leifsjoqvist

2016-04-30
13:45:12

Gängvåldet
Polisen intervjuas om gångvåldet i Göteborg. Helt klart har
det blivit lugnare i år jämfört med förra året. Tyvärr tror jag
att en enkel förklaring är att många ledande personer i gäng-
en sitter i fängelse eller väntar på dom. Ofta räcker det med
att en ledande figur kommer ut för att branden skall vara igång
igen. Om man verkligen vill arbeta emot gängkriminalitet så mås-
te djupare lösningar till. Det handlar om arbete, bostäder, utbild-
ning och en vettigare fritid. Det handlar om jämlikhet. Det hand-
lar om solidaritet och rättvisa. Polisen kan klippa av verksamhet-
en för en tid genom punktinsatser och lagföra men det lugnar ba-
ra för stunden.
Många av de gängkriminella lever i sin egen värld. Den är liten. Den
handlar oftast om "respekt" och inte sällan om hämnd för att återupp-
rätta denna "respekt".
Det handlar om att få in pengar på alla sätt utan att behöva jobba
som "vanligt" folk.
Man kan kolla på Flashback om hur man pratar om Södra och Norra
i Biskopsgården för att få en uppfattning om hur ytligt allt är, men sam-
tidigt en ytlighet som håller på att bli en fast struktur. Vad annat kan
man göra?
 

2016-04-30
12:40:52

Dagen till ära

2016-04-29
13:20:44

Litteratur
Anna Karenina av Leo Tolstoj börjar:
”Alla lyckliga familjer liknar varandra, men den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt särskilda sätt.”
Det sammanfattar varför det i princip är omöjligt
att skildra det goda och det lyckliga. Det ser ju
alltid likadant ut.
Vem skulle orka läsa eller se en film eller serie om
familjer och sammanhang där konflikter är ett undan-
tag?
Det är väl också så att den lyckliga och konfliktfria
familjen inte finns. Om den är uttalad så, är det ju
nästan alltid bara en yta. En yta som döljer något
som inte får visas upp offentligt.
Den typen av familjer är väl bland de mest vanliga
inom fiktionen.

2016-04-28
13:35:17

Lära av historien
P1 Historia berättar om Halvmånelägret i Berlin under första
världskriget. Tyskland anlade då ett läger för fångar med mus-
limsk härkomst. Tanken var att göra dessa till jihadister som
skulle användas i Mellanöstern. Man använde sig av kända
imamer som skulle utbilda krigsfångarna.
USA använde sig av jihadister i Afghanistan och gav dessa
vapenstöd och utbildning i kampen mot Sovjet. Då var de
bundsförvanter.
Konsekvensen av att ta hjälp av jihadister för hundra år sedan
gav motsatt effekt. De flesta fångarna fejkade för att få komma
hem och i en del fall som i Marocko blev det istället uppror som
höll på att störta de koloniala makthavarna.
USA har ju fått smaka av detsamma i sina försök att splittra och
styra.
Kompisen bin Laden då det begav sig..............

2016-04-28
13:24:48

Lära av historien
När man lyssnar på rapporteringen från valet i USA handlar
de mesta kommentarerna om att Hilary måste beveka min-
oritetsgrupper som svarta och latinos medans Trump måste
fundera på hur han skall nå kvinnorna. Den stora snackisen
i USA är att man i en delstat sagt att transpersoner måste gå
på offentliga toaletter i det kön de är födda i. Kandidat Cruz
stormar och menar att kvinnor som egentligen är män kan
våldta småflickor och försvarar lagen därför, utan att då tänka
på de kvinnor som numer är män då måste gå på kvinnlig toa-
lett.
I vilket fall handlar valet väldigt lite om klass. Det handlar inget
om att USA är ett klassamhälle där den sociala och ekonomiska
rättvisan är satt ur spel.
Det handlar inget om att USA är världens ledande imperialiststat
vilken har förankrat det permanenta kriget som en världsordning.
Om detta pratar inte heller svenska medier. Likt papegojor förmed-
lar de roliga historier om Trump och lanserar Clinton som världens
räddare.
Då och nu
 
 

2016-04-28
02:00:00

V och MP totala haveri
MP är ett parti som är i ett sluttande plan. Ett parti som
är utan egentlig tanke om varför de finns kommer förr
eller senare att bara försvinna. De senaste åren har den
ena efter den andra kunnat träda fram med de märkligas-
te övertygelser. De är allt från höger till vänster och emell-
anåt träder anhängare till s k chemtrails fram.
V är inte så mycket bättre. Här finns allt från gammeldags
leninister till varma anhängare av marknadsekonomi. Man
har med Aron Etzler sökt bli ett pragmatiskt parti med identi-
tetspolitik som grund. En säker väg till undergång även det.
I GP kan man läsa om en toka som sprider nidfilmer om
somalier på FB och som kommenterar detta med:
Grattis Sverige till en etablerad Islamisk Stat och utropad
Kalifat snart i fler förorter. Detta tack vara svenska "inte-
grationspolitik""
Den svenska överheten måste vara närmast förstummad
när de ser sina största kritiker(?) klanta till det i parti och
minut.
Jan Guillou sa en gång skämtsamt att SÄPO skapade
KPML(r). Det partiets praktik var ju i princip i varje fråga
ställa sig på en annan sida än övrig vänster.
Frågan är vem som skapat V och MPs nuvarande linjer.
Resultatet blir deras undergång och en skepsis för allt
vad vänster heter.
.

2016-04-27
14:15:39

nassarnas strategi
Svenska Motståndsrörelsen(SMR) är en nazistisk organisation
som verkar i det tysta. Deras strategi är att via punktinsatser
verka i det fördolda och på så sätt skjuta fram sina positioner.
Det är en del av den gamla vänsterns tanke att verka i front-
organisationer och där samla folk till sina trupper.
Man har flyttat till exempelvis Hedemora för att etablera ett
fäste för nazister och rönt viss framgång i val till kommun och
inte minst i området verka mot flyktingar.
Det finns en amerikansk dokumentär Welcome to Leith som
skildrar hur en ökänd amerikansk nazist, Craig Cobb, köper
upp mark i den lilla hålan Leith i North Dakota. Hans mål är
att flytta nazister till Leith för att där ta över byns kommunal-
fullmäktige och skaffa sig en bas för nazism.
Det går som väl inte så bra för honom.

2016-04-27
10:49:11

Märkligt inslag
I P1 Morgon pratar man om den s k Gryningspyromanen.
Han härjade under två decennier i flera orter i Skåne och
skapade skräck hos folk. Till sist dömdes han för bränder
i Ystad och fick åtta års fängelse.
Inslaget säger i slutet: det skall påpekas att man nu avtjän-
at sitt straff och är en fri man, men resten av inslaget hand-
lar om att nu släpps han ut så håll ögonen öppna.
Vad jag vet är denne Gryningspyroman en man som hatar
det mesta och i synnerhet allt vad samhället heter. Men han
måste ju ändå ha avtjänat sitt straff utan att ha härjat särskilt
mycket då han släpps efter 2/3 av avtjänat straff.
Kanske är han obotbar. Kanske kommer han att bränna igen.
Men det är väl vad man får sväva i okunnighet om alla som
avtjänat straff? Vem har rätten att fortsätta döma efter avtjä-
nat straff?

2016-04-25
12:47:58

hashtag och demokratin
Många företag och förvaltningar vill gärna få respons
från allmänheten och få denna att känna sig inlkuder-
ad. Det kan vara kampanjer där allmänhet uppmanas
till att vara med och rösta fram varunamn eller delar
av kampanjer. Inte sällan blir utslaget inte vad beställ-
aren vill ha. Folk jävlas helt enkelt.
När då man haft en hashtag-kampanj om namnet på
en ny båt och det vinnande resultatet är Ding-ding-båt-
en så väljer ju företaget att skita i den vinnande opinion
som man uppmanat att rösta.
Det är som med demokratin i stort. Så länge folket är med
på vad de liberala partierna(jag räknar regeringen dit)vill
att folket skall rösta på är allt frid och fröjd, men när opinion-
en väljer egna vägar vill de styrande hellre att ett annat folk.
De liberaler som förfasar sig över alla formella diktaturer som
finns i världen borde nog släng en blick åt de egna informella.

2016-04-25
09:33:47

Jan Myrdal
Det har varit mycket Myrdal nu. Först i Lördagsintervjun
och sedan Söndagsintervjun i P1.
Han grillas om sina ställningstaganden angående Moskva-
processerna, Albanien, Kulturrevolutionen, Pol Pot och hän-
delserna 1989 på Himmelska Fridens Torg.
Det klarar han bra. Säkert många som känner igen hans
jämförelse mellan Pol Pot och svärmarna i Kambodja på
1500-talet.
I söndagsintervjun ställs han till svars varför han son inte
vill veta av honom. Orsaken var ju han Myrdal lämnade fru
och nyfött barn för en annan kvinna. Myrdal försvarar detta
med att sådant finns beskrivet i den stora litteraturen.
Lite senare när han får frågan om vad som präglat honom
nämner han böckerna.
Myrdal skrev ju själv en gång att man måste ibland vrida
upp verkligheten i fiktion, men det blir sämre när fiktionen
används för att försvara dåliga handlingar.
Myrdals konflikt med Jan Myrdal-sällskapet nämn också. Myrdal
var sur på sällskapet för att de gav Leninpriset till Åsa Linderborg.
Samma Åsa som har fräckheten att inte publicera Myrdals artiklar.
Ibland blir de stora linjerna korsade av de små. Då gäller det att
hålla reda på vad som är vad.

2016-04-21
01:48:42

vem får en tyst minut
I Expressen skriver Britta Svensson om Romsons uttalande
om 11/9 och ett möte med en palestinsk grabb som vägrade
delta i de tre(!) tysta minuterna som vi tvingades delta i här
i Sverige.
Några dagar efter 11 september var det tre tysta minuter i Sveriges skolor. Jag stod i en korridor på Angeredsgymnasiet i Göteborg med en arg ung kille av palestinskt ursprung som vägrade delta. Jag sa att jag nyligen flyttat hem från New York och var så rädd för att någon jag tyckte om hade dött. Han tittade storögt på mig. Plötsligt förstod vi varandra.
Jag undrar hur mycket samförstånd det var.
Palestiniern har levt i ockuperat land så länge han kan
minnas.
Han har sett tiotusentals av sina landsmän dödats utan
så mycket som en tyst sekund (oftast tvärsom med hejarop
från väst).
Han kunde mycket väl ha lidit i samförstånd. Han till skill-
nad från Britta Svensson vet vad kollektivt lidande innebär.
Offren för 11/9 fick eftermälen och en hel värld blev upp-
manad till sorg.
Miljoner och åter miljoner har i krigens skugga bara försvunnit
som collateral damage för att stater bevakar sina intressen.
Så om Miljöpartiet värderingar sägs vara obehagliga är det
inget mot Britta Svensson egna imperialistiska värderingar.

2016-04-19
11:41:33

Otäck kantring åt höger
Det sägs att etablissemanget är vänster och att Sverige skulle
vara ett modernt DDR. Hur går det till?
Ett samhälles styrande åsikter är som en oceanångare. Rikting-
en bestämmer vilka åsikter som kommer fram. För att ändra det-
ta krävs år av arbete. Nu är det liberalismen som har problemform-
uleringsprivilegiet. Det är därför märkligt hur man hela tiden kan
motivera sina högerståndpunkter med att det skulle råda en slag-
sida åt vänster i det offentliga samtalet.
Var finns denna vänster?
Den lilla oas jag kan hitta bland etablerad media är Aftonbladets
kultursida och då kanske i synnerhet  Åsa Linderborg. Men som
sagt hon är en oas i öknen.
Igår skrev hon om Lena Andersson och Horace Engdahl.
Lena Andersson vill inte betala skatt. Hon ser det som en slags
mindre bemedlades girighet. Andersson ser inga problem med
att rika blir rikare och att samhället dras isär. Nej hennes stora
problem är Niqaben och att det skall införas sharialagar.
Så flyter högersörjan ihop med det liberala.
 

2016-04-19
10:56:52

Varat bestämmer tänkandet
1986 intervjuade en gammal kvinna Vera Nilsson som då
var 87 år. Hon berättade bl a om hur kommunisterna arb-
etade på 30-talet. Det var ständiga aktiviteter för att sälja
tidningar eller få folk att skriva på upprop eller att uppmana
folk till att bli medlemmar. Partiet arrangerade dans på His-
ingen varje lördag och cirklar organiserades mest hela tid-
en. Partiets ordförande och styrelse var i ständig aktivitet
för att visa vägen.
Det var en annan tid.
Idag är de ledande inom vänstern mest upptagna med att
sitta av möten och att skydda sina välbeställda positioner.
Ursprunget är också förändrat, då var de flesta inom partiet
sprungna ur den arbetarklass de arbetade för, idag sker re-
kryteringen i huvudsak inom medelklassen.
Vart bestämmer tänkandet, skrev Marx.
Tony Olsson skriver i sin bok Chockvågor om de vänsterfolk
han träffar, vilka var en del när de gjorde pjäs med Lars Noren,
att det var folk som hade hjärtat till vänster och plånboken till
höger.

2016-04-19
10:41:11

Nassarnas strategi
Man skulle ju kunna tro att nazisterna var ute ur leken när
Svenskarnas parti lades ner. Så är inte fallet. De har bara
ändrat strategi. De använder sig nu istället av en gammal
vänsterstrategi, folkfronten.
Det innebär att man deltar i andra organisationers verksam-
het och även att man själva startar upp till synes opolitiska
grupper.
I Göteborg skall på lördag Folkets Demonstration ha torgmöte
på Gustav Adolfs Torg. När denna grupp demonstrerade i
Stockholm hittade EXPO en massa gamla nassar i gruppen.
Soldiers of Odin är ett annat exempel på hur de agerar. Naz-
ister och dömda våldsverkare går ut på stan för skydda vita
kvinnor och barn.
 

2016-04-18
23:29:00

intressant läsning
Tony Olssons självbiografi från 2004 är av intresse
i första hand för hans nazistiska förehavanden.
Han berättar hur hans grupp Riksfronten som var
en avläggare till VAM(Vitt Ariskt Motstånd)organi-
serade sig för det lågintensiva gerillakriget i Sverige.
Olsson var aktiv där mellan 92-99 och morden i Malex-
ander hade ju sin start i ett bankrån som genomfördes
för att skaffa medel till Riksfronten och för att beväpna
denna organisation.
De hade IRA som förebild vad det gällde organiser-
ing och praktik. De stal vapen och infiltrerade både
hemvärnet och olika politiska organisationer. I stort
var deras ide samma som den Peter Mangs prakt-
iserade i Malmö och som på ett bra sätt visats i Matt-
ias Gardells Raskrigaren.
Det var ju faktiskt ett seriöst hot  mot den svenska staten,
olika organisationer och enskilda.
Ändå fick de verka nästan utan att SÄPO gjorde mycket
för att störa deras verksamhet.
I jämförelse med den fara islam sägs utgöra idag har ju
nazismen betydligt mera på sitt konto.
Man kan fråga sig varför både media och polis har så
svårt att inse hotet från höger.

2016-04-18
23:06:46

Dubbelmoral
Det görs nu en stor sak om att Kaplan jämfört
Israel men nazisternas Tyskland på 30-talet.
Kaplan gjorde detta 2009 när Israel dödat tus-
entals i huvudsak kvinnor och barn i Gaza med
bl a fosforbomber.
Jämförelsen gäller alltså förtrycket på 30-talet
alltså tiden innan koncentrationslägren och är
i mitt tycke inget märkligt.
Israel är en ockupationsmakt som vid tiden för
Kaplans kritik bedrev statsterror.
Om man nu är så känslig för denna jämförelse
kan man fråga sig varför man i tid och otid jäm-
för IS med nazismen, eller för den delen en Sad-
dam eller en Assad. Det är också en relativisering.
Israel söker varje anledning att attackera Sverige
med propaganda och aldrig står israel för sina hand-
lingar. Det är snarare israels vänner som skulle kräv-
as på ursäkter än Kaplan.
 

2016-04-18
12:01:00

vad definierar att vara människa
I filmen A civil action från 1998 spelar John Travolta
en advokat, Jan Schlichtmann, vilken driver en proc-
ess mot ett företag som förgiftat ett område med far-
ligt  avfall. Detta avfall har gått ut i vattnet så ortsbor
blir sjuka och några dör.
Schlichtmanns advokatbyrå driver en process mot det
stora företaget och byrån måste sälja allt de äger för
att kunna fortsätta processen.
Det går inte så bra så advokaterna på byrån ställs på
gatan( självklart i eftertexterna vinner man målet indirekt
när Miljövårdsnämnden upptäcker fusk hos företaget .
Det är ju en Hollywoodfilm).
I vilket fall så ställs Schlichtmann inför rätta då han inte
kunnat betala sina skulder. Domaren frågar var alla hans
pengar tagit vägen. Schlichtmann kan inte riktigt svara.
Då säger domaren: men var har du alla dina saker som
du skulle ha samlat på dig genom livet. De saker som
definierar vad du är för människa.
Det skulle vara måttstocken på hur vi är som människor:
vad vi samlat på oss!
I min värld är det mina handlingar som skall värdera mitt liv.
Hur mycket gott har jag gjort för andra.
Hur väl har jag interagerat med mina medmänniskor.
Med filmens definition skulle ett fullblodsego som bara
samlat på sig saker genom livet ha levt samma liv bättre
än en annan människa som vigt sitt liv till att utföra goda
gärningar till glädje för andra människor.
Domaren i filmen borde läsa Erich Fromms Att ha eller att vara,
vilken tydligt gör skillnad på de som lever i ett ägande och de
som lever i ett varande.
Det senare är att leva, det tidigare en variant på levande död.
 
 
 

2016-04-17
01:09:18

Måste läsas
Idag för 75 år sedan gavs Vredens druvor av John Steinbeck
ut. När jag läste den gav den en kick in i en värld som var långt
ifrån den gängse bilden av det glamouriserade USA.
Här handlar det om depression och om folk som får lämna hus
och arbete för att leta någon annanstans att leva.
Familjen Joads öde är värt att idag läsa. Då var man på flykt inom
landet för att överleva. Man glömmer lätt.

2016-04-17
01:00:14

Den nya tiden
Förr var strejk arbetarens enda vapen för att kämpa
sig till bättre lön och inflytande. Styrkan låg i solidari-
teten och organiseringen.
Det är grunden för 1900-talets stora sociala framsteg
i Sverige. Arbetarrörelsen stred på flera fronter för att
lyfta arbetarklassen ur sitt armod.
Grunden var arbetarna själva. De som var satta att rep-
resentera dessa arbetare kom från samma villkor som
medlemmarna själva.
Så är det inte idag.
När Byggnads går ut i strejk så är de som representer-
ar byggnadsarbetarna oftast från samma sociala vara
som motparten Svenskt Näringsliv.
Det blir då en kamp om varumärken.
Då för man kampen via annonskampanjer istället för
att lita till sina medlemmar. Medlemmarna blir helt en-
kelt inte viktiga utan man riktar sig till andra fraktioner
inom makten för att få stöd för sitt varumärke.

2016-04-16
23:36:00

Tvivel till det extrema
Många svenska unga har rest till Syrien för att slåss
för IS för att skapa ett islamistiskt lyckorike. Sara be-
rättar i P1 om sin resa.
Hennes berättelse påminner en aning om en dröm om
ett lyckorike. Det påminner om en vänster på 70-talet
som drömde om ett annat lyckorike(om än utan en Gud).
Det handlar i första hand om ilskan över orättvisa där USA
krigar om dödar kvinnor och barn och det finns ingen mot-
kraft som kan få dem att sluta eller ens att det blir några
konsekvenser mot detta dödande.
Saras historia haltar. Det finns en annan historia som ligger
bakom och som inte berättas.
Jag minns nästan på dagen när mina tvivel hoppade till och
blev till mer än tvivel.
Under nästan ett decennium hade jag sett lösningen i revo-
lutionen. I partiet. I Kina.
Men när Kina alltmer förvandlades och en diskussion uppstod
om hur det egentligen var i de stater som kallade sig kommunis-
tiska. Var det så jag ville ha det? Var det i sin ordning med rep-
ression och förtyck bara för att man kallade sig kommunister?
Var revolutionen nödvändig? Argumentet, ty Lenin skrev, var ju
inte mer värt än de som hävdade Bibels rätt.
Så jag for till Stockholm på en fredskonferens, jag tror det var 1986.
Temat var fred och världsfattigdom och skuldkrisen i Tredje Världen.
Utanför lokalen där vi skulle vara stod några representanter för Sen-
dero Luminoso, den upplysta stigen var en gerillarörelse i Peru som
i sin praktik var närmast kriminell. Men dessa representanter utmålade
Sendero som den stora lösning. De var omöjliga att prata med. De
var oerhört aggressiva. Även om jag vid tiden hade en del gemensamt
med dem skapade mina mycket hovsamma frågor en stämning som
nästan utmynnade i ett slagsmål. De var i sak propagandister. De sök-
te inte ett samtal. Jag gick därifrån med frågor i ilska.
Under konferensen hamnade jag med en pingstpastor. Han hade arbetat
med humanitär verksamhet i flera länder i Afrika. Under konferensen var
han den som oftast höll med mig i diskussionerna om världens fattigdom
och vad som borde göras. Vi hade ju inte så mycket gemensamt. Hade
vi diskuterat tro hade vi antagligen inte kunnat enas om annat än att vi
inte var överens. Men han var pragmatiker. Han hade sett hur det såg ut.
Nu ville han hitta lösningar för att åtgärda problemen och han letade lös-
ningar oavsett vem som föreslog dem.
På tåget hem skapade helgen i Stockholm en massa frågor.
 
 

2016-04-16
22:51:52

Lyssna till din fiende och läsa vad han skriver
Under hela mitt liv har jag alltid dragits till att läsa vad
mina ideologiska fiender skriver. Dels för att det är av
vikt att förstå hur man tänker och resonerar på andra
sidan. Det skapar ett behov att skärpa de egna tankar-
na. Det finns få saker som är mer intellektuellt krympan-
de som att bara bekräfta sin egen position. Det är om man
är vänster motsatsen till Marx. Den dialektiska processen
handlar ju om motsatsernas spel. Tes-antites=syntes.
Jag läser Avpixlat dagligen och även om jag sällan hittar
något där som rubbar min egen position men det är bra att
se att den rasistiska positionen är svag. Mycket svag.
De tvivlande är roligare och intressantare att läsa och lyss-
na till än de tvärsäkre. Sven Lindqvist är ju ett lysande exem-
pel.
På 70-talet fanns en högerextremist som hette Cristoffer Jolin
som var roande i tvärsäkerhet om vänsterns ondska. Hans
handske togs upp av Per Ahlmark som med starkt näringslivs-
stöd skrev böcker som var en konst i citatförfalskning och Pers
arvtager idag är Johan Lundberg som ser vänsterdiktatur i
varje icke liberal tanke.
 
Det handlar alltså om att se fiendens bästa argument mot det egna
uppfattningen om man skall utveckla sig själv och om vi skall se en
utveckling i det stora.
 
 

2016-04-16
22:28:47

Som en instruktionsbok
Lars-Inge Svartenbrandt är död. Jag lyssnar på dokumentären
om och med honom på P3 och slås över att han är som en in-
struktionsbok i hur man blir kriminell.
En trasig barndom med svikande föräldrar. Mobbad i skolan.
Fosterhem där den beskyddande fosterpappan är pedofil. Tid-
igt in på anstalt där han hittar äldre att anknyta till som lär upp
honom i hur man livnär sig på kriminalitet. Svartenbrandt fast-
nar för kassaskåpssprängning.
Resten av hans liv handlar om drömmen att få ett "vanligt" liv
och hur han själv ständigt slår sönder detta vanliga liv så fort
det söker etablera sig.
Den som bara söker svara att Svartenbrandt hade en dålig moral
har svårt att förklara komplexiteten.
Om trasig barndom anses vara en svag förklaring till varför man
blir kriminell så är dålig moral inge förklaring alls.
När jag ser vilka som blev kriminella som funnits nära mitt eget liv
är just trasig barndom den enda enande faktorn.

2016-04-16
10:53:53

Identitetspolitik
Jag står vid fotbollsplanen  och lyssnar till ett gäng
grabbar som alla är ensamkommande eller har för-
äldrar som har annan etnicitet än svensk.
I min värld är detta inget som jag går och tänker på.
För mig är det människor och inget annat. Etniciteten
är inte intressant mer än när de kan berätta historier
som kan vidga mitt lilla svenska perspektiv.
I vilket fall hör jag deras ord när de kommunicerar:
-Jävla horunge
-Jävla bög
-Jävla jude
-Hora
Här finns alltså ett förakt för kvinnor, judar och sexuellt
annorlunda.
Sexism, patriarkalism och antisemitism under några
minuter.
En anhängare av identitetspolitik skulle ju här se en grupp
som skulle vara huvudfienden.
Grabbarna bor i samma område som jag. Flera av deras
föräldrar har inget arbete. Jag kan känna att vi genom vår-
at gemensamma sociala vara i förort har en gemensam
kamp att förklara.
Å andra sidan skulle en anhängare av identitetspolitik säga
till dem att jag är en fiende. Jag är ju vit och om än inte homo-
fob till synes heterosexuell.
 
 

2016-04-14
02:05:03

Gud och bögarna
Gud skapade allt.
Gud skapade alla djuren.
En forskningsöversyn gjord 1999 av biologen Bruce Bagemihl
visar att homosexuellt beteende har observerats hos nära 1500
arter.
Gud gillar bögar.

2016-04-14
02:01:28

Vänstern och yttrandefriheten
Den svenska vänstern, åtminstone den som var knuten till
dåvarande SKP(maoism), drev på hårt om yttrandefrihet un-
der 70-talet. I princip drevs linjen att yttrandefriheten skulle
var obegränsad (om det nu inte slog över i rent förtal men
då fanns ju lagboken att ta till).
Vissa tyckte då att det var lite märkligt att man kunde anknyta
till Stalin och vad som skedde i de reellt kommunistiska stater-
na där ingen kunde hävda att det fanns yttrandefrihet.
I vilket fall var linjen obegränsad yttrandefrihet i Sverige(och väst).
Detta nådde sin kulmen med Robert Faurisson, vilken hävdade att
de nazistiska koncentrationslägrena var kraftigt överdrivna. Person-
er som Jan Myrdal och Noam Chomsky försvarade inte hans ideer
men hans rätt att uttrycka dem.
Så försvann den delen av vänstern och en annan vänster kom.
Den vänster som än in idag nästan bara pratar om att förbjuda åsikter.
Det handlar om att saker inte får sägas om kön, sex eller diverse et-
nika och religiösa grupper. Man ropar efter lagar som skall förbjuda
en lång rad åsikter.
Så nu håller vänstern på att måla in sig i ett hörn där de snart kommer
att ha berett vägen för en repressiv stat att förbjuda vänstern själv.
 
 

2016-04-13
14:32:57

SD- ett parti för rika
Häromdagen skrev Stefan de Vylder en artikel i AB om
att Sverige är ett skatteparadis.
Han nämner:
Sverige är, så vitt jag vet, det enda industriland som har avskaffat såväl arvsskatt (2005), förmögenhetsskatt (2007) som fastighetsskatt (2007). För företag har bolagsskatten sänkts från 52 procent på 1980-talet till 22 procent idag, och arbetsgivaravgifterna har sänkts med åtta procentenheter.
SDs Oskar Sjöstedt talar i dagens vårbudgetdebatt
inte om detta. Han pratar om marginalskatten som
gör att rika svenska flyr landet. Det är som ett trasigt
hjul som måste snurra varv efter varv. Det kanske kun-
de fungera på 70-talet, men idag?
Men de som ser SD som ett folkets parti borde verkligen
lyssna till och läsa vad de verkligen säger och skriver.

2016-04-11
12:34:54

SD med byxorna nere
Nu när Panamabolagsdebatten rasar märker man
vilket etablissemang som SD är emot. Det är defi-
nitivt inte mot det nationella kapitalet. Tvärsom är
SD skrämmande lika NSDAP i Tyskland på 20- och
30-tal. Det vill förändring. De ville värna det tyska
och det tyska folket. Det var emot etablissemanget
men inte kapitalet ( om det senare inte var judiskt
för då konfiskerade man det rakt av).
När man nu får reda på att det finns 10000 liknande
brevlådeföretag som det nu avslöjade förstår man hur
utbrett föraktet är bland världens alla rika. Det hand-
lar om klass och inte etnicitet.

2016-04-11
11:36:11

Repressionens röst i väst
GP:s ledarsida och medhängande krönikörer har utvecklats
till ett högerprojekt som får även en liberal att verka misstänkt.
Det handlar om att peka ut islam med falsk information till att
helt negligera den ekonomiska maktens inflytande till att ropa
efter polis och övervakning.
Under 70-talet talades det om GP som ett högerprojekt och då
särskilt uttryckt av Anderz Harning, men gårdagens GP är en
liten högerfis jämfört med dagens brakskit.

2016-04-10
10:22:27

Omläsning
Jag läser om Sven Lindqvist om hur väst bombat
sönder och samman vår jord som lösning på alla
problem.
 
Sedan lyssnar jag om detta.

2016-04-10
10:09:13

Den perfekta artikeln
Avpixlat som kan sägas vara ensvarspartiet SD:s husorgan
har inte skrivit en rad om svenska skattesmitare. De brukar
annars vara noga med att visa hur mycket invandringen kos-
tar och vad man kunde ha gjort med de pengar som skulle
sparas om landet blev rasrent.
Man kan studera deras propagandistiska teknik genom läsa
artikeln om den norske socialisten.
Mannen blir våldtagen av en somalier. Då får man fram bud-
skapet om djuren från Afrika och att det bästa vore om de
stannade där de kom ifrån.
Det andra och lika viktiga är framställa socialisten som närmast
dumihuvudet då han har dåligt samvete över att våldtäkten mot
honom fick mannen utvisad. Alla som läser Avpixlat kommer INTE
att identifiera sig med en sådan förmåga till empati.
Fascinerande dock att inte Tino och SD hittat en vinkel där de
kan skylla skatteflykten på invandrare.
 

2016-04-09
03:31:26

Myrdal homofoben?
Sapmi sisters väljer att inte ta emot Jan Myrdalsällskapets
kulturpris och orsaken är att de tycker att Myrdal är homo-
fob. Myrdal tycker själv att detta är oriktigt.
Jag vet inte om Myrdal glömt vad han skriver.
Om man läser Skriftställning 18-I de svarta fanors tid så
kan man läsa om tvestjärtar och stjärtgossar på ett antal
sidor. Boken gavs ut 1998.
Säkert hade han inte skrivit som han skrev då idag. jag
regerade inte nämnvärt när jag läste det för snart 20 år
sedan men att jag gjorde det när jag läste om för bara
någon månad sedan.
Frågan är om Sapmi sisters har läst Skriftställningen?

2016-04-09
02:16:44

En serie om identitetspolitik
Serien American crime av John Ridley ger en bra bild
av vad som sker med ett samhälle som genomsyras av
identitetspolitik.
Ett mord begås. En vit man mördas och hans hustru skjuts
och våldtas. När brottet skall redas ut handlar det mesta om
vilken etnicitet man har eller vilken kyrka man går till.
När en etnisk mexikan skall hjälpa sin son från att fällas för
ett brott han inte begått lägger han skuld på illegala kriminella
mexikaner som bor i det område där han bor. Vad som sker är
att mannen förföljs av den andre i området och han blir avvisad
av kyrkan. Lojaliteten till etniciteten går före allt.
Mamman till den mördade mannen visar sig ha levt på små resur-
ser i ett område som till största delen har svarta medborgare. Hon
blir en SD-are. Hon märker inte själv att hon är rasist. Hon menar
att hon är saklig och bara bedömer folk utifrån vad de är.
Den svarte mannen som grips för mordet får hela den svarta mus-
limska delen av staden att bli ett. Det demonstreras och det organ-
iseras. Allt för att få den svarte mannen fri. Ingen verkar bry sig om
han är skyldig eller inte. Man verkar utgå från att alla svarta grips
och döms oskyldiga.
Det finns två lojaliteter i serien: ras och kyrka.
Så alla svarta, fattig som rik, ställs mot alla vita, fattig som rik.
Däremellan alla latinos, fattig som rik, som står mot både rika
svarta och vita.
Hur dumt är inte detta?
Det är ju som att skruva tillbaka klockan tvåhundra år.
När arbetarrörelsen organiserade sig och fick genomslag i början
på 1900-talet var man noga med att de egna medlemmarna skulle
sköta sig. De skulle vara laglydiga och ha hög moral. De skulle inte
supa och de skulle vara solidariska. Det var klass mot klass.
När vi pratar klass pratar vi inte om något som inte går att förändra.
Man kan byta klass och man kan bryta klassmönster. En klass kan
ta för sig för att få det bättre och det på bekostnad av dem som be-
rikat sig på de lägre klasserna.
Men med ras eller etnicitet kan inget förändras. Du kan inte fly din ras.
Du är född i den.
Ras kan inte heller göra mer än att rika svarta kan få det bättre medans
de fattiga svarta bröderna och systrarna lever kvar i fattigdom och sedan
kallar man det utveckling. Se USA idag. Hur mycket bättre har de svarta
fattiga fått det under Obamas 8 år i Vita Huset?
American crime är bland det bästa jag sett under senare år och det särskilt
för att den så brutalt avslöjar identitetspolitikens, som av någon anledning an-
vänds av vänstern, nonsens och som i sin förlängning inte förändrar samhäll-
ets grundstrukturer vad det gäller ekonomisk och social jämställdhet och där-
för blir reaktionär.
 
 
 

2016-04-08
13:57:29

Intressanta böcker
Jag har läst två av tre böcker i Peter Mays trilogi om
Fin och hans liv i de Yttre Hebriderna. Det har varit
mycket intressant läsning. I synnerhet Svarta huset
är mer en traditionell roman än kriminaldito.
Det är så långt från Agatha Christie man kan komma.
Det finns något tilltalande med romaner som inte ut-
spelar sig i de stora städerna utan där livet är långsam-
mare och de yttre omständigheterna har en större roll
än relationerna med andra människor.
Vi får i Mays böcker följa ett antal öden i nutid och hist-
oria i en verklighet där döden alltid är närvarande. det
är små orten på en ö där man slåss mot Atlanten för
att överleva. Fiskar tas ur havet och människor lämnas
däri för alltid.
Mays perspektiv är det stora. Hur små människor söker
klara livet trots stora yttre påfrestningar.
Flera gånger tecknar han situationer där han tar loven ur
hämnden. De som tycker sig ha rätten att ta ut hämnd be-
skrivs efter utförd handling som tomma kärl. Livet blev inte
lättare för att man slog någon som man hatade eller baktal-
ade någon för att få denne att hamna i dålig dager.
Vi blir inte bättre av att hämnas.
Vi mår dåligt att utföra onda och våldsamma handlingar oav-
sett hur goda anledningar vi kan ha.

2016-04-08
13:43:07

ett annat liv
När jag nu blir äldre märker jag hur perspektiven förflyttas.
Död och liv blir mer märkbara. Människor i min närhet dör,
blir sjuka å ena sidan och barn sätts till världen och fyller
på å andra sidan.
Denna närhet till liv och död gör mitt eget liv mer påtagligt.
När jag skummar rubrikerna i media slås jag av hur lite av
det som skapar rubriker berör mitt eget liv.
Vissa saker är tydligen centrala i våra liv enligt medierna.
Det handlar om hur vi ser ut och i det perspektivet vad vi äter.
Jag bryr mig föga eller inte alls om mitt utseende. Jag har
lite valkar här och där men tänker sällan eller aldrig över det.
Jag måste bry mig lite om kosten då jag är diabetiker men
det handlar mer om att inte äta rena sötsaker som godis och
kaffebröd( vilket tidigare var en stor del av mitt ätande liv).
Kläder har jag aldrig varit intresserad av utan jag tillbringar
mesta delen av mitt liv i olika former av träningskläder. Det
enda jag har tankar om är hur jag skall överleva på en fotbolls-
plan i fem timmar i hällande regn.
Sedan är det självklart sex. Det handlar om hur stor kuken skall
vara och att den alltid skall stå. Det berör inte mig då kuken är
till för att pissa med och understundom för eget annat bruk( då
spelar verkligen inte storleken någon roll).
Relationer i betydelsen parrelation är inte  är inte heller något som
finns på min agenda då jag levt ensam sedan länge och inte har
några tankar att ändra på den statusen.
Jag följer inte heller någon realityshow eller underhållningstävlingar
som alltid skapar rubriker.
Mina barn är vuxna så det omedelbara frågorna kring småbarn, barn
och tonåringar har flyttats till en ren yrkesfråga. Jag jobbar med barn
och tonåringar.
Så jag undrar om jag är ett UFO som vandrar omkring i tillvaron och
funderar över saker som inte är av något värde.
 
 

2016-04-08
12:41:34

Flyktingar och skattesmitare
Det är märkligt att vissa saker gör att opinioner kan piskas
upp och sedan stabiliseras medans andra kan skaka till men
sedan bara dö ut.
Främlingsfientligheten är en sådan. Den har nu etablerats och
i Göteborg går medborgargarden som Soldiers of Odin och
skämmer ut staden. Den är nazister och ofta kriminella som
dömts för våldsbrott som säger sig vilja värna och skydda kvin-
nor och barn. Vita barn och vita kvinnor vill säga.
Med tanke på historien är det märkligt att vi har så kort minne.
Soldiers of Odin påminner i mycket om de stormtrupper som orga-
niserat gick omkring på tyska gator på 30-talet och la grunden till
den nazistiska stat som satte inte bara Tyskland i brand utan hela
världen. Till den tyska stat som satte upp utrotningsläger där mer
än 12 miljoner industriellt dödades.
Men rasismen frodas. Varje dag kommer nya rapporter om hur
fruktansvärt illa det är i det lilla landet Sverige. Mycket är skrönor
och det lilla som är sant har rimliga förklaringar vilket inte intress-
erar den politiska rasismen.
Å andra sidan har vi Panamabolagen som undanhåller gigantiska
summor pengar från statskassan. Pengar som slår kostnaderna
för flyktingar med hästlängder. Giriga rika och även politiker som
ser om sitt eget hus på det allmännas bekostnad. Moraliska kal-
hyggen och i vissa fall ren kriminell verksamhet som utförs av den
elit som styr vårat samhället Det borde skapa opinioner och demon-
strationer som på island, men i vårat lilla land tycks det som det upp-
rör lite men inte mer. Snart kommer skandalen att lägga sig och alla
kan fokusera på flyktingar och invandrare igen.

2016-04-06
00:12:24

Vänsterns eviga kärlek för esoterism
I Aftonbladet säger gymnasieminister Aida Hadzialic att
hon inte gillar identitetspolitik(måste erkänna att jag inte
visste vilken slags minister hon var och gubbigt måste
jag erkänna att enda anledningen till att jag vet vem hon
är beror på att hon är snyggast i regeringen).
Jag tänker på 70-talet när det fanns ett vänsteruppsving
och de som då hänföll till teologi. Det kunde vara att man
debatterade och skrev "Ty Lenin sade" alltså en direkt
koppling till hur kristna refererar till Bibeln.
Det var ett utmärkt sätt att isolera sig från folket. Vem ville
väl lyssna till sådant?
Idag har vi en upprepning med intersektionalismen. Hud,kön
eller sex går före klass.
Vem bryr sig om det?
Det är ett bra sätt att fortsätta att vara något ute i marginalen.
dagens intersektionalister kan misstänkas vara skapta av SÄPO,
liksom en gång Guillou skrev att KPML(r) var det( eller att partiet
agerade som vore de skapade av SÄPO).
De agerar splittrande och de enda som glädjs hela vägen till
brevlådeföretagen i Panama är våra rika och de med den reella
makten.
 

2016-04-05
12:43:38

De rika och deras oerhörda vilja till att utveckla landet

Av 14000 banker i världen är Nordea den sjätte mest aktiva

i att hjälpa kriminella och rika att undanhålla pengar i brevlåde-

företag.Det är hundratals miljarder som undanhålls den svenska

staten. Pengar som skulle kunnat användas till skola, vård, om-

sorg och att höja ersättningen till fattigpensionärer. Jag undrar över

alla som gapar över invandringen: handlar det om pengar är  det

bara hud som ni reagerar på? Är det för komplicerat att förstå ekon-

omisk kriminalitet som kostar oerhört mycket mer är vad människor

på flykt som söker fristad kostar? De enorma skillnaderna som skap-

ats under de senaste decennierna sägs av dem som stöder detta att

det skulle skapa mer jobb. De enda jobb det skapar verkar vara för

fifflare som arbetar för att undanhålla staten pengar och att gömma

pengar för redan snuskigt rika.

Om nu SD var ett parti för folket skulle de här ha en jättechans att

visa att det inte bara är ett rasistisk populistparti. Inget tyder dock

på att detta skulle ske. Ensvarspartier har inte förmågan att ställa om

till mer än en fråga.

2016-04-05
00:12:18

Terror på 70-talet och idag
När man idag menar att det är islam som är grunden för
IS och terrorn med förklaringen att det finns en viss opin-
ion för IS. Den opinionen är mer en kritik av väst än ett
stöd för IS.
Det är som Baader-Meinhofligan i början på 70-talet. Då fanns
en opinion för Baader-Meinhof(25% enligt en undersökning).
Då var det mer en kritik av Västtyskland och väst mer än ett
stöd för terrorn.
Skillnaden mellan dessa två tider är att när Baader-Meinhof
blev en mördarliga försvann allt stöd.
IS är inget som etablerad islam vill veta av liksom den etabler-
ade vänstern tog avstånd från Baader-Meinhof och annan s k
vänsterterror.
 
 

2016-04-04
23:55:21

Vanföreställningar
Idag åberopas slutet på 60-talet och 70-talet i
syfte att visa på en slags vänsterhegemonism.
Det är ju inte helt sant.
Sverige styrdes ju av kapitalet med familjen Wall-
Enberg i förarsätet.
1973 avslöjades av en hemlig polisiär-militär grupp,
IB, hade sedan 1965 spionerat på svenska medborg-
are, lämnat information till Israel som dödat människor,
men framför infiltrerat och registrerat vänstern.
De som avslöjade hela skiten, Jan Guillou och peter
Bratt, dömdes till fängelse.
Svensk media ägdes av familjer som knappast kunde
anklagas för att vara vänster.
1976 fick vi en borgerlig regering.
Tantsnusk var gångbar litteratur och lästes i högre grad
än all slags vänsterlitteratur.
Flamingokvintetten och annan dansbandssmörja sålde
mer än proggrocken.
Det finns en otäck historieskrivning som tar 70-talet som
en intäkt för att likna dagens s k åsiktskorridor med 70-
talets. Inget kunde vara mer fel. En Jan Myrdal då var
alltid angripen om än inte lika hatad som idag.
Vänstern sökte rädda de ruttnande folkrörelserna men
hade inte kraft nog.
 
Det fanns ett vänsteruppsving men det var inte mer än
en krusning på ytan. VPK låg på sina 4-5% och ytterlig-
hetsvänstern kom aldrig över procenten.
Problemet med denna syn om vänsterns styrka på 70-talet
är att det förmedlas av några få och inte sällan av de som
själva var ytterlighet då och som idag gjort en helvändning
och istället tillhör den elit de en gång så hårt kritiserade.

2016-04-03
23:01:11

det vi inte pratar om
Det sägs att det finns en åsiktskorridor.
Det sägs att vi inte pratar om vissa saker.
Det sägs att vi inte pratat om ideologin bakom
terrorismen.
 
Det är nog sant.
Vi pratar idag bara om islam och den del av
islam som odlar terrorism.
Vi pratar inte om orsakerna bakom terrorismen.
Vi pratar inte om krigen som USA och väst gjort
till permanenta äventyr. krigen som dödar miljon-
er.
Vi pratar inte om ideologin bakom krigen mot Afghanistan
och Irak. Vi pratar inte om ideologin bakom krigen i Syrien
(det är flera fronter här). Vi pratar inte om hur lyckat det var
att störta Gadaffi och ännu mindre om varför han störtades.
 
Nej vi pratar aldrig om imperialismen.
Vi pratar inte om Sveriges roll i den stora rovdriften i världen.

