leifsjoqvist

2017-05-05
00:42:55

kampen mot antisemtismen?
I Fib/K FB-grupp var det nyss en diskussion om att Jan
Myrdal var antisemit. Detta för att han "relativiserar" för-
intelsen. I en skriftställning för han en diskussion som
påminner om den tråd som Sven Lindqvist har i boken
Utrota varenda jävel. Lindqvist skriver om den europei-
ska kolonialismen och att nazismen var följdriktig utveck-
ling av både kolonialismens teori och praktik. När boken
kom fanns en liknande kritik att han just relativiserade för-
intelsen.  Vad han mer ville klargöra var att folk lidit sedan
århundraden och om vi bara stannar upp vill förintelsen kom-
mer vi inte att förstå dess orsaker och inte heller kunna för-
hindra att det upprepas.
Det märkliga är att när man har en så grund uppfattning om
vad förintelsen var så ger man sig på vad som helst som kan
skapa en diskussion om dess rötter. I själva verket lämnar
denna ståndpunkt oss utan svar och förståelse. Förintelsen
var bara utslag av ren ondska. Då blir förståelsen att vi skall
leta efter annan liknande ondska och då blir det ju bara poli-
tisk mumbo jumbo.
Det verkar ju vanligare idag att beskylla all slags vänster för
antisemitism och då handlar det ju alltid om Israel. Kritik av
Israel , trots alla försäkringar om motsatsen, blir då måttstock-
en.
Varje person som vill bekämpa antisemitism borde ju i dessa
dagar uppmärksamma de populistiska partierna och inte minst
den öppna nazismen. Där finns en portal till förintelsen.
Där inkluderar man judar i den stora förklaringen om samhällets
förfall. Judar, muslimer och minoritetsgrupper blir bärarna av
ondska och universalförklaringen på varför allt är eländigt.
Bara dessa försvann skulle vi få ett himla finns samhälle.
Vi skulle då komma tillbaka till den tid då vi koloniserade stora
delar av världen och förtryckte majoriteten av jodens befolkning.
Bildresultat för utrota varenda jävel
 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: