leifsjoqvist

2012-01-31
11:58:23

veckans I-landsfråga
När några skolor vill införa köttfri måndag så
blir det debatt. Hur är det möjligt? Vad skulle
det göra att man en dag i veckan avstod från
korv eller inälvsmat?
Argumnetet om valfrihet är så uselt att man
borde skämmas. Det finns en lång rad frågor
där barn inte får ta fullt ansvar och de allra
flesta anser att det är bra att barn inte fär väl-
ja om de skall dricka alkohol, röka eller sniffa
kokain.
Vi lever i en överkonsumtionens tid och det när-
mast maniska köttätandet är en krutdurk. Om vi
höll oss till att äta det goda köttet skulle det inte
vara någon fara, men kött till alla måltider är en
styggelse.
Jag gör just nu en grönsakssoppa och från början
hade jag tänkt att ha i köttfärs men sedan undra-
de jag varför. Jag har vitkål, morötter, lök, potatis
och paprika som jag kört i mixer. Jag smaksätter
med chilli, ajvar och buljong. Det blir gott och vad
skulle köttet göra här. Det är ju chillin och ajvar
som bestämmer i vilket fall.
Så mer grönsaker och rotfrukter. Dunka på med
kryddor och man behöver inget kött. Grytor och
soppor är bra mat särskilt nu på vintern.

2012-01-31
10:34:25

Den tomma döden
Jag läser på Text-TV att elva dödats i en drönarattack
i Jemen. Det är en liten notis. Ingen kollar vilka som
dödas. Långt senare kan man få reda på att det var
några barn och några vanliga medborgare.
I nuet, och det är alltid det som gäller, är det de som
attackerar som har sanningsprivilegium.
USA kan allstå döda världen över utan att behöva ta
ansvar för alla oskyldiga som dör i dessa förarlösa
flygplansattacker.
Självklart säger de som denna gång att det är ledan-
de terrorister som dödats i ett kliniskt rent angrepp
där bara skyldiga dör.
Hur skall man förstå?
Det kommer vi inte att göra förrän den dag drönarplan
sveper in över europeiska städer och beskjuter skolor
där barn kommer tillskada eller dör.
Så ser världen ut. Ingen bryr sig om afrikanska, arabiska
eller asiatiska barn dör.
Det är väl en form av global rasism.

2012-01-30
11:53:24

Näää


Bilden ljuger. Tänk på alla dessa män som tycker
att de efter 40 fortfarande tror att de är 20 och
utsätter unga flickor och kvinnor för tröttsamma
närmanden.

2012-01-30
11:40:31

På sidor av samma mynt

Jag pratade med en ung man igår. Han bar
på mycket. Det var konflikter hit och dit och
oftast i positionen som utsatt.
Hans medvetande var ärrat. Jag är inte säk-
er på att han bearbetat sina demoner så väl
som han hävdade.
När jag möter dessa människor så tänker jag
på hur mycket vi döljer i våra möten. Vi säger
att allt är väl men ytterst sällan är det så. Vi
har vårat bagage och vi släpar på det utan att
be om hjälp.
För, att be om hjälp är att visa svaghet och om
det är något vi allergiska mot i vår kultur är det
att vara svag. Vi erkänner inte det, men gå till
dig själv eller närstående och se. Nästan alla är
välvilliga till att hjälpa men inte att be om hjälp.
Att be om hjälp är att vara svag.

Jag tänker också på vem som är offer. Vem som
i längden får bära mest bagage.

I mitt unga liv hamnade jag i olika tider på olika
sidor.
Under mellanstadieklasserna var jag aktiv i mobb-
ning av en kille som gick i hjälpklass. Han var envis
och gav inte efter vilket gjorde att jag och andra
triggades ännu mer. Det tog slut efter en konflikt
i Redbergsparken när han började att gråta. Han
var knäckt. Den känslan jag fick då var det värsta
jag upplevt i mitt liv och det sitter som ett stigma
i mig 40 år senare. jag försökte att kompensera
men jag visste inte vad jag skulle göra och det var
för sent.
Några år senare blev jag beskylld för att ha tjallat
på en vän. Det hade jag inte gjort men det brydde
de sig inte om. Under sex månader var jag på vakt
för att inte hamna med dem. De fick tag på en ann-
an vän som de slog sönder och samman. Det var
allvar. Efter sex månader beslöt jag mig för att ta
smällen. Jag mötte två av mina jägare en sen kväll
på väg hen från handbollsträningen. Det hände ingen-
ting. Jag sa att jag skulle slåss om så krävdes.
Dessa sex månader är ingenting i jämförelse med
händelsen i Redbergsparken. Jag vann ju något i
min egen kamp men i parken fick jag bara bekräft-
at att jag var ett svin.

2012-01-29
22:10:50

Skammen som inte bara kan tänkas bort
I Eva Kärfves senaste bok Det moraliska spelet kan
man läsa om den etiska debatten om skuld och skam.
Skammen kräver åskådare eller andra människor.
Skammen är något som plockar isär självkänslan.
Utan självkänsla faller man och kan begå destruk-
tiva handlingar både mot sig själv och andra.
I dagens KBT-dominerade klimat handlar det
bara om att tänka rätt. Man skall tänka bort
kränkningar.
 
Det är dock inte så enkelt. Hur många saker har
vi inte ens uppe i vårt medvetande? Hur många
saker har vi inte förträngt för att leva lättare?
Det är saker som inte bara kan komma fram i
samtal och i en miljö som ger trygghet och där
miljön är jagstärkande.
Det räcker inte med att bara ta sig i kragen.

2012-01-29
10:16:04

Religiöst förtryck
Från det att boktryckarkonsten fick fotfäste så
finns det dokumenterat dansepidemier i Europa.
Människor som i stora grupper drev runt och dans-
ade i trans. Många dog och makten stod handfall-
en inför dessa epedemier.
Idag förklarar man detta med att det var en konse-
kvens av fattigdom och religiöst förtryck.
Det kollektiva medvetandet vid denna tid handlade
om att leva enligt Bibeln och att i livet efter detta
undgå skärselden.
Kyrkorna och klostren skodde sig på bönderna via
tionden. Undernäring var vardag och svält stod bak-
om dörren.
I detta ideologiska tryck försvann människor i ett
slags psykotiska rus som yttrade sig i manisk dans
och i kollektiv.

2012-01-28
19:44:10

KD och kvinnor
Vid valet till första vice ordförande gick en kvinna
från Jönköpings distrikt upp och rekommenderade
Maria larsson.
Motiveringen var att Larsson vill införa Gnosjöandan
även inom kvinnodominerande yrken.
Herregud! Under senare åren har de kvinnodominer-
ande yrkena fått privata huvudmän vilket har inne-
burit att skattepengar har förvandlats till vinster till
företag som nästan uteslutande består av män.

2012-01-28
19:28:51

Neverending story
I mitten på 80-talet var jag i Oslo på en
stor konferens om läget i Tredje Världen.
En av talarna där hette Lloyd Timberlake
och han pratade om svälten i Afrika och
då i synnerhet i Sahelområdet.
Några av orsakerna han pekade på var det
ojämlika varuutbytet vilket var att Afrikas
stater koncentrerade sig på råvaruproduktion
och då gärna ett eller några få produkter.
Detta gjorde ekonomierna oerhört sårbara,
inte bara för världsmarknadspriser utan ock-
så beroende på klimat och krig.
Detta år ropar FN att 8 stater i Sahelområdet
är på gränsen till en stor svältkatastrof. Igen.

Hur många miljoner barn skall svälta ihjäl inn-
an vi får en ordning som faktiskt globalt säger
nej och stopp?
När skall det geopolitiska spelet innebära att
man inte understödjer lokala krig för att komma
år råvarumarknader?
När skall USA, EU eller numer Kina agera i annat
än för egna fördelar?

När skall Afrikas folk få de ledare som faktiskt gör
ett arbete som syfter till att göra det bättre för alla
folk på kontinenten och inte bara för den egna klass-
en eller klanen?

2012-01-28
19:20:39

En själsfrände

Jag har burit på en åsikt under många år
som gränsar till att vara en fördom. Av den
anledningen blev jag glad nör jag kollade
på Özz Nujem i RAW igår natt. Nujem pra-
tade där om jugoslaver. han jämförde med
den stukade svensken som oftast går och
tittar i jorden och aldrig tar för sig.
Den jugoslaviske mannen, enligt Nujem, lär
sig tidigt att dra ihop skinkorna, sätta fött-
erna i tio i två och spänna ut bröstet och vi-
sa att han äger världen.
Kan det sägas bättre?

2012-01-28
12:49:21

Den förste terroristen
Emile Henry sprängde 1894 en bomb på ett cafe
i Paris. Aktionen var en hämnd för flera avrättning-
ar av anarkister världen över. Henry kom från en
familj av revolutionärer. Han far hade varit komm-
unard under Pariskommunen(1870-71)och förvis-
ats efter kommunens fall.
Henry fängslades och under rättegången försvarade
han sig med att ingen i borgarklassen är oskyldig.
Henry giljotinerades.
1894 försöker den franske anarkisten Martial Bour-
din spränga Greenwich men tas på bar gärning av
polisen.


Dessa händelser får Joseph Conrad av skriva roman
The secret agent(Anarkisten). I romanen får vi följa an-
arkisten Mr Verloc. Conrad går på djupet med sin rom-
anfigur och vi får följa vad som sker med ett sinne som
följer ändamålet helgar medlen.
Conrad komplicerar historien med att veckla in en rysk
diplomat som vill iscensätta terrordådet för att på så
sätt få igång en internationell kampanj mot terrorismen.
Anarkisterna hade ett starkt fäste i Ryssland(läs Andrej-
ev och hans En berättelse om sju hängda)
Frågor som väcktes av Conrad kvarstår än idag.
Varför blir man terrorist?
Är individuell terror värre än statlig terror?

Tiden gav på 70-talet ut en serie som gick under
namnet Ryska klassiker och som var en guldgruva
för en ung litteraturtörstig man

2012-01-28
00:23:33

existentialism
i serien "Tyst vittne" första avsnittet från 2011 skild-
dras problematiska ställningstaganden i tillvaron.En
känd hjärnkirurg räddar en man från en hjärntumör
och denne man mördar något år senare en åttaårig
flicka och våldtar henne efteråt.
Samme hjärnkirurg tar på sig mordet på tre patient-
er på hans sjukhus. Alla tre har bränt sina ljus i bäg-
ge ändar och man kan tolkar det som han dödat dem
för att de fick leva när en oskyldig åttaåring mördad-
es utan annat än att kom kom ivägen för en psyko-
pat.
Dock är det läkarens depressiva dotter som mördat
och hjärnkirurgen skjuter vilt omkring sig och blir
skjuten av polisen och det för att ta på sig skulden
för de tre döda in i sin egen död.
Det fungerade bra som TV. Det fungerar inte lika bra
som resume.

2012-01-27
22:43:43

Vetenskap
En ny amerikansk undersökning visar att ju
större tallrikar du använder ju mer mat lägg-
er du på tallriken.
En mycket viktig vetenskaplig upptäckt.

2012-01-27
19:41:05

den demoniserade förorten
För ett år sedan var P1 ute i en förort i Södertälje.
Några ungar där sa att de skulle "klippa tung av"
politiker. Alla unga i förorten landet över visste då
att grabbarna citerade laserturken som i sin jakt
på lasermannen i Malmö tog till övertoner. Bara
den styrande överheten tog grabbarna på orden.
När Janne Josefsson är i Backa vill han skapa rub-
riker och skildrar polisers övermannande av en
ung grabb. Inget om att polisen tog in personal
utifrån vilka var nervösa och olämpliga för jobbet
och satte de i området arbetande poliserna i kar-
antän. Polisen var en lika stor skapande kraft
som unga männen i Backa själva.
Media söker våldet och den organiserade krimi-
naliteten, vilken också är en produkt av samma
media.
Förorten dyker upp som demon när den uppmärk-
sammas. Invånarna där stigmatiseras som blattar,
knarkare, kriminella eller bara medellösa.
Jag som boende i en av dessa stigmatiserade för-
orter(även om Backa inte egentligen är en förort
som de mer kända utan mer som ett medeltal i
allt i Göteborg)förvånas över hur detta stigma gör
att man:
-inte vågar köra fram ambulans(en dog)
-stänger av busstrafiken
-polis som uppmanar "vita" barn att flytta därifrån
-alltid uppmärksammas negativt i media
-taxi som inte kär till Backa
-reaktionen man möter, alltid negativ, när man säger
 att man är från Backa.

Jag hör aldrig någon som talar klass om problemen
i förorten  eller i Backa.
När det kommer på tal så handlar det om etnicitet.
Konflikterna i förorten skulle alltså ha kulturella för-
klaringar.

Klass lyser också igenom när medias små över- och
medelklassynglingar skall in i förorten och prata med
gängen som om de stod i varje gathörn och helt be-
stämde förotens agenda. jag har full förståelse när
ungar attackerar media närde uppför dig så som de
gjort under senare år även om jag vet att det är kon-
traproduktivt.

Vem skriver om allt det arbete som görs för att göra
situationen bättre?
Vem skriver om vad det kan bero på att läget i exem-
pelvis Backa varit gott under snart ett år?

Man fattar hur allvarlig klyften blivit när invandrare frå-
gar mig om jag verkligen är svensk. Orsaken är att jag
behandlar alla människor lika och bedömer dem utifrån
deras handlingar och inte deras ursprung. Det borde få
en och annan förespråkare av monokultur att skämmas.
Man fattar hur allvarlig situationen är för unga invandrare
när de efter valet 2010 frågade mig om de skulle utvisas
när Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen.

Det är märkligt att skulden alltid läggs på förorten självt.
Orsakerna hittar man bland invandrare och de kriminella
gärna i kombination. Bidragsberoendet söks också som
orsak. Åter igen, när görs en klassanalys?

Vem ser att berikandet av de redan rika skapar konflikter?
När vi kan ge bort miljarder av skattepengar till företag som
är satte att sköta vård, omsorg och utbildning.
Varför inte storsatsa bort arbetslösheten och brist på utbild-
ning i förorterna?
Vem vill ha kvar de stora klassskillnaderna?
Vem tjänar på det?
Varför ropas det offentligt bara efter polisiära lösningar på
ett socialt problem?

2012-01-27
10:44:52

Cykeltjuven
I förrgår skulle jag som vanligt på eftermiddagen
hoppa på min cykel och trampa iväg till klubbhuset
då jag till min förfäran upptäckte att cykeln var bor-
ta. Till en början kände jag inte så mycket utan tänk-
te att det var ett missförstånd av något slag. När jag
sedan kom hem på kvällen började däremot ilskan
att växa och tankar om torty och ond bråd död väx-
te sig allt starkare. I mitt inre lokaliserade jag möj-
liga tjuvar i närheten och jag tänkte aktivera nätet
för att få tillbaka min cykel. För sex år sedan när
min cykel försvann var det tillbaka på en halvtimma
när rätt personer kontaktades.
Jag mindes också för tio år sedan när en knarkar-
jävel snodde cykeln mitt framför ögonen på mig när
jag var inne och handlade och jag mindes hur ohygg-
ligt frustrerad jag var när jag inte fick tag i honom.Det
skilde en meter då på liv och död. Jag vände upp och
ner på Aröds boende för missbrukare men den gången
fick jag aldrig tillbaka cykeln. Några månade senare
såg jag en man med psykiska funktionshinder cykla
på den och lät det vara. Knarkarjäveln hade väl sålt
den för några hundralappar.
I förrgår kväll lät jag allt bero till torsdagsmorgonen.
I min lista över misstänkta fanns nu också hantverk-
arna som avrit i uppgången och dragit nya sladdar.
På torsdagsmorgon ringde jag husvärden och bad
honom kolla cykelrummet under dagen. Jag har in-
te nyckeln dit.
När jag kom hem på eftermiddagen stod min cykel
på plats igen. Det visade sig att det var hantverkar-
na som ställt in den där.
Jag pustade ut och berömde mig själv för mitt stora
tålamod och rättspatos.

2012-01-26
16:17:01

Väntat
Det var en skidåkare från Sollefteå
som när det kom till pengar var på

i förhandlingar visade han sällan balle
när det kom till Juholt ropade han:rulla skalle

Vi andra tittar mot skyn och undrar:ska det vara så!

Löfven är en typisk högersosse.
Han skulle kunnat vara mannen bakom arbets-
linjen.
Sossarna tar ett steg tillbaka, mot mitten och
som väntat handlar det om att till varje pris
återta regeringsmakten och skydda de egna
politiska karriärerna i första hand.

Metall och LO har ju under de senaste decennierna
fallit ihop ideologiskt och blivit likt SAP en organisa-
tion som skyddar egna och andras privilegier.

Vi rusar mot en korporativ stat.
Vem behöver partier om alla tycker
lika.
Det blir bara särintressen om vädjar
om resurser och de som har varder
givet.

2012-01-25
15:20:19

Glada tjejer
Om jag hade en tanke om mig själv som en
väl bevarad 53-åring med både kropp och sin-
ne som en yngre man så tog tjejklassen i fot-
boll död på detta idag.
På bussresan hem uttryckte en av tjejerna att
dagens outfit (stövlar, overall, svart tjockjacka,
lilafläckig mössa med tofs och till det Nettopåsen
med boll och västar)klassade mig som en alko-
holist.

2012-01-25
15:17:27

Den nya tiden
I mänga kommentarer till Juholtaffären så kommer
det fram åsikter om att socialdemokratin skulle vara
från en annan tid. Det är en kritik som syftar till ett
monomant tänkande.
De som yttrar detta tänker i Fukuyamas fält. Denne
hävdade ju att med kommunismens fall hade liber-
alismen segrat och att vi nu bara hade att följa de
liberala dogmerna till tidens ände.
Det är ju en närmast nazistiskt idetradition. Nazister-
na pratade om den enda vägen och tusenårsriket.Om
man vill var intrikat skulle mna också kunna hävda att
det är kommunistisk tanke då kommunismen enligt
ideologin skulle ta över efter socialism och då skulle
samhället vara klasslöst och inte längre ha behov av
andra ideologier som syfter att till att lyfta olika klass-
er.
En sann demokrat inser ju att det finns klasser och grupp-
er osm behöver representeras.
En sann demokrat inser att det alltid kommer att finnas
skillnader och konflikter mellan dessa represenatanter.

Så vad det handlar om är att hitta former som bäst till-
varatar dessa representanter och hitta sätt att bäst reda
ut alla konflikter.

Den individuella liberala vägen är en väg. Det finns många,
många fler. De allra flesta inser vid närmare eftertanke att
samarbete och kollektiva lösningar på solidaritetes grund
är det bästa sättet att hantera dagens och morgondagens
utmaningar och konflikter.
Idag gäller det att ta kamp för just detta synsätt.

2012-01-24
09:51:39

Lejonet, åsnan och räven
En Partistyrelse, en Juholt och en Opposition hade slagit följe
och givit sig ut på jakt. Ett stort byte fingo de. När de
tyckte sig fått nog, tillsade Partistyrelsen Juholt att för-
dela bytet mellan de tre jägarna. Juholt delade det i tre
lika stora delar och bad de två andra välja var sin del.
Men Partistyrelsen blev så uppbragt  över detta sätt att
dela att de tog och åt upp Juholt i en handvändning.
Därpå befallde de Oppositionen att dela bytet.
Oppositionen delade det så att de lade alltsammans i en
stor hög åt Partistyrelsen, utom en liten, liten bit som de
sparade åt sig själv.
-Käre vän, sade Partistyrelsen helt förnöjt,vem har lärt
er att dela så där bra?
-Juholts öde, ers exellencer, svarade Oppositionen.

Bäst att taga lärdom av andra olyckor

Fritt efter Aisopos


2012-01-24
07:34:36

Vem behöver fiender
Juholt väckte hoppet om en klassisk socialdemokrati. Inte
sedan Palmes dagar har någon så tydligt markerat skillnad-
er i politiken som Juholt.
Vi har sedan Palme dog haft en lång rad borgerliga sossar
där jag ibland undrat vad de gör i SAP.
Den gamle trotskisten Klas Eklund tog över efter K O Feldt
vilken var den som krattade gången åt det borgerliga.
Idag är SAP ett part som styrs av ett kameraderi. Karriär-
ister som ser partiets storlek bara som ett sätt att öka sitt
eget inflytande. Österberg, Östros, Nuder och alla de andra
är affärspolitiker och karriärister.
Det är självklart att de såg Juholt som ett hot. Om det skul-
le börja pratas klass och kultur såg de ju sina vinkällare hot-
ade.
Symptomatisk är att LO-Wanja var drivande. Under 70-talet
förfasade vi oss över Japans gula fackföreningar. Vi tyckte
att de var företagens förlängda arm.
Idag är de ju revolutionära i jämförelse med vad svenska LO
håller på med och då särskilt LO-Wanja.
Det är bara att hoppas att SAP spricker. Då skulle Reinfeldt
regera en period till men då skulle också ett reellt vänster-
alternativ kunna byggas.
Om så sker skall man komma ihåg att Juholt bröt marken.

2012-01-22
10:34:41

Så kommer Socialdemokratin att göra
Om jag var huvudstrateg för SAPs framtid skulle jag
handla enligt följande:
-Margot Wallström är nödvändig och den ende som kan
 ersätta henne är Tomas Bodström.
-Med Wallström kan man starkare profilera en borgerlig
 feminism och driva frågor om fler kvinnliga chefer och
 högre löner för kvinnor i medelklassen(en sann feminism
 skulle ju driva Kommunals rätt till massiva lönehöjningar)
-Bägge kommer att problematisera invandringen och fok-
 usera på förortens kriminalitet och faran för islamism.
-Bägge kommer att föra Sverige längre in i underlivet på
 Tyskland och Frankrike.
-Bägge kommer att ta strid mot Moderaterna och vara ännu
 mer arbetslinje än de.
-Bägge kommer att korrekt att möta media och få dem att
 arbeta med istället för emot. De är ju släkt med mediakåren
 och med i storstadsmaffian

Den fråga som de kan profilera och ta strid mot regeringen
är de privata vård, skola och omsorgsvinster som stör de
allra flesta svenskar. SAP kommer att ta strid men med för-
nuft. Man kan gnaga på den hand som föder en men inte
bita i den.

Hur stark är viljan till verklig socialdemokrati inom partiet?
Finns det kvar medlemmar med minsta kunskap om partiets
program och historia?
Är det så att vi amerikaniserats så mycket att medlemmar
inte betyder mer än att affischera och stå i partibås när det
är val?


2012-01-21
21:19:38

The Shield
Nu har jag kollat 5 årgångar av The Shield och det
är den näst bästa polisserie jag sett. The Wire är
oöverträffad och mästerverket.
The Shield är dock bra. Här finns intressanta karak-
tärer och det finns ett klart klassperspektiv. Det är
också tydligt att när det etniska blir primärt hamnar
man i en återvändsgränd. När vita ställs mot svarta
eller chicanos försvinner ju huvudkonflikten.
Det USA som här framträder är ett korrupt samhälle
där människor försöker att leva. Huvudpersonerna är
ett specialteam som skall hålla gängen stången.Led-
aren Vic är mån om sin grupp, lever för att vara polis
och älskar sin familj. Hans andra sida innehåller stöld,
mord och otaliga kvinnoaffärer. Två av hans barn har
autism. Chefen Aceveda blir våldtagen och Julian käm-
par för att kontrollera sin homosexulalitet med sin krist-
na tro.


Få om ens någon är riddare. Alla har sina små hang-ups.
Serien tar dock inte ställning. Man känner sympati med
Vic och hans gäng och har förståelse för alla deras avig-
sidor.
Det L A som skildras har fastnat i sina grupperingar och
ingen kan ta sig loss. I den verklighet som är finns bara
enskilda som försöker att göra skillnad. Det räcker inte
för att få en riktig förändring.
Det L A som skiildras är ett Sverige om ett antal år om
vi söker att kopiera det amerikanska samhället.
Gängkriminalitet kan inte besegras med polis och våld.
Tvärsom innbär särskilda elitstyrkor, brottsprovokationer
och undercoverpolicy att man bara dras in en kriminell
värld som då sätter agendan.
Hur skall man komma åt prostitution, droghandel och bruk
och beskyddarmakt vilka är de tre stora centra runt vilka
kriminella gäng bygger sin verksamhet?
Hur skall man bygga sociala nätverk som inte tvinga in unga
fattiga i dessa gäng, vilka erbjuder brödraskap och ett socialt
sammanhang och ett sätt att försörja sig i ett samhälle där
arbetslösheten är ett sätt för makten att söndra och härska.

The shield är värd att tittas på. Den har en stark vanebildande
effekt. varje avsnitt har en cliffhanger som gör det näst intill
omöjligt att sluta titta förrän den sista skivan gått till slut.

2012-01-21
17:07:55

Eritrea
idag satt jag och pratade med en man som är
född i Asmara huvudstaden i Eritrea. Han kom
till Sverige på 90-talet och har levt här sedan
dess.
Eritrea stred ju för självständighet mot Etiopien
sedan 60-talet och gerillan EPLF vann ju till slut
denna självständighet och har styrt landet sed-
an dess.
Det har ända sedan befrielsen varit konflikter med
Etiopien och ett gränsområde mellan länderna har
varit källa till en aldrig slutande konflikt. Internat-
ionella domstolen i Haag har dömt till Eritreas fördel
men Etiopien vill ha förhandlingar.
Denna konflikt innebär att Eritrea är i stidsläge och
det är i det perspektivet man skall se fängslandet
av Isaac och många andra.
Dock kan man önska en större diplomatiskt driv av
de styrande i Eritrea. De får inte OAU med sig och
de hamnar ständigt i konflikt med USA.Å andra sid-
an känns det ju upplyftande att någon tar strid mot
världens enda supermakt.
Man skulle ju önska att Eritrea fick fred. Landet har
massor av exileritreaner som ställer upp ekonomiskt
och som är välutbildade.
Jag har inte så svårt att förstå att exileritreaner inte
till fullo tycker att de svenska kampanjerna för Isaac
är överdrivna. Hotar man landet Eritrea sluter sig eri-
treanerna och stödjer sin regim.

2012-01-21
15:41:06

Splittring nära?
När nu VU sparkar Juholt skall det bli intressant att
följa vad som händer. Jag skulle tro att gräsrötterna
i partiet är på Juholts sida. Han har ökat pressen på
borgerligheten och visat på skillnaderna i landet. Han
har visat upp klasssamhällets smutsiga byk.
De som sparkat honom tillhör den borgerlighet som Ju-
holt velat bekämpa.
Man skulle önska att gräsrötterna tog kamp och tog
striden fullt ut. Sverige behöver ett vänsteralternativ
och ett SAP med en borgerlig ledning är inte det alter-
nativet.
Under de närmaste åren är det bättre att SAP fort-
sätter att krisa och lämnar bakdörren öppen till V.

2012-01-21
11:58:26

Solidaritet

Idag upplever jag det som svårt att avgöra om
katten är vit eller svart eller om färgen ens har
betydelse. Deng Xioping sa ju på 70-talet angå-
ende teorin om tre världar att det spelar ingen
roll om katten är vit eller svart bara den fångar
möss.
Då handlade det om att stödja Unita i Angola
vilken hade stöd av USA och Sydafrika i kriget
mot MPLA som hade kubanska trupper och stöd
av Sovjet. I bakgrunden fanns också FNLA som
hade klanstöd från Zaire.
Då handlade det om att Sovjet var den aggressiva
supermakten och USA en tandlös tiger. Då var fien-
dens fiende min vän.
I Afghanistan stöddes talibaner i kampen mot Sov-
jet.

I detta gav Sven Lindqvist ut Elefantens fot,en
bok om solidaritet. Där skriver Lindqvist att soli-
dariet fungerar om det finns en gemensam värde-
grund. I Afghanistan handlade det om att små män-
niskor tog kamp för sitt nationella oberoende mot
en supermakt. Detta stod över kvinnans rättighet-
er eller homosexuellas rättigheter.

Idag är allt svårare. Islamitiska stater och grupper
har ju ett jihad på programmet. Inget pekar på att
de vill stanna upp inom ett lands gränser. Vad är
den gemensamma värdegrunden?
I Mellanöstern och arabvärlden så handlar det om
att palestinierna skall ha en stat inom 1967 års grän-
ser. I resten av regionen att allmänna och fria val
blir varje stats styrelseskick.
I Afghanistan handlar det om att afghanerna skall
ha rätten till sitt eget land oavsett vad som styr.
Det är i första hand folkets egen kamp som skall
avgöra ett lands styre.
Ingen skall inbilla någon att USA eller Väst är där
bara för att säkra upp kvinnans rättigheter eller
skydda sexuella minoriteter. Till sådana kamper
har aldrig stater eller vapenindustrier givit sina
resurser.
Problemet är dock att jag inte kan se något pos-
itivt egenvärde att stödja militant islamism. Är Sha-
bab bra för Somalia? Är det bra att somaliska agen-
ter värvar soldater i svenska förorter och i detta
syfte utbildar dem i militant islamism?
Det är skillnad på vita och svarta katter idag. Det
finns en huvudfåra inom islam som är sekulär eller
som åtminstone inte anser att Islam skall styra
statens styrelseskick. Det är den delen som skall
ges solidaritet.

2012-01-19
14:40:55

Märkliga turer runt Juholt
Idag kanske Juholt får sparken och det har varit
en märklig tid. Först alla dessa mediadrev. Varje
gång Juholt uttalar sig är det förstanyhet. Det är
krigsrubriker och sällan eller aldrig till hans fördel.
För det andra alla dessa ledande sossar som off-
entligt uttalar att de vill att han skall avgå. Det
är fraktionism i dess yttersta prakt. Det är också
ett klart trendbrott mot historien och mot hur man
skall agera i en organisation. Inte ens sossarnas
fiender hade kunnat skada partiet så mycket som
ledande sossar gjort under Juholt tid som ordföran-
de. Det är svårt att se annat än att Juholt kom
till posten som ordförande under stor kamp.
Det är också så att Juholt är medlemmarnas man.
Ingen i hela riksdagen har så många personröster
som han. Det skapar ju ett perspektiv i hur vårt
samhälle fungerar idag.
Juholt är inte heller den innersta kretsens man. Han
åker hem på helgerna och deltar inte i socitetsliv-
et som andra ledande sossar.
Juholt har också vässat partiets politik. Det har var-
it mer av välfärd- och klassfrågor än på flera decennier.
Men ändå, hur har lednade sossar tänkt när de under-
minerat för Juholt?
Vem har de tänkt skall ta över?
Om de nu tänker sätta in en ur den innersta kretsen
och bli mer borgerliga i sin profil då kommer ju kräft-
gången knappast att stoppas upp.

2012-01-19
14:02:15

Tvång
Jag är nu inne på säsong 4 av poliserien The Shield.
Det är närmast tvångsmässigt att följa serier på det-
ta vis. The Wire var bättre och ännu mer tvångs ska-
pande.
Det finns dock en känsla i dessa serier som jag inte
ser vare sig i de etablerade medierna eller i övrigt
kulturellt utbud som är intressant.
The Shield har en klasståndpunkt som grund. Det är
inte gängen som är roten till det onda det är den eko-
nomiska och sociala ojämlikheten.
Häromdagen gick en dokumentär på SvT (var annars,
när visade "fri" TV en intressant dokumnetär?)som het-
te The Interrupters om hur en organisation i Chicago
agerade för att stoppa allt våld i staden. De visade att
det dör fler i Chicago av våld än det dör soldater i Irak
och Afghanistan.
Tankar om gäng och hur våldet skall stoppas kunde ha
stoppats in i The Shield.

2012-01-17
10:59:26

Ensam
Det finns ögonblick där man inser att ensamheten
kanske gått för långt. Det positiva med detta är ju
att män får en större känsla för kvinnans sexualitet.
Jag tänker självklart på kärlekstunden med sig själv.
När man kommit så långt att man ligger i sin säng
och har en dialog med sig själv där två röster i ens
inre pratar:
-Skall vi slå till eller?
-Nej, inte ikväll. Jag känner mig lite trött.
-Kom igen nu. Du vet att du känner det gott efteråt.
-Nej, nej jag mår inte riktigt bra. Lite ont i huvudet.
På morgonen känner man sig som en segrare om man
låtit handen vila.

2012-01-17
10:53:39

Slöja
Jag anser att myndiga kvinnor själv skall avgöra
om de vill bära vilka plagg de vill oavsett vad.
Det blir en orimlighet om staten skall bestämma
hur vi skall vara klädda.
I slutet av 70-talet förvägrades jag att gå med
shorts när jag arbetade inom mentalvården. Jag
tyckte det var orimligt då kvinnor kunde gå med
bara trosor under den vita rocken.
Argumentet jag fick från överläkaren var att det
oestetiskt att visa mansben. Jag hade självklart
åsikten att mina ben var till glädje för kvinnor.
Ärendet gick till ansvarsnämnden och jag fick rätt.
Dock borde det ju vara självklart att man måste
visa ansiktet i offentliga sammanhang. I skolan
måste man ju visa vem man är vid provskrivning,
vid läkarbesök eller på banken måste man ju kunna
visa vem man är( om nu kvinnor vill bära helt dölj-
ande plagg får de väl underkasta sig legitimering
via fingeravtryck vid ovanstående exempel). Men
vill man annars dölja sitt ansikte borde det ju va-
ra upp till varje individ och i många fall skulle det
ju vara till allas trevnad om fler dolde ansiktet.

2012-01-17
07:37:54

Ungdomsrevolt
De svenska politiska ungdomsförbunden gör inte
mycket väsen av sig. Under senare år har de upp-
märksammats med att de fuskar med medlems-
antalen annars ganska tyst.
Men nu kanske det blir ändring. SSU var först i
vår nations viktigaste fråga och ganska snart
hoppade de andra förbunden på.
Det gäller den gigantiskt viktiga frågan om krog-
arna skall vara öppna till 0500 och inte som det
föreslagna 0300.
Bäva månde gammelmakten i Sverige.

2012-01-16
13:43:19

You´re not alone
Jag kollar filmen Submarine och minns mina egna tonår.
Inledningen är ju lätt att känna igen. Tonåringen som
lever i en parallellvärld där han drömmer om att han är
död och då får det stora erkännandet. Alla saknar hon-
om och alla minns honom som en underbar kille och al-
la ångrar att de inte gav honom erkännandet när han
levde.
Det är ju som Uggla en gång sjöng:varför skall man ta
lvet av sig när man ändå inte får höra snacket efteråt.
Från tankarna om den ofrånkomliga döden, då den in-
finitiva regressen gör varje ung människa till ett darr-
ande asplöv(jag kommer aldrig, aldrig mer tillbaka)till
tonårens livskriser som åtminstone några gånger ger
tankar om att man borde ta sitt liv och som planar ut
i vardag som för de flesta pågår till döden står i vänt-
rummet och man undrar vad man gjort med sin stund
på jorden.

2012-01-15
18:40:46

Kulturvänster
Bengt Olsson skrev i DN för några veckor sedan att
det fanns ett slags monopol för vänstern inom kult-
ursektorn. Om det är sant vet jag inte men om man
läser vilka frågor som dyker upp i det allmänna med-
vetandet så är ju Olssons påstående en ren lögn.
Det är säkert med denna debatt om en slags kultur-
vänster som med en debatt som rasade för 25 år
sedan och då gick under namnet mediavänster.
Den gången var det Jan Myrdal, Lars Gustavsson,
Sven Fagerberg och Sven Delblanc som rasade mot
den tidens kultursektor och beskyllde den för att
vara kulturfientlig, karriäristisk och gå i Sovjets led-
nad.

Åter är det dags att dra fram klassanalysen som instru-
ment. Då kan man ju ganska snart se att de som driver
kulturfrågor tillhör medelklassen och driver kulturfrågor
för kulturens egen skull. Med det innebär det att kultur-
en blir tandlös och inte på något sätt ett hot mot det be-
stående.

Långt borta är en kultur som gav oss "Rapport från en
skurhink" eller fram till 70-talets slut en litteratur där
arbetarklass och underklass fanns skildrade som någ-
ot annat än white trash eller blattekriminella.

2012-01-15
18:12:39

Ondskan alltid denna ondska
I vår tid när vi rustat ner ideologierna och ersatt dem
i allt större grad med religion så infinner sig ropen på
de enkla lösningarna. När vi ställs inför uppror och mot-
stånd till det etablerade svarar vi med att det beror på
psykisk sjukdom eller ondska.
På så sätt slipper vi ansvar.
Om det är en psykisk sjukdom slipper alla ansvar. Det
som kan ställas inför rätta i en sådan process är gener
och det är ju inte så stor mening med.
Om det är ondska är det något styrt av onda krafter
och därmed att behandlas som ogräs och den enda
rimliga följden är omedelbar likvidering.
Om man sedan vill förebygga ondska måste man ju
se över rotsystemen och utrota hela närmiljön för
denna ondska.

Det säger sig självt att man ganska snart hamnar i
ett samhälle som kommer att brutaliseras. Om vi ser
en eterisk ondska kommer ju vi att behöva tolkare till
vad som är ondska och vilka skall det vara?
Många anser att islamister är ren och skär ondska.
Den nederlänska filosofen Marjolijn Februari säger
ju att vi inte skall förstå de som flyger in med flygplan
i skyskrapor eller som spränger sig själv och andra.
De är onda. Punkt och slut.
En sådan extrem reduktionistisk hållning kommer ju
att sluta i massutrotningar.
Jag längtar efter en moralistisk liberal som i Per Ahl-
marks anda tar till sig Rummels teser om bodycounting
och använder detta i kriget mot terrorimen och konflikt-
en mellan Israel och Palestina:
-Hur många har dött av terrorism och hur många har dött
 i kampen för att slå tillbaka mot denna terrorism?
-Hur många israeler har dött och hur många palestinier?

Ondskan är bara maktens sätt att styra samhället.
Varför hör man inte hört att ondskan styr när bankerna
tar ifrån vanligt folk deras pengar och ställer dem blott-
ade på gatan?
Varför är inte hela vapenkomplexet djävulens hantlangare
då de ju tjänar biljarder på att deras vapen mördar miljoner
människor?

Nej, ondskan är mest frekvent använd mot homosexuella,
politiskt radikala, feminister och bara vanliga humanister.

2012-01-15
15:30:33

Teknikern
Jag köpte ett par dyra hörlurar av märket Sony
för jag vill ha maximalt ljud till min CD-spelare.
Det skall skallra i huvudet när den tunga mus-
iken råder. Till min stora frustration var ljudet
inte så bra som jag hade antagit. Det gick så
långt att jag drog hörlurarna i väggen. Då öpp-
nade sig en lucka och det visade sig att man
skulle sätta in ett par batterier för att ernå
power.
Ändå, Koss Porta Pro kostar en tredjedel och
har dubbelt så tungt ljud.

2012-01-15
13:36:09

Klass
Den som inbillar sig att vi går mot ett öppnare och ett
mer rättvist samhälle behöver bara tittat på hur man
tjänar pengar idag.
De största profitkällorna är sjuka, människor med olika
funktionshinder, gamla som inte ders sig själv och barn.
En komet på profithimlen är hyresgäster. Den bästa in-
vesteringen idag är att köpa hyreshus. Hyresgästerna
som betalar dessa vinster ser inte något av alla dessa
vinster, tvärsom är det de som genererar vinsterna.
En annan restauration av klasssamhället är återtåget
för välgörenhet. De rika kan nu skänka av sina profiter
till välgörenhet och sedan dra av det på skatten.
Det säger sig självt att det är pengar som är bundna av
ett mandat. De rika kommer inte att ge pengar till männ-
iskor som kräver något eller står upp för sin rätt.
Ett tecken i tiden är att flera svenska politiker säger att
Margareth Thathcher är deras förebild. Järnladyn kommer
nu som film och väcker ont blod i England. Järnladyn lyck-
ades ju att krossa facket i allmänhet och gruvarbetarfack-
et i synnerhet. Hon krigade själv med Argentina och gav
USA stöd i allt i det geopolitiska. Hon privatiserade alla
stoa statliga företag och gav tillbaka till överheten vad
de förlorat under efterkrigstiden och detta i det största
klasssamhället i Europa.

2012-01-14
14:06:16

Meningen med livet
Vissa religiösa förespråkare säger att om man inte
har en tro och en fruktan inför Gud så hänfaller man
till hedonism och därmed också i vidriga handlingar.
Jag skulle vilja säga tvärsom. Den som är troende an-
ser ju att livet på jorden är en parentes i väntas på
det eviga livet och varför skulle man då ödsla tid på
livet här?
Gud vet allt och är allt, säger de troende. Varför skulle
man i det perspektivet försöka förstå livets gåta?Var-
för söka en förklaring av livet uppkomst, universums
storhet eller livet i sig självt?
Det är tragiskt att religion är på uppgång, att folk sätt-
er sin tilltro till mytiska skrifter i en antiintellektualism
som är så reduktionistisk att det närmar sig det gen-
anta.

2012-01-14
12:08:30

Moral och vetenskap
Sam Harris skriver i Moralens landskap att det visst
går att göra moralen universell. Han tycker det är
självklart att det skall finnas en moral som gäller för
alla oavsett kultur eller etnicitet.
Han menar att det inte finns en katolsk algebra eller
indisk kemi.

Det är bra frågor som kan användas i Sverige. Ibland
får vi ett överslag i kampen mot rasism.jag är ingen
vän av teorin om maktordningar.
Den får ju till konsekvens att jag på morgonen hamn-
ar tillsammans med rika borgarkvinnor vars enda mål-
sättning är att lyfta den egna karriären och som vill
krossa facket och sänka välfärdsssamhället, och om
kvällen hamna med islamitiska jihadister och iranska
anhängare av fascism(shahen av Iran).
En bättre utgångspunkt i solidariteten är ju att man
delar bakgrund och mål. Klassperspektivet ger en såd-
an utgångspunkt.

2012-01-14
11:58:09

När kritiken slår över
Under veckan spreds det i artiklar att nordkoreaner
fängslades i sex månader för att de inte sörjde den
store ledaren Kim Jong Il. Igår dementerades detta
från Nordkorea. När mna kollar källan visar sig att den
kommer från en sydkoreansk tabloid och att källan är
någon inifrån norra Nordkorea.
Den typen av propaganda är ju kontraproduktiv. Var-
je nordkorean som är trött på diktaturen men ändå
har en känsla för sitt land och som inte ser Sydkorea
som det bästa på jorden kan ju snarare dras in i dik-
taturen när lögnerna blir fundamentala.

USA och Israel, vilka båda har aktiva kärnvapen, har ju
under de senare åren mördat iranska atomfysiker inne
i Iran. Det finns en stor opposition inne i Iran som är
emot teokratin i landet. Men om de ställs inför valet
att stödja sitt land eller ta ställning för Israel och USA
är valet oftare till de förras fördel.

Frankrike har ju gjort det olagligt att förneka folkmordet
i Armenien i början av förra seklet. Många armenier i Tur-
kiet ser det som en stormakts inblandning i andra stat-
ers inre angelägenheter och ett hot mot yttrandefrihet-
en. Det kan också tyckas att Frankrike som under sekler
arrangerat folkmord världen över nu framstår som extrema
hycklare. Många armenier uppfattar Frankrikes utspel som
en judaskyss.

2012-01-12
14:05:15

så jävla metal
När jag kollar på filmer Så jävla metal får jag en lätt
rodnad på halsen. I början av 80-talet var jag med
i en rörelse som ansåg att rockmusiken var imperia-
listisk så det man skulle lyssna på var Viksta-lasse
som spelade folkmusik på en såg och diverse folk-
musik. Jag tillhörde den skara som kunde se det
större tänket i denna lysnade ide men som natur-
ligtvis ansåg att jag som upplyst kunde fortsätta
att lyssna till mina LP-skivor.
Vid denna tiden härjade en kristen fundamentalist
i Sveriges Radio vid namn Siewert Öholm.(På Flash-
back kan man läsa om den gode Siewerts minst sagt
märkliga förhållande till kvinnor. Det är när sådana
som han går ut till moralens försvar som man kräks)
Han hade ett program som hette Svart direkt och
gick han till storms mot hårdrocken. Han tvingade en
liten 5-åring (om jag minns rätt var det Lasse Rådes
son, då journalsit på GT, och hur tänkte Råde)att ut-
tala sig om ett magasin om hårdrock. Det var vid en
tid då det rådde moralpanik i landet, minns videovålds-
debatten.
Filmen Så jävla metal handlar om svensk hårdrocks
historia och tar sig början när den var som bäst med
November.
Det roligaste med filmen är när trummisen i Machine
head skall förklara varför hårdrocken är så bra i lilla
landet Sverige och han drar slutsatsen att det beror
på att det är så jävla tråkigt här, det enda man kan
göra är att spelar hårdrock, fotboll eller bli kriminell.
F ö kan man ju fråga sig om en islamitisk propagan-
dist som ställst inför rätta för övergrepp på barn,våld-
täkt och som i flera decennier spytt galla över homo-
sexuella hade haft en framtid i media.

2012-01-11
10:35:55

Två teser om jordens jävligheter
Tes 1
Jag tror att kärnfamiljen står för huvuddelen av jävligheter
som mord, misshandel, incest, våldtäkt och pedofili. Det är
inom familjerna och släkter som dessa brott är överrepres-
enterade. Jag tror också att brotten begås i alla politiska
system där kärnfamiljen finns i fokus.

Tes 2
De stora brotten begås av människor som inte är i kontakt
med sin familj. De stora brotten som krig och statligt och
överstatligt våld begås av människor(män) som antingen
tillbringat sin uppväxt på internatskolor eller varit avsaknad
av föräldrar och fått klara sig själva eller tillbringat sin upp-
växt på fosterhem eller anstalter. De första styr legalt och de
andra illegalt.

2012-01-11
09:31:34

Meningen med livet
Ibland kan jag känna att den yttersta meningen
med livet är att reproducera sig. Det är i de dyst-
ra stunderna. I de ljusare är det förstås att göra
så mycket gott som går. Värna livet och omtanke
om allt levande. Stötta de som inte kan eller vill
ta hand om sig själva.


Om livet bara handlade om reproduktion skulle
ju alla män bli spermadonatorer. I det skulle man
sprida sina gener maximalt mot mininal ansträng-
ning.

2012-01-11
01:05:29

Bra krim
På 80-talet gav Ordfront ut två böcker av Wessel
Ebersohn. De var förbjudna av apartheidregimen
och de hette på svenska Före stormen och Svart
offer. Den senare en historia som svagt förtäckt
handlar om mordet på Stev Biko.
Ebersohn var och är god vän med Desmond Tutu
och självklart var han en fiende till apartheid. Han
tillhörde de vita dissidenterna i Sydafrika.
Under senare tid har han givit ut två krimböcker
som heter The October Killings och Those who love
night.


Har man ett intresse av att läsa krim med innehåll
och som vill mer än att erbjuda intriger och mord
skall man läsa Ebersohn och framför allt Deon Meyer
vars böcker är julafton för läsare av politisk krim.
Under jullledigheten har jag läst tre böcker av Mey-
er och mitt unga livs tankar runt Afrika väcktes åter.
Den som minns kampen mot apartheid, kriget för
ett fritt Zimbabwe, Swapo i Namibia eller krigen i
Angola som måste varit ett av historiens mest svår-
överblickbara kommer att gapa av glädje vid läs-
ning av Meyers böcker. Han har skrivit sex och jag
hoppas på fler.

2012-01-10
13:30:22

Då tiden var en annan 2
1973 fick Marlon Brando sin andra Oscar för sin
rolli Gudfadern. Han kom inte till galan utan skick-
ade dit en ung Apacheindian istället för att motta-
ga priset. Littlefeather hette indianen som börj-
ade att läsa upp ett femton sidors dokument om
de infödda amerikanernas tillkortakommanden i
film och på TV. Han stoppades efter 45 sekunder.
Charlon Heston tyckte att detta var barnsligt med-
ans Jane Fonda hurrade.
Det var ett brott mot etiketten och det gav sedan
ett utrymme under 70-talet att skapa film och TV
som var mer off the road än tidigare.
Littlefeather visade sig sedan inte vara indian utan
en ung mexikansk skådespelare vid namn Maria Cruz.

2012-01-10
13:17:18

Då tiden var en annan
1968 var det massor av strejker, upplopp och student-
demonstrationen i Frankrike. I Cannes hade man som
vanligt Filmfestival men på den tionde dagen uppman-
ade en rad regissörer Truffaut och Godard i spetsen
att ställa in festivalen till stöd för de upproriska.
Blande de närvarande stöds initiativet av närvarande
storheter som Alain Resnais, Richard Lester och Carlos
Saura vilka drar ur sina filmer från festivalen.
Terence Young och Roman Polanski m fl avgår ur juryn.

När festivalledningen ändå vill fortsätta hindrar Truffaut
att filmduken sänks och Geraldine Chaplin slår sig bok-
stavligen fram till micken och uppmanar alla närvarande
stjärnor att stödja aktionen.

Dagen efter stängs Cannesfestivalen för det året.

2012-01-08
21:09:55

Svensk skola
I P1 har mna kört en serie om den svenska skolan
och reslutatet är entydigt: Sverige har restaurerat
klasssamhället.
De fattiga barnen hänvisas till dåliga skolor både
till det yttre och det inre.
De fattiga barnen skolkar mer och har sämre betyg.
De fattiga barnen går inte till högskolan.

Med skolreformer under 60-talet fick vi en mer
jämlik skola. Vi fick en mer anpassad högskola
där arbetarbarn bereddes plats. Vi var på väg
att etablera en skola som var för alla.

Under 90-talet och sedan i en allmer galoppernade
takt har vi ökat segregeringen i löner, bostäder
och skolan.
Den s k fria skolan visade sig vara det största
politiska skämtet i vårt lands historia sedan
Karl XII.
Den fria skolan har inneburit att barn till rika och
välutbildade har fått egna skolor och barn som in-
te lyckades i lotteriet är hänvisade till de sämsta
skolorna.

Nu börjar den liberala vågen skörda sina frukter
och de gillar inte vad de ser. Björklund ser pro-
blemen och svarar med att vi behöver mer Hets
i skolan. Vi behöver Caligulas som kan hålla ord-
ning och reda. Underklassens barn behöver lära
sig hyfs och de behöver lära sig räkna och skriva
för att på bästa sätt kunna serva överheten.

Hela samhället skriker efter jämlikhet och solidaritet.
Projektet med att gynna sig själv på andras bekost-
nad misslyckades.

2012-01-08
20:35:07

hur skall det gå?
När Ike Eisenhower avgick 1961 efter att ha
varit president i åtta år höll han ett mycket
intressant avskedstal. Han gick till storms mot
bankerna och deras inflytande. Han gick till
storms mot alla de som var emot jordbruks-
subventioner och de som var emot sociala
reformer kallade han "dumma i huvudet".

Ike var ingen duvunge. Han styrde USA under
den värsta kallakrigsperioden där USA flertalet
gånger hotade att åter använda kärnvapen som
de gjorde i Hiroshima och Nagasaki, f ö de enda
gånger som kärnvapen har använts i konflikter.
Det var under denna period man la grunden för
alla interventioner på den amerikanska kontinen-
ten som senare gav miltärdiktaturer och fascist-
iska regimer under 60- och 70-talet.

Men, det fanns en ådra hos Ike som senare för-
lorades. han var emot maktkoncentrationer och
mot alltför stora klassskillnader. Han insåg att
detta till slut slår sönder samhällen. Ju större
man bygger utanförskap ju närmare sin egen
undergång är man.

Dagens USA påminner i viss mån Sverige. Här
finns människor som är förfördelade och som
letar orsaker till orättvisor. tyvärr är deras slut-
sats att man bara hittar felen i det man kallar
etablissemanget. En sådan analys ger Teaparty
och Sverigedemokrater, vilket ju i sin förläng-
ning ökar utanförskapen och påminner om gris-
arna i Djurfarmen. De vill bara se till sin egen
grupp och höja den oavsett om det innebär att
förtrycket blir kvar eller förstärks.
2012-01-07
23:53:40

sex

När betalkanalerna kom för några decennier sedan var deras
stora lockelse porren. TV 1000 hade onsdag och lördag med
porr och på måndagar var det för norsk publik och då fick man
inte se kuk och fitta.
Nu har Internet spelat bort detta kort och porren har blivit en
belastning. Så nu tar man bort porren ut tablåerna. Jag bryr
mig inte så mycket om porren men slås av dubbelmoralen. Man
kan mörda, våldta, misshandla, tortera eller gestalta sadistiska
massmord och ingen höjer på ögonbrynen. Jag har aldrig hört
kritik av det massiva våldsutbudet utan det inskränker sig till
kuk och fitta som tycks vara ett förebud om jordens undergång
och detta i en kontext när vi alla vet att vi inte funnits till utan
kuk och fitta.
Det finns en tanke att allt börjar i det lilla.
Om man tillåter en kränkning slutar det i blodbad.
Om man tillåter marijuana slutar det i dödsdroger och Sodom.
(och detta i samhällen där alkoholens skadeverkningar är när-
 mast monumentala och allmän accepterade)
Om man tillåter nakna bilder slutar det i våldtäkt och Gomorra.

I ett jämlikt och solidariskt samhälle hade inte ett fördunklande
av hjärnan varit nödvändigt, våldet varit överflödigt och sexet
varit en naturlig del av våra liv.
I det motsatta där egoism och girighet är ledande normer skapar
man stora utanförskaper där våldet blir ett sätt att hantera frust-
ration, det är ett kärlekslöst  samhälle där sexuella kränkningar
blir en del av utbudet och droger ett sätt att komma undan utan-
förskapet för en stund.

2012-01-06
23:24:50

om den besvärliga rättvisan
När jag läser på Flashback och alla anonyma hjältar
som träder fram där slås jag av hur många som tyck-
er att lagen är ett hinder. Det räcker med misstant-
ar för att man tycker att polisen skall agera.
När bränderna var i Backa var det många som tyck-
te att man bara skulle storma in och gripa blattar.
Det tycktes som att det var viktigare att gripa någ-
ra få förövare än att dussintals oskyldiga greps.
Lagen är skapad för att rättvisa skall skipas. Det är
viktigt. Summariska gripanden och ännu värre avrätt-
ningar skapar bara kaos där den mest våldsamme
och samvetslöse styr.
Hur många polisserier och filmer har man inte sett
där lagen står i vägen för den gode polisen som ba-
ra vill gripa onda människor.
Polismannen som vet hur det är men som inte kan
bevisa detta med den tröttsamma lagen.

Om man lyssnar in vad som händer när lagen inte
gäller är ju tummandet på lagen det värsta som kan
hända.

Hur påverkar alla dessa filmer och serier våra poliser?
Det är väl självklart att de tittar på dem. Det handlar
ju om deras jobb.
Vad föder vad i våra förorter?
Varför denna totala animositet mot polisen?

Jag kollar serien The Shield och där är ju de som vill
följa lagen en samling verklighetsfrånvända karriär-
ister som i sin strävan att vara korrekta blir värre än
buset själva.

2012-01-06
16:03:26

De fattiga

Hans Rosling skriver intressant i DN.

Medellivslängden i Vietnam är 75år.
Läskunnigheten bland barn i Tanza-
nia är 80%.
I Bangladesh har kampanjer i familjepolitik
fått ner barnafödandet från 7 barn per kvinna
till 2,5.
Iran föder kvinnor 1,7 barn per kvinna. Det är
lägre än i Sverige. vad säger SD om det?

Roslings poäng är att vi lever i en allt bättre
värld och att biståndet har varit med att skapa
denna värld.
Han menar vidare att vi har otroligt dålig kunskap
om detta och man kan då fråga sig varför det är
så?
På en enkät om läget i den fattiga världen har vi
färre rätt än slumpen vilket innebär att vi bär på
fel kunskaper.

Rosling säger vidare att barnafödandet har planat
ut och att vi, om vår tids utveckling fortsätter, har
planat ut befolkningsökningen till 2070.

2012-01-06
15:56:00

de fattiga och de fattiga

I England vid tiden för pestepidemin 1348 låg medel-
inkomsten på 5509kr per år.
-Majoriteten av folket hade råd med rimlig mängd för-
 bruksvaror och då och då även lyxvaror
, skriver Stephen
 Broadberry vi Warwick University.


I dagens värld är medelinkomsten i Sierra Leone 4750kr
och i Kongo-Kinshasa 1723kr

2012-01-06
02:59:12

fel frågeställning
Gunilla Kracht säger i ett inlägg i OBS att hon
tycker att man skall jämställa frågorna:
-Varför gör du ett aktivt val att inte skaffa barn?
-Varför skaffar du barn?

Jag har hört en del kvinnor uttrycka detta men säll-
an eller aldrig en man( kan ju bero på att det är lätt-
are för en man att bejaka en graviditet då man som
man inte tar fysisk del av processen).

Det finns människor som inte kan få barn av biolog-
iska skäl och det finns människor som inte kan få det
direkt(homosexuella)men de gör ju inte ett aktivt val
att inte skaffa barn(många homo fixar ju det med hjälp).

Dock har jag svårt för de som gör ett aktivt val att inte
skaffa barn. Det luktar narcissism i min näsa. Man är sig
själv nog och bara egot är nog för existensen. En av
de viktigaste erfarenheterna av att barn kommer är ju
att blir sekundär. Det är en bra erfarenhet. I sin för-
längning är ju också reproduktionen och skyddet av
avkomman den enda egentliga meningen med livet
(för vissa gäller det allt liv för andra bara den egna
 trånga kretsen).

2012-01-06
00:37:02

sådan är kapitalismen
Om man ser till kriminella gäng fungerar så kan
man se att så länge det finns konkurrens så är
det bättre för samhället i stort.
Det är om de skulle slå sig samman som de sto-
ra problemen skulle börja. Då skulle inte gäng
ange varandra till polisen och de skulle inte titt
som tätt skjuta ihjäl varandra.
Anledningen till att de inte gör det är för att cit-
era en av maffiabossarna i Gudfadern 2: Vi är
ju inga jävla kommunister!
Större och mer egenkära individer än de krimi-
nella är svårt att finna i samhället. Pengar och
egenvinning går alltid först.
Det är väl som med kapitalismen i stort, så länge
det finns konkurrens kan man alltid förhandla men
när det blir mono- eller oligopol blir exploateringen
gränslös.
Kollar just nu den amerikanska serien The Shield
och man kan ju lugnt säga att här har man pass-
erat alla gränser. Det är mycket svårt att skilja
mellan gott och ont. Det är alltså fiktionell verk-
lighet och ingen saga.

2012-01-05
20:23:38

En sådan otrolig dubbelmoral!
Steve mcQueens nya film Shame handlar om en
sexneurotisk man som väl skulle kallas sexmiss-
brukare. Det intressanta med huvudpersonen är
ju att trots all den intimitet som ändå sex är kan
han inte prata om saker som ligger nära någon
form av känsla.
I filmen finns då scener med nakna kön. Detta får
censuren i de fria länderan England och USA att gå
i taket och begära 18-årsgräns.
Då skall man veta att i princip allt form av våld går
igenom utan dylik gräns. Man kan skildra våldtäkt-
er, rå misshandel, mord, massmord för att inte pra-
ta hur man släpper allt så fort det handlar om krig.
Våld är som sagt helt i sin ordning tycks makten sä-
ga, men visa en kuk eller fitta då måste man genast
på med censur. Detta i vår moderna och upplysta
tid.

2012-01-04
13:51:15

Heavy metal
På SvT gåt nu en serie om hårdrockens historia. Den
är riktigt bra. Vi får följa rötterna som finns i Paganini,
Robert Johnson, Howlin Wolf, Presley och Jerry Lee Le-
wis. In kom Hendrix och sedan var det dags för Black
Sabbath som när de kom med sin första platta sägs ha
startat Heavy metal.
Men det handlar också om förstärkare, dist och volym.
Kinks skar i sina membran i sina förstärkare för att få
ett skitigt ljud och så kom You really got me. The Who
startade volymkriget som innebar att bygga ihop till-
gängliga förstärkare för att få ett högre ljud.
När man nu lyssnar in kan man ju fundera över om
något hänt sedan Sabbath eller Purple(med Gillian).
Om nu Zeppelin skall räknas in till Heavy metal så
är de tre stora givna och inget efter har varit bättre.
I början av programmet är mna hos en neurolog som
visar att heavy metal frigör adrenalin. Man blir alltså
mer aggressiv av att lyssna till hårdrock. Det kan va-
ra bra om det sker i ett slutet rum eller på kontroller-
ade platser som en konsert. Det är dock inte bra när
man cyklar och utsätts för attack av någon dum jävla
bilist. Därför har jag nu gått över att lyssna till Eloy
eller Enid om jag cyklar i områden med mycket bilar.
Det är musik som bättre lämpar sig för konfliklösning.

2012-01-03
21:01:09

En blå varning från framtiden

2012-01-03
20:44:49

Syfte
I det allmänna svamlet om invandring och dess
följder finns ett påstånde som sällan eller aldrig
vänds till en motfråga.
Det handlar om alla semi- och helrasister vilka
hävdar att det är etblissemanget eller överheten
som önskar invandring och förortsgetton.
Frågan som då borde ställas är ju, varför då?

Vad tjänar det politiska etblissemanget på att
tillåta(eller öka som vissa hävdar)invandring?
Jag kan tänka mig att kapitalet skulle tillåta ökad
invandring för att öka konkurrensen om lönearbe-
ten och därigenom minska lönerna och öka sin
profit, men som sagt jag har svårt att se hur
det politiska etblissemanget skulle kunna ha en
gemensam agenda.
Det luktar bara konspirationstänk.
Men inte heller här verkar det klicka till då de in-
vandringsfientliga brukar hylla Israel och då blir
det ju svårt att koppla ihop dem med de som an-
ser att det finns en judisk världskonspiration.


Inte heller skulle de använda en marxistisk(om än
märklig)analys av staten.

Nej, det verkar bara vara rädslan för islam som styr.
Man kopierar därmed nazisterna och deras propagan-
da om judendomen.
Islam vill ta över världen.
Islam har tagit över makten genom att skicka in kon-
spiratörer i maktens boningar.
Muslimer slår sina kvinnor och äter sina barn.


På punkt efter punkt ser man att s k islamkritik är
kopior på nazisternas tankar om en judisk världs-
konspiration.
Om man ville ha en debatt om islam skulle jag vara den
första att vara med. Jag är ateist och emot alla religioner.
Däremot är jag inte emot alla utövare av religioner.

2012-01-03
18:55:41

Ett pekoral-eller inte
För många år sedan såg jag 2001-ett rymdäventyr på Prisma.
Då, och även idag,ansågs den vara ett mästerverk. Vad jag minns
är Prismas stolar. De var hårda. Jag minns mina tankar och de surr-
ade kringa att knulla. Jag tyckte att filmen var mycket väsen för
ingenting.


Igår såg jag The tree of life och när den långa sekvensen kommer
om livets uppkomst fick jag återkänslor från kvällen på Prisma.Men
inte mer. Terence Mallick är ju en regissör som gjort stora filmer om
än inte så många, Den tunna röda linjen, Badlands och Days of heaven.
Det går långsamt och varje ruta verkar ha betydelse för honom. Nu
har jag gått ett dygn och tänkt på denna film och inser att det är väl
precis det film syftar till, vad all konst borde syfta till.
I en tid när vi bara vill ha våra frustrationer bekräftade genom att se
hur någon i underläge reser sig och dödar massor av onda människor
så fyller mallick ett gigantiskt tomrum.
För varför ser vi om simpla sagofilmer som Sagan om Ringen, Harry
Potter eller Stjärnornas krig men låter filmer som kräver något av
oss vara?
Varför älskar vi Salander?
Varför är vi så uppfyllda av dessa hämndfloskler?


När kommer filmen om hämndens verkliga utseende? En film om
släkternas Albanien där hämnden förlamar hela bygder och där
oskyldiga får sätta livet till bara för att de har ett släktnamn. En
film som visar människor förskansade i sina hem därför att de
vet att de riskerar livet om de går ut och det för en oförätt som
startade 20 år tidigare.

Där finns inga Salander eller andra hjältar.
Där finns bara offer.


Varför inte fler filmer om hämnare som går fel och till slut blir
värre än de som startade händelserna. Jag kan bara komma ihåg
Dead man shoes som tangerar detta. Vi uppfylls där av den hem-
kommande broderns hämnd på de som gjorde att hans förstånds-
handikappade bror tar livet av sig men när han inte slutar vänds
sympatin till antipati och vi undrar varför han inte slutar.
Hur många är vi som hämnas? Förtvivlat få. När en händelse som
ropar på hämnd inträffar är vi antingen knäckta av att varit utsatta
eller orkeslösa av sorg. Det är ju verkligheten.

En verklighet som vi oftare borde vrida upp i fiktion.

2012-01-02
19:17:05

Nu var det roliga slut

Det finns visa böcker som jag väntar på mer än andra. Under
80-talet var det Myrdal, Guillou,Enhmark, Lindkvist eller repor-
tage böcker av Sundelin eller Kanger.
Under 90-talet var det Mankell och Wallander jag väntade på.
Wallander och Hamilton.

Idag ser jag fram emot Lehane. Jag håller ögonen på Kanger
och har slutat väntat på Dahl nu när A-gruppen är upplöst.


Hur stor del av mitt liv befinner jag mig i fiktionens värld?
När man idag förfasar sig över den virituella världen och alla
spel, vad har människan gjort sedan Gutenberg började trycka
böcker?
Hur många timmar har jag inte lagt på att se fem årgångar av
The Wire? Hur många skall jag inte lägga på The Shield?
Det handlar om hur man använder fiktionen: antingen flyr man
genom den eller så använder man den att se verkligheten tyd-
ligare.

Jag har nu läst den elfte och sista boken om Wallander. Guillou
och Dahl hamnade också på elva böcker med sina hjältar och
inte tio som det vat tänkt. Förlagan Sjöwall/Wahlöö skrev ju på
70-talet en dekalog om Beck, Gunvald, Rönn, Kollberg och de
andra.

Mankell skriver om en man nyligen sextio som tänker tillbaka
mer än han tänker fram. Det är bra läsning. Han skriver vår
offentliga historia genom en mans ögon och blandar med att
visa vad som är viktigast för oss alla, vi själva.
Epilogen till dessa elva böcker påminner mig om Sista brevet
hem till Sverige,
Mobergs fjärde bok i Utvandrarsviten. Karl-
Oscar gör sig redo att dö i sitt lilla hus en bit från familjen. Wall-
ander dör inte i fiktionen men i verkligheten då Mankell inte tän-
ker skriva mer om honom. Wallander kommer att tyna bort i sin
Alzheimer men i verkligheten kommer han att finnas som roman-
figur lång tid fram.

2012-01-01
23:08:36

Bra att skjuta en 15-åring?

Det finns vissa som anser att Flashback är ett
uttryck för yttrandefrihet. Det anser inte jag.Det
är en tummelplats för massa vidriga personer
som under anonymitet smutskastar och förtalar.
Det är en sopstation.
Jag var nu inne och kollade vad man skrev om en
15-åring som blivit brutalt mördad i Malmö och fle-
ra anser att det är rashygien i sin praktiska form.
Majoriteten är ute efter att säkerställa hans etnici-
tet så att man sedan genom rasistisk slutlednings-
förmåga kan anse att han är kriminell och skjutits
av etniska skäl.
Få väldigt få känner med familjen som förlorat en son.
Få väldigt få tycker att det är en tragedi att en 15-åring
förlorat sitt liv.

Jag mår illa.
Något ljushuvud sätter huvudet på spiken när han på
fullt allvar menar att förfallet i Sverige är att inte får
åka in i Rosengård och håna invandrare samma dag
som en 15-årig grabb blivit mördad.
Det är vad det handlar om. Yttrandefrihet för dessa
skuggor är att de anonymt skall få smutskasta, håna,
förtala och kasta ur sig genrella påståenden om folk-
grupper eller personer. De anser också att de kan läg-
ga ut namn på de personer som de tror har gjort det
ena eller det andra.
Då handlar det ju inte inte längre om yttrandefrihet.
Då handlar det om lagbrott. Det är förtal och falska
utsagor för att kränka andra människor och grupper.

2012-01-01
15:13:21

islam
Det stora problemet med SD och dess närliggande
islamofobiska supportrar är att de drar alla över en
kam och att alla hamnar i den. Det är inte islam-
kritik i första hand utan etnisk.
Då jag är ateist har jag inget till övers för vare sig
islam eller deras tillskyndare.
Jag kan gärna kritisera Korantillskyndare på samma
sätt som kristna eller judiska troende.

Problemet är inte heller den enskilde troende. Vad
man gör med sina tankar är ens eget beslut och
det skall respekteras. Det är när man blir kollektiv
och vill påtvinga andra sina amsagor det blir allvar-
ligt.

Iran är självklart en styggelse.

USA och Israel utökar sin egen stat på andras bekostnad,
det gör inte Iran och det gjorde inte heller Afghanistan.

Dock, det SD och andra gör är att de gör invandraren syno-
nym med islam. Då blir det rasism. Då blir det kollektiva slut-
satser. Det blir märkliga glidningar som att våld, fattigdom
och allmän brottslighet sitter i ditt etniska ursprung.
Det är också så att den bild som blir kvar, trots SDs försök
att rumsrena sig, är att mötet med den mörkhyade blir till
konfrontation.
För gemene man blir islam och invandraren skyldig till allt
från gruppvåldtäkt till kriminella ligor.

Det finns galningar inom alla religioner och det förkrossande
majoriteter inom alla religoner som i huvudsak gör gott i liv-
et.
SD gör det idag omöjligt att diskutera trosfrågor eller att
sätta religion mot ateism. Man kommer bara att hamna
fel i dylika diskussioner.
Det blir ännu svårarer då SD och liknande är delade i de
som inte är troende och de som är kristna och hyllar bl a
korsriddare.

Min fiendes fiende kan vara min vän, som i fallet när vi
stödde afghanernas kamp mot Sovjet.
Men inte alltid. Det vore mig uteslutet att gå med i demon-
stration med nazister mot Israels bombningari Gaza.
Det är stor skillnad på staten Israel och dess praktik och
att vara jude.
Om jag möte Meyer på gatan kan jag inte anklaga honom
för vad Israel gör.
Lika lite som jag kan anklaga Amed för vad Al Quaida gör.

Muslimer och deras företrädare i Sverige kan inte be om ur-
säkt för vad militanta islamister gör(den förkrossande delen
av alla muslimer i Sverige har ju inget att göra med dem).
Lika lite som alla judar i Sverige skall tvingas redogöra för
vad de tycker om Gazakriget (det finns ju judar som aktivt
arbetar för solidaritetshandlingar med palestinierna).


2012-01-01
14:13:27

fascistisk moral

Moral är ingen bra vägvisare om man vill
se hur en människa lever sitt liv. Det är
som Brecht skrev:
'Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral!"

I fascismen står staten och familjen för de
två grindstolparna. Familjen är ju också en
grindstoplpe i den amerikanska myten om
sitt frihetliga credo.

När man intervjuat torterare från Pinochets
Chile eller den grekiska juntan på 60-talet
så framkommer en bild om att de i första
hand vill skydda sin familj. De har haft en
bild av de som de torterat är ett hot mot
inte bara staten utan också deras egen
familj.

De har i många fall varit goda familjefädrer
som tagit väl hand om sina barn.

Det går inte att avgöra en ideologis syfte
genom att studera enskilda individer man
måste lägga ett kollektiv raster på ideolo-
gins verkningar och i detta finns både bra
och dåliga individer utifrån ett moraliskt per-
spektiv.

2012-01-01
14:05:13

Postkolonialism
Det vore intressant att höra vad man säger
från postkolonialt håll angående gripande
av Shibbley och Persson i Etiopien.
Ett resonemang borde ju vara att väst inte
respekterar afrikansk lag och utövningen
av denna.
Man borde kunna göra ett resonemang som
undrar över hur det hade blivit om två etio-
piska journalister hade följt militanta islamis-
ter i Sverige vilka hade som mål att ta Vilk
av daga. De skulle då viftat med islamister-
nas vapen och blivit fotograferade. Senare
skulle de gripits av svensk polis och ställda
inför rätta.
Vad hade hänt då?