leifsjoqvist

2012-07-31
11:57:05

Nr 18
Peter Robinson har skrivit 20 romaner om Alan Banks.
Det är mer roman än krim. Robinson sätter berättelsen
i centrum och inte intrig och vällustig upplösning. Där
hans romaner slutar knyts inte historien ihop utan läm-
nar frågorna öppna. Det är inte cliffhangers i annat än
det som handlar om Banks kärleksliv.
I Nr 18 Mörkrets alla färger finns Othello av Shakespeare
med som kuliss. En amatörgrupp sätter upp Othello och
personerna den sköna Desdemona, den illvillige Jago och
Othello själv finns med i ett helt annat sammanhang där
Othello och Desdemona byts ut mot två män.
Våldet är sällan framträdande i Robinsons romaner. De är
snarare bara med som ett slutgiltig konsekvens av vad som
egentligen betyder något.
I Mörkrets alla färger är det staten som står för det menings-
lösa våldet. Det är våldet som ett isolat för en hemlig grupp
i staten som problematiseras.
För den som inte läst Robinson är En ovanligt torr sommar att
rekommenderas som start.

2012-07-31
11:32:35

OG i skit
Olympiska spel är inte i närheten av sin grundtanke.
Eller kanske är det det OS är. OS startades av över-
heten för att glorifiera överklassen. Rika och männ-
iskor från goda bakgrunder skulle under en tid visa
världen hur välförtjänt uppburna de var.
Stockholm 1912 var ju en affär för kungahuset och
överheten. Liberaler och arbetarrörelse var emot.
Idag är OS en affär för transnationella företag. De
dominerar hela mästerskapet och bestämmer dag-
ordningen. De har mutat IOK(internationella olym-
iska kommitten) med  resor, presenter och reda peng-
ar. IOK är säkerligen en av de mest korrupta orga-
nisationer som finns i världen. I Sverige har vi SOK
(Svenska olympiska kommitten)som utser vilka som
skall få resa till OS. Alla i respektive grenförbund har
ju bättre koll än SOK men organisationen är en slags
FAS 3 för överklassen.
Med bakgrund av detta måste man sälja konsumerad
gröt. Vem fan bryr sig om skytte, fälttävlan, bågskytte
eller segling under normala tider. Vi har inget intresse
av det alltså får man piska med det nationella. Vi skratt-
ar åt den långsamma turmenska simmerskan och vill
spy på Sarah Sjöström som bara kommer fyra.
Konstruktion lyser i det mesta men tydligast i simning.
Där man i fotboll, världens överlägset största idrott kan
få två guldmedeljer kan man i simning få 34. Vem kom
på fjärilssim? Det är parodiskt och är gör att man miss-
tänker att baklängeslöpning inte är långt borta i friidrott.
Frågan är hur länge man kan hålla denna bubbla flygan-
de? Ju mer vinstmaskin och kontroll ju mindre intresse.
Det vore ju intressant att ta upp de grenar som fanns
med fram till london 1948 som skulptur och poesi.
 

2012-07-30
12:13:58

Öppenhet
Karl Popper skrev: öppenhet är det effektiva gödningsmedlet
för socialt och ekonomiskt framåtskridande och ett gift för tota-
litarismen.
Vänsterns stora problem är att man gjorde fel vägval i början
av sitt vara. Marx skrev att vi skulle utveckla produktivkrafter-
na så långt att varje människa skulle få tid över till att välja
mellan att lägga större tid åt fiske eller åt andra självutveck-
lande aktiviteter.
Vad tog det vägen?
Idag är vänstern defensiv. Det handlar om att utöka bidrags-
system istället för att ha visioner om att öppna samhället så
att alla har möjlighet att välja att bli i ett sammanhang.
Det stora brottet var det mellan det revolutionära och det re-
formistiska. I mellanrummet försvann en stor del av vad som
var vänsterns credo.
Å ena sidan fick vi stadsbärande reformister vilka närmade sig
faktiska makten i sådan fart att man tappade bort innehållet på
vägen och till slut bara blev kärl i maktens skafferi.
Å andra sidan hade vi de revolutionära som antingen blev stats-
bärande och ägnade all tid att skydda den makten och tappade
visionen eller så blev man religiös och tappade allt innehåll i kam-
pen mot allting.
Vi behöver visioner. Vi behöver tankar om hur ett bättre samhälle
skall se ut och hur vi skall nå dit. Vi behöver dock inte utopier som
bara vill skynda på vägen till målet och då förlorar sig i drömmen
om något som inte finns och i bitterhet över detta blir destruktiv.
 
