlingsplan för äldrevården
Äldre behöver känna kroppskontakt.
Därför skulle man anställa unga män
och sätta dem i hård fysisk träning.
De skulle bära äldre upp från sängen
och in i duschen och sedan tillbaka.
De skulle bära ut dem i dagrum till
de andra.

När de fått mat skulle de sättas i rullstol
eller ryggselar och vandras i timmar av
samma män. Utmärkt träning och ett under-
bart liv för gamla kvinnor att skötas av unga
snygga och starka män.

På kvällen skulle de göra ett kvällspass där bar
alla de gamla till sängarna.


På detta sätt jobbade jag inom långvården i
början på det meningslösa 80-talet. Då jag
började på Lillhagen fanns det patienter som
inte lämnat avdelningarna på fler år. Det fanns
inte en sådan kultur. Då liksom på många ställen
idag var det viktigare att vika tvätt och dammtorka
än att skapa värdiga liv. Viktigast av allt var att fylla
alla patienter med massa psykofarmka för det allmänna
lugnet. Snacka om kemisk lobotomi. Detta är den stora
lärdomen från Mengele.

Jag minns hur jag fick ta med 6 patienter till Amundön
en sommar. Detta för att det skulle gå att genomföra. Två
kunde gå själva, tre satt i rullstol och den siste vägrade
att både gå och sitta i rullstol.

Jag hade den sistnämnde på ryggen. Han kunde hålla sig
fast själv. Knutte kunde köra en rullstol. Jag körde två och
Karl-Einar släpade sig fram själv.

Vi var Amundöns överlägsna attraktion.
Jag satte en stor slang runt Gustav och slängde honom
i bassängen. Han skrek av glädje och klämde socitets-
tanterna på pattarna. Knutte rusade och pissade i barn-
bassängen till mammornas stora bestörtning. Karl blev
skitnödig så honom fick jag bära in på dass. Alla fick bada
och som de njöt. Det var en av de jobbigaste dagarna i mitt
liv men också en av de mest minnesrika. Jag fick hugg på
en gudinna i vit bikini och livet lekte. Det enda som var trag-
iskt var att åka tillbaka och låsa in de stackars människorna
på avdelningen igen.

2009-05-08
00:31:30

Kidnappa läkare och politiker
Jag ser på Uppdrag granskning och förvånas och
blir modstulen. Ingenting har blivit till det bättre. De
gamla behandlas värre än djur eller kriminella. Våra
fångar har rätt att vistas ute 1 timma dagligen. Våra
husdjur kräver och har rätt att vistas ute i det fria. Våra
gamla har inte den rätten. Det kan gå månader och
år innan de får se dagsljus.

Det vi erbjuder dem är stressad personal, andefattig
mat och naturligtvis en jävla massa psykofarmaka.
Läkarkåren är i synen på gamla inte ett dugg bättre
än Mengele på sin tid. Gamla som ligger och skriker
för att de våndas över sysslolösheten sövs med neuro-
leptika och benzodiazepiner.

Kanske skulle man börja med att kidnappa läkare och
politiker och tvinga dem till sysslolöshet, fastbundna i
rullstolar och under månader tvingas vara inomhus.
Jag tror det är enda sättet.
Politiker och läkare är ett jävla pack i frågan om våra gamla.

Vi skall inte ta ordet civilisation eller humanism i våra munnar
förrän den dag vi åter tar tillbaka den naturliga skötseln av
våra gamla. Inte förrän våra gamla får en trygg och meningsfull
ålderdom då kan vi kalla hos människor.

2009-05-07
18:21:07

Terror, det är terror....................
Jag såg filmen om Baader-Meinhofligan igår.
RAF, Rote Arme Fraktion.
Det är en alldeles utmärkt film om hur indi-
vidualistisk den tyska terrorn var.

Den visade rebellen Andreas Baader som av
slumpen hamnade inom vänstern. Idag hade
han tillhört HA eller annan högerkriminell rör-
else. Baader ville ha aktion och fitta.

Filmen visade också upp en tid i uppror. Efter-
krigssamhället var etablerat och det var tid för
uppgörelser  med gamla dogmer och det var
tid för att säga nej till att gammal skit flöt upp
igen. I Västtyskland var så gott som alla gamla
höga nazister back as usual.

RAF hade inte tid med möten och bygga orga-
nisation. Man ville ha allt, direkt. Man hade en
romantisk syn på revolutionen och framför allt
revolutionären. Mötet med PFLP är en katastrof.
Baader vrålar från ett hett tak där alla är nakna:
socialism är sex och revolution. RAF har svårt
med disciplin och askes.

RAF hårdlanserade mutteorin, vilken sa att folket
var mutat av den borgerliga staten. Endast uppror-
et kunde visa den borgerliga statens rätta ansikte
och karaktär. De fick rätt. Problemet var bara att
folket valde den borgerliga staten framför de kri-
minella terroristerna.

Det fanns en tid i början på 70-talet innan det spårade
ur som det kunde gått annorlunda. Då i den sista flämten
av -68 sa sig över 30% av tyskarna att de kunde tänka
sig att gömma en medlem ur RAF.

RAF vred Tyskland åt höger.
1000-tals tyskar blev utan jobb då staten kunde införa
yrkesförbud (berufsverbot) för alla som var organsierade
i någon slags vänster. Polisen blev till Europas mest av-
ancerade och brutala med folkflertalets gillande. De kom-
munistiska partierna utraderades. Inte ens säkerhetstjänsten
hade med våld lyckats med det som RAF gav dem, nämnligen
folkets rädsla och hat mot allt som förknippades med terror.

Filmen ger oss också en bra bild av den stora gåtan Ulrike
Meinhof. Den evigt övergivna. Den evigt missförstådda. Den
aldrig till fullo älskade.

2009-05-06
01:56:34

Meningen med livet (35)
Meningen med livet (1-21)

Idag när jag var ute och försökte att jogga
kom jag åter att tänka på Molloy. Becketts
geniala berättelse. Jag minns vilket monu-
mentalt intryck den gjorde på mig som 20-
åring. Det var första gången jag läste någ-
ot utan för klassikerna och de stora epikerna.

Jag vet inte idag vad som tillhör berättelsen
och vad som tillhör mina tankar runt samma
berättelse.

Det handlar om Molloy som upptäcker en man
längre fram på vägen. Han börjar att följa man-
nen. Molloy tycker sig känna mannen. Han kom-'
mer nära för att sedan förlora mannen ur sikte.
'Så fortgår det. Jakten går i faser och Molloy fun-
derar över vem mannen kan vara och varför han
lägger tid på denna jakt.

Till slut kommer Molloy ikapp mannen och till sin
fasa ser han att det är han själv.


Alltså, vi jagar genom livet efter spöken.
Till slut finns det bara en sak som det handlar
om och det är vi själva.
Vi föds i smärta och dör i ensamhet.
Inget kan ändra på det.
Men vi kan lära oss att acceptera det.

2009-05-05
22:58:10

Besvikelse
Jag köpte en remastrad liveplatta med Mott the Hoople.
DEras liveplatta från -74 var ju legendariskt bra med låt-
ar som All the young dudes, The golden age of rock´n roll,
Swet Jane, All the way from Memphis och monsterhiten
Roll away the stone..........

Så denna jävla dubbel-CD.
Feel the groove borde heta ,känn mina kockelbär!
Så usel.
Usel produktion. Usel upptagning.
Stackars publik när det begav sig.
Snacka om stenade.
Inget hänger ihop. Sången skär sig. Gitarrer försvinner.
Kören hörs inte. Är det mono?

Jävla skit!


Bra platta

Tanken var att jag skulle lyssna till detta
när jag skulle pröva min nya träningsmetod
i Skatås. LLL. Läste om den i Göteborgs Fria.
Löjligt Långsam Löpning.
Perfekt för en fet man som jag.

Efter 800 meter skavde lilltån så jävligt att jag
var tvungen att bryta. Då höll jag ett tempo som
innebar att metoden hette JLLL. Jävligt Löjligt
Långsam Löpning.

Ilsk cyklade jag hem.
Spottade på en BWM som inte lämnade före-
träde vid GP-huset. Kändes gött!

2009-05-05
14:28:22

Repris
Den svenska humanismen i kamp mot
modern nazism. Se hur de skrattar när
de misshandlar den stackars fina mannen:

Kolla här

2009-05-05
12:29:17

Kärnfamiljen hotet mot vår existens
Häromdagen var jag inne på Facebook och såg en
bild som frös mitt blod till is. Det var ett par som skrev
som en. De presenterade som en med bild på bägge.
Sådant kallas symbios och är bara normalt för mamma
och spädbarn. När man är vuxen är det ett sjukdomstill-
stånd.

Förälskelsen är ett sjukdomstillstånd.
En psykos.
Ingen skadas av denna psykos, tvärtom, får
den oss att vilja leva mer och vi skulle aldrig
i detta läge få för oss skada någon annan. Vi
är ju bara fylld av en annan person.

Vårt samhälle lider av underskott av denna psykos.
Vi tar till ställföreträdande psykos istället och drömmer
andras drömmar och lever andras psykoser och då
blir det som med symbiosen sjukt.


Det sjukaste är dock kärnfamiljen.
Det som sker när psykosen tagit slut och den
s k verkligheten tar över.
Den bygger på ett jättelikt VI mot ett stort hot DOM.
Man håller ihop så länge det finns hot utifrån.
Man skapar hot för att kunna bli definierad.

Goebbels med familj

Så går åren och man ser hur kärnfamiljerna im-
ploderar. Bitterheten vänds inåt och man strider
mot varandra. En bitterhet som rinner ut i samhället
i stort och som smutsar ned mänskligheten.

Det borde finnas lag på att man var tvungen att ta
ansvar för sina barn och när barnen var stora nog
skulle det finnas lag på att man var tvungen att bo
på separata adresser. Livet måste börja om flera
gånger. Endast så finner vi hur stort existensen är
och hur lika vi alla är.

2009-05-04
13:22:17

Vem köper fitta?
Under de senaste åren har delar av feminismen
gått ut och sagt att det är en kvinnlig rättighet att
sälja fitta.
Man vänder på hela kuttingen  och säger att det
är starka och frigjorda kvinnor som säljer sin
kropp och tjänar därmed pengar och skapar
självständighet.

Jag har svårt att identifiera mig med det tänket.
Jag har svårt att tänka mig att sälja mitt kön, min
kropp, min integritet för pengar.

Vad gör det med oss män?
Vilka män köper sex?
Jag känner ingen man som köper sex.
Jag har några gånger träffat män som säger att
de köper sex och det är inga roliga män att ha
att göra med.

Män som köper sex är:
Sexister, mansvin som  lider av svag självkänsla (
vilket inte skall läsas som ego för det har dom). Alltså
en typ av människor som borde behandlas.

Skulle det alltså vara positivt för samhället om
snygga och självständiga kvinnor sålde sin fitta
till egotrippade manssvin som ser kvinnan som
ett hål att stoppa kuken i.

Jag förstår inte.
Vad ger det oss i förlängningen?
Vad gör det med mansbilden?

En riktig man skall ha en stor plånbok och
ett rejält stånd. Då blir det fitta.

Om vi under de senaste decennierna haft en
frigörelse och skapat ett mer jämlikt samhälle
så luktar ju detta 1800-tal.

2009-05-03
19:03:52

Rik och ensam
I senaste numret av tidningen Existera
funderar Stephan Mendel-Enk över de oför-
skämt rika och vad de gör med sina pengar.

Han läser om George Clooney som sitter en-
sam i lyxhus i Italien med kockar som ger hon-
om alternativa menyer, en egen pool och en
egen hemmabio där han ser en till två filmer
om dagen.

Vad skiljer honom från mig?
Jag äter på Johanssons och erbjuds ett stort
urval när jag äter deras lunchbuffe.
Jag simmar på Valhalla någon eller några
gånger i veckan.
Jag går på bio och ser de filmer jag vill.

Vad skiljer?
Jo, han gör det ensam.
Jag gör det tillsammans med andra människor.

Det är alltså hemligheten med att leva rikt.
Man blir ensam och avskuren från liv.

2009-05-01
17:37:55

...och jag tittade.
1maj.

Enligt Annicka som var kom-fram-och-säg för
syndikalisterna skulle de ha varit mellan 3- och
4000. Fan tro´t.

Denna Annicka..var det blues-Annicka?
Är inte hon död?

Jag fascineras av alla dessa rebeller.
"SOLIDARITET, SOLIDARITETET ARBETARKLASSENES KAMPENHET".
Vet alla dessa unga vad det betyder?
Vad det står för?
I vilken historisk kontext parollen ingår?

Jag fascineras av språket.
Dessa unga pratar som vore de 80 år.
Språket måste förnyas.
Vem är idag proletär?
Vem svälter?
Vem plågas och mördas?

Arbetarklassen vad är det?
Vem är det?

Den unga kvinnan som talar för syndikalisterna
är runt 20. Hon har rakat på ena sidan och jättelångt
på den andra. Färgat svart. Massor med metall i an-
siktet. Hon talar som Kata Dahlström. Hon talar om
valkar i händerna och brutna nagelar. Hon pratar om
att överklassen frossar och vi andra lider.
Men idag är allt vänt överända.

Det är arbetaklassen som frossar och är fet.
Det är överklassen som tränar och går på diet.

Vänsterpartiet tågar förbi.
Mesigt.
Ohly är gråhårig och ser gammal ut.
Få paroller. Ganska tyst. Många kurder.

Jag cyklar till jobbet för att jobba övertid.

2009-05-01
10:16:11

1 maj och jag tittar på

1 maj är den stora arbetardagen som
arbetaklassen kämpade sig till. Det var
inget som makten gav. Makten bevakar
alla privilegier likt en skitnödig vakthund
och varje utsläpp är av ondo.

I decennier var det självklart för mig att
demonstrera på 1maj. Jag gick in enhets-
tågen som alltid var de minsta. Vi var ju
eniga med oss själva men ingen annan.
Maoister hade ibland en konstig inställning
till saker och ting.

Så fick jag barn och där någonstans slutade
också den maoistiska rörelsen i Sverige att
fungera. Upplösning. Då jag bara gått i enehets-
tåg hade jag svårt med valen. Så det blev soffan.

Jag har svårt för första maj.
Det är märkligt med en rättighetsdemonstration.
Det är som på låtsas.

Så idag tränar jag fotboll och jopbbar istället.