2016-04-03
00:02:00

Varför gick det så fel?
Lyssnar på Snedtänkt och funderar över varför det blev så
galet med vänstern.
I programmet har man roligt över alla splittringar som ju fak-
tiskt var en realitet.
Det fanns ju försvar för alla splittringar. Någonstans i de rys-
ka eller kinesiska partiernas historia fanns ju något att snappa
upp som stödde det egna sekteristiska beteendet.
Om man var små kunde man hänvisa till att Kinas kommunis-
tiska parti bara var 7 stycken när de bildade partiet i Shanghai
i slutet på 1800-talet.
Det fanns ju bra saker att slåss för och det gjorde bra saker:
-Gör facket till en kamporganisation var ju en demokratikamp
 och syftade till att bryta den stelnande byråkrati som mer sam-
 betade med kapitalet än med sina medlemmar.
-Kampen inom hyresgästföreningen var ju samma sak.
-Kampen för att försvara de demokratiska fri- och rättigheterna
 i syfte till att motverka totalitära tendenser var ju riktig. Det ser vi
 ju idag när fler lagar för att inskränka våra liv kommer till stånd.
-Kampen mot ekonomiska orättvisorna. Så länge ett samhälle bygg-
 er mot ekonomiska orättvisor kan man inte kalla det en demokrati
 i ordets rena betydelse.
-Kampen och solidariteten med befrielserörelserna i Tredje Världen
 var ju i huvudsak rätt och riktig.
Så vad gick fel.
Det internationella analyserna och ideologin.
Imperialismen har ju som mål att styra världen. Det råder det nog
ingen tvekan om. Men problemet var synen på vem som var vad.
Vem som var fiende och vem som var fiende. Det gjorde att vänstern
slets sönder. Imperialismens credo är att söndra och härska och
det lyckades ju närmast fullt ut.
Tanken på en revolution i Sverige var ju döfödd redan då. Reform-
ismen hade ju under 1900-talet vunnit enorma landvinningar och att
säga att man med vapen i hand vill riskera allt som gjort att folk skulle
få kommunism var ju självmord.
Marx och Lenin skrev i sin tid. Ingen av dem sa att historien skulle använda
deras texter med karbonpapper. Var tid har sin politik och sin analys skrev
någon av dem. Det blev inte mycket av det.
Så nu kan vi sitta och garva över bokstavsvänstern istället. Så mycket som
var dumt. Så mycket som var onödigt. Så mycket som inte var förankrat i
verkligheten.
Man kan fråga sig varför vänster hade sin guldålder mellan 65-75 när de
ekonomiska hjulen rullade som aldrig förr. På 60-talet kunde en arbetare
försörja en familj på sin lön. Varför inte sedan 1985 och fram när klass-
skillnaderna galopperar och restaureras till nivåer som för 150 år sedan?
Handlade bokstavsvänstern mer om en generationskonflikt än en klass-
konflikt?
 
 

2016-04-02
23:34:24

Årets självmål
GP har under veckan dragit ner byxorna och visat röven.
I flera omgångar har de försökt att rädda Heberleins krön-
ika om islamismens ondska. Heberlein sysslade med ren
desinformation som Avpixlat håller sig för god för.
Idag skriver Teodorescu en ledare som skall ställa allt till
rätta.
Hon skriver att vänstern i princip stöder islamister i förorten.
Det är ju inte så. Vilken vänster stöder jihadismen i förorten?
Men det blir komiskt när hon liknar islam vid genusdebatten.
Hon själv är ju den som mest går till storms när man pratar
om mannen som problemet.
Sedan avslutar hon med att vi skall ta till oss generositetsprin-
cipen,  alltså att lyssna på motståndararens argument för att
förstå. Som om Teodorescu lyssnar till vänsterns argument?
Hon är en retoriker och propagandist för någon slags neokon-
servativ liberalism och lyssna tillhör inte hennes värld.
När man pratar om rätt och fel bör man då också någon gång
pratar om de klasskillnader som håller på att slita sönder landet.
Om det skriver aldrig GP och inte mycket tyder på att de lyssnar
särskilt mycket på det örat.

2016-04-02
19:22:23

Äntligen
lSå var det dags. Det händer inte så ofta. Terence
Maliick släpper en ny film.
Knight of cup.
Det är Mallicks sjunde film. Med tanke på att Mallick
är född -43 så är han snål med att göra film.
It takes a while of watching the movie before starting to appreciate it. However, the longer you get, the more it starts growing on you.The movie is a reminder not to fall in slumber, but to wake up and see the pearl.
På IMDB hittar jag de orden.
Mallick började med Badlands som är ett socialt drama
om unga som inte passar in och det slutar i elände.
Himmelska dagar handlar om två syskon i 1900-talets början
som söker sig ett nytt och bättre liv och söker genvägar för
att nå dit.
Den tunna röda linjen handlar om ett förband vid Guadalcanal
under andra världskriget. Det är kanske den bästa krigsfilm som
gjorts. I vilket fall den mest filmiska.
The new world handlar om en engelsk koloni i Virginia 1607 och
det kretsar om människovärde, religion och hur kolonialism för-
vrider människosynen.
The Tree of life filmisk i varje ruta. Brå skådisar men ärligt måste
jag säga att jag inte förstod meningen med det hela, om det nu
fanns någon.
To the wonder kanske är filmen som får mig att fundera på om
han tappat det. De  ensamma och sökande människorna kan ges
en bättre chans att skildras än så här.
De fyra första filmerna var mästerverk. De senare inte och om
man läser om Knight of cup känns det inte som Mallick lyfter igen.
 
 

2016-04-01
23:06:00

Kultur
Jag lyssnade på Willy and the poorboys av Creedence
Clearwater Revival idag. Det var länge sedan. Det var
den andra LP-skivan jag köpte för egna pengar på Wai-
deles lilla butik på Redbergsvägen.
Låtarna  It came out of the sky och Fortunate son svänger
fortfarande. Midnight Special var med på 3 i topp som vi
hade i Klass 6B under en hel termin. Idag tycker jag Effigy
är det intressantaste låten medans den låt som var närm-
ast religion för mig som 12-åring Don´t look now är enkel
och banal dussinlåt. Minnen sprutar i huvudet när jag lyss-
nar. Musiken är ofta en minnesmarkör.
När jag senare på dagen besökte morsan som ligger i res-
pirator kunde hon idag kommunicera med ögon och händer.
Den andra frågan hon ställde efter vilken dag det var, var om
de hade TV7. Varför? Jo de sänder Glamour.

2016-04-01
21:40:52

Enkla frågor?

Bilförsäljningen ökar med 10% första kvartalet. Husvagnsförsäljningen ökar. Ekonomiekots kommentar: Den svenska ekonomin växer så det knakar. Kaos? För de som vill skicka ut flyktingar bör ställa sig en fråga: Varför fördelas inte de pengar som uppenbart finns till de som mest behöver? När vi nu skickar tillbaka flyktingar varför skulle de pengar som då frigörs användas till de som mest behöver om det inte har hänt under de senaste 30 åren. Det är väl snarare så att skatter skall sänkas och skatter som riktas till de som höga inkomster eller tillgångar skall tas bort.

2016-04-01
11:16:45

Det finns så många idioter.
Läser i GP om ett barn som retas för sina strumpor.
Otroligt.