leifsjoqvist

2014-06-30
21:43:00

Identifikationsfaktor noll
Kollar på serie Rescue me om livet på en brandstation.
Det handlar om en mängd människors liv och tillkorta-
kommanden. Jag tycker det är rasande bra och jag kan
inte slita mig utan väljer att titta på avsnitt efter avsnitt
och det finns att ta av. Sju årgångar. Jag är på årgång tre.
I de flesta serier, åtminstone i typen arbetsplatsserier bruk-
ar det finns identifikationsfaktorer som gör att man känner
igen sig och därför grips av historien. Men när jag tänker
efter finns inte mycket av det här för mig:
-Jag har inga alkoholproblem. Jag har aldrig druckit alkohol
 själv eller gått på puben själv i hela mitt liv.
-Jag använder inga tabletter av något slag och har därför
 aldrig upplevt någon form av abstinens(förutom nikotin och
 koffein).
-Jag strular inte med kvinnor och har inga sådana relations-
 problem. Jag har definitivt inga problem med att strula med
 flera kvinnor samtidigt.
-Jag har aldrig och kommer inte att utnyttja en prostituerad
-Jag är inte homofob och har inga problem med att umgås ell-
 er träffa människor som inte är heterosexuella.
-Jag är ateist och grubblar således inte över Guds plan eller dylikt
-Jag har ingen släkt som jag bråkar med eller som ständigt lägger
 sig i mitt liv
-Jag har bra relation med mina barn och har inte träffat dem för lite
-Jag ser inga spöken och tror inte på det övernaturliga
-Jag har inga fördomar om kvinnor eller människor som är icke-vita
-Jag håller inte på och bråkar med ex om ditten och datten
-Jag har ingen bil
-Jag håller inte på med spel och dobbel av något slag
 
Listan kan nog göras längre. Kanske är det så att min fascination
över denna serie finns i att jag får titta in i en värld som inte är lik
min egen.
 

2014-06-30
19:17:56

Hur man kan se olika på rasism
Slavoj Zizek skrev bra om att antirasister är de som
kan ta steget förbi det uppenbara och skratta åt ski-
ten. De som inte gör det fastnar i diskussioner om
negerbollar och svart nogger.
Man kan se hur detta blir tydligt i ett avsnitt ur Rescue
me när styrkan på brandstationen beordras in i känslig-
hetsträning.
Kolla här

2014-06-29
13:14:50

To kill a larus canus
Häromdagen matade min granne småfåglar från balkongen.
Inom några minuter kom en hop fiskmåsar. Jag har alltid av-
skytt dessa fåglar. Asätare med tomma ögon som påminner
mig om Folkpartiet.
I vilket fall så flög en av asen in på min inglasade balkong och
då fiskmåsar inte är det smartaste av djur hittade den inte ut.
Den förde ett jävla liv och sket överallt. Jag försökte att få den
mot utgångsfönstret men det var omöjligt. Så det fick bli ett ann-
at alternativ. Jag tog ett steg fram och sparkade till den i huvud-
et. Sparken träffade och den domnade till så jag kunde få tag i
den och bryta nacken på den. Sedan hämtade jag en Nettopåse
la den i och gick ner till soporna och lämnade den till återvinning-
en.

2014-06-29
13:06:03

I männens värld
Jag kollar nu på serien Rescue me med och av Dennis Leary.
Det handlar om en brandstation i New York och ur livet ser ut
för männen som arbetar där. Det är en fascinerande bild av
en manlig värld som i stort sett handlar om en sak:fitta.
Jag tänker på Dirt ,boken om Mötley Crue där det enbart hand-
lar om fitta och droger. En recensent skrev mycket klart om att
vad det verkar ha handlat om för medlemmarna i bandet var in-
te så mycket om att knulla så mycket brudar som möjligt, utan
att fä berätta för de andra medlemmarna i bandet om vad man
gjort.
Så är det också i denna serie. Det pratas om fitta nästan oavbrut-
et och det som verkar styra deras liv är att få komma till stationen
och berätta för sina bröder om vad man gjort.
Det finns en distans i serien som gör att det blir uthärdligt.
En av de mer rutinerade brandmännen som ända sedan 9/11 har
mått dåligt teraperar sig själv genom att skriva poesi. Detta skäms
han för. En dag kommer hans fru hem och ser honom vid datorn
och hon börjar skälla på honom:
-Ditt svin, ditt svin jag vet vad du gör vi datorn. Oh, ditt äckel.
Mannen ser förvånat upp samtidigt som han klickat upp en fiske-
sejt för att dölja sina dikter. Han säger att han kollar en fiskesejt.
Hustrun går på och skäller. Mannen suckar och säger till slut:
-Ok, jag skall berätta. Jag skriver poesi.
Kvinna stannar upp och ser chockat på mannen och säger efter
ett par sekunder:
-Oh, om det ändå hade varit porr!
Serien är en studie i manlighet på utdöende och är bland det roli-
gaste jag sett på senare år.
 
Serien spelade mellan 2004-11 och det finns 7 omgångar.

2014-06-29
12:46:16

Klass och etnicitet
När jag läser John Heales bok One blood slås jag över hur
likt de engelska kriminella gängen är till en svensk verklig-
het. Det handlar i grunden om att unga män går samman
i mycket lösa organisationer och livnär sig på vad det eta-
blerade samhället anser vara fel.
Oftast bestäms gängens konstitution av var de bor. Man
pratar om postnummerorganisering. I Backa blir det då
422 som sprutas på väggar lite varstans.
De som hamnar i gäng och kriminalitet har ju så gott som
alltid en mindre bra historia i sitt bagage. "Olycklig barndom"
är den röda tråden.
Det som är intressant i Heales bok är att han besöker flera
engelska f d gruvstäder i vilka det inte finns så stor andel
invandrare och hans ser där samma mönster som i de stör-
re städerna. Det är klass som skapar gängen inte etnicitet.
Den som tittar på svenska gäng och hur de ser ut kan se
att de i många fall har en överrepresentation av invandrare
eller av invandrare födda. Men om man la ett klassraster öv-
er bilden skulle man snart se att klasstillhörighet är en bätt-
re modell för att se orsak och verkan.
Man kan konstruera hur många projekt som helst där goda
människor från medelklassen gör fina saker för de obemed-
lade invandrarna men i grunden kommer inget att förändras
innan någon tar tag i de stora sociala orättvisorna börjar att
bearbetas. Inget idag tyder på att någon vill ta det jobbet.
Det i sin tur beror på att den politiska klassen, oavsett parti,
rekryterar från de högre klasserna och avsett hur fint de kän-
ner gör de sitt jobb för att de har en god tanke inte för att
det är absolut nödvändigt. De politiska förändringarna de
första femtio åren av förra seklet kom ju till för att de som drev
på kom från den klass som ville förändring.
En intressant tanke är ju att dagens migrationspolitik som hand-
lar om att sprida ut invandrare runt om i landet gör att vi konsti-
tuerar kriminalitet i orter runt om och får ett nationellt problem
som i en snar framtid kommer att tas tillvara på av fascister och
nazister som alltid har en enkel lösning till hands.

