leifsjoqvist

2013-08-02
00:36:00

Dokument inifrån
Dokument inifrån gjorde skäl för namnet denna kväll.
Det handlade om att arbetarna har fått sina löner sänk-
ta under de senaste trettio åren och att svenska löntag-
are inte fått så lite betalt för vad de producerar sedan
hundra år tillbaka. Samtidigt ökar klyftorna mellan de
som har och de som inte har.
Alla som någon gång gått en marxistisk grundkurs vet
att profiten skapas av att man sänker löner och ration-
alisérar bort så många löntagare som möjligt.
I programmet visas att ökade vinster inte skapar mer
arbete. Om fler blir arbetslösa så minskar köpkraften.
I USA, Grekland eller Spanien löste man detta med
att skapa en efterfrågan med lån.
Det är konstgjord andning och det slutar alltid illa.
Med dagens internationella ekonomiska politik så finns
inga incitament till förändring. Kriserna fördjupas. Det
borde även den mest inbitne liberal begripa. Vad är eg-
et berikade värt i ett samhälle i kaos?
I dagens läge är socialismen misskrediterad. Sovjet. Kina
eller Albanien lyckades med vad kapitalismen nästan miss-
lyckades med nämnligen svärta ner socialismen och göra
den till en represssiv ide när den är det motsatta. Socialis-
men skall ju betyda politisk, social och ekonomisk frihet åt
alla. Inte förtryck, tvångsarbete och statlig styrning av allt
kulturellt skapande.
Sålunda är fascismen idag mer på frammarsch, i olika form-
er, och ett större alternativ för arbetarklassen. Det är otäckt
likt 30-talet med det undantag att det inte finns en vänster
som är stark nog att ta kamp mot denna utveckling.
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: