leifsjoqvist

2017-08-18
12:47:28

Om statsskulder
På 80-talet rasade en debatt om den svenska statsskulden.
På ena sidan hela etablissemanget och på den andra var
det Sven Grassman med några vapendragare som ETC och
Johan Ehrenberg.
Bildresultat för sven grassman
Etablissemanget sa att om man inte kraftig beskar de offentliga
utgifterna skulle Sverige gå i konkurs och landet bli en banan-
republik. De andra sidan sa att man räknade fel och menade
att man inte räknade tillgångar när man pratade om den samman-
lagda skulden. De senare ville istället för att minska de offentliga
utgifterna öka dem.
Etablissemanget vann. Man skar ner det offentliga och startade
en privatiseringen som är historisk för alla stater. Vissa hävdar
att man 1985 i princip gjorde en statskupp när man avreglerade
kreditmarknaden och startade privatiseringshysterin.
Sedan dess har det gått som ett mantra att offentliga utgifter skall
beskäras och allt skall privatiseras.
På ett sätt verkar det fungera. Sverige har en glödhet ekonomi och
vi har idag helt plötsligt den lägsta statskulden i världen.
Problemet verkar vara fördelningen.
Relaterad bild
För å ena sidan har vi ett kollektiv som är rikare än någonsin och
som bara ökar sina tillgångar.
Å andra sidan har vi förortsområden där några miljoner stannat upp
eller minskar sina redan minimal tillgångar.
Sjuka, gamla och handikappade ropar efter att det inte finns resurser
nog och där vi släpper miljardärer och miljonärer utan kontroll förföljer
vi sjuka in i deras lägenheter.
Bildresultat för statskupp 1985
Någonstans har vi också fått en pseudodebatt om att hela denna sned-
vridning beror på invandrare och flyktingar.
De påminner om 80-talsdebatten där man ylade om statsskulden utan att
nämna att med tillgångarna inräknade var det knappt fråga om en skuld.
Två pseudodebatter vilka har som mål att flytta fokus från de som har allt
och som inget vill lämna ifrån sig utan tvärsom vill sno åt sig ännu mer.
Uppror någon?
 

2017-08-15
13:25:20

Skäggbarn?
Bildresultat för judar som skäggbarn
Relaterad bild
 Det är 75 år mellan bilderna men tankegodset är detsamma.
Relaterad bild
..och varje dag får vi höra all rasistisk skit som man
inte får säga.

2017-08-15
13:17:21

Om frågor som hamnar vid sidan
Bokmässan i Göteborg handlar nu för tiden väldigt lite
om böcker. Det handlar idag nästan uteslutande om
Fria Tider skall få vara med eller inte. Den som är glad-
ast för det är självklart Fria Tider. De får så mycket pub-
licitet och ser hur upplagan rasar i höjden att ingen rek-
lam kampanj i världen hade kunnat göra något liknande.
Om ingen hade reagerat över att de var där hade inget
av detta hänt. Det är ett mönster. När det offentliga Sver-
ige skall ta debatten mot näthögern förlorar den varje gång.
Om man skall bekämpa den nya högern är det som alltid
genom organisera, mobilisera och agera. Istället för detta
har vi en offentlighetsvänster som inbillar sig att man med
bara ord kan bekämpa en organiserad höger med följande
svans.
Den senaste icke-debatten är den mellan Janouch och Dina-
marca. Bilden på trappan har utlöst en rad kommentarer. På
sin egen hemsida har Janouch klämt ur sig en spya som het-
er duga. Där jämställs dagens Sverige med DDR och det Tjecko-
slovakien hennes far en gång flydde ifrån. Vidare skriver hon
om Dinamarca och hennes position bland ensamkommande i
samma mening som hon skriver om äldre kvinnor som använd-
er dessa ensamkommande som toy-boys.
Bildresultat för janouch dinamarca
För några år sedan utsågs Dinamarca till landets sexigaste poli-
tiker och självklart har motståndare till henne hittat en bild där
hon står i bikiniunderdel och en t-shirt som säger att hon just
är landets sexigaste politiker.
Kollar man hatsejter som Avpixlat följer nu ett inarbetat mönster:
Dinamarca skall skickas till Mellanöstern där hon skall gruppvåld-
tas. Hon skall förvisas tillbaka till Chile, Hon är rävskabb som ingen
skulle stoppa in den i.
Man kan fråga sig om alla dessa högersnubbar funderar någon gång
över hur deras skydd av (svenska) kvinnor och deras eviga hat mot
(utländska)kvinnor går ihop?
I vilket fall som helst blir detta en debatt som åter tar bort blicken från
de viktiga frågorna. Det blir en debatt mellan offentliga personer och
vad som får sägas om dem och inte.
Bildresultat för janouch dinamarca
 
 

2017-08-11
14:26:59

Fördröjd behovstillfredsställelse
En fråga som jag aldrig fått svar på och som jag letat
efter men inte hittat något bra svar på är hur i huvud-
sak Västtyskland( men även Öst-) lyckades ta hand
om de armeer av unga pojkar som direkt efter kriget
strövade runt i landet och levde på det som de kunde
komma över. Det var i huvudsak föräldralösa pojkar
som slöt sig samman och svärmade runt utan mål och
riktning. Man kan läsa om denna tillvaro i Eugen Fried-
rick lilla bok Fostrad till förbrytare. På något sätt lyckad-
es man ju. Fånga in hundratusentals pojkar/unga män,
internera dem, uppfostra och skola dem och sedan skicka
ut dem i samhället verkar ju ha fungerat då och detta i ett
samhälle som var totalt förstört av bomber och krig.
"Vi var utrustade med allt från pistoler till balalajkor, bajonetter och slagvapen.
Vi livnärde oss genom att tigga, plundra och överfalla arméförråd eller försvar-
slösa flickor och kvinnor, som vi sålde till soldater."
Bildresultat för eugen friedrich fostrad till förbrytare
Jag tänker på detta när jag tänker på de senaste åren i
Sverige. 2015 kom en strid ström av flyktingar in i landet.
Våra tågstationer fylldes av volontärer som erbjöd mat
och filtar. Engagemanget var stort och en opinion var
för att vi skulle hjälpa alla dessa flyktingar och när bilden
kom på den döde lille pojken Kurdali var det få som stod
emot(även om högersajter påstod att det var fejk).
Men ganska snart ebbade engagemanget ut och förbyttes
i en opinion som ville ha stopp vid gränserna och ännu lite
senare slog sossarna back och tvingade med sig MP i ett
totalt omslag i flyktingpolitiken. MP:s omslag måste vara av
historiska proportioner.
I Svd skriver Adam Svanell och frågar sig om engagemanget
bara var en trendgrej?
Mycket pekar på det. Sedan vänstern imploderade på 80-talet
har mycket av samhällsengagemanget rört sig i enskilda frågor.
Miljö, veganism, djurrätt, kön, sex och ras. Få har haft klass som
grund för sin analys eller sin kamp.
Resultatet blir då dagsländor och om det pågår längre slits rörel-
serna sönder av inre motsättningar.
I dagarna sittstrejkar pojkar/unga män från i huvudsak Afghanistan
för att få amnesti. Detta ses inte med blida ögon från några av de
som engagerat sig för dessa pojkar/unga män. Man påstår att det
skapar splittring.
En kvinna gick ut på FB och var arg för att pojkar/unga män i förorten
uttryckte sig rasistiskt mot ensamkommande pojkar/unga män.
Utan klassanalysen här det här vi hamnar.
Om man kräver bara amnesti för 25000 pojkar/unga män och sedan
inte mer får vi en arme till förorterna där problemen redan är av sådan
art att de är utanför kontroll. Så de kriminella gängen kan ju bara välja
och vraka och få rekryter till i princip vad som helst.
Om man skulle skapa en gräddfil för de ensamkommande skapar man
konflikt som kvinna på FB kritiserade: varför skall de ensamkommande
gå före pojkar/unga män som redan lever i förorten?
Det är inte utan att jag åter kommer att tänka på Woody Allen och hans
film från 1996 Everyone says I Love You. Där spelar Goldie Hawn en hus-
tru till en rik man och hennes liv går ut på att hjälpa. Hon tar sig an en dömd
mördare spelad av Tim Roth och hjälper honom på alla sätt när han är ute
på villkorlig frihet. Roth svarar med att sno hennes pengar och rymma med
dotter och frun blir så fruktansvärt bestört att hennes liv kraschar.
Bildresultat för everyone says i love you
Lite så är det med hjälpen till de ensamkommande. Så länge de sköter sig
och är undergivna är allt frid och fröjd, men skulle de ställa till med något
förbyts all denna godhet i besvikelse.
Man måste tänka att många av dessa 25000 pojkar/unga män har flytt från
ett samhälle med uråldriga strukturer där familjen går före allt. Det blir så
i svaga stater. De har sedan i månader och år vandrat runt för att hitta ett
annat land att leva i och under resan fått utstå och se sådant som ingen
pojk/ung man skall behöva se och uppleva. Då är det klart att av dessa 25
000 kommer många att krisa och om det inte gör det direkt kommer det sen-
are.
Så skall man vara rättvis mot pojkarna måste det till ett längre tänk för att det
skall fungera. Det krävs en rörelse som är solidarisk och rättvis och framför
allt arbetar för jämlikhet och alltså arbetar med klass som grundbegrepp.
Bildresultat för class and refugees-zizek
 
 
 
 
 

2017-08-11
12:21:54

Problemformuleringsprivilegiet
Hampton Institutes foto.

2017-08-06
15:46:00

Visioner
När jag blev kommunist på 70-talet var det i synnerhet
tanken på de stora förändringarna som lockade. Det var
Kina som modell som framstod som ett föredöme och det
som vi skulle jobba för här i Sverige. Runt om i världen tog
människor strid för nationellt oberoende och frihet. Man tog
kamp mot imperialismen och vem stödjer inte Davids kamp
mot Goliat?
Image result for den kinesiska revolutionen
Det var inte de verkliga bilderna eller de verkliga händelserna
som lockade. Det var berättelserna och de rena revolutionssag-
orna som engagerade. Verklighetens grymma fakticitet ville jag
och andra undvika. Kriget i Vietnam var de godas kamp mot de
onda och FNL behandlade fienden sammetsömt i politiska läger
där de fick lära sig kommunismens universella storhet.
Så har det alltid varit. Alla revolutioner, och de misslyckade, skrivs
av segrarna. De lyckade revolutionerna genomförs av goda männ-
iskor med goda handlingar och de misslyckade revolutionerna har
genomförts av onda människor med onda handlingar.
Image result for den kinesiska revolutionen
I början målades Mao bland folket men med tiden blev han alltmer gudalik och
flytande över folket
 
Jag tänker på detta när jag lyssnar på P3 dokumentär om Kårhus-
ockupationen 1968 i Stockholm. Dessa studenter som trodde sig stå
på tröskeln till den stora revolutionen. En liten bubbla som omslöt he-
la landet under några dagar. Några hundra studenter med en intensiv
vilja till förändring. Där Rebellerna dök upp som några närmast religiöst
övertygade maoister och bara dundrade in med sin dogmatism och en-
ögda syn på vad som var sant och inte.
Engels skrev att han hellre tog ett kilo aktioner mot ett ton teori.
Image result for engels quotes
Så är det ju oftast vid de stora förändringarna. Det är inte vad man skriver
och tänker som ändrar samhällen. Det som förändrar är när de materiella
villkoren tvingar folk till att kräva förändring. De som börjar behöver inte va-
ra många men om de materiell villkoren är de rätta kan den lilla gruppen
vara som en startmotor för den stora omvälvningen.
Image result for kårhusockupationen
Kårhusockupationen hade ju inga av dessa betingelser. 60-talet var det
årtionde när landet var som rikast. Arbetarklassen hade fått det så mycket
bättre på några år att en revolution var för dem främmande. Så var det 1968.
Många motdemonstranter skallade utanför kårhuset "Hammaren i huvudet och
skäran i halsen". Så kom 70-talet och vänstern utanför VPK blev närmast eso-
terisk. Vi fick berättelser som fyllde på de vi redan visste om Gulag i Sovjet med
att det inte var så mycket bättre i Kina eller Albanien. Vem ville ge upp alla de rätt-
igheter vi hade här för ansluta sig till en diktatur?
Igår lyssnade jag på Markus och Malcoms podd igen. De två är väl närmast att
ta över den fallna manteln från 70-talet. De pratar om den verkliga teorin och den
verkliga praktiken. De demoniserar alla tankar om drömska visioner och menar att
allt kokar ner till materiella villkor. Vi skall bygga partiet och vi skall vara beredda på
de stora striderna. De kommer att bli tufft. Landet skall raseras för att sedan byggas
upp igen. Det kommer att krävas läger för att hålla reda på alla fiender.
Vem är sugen på den visionen?
Image result for gulag
De är emot kapitalismen men verkar vara ännu större motståndare till det som idag
kallas vänster, identitetsvänster och intersektionell vänster. De menar att arbetare-
klassen sökt sig till SD och ännu mer högerut och att de gjort ett riktigt val då denna
gemensamma höger har de rätta svaren på den upplevda svenska krisen.
Det är ganska långt från den vision som jag anslöt mig till under 70-talet.
Hur skall man få folk att ansluta sig utan de drömska visionerna?
Om några decennier kanske man kan få folket att ansluta sig men då måste allt först
gå riktigt åt helvete. Och skulle det bli så är det inte i första hand, som det ser ut idag,
ett vänsteruppror som vi kommer att få utan från det rakt motsatta hållet.
Image result for B traven revolution
B Travens djungelepos om förtyck, motstånd och revolution är ännu viktig läsning.
Jag minns en av hövdingarna som motsätter sig en diskussion om vad som skall
komma efter revolutionen. Dylik diskussion var början till nederlag, enlig honom.
Låt debatten flöda efter vi segrat, sa han.

2017-08-05
22:34:20

Jag hatar reklam
Nu under Friidrotts-VM ställs frågan om reklam fullt ut.
Det stora under detta VM är herrarnas 10000m. Alla
andra grenar innebär bara att göra som på träning och
tävla mot sig själv men 10000m innehåller ett taktikmom-
nent som gör det extra spännande.
Det innebär att man inte bara kan bryta loppet för fem min-
uters reklam. Än så länge bryter man inte en fotbollsmatch
under speltid och det borde vara en självklarhet även här.
Men nej TV 4 visade sin okänslighet och visar reklam under
loppet vilket borde göra att Friidrottsförbundet avsäger sig all
vidare kontakt med kanalen. Pengar kan ju inte vara så viktigt
att man urholkar sin egen idrott.
På 10000m damer blir det sedan ännu värre. Det får man knappt
se. Inte bara är det reklam flera gånger och man missar i princip
att tala om att Sara Lahti bryter och sedan får man se de två sista
varven.
Bildresultat för stupid adverts
Reklamen som jag tvingas se handlar nästan alltid om att vi skall
spela och tippa mer på olika spelbolag. De lockar med enorma vin-
ster som om vi vinner skall användas till totalt meningslös konsum-
tion. Vissa summor är så stora att man med lätthet skulle kunna ta
bort den absoluta fattigdomen i exempelvis Jemen som står inför en
stor svältkatastrof.
Reklamen vänder sig till folk som är helt dumma i huvudet och tyvärr
verkar ju det vara ganska många om man ser till hur mycket människor
slänger ut sina pengar för den stora drömmen om total meningslös per-
sonlíg konsumtion.
Bildresultat för stupid adverts
 

2017-08-05
18:51:00

Svensken och araben
Borgs agerande på en fest tycks inte vara något särskilt
anmärkningsvärt bland hans vänner. De tycks mena att
då han bad om ursäkt så är saken utagerad. Dessutom
var han ju full vilket tycks ursäkta allt och inget.
De pratas i dessa dagar vitt och brett om andra kulturers
syn på kvinnor. Invandrare sägs ha en annan syn på kvin-
nor än vad svenska män har. Efter ha levt ett långt liv med
män i både nyktert och berusat tillstånd skulle jag vilja säga
att den berusade svenske mannen är bland det mest patetis-
ka som finns. När han är full vågar han ta ut de gränser han
inte gör som nykter och till råga på allt skyller han på det  på
spriten dagen efter sitt mer eller mindre plumpa agerande.
Hur många män har jag inte träffat genom åren som gång
efter skall slåss när de är fulla? Män som till vardags inte
säger flaska om något alls. Eller de som dräglar över kvinnor
och blir oförskämda eller hotfulle när kvinnor inte vill ha med
dem att göra.
Bildresultat för drunken men
Detta är en del av den svenska kulturen. Den fulle svenske mann-
en som beter sig som ett svin och dagen efter skyller allt på spriten.
De som står upp för Anders Borg är både kvinnor och män och alla
säger det att det var inte han som agerade på festen, det var spriten.
Samma personer kan sedan säga att om en arab beter sig svinaktigt
mot en kvinna så beror det inte bara på den enskilde araben utan på
hans kultur, alla araber är sådana.
Det gamla vanliga. När en svensk beter sig som en idiot är problem
individbaserat och unikt och beror på olyckliga omständigheter.
När en arab beter sig som en idiot blir det kollektiviserat och alla araber
är likadan.
Borgs svineri på festen kan ju också tolkas som en klassmarkör. Jag som
framgångsrik medborgare har större utrymme att få bete mig som en svin
bland andra mindre framgångsrika medborgare. Det är ju i stort hans syst-
rar och bröder i överheten som rycker ut till hans försvar. I retoriken till för-
svar för klassamhället brukar det ju predikas att överheten står för de goda
värderingarna och det goda beteendet som kan vara föredöme för pöbeln
att lära av. Verkligheten är som sig bör en helt annan.
Bildresultat för klasskamp
 Om man tänker att det är normalt att visa kuken på fester för kvinnor
eller att tafsa på dem eller att kalla dem för slynor och horor , ja då kan
man naturligtvis tycka att Borgs beteende är normalt. Men för alla oss
andra är inte detta något vi gör även om vi fått några glas innanför väst-
en. Så Borg skall inte bara be om ursäkt han skall likt alla andra män som
inte kan hantera spriten lova att ge fan i den.
Men likt alla andra män som skyller på spriten kan de aldrig dra slutsatsen
att ge fan i densamma. Det är inte bara patetiskt. Det är korkat.
Relaterad bild

2017-08-04
19:59:00

Bubblan överklasssen
Om en nyanländ hade sprungit omkring och visat snoppen, kallt
andra kvinnor för slynor och horor och tafsat runt hade han inte
kunnat visa sig ute i det här landet igen.
När styrelseproffset och förre finansministern gör just detta
får han en massa stöd på Facebook. Alla hans vänner tycker
synd om honom och ingen av dem tycks bry sig ett skit om alla
kvinnor han förnedrat. I bubblan överklassen räknas bara de som
befinner sig i denna bubbla allt annat är pöbel och inget att ha.
Transportstyrelsens förra generaldirektör Maria Ågren som utsatt
Sverige för en fara som kan liknas vid vad Stig Bergling och Stig
Wennerström utsatte landet för vill nu behålla jobbet. Hon skulle
självklart behandlas som de två herrarna ovan. Det märkliga är att
hon efter att hon avskedats direkt får arbete på samma nivå. Hon
skulle ju sättas i fängelse. Men Ågren nöjer sig inte med att få en
ny toppjobb utan hon vill ha kvar sitt arbetet där hon medvetet ell-
er omedvetet skadat landet på historisk farlig nivå. Men kommer
man upp på en viss nivå i vårat samhälle tar man plast i bubblan
och där finns inte att man skall lämna. Usla prestationer eller som
i det här fallet rena olagligheter leder bara till omplaceringar och då
oftast snett uppåt. När en sjuksköterska för några år sedan läckte
uppgifter från sjukjournal på en känd skådis avskedades hon direkt
utan att få andra arbeten( troligen inget annat senare heller) och
åtalades. En känd person jämfört med att läcka uppgifter som hotar
rikets säkerhet...............
Föredömen för Sverige?
Ståthållare för samhällskontraktet?
Bildresultat för upper class
 
 

2017-08-04
18:43:42

Klassiker
I kulturradion i P1 pratar man om stora album och denna gång
Allman Brothers Band. Plattan som pratas om är Allman Brothers
Band at Fillmore East.
Relaterad bild
En större skiva var för mig plattan som kom året efter nämligen
Eat a peach. En dubbelplatta där ena skivan helt tas upp av den
improviserade låten Mountain Jam 33 minuter och 38 sekunder
lång. Under produktionen av den skivan körde gruppens frontman
Duane Allman ihjäl sig.
Sedan dess har jag letat efter låtar som är mer än 20 minuter långa.
Och så var det omslaget.................
Bildresultat för eat a peach
 

2017-08-04
18:33:14

Hur förhålla sig till kvinnor
Har lyssnat till lite högerröster om integration som fälldes
under Almedalsveckan. Där sitter Heberlein, Åberg, Littor-
in och Sanindaj och tävlar med varandra om att prata om
alla de som inte har samma åsikt som de som faktaresist-
enta och debattskygga. De menar också att det farliga med
den stora invandringen är att samhällskontraktet sägs upp.
Vad är samhällskontraktet?  At vi alla sitter i samma båt och
vill samma sak? 1900-talet var i stort raka motsatsen. Detta
sekel handlade om allt från kamp för bättre förhållanden till
kamp mot förtryckande normer.
Men mest handlar det om att de nyanlända inte förstår hur
man skall vara gentemot kvinnor. Soffgruppen från Amedal-
en menar att de beror på att de har en annan kultur. Vilken
kultur godkänner våldtäkter och gruppvåldtäkter?
Men i frågan om kvinnors rätt finns en stor paradox.
Å ena sidan alla feminister som menar att det inte är någon
skillnad på män från Sverige och män från utomeuropeiska
länder. det är att underkänna all den kvinnokamp som har
bedrivits i mer än ett sekel och där kvinnor tagit strid för sina
rättigheter. Denna kamp har ju fått män att ändra sig och fått
samhället i stort att erkänna kvinnors lika rättigheter ( kampen
är inte över men kommit långt på väg). Om man säger att det
inte är någon skillnad på män i denna fråga underkänner man
ju nyttan av den kamp som förts.
Bildresultat för Grupp 8
Å andra sidan alla de som skyller allt elände på de nyanlända.
De använder ofta den utsatta svenska kvinnan som den viktig-
aste orsaken till att skicka ut de utomeuropeiska. Men alla de
som har denna åsikt har vanligen åsikten att feminism är åt hel-
vete. De ger aldrig någon förklaring till varför kvinnor har kunnat
flytta fram sina positioner och varför svenska män har ändrat sig.
I deras värld verkar det bara var någon flytande essens som fått
de allra flesta i detta land att anse att kvinnans lika rättigheter. I
denna grupp hittar man också en stor grupp som ställer sig fråg-
an: har kvinnor fått för stor makt?
Relaterad bild
 

2017-08-03
22:57:05

Det som göms i snö kommer upp i tö
När man rapporterar från Frankrike och om den terror som
begås där skriver man sällan eller aldrig om landets blodiga
förflutna. Man skriver inte om den  fredliga demonstrationen
i Paris 17 oktober 1961. Då tågade 20000 algerer i en demon-
stration för FLN och självständighet i Algeriet.
Fransk polis under ledning av Maurice Papon öppnade led mot
demonstranterna och upp till 200 massakrerades. Denne Papon
hade varit landsförrädare i den tyskstödda delen som under Andra
Världskriget gick under namnet Vichyregimen. Papon var en av alla
dessa tusentals fascister och nazister som snabbt friades efter krig-
ets slut och återinsattes i tjänst i både Frankrike och Tyskland.
Långt senare erkände den franska staten sitt brott och 2007 sattes
en minnesplakett upp för offren i Paris.
Bildresultat för mordet på algerier i paris 1961
 

2017-08-03
13:56:47

Då sossarna snöpte sig själva
2003 beslöt Kommunal att ta ut sina medlemmar i strejk.
De är den största strejk förbundet någonsin genomfört.
Till en början lyckades Kommunal mobilisera sina med-
lemmar och det var ett trendbrott efter några decenniers
eftergivenhet till de nyliberala styret.
Men problemet var att de som styrde Kommunal var med
i samma parti som de som styrde landet. Sossarna och LO
var inte överens med Kommunal. Då satte påtryckningarna
igång och Kommunals ledning vek ner sig och skrev på ett
uselt resultat.
Konsekvensen blev att massor av Kommunalare ville lämna
förbundet. De som engagerat sig vände sig inåt och passivi-
serades.
Det stridbara Kommunal blev snöpt. Sedan följde år av efter-
givenhet och inre upplösning som slutade med skandalen som
exploderade i början av förra året. Då avslöjades så mycket
skit att Kommunal tappade det sista av sitt förtroendekapital.
Bildresultat för Kommunalskandalen
Det är en följdriktig utveckling av sossarna från att vara ett
medlemstyrt parti där folkrörelsetanken var det styrande till
att bli ett toppstyrt parti där en elit styr som de vill och tillsätt-
er alla viktiga platser uppifrån.
Bildresultat för august palm

2017-08-02
14:41:00

Kollar youtube
2009 hade Janne Josefsson debatt i "Debatt" om Kambodja.
Det finns i diskussionen om Pol Pot en sak som aldrig nämns
och det är vad USA gjorde mellan 73-75. USA terrorbombade
Kambodja med mer bomber än vad som fälldes under hela
Andra Världskriget. Pentagons egna siffror är att ungefär en
miljon dödas. Landet var en enda krater. Landets ekonomi styr-
des av en amerikansk krigsekonomi. huvudstaden Phnom Phen
där en fjärdedel av befolkningen bodde, livnärde sig folk på vad
den amerikanska krigsekonomin genererade.
I detta kaos rycker röda kmererna in. En arme som bestod av i
huvudsak barn. När då tanken om att flytta ut folket på landsbyg-
den genomfördes blev det stora övergreppet närmast följdriktigt.
Ett folkmord följdes av ett annat. Frågan är varför vi fokuserar
på det ena men totalt förtiger det andra?
Idag är det ingen vad jag vet som säger att Pol Pot-regimen var
bra. Tvärsom erkänner alla att här skedde ett folkmord. I den sto-
ra debatten används Kambodja som ytterligare ett exempel på
kommunismens omöjlighet. Men vad liberalismen? Idag hoppas
många jämfota av glädje över USAs krig. Ingen tar upp brotten
som USA begick i Kambodja och ingen om folkmordet på Östtimor.
Borde inte det stämma till eftertanke?
Bildresultat för öst timor
Noam Chomsky gjorde liknelsen med Östtimor. På den lilla ön
genomdrevs ett folkmord av Indonesien livligt stödda av USA och
Australien som slutade med att 25% av befolkningen mördades.
Det är i procent bra mycket fler än i Kambodja. Jämför man hur
mycket som skrivits och debatterats om Kambodja och Östtimor
genom åren är siffrorna 1000 mot 1. Åter klarar sig USA undan.
Det blir tydligt att det är segraren som skriver historien.
Bildresultat för östtimor genocide

2017-08-02
13:55:00

Nostalgi
Igår efter att ha badat i Härlanda Tjärn cyklade jag runt i de miljöer som formade mina femton första
år i livet. I Bagargårdsskolan hade jag trä- och textilslöjd på mellanstadiet. Det slutade inte så bra. Vi
låste in vår lärare i en materialskåp och stack. Det blev lite samtal efter det.
I Ånässkolan gick jag varje tisdag i lågstadiet för att få tvagning med milt våld.
Vi som bodde i lägenheter utan dusch fick denna möjlighet. Vi gick in i samlad
trupp i badavdelningen på skolan, en fantastisk marmorklädd bassäng med ut-
smyckningar runt om, där fick vi grabbar ställa oss i var sitt badkar och sedan
skrubba varandra med rotborstar. Om vi skrubbade för dåligt fick vi hjälp av bad-
tanterna som inte var milda i sin hantering. Belöningen var sedan att få bada och
simma i bassängen. Senare hade vi träslöjd här och det var något annat än den
snälla magistern i Bagargårdsskolan. Här hade vi Trä-Hitler och han använde sina
plank till annat än att bygga saker med och var man inte på sin vakt small det i bak-
huvudet. Intressant är att när man googlar på Trä-Hitler visar det sig att landet har
haft en massa Trä-Hitler oberoende av varandra.
I biologi hade vi när jag sedan kom till högstadiet här en man som vi kallade Chico. En
liten äcklig gubbe som var rasbiolog. Hans rasism var oförblommerad. När han inför he-
la klassen skällde på vårat andra icke-etniskt svenska inslag, Dragiza, skrek han; sluta
upp med dom där jävla degosfasonerna!
Redbergsskolan  var den stora lekplatsen för mig som barn. Här spelade vi alla sorters
bollspel och lekte gömme. Skolan hade vaktmästare som bodde i skolan trodde han var
förmer än andra. Livet som barn handlade mycket om att sätta käppar i hjulet på den man-
nen. Vid stenbordet tjuvrökte jag första gången som 12-åring. Vi hade köpt en liten gul
Commerce för 2:90 och rökte som bara den tills paketet var slut. Rakt ner på bilden var
jag med om min första sittstrejk. Vi gick i sjätte klass och ville ha längre rast. När fröknarna
bad oss buade vi bara. När tillsynslärare Winberg kom med sin barska stämma tävlade vi
om att komma först upp i klassrummet.
Här fanns en grusplan som vi inte använde särskilt ofta. Vi var på Ånäsfältet eller ännu hellre
i Gubberoparken. Men här spelade Olskrokens Fotbollsklubb som endast var verksamma under ett år,
1906.[29] De tränade på Redbergsparkens sandplan och spelade fem matcher.
 
I backarna i Redbergsparken åkte vi slalom och störtlopp på vintrarna och i andra delen
hade vi ett hopp. När vi blev äldre var det här vi debuterade med cigg, sprit, brass och
brudar.
Skötte man sig inte åkte man in i finkan. Polishuset var en central del av våran stadsdel. Sedan
många år är det Studiefrämjandet som finns i lokalerna.
 

2017-07-31
11:47:05

Koalition med SD?
Det är bara en tidsfråga innan något eller några partier
i Alliansen tar steget och bildar koalition med SD.  SD
är större än de andra partierna och ganska snart det
största av alla i Sverige.
De är inte utan att man kollar Tyskland 1932-33 och
ser likheter.
Nazisterna hade från valet 1928 till det  1932 gjort en
enorm framryckning. Valet 1932 hade man 37% av rös-
terna. Men det var svårt att bilda regering. Så bara några
månader senare utlystes ett nyval och där sjönk nazister.
na ner till 32%.
Då valde den borgerliga alliansen bestående av fem part-
ier att bilda regering med nazisterna som det klart största.
Detta skedde i början av 1933. En av de första åtgärderna
var att genom föra ett nytt lagförslag Ermächtigungsgesetz.
Denna lag gav staten rätt att jaga kommunister och radikaler
och ganska snart var de första lägrena på plats.
Bildresultat för Wolfgang Langhoff Soldaterna på heden
Wolfgang Langhof var en tysk radikal som 1934 internerades i ett av
dessa de första lägrena.
Den tyska borgerliga alliansen la sig alltså platt för de tyska
nazisterna. Deras skräck för kommunister och radikaler var
större än för nazismen. Inom ett år var de sedan ett minne
blott . Den dolda diktaturen blev helt öppen.
När diktaturen blev öppen blev det klart för alla och envar vad
nazisterna var för något. Röhms stormtrupper rusade runt på
Tysklands gator och slog ner allt i sin väg.
Men innan dess var nazisterna salongsfähiga. De pratade politik
som andra pratade politik. Den stora planen var inte helt öppen
och i synnerhet den om koncentrationsläger och krig. I Nationer-
nas förbund var Tyskland aktiva med att driva fredspolitik.
Jämförelsen med SD finns. I detta parti finns många som inte öppet
pratar om vad de vill. Gamla nazister och fascister tumlar runt och
bidar sin tid. Runt detta parti finns ett koppel av öppna nazister och
fascister som bara väntar på att dörren skall öppnas.
SD:s stora fråga är inte judefrågan men väl invandringen. Med detta
parti kan man väl tänka sig interneringsläger för, i första hand och till
en början , illegala invandrare, och skulle det falla väl ut, kommer res-
ten av alla de som inte på ett eller annat sätt kan bestämmas som sven-
skar att åka dit. I detta kan man då tänka sig att alla de som motsätter
sig dessa läger också kommer att hamna där.
Frågan är hur kapitalet ställer sig. Anledningen till att storkapitalet stödde
nazisterna var ju att kommunisterna var ett reellt hot. Organiseringen och
kampmedvetenheten  var stor på tyska arbetsplatser och kapitalet såg sig
hotade i sin grund.
Dagens svenska kapital lever ju inte under detta hot. De ser snarare invand-
ringen som något gott. Med många som konkurrerar om arbete kan man pres-
sa löner och det är ju själva grunden för profiten, alltså deras existens.
Å andra sidan ropar ju idag kapitalet i första hand efter yrkeskompetent pers-
onal och det får man inte via flyktinginvandringen.
Bildresultat för joseph borkin ig farben
 

2017-07-29
13:29:07

Ansvar
Tragedin i Gårdsten där en kvinna och tre barn dog var
till en början en berättelse om en man som mördade sin
hustru och tre barn. I sociala medier gick drevet och man-
nen namngavs och hatet stannade inte bara vid mannen
utan hela invandringen fick stå till svars. Igen.
Mannen häktades och det innebar att polisen var ganska
säker på vad som hade hänt. Efter ett misstag la nu  SVT
ut en bild på mannen.
Få eller ingen ansåg nu annat än att mannen var skyldig.
om vi levt i en annan tid hade man torterat honom och av-
rättat honom långsamt. Många i sociala medier ansåg att
man skulle göra just detta.
Så efter bara några dagar kommer en annan berättelse.
Mannen är oskyldig. Det är kvinnan som dödat sina barn
och sedan sig själv.
Bildresultat för crime and punishment quotes
Sociala myndigheter och fastighetsägare har beslutat sig
för att vräka kvinnan och barnen. då brister det för kvinnan
och hon avlutar allas liv. Hur kan man ens tänka tanken att
vräka en familj med tre barn?
Vem bryr sig nu om mannen. Hans familj har dött under oer-
hört tragiska omständigheter och han själv har fått löpa gat-
lopp som skyldig. Kan han någonsin reparera sig?
Hur många gånger händer inte detta?
Människor misstänks för brott och hängs ut i sociala medier.
När de sedan förklaras oskyldiga har sociala medier inget in-
tresse. den som hängts ut får resten av sitt liv få leva med att
vara hängd vid ett brott en inte begått.
Många säger att man skall sänka bevisbördan så att inte så
många kommer undan straff. den som säger så har aldrig o-
skyldigt anklagats för något och ännu mindre blivit oskyldigt
dömd. Ett civiliserat samhälle bedöms utifrån hur väl lagen
fungerar.
Jag tänker på ett citat som sägs vara Lenins och som ofta före-
kommer på citattablåer:
-Bättre att döma hundra om en skyldig finns bland dessa än låta
 en skyldig undkomma.
Om citat är sant vet jag inte. Men den sammanfattar mobben på
nätet.
Bildresultat för innocent victims

2017-07-28
15:13:29

Konsten att leva i sin ålder
Ibland dyker det upp inlägg på FB om våldtäkter.
Det brukar handla om kvinnor som blivit våldtag-
na av män från en annan kultur. De män som sva-
rar på detta skriver att dessa män skall utvisas ell-
er avrättas, helst båda. Men de männen uttrycker
mer ett hat mot etnicitet framför en vilja att kvinnor
skall ha samma rättigheter som män. De använder
de våldtagna kvinnorna i en rasistisk agenda.
När jag tänker tillbaka och hur det är idag när jag
med jargong pratar om kvinnor är det uteslutande
svenska män som pratar om kvinnor på ett sätt som
kan liknas vid hur Eddie Menduza sjöng: Kvinnor är
som ett höl i madrassen.
Långt ifrån alla men de finns. Jag har aldrig haft en lik-
nande jargong om kvinnor med en man som kommer
från Afrika eller arabiskt land. Det beror säkert på att
de män från dessa områden som jag träffar är män som
flytt sina länder av politiska mer än ekonomiska orsaker.
Män har idag svårt att definiera sig. Många lever med en
uppfattning som tiden sprungit ifrån.
Jag åldras och med det får jag ändra uppfattning om vissa
saker. Det handlar bl a om synen på kärlek och sex. Det är
först under senare år som jag kan skilja på dem. Visst fick
jag en annan uppfattning om livet när barnen kom. Då blev
ju jag sekundär. Det viktigaste var ju barnen. Det var en
god skillnad. Man blir mer ödmjuk inför sig själv och livet
när barnen kommer in i livet. Inte alla, men de flesta får en
bättre uppfattning om sig själva och sin roll i existensen när
barnen kommer in.
Bildresultat för erich fromm att ha eller att vara
För några år sedan förstod jag att tiden på ett sätt sprungit
ifrån mig. Jag kunde se det i kvinnors blick. Jag var inte läng-
re med i matchen bland de kvinnor som jag tittade lystet på.
Som åldrande man är sex något som jag bara sysslar med
mig själv. Jag kan se vackra kvinnor men inser att de inte läng-
re är till för mig. Jag tänder inte på kvinnor i min egen ålder ell-
er äldre och i konsekvensens namn begär jag inte att yngre kvin-
nor skall tända på mig. Det fungerar inte så. I huvudsak två skaer
gäller för att det skall fungera. Jag skall vara rik eller kvinnan ifrå-
ga letar trygghet efter alltför många misslyckanden. Jag är inte rik
och jag vill inte vara den omhändertagande äldre mannen.
Det finns ingen större dramatik i detta.  Det är som om någon frågar,
vill du ha en krona eller en miljon kronor. Jag accepterar kronan men
skulle vilja ha miljonen, men vet att sannolikheten är så minimal att
det skall hända att det bara finns som en bortre fantasi.
Livet är ju nu så mycket mer än bara sex och ett mer eller mindre
bra förhållande.  Där finns barnen att följa och se hur de tar sig an
livet och där finns ett barnbarn som varje gång jag hör "fajfaj" fyll-
er mitt inre med lycka.
Jag läser mycket, har alltid gjort, och denna nyttiga eskapism kan ju
ta mig till alla världens hörn  och till alla tider både fram och bak.
Nu under sommaren cyklar jag upp till tjärnen och simmar över den
och inser det stora sambandet mellan en kropp i rörelse, i synnerhet
i vatten, och ett tillfredsställt sinne. Så länge kroppen är frisk finns det
inte så mycket att klaga över.
Jag har med åldern börjat förstå den verkliga innebörden i att tänka i
den stora världen men leva i den lilla. För den som vill förstå detta fullt
ut rekommenderas att läsa Lennart Hagerfors  lilla mästerverk från 1990
Livet är det som pågår medans vi sysslar med annat.
Bildresultat för lennart hagerfors böcker
Så jag följer mitt kastanjeträd utanför balkongen under året och ser det
avlövar och varje vår leva upp igen, jag följer skatorna i deras kamp i
boet i samma träd, jag letar upp snokarna under bryggan vid Härlanda
Tjärn, jag tittar på bilder på mitt lilla barnbarn, jag mår bra när mina barn
mår bra och motsatsen och jag läser ibland i mina dagböcker och glädjs
över att jag inte längre har några dippar ner i den existentiella ångest-
brunnen, vilket förklaras av att jag vet att min tid nu mycket mer är utmätt
och det handlar om att ta vara på den tiden som är kvar.
Bildresultat för viktor frankl böcker
 

2017-07-27
15:21:06

skuggor
Det är alltmer sällan jag numer kan se riktigt bra politisk
film, eller politisk film överhuvudtaget.  Kulturen och film
uttrycks efter de politiska förutsättningar som finns i de
samhällen de agerar i. I dagens liberala värld så skall
inga djupa samtal eller skildringar förmedlas till den sto-
ra massan. Underhållning är stridsropet. De djupare tank-
arna är förbehållna eliten. I denna elit kan man diskutera
om hur man saknar romantiken med de goda värderingarna
och där den rena konsten får utrymme. Den rena konsten
görs av de upplysta för de upplysta.
Ibland kommer filmer fram som ogräset tränger igenom as-
falten. Filmer som utmanar våra tankar om det goda väster-
ländska samhället.
En sådan film är Der Staat gegen Fritz Bauer av Lars Kraume
vilken tidigare mest gjort TV-serier och -film.
Det handlar om åklagare Fritz Bauer som sedan krigsslutet arb-
etat för att ställa nazistiska krigsförbrytare inför rätta. Det är sent
50-tal och Västtyskland har med USAs benägna stöd bestämt
sig för att rikta blicken framåt och att konflikten med Sovjet och
öst går före att ställa krigsförbrytare inför rätta. Politiska partier,
polis och säkerhetstjänst har flera nazister i viktiga positioner
vilka lämnas utan åtgärder. Filmens Fritz Bauer kämpar mot det-
ta men strider i motvind. När han hittar nazister i Sydamerika tar
det inte lång stund innan dessa försvinner. Säkerhetstjänsten är
fylld av kamrater till dessa nazister på flykt.
Bildresultat för the people vs fritz barber
Under 60-talet var just detta med att de gamla nazisterna flöt upp
överallt en orsak till studentupproren och som gav bränsle till terr-
orgruppen som RAF. Författare som Gunter Wallraff och Berndt
Engelman skrev  massor av denna tyska röta.
Bildresultat för bernt engelmann
Filmen skildrar när Bauer får upp spåret på Adolf Eichmann. Han
befann sig i Buenos Aires dit han flydde efter kriget. Vi får följa
spelet med att gripa Eichmann. Bauer får vända sig till Israel och
Mossad för att Eichmann skall gripas. Bauer begår i laglig mening
landsförräderi när han tar hjälp av Mossad( vilket inte blev offentlig
förrän Bauer var död). Den tyska säkerhetstjänsten bestod till stor
del av gamla nazister vilka skyddade de som flytt landet efter kriget.
Mossad grep Eichmann i Argentina och tog honom där han ställdes
inför rätta, dömdes och hängdes. Eichmann var intressant då han för-
svarade sig med att han bara lydde order och ansåg sig oskyldig.
Bauer var homosexuell och detta har en betydelse i filmen. Vid denna
tid , 50-talet, dömdes man till fängelse om man hade förhållande med
en människa med samma kön.  Det är vad som händer Bauers när-
maste man.
Bildresultat för adolf eichmann
Det är en utmärkt politisk film som skapat frågor om hur vi tar hand om
vår historia. När den liberala staten pratar om rättvisa skall man titta
under ytan, för gång efter annan ser vi att nyttan går före rättvisan.
 
Bildresultat för erst kommt das fressen dann die moral

2017-07-27
14:46:12

Vem behöver konspirationer
Alliansen med Reinfeld bestämmer att vi skall lägga ut
hemliga och sekretessbelagd information till ett amerik-
anskt transnationellt bolag, IBM, för att dessa kan hant-
era all den information billigare än vad svenska statens
institutioner kan. I mina ögon är detta närmast att betrakta
som landsförräderi och oerhört korkat. Hur kan regeringen
inte se det orimliga i detta?
Så kommer sossarna och tar över. Man får reda på att all
denna information hamnat hos bl a en f d serbisk militär
vilken troligen är skolad i Ryssland. Vad göra? Man bestäm-
mer sig för att mörka allt. Man bryter mot svenska lagen för
att inte detta skall komma ut.
I allt detta finns en allians och sedan sossarna som man kan
fråga har landets väl och ve framför ögonen.
Relaterad bild
När SD bestämde sig för att satsa stenhårt på invandringen
för att ta sig till högsta makten tror jag inte att de trodde på
fullt allvar att de skulle kunna gå hela vägen. De har arbetat
hårt och kommit en bra bit på väg när denna IT-affär dyker upp.
De kan ju knappt tro på sina sinnen.
Här får de en politisk julklapp som heter duga.
I dag står bara SD och V rena i denna affär.
I flera opinionsundersökningar är SD största partiet.
Vi har alltså att lita till ett parti som egentligen bara pratar om
invandring när det gäller politik som en garant för svensk säker-
het.
Det är inte utan att man kan se en likhet med tyskt 20-tal som
går över i ett 30-tal. Där går ett litet parti från några procent i
valet -28 till det största -33. De andra partierna som kommunist-
erna och socialdemokraterna valde att i första hand bekämpa
varandra. De borgerliga partierna gör ingenting och vet inte vad
de skall göra och deras största skräck är både socialdemokrater
och i synnerhet kommunister. Då stödjer man nazisterna för att
slippa båda.
Det är inte långt borta att alliansen kommer att lita till SD.
Bildresultat för SD en ulv i fårakläder