leifsjoqvist

2018-10-22
13:44:56

Vart är vi på väg
När jag som nyligen 60 år fyllda försöker få en överblick
över hur dagens politiska karta ser ut blir jag nedstämd.
60% av väljarna röstade på högerpartier. De 40% som blev
kvar kan inte kan kanske kallas vänster men verkligen
inte socialistisk.
Kommentarerna på sociala medier gör mig mörkrädd och
då särskilt två saker vilka också hör ihop:
- Pratet om etablissemanget är ju helt klasslöst och ett
sidospår som påminner om hur valen sker i USA., eller
om man vill hur det såg ut när NSDAP rycket fram under
några på30-talet  i Tyskland.
Landet styrs ju ekonomiskt ( och därmed också politiskt)
egentligen av några få personer. Det är bankerna som är
spindlarna i nätet och så sa har vi ett dussin familjer eller
klaner om man så vill som styr svenskt näringsliv.
Men om detta finns ingen diskussion. Etablissemanget är 
de som är för invandring eller åtminstone som idag inte är
emot. Folket är de som i olika hög grad vill stopp invand-
ringen och skylla allt jävelskap på samma invandring.
Bildresultat för ustasja bulltofta
Baresic som låg bakom kapningen på Bulltofta och mördade en diplomat står staty
i dagens Kroatien
 
-Det andra är den totala historielösheten bland de som utgör
sig för att vara anti-etablissemang. Det famösa självmålet som
SD gjorde med sin film om S är ju bara en liten del. Alltså S
(och det mesta var ju sant och var sådant som socialister då
det begav sig kritiserade S för) skall göra upp med vad Hinke
Berggren sa 1895 medans man själva inte tycker det är ett
problem att för mindre än 20 år sedan var ett nazistiskt parti.
Men var dag hittar jag romanstiska beskrivningar av Sverige
så som det såg ut innan "Massinvandringen". Sverige var en
idyll som samlades runt TV:n för att följa Stenmark. 
Man glömmer terroristerna på Bulltofta och Ambassaden och
sedan den stora ryssskräcken med ubåtar och dito jakt.
Sommarmedia som var år beskreb våldtäkterna. Morden som
legat konstant sedan dess med snå variationer. Den stora
statsskulden som skulle göra oss till en bananrepublik och
som fick staten att dra åt svångremmen på det offentliga och
ge de rika underlättnader, Palme mördad. Det var i denna
idylliska tid som polisen skulle specialiseras. De yttre hoten
var monstruösa och sedan dess har det legat i polisens in-
tresse att utmåla hoten mot samhället större än vad de är.
Bildresultat för U137
U 137 gick på grund och landet påmindes om att det fanns en värld utanför
våra gränser. Kom ryssen nu?
 
När vi pratar om ekonomi nämner vi inte den ekonomiska stats-
kuppen 1985. Vi pratar sällan om att Sverige blivit ett liberalt
lyckorike där vi avskaffat förmögenhet- och arvsskatten. Den
rike mår väl i landet idag. Vi har lärt oss att de närande stär-
ket nationen när skatter sänks och man pytsar ut bidrag som
RUT och ROT och vi har lärt oss att blattar röstar rött för att
få mera bidrag.
Vi har alltså som nation under 20-talet gjort en högergir som
jag som politisk intresserad på70-talet inte ens kunde drömma
om (och drömde gjorde jag). Varför skulle arbetarklassen så
totalt tappa fokus på vad som är riktigt  eller falsifierbar makt
bara för att ta ett exempel.
En reflektion jag gör är att arbetarklassen alltid haft skepsis till
Den Andre. Då skvallrades det och stannade i grupper och fr a
fanns ingen pollitisk grupp som kunde lyfta upp skvallret till pol-
itik.Vi kunde bara ta del av våld via tidningar och inte som idag
där vi måste sålla mellan vad som är fake och vad som är sann-
ing. De som växte upp med mig kan säga att det inte fanns den
typen av våld som idag och det är sant för dem, men vi var många
som såg en annan verklighet men den behöll vi för oss själva.
Jag undrar vad som händer när nästa stora ekonomiska kris kommer?
Får vi raskrig?
Kan vänstern bli socialistisk igen och organisera motstånd?
Vad händer i den stora världen när miljöhotet kan beskrivas som fake?
kommer någon att säga att kärnvapen inte är farligt om man använder
det rätt?
Det jag mår mest illa av finns närmare mig:
När sliskiga nyliberaler gör Moberg och Orwell till sina.
Bildresultat för soldat med brutet gevär
Bildresultat för orwell quotes

2018-10-10
11:56:12

Ur led är politiken
Jag lyssnar med stor lust på podden Markus och Malcom 
då de är några av få som för ett samtal om vad som är vän-
ster och vad vi bör göra.
Senaste två avsnitten handlar om medelklassen och som det
brukar vara koncentrerar sig M&M på att kritisera den vänster
som finns.
Det är min huvudsakliga invändning mot dem. De fokuserar så
oerhört mycket på att sabla ner på den vänster som finns och i
princip aldrig diskuterar de kapitalismen och det samhälle detta
system skapar. 
Bildresultat för new left
I sitt förakt för den vänster som finns gullar de väl mycket med
olika högersejter och i synnerhet då Nyheter idag där Allardt
jobbar(t). De hänvisar ofta till Marx och borde kanske kolla sen-
tensen "Varat bestämmer tänkandet." om Malcom bara finner vän-
ner i liberal media och får ryggdunkar därifrån kanske han borde
ställa sig frågan om varför det är så.
M&M påminner mycket om en Myrdal med anhang på 80-talet.
Myrdalarna gick då till storms mot vad de kallade mediavänstern.
Det handlade om att de som skrev i en humanistisk tradition mer
eller mindre var potentiella landsförrädare när Sovjet kom för att
ockupera oss.Så var det ju. Sovjet skulle komma, det var inte en 
fråga om utan när.
Malcom har tagit över Myrdals mantel var det gäller historiska para-
lleller. 
Jag tycker dock det är synd att de så ofta hamnar i knäet på höger-
populismen och så sällan pratar om vad som bör göras.
Jag är direkt oense med dem om egennyttans roll i politiken. Det kan
inte vara så simpelt att det bara handlar om den egna egennyttan kon-
tra andras. Humanismen måste ju finnas i finrummet när vi pratar fram-
tid. Bara egennytta är ju grunden för framtida Rwandas.
Bildresultat för new left

2018-10-10
11:33:12

Ur led är politiken
"Look, if you're poor because you're a victim of racism, sexism,
homophobia—that's a problem because it's an inequality of opp-
ortunity. But if you're not a victim of one of those things, fuck you."
 
Så säger Walter Benn Michaels i en intervju i Chicago Reader.
Han pratar där om identitetspolitiken och att denna i första hand
är ett liberalt eller nyliberalt projekt och inget har med vänster
att göra.
Han citerar Clinton från senaste valet:
For Clinton? Well, there's a famous moment in the campaign where
she said, "Will bringing down the banks end racism? No. Will bringing
down the banks end sexism? No." 
 
Bildresultat för walter benn michaels the trouble with diversity
 

2018-10-02
15:13:30

Postvänster
I senaste valet har yttersta höger och liberalism samlat ihop
60% av rösterna. Socilaliberalerna i S fick nära 30%. vad man
skall kalla MP vet jag inte men i huvudsak kan man vara vad
som helst och inget för att vara med i det partiet-
V fick 8% och där finns en stor grupp identitetsideologiska som
är kontraproduktiva till en vettig vänster.
Kvar finns någar procent att hoppas på.
Inte mycket att glädjas över.
Så då är frågan: vad bör göras?
En första fråga är vem skall vänstern vara till för?
Idag är det ett medelklassparti där man tävlar med varandra om
vem som kan ha de vackraste värderingarna. Huvuddelen av de
som röstar på V gör inte det av att partiet rent ekonomisk gynnar
dem. De har de oftast bra och vill göra gott och inte sällan vill ha
cred för det. 
Men de utanför arbetsmakrnaden ser inte V som ett alternativ och
inte heller vit manlig arbetarklass.
När få eller inga pratar om soclalism är inte V något undantag.
det finns heller ingenting som pekar på att de unga skulle vara un-
dantagna detta mönster.
 
Vad skal vänstern stötta sig mot ideologiskt?
Det går inte att luta sig mot historiska markörer. Det är en paradox att
det som skulle vara en stor kollektivistisk rörelse så idog hänvisat till
individer. En postvänster skulle markerat arbeta utifrån de historiska
dokument och manifest som visat sig hålla. Kasta personerna och 
bli ett kollektiv där alla är utbytbara. Socialismen kan inte vara en aula
i ett univeristet där man applåderar goda meningsutbyten.
 
Vad göra?
Det handlar om att vara ute i praktiskt kamp och visa sig var en hjälp till de som be-
höver stöd. Det handlar om att organsiera sig på arbetaplatser, i hyres-
områden, i skolor och i solidaritet med utsatta grupper av allehanda slag.
Grundprincipen skall vara att makt korrumperar.
Ett framtida parti skall ha många ledare som alla skall sitta på bestämd tid.
En postvänster måste göra upp med den gamla vänstern.
Postvänstern skall vara allt annat än ett fördbudsparti.
Det skall vara den stora frigörelsens parti.
Inom en snar framtid kommer de flesta av traditionella arbeten att vara borta.
Arbeten kommer att finns i tjänstesektorn och tekniska yrken för att övervaka
robotar som sköter arbetet.
Kapitalismen har fattat galoppen eftersom den själv driver på.
Nöje och spel är de stora innovationerna för en hjärndöd framtid.
Postvänsterna måste erövra kulturen och göra den till en kollektiv angelägenhet.