leifsjoqvist

2011-11-30
15:53:45

En tanke som dog
Herbert Marcuse var en av grundarna till Frankfurterskolan
och som sådan stridbar. I USA ville man avskeda honom
från universitet han jobbade på och den som drev på mest
var senator Ronald Reagan.
Marcuse pratade bl a om den sexuella frigörelsen. Han men-
ade att denna skulle frigöra våra sinnen. Men grunden för
sexuell frigörelse var ett fritt samhälle. Ett klassamhälle kan
inte generera en god sexualitet.
Detta var också en kritik mot Freud som individualiserade
och menade att divanen och ändlösa timmar ev terapi var
vägen till frigörelse.
Så i väntan på nästa våg som kan tänkas väcka upp Marcuses
tankegods får vi stå och titta på när sexualiteten blir praktiser-
ad som porr, prostitution, trafficking,ojämlika förhållanden med
misshandel, våldtäkt och mord som följd eller bara lite som un-
derhållning i diverse såpoperor.

2011-11-29
11:36:59

En sann miljövän
Om klimathotet är en verklighet är det ju fascinerande
hur lätt vi tar på det. Det vore ju inte vara så svårt för
Miljöpartiet att verkligen vara ett parti som drev frågan
på allvar.
Idag kör vi bil och det borde förbjudas.
Idag flyger vi billigt och det borde också förbjudas.
Idag bor vi stort och ensligt. Det borde förbjudas.

Man borde driva frågan om att göra Sverige till ett cyklande
land. Massproducera cyklar. Lägg om produktionen av bilar
till cyklar. Bygg ut cykelvägsnätet. Lär ut i skolan hur man
cyklar och hur man lär sig att lägga om sitt liv att alltid bli
cyklande, exempelvis tidsplanering, hur man klär sig och hur
man utrustar cykeln att ta sig fram överallt. Det handlar
också om att komma bort från vår katastrofala syn på hyg-
ien. Det viktiga borde inte vara hur vi ser ut utan hur vi mår.
Kroppen mår inte heller bra av detta maniska duschande och
parfymerande.
Stressen hos nutidsmänniskan skulle minska om man fick ett
annat tidstänkande där cykeltransporten bakades in i det all-
männa medvetandet.
Byt ut hela det nationella flygandet till järväg och elbussar.
Elbussar skulle fungera med batteribyten på fasta stationer.
Lägg jätteskatt på egna hus om de inte drar mindre el än
lägenheter.
Produktion av skit, bilar,boende och resandet är de stora or-
sakerna till dagens hot mot klimatet och som kommer att or-
saka framtida katastrofer.
Om man verkligen vill göra något åt klimathotet måste man
agera och det handlar till sist om att man måste ta ansvar
och ställa om livet. Någon måste gå före och någon måste
driva en politik med obekväma frågor.
Politik borde handla om att friva frågor och inte att anpassa
sin politik för att få makt.

2011-11-28
13:38:50

Färgen rosa

Fanny Ambjörnsson har skrivit en avhandling om
färgen rosa. Hon menar att rosa är en färg för star-
ka kvinnor. Å andra sidan är den också en markör
för feminism och quuer som vill ta tillbaka färgen
från de som vill göra den till prinsessa. Rosa är i
slutändan färgen som vill vara det kvinnliga.


För mig är rosa alltid kopplad till Kometdeckaren.
Det var en actionhistoria som jag aldrig läste. Där-
emot fanns en rosa bilaga som var rå porr. Det var
underbart att veta att morsan skulle vara vansinnig
om hon visste att jag läste porr. Alla grabbar runt
de tidiga tonåren pratade Kometdeckaren.

2011-11-28
10:46:12

guilt by association
Förra veckan gick chefredatören på Axxes ut och sa
att han var emot uppsättningen av Solanas pjäs
SCUM, vilket är ett radikalfeministiskt manifest.Han
gjorde det med motivation att han inte sympatiser-
ade med uppmaning av våld mot kollektiv. Det sägs
av en man som får stånd varje gång USA går ut i
krig och det är ju inte så sällan.
Igår var det kolumnisten Johan Hakelius som tyckte
att man skulle redogöra för den fängslade Shibblys
politiska bakgrund innan man tog ställning om det
var rätt eller inte att stödja honom i rättegången i
Etiopien. Shibbly har varit redaktör för RKU:s tidning.
RKU är ungdomsförbund till KPML som bl a har prole-
tariatets diktatur på dagordningen.


Shibbly har under år gjort reportage mot dikaturer
runt om i världen och en linje i arbetet är att alltid
ta ställning för de svaga och förtryckta.
Det blir märkligt att Shibbly då skall stå till svars för
vad den tidning han en gång var redaktör för har för
syn på hur ett samhälle skall formas.
Det blir ännu märkligare när vi har en hel mediavärld
som uppmanar till ockupation och krig mot nationer
som inte faller på läppen.
Den nya mediastrategin är allstå att misstänkliggöra
motiven bakom arbetet. Shibbly vill inte i första hand
avslöja övergrepp från den etiopiska diktaturen utan
införa diktatur i Sverige.
Ännu mer pinsamt blir det när man pratar om politiskt
våld. Vad är krig om inte politiskt våld?
Hakelius och Lundberg är arvtagare till den en gång hys-
teriske McCarthy som under 50-talet i USA införde häxjakt
på alla radikaler och belade massor av dessa med rena
yrkesförbud.

2011-11-27
20:28:46

Början till slutet för Sverigedemokraterna
Nu när SD har bestämt sig för att bli ett
"riktigt" parti kan man lugnt räkna med
att de försvinner.
Deras uppgång berodde på två saker:dels
att det var anti-etablissemang och dels att
de hetsade mot invadrare.
Om de nu skall bli seriösa och prata moral
och storsvenskhet försvinner det som folk
möjligen skulle vara intresserade av.
När sedan de ledande figurerna börjar att
ta ut rejäla arvoden försvinner de som någ-
ra som skall driva anti-etablissemang.
De är som grisarna i Animal Fram. De anser
att alla grisar är lika men att vissa grisar är mer
lika än andra(och därför behöver extra privi-
legier).

Jimmy,Söder och de andra..............

2011-11-27
20:11:28

Aldous Huxley
Huxley har skrivit en hel del av intresse.
Du sköna nya värld, Framtidens värld, Ön,
Efter många somrar och mycket mer. På
Bondegatan i Stockholm gick jag in på So
Fo Kult&Design och hittade Mål och Medel
som är en lång essä över människans sätt
att leva och hur hon borde leva.Boken gavs
ut 1938.


De roliga med att hitta använda böcker på
antikvariat är ju att någon läste dem innan.
Här har Beth givit boken till Hans 1943 och
hans har 1993 givit den vidare med hälsning-
en Glad Höst.
På de bakre blanka sidorna finns anteckningar
om vad (troligen) Hans tycker är viktigt och bor-
de läsas igen.
Huxley kom ju till en fas där han ansåg att man
skulle kunna hitta en absolut filosofi giltig för alla
och giltig i alla tider.
Men då var han inte längre intressant.

2011-11-26
10:14:50

Kloka ord
Den store skånske protestsångaren Peps Persson
fick för några år sedan en hit med låten Oh boy.
I en intervju frågades han om han stod kvar för
sina gamla vänsteridela eller om han hade utveck-
lats och han svarade:
En klocka som står still har rätt två gånger om dagen.

2011-11-24
11:52:14

Generaliseringar
Det är problematiskt med generaliseringar. Titta på Rwanda.
Där har Tutsi styrt sedan urminnes tider. Under den belgiska
kolonialisationen delades Tutsi och Hutu upp där Tutsi ansågs
vara bättre och närmare den vita rasen.
Det finns inga biologiska skillnader mellan Tutsi och Hutu. Det
är samhället som skapat kulturella och sociala skillnader.
Men skillnaderna var det som kunde skapa folkmordet. Hutuer
gick ut i massor och mördade 800000 Tutsier på någon månads
tid.
Inga argument i världen kunde hjälpa en Tutsie när massan kom.
Det etniska svamlet skapade massmordet. Så därför skall man
vara mycket kritisk när folk börjar prata om det etniska eller det
nationella för om hörnet lurar då alltid övergrepp och i sin förläng-
ning folkmordet.

2011-11-24
11:43:23

Generaliseringar
I radion hör jag hur män är förbannade över den
generella formeln mäns våld mot kvinnor. De men-
ar att långt ifrån alla män slår kvinnor och därför
kan man inte utrycka ett generellt dekret.
Det intressanta blir när man kollar vilka män som
upprörs.
-Det är män som tycker att det bara är blattar som
 som slår sina kvinnor.
-Det är kristna och muslimer som aner sig ha tolk-
 ningföreträde genom den heliga skrift som visar
 att det är skillnad på män och kvinnor och då i synn-
 erhet den tolkning som menar att män skall styra
 kvinnan.
-Det är män med en svag jagkänsla som tar åt sig
 av något som egentligen inte berör dem.
-Det är män som överhuvudtaget inget begriper utan
 menar att kvinnor misshandlar de också och då kvinn-
 or misshandlar män psykiskt orkar inte dessa män stå
 emot utan ger kvinnan en förtjänt knytnäve.

Jag slår inte kvinnor men inser att jag är del av den
maskulina kultur som har skapat de män som slår
kvinnor och alltså har jag ett ansvar att motverka
denna kultur.
Hur svårt kan det vara?

2011-11-22
15:56:50

Det strukturella motståndet
Det är inte alltid lätt att hitta rätt i motståndets ideologiska
djungel. Om man citerar Malcolm X till sin fördel kan han ju
framstå som en islamitisk svart nationalist vars högsta öns-
kan var att förklara USA jihad och att kasta ut alla vita ur
landet. En provokatör blir ju ofta tolkad efter vem som läs-
er honom och hur man vill använda honom som ikon för eg-
na syften.
Steve Biko var ju en frände till Malcolm X. Biko ville ju inte ha
in vita i vare sig PAC eller Black Consciousness Movement. Han
menade att de vita måste göra upp med sitt förflutna och med-
vetande innan de kunde bli en allierad.
Bägge ovan är ju medlemmar i ett strukturalistiskt tänkande som
blev tydligt med ROKS tankar om att "alla män är som djur".

Biko såg inte klassfrågan som den centrala då den vita arbetar-
klassen tjänade för mycket på apartheid för att de skulle vara
en naturlig allierad.

Inspirationen hämtades som för så många andra från Frantz
Fanons Jordens fördömda.
Amilcar Cabral och Eduardo Mondlane, PAIGCC och Frelimo, sa
ju båda att det bästa stöd och solidaritet människor från det
rika nord kunde ge var att göra upp med sina egna samhällen.
Förtycket hade ju sitt centrum i Nord och om det försvagades
skulle ju också frigörelsen i Afrika gå snabbare.

Biko går tydligen mot en ny vår i Sydafrika. Det är inte svårt att
förstå. Däremot är det svårt att se hur man idag skulle kunna gå
förbi klassfrågan. PAC som var hans parti för dock en tynande till-
varo som promilleparti.

2011-11-22
11:21:34

Privat eller offentlig 2
Nu när jag plockar i mina kassar med böcker
hittar jag Pockettidningen R från 70-talet. Det
är tjogtals med pocketböcker som handlar om
oegentligheter inom det offentliga. Det är kastre-
ring av patienter, sterillisering av patienter, för-
sök på människor med funktionshinder(Vipeholm),
lobotomi som metod och i dagarna aktuellt alla
de fosterhemsplacerade som for illa.
Det är stor tavla av tarvligheter och övergrepp. Det
är övergrepp sanktionerade av staten. En stat som
administerades av socialdemokratin men låt oss va-
ra helt på det klara, de öppet borgerliga var helt med
på dessa verksamheter.


Det blir tydligt att bara ett statligt eller kommunalt
ägande innebär inte med automatik att saker blir
bättre. Det handlar om människosyn. Vad socialdemo-
kratin och för all del de kommunistiska staterna dela-
de och delar med gårdagens och dagens kapitalistiska
stater är förakt för svaghet.
Den som ej arbeta skall ej heller äta, var ju kommun-
ismens paroll.
Kapitalismen förutsätter ju horder av svaga så att man
kan ha så låga löner som möjligt för att kunna maxim-
era vinsterna.
Då pratar vi om de som ändå är i stånd att arbeta.man
behöver ju anstränga sig för att begripa att de som inte
har ens den förmågan blir till en barlast som alla vill bli
av med.

2011-11-21
16:57:06

Privat eller offentlig
Man skall inte kasta ut barnet med badvattnet.
I den rådande debatten med riskvilligkapitalet
gentemot en offentlig vård får man aldrig glöm-
ma att den offentliga vården i efterkrigstidens
Sverige har sina tydliga brister.
Jag har arbetat inom Omsorgerna och psykiatrin
under 30 år och kan vittna om sakers tillstånd ut-
an att vara särskilt stolt.
Långvården var ju en smärre katastrof och Lillhag-
ens sjukhus var ju en avstjälpningsplats för samhäll-
ets utstötta.
Omsorgerna har ju dragits med ren okunskap och
därför behandlas människor med funktionshinder
med ton av psykofarmaka och detta för att man
inte lyckats att hantera frågan om ångest och våld.

Stiftelser och kooperativ skall självklart uppmuntras.
Det går ju under privata initiativ. Det är vinsten som
skall diskuteras. Det och inget annat.
En grundfråga är ju att uppgradera människovårdande
yrken. Idag liksom i nästan alla tider är ju vårdyrken
längst ner på prestigetrappan och då får man den vård
man förtjänar. Människor som inte känner uppskattning
har svårare att ge av sig själv än de som får densamma.

2011-11-21
12:58:58

usel konst är kontraproduktiv
Five minarets in New York är en turkisk-amerikansk
film av regissören Kirmizigul som sägs ha arbetat i
tolv år med denna film. Då har han inte förvaltat tid-
en väl. Det är en pekoral som vill visa att det finns
goda mulsimer och onda muslimer och detta så över-
tydligt att det blir pinsamt.


En nyckelscen är när den gode muslimen möter den
onde i en fängelsecell och den gode reciterar Koran-
en så slagfärdigt att den onde blir stum. Säkert att
en islamitisk fundamentalsit skulle övertygas så enk-
elt. Det är propgandafilm när den är som sämst.
Det är konstens stora problem. Hur skildra verklig-
heten så att man tar in det? Hur många vällovliga
projekt har inte misslyckats för att ambitionen att
övertyga har tagit över ambitionen att skildra?
Tomas Nydalhs roman Fabrik är den mest lysande
exemplet på god ambition med katastrofalt resultat.
I filmens värld finns också många exempel. Min favo-
rit bland regissörer, Ken Loach, lyckas nästan alltid
med att skildra och skapa känslan av att man vill för-
ändra och gå vidare efter att ha sett hans filmer, men
det finns ett undantag och det är filmen Järnvägsarbet-
are där han vill för mycket och hans kritik blir mer till
ett pekoral.
Vår tids stora propgandaindustri Hollywood är ju suver-
äna på att sälja kapitalismen. Var och varannan produk-
tion förespråkar ju detta sätt att leva. Vi sitter och tittar
på serier och filmer där medelklass ruineras och förlorar
allt och vi gråter strida strömmar över deras hemska öde
utan att inse att nivån de ramlar ner till är där vi själva be-
finner oss. Inte heller ställer vi frågan när vår hjälte lyck-
as vad som händer med alla de som inte gör det.

2011-11-21
00:31:04

Bio
Det är inte ofta jag går på bio nuförtiden.
Annat var det runt de tjugo då det var en
film i veckan,minst.
Videon och senare DVDn gjorde ju att jag
som farsa med småbarn valde att hyra film
istället för att se på storduk.
 Idag var jag och såg Tintin. Då jag är en
gammal samlare av alla album och minns
de tecknade äventyren på SvT kan jag ju
inte mottså en liten nostalgikick i modern
tappning.
Det är bra film men som 3D inte ens i när-
heten av Avatar, vilken är en av de största
och mäktigaste bioupllevelser jag haft. Sag-
om ringen är peanuts i jämförelse.
 Ändå när jag sitter och tänker på vilka fimer
gjort störst intryck är det inga filmer med gig-
antiska budgetar och massor av effekter. Det
är filmer som Cinema Paradisio, Leolo, De
barbariska invasionerna, Kasper Hauser,1900,
Danton, Bekännelsen,Night on earth,En liten
film om konsten att döda, Tecknarens kontrakt,
Pans labyrint och självklart det mesta av Ken
Loach.
F ö kan jag inte riktigt ta till mig en Tintin utan
Tomas Bolmes röst.

2011-11-20
00:16:27

Förberedelse till fest

Jag kollade mina vinylskivor och hittade Kebnekajse
och Resa mot okänt mål. Jag minns när jag lyssnade
på den första gången. Jag hade en etta på Kommen-
dörsgatan 43  och idag hade man kunnat placera den
i vilken kåkstad som helst världen över och den hade
inte ansetts vara över normen.
Men jag hade kakelugn. Ved fick jag av farsan och
ibland köpte jag fisk som jag la i folie och la på glöd
bädden. Till det drack jag Cinzano.


Skivan köpte jag på Bengans och jag tror mig komma
ihåg att jag sålde några för att köpa den. Så kom då
låten Förberedelse till fest och slog till ordentligt och
jag minns att jag lyssnade på den gång efter annan.
Det var då jag läste Emile Zola. Jag hade läst Nana,
Therese Raquin och Den stora gruvstrejken. Jag hade
läst om hans ställningstagande för Dreyfuss i den sto-
ra rättsskandalen som exploderade i artikeln J´accuse.
Jag förstod då inte den kritik av honom som simpel na-
turalist. Kvällen med Kebnekajse läste jag Hallarna och
då förstod jag. Det är ett rabblande om allt som finns
i de beryktade hallarna i Paris. Det är säkert bra för
historiker men det är sällsynt tråkig läsning. Inget kan
dock ta ifrån mig upplevelsen av läsningen av Den stora
gruvstrejken. Inte så många gånger har jag gråtit när
jag läst romaner men här gjorde jag det. Jag grät också
när jag läste Samhällets olycksbarn av Victor Hugo och
Historien av Elsa Morante.

2011-11-19
23:52:45

En dag på cykel
Jag cyklade upp till Delsjön och ÖIS-gården för att
se 15-åringarna i klubben spela cup. Jag cyklade
genom golfbanan och undrade över varför man
skall upplåta stadens bästa gräs- och fritidsytor
till en verksamhet som bara är igång halva året.
Då alla golfare har bil och gott om fritid borde man
lägga golfbanor utanför städer på åkrar som inte
längre är dugliga för skörd.
ÖIS-gården känns numer som ett monumnet över
en svunnen tid. ÖIS är numer en Div 1 klubb och
inget än länge pekar på att de skall ta sig upp från
den nivån. Det är ju inte längre ett förstaval att
välja ÖIS utan ett fjärde, femte ller sjätte. Talang-
erna kommer inte att stanna i ÖIS och färre komm-
er att söka sig dit.
Cyklade ner för långa backen ner till ST Sigfridsplan
och en man gick lite dumt på cykelbanan. Han fick
ett vrål bakom ryggen och hoppade snällt åt sidan.
Jag cyklade genom Valåsgatan och skulle gärna vel-
at haft en omedelbar diskussion med de som hävdar
att det inte finns klasser i Sverige. Boendet accent-
erar verkligen klassfrågan i vårat lilla land.
Jag tog en tur in till mina föräldrar på Scheelegatan
och gratulerade min bror på hans födelsedag. Fars-
an börjar få problem med minnet men f ö bär han
sina 84 år med den äran.
Jag cyklade hem via Danska vägen och ner mot Ånäs-
fältet och tittade över det gigantiska vägprojekt som
säkert kostat 4-5 miljarder och som kommer att inne-
bära att man tjänar några minuter i restid. De peng-
arna kunde ju använts till mer meningsfyllda verksam-
heter. Det handlar ju om vem som skall premieras och
jag har svårt att se varför skatter skall finansiera snus-
kigt rika inom bilindustrin eller byggbranschen.
Under dagen har jag lyssnat genom The lamb lies down
on brodway
av Genesis. Den bästa konceptplattan någ-
onsin och Peter Gabriels avsked till Gensis.

http://www.youtube.com/watch?v=y1UT8N5obbQ
http://www.youtube.com/watch?v=Q-jKXv0EtLY&feature=related
Carpet crawl är verkligen någonting av det vackraste
jag har hört
.


2011-11-18
11:31:01

varför kan inte de rika betala för sig?
Åter kommer det fram att de redan superrika inte
klarar av att betala sina bostäder. Det är en Volvo-
chef som får en villa för några och 20 miljoner.
Tidigare var det en Nordeachef som fick samma
förmån.
Detta är girigheten i dess ädlaste form.

2011-11-18
11:28:44

Mäns "svaghet"
Martin Scorsese har gjort en film om George
Harrison. Inlägg i dagens P1-morgon och man
tar här upp Harrisons s k svaga sida och det
skulle vara att han var med mycket kvinnor.
Kort sagt han var notorisk otrogen.
Jag läser idag i Aftonbladet att Demi Moore
skiljer sig från Kutchner av samma anledning.
Vad jag däremot inte förstår är varför man upp-
rörs.
Vem skulle tacka nej till massor av vackra kvinnor
om man ständigt blev erbjuden?
Varför upprörs man så mycket över att männen
tar för sig? Hur med alla dessa kvinnor som aktivt
väljer de berömda männen trots att man vet att
de är upptagna?
Det är lätt att fördöma folk som tar till sig av frest-
elser när man aldrig behöver att ta ställning till des-
sa frestelser.
Här kan man prata om avund i dess renaste form.

2011-11-18
11:10:27

Hycklarna 2
En mycket intressant artikel i Aftonbladet av
Athena Farrokhzad visar på hur moderater
sysslar med en närmast hänsysnlös retorik.
De påstår att om man sätter upp en pjäs av
Valerie Solanas skapar man nya Breiviks.
Moderaterna säger att alla ideer som på någ-
ot sätt uppmanar till motstånd är att liknas
vid Breivik eller som Johan Lundberg från
Axxes som liknar det vid Mein Kampf.
Det är så snuksigt så jag mår illa. Dessa
moderater som smårunkar varje gång USA
går i krig. De älskar döda araber, asiater
eller afrikaner. Då är det inget snack om att
våldet kan vara illa eller kan få spridningseff-
ekter.
Dessa moderater som går till storms mot femi-
nismen och säger att de vill skydda sina söner
från den feministiska maffian.
Deras döttrar då?
En mycket träffsäker mening från Athena sätt-
er dock fingret på en öm punkt i motståndets
logik:
..... idén om en grundläggande antagonism mellan två ojämlika parter, föreställningen om att historien kommer att få ett slut när de förtryckta reser sig, utopin som möjlig först genom teknikutvecklingens frigörande av tid, och vad som händer med kampen för svaghet när man bedriver den genom att manifestera styrka.

Det är något att tänka över.

2011-11-17
11:29:07

Hycklarna
I Stockholm sätter man upp en föreställning av
Valerie Solanas SCUM.
SCUM står för Society for Cutting Up Men. Det är
en radikalfeministisk text som i en nära satirisk
anda gör upp med patriarkatet.
Jag kan inte se annat än att man kan ta till sig
texten på samma sätt som en gång Frantz Fan-
on i  Jordens fördömda. De är skrivet i ursinne
över sakernas tillstånd.
Nu går en konservativ borgerlighet till storms
mot detta i allmänhet och särskilt då att gym-
nasieelever skall få se detta i synnerhet.
Vilket hyckel.
Hur kan man inbilla sig att unga pojkar skulle
må dåligt av att höra detta?
Hur kan man inbilla sig att denna pjäs skulle
få flickor att ta till kniven?
Det är löjligt och pinsamt.

Samma konservativa borgerlighet hyllar USAs
våld runt om i världen som i tusentals tar död
på kvinnor och barn. Direkt och indirekt. Detta
påtagliga våld protesterar de inte emot.
Samma personer som igår hyllade kampanjerna
mot islam i yttrandefrihetens namn tycker nu
att man skall lägga locket på när det är mannen
som hånas.

Johan Lundberg sa i P1 idag att han är emot allt
våld och då särskilt våld som riktas mot kollek-
tiv. Där ljög han.
Han gillar våld mot muslimer och islamitiska grupp-
er och han gillar repressivt våld mot demonstrant-
er mot det rådande systemet i väst.

Lundbergs krokodiltårar över Solanas tragiska liv
kändes som när Sverigedemokrater säger att de
i själva verket gillar invandrare och att man vill vi-
sa ut dem ur landet för deras eget bästa.


Dödshot har skickats till ensemblen som sätter upp
pjäsen i Stockholm.

2011-11-17
11:09:41

Jag mår illa
Efter morgonens första träningspass stod jag
utanför Lundbystrand idrottscentrum och vän-
tade på att eleverna skulle bli klara. Bredvid
mig stod tre män som gissningsvis var enga-
gerade i något Fas 3-projekt. De bar tydliga
tecken på att livet inte hade varit lätt.
Det blir då så obehagligt att höra dessa män
håna invandrare på det grövsta sätt. De hån-
ade en som tydligen inte såg skillnad på skruv-
ar.
Man kan fråga sig vem som har en skruv lös?

2011-11-16
11:37:11

Mer vetenskapliga rön
Ännu en studie med vetenskaplig status har
nu släppts och den redovisar det högst över-
raskande resultatet att män är mer intresse-
rade av bröst än kvinnor.
Män tittar dubbelt så länge på bröst än kvinn-
or.
Känns ju som en lika nödvändig studie som
att fråga sig om jorden är rund.

2011-11-15
21:23:50

rasism som rasism och nationalism
De allra flesta av oss är ganska överens om
att det är galet att klassificera människor uti-
från etnisk bakgrund eller ännu värre någon
slags rastanke.
Vi upprörs över svenska nationalister som ar-
betar för att skilja oss åt och som i extrema
fall vill skilja icke-svenskar från svenskar utan
att riktigt kunna definiera vad en svensk är
för något.
Men hur skall mna då ställa sig till alla dessa
postjugoslaviska nationalister som ser sitt for-
na hemland av gud skapat?
Är en bosnisk nationalist en bundsförvant?
Är en kroatisk fascist en bundsförvant?
Är en turkisk republikan som dessutom då kan
vilja kuva kurder en bundsförvant?
Är en iranier med ett persisk storrike som sin
ledstjärna i livet en bundsförvant?

Så kan man fortsätta.
Svaret är ju att det etniska ursprunget är oin-
tressant. Det är ju vilka värderingar vi har och
ger uttryck för som bestämmer vad vi är för
slags människor.

2011-11-14
20:32:04

Vetenskap
På bästa sändningstid meddelades idag om ett veten-
skapligt försök med nässelfjärilslarver. Man hade haft
två försökgrupper.
Den ena hade placerats i en glasbur i ett akvarium med
rovfiskar och den andra i en glasbur utan utanför simm-
ande rovfiskar.
I den första gruppen åt man sämre och var var mer stres-
sade.

Vad skall man då lära av detta?

Han i mitten har ronkat för lite....

Det påminner om en föreläsning med en Sven-Inge från
omsorgerna i norra Sverige som på en konferens i Stock-
holm anno 1991 redovisade ett tio år lång forskningsproj-
ekt som slog fast att människor med funktionshinder utveck-
des bättre på boenden med god personal och lugn miljö än
ställen med dålig personal och dålig miljö.
Kan någon anklaga mig för att under denna konferens varit
mer fokuserad på Karins tuttar än Sven-Inges konklusioner?

2011-11-14
19:48:39

Om detta pratar jag inte längre
Jag kom på mig själv med att ha blivit gammal.
Inte nog med att jag sällan eller aldrig pratar om
kvinnor jag pratar heller inte längre om relations-
problem.
Det är en sak som är befriande med att bli gammal,
att man slipper skitprat. Jag har alltid undrat varför
folk lever ihop. Den förkrossande majoriteten av alla
par verkar ju inte ha annat än trötthet över till sin part-
ner och skulle någon klämma ur sig att man är lycklig
tror man att personen antingen är en moralistisk religi-
ös fanatiker eller helt enkelt går på något kemiskt.
Under alla dessa bastubad och ölkvällar när man rikt-
igt gottar sig i tillkortakommanden har nästan aldrig
träffat någon som varit översvallande positiv om sin
partner. Man kan ju misstänka att de som lever gott
tillsammans väljer tystnaden i dessa sammanhang.
Sålunda tager jag mig numer en god bok och läser
och skapar en egen eskapistisk värld där jag alltsom-
oftast mår väldigt bra.

2011-11-13
17:19:47

Kylskåpsneger
Igår fick jag mejl från en god vän som var
lite trött på sin sociala miljö. Det väna med-
elklasslivet med dess politiska korrekthet
kan ibland vara kvävande och då särskilt
om man känner att dett bara är yta och
under denna yta finns en privatism och
egoism som inte viker undan för en rysk
oligark.
Vännen retade sig på dessa välbeställda med
en politisk korrekthet som har ett negerbarn
på kylskåpet. De säger att de gör det för att
hjälpa till och att deras egna barn skall få veta
att alla inte har det så bra i livet.
Hyckleri är ju en synonym för det.
Vad skulle dessa ystra och välbeställda männ-
iskor göra en dag då det stod hundra eller tusen
negerbarn i deras trädgård?
Den legendariske gerillaledare Eduardo Mond-
lane, var med och grundade och ledde FRELIMO
i Mozambique, sa vid flera tillfällen att den bästa
hjälpen människor kunde göra var att se till att
deras egna samhällen blev rättvisa och solidari-
ska. Endast då kunde de vara till hjälp för folk i
Afrika.
Han hade inte gillat alla kylskåpsnegrer.

2011-11-13
11:06:51

Hur man undviker svåra frågor
Studio Ett ville diskutera frågan om riskvilligkapital i
vård, omsorg och skola. Alliansen gjorde sig oanträff-
bara och då kunde inte Studio Ett i objektivitetens namn
låta en sosse var själv och vara kritisk till rovdriften
av den offentliga sektorn.
Detta är en strategi från Alliansen. I frågor där de har
svårt att få rätt avstår de. Då får Public service svårt
att fullfölja sitt uppdrag om att låta flera sidor komma
till tals.
Det är ett av vår tids största bedrägerier. Företag går
in och köper upp skolor, sjukhus och vårdhem. De mjöl-
kar dessa så långt det går och gör miljonvinster och när
det sedan inte finns några vinster att göra mer då säljer
man.

2011-11-12
00:18:20

Underbar film
Ikväll var en grå kväll och jag kände mig trött
och ville helst bara gå och lägga mig men iställ-
et åt jag en låda kolor och åt en fruktsallad  som
närmade sig hetsätning.
Så dök en finsk dokumentär upp på Kunskaps-
kanalen och det är den enda kanalen där det
kan dyka upp oväntade och väldigt trevliga över-
askningar till skillnad från de reklamfinansierade
som bara visar skit och som dessutom avbryts
av ännu mer skitig reklam.
Filmen hette Freetime machos och handlar om ett
närmast breddlag i rugby i Uleåborg. Vi får följa
laget under en säsong. Denna resa känns igen av
alla lagspelare. Resan mellan glädje och sorg och
det manliga kamratskapet. I filmen sägs saker som
skulle få feminister i taket och deras maskot, en upp-
blåsbar porrdocka, skulle väl inte plocka poäng hos
FI.
Det är den ena sidan. Det är biffiga gubbar som smäll-
er på och tuggar som män alltid gjort i isolerade mask-
ulina miljöer.
Här finns dock två saker som förändrar jargongen och
får gubbarna att tänka till. Först kommer det en ung
kvinna och börjar att träna med dem. Hon accepteras
och det utan jargong. De verkar närmast lite rädda för
henne.
Det andra är att en av spelarna är bög. I slutet av fil-
men får vi veta att flera har vetat det hela tiden. Men
en av huvudfigurerna, som dessutom läser Kalle Anka
till frukost, får reda på det i slutet och han tar det till
sig när han förstår att de andra redan vet.
Bögen blir i slutet av filmen vald till ny ordförande och
hans första åtgård är att knivdöda maskoten och köra
ner den i papperskorgen.
Det finns massor av små levnadsöden och stora frågor
som kommer fram och upp på bordet och filmen är fan-
tastisk på att hitta så mycket på så relativt kort tid. Se!

2011-11-11
19:18:26

Juholt behöver revolutionärer
Ju starkare vänstern, eller ett uttalat hot från en vänstern
internationellt, är ju starkare står sig socialdemokratin. Så
är det historiskt och bara folkhemspolitik utan ett hot från
vänster räcker inte för en levande socialdemokrati.
På 50-talet då antikommunismen avlöste krigsåren med det
stora fascistiska hotet som en enande kraft var sossarna som
starkast. De gick i förbundet med Bondeförbundet och lovade
borgeskapet att med dem vid makten skulle inte Ivan komma
in i landet vare sig från öster eller underifrån.
Under 60- och 70-talet var man en front mot den välorganiser-
ade extremvänstern som skramlade och väsnades. Åter kunde
man lova borgerskapet att man hade koll på facket och folkrör-
elserna och så länge sossarna var vid makten skulle inga röd-
ingar ta över landet.
Med en tynande tillvaro för ytterlightesvänstern och med kommu-
nismens fall försvann behovet av sossarna som nödvärn. Borger-
skapet vilade sig på amerikanska gevärspipor och en öppen bor-
gerlighet.
Sossarna kan aldrig ta makten så länge det är stiltje till vänster
om dem. De för i huvudsak samma politik som Alliansen och vad
skall man med en dold borgerlighet till om man kan ha en öppen?
Oavsett vad man tycker så är en stark vänster som pressar på
sossarna det bästa för ett öppet samhälle och en dynamisk utveck-
ling av våra borgerliga fri och rättighteter och även för välfärden.
Utan kamp ger inte kapitalet ifrån sig ett nickel.  
Så jävla enkelt är det.

2011-11-11
19:07:02

Den principlösa ryttarnas arme
Fokpartiet och även Alliansen praktiserar en hänsynslös
principlöshet som är så pinsam att man i vissa frågor kan
kalla Sverige för en mediadiktatur.
För någon månad sedan rasade många över Israels närm-
ast kriminella hänsynslöshet mot folkrätten. Då fanns det
röster som manade till sanktioner för att få Israle till för-
handlingsbordet och att för att få landet att respektera folk-
rätten.
Då gick Folkpartiet ut och sa att sanktioner är bajs. Sankt-
ioner har aldrig hjälp och det är det ingen nytta med. Ja, man
gick så långt att man inte ens ansåg att sanktionerna fick
apartheidregimen i Sydafrika på fall. Kanske mindes man
dåvarnade Moderaternas ledare som tyckte synd om neg-
rerna vilka skulle bli utan jobb.
Nu när de USA och de stora staterna i EU ropar om sanktion-
er mot Iran då vill Folkpartiet ha massor av sanktion. De vet
inte till sig hur de vill stödja USA och EU i deras sanktionsar-
bete.
Man är för sanktioner mot en stat som inte har kärnvapen
för att dessa kan bli ett hot mot en stat som har kärnvapen.
Hur i hela friden går det ihop?
Folkpartiet är värre än de värsta Moskvapartierna på sin tid.
De kunde åtminstone agera självständigt i vissa lokala frågor
men Folkpartiet vågar inte ens gå över gatan utan att kolla
vad USA och Tyskland gör i rädsla för att göra fel i förhåll-
ande till sina stora föredömen.

2011-11-11
16:32:21

3 saker som retar mig denna dag
Jag undrar varför dumma människor som har svårt
för att fatta pratar så jävla mycket. Det vore ju bätt-
re om de knep käft och lyssnade. Då skulle de ju in-
te markera sin dumhet så uppenbart och de skulle
ju dessutom lyckas förstå någonting.

Jag undrar varför Lena Olin som i Varats olidliga lätt-
het
agerade på ett sätt som gjorde henne till världens
mest sensuella kvinna presenteras som fru till Lasse
Hallström och inte första hand som skådespelare.Det
är pinsamt (Olin som f ö är den enda världsberömda
skådespelare som kan redogöra för Puschers fotbolls-
lag anno 1974).

Jag undrar hur vår fantastiska kropp kan accepetera
att man frossar sötsaker, fett, alkohol men som säger
stopp till ett likartat frossande i morötter eller kålrot.
Vi måste vara konstruerade med en självdestruktiv
gen.

2011-11-11
11:51:14

vrida klockan tillbaka
När arbetarklassen började organisera sig i fackföreningar
på 1800-talet så var det i ett rent försvar av människovär-
det. Den råa kapitalismen såg verkligen inte till individen
utan såg underklassen som ett kollektiv vars enda syfte
var att utnyttjas till den yttersta gränsen.
Med fackföreningar höjdes välståndet drastiskt under 1990-
talet. Samhället i stort humaniserades då det inte enkelt gick
att utnyttja folk. Vi fick allmänn skolgång och i huvudsak all-
män sjuk- och hälsovård. Vi fick bibliotek och människovärd-
et blev en fråga som inte bara handlade om klasstillhörighet.
Man kan fråga sig vem som tjänar på en återgång till denna
mörka tid?
Enligt Marx så är det enkelt. Profiten som är drivkraften i det
kapitalistiska systemet måste hämtas någonstans och när det
inte längre går att utveckla maskiner så får man ta pengarna
från människor.
Sänkta löner kan endast genomföras med en dåligt organiser-
ad underklass och stor arbetslöshet.
Vi kan i dagarna se hur man tar pengar från gamla, sjuka och
ungar för att ge detta i vinst till Kapitalet. Kan det bli tydligare?
I Japan är hälften av befolkningen frilansare vilket innbär extremt
dåliga löner som inte ens räcker till vettig bostad. I USA ökar den
absoluta fattigdomen. I sverige trixar vi med Fas 3 eller skapar
arbetslöshet på ena sidan och pratar om arbetslinje på den andra.
Profithungerna skall döljas och istället skall underklassen förstå
att deras utsatta läge är deras eget fel.
Vi går med stormsteg mot 1800-talet och jag undrar om man måste
ner helt i skiten innan man förstår värdet av att organsiera sig och
bjuda kapitalet motstånd.
Det handlar inte om revolution eller att älska terrorister, det handlar
om nödvärn för att försvara människorvärdet hos underklassen och
att upprätthålla ett humanistisk samhälle, vilket är bäst för oss alla,
även om det där inte går att utvinna exempellösa profiter.

2011-11-10
11:06:12

minnen

Minnet är inget exakt återgivare av verkligheten.
Inte ens våra egna minnen är utan luckor eller
utan rena falsarier.
Vi konstruerar våra egna minne på samma sätt
som segrarrna skriver historien. Vi utelämnar
det för oss ofördelaktiga och förstärker eller
hittar på för att bättra på självbilden.
Det gäller så gott som alla.

Ett exempel är nu Zlatan som skriver ner sin
ungdomstid, men när hans ungdomstränare
intervjuas förstår man att han inte delar den
gode Zlatans bild av hur det var.
Här upptsår ytterligare en distinktion. Två min-
nen som skall berätta om samma tid.

Sålunda kan vi ju egentligen aldrig prata om ab-
soluta sanningar. Vi har parallella världar med
parallella sannolikheter och det är vad vi får nö-
ja oss med.

2011-11-09
12:15:00

Jag tänker på Italien
Berlusconi är själva sinnebilden av hur politiken
alltmer blir fiktiviserad. Inget är på allvar, allt är
bara underhållning och trots monumentala orätt-
visor blir de stora snackisarna om vad som hänt
i det senaste programmet i en docysåpa.
Många trodde att förintelsen aldrig skulle kunna
återupprepas. Det är nog tyvärr inte så säkert.
I DR Kongo har fem miljoner människor dött i
inbördeskriget där och drivkraften är vem som
skall ha tillgång till landets enorma naturrikedomar.
USA krigar i Irak och Afghanistan och verkar nu
vilja öppna en front mot Iran.
AIDS som skördar miljoner offer i Afrika varje år
verkar ha försvunnit då det nästan inte skrivs om
det i media.
Svältkatastrofer uppstår med regelbundenhet och
vi får i bästa fall ett postgironummer att sätta in
pengar på(fast då brukar en större diskussion upp-
stå om pengarna verkligen kommer fram till rätt
människor).
I detta styr Berlusconi en av världens ledande stater
som vore det ett TV-program.

2011-11-08
23:55:11

Getto
Jag brukar inte gilla samlingverk över historien.
De är för allmängiltiga för att fånga intresse. Men
Historiska vändpunkter är ett undantag och då i
synnerhet boken om Tredje riket .
Boken är välplanerad och välskriven och en myck-
et bra introduktion till hur nazismen kunde bli en
sådan massrörelse och hur man kunde etablera
en sådan makt.
De tyska judarna var därför tvungna att etablera
parallella samhällen med egna skolor , föreningar
och kulturinstutitioner.
Skapandet av parallella samhällen passade nazist-
toppen perfekt , eftersom det innebar en fullständig
separation mellan judarna och det övriga Tyskland.

Det kursuverade skall man läsa och begrunda och
tolka i den moderna statens getton. Vem är den ak-
tiva och vem är den som försvarar sig?

2011-11-08
23:45:16

Lön och profit
Om man tiitar på siffror under åren 1980-1999
kan man se följande:
Löneindex     296
Prisindex      256
Aktieindex    5500

Aktieutdelningen under dessa år var historiskt hög
även i ett internationellt perspektiv.
Inte konstigt att man gnyr om skattetryck och and-
otroliga orättvisor i det perspektivet.

2011-11-07
09:49:09

maktens logik
USA som har mest kärnvapen i hela världen har
ockuperat Irak för att man trodde att dessa hade
kärnvapen.
USA som har mest kärnvapen i hela världen hot-
ar ockupera Nordkorea för att man tror att Nord-
korea kan ha teknik att framställa kärnvapen.
Israel som har kärnvapen hotar nu att starta krig
mot Iran för att man tror att dessa kan ha teknik
att framställa kärnvapen.

Det är bara att fråga sig vilka stater som under de
senaste decennierna startat krig och ockuperat så
undrar man över den internationella logiken.

2011-11-06
21:26:10

Äldrevården
Kollar på TV och hör hur privata företag, läs Carema,
sliter för att skapa profit ur gamla och urtjänta kropp-
ar. Sällan kan kapitalismens avigsidor blir tydligare än
så. Hur kan man vara glad över en ökad aktieutdelning
som grundar sig på att en gammal människa bokstav-
ligen dränks i sin egen skit?
Det är alltså uselt nu med vår syn på gamla. Det var
dock inte bättre förr. Ival Lo-Johansson skrev förra
seklets stora skamreportage om hur gamla tynade
bort på våra ålderdomshem.
Jag startade mitt yrkesliv på långvården på Lillhagen.
Det bestående minnet därifrån är den fräna pisslukten
som satt i sjukhusets väggar.
När jag började på 5C fanns patienter som varit på
samma avdelning i 44 år. De delade sal med 8 andra
patienter och de lämnade avdelningen i bästa fall någ-
ra enstaka gånger per år.
Det var här jag lärde mig hur illa det kan bli när man
skapar ett VI och ett DOM.
Det var här fantastiska män och kvinnor gick en ovärd-
ig död till mötes döende ensam i en stålsäng. Samhället
var hårt mot de udda redan då.
I grunden finns en fascistisk människosyn som bygger på
att vi bara vill ha människor som presterar enligt normen
och där vi föraktar de som inte gör det. Den grundsynen
har inget samhällsssystem ännu rådit bot på. De kommun-
istiska staterna levde ju på normen, den som icke arbeta
skall ej heller äta, och i Sovjet ansågs ju flera handikapp
som exempelvis dövhet som utslag av svag politisk tro.

2011-11-06
19:47:40

Occupyrörelsen måste få bort barlasten
Occupyrörelsen har ett stort uppdrag. Den förkrossande
majoriteten av befolkningen i vilket land det än månde
vara kan ställa upp på att stoppa girigheten och de allt
mer ökande klassklyftorna. Om utvecklingen fortsätter
kommer klasskrig som alltid blir blodiga och ju sämre
organiserade ju blodigare.
Tyvärr finns en gammelvänster som en barlast i rörel-
sen. Det är antingen anhängare till Nordkorea eller så
föfasar man sig över avrättningen av dikatatorn Khadaffi
och ännu värre ser något positivt i Assads styre av Syrien.
Fiendens fiende är inte min vän. Det är tid att lära det.
Om det finns något vänster kan lära av historien är att
förtryck, förföljelse och repression inte har bidragit till
utveckling. Man kan inte använda samma medel när man
kommer till makten som den makt man avsatt.
Occupyrörelsen måste hitta få men gemensamma värde-
ståndpunkter och de måste utgå från demokratiska er-
farenheter.
Det gäller också att hitta positiva bilder av en framtid och
inte bara låta rörelsen bygga på negationer.
Vad skall jämlikheten användas till?
Vad behöver man de rikas pengar till?
Hur kan vi producera för mänskligheten och naturens väl?
Vad är egentligen ett bra liv?

2011-11-05
19:54:15

Äta jordnötter
Jag har haft en hemsk manlig förkylning under
veckan. Det som hållt mig uppe är att dricka
Ramlösa och äta jordnötter.
Igår smaskade jag som vanligt min jordnötter
och kom till slutet av muggen då jag märkte
att jordnötterna var blöta.
Jordnötter skall inte vara blöta.
Jag tänkte att det var Ramlösa som hade bör-
jat lösa upp jordnötterna och när jag smaska-
de som bäst kom jag på vad vätan var för nå-
got.
Dagen innan hade jag fått en hemsk hostattack
som gav ett slemflöde av sällan skådat slag och
då jag inte hade någonstans att avyttra detta
slem hade jag spottat det i en mugg.

2011-11-05
02:09:17

Mjölka fram en hjärncell
Systern som angav sin syster och hennes familj
vilket gav pappan häkte och två unga flickors
bortförande under 67 dagar har en blogg där
hon lägger ut allt:
Här

2011-11-05
01:27:42

Våld ger våld

Om man studerar upplopp i större städer genom
åren så har det nästan alltid övervåld från polis
som utlösande faktor.
Frågan är om det hade blivit upplopp i vilket fall
eller inte, men det kan vi inte veta.

I Clichy du bois i Paris brändes två unga grabbar
till döds i en transformator när de gömde sig för
jagande polis.
I Backa för två år sedan avvisades en ung man
inte bara en gång utan två till Angeredsbron där
han fick gå hem.
I Backa i år jagades en moped av polisbil och jak-
ten slutade med att mopedisten körde in i en stolpe.

I Brixton startade det på ungefär samma sätt.
Kollar man amerikanska upplopp ser man samma bild.
I Köpenhamn startade bråken där för några år sedan
med avvisning av folk från Ungdomens hus.

Kanske dags för en annan strategi.

2011-11-04
16:02:33

Kungen kritiserar Grekland
En limerick:
Det var en man som styrde lite från slottet på Eken
och det bättre än han hade kontroll på lilla veken

Den stoppade han alltsomoftast in i mulatters hål
kanske var det nicht öpfnen hos hans tyska gemål

Till media sa han dock:Jag vill inte längre vara med i leken

2011-11-04
11:40:57

Å, dessa banker
Nordea föreslår nu att de skall ta hand om undervisningen
i skolan. Anledningen är att elever bör lära sig hur ekonomi
fungerar. Deras företrädare säger att "då alla måste ha en
bank" är det bra att man lär sig hur det fungerar.
Bankerna har snart samma position som partiet i det gamla
Sovjet. Alla måste delta och de som inte gör det hamnar på
gatan.
Vart är vi på väg? Skall skolan bli en tummelplats för ekono-
miska intressen?
Nordea säger att man bara skall undervisa i privatekonomi.
Det känns lika tryggt som om Livets Ord bara skulle under-
visa i privat moral.

2011-11-04
10:44:06

Jobb

2011-11-04
01:24:04

Dessa jävla banker
Något som bankerna har lyckats med är
att lura folk att de hjälper oss. Det är in-
te deras funktion. De lever på oss. Våra
sperpengar är deras levebröd. De skall
tjäna oss.
Styrelseordförande Valross i Nordea tyck-
er att han givit för lite pengar till sin VD
Clausen. 100 miljoner i pension och en lyx-
lägenhet för 22,5 miljoner är för lite.Kan
girighet och världsfrånvändhet bli tydlig-
are?
Valross säger:
Det kan vara svårt för er svenskar att minnas att Christian faktiskt inte är svensk utan har ett hem i Köpenhamn. Människor behöver faktiskt bo. 250 kvadratmeter låter kanske mycket för en redaktör

Bättre bränsle kunde ju inte occupyrörelsen få.

jag tänker på Orwell:
-All animals are equal but some animals are more equal than others.
.....och mest jämlika är svinen.

2011-11-03
17:29:09

Va?
Arguing on the internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded.

2011-11-03
14:32:09

Folkviljan?
På Flashback kommenteras det högt och alltsomsoftast lågt
nu om gårdagens Uppdrag Granskning. Det är intressant hur
många det är som anonymt vill hänga ut andra offentligt.
Om detta skall uttrycka något viktigt så hittar åtminstone
inte jag det. Det verkar ju vara en tummelplats för männi-
skor med akut behov av psykiatrisk hjälp.
Lite exempel från "debatten":

Får bara hoppas att nån jävel slår ihjäl den horan. Måste hitta alla hennes uppgifter och hänga ut allt om henne. Hennes liv ska också blir ett helvete.(om systern)

Birgitta Fernlund, detta är en jävla batikhäxa vi skall lägga på minnet. Satfitta! (Åklagaren)

Är du säker på att det alltid rör sig om "usel kompetens"? Det kan mycket väl vara så att det finns kriminella element bland utredarna. Som denne jävla sosse-gubbe som faktiskt visuellt ser ut som en pedofil, och nu plötsligt vet inte varför han beslutade att tvångsomhänderta barnen. Sådana fascister skall låsas in.

Vi torde vara överens om att kryptopedofiler är väldigt olämpliga att ha som utredare av övrgrepp mot barn. Jag skulle tycka att det vore lämpligt att personer som gjort felbedömningar som har betått i uppenbara och solklara övertolkningar av det sexuella innehållet i något som barn gjort eller sagt, endera bara utan vidare ceremonier får andra arbetsuppgifter, eller utsätts för samma psykologiska tester som finns vad gäller aktiva, förövande pedofiler, och inte arbetar vidare med övergrepp mot barn innan det är klart att de ser på små barn på samma sätt som befolkningsmajoriteten.
(Utredarna är alltså i själva verket pedofiler!!!!!!!!!!!!!)

Socionomer och jurister dresseras idag på sina utbildningar att hitta förövare bland oskyldiga förldrar, medan riktiga brottslingnar och äckelpedofiler går lösa överallt.
Fråga er detta; vem inom maktens korridorer har intresse av att förstöra kärnfamiljerna i samhället och samtidigt släppa ut massa riktiga pedofiler och andra äckel i samhället? Just det
!

Socialen och rättsväsendet kryllar av feminist-zionister. Var man än kommer så är socionomer och jurister feminister numera. Enbart fula glasögonorm-kvinnor som mest tänker på Gambia-resan till sommaren när de inte ser till att förstöra vita lyckliga familjer med massa väderkvarnsfäktningnar.

Det är ökänt att man inom svenskt rättsväsende har en förmåga att trampa på oskyldigt folk och låta riktiga bovar härja fritt. Idag skall alla perversa äckel daltas med, det skall tas in massa undermänniskor från den icke-vita världen som begår våldtäkter, pedofili och annan form av brottslighet. Dessa klämmer man inte åt, utan man riktar in sig på skötsamma människor. Jag vet själv från verkligheten folk som blivit anklagade av de socionomutbildade batikhäxorna och deras polare till parasit-jurister (de psykopatiska rättshaveristerna och karriäristerna nr 1 i samhället tillsammans med ekonomer) på falska omständigheter och helt ogrundat. Till slut friades dessa, men de fick genomleva ett helvete pga dessa fascister.

Socialen, kvinnojouren mm har infiltrerats och indoktrinerats med världsunika statsfeminismen i detta land

Say no more, say no more.........................

2011-11-03
13:40:46

Å ena sidan
Igår avslöjade Uppdrag Granskning hur en familj till synes
oskyldigt blivit trakasserade av sociala myndigheter. En sys-
ter till mamman i familjen hade anmält till Socialförvaltningen
att sexuella övergrepp skedde i familjen
Barnen omhändertogs direkt och saken gick till domstol där
föräldrarna frikändes men de får inte tillbaka sina barn.

Medias roll är att rapportera men denna rapporetring är inte
utan betydelse. Tvärsom den styr. Det verkar inte finnas log-
ik i denna styrning utan det är tillfället som avgör.
Detta med barns omhändertagande brukar alltid engagera
men det finns ingen linje till hur vi förhåller oss. Ena måna-
den är vi upprörda över att det omhändertags för sällan och
att byråkratin lägger hinder för att rädda flera barn. I dessa
tider brukar den allmänna viljan vara att det finns för myck-
et regler och restriktioner och att man bara borde omhänder-
ta direkt utan krusiduller.
Så kommer detta fall där en familj slås i kras och då vänder
hela argumentationen. Det är för lätt att ange, det görs för
snabba omhändertaganden och utan kontroller och Sverige
är en diktatur.
Min erfarenhet i utkanten av socialtjänsterna är att det defi-
nitivt inte sker för många ingripanden. Tvärsom. Jag har sett
flera fall där det för mig varit obegripligt att föräldrar fått ha
kvar vårdanden om sina barn.

Vad blir konsekvensen av Uppdrag granskning igår? Uppenbart
kommer ju nästa ärede som hamnar på socialtjänstens bord att
nagelfaras ordentligt innan man gör någonting. Risken är stor
att man släpper fall där barn far illa i rädsla för att åter hamna
i medias blickfång.
Frågan är också hur man skall utreda?
Det föreslås att Socialtjänst skall prata med skola, grannar och
gudvetallt för att få en bild.
Vad händer då?
Gissa vem som då kommer att bli den stora snackisen?

Så här är det också: Om du bråkar med ditt barn som inte är
myndigt och grannar ringer efter polis då tillkallas socialtjänst
och du kommer att vara i deras register under två år.

Om jag jobbade som socass och fick en anmälan av en syster
till en annan kvinna där det sägs att i kvinnan och hennes fam-
ilj pågår sexuella övergrepp så skulle jag ju agera.
Uppdrag Granskning och nu Socialtjänst borde ju verkligen kol-
la upp systern. Om inget har bäring så är det ju hon som start-
at lavinen på synnerligen lösa antaganden.

Detta är ju baksidan med s k whistleblowers att de inte alltid har
rätt. Inte sällan finns hämndmotiv eller helt enkelt att de har en
störning av något slag.

2011-11-03
05:30:53

Life of Brian
När Monty Phyton gjorde Life of Brian uppstod en
diskussion i flera länder om detta var hädelse. I
Norge förbjöds den. Den engelska serien Not nine
a clock news
gör en lysande satir om hela den de-
batten:
Kolla

Här är en debatt som faktiskt inte är fiktiv:
Kolla

2011-11-02
13:09:03

Skilsmässor
Lyssnar på Ring P1 och där är en debatt om vårdnadstvister.
Det handlar ofta om män som inte får träffa sina barn och om
kvinnor som inte vill att män skall träffa barnen. Mer sällan är
det ett motsatt förhållande.
Skilsmässan är ju en kris och då brukar sällan människans bäs-
ta egenskaper träda fram. Alla som stått utanför en tvist känner
ju någon gång att det handlar mer om att rättfärdiga sin egen
person än omsorg om barnen.
Vi vet ju att barn ofta far illa vid skilsmässor. Deras två viktigaste
personer i livet är i strid och de måste förhålla sig till detta och hur
de än gör blir det fel..
Jag tycker det borde vara lag på samtalsterapi mellan mannen och
kvinnan vid vårdnadstvister. I många fall skulle samtal lösa knutarna
och man skulle i vilket fall vara överens om vad det är man inte är
överens om. Tvisten gör ju bara att man öser på från vart sitt håll
med demonisering av den andre och vad gott kan komma ut av det?
Samtalet skulle också kunna få parterna att inse att det viktiga är att
rädda barnen ur striden.

2011-11-02
11:14:19

utrikespolitisk skandal
Sverige var ett av 14 länder som röstade nej till
Palestinas medlemskap i UNESCO. Hur tänkte
man där?
Jan Björklund som anses vara Alliansens starke
man att i alla lägen försvara Israel säger att
man inte skall ensidigt stödja en part i konflikten.
Är det ett skämt av Björklund?
Sverige och Alliansen skulle ju aldrig göra något
som äventyrade deras knähundsposition till USA.
I det ligger att försvara Israel och göra allt för
att omintetgöra en palestinsk stat.
Om Sverige skulle stödja bildandet av en palestinsk
stat så skulle kravlistan vara så stor och innebära
att ett framtida Palestina skulle bli en bantustan som
en gång Lesotho och swaziland i Sydfrika.

2011-11-01
22:03:39

Det som lever och läser han lär
Jag satt och läste om Bachtin och helt plötsligt dök en
ord upp som jag aldrig stött på: kronotopen.
Kronotopen handlar om hur relationen mellan tid och
rum är organiserat.

2011-11-01
12:02:16

De som inte är som vi
Jag såg den fiktiva dokumentären I´m still here av
Casey Affleck och med Joaquin Phoenix som sig själv.
Det är fascinerande att följa förfallet och i synnerhet
omgivningens reaktioner.  Phoenix säger till alla att
han söker en autencitet. Han säger till andra att de
bara spelar roller. Det faller inte i god jord. När han
går utanför de gränser som finns med hans roll som
stjärnskådespelare slår omgivningen tillbaka. Man för-
löjligar honom. Ju längre ner Phoenix faller ju mer ök-
ar det offentliga hånet. Han vill bli hiphopare och hans
arbete för detta stöter på ideliga bakslag och hånet ligg-
er om hörnet.
Vi skall alla spela vår roll.
Bilder av Britney Spears klipps in.
Vad är skillnaden på gårdagens offentliga hån vid skam-
pålen och dagens offentliga trakasserier?  Varför smuts-
kastas inte alla de som levt gott på Spears framgångar?
De som lever gott på hemme i framgång tjänar lika gott
när hon smutskastas och hånas.
I filmen går Phoenix mot undergången och det finns inget
stopp.

Så idag lyssnar jag på en dokumentär om en 70-årig kvinna som
arbetat som prostituerad i 35 år. Hon har jobbat 11-18 varje dag
med att massera kroppar och runkat snoppar. Det är en stark och
självständig kvinna som pratar. Hon berättar om en värld av små
män som bor hos mamma eller som i avsaknaden av en mor ikläd-
er sig blöjor och ligger i hennes famn. Hon har aldrig blivt hotad av
de män hon arbetat med däremot har människor utanför hånat hen-
ne och skickat brev. Hon gillar inte dubbelmoral som när hennes far
förbjöd henne att sitta vid matbordet i nattlinne men som under natt-
en kom för att pulla henne.
Det är berättelse som strider mot vår syn på  hur det skall vara. Det
påminner mig om ett reportage om en holländsk kvinna som arbetade
anställd av staten för att hjälpa män med sex. Några av männen som
var med grät av lycka när hon kom. Det var män med olika former av
handikapp.
Prostitution är illa sedd och med alla rätt. Men som i fallen ovan finns
en annan bild. Det finns variationer.
Vad vi dock skall passa oss för är det kategoriska fördömandet.
Det gör oss till riktigt dåliga människor.