2014-06-27
01:19:11

Gå hela vägen
I Studio Ett har man en serie som belyser rasismen
i skolan. Det handlar i huvudsak om den rasism in-
vandrare utsätts för. Det är den ledande strukturen.
Den är dock inte lika öppen som den rasism som
finns mellan unga invandrare och inte heller lika
öppen som den antisemitism som råder i många
av dessa grupper. När vi kör jargong i omklädnings-
rummet reagerar jag inte på "svarting" eller "nigga"
då halva gänget är svarta. Det finns en uppenbar
motsägelse i orden. Det är jargong som har sin udd
mot rasism. Men när någon säger "jude" reagerar
jag direkt för vi har inga judar i gruppen och jag und-
rar alltid vad det då står för. Sällan eller aldrig får jag
ett förnuftigt svar. Det handlar helt enkelt om antisemi-
tism.
I radion vill man ta bort eller förminska denna rasism.
Jag tycker det är fel. Skall man bekämpa rasism så gör
man inte det genom att ropa "svennehora" eller " jävla
jude" eller inte heller ovanligt "jävla somalier".
Många unga invandrare har fel och har hamnat snett och
måste korrigeras. De måste få gränser. Man kan inte för-
svara all skit med att man bor i förort och är utsatt för
strukturell rasism. Det är att blunda för de egna prob-
lemen.
Det finns en likhet med hur vänstern på 70-talet ville
försvara arbetarklassen och förvred det till romantik.
Jag som var uppvuxen i det kände mig närmare en
Folke Fridells kritiska syn på sina klassbröder än den
romantiska syn som odlades i r-arna eller SKP.
I mitt hem lyssnades det på dansband och schlager
och man gillade amerikans film och Åsa-nisse. Det
lästes inte böcker och man gillade inte tattare, zige-
nare, degosar och i några fall judar. Det var mer svensk
arbetarklass än den romantiska synen. Det är detta som
SD plockar upp idag. Det har funnits där hela tiden. Förr
fanns det dock saker som var viktigare som facket och
solidariteten och att vi byggde landet på något sätt till-
sammans.
Idag är vi alla privata och då släpps hydran lös.

2014-06-26
23:04:46

För stadens bästa
Idag meddelade ledningen för Gothia Cup att man
inte tänker förlägga några lag till Sjumilaskolan i
Biskopsgården. Skälet är att man inte kan garan-
tera tillresta lags säkerhet. Det finns ingen evidens
att skjutningarna hitintills i Göteborg har drabbat
tredje man så varför dra Gothia Cup en sådan
slutsats. Dessutom är det allmänna våldet som
störst i centrala Göteborg där de flesta lag ligger.
Vi i Backa har också sedan många år exkluderats
av Gothia Cup av samma skäl som nu drabbar
Biskopsgården.
IFK vågar att komma till Backa, nu på lördag, med sitt A-lag för träning och fest
 
En stigmatisering av den typ som Gothia Cup gör
känns som allt annat än det som deras varumärke
vill göra sken av att de är. En fest för alla.
Nu gör man istället så att man klumpar ihop mördare
i Backa och Biskopsgården med dem som bekämpar
detta våld i dagliga gärningar.

2014-06-25
20:29:59

Värre än jag trodde
Jag har en tanke om att allt flyter mot mitten
inom politiken. Det är dock ingen enhetlig rör-
else. Det finns starka fascistiska krafter som
organiseras av Sd och SvP som är ett stort
hot mot oss alla. Det finns också en nyliberal
rest kvar inom Alliansen som av någon anled-
ning använder Thatcher som sin guru:
 

2014-06-25
11:54:00

De enkla lösningarnas tidevarv
Klockan skruvas tillbaka.
De svar som makten ger ifrån sig om
lösningar på det gängvåld som sägs
dominera våra förorter handlar om mer
polis, mer repression och strängare straff.
Det finns ingen evidens i världen som säger
att dessa lösningar ger resultat. Tvärsom.
Den ökade repressionen skapar bara mer
våld i en stigande kurva.
Fler och längre straff skapar bara fler och
farligare människor.
Fler och längre straff uppmanar de som är
utanför att mer noggrant organisera sig och
våldet eskalerar och etableras.
Tänket att repression skulle hjälpa skapar ett
samhälle som uttrycker ett VI mot ett DOM.
VI måste då bygga murar runt oss mot DOM.

2014-06-25
11:48:33

Vill ha total transparens
Det borde vara helt öppen redovisning på alla rika
människors arvoden och förmögenheter. Vid en
sådan öppenhet skulle man mer kunna diskutera
om en lönehöjning för låglöneyrken är ett större
hot mot svensk ekonomi än de exempellösa arvo-
den och allsköns benefits som de rika tillskansar
sig.
Idag finns en närmast Pravdamentalitet i ekonomisk
journalistik som ger oss en världsbild som säger:
-Det är bra med stora ekonomiska skillnader mellan
 människor
-Det är bra att VD-ar och styrelsefolk får upp till 179
 gånger mer i ersättning än en vanlig anställld.
-Det är bra att låglöneyrkena får ännu sämre betalt
 för då skapas ungdomsjobb(hur kan det få skrivas)
-Det är bra att förmögenheter och arv inte beskattas
 (snacka om att konsolidera ett klassamhälle)
I dagens svenska debatt skulle gråsossar som Rudolf
Meidner och Sven Grassman framstå som stalinister
närmast att föra fram till en exekutionspatrull.
Det är illa med den offentliga debatten.

2014-06-24
09:03:00

vad det verkligen handlar om.......

2014-06-23
00:53:33

Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral

2014-06-22
23:10:38

En vanlig dag
Jag cyklade upp till Härlanda Tjärn för att simma. I
lurarna öste Powerwolf på med Preachers of the
night. En av de bästa hårdrockplattorna som gjorts.
Det är som att lägga ihop Rammstein och Helloween
och höja detta nya en nivå. Musik som skapar en
smått psykotisk cyklist. Hårdrock påverkar och i situ-
tion kan den vara farlig. Det är bara att fråga pojkarna
som för några år sedan stannade en cyklist, "för att frå-
ga efter eld" , då denna lyssnade på finalen till Blood
brothers av Iron Maiden.
Jag kom upp till Härlanda och termometern visade 20 grader. Det
kändes inte som det när jag hoppade i. Jag simmade min sträcka
från brygga till brygga som vanligt. Efter simningen letade jag efter
tecken på snokarna som varit runt bryggan i åratal men kunde inte
hitta något. Jag tittade lite på tavlorna som en konstnär satt upp på
en stuga alldeles intill bryggan utan att förstå meningen med dem.
Jag tog ett bloss och funderade över hur tillförlitlig all propaganda
mot rökningen är. Jag har rökt i snart 40 år med vissa avbrott. Ett
paket om dagen. Jag kan inte säga att jag simmar med större an-
strängning idag än för 20 eller 30 år sedan. Samma längd i samma
tempo. Jag undrar alltså hur mycket det verkligen påverkar en män-
niska som alltid är i rörelse? Den sjukdomar som rökningen skapar
och skyndar på kommer säkert att nå mig men det är en annan frå-
ga.
Jag cyklade förbi en grabb i yngre tonåren som såg ut som om all
världens olycka låg på hans axlar. Jag tänkte stanna och säga att
när du blir 55 år så kommer livet att bli lättare, men jag tror inte att
han hade blivit hjälpt av det.
Bakom ICA Maxi satt en man i tjock jacka och tog emot pengar från
två andra män som såg ut som tiggare. Onda tankar,
När jag cyklade längs motorleden såg jag två svarta tjejer som var
uppklädda på det vis som ger tankar om prostitution. De såg villråd-
iga och ledsna ut. Tänkte på att 10% av alla män i Göteborg någon
gång köpt sex. Dessa män som skapar marknaden för att vidriga as
lurar kvinnor att sälja sina kroppar och som sedan hålls i slavlika för-
hållanden där deras liv handlar om förnedra sig med okända män.
Kom hem och fortsatte att läsa Johan Svedjedals Ner med allt?, en
essä om svensk litteratur mellan åren 65-75. Oerhört intressant om
vad som gavs ut vid denna tid och vad man skrev om. Särskilt intres-
sant om alla dessa som i sin kritik av det bestående västerländska
samhället hamnade i hyllningar till diktaturer (ändå var kritiken mot
det bestående det centrala. Man ville ha en bättre tillvaro).
 
 

2014-06-22
22:33:37

Per Wahlöö
Innan Per Wahlöö och Maj Sjöwall skrev dekalogen
Romanen om ett brott där de skapade figuren Beck
skrev Wahlöö två romaner om ett framtida Sverige.
Den första hette Mord på 31:a våningen och var en
slags spaning om vart Sverige var på väg. Det hand-
lar om ett land där alla partier flutit ihop till mitten och
där alla politiska beslut fattas i samförstånd. Media
kontrolleras från central Stockholm och facket har bli-
vit ett serviceorgan åt makten. Den stora massan hålls
lugn med ett massivt utbud av underhållning.
Romanen kom ut 1964.
Man kan ju också se hur den mycket samhällskritiska
sviten med Beck i huvudrollen kommit att filmatiserats
och bara bli menlösare för varje år den visas.
Första boken i serien
 

2014-06-22
22:16:54

Den stora kärleken..............

2014-06-22
13:49:24

Planhushållning?
Vallöften som sträcker sig över två, tre eller fyra mandatperioder, haglar just nu över oss. Några exempel är, Alliansens 5 miljoner i arbete 2020, eller 5,5 miljarder till försvaret 2024. Förra veckan lovade de rödgröna i Göteborg 7000 nya bostäder 2021, och i Stockholm i veckan lovade Socialdemokraterna 22000 hyresrätter
till 2020.(God morgon världen P1).
Alliansen och de rödgröna verkar mer ha anammat planhushållning
och den planerade ekonomin framför marknadens mer anarkistiska
hållning.
 

2014-06-21
13:32:00

Två bilder
Polisen meddelar i Veckans brott att så många som 10% av
svenska män har någon gång betalat för sex. Det innebär att
jag några gånger per dag möter män som besudlar sig själva,
sina familjer och inte minst de kvinnor de utnyttjar med att be-
tala för sex. Så mycket jävla skenhelighet att jag mår illa. Alla
dessa män som är grunden för all skit som prostitution för med
sig. Hur skall vi överhuvudtaget kunna prata om jämlikhet och
jämställdhet om 10% av alla män stöder sexhandel aktivt .
I en dokumentär i P1 berättas om de kvinnor som faller för män
i fängelser. Det handlar i huvudsak om de kvinnor som på 70-tal-
et gick med i KRUM och som ville bevisa att alla kunde räddas
och att allt berodde på samhället. De flesta fick bittert ångra den
inställningen i ett liv i kaos. Kriminella är oftast bland de mest
egocentriska människor som finns och som snabbt utvecklar en
karaktär som i huvudsak handlar om att det är synd om dem i
första hand och offren i deras liv existerar inte. Det är först när
man tar avstånd från sitt kriminella jag, som vilket missbruk som
helst, som det kan bli en förändring.
Kvinnorna i dokumentären pratar om sina liv och jag fastnar för
en mening som en kvinna säger: han var ju lite farlig....
Det verkar var ett afrodisiakum för mången kvinna.
Martin Andersen-Nexö visste detta. I Pelle Erövraren låter han
sin huvudperson Lasse, som är en medelålders man, bli varse
om förhållandet. I kamp med yngre män vid höskörd så närmar
han sig en av pigorna på gården och hon säger leende till hon-
om:
-Men Lasse, du är inte farlig längre................
(vet inte om farlig har en mer mångbottnad betydelse på danska dock)

2014-06-21
11:59:29

Normalisering
I hade vi match. Juniorlaget mötte Utsikten. Under matchen
börjar piketer och civila polisbilar cirkulera i närheten av planen. En
moped kör förbi bakom publiken och en ung man håller sin huva tätt
över ansiktet för att ingen skall se vem det är( i efterhand funderar
jag över detta för han åker mot brottsplatsen inte från). Det visar sig
att en 32-årig man några hundra meter ifrån planen, vid en lekplats
i ett inhägnat villaområde, blivit skjuten. Han är skjuten i huvudet .
Han bar skyddsväst och var känd av polisen sedan tidigare. Det tro-
liga är att han inte blev skjuten på plats utan kördes dit.
Detta blir en nyhet...i en dag. Två dagar senare släpper media detta.
Nya och mer intressanta nyheter väntar på att släppas. Jag undrar
vad som hade hänt om en ung svensk man avrättats i Askim eller
Torslanda. Hade det då varit mer mediabevakning?
Vad som händer i Backa vet bara de närmast inblandade. De som
håller på med droger skyltar inte direkt med vad de gör. De lever i
en egen liten värld som få har insyn i. I denna lilla värld styr våldet.
Till synes små oförätter leder till ond bråd död.
Den stora skillnaden idag jämfört med för tjugo eller femtio år sedan
är att denna lilla värld är helt skyddad från insyn och att det finns vap-
en till alla som vill ha. Men den största skillnaden är att hela det soc-
iala skyddsnät som då fanns nu är borttaget. Inget pekar på att det
skulle bli bättre, snarare tvärsom. Vi har accepterat att det skall finn-
as förorter med hög arbetslöshet och en underklass som närmar sig
ett statiskt tillstånd. Vi skapar den miljö där gäng som vi känner från
USA och England. En miljö där det etablerade samhället skyddar sig
genom att bygga in förorterna med direkta och indirekta murar. En mil-
jö där kriminalitet blir en av de få vägar som finns ut och där man går
över lik för att få erkännande och pengar.
Det etablerade samhällets svar är signifikativt: mer poliser.
Det är ett svar som ger massan utanför murarna en signal om att man
faktiskt gör något. I själva verket cementerar man strukturer. Ja, man
utvecklar kriminaliteten. Fler poliser som åker runt och griper folk gör
det lättare för dem innanför murarna att rekrytera unga.
Vi ser bara början om vad som komma skall om inget radikalt händer.
De åtgärder som det etablerade samhället erbjuder räcker inte utan
tvärsom är åtgärderna kontraproduktiva. När man satsar på mer polis
säger man att det bara finns problem och att dessa problem bara kan
lösas genom repression.
Askim som är en rikemanskommun hade för några år sedan överlägset
flest ekonomiska brott i Göteborg och låg i nationell topp. Vad hände
där? Stora polisinsatser? Extra satsning på att lösa dessa brott? Såg
man ett problem att de ledande i samhället stal pengar från staten vil-
ket ju faktiskt är en stöld mot oss alla? Alla vet svaren.

2014-06-20
23:23:18

Vad vi är
Silvan Tomkins skrev teorin om affektprogram vilket
såg ut enligt följande. Han pratade om nio grundkän-
slor:
positiva
neutral
negativa

2014-06-20
22:48:00

frisyr
Man kan undra om alla VM-spelare vet
vem som var först med den löjliga frisyr
många har?
 
Japp Heinrich Himmler.
Som chef för SS, Reichsführer-SS, var Himmler högste ansvarig för Nazitysklands koncentrations- och förintelseläger och Einsatzgruppen. Han administrerade massmordet på minst 6 miljoner judar, mellan 220 000 och 500 000 romer,[1] miljoner polacker, ett stort antal krigsfångar samt homosexuella och fysiskt och mentalt handikappade personer.

2014-06-20
22:29:57

Islamkritiker

2014-06-20
20:43:37

Svensk midsommar
Nu är mången svensk sketfull och riktigt svensk.
En och annan Sdare sitter och surar och skyller
sin ensamhet på muslimerna. Om en stund skall
det fylleknullas och åter sitter en och annan Sdare
ensam och skyller också detta på muslimerna.
Veckan innan var det skolavslutning och då lipades
det över att svenska barn inte fick lyssna på psalmer
i kyrkan , också detta skylls på muslimerna. Man kan
fråga sig hur många av dem som vill tvinga in barn i
kyrkan som går på högmässa varje söndag. Där kan
de ju lyssna på psalmer till förbannelse.
Jag går inte till kyrkan och vill inte tvinga in mina nä-
ra och kära i dessa styggelser.
Vad har man för demokratisyn när man vill tvinga in folk
i kristen kyrka ?

2014-06-19
13:11:32

Sådan är imperialismen

2014-06-19
12:24:10

En världsbild
Jag har en världsbild som jag delar med många men
långt ifrån alla. Den bygger ju på att vi alla är varelser
på denna jord och att alla skulle må som bäst om vi
samarbetade och hjälpte varandra och att vi gjorde
det utan att inbilla oss att det något utanför det fatt-
liga som styr vår utveckling.
En sådan världsbild innebär att jag inte tar för givet
att folk ljuger eller att de medvetet begår dåliga hand-
lingar, att det finns orsaker till dessa dåliga handlingar
som vi kan göra något åt.
Jag tror, trots allt, att vi går ljusare tider till möter, men
om det hundra eller tusen år är svårt att sia om.
Utvecklingen idag ser väl mer ut som om vi är inne i
en återvändsgränd och springer tillbaka för att göra
samma misstag som tidigare. Imperierna har ju alltid
svårt att göra annat än fortsätta tills de krossas helt
och i den processen brukar det bli krig och några mil-
joner döda i dess spår. Oförmågan att lita till förnuftet
gör att många söker enkla lösningar inom religioner
vilket skall påtvingas andra och också här brukar ju
det innebära att några miljoner får sätta livet till.
Så visst kan det bli ett krig mellan stormakterna med
en religiös krydda men detta krig kan inte vara för
evigt och när det tar slut får vi börja om igen.
Det är ändå märkligt att nu när vi har tillgång till hur
mycket information som helst blundar vi som aldrig
förr. Vi söker snarare desinformation än påtvingas den.
Det är en paradox.

2014-06-19
00:26:06

vad nästan alla gör i dessa dagar

2014-06-19
00:05:27

Stolt
Idag hade en massa unga skrivarverkstad i klubbhuset. Det
var Made in Backa som stod bakom vilka jobbar med kultur
till unga i vår stadsdel. Dagens övning gick ut på att beskriva
vad som skapade trygghet för dem. De var familjen, skolan
och kompisar. I mitten på tavlan bland saker som skapade
trygghet i deras värld såg jag något jag kände igen. Där stod
mitt namn.

2014-06-19
00:01:54

Samma gamla historia
Israel går in på Västbanken och dödar unga som gamla.
Flera barn. Svensk media skriver att anledningen är att
tre israeler blivit kidnappade. Om då den israeliska mili-
tären i sökandet griper 150 personer kan jag tycka att
det inte är direkt finmaskigt nät de använder och ännu
mindre när de dödar barn.

2014-06-18
12:49:49

Livskvalite
Man pratar allmänt om hur man skall leva och fånga dagen.
Det är så mycket floskler att man baxnar. Vad göra exempel-
vis med tandvärk. Det moler och gör sig kontant påmind. Hur
jag än försöker tänka annat är det värken som vinner. Jag
sover sämre. Jag får sämre tålamod. Det i sin tur drar ner
mig i en nedåtgående spiral där allt bara blir sämre.
Det är lätt för människor utan krämpor att säga:Carpe diem!
 

2014-06-17
12:34:35

Hur lyckas man
Under den senaste 20-årsperioden har i princip all tillväxt
tillfallit den rikaste procenten på jorden. Alla övriga grupper
har stått stilla eller fått det sämre.
Hur är en sådan utveckling möjlig utan större protester om
inte annat från de grupper som ligger alldeles under?
Utveckling går ju mot katastrof.
Historiskt kan man ju se att dylika gigantiska orättvisor slut-
ar med skott och granater.
 

2014-06-16
17:09:11

Folk och folk
Pickety visar att när den rikaste eliten under de senaste decennierna
själva tagit allt vad tillväxten skapat så blir det kontraproduktivt. En VD
som tjänare en miljon euro presterar inte bättre för att han får 5 miljoner
euro. Det finns ingen evidens för det.
Men denna exempellösa berikning av eliten möts av stilla tystnad från
den liberal medelklass som tillåts skriva i media eller av våra politiska
partier. Man kan fråga sig varför denna tystnad?
Mer liv blir det när järnvägsarbetare går ut i strejk. Då ropas det på för-
bud. man säger att tredje part drabbas. När sedan andra arbetare går
ut i solidaritet löper eliten amok. Då skall det lagstadgas mot dylika strej-
ker.
Hur många parter drabbas av att de exempellöst rika fortsätter att berika
sig genom att avskaffa alla skatter som skulle kunna skapa ett välstånd
som skulle gynna alla?

2014-06-15
23:28:03

Fotboll som opium för folket....................

2014-06-15
22:22:08

En tragi-komisk Norgehistoria
Norge har utsett Solveig Horne till jämställdhetsminister.
Hon är medlem i Fremskrittspartiet som är ungefär sam-
ma parti som SD. Alltså det handlar bara om invandrare
och hur detta förstör den genetiska norska rasen.
Hur kan man utse någon sådant till jämställdhetsminister.
Nu är Horne inte bara ute efter invandrare.
Hon gillar inte homosexuella som hon menar också för-
stör den norska genetiska rasen.
Hon tycker att kvinnor får skylla sig själva om de blir våld-
tagna, vilket de bara blir av invandrarmän enligt denna Hor-
ne.
En bok för Hornes nattduksbord

2014-06-15
00:16:59

Besvikelser
Jag cyklade ut till Öckerö idag och laddat upp med
tre nyinköpta CDs.
Den första som åkte in i min bärbara CD(mycket moderna
termer här) var Steven Wilsons Insurgentes vilken är Wil-
sons första soloalbum.
Wilson är ledare för Porcupine Tree med vilka han gett ut
en massa album av skiftande kvalite. Wilsons senaste solo
album The raven that refused to sing är ett av de bästa al-
bum jag någonsin hört. Om man gillar progressiv rock och
jazzrock så måste man lyssna på detta.
Men Insurgentes är en katastrof. Det enda positiva med al-
bumet är att det är en ovanligt kort album sett till tid.
Bättre då Primo Victoria av Sabaton. Inte lika bra som Carolus
Rex men näst intill. Hårdrock med lite tanke. Tungt. I ett extra-
nummer sätter sångaren ribban. Låtarna är liveinspelningar.
-And now I gonna talk about my penis....Rise of the evil.......
Så det bästa till sist. IQ och deras dubbel CD Subterranea.
Det bästa av alla banden från andra vågen av progressiv rock
gör ytterligare en bra skiva som lämpar sig ypperligt till långa
cykelturer i medvind.

2014-06-14
23:59:36

En låt till alla som vill lida
https://www.youtube.com/watch?v=DHDYbXKeKpA

2014-06-14
23:00:58

Olika tänk
För några dagar sedan blev jag nära på påkörd av en Volvo.
Bilen snuddade mitt framdäck. Jag såg att kvinnan som kör-
de pratade i mobil. Jag vrålade av alla krafter och till min för-
våning stannade bilen femtio meter bort. jag cyklade dit och
slog på förarrutan. Kvinnan i bilen tittade storögt på mig men
vevade ner. Jag bad henne ge mig hennes mobil. Hon gav
den till mig och jag tog den och skickade iväg den så långt
jag kunde in i ett skogsnår. Sedan cyklade jag nöjt därifrån.
Jag har sedan dess blivit fundersam över de yngre genera-
tionerna. När jag berättar vad jag gjort upprörs ingen av att
det kanske var för hårt mot kvinnan i fråga(hon bröt ändå
mot lagen), nej, det som upprör är att jag kastat bort en mo-
bil. Flera har blivit riktigt upprörda över detta. Som om de
tänkt sig in situationen att vara utan mobil och i denna tanke
överfallits av sympati för den stackars mobillösa kvinnan.

2014-06-14
22:03:29

Fotboll är allt?

2014-06-13
22:39:32

ja,snacka om dubbla agendor

2014-06-13
14:19:00

inte särskilt populär
Jag är med på en kontaktsejt. Jag har aldrig varit aktiv där.
Men sejten föreslår ofta vad som sägs vara slumpmässigt
urvalda damer för mig att träffa. De är alltid yngre än jag
och nästan alltid vackra.
De som söker kontakt är alltid äldre och även i ett
objektivt öga inte särskilt bildvackra(kan säkert ha andra go-
da sidor). Jag fick en blink av en dam som satt väl förankrad
på en rullator, 78 år gammal, som tyckte jag var sexig.
Det är något i detta system som inte stämmer.
Jag ser på popularitetsbarometern att jag är iskall.
366573 är mer populära än jag.
Hur många kan vara mindre populära?
Jag läser en bok till istället.

2014-06-12
11:40:29

Vad kommer att hända?
ISIS rycker fram i Irak. Det mesta pekar på en stor urladdning
och att USA måste in och bomba. Det som alltid gällt att ett
folks frigörelse måste vara dess eget verk gäller även här.
USA kan bomba hur mycket de vill men till slut kommer de
och deras allierade att förlora. Vad detta ockupationskrig då
kommer att leda till är att det i slutändan blir en islamisk teo-
krati som segrar vilket kommer att skapa en värre regin än
Saddams.
Talibanerna kommer tillbaka på bred front i Afghanistan och
det är bara att lägga ett karbonpapper på utvecklingen i Irak.
Vad kan USA göra?
Ryssland sluter ett historiskt avtal med Kina. Makten förskjuts.
EU dribblar med Ukraina och hamnar i knät på USA mot Ryss-
land och Kina.
Sprickor i muren. Osäkerhet på vad som kan vinnas och förloras.
Krig är politik med andra medel.
Vad som än sker finns få ljus i tunneln. Imperialism mot annan
imperialism. Imperialism mot teokrati.
På 70-talet skrev man ofta om folket som skulle driva utveckling-
en mot något större gott.
Nu känns det mer som om folket drivs mot något större ont.

2014-06-11
22:47:42

dagens prestation
Dagens uppgift var att lyfta Brunnsboskolans kabare.
På bilden är jag Conchita Wurst och jag tycker att min
tolkning är 100%.
Gubbgängets tolkning av Svansjön lyfte också föreställ-
ningen.

2014-06-10
23:07:44

Alla har fått tiggare på hjärnan
Var och varannan dag kommer artiklar om tiggare. Det är
tiggare som förnedras och det är tiggare som slåss mot
varandra. Vissa vill förbjuda dem medans andra tycker
att de är symptom på något. Vissa ger pengar andra gör
det av princip inte. Vissa säger att de fattiga romer som
söker en sista utväg att få pengar till dagen medans and-
ra hävdar att det är ligor som styr tiggarna och att dessa
ligors ledningar lever gott på tiggarpengar.
Jag läser Blindbock av Arne Dahl och en del av historien
handlar om att maffian kidnappar människor som de sed-
an placerar i städer i Europa och håvar in alla pengarna
i egen ficka. Adler-Olsen har i Marcoeffekten om en klan
i Köpenhamn som gör likadant.
Varför detta fokus på tiggare?
Tiggare är ju inget nytt. För 23 år sedan gav Ordfront ut
Geremeks bok om fattigdom  i Europa i ett historiskt per-
spektiv. han skriver där om hur kyrkan på medeltiden gav
ett antal familjer tiggeriet som yrke och att det anbefalldes
av människor att betala dessa tiggare. De var en naturlig
del av samhället.
Så man kan fråga sig varför vi har denna moraliska
panik runt tiggare idag?
Ännu mer kan fråga sig varför man hatar tiggare? Ja,
det är verkligen en fråga att ställa.

2014-06-10
17:19:05

Fritidsarbetare med olika arbetsområden
Jag bor i ett område som understundom hänfaller i oro.
Denna oro tar sig ibland i uttryck av att man skjuter på
varandra.
Jag pratade igår med en av de som var med i dödskjut-
ningen för några veckor sedan. Han hade suttit en meter
från den som blev brutalt avrättad. Han bär spår av detta.
Rädslan finns där.
Inte många bryr sig om denne man och andra som försöker
att uträtta gott i områden där man kan få ett skott i sig om
man befinner sig i fel kretsar.
När man talar om fritidssektorn handlar det allt som oftast om
betydligt lugnare problem.
Och ändå, skall man få in en fot i det som alltmer tar sig form
efter internationella storstäders gängbildningar så måste man
rekrytera bland dem som bor där. Man måste ha en legitimitet
bland folk och man måste veta vad man skall göra och hur.
Men ingen kan förbereda sig på att sitta bredvid en avrättning.

2014-06-10
17:12:42

Den omedvetna eutanasin
En god vän har under senare tid kämpat med näbbar och
klor för att hans far inte skulle medicineras med neurolep-
tika och bensodiazepiner, allt för att han ville få kontakt på
slutet. Han kämpade och låg i och efter närmast handgrip-
lig kamp fick han rätt. Hans far vaknade till istället för att
bara tyna bort.
Nu visar det sig att många fler delar denna erfarenhet.
Så vad händer inom svensk långvård?
Skall vi inte kunna välja hur vi vill dö?
Vem kan ta ett beslut om det om man blir totalt bedövad
av Haldol(hur kan man ge det till en fysiskt sjuk person?)
och 10-20 andra bedövande mediciner?
Det är ju läkaren som bestämmer och dessa läkare brukar
ju ha några sekunder över till varje patient och vill man ha
tag på dem för diskussion är det inte tillgängliga och om man
inte är överens så håller kåren ihop.
Den goda viljan har en baksida. Jag tror ingen medvetet vill
döda gamla och dödligt sjuka men i all välvilja tar man bort
rätten till att få välja hur man vill sluta sina dagar.

2014-06-08
23:34:00

Det yttersta våldet
Jag lyssnar på en debatt om våld mot kvinnor.
Alla debattörer är självfallet emot-när skall man
få höra någon resa sig upp och säga att hen är
för våld mot kvinnor?
Hur skall man då komma åt det utbredda våldet
mot kvinnor?
Någon säger att man måste angripa våldet som
sådant och tar mycket sympatiskt upp ishockeyen
som exempel. Det offentliga våldet skapar vålds-
män.
Andra säger att vi tidigt skall prata med pojkar om
våld är fel.
Ändå tycker jag man missar det övergripande. Det
yttersta våldet är det som stater använder mot var-
andra och mot egna folk.
Om vi accepterar krig och repression för att lösa kon-
flikter blir det väl ganska uppenbart att man kan flytta
ner det till individuell nivå, exempelvis mäns våld mot
andra människor(ännu så länge står ju männen för huv-
udddelen av våldet även om kvinnor börjar ta för sig).
En stor kampanj mot våld måste ju börja med att man
säger att man inte accepterar någon form av våld. En
alltomfattande pacifism. Frågan är då bara hur man
skall agera mot dem som bryter mot detta förbud mot
våld?

2014-06-08
10:53:38

Strukturer som maler ned motstånd
Borgerligheten har vunnit de senaste 40 årens ideologiska
strid och omsatt denna seger i praktiken. De har byggt struk-
turer som vänstern inte ens bryr sig om att försöka riva och
bygga om.
Vinster i välfärden har blivit huvudfrågan istället för kampen
mellan privat och offentlig. Offentlig innebär demokratisk och
styrd av folkets behov.
Hur illa det än går finns inga krafter att ta strid för det offent-
liga. Järnvägen som blivit en katastrof i privata händer klar-
ara sig också från att ställas inför kravet att staten skall va-
ra huvudman. Av folket för folkets järnväg.
Skolan är en katastrof med alla privata intressen som skapar
en segregation som vi inte sett sedan förra seklets början och
när man dessutom har en byråkrati som skapar nya "reformer"
i parti och minut gör att utbildning i allmänhet satts på undantag.
När utbildning blir en fråga för varje enskild individ så drabbas
de sämst ställda hårdast.
Det är hög tid att tänka ut hur man vill forma samhället.
Att bara agera utifrån en regerande struktur förändrar ju föga.

2014-06-07
18:16:06

Olydnad är grunden för demokrati

2014-06-07
02:46:40

Demokrati och dialog
SD och deras likasinnade som exempelvis Exponerat ylar högt om
att de är demokrater och vill ha diskussion. Men hur ha en diskuss-
ion med någon som skriver följande:
Till skillnad från Pravdapressen(alltså expressen)........
....och det är inte tillåtet i dagens DDR-Sverige.
Lyder man ändå inte så kallas de statsavlönade terroristerna i den svenska röda armén in för att med våld rätta in det svenska folket i den statssanktionerade marxistiska ideologin.

Det ovan är inga kommentarer utan redaktionellt.
 
Jag undrar vad i den svenska samhället som idag skulle kunna
beskrivas som marxistiskt?
Expressen vänsterextrem?
DN som marxistisk?
 
Hur skall man kunna föra en diskussion med en hord av finniga
och solkänsliga vithyade utan det minsta begrepp om politisk filo-
sofi?
 
 

2014-06-06
23:45:24

Ja, man kan verkligen fundera över det

2014-06-06
01:08:00

Nationaldagen skiter jag i
Hur kan man bli yster över att fira sin nation?
En totalt meningslös dag.
De enda som kan glädjas en dag som denna
är nazister, Sverigedemokrater och monarkis-
ter.
Sverige är inget enhetligt.
Vi har klasser. De övre klasserna säljer ju ut
landet utan att blinka åt högstbjudande, och
har alltid gjort, de roffar åt sig av det som finns
och har inte en tanke på att dela med sig.
Jag har mer gemensamt med fattigt folk från
andra delar av världen än vad jag har med den
svenska överklassen. Mycket mer gemensamt.
Det finns svensk kultur som jag har med mig och
som varit viktig för mig men de som skapat denna
kultur har inte i första hand gjort det till svenskar
utan till människor varthelst de nu haft sitt ursprung.
Vi är människor som är skapta att leva i gemenskap-
er.
Vi är inte skapta att leva i nationer.
Nationer är som stora fängelser där överklassen över-
vakar, bestraffar och som äger nycklarna.
Så för min del ägnar jag nationaldagen åt fotboll.
Träning och match.

2014-06-05
14:05:00

Protester
Runt om i landet diskuteras om huruvida SD och Svenskarnas
Parti skall komma in på skolor för att visa sin politik. Jag undrar
i synnerhet Svenskarnas Parti  skall tillåtas. Då kommer vi att
få diskussioner om:
-Är judar mindre värda och organiserade för att ta över hela världen?
-Negrer skall utvisas ur landet då de är biologiskt defekta?
-Har Förintelsen ägt rum eller är det bara en bluff?
Var går gränsen för vad vi skall diskutera?
Om ett pedofilparti bildades där man propagerade för äldre mäns
rätt att ha sex med barn oavsett ålder skulle vi då släppa in dem
på våra skolor i yttrandefrihetens namn?
 
Hur skall man få demonstrera mot ett nyfascistisk parti som SD?
Jag kan tycka att man i huvudsak skall tvinga dem att diskutera
annat än etnicitet. Var står de i frågor som rör det arbetande folk-
et? Hur står de i arbetsfrågor? Deras förhållande till facket? Deras
förhållande till förmögenheter och beskattning av rika?
Svaren på de frågorna är att de står till höger om moderaterna och
det skulle säkert få en och annan LO-medlem att öppna ögonen.
 
 
Adolf och grabbarna hade en retorik innan de kom till makten och en helt annan
när de väl var där.
 
 
SD har en dold agenda och den avslöjas bäst genom att diskutera
med dem om allt annat än deras stora och enda huvudfråga nämn-
ligen etnicitet. Frågorna bestämmer svaren. Om man bara diskuter-
ar hur det är, som att invandrare är överrepresenterade vid brott,
utan att diskutera social tillvaro, spelar man SD i händerna. Över-
huvudtaget alla diskussioner som drivs utan klassperspektiv och
bara handlar om moral spelar SD i händerna.
 

2014-06-05
13:49:34

Vad det egentligen handlar om

2014-06-04
15:34:14

Hur komma förbi historien
Jag har en matchtröja nr 10 där det står DDR på bröstet.
Det var Jurgen Sparwassers tröja. Han som gjorde mål-
et på Västtyskland 1974 i det uppmärksammade mötet
de tyska staterna emellan.
Jag hade på mig den i förra veckan och en ung man titt-
ade på mig och sa: Eh, kommunist eller...............
Hur skall jag svara på det?
Ja kanske, men inte såsom det utvecklade sig öst. Inte så
som det blev i Kina eller Albanien. Inte så som det kom att
bli på Kuba. Definitivt inte så som det blev i  Kampuchea.
Men vad blir då kvar?
En god tanke som inte går att omsätta i praktiken?
 
Tanken är ju god. Ett bättre liv för alla där man utgår från
behoven och planerar därefter. Ett bättre liv där allt arbete
skall bli en mindre del av livet som istället skall ägnas åt
det man vill själv, kultur, barn och familj.
Att arbete i sig skall skänka frihet har ju fått en barbarisk
smak efter inskriptionen till ingång till Auswitch: Arbeit
macht frei.
 
Men hur få ut detta?
Hur få en diskussion om att man vill mer frihet och mer av
alla demokratiska fri- och rättigheter?
Hur få en diskussion om att utveckla demokratin och få bort
det klassamhälle som håller på att byggas upp till nivåer som
vi inte sett sedan 1800-talet?
 
Hur kan man tänka sig att få jakande svar på frågorna ovan om
det innebär att alla de med pengarna och makten måste avstå
sina rikedomar och privilegier?
Vi hade inte haft ett sekel av revolutioner om makten under 1900-
talet hade visat sig villiga att ta ett steg tillbaka. Vem startar revo-
lutioner om det finns andra vägar att gå?
 
Så hur forma en strategi för nutid och för morgondag?
Hur skall vi tänka?
Vad bör vi göra?
Hur skall vi göra?
 

2014-06-04
15:21:30

dagar av illusorisk glädje

2014-06-03
14:20:38

Avhysning på Lilleby
Vi hade skoldag på Lilleby och Sillvik idag. När jag rullade in
med cykeln stod där en massa polisbilar och en annan grupp
med gula västar som visade sig vara från Kronofogden.
De som skulle avhysas var resandefolk från Irland. Upp till 30
familjer hade rullat in på den stängda campingen på fredagen.
En tillrest kvinna på motorcykel sa att de hade försökt att ta
sig in på Hästeviks camping innan.
Det hela gick mycket lugnt till väga. Resandefolket samlade
ihop sig snabbt och gav sig iväg.
Jag pratade med en polis som inte var glad. Man kan säkert
säga att han inte var miljöpartist. han ondgjorde sig över att
resandefolket kommer varje år och i allt större grupper.
En annan man stannade på en fyrhjuling och pratade om allt
från resandefolk till romer. Han pekade ut över den tömda
campingen som var fyllt av skräp från de som varit där. Han
pratade om resandefollk och romer som folk som bara ser
sig som offer men som aldrig andas om det egna ansvaret.
Gruppen som lämnade Lilleby var vägarbetare och asfalts-
läggare.
Jag undrar över hur folkrasister ställer sig till denna grupp.
Resandefolk är ju i utseende mycket engelska. Vita och
småfeta, men i övrigt i social rang jämställda med romer.

2014-06-01
23:29:18

Äntligen!
Jag ser Beast of the Bering Sea på TV och ganska snart inser
jag att filmen är unik. Jag har sett mycket smörja i mina dagar
men denna film är den mest usla av alla.
För den rättrogne skall sägas att den också givits ut som Bering
Sea Beast utan att det nu spelar så stor roll.
Handlingen är inte djup. En man letar guld i havet. Han spränger
där han inte skall och han frigör en massa sjövampyrer. Mannen
dör. hans dotter och några medhjälpare synar mysteriet.
Det unika med filmen är att monstren är så dåligt gjorda att jag
undrar hur de tänkte där. Svarta plastkassar med två ficklampor
i och påklistrade buttrickständer. Det unika är att det inte finns
en antydan till att detta är inte särskilt bra utan alla spelar över
som vore det en Shakespearpjäs, vilket det alltså inte är.
Så filmen vinner i längden. Mot slutet blir det en skrattfest som
ingen annan film med ambitionen att få mig att skratta hade lyck-
ats med. Så Best of the Bering Sea är ett mästerverk i kategorin
omedveten humor, ja, en klassiker i vardande.
 
 

2014-06-01
20:21:37

Trötthet
I helgen satt jag och pratade med några vänner om
hur man är mot sina barn. En sa att hon ibland när
hon var trött skällde på sin barn men att hon fick dål-
igt samvete och senare kunde prata sig ur situationen
och de kunde båda känna sig bekväma efteråt.
För många år sedan hade jag en konflikt med min ena
son. Jag var skittrött och jag skällde på honom för någ-
ot jag sedan länge glömt vad det var. Något senare an-
fölls jag av dåligt samvete och jag gick till honom och sa:
-Jag är ledsen att jag skällde på dig men jag var så jäv-
la trött.
Han tittade på mig med stora ögon och sa:
-Du säger att du är trött.....va fan tror du inte jag är?