 

2012-07-30
00:26:02

Avlyssnat
Så Tove och hennes gubbe bestämde sig för
att skiljas och det sista de sa var att de inte
skulel träffa en neger.
.......
Och vad händer?
Jo, han blev ihop med en neger!

2012-07-29
11:30:32

Respekt!

2012-07-29
11:24:23

Antiamerikanism
När jag satt och sket på utedasset i Värmland hittade
jag en GP-bilaga i högen för användbart papper till
röven. Den var från 2008 och den handlade om Bruce
Springsteen som skulle uppträda på Ullevi.
Ur intervjun:
De saker som hänt i vårt land under  de sex senaste åren
är saker som inte jag inte tror någon, någonsin trodde att
de skulle få uppleva i USA. När människor tänker på USA
tänker de inte på tortyr, inte på illegal avlyssning. De tänk-
er inte på valfusk eller på att medborgare fråntas sin rätt till
rättslig hjälp.
Allt det där är saker som jag upplever som antiamerikanska!
Men det finns en musikalisk tradition i USA kopplad till den
berömda kanariefågeln i gruvan. När det är som mörkast
skall man sjunga. Och just nu är det väldigt mörkt.
 
 

2012-07-29
11:15:37

Två viktiga böcker
Nyligen kom ett nyutgåva av Harald Ofstad och
hans Vårat förakt för svaghet. Ofstad driver tesen
att vi alls inte gjort upp med de nazistiska värder-
ingarna utan istället i mycket assimilerat dem. Vi
har maskerat innehållet och givit nya namn åt det
nazistiska innehållet. Det syns kanske allra tydlig-
ast i praktiken i väst kring flyktingar och synen på
muslimen.
Åt andra hållet kan det vara värt att åter läsa Utrota
varenda  jävel av Sven Lindqvist. Lindqvist driver ju
där tesen att nazismen inte var något unikt utan bara
en följdriktigt utveckling av kolonialismen och de all-
mänt omhuldade tankarna om rashygien från slutet
av 1800-talet och in på 1900-talet.

2012-07-27
13:35:44

Varför
Inatt låg jag och kollade på Melancholia av Trier.
Det var segt. Jag undrade över syftet med filmen.
Vad vill han säga?
Kulturyttringar för kulturens egen skull är ju som
att äta sin egen skit.
Jag stängde av och gick ut i natten och stirrade
på en stjärnklar himmel. Det var en bättre upp-
levelse.
 
 
 

2012-07-26
15:33:31

Livet
Nuförtiden häschar man inte hö. Man låter det torka
på marken och plastar sedan in höet i balar.Här i
Värmland sa man hejsa. Det var ett tungt arbete
särskilt i högsommarvärme. Höet lades upp på
pinnar i fyra skikt. hejsan var två meter. Den kunde
vara tio meter lång. Där torkade höet och när det
var torrt nog samaldes det på vagn och kördes in i
lador. Jag var med i övergången från arbetshäst till
traktor.
Arbetshästarna var stora och snälla.
Se hela bilden
Vid 13 års ålder kom det stora kåtheten in. Jag var kåt
jämt. Jag var kåt på allt. Jag mindes bondkvinnorna och
deras svettiga kroppar oftast bara i bh upptill.
Likt Fellinis alter ego i Amacord, han som trånar efter
tobakshandlerskan med de grymma brösten, sökte jag
tillfällen att komma nära och hoppades som i Lektyrs
rosa bilagor(läsarnas egna sexberättelser) att mer ell-
er mindre bli våldtagen i en jordkällare eller skafferi.
Men jag fick aldrig uppleva vad Fellinis pojke fickk upp-
leva mellan jättetuttarna där han nästan kvävdes.
Jag torkade nästan ut i mina imaginära drömmar och
på det följande tokrunkandet.
Se hela bilden

2012-07-26
15:20:34

Utan tänder ökar profiten
Jag cyklar till Sunne. Jag cyklar förbi Mårbacka
där man sedan decennier gjort Selma Lagerlöf
till tandlös sagotant. Det är inte så ofta i dessa
miljöer pratar om Selma som lesbisk pionjär ell-
er antifascistisk agitator.
Jag cyklar förbi Askersby där man en gång spelade
in Gösta Berglings saga. Många bra skådespelare
med Tommy Berggren och Margareta Krook i spet-
sen. Det hjälpte inte, serien var prålig och kom ald-
rig till skott.

2012-07-26
15:13:03

Det eviga
I små byar är strukturerna sega. I en kurva vid ingången
till byn var det ett par som körde ihjäl sig för 42 år sed-
an. Den enda dödsolyckan i byns historia. Självklart
har kurvan namnet dödens kurva.

2012-07-26
15:10:46

Ack Wärmland du sköna
Ås. En av alla dessa tusentals små byar i Sverige.
En by som inte längre knyts ihop av gemensamma
band.
Lanthandeln gick i graven för 25 år sedan.
Prästgården såldes till tyskar.
Kvarnen togs ur bruk för över femtio år sedan.
Få om ens någon kan livnära sig på skog och jord.
 
Jag minns när här fanns en syjunta som gjorde skäl
förnamnet. För 40 år sedan gick de ihop för att stopp-
ade att en 13-åring skulle få åka buss till simskolan.
Långt hår, avklippt Leejacka och gula Commerce var
inget för Ås barn. Syjuntan påstod att pojken puttade
i flickor från bryggan så att dessa kunde drukna. Inget
kunde vara mer fel. Han ville ju knulla dem.
13-åringen blev förbannad och kallade chauffören för
nazist.
När han inte fick åka buss cyklade han de fyra milen
istället. Han var inte långt efter bussen.
Han kände en grym vällusta när han pullade syjuntans
döttrar i buskarna.

2012-07-25
13:38:15

Den lilla världen och den stora
Många människor idag strävar efter bekräftelse genom
ett ägande. De tror att äga och ha innebär frihet. Oftast
glömmer de eller förnekar att så fort du tar steget upp
i den stora världen uppgår du i en struktur som ger tyd-
liga ramar för din frihet.
Den som betalar miljoner för ett uppdrag vill att det upp-
draget genomförs. Inte ens på toppen, kanske minst då,
är du fri då tusen jagar efter din strupe.
Din fritid handlar om att jaga upplevelser som du seda
kan förmedla. Upplevelsen i sig är mindre viktig.
 
I den lilla världen, där min far lever , finns åkrar och skog
alldeles om husknuten. Vi ror ut med båten och lägger ut
em mjärde om vi skulle få fisk hoppas jag på lake.
Vi ser bävrar som avverkat björk.
När vi ankrat båten går vi genom en granskog som farsan
planterade för 30 år sedan. Den tar sig. Han klagar på att
han inte orkar att röja ut slyt, att det vilda tar för mycket
plats. Han säger att det finns pengar i skogen om man av-
vaktar rätt tid på marknaden. Jag säger; röj och köp dig en
flakmoppe.
Jag har insett att ägande är inte frihet. Det är motsatsen.
Så fort du äger något upptar detta ägande det mesta av din
tid.
Bilen skall skötas och du skall ängslas över missljud i motor
eller att lacken skall repas.Huset skall skötas och du oroas
över att vitvaror skall gå sönder eller att vattenläckor har skap-
at mögel. Oron är större än glädjen.
Ju mer du äger ju mer kan du förlora.
Ingen som ger sig i ägandets struktur blir någonsin nöjd.
Snarare skapar ägandet liksom internet ensamhet.
Ensamhet skapar narcissism som i sin tur i en nedåtgårende
spiral skapar mer ensamhet..
 
Inatt stod jag och tittade på en stjärnklar himmel. Jag såg fladd-
ermöss flyga tätt ovanför mig. I det första ljuset gungade en älg-
familj förbi och lite senare hoppade den trebenta grävlingen ut un-
der uthusen. Det är en myt att de skulle gå efter människoben.
Jag kände total delaktighet och ett lugn som närmade sig dödens
puls.

2012-07-23
15:22:28

Vi behöver inte mer ord
För att förstå verkligheten behöver vi ge den struktur
och för att få struktur behöver vi teoretisera. Men det
finns en brytpunkt där detta teoretiserande hamnar
ovanför verkligheten och blir kontraproduktiv.
Vi kan se hur vi idag diskuterar klass och då i synn-
erhet förorten.
Massor med akademiker förklarar hur verkligheten
ser ut men få gör något för att förändra denna verk-
lighet.
Det är en gammal diskussion. Marx skrev Filosofins
elände 1947 som ett svar på Proudhons Eländets
filosofi. Marx menade att nu hade vi försökt att för-
klara världen i hundratals år men det som krävdes
var att förändra den.
Samma gäller idag med klass och förort. Det krävs
handling inte förklaring. Förändringen kommer ald-
rig uppifrån. De projekt som finansieras av staten
är små droppar i det stora havet och alltid kortsikt-
iga.
Skall saker förändras måste människor organisera
sig och gå till handling. Dels genom att skapa egna
verksamheter och dels genom protester där man
ställer krav vilka man inte viker sig ifrån.

2012-07-23
13:56:18

Vanebildande
Jag lyssnar på dokumentären i P1 Sommar utan män
av Louise Jakobsson. Det handlar om en grupp kvinn-
or som nakenbadar på Saltholmen. De pratar öppet
om sina i många fall dåliga relationer till män. Man kan
känna hur de när de brutit sina dåliga relationer utveck-
lats som människor.
Vidare finns en konflikt i föreningen som driver naken-
badet som skildras öppet och är lika spännande att föl-
ja som vilken actionrulle som helst. De stridbara kvinn-
orna viker inte en tum på sina krav.
Man kan sedan följa kommentarerna på programmet och
där hitta dessa tröttsamma antifeminister. De är egentligen
män utan kompass. Det är samma kategori av människor
som säger: jag är inte rasist,men.............
Män som räds frigjorda kvinnor är bara att beklaga.
Dock finns en kommentar som är rolig. En i den nuvarande
styrelsen gör ett på pekande av att en i den gamla styrelsen
skulle vilja se en av de stridbara kvinnorna naken och han
skriver:
 Förre ordföranden uppges ha sagt att han velat se en namnnämnd
kvinnlig medlem naken. Jag är helt säker på att förre ordföranden skulle varit
helt fantastiskt överlycklig om han ens bara fått se hennes ansikte, hennes
nästipp eller hår, ty förre ordföranden Bernt-Erik Ekeroth har starkt nedsatt
syn.
Lyssna på denna dokumentär. Det är örongodis.
 

2012-07-23
12:51:15

Klass
Under de senaste tio åren har de 10% som tjänar
mest ökat sina löner med 76%.
Under de senaste tio åren har de 10% som tjänar
minst ökat sina löner med 7%.

2012-07-22
18:34:22

Kärlek
Ur scener ur ett äktenskap:
Hon: Du äcklar mig. Du äcklar mig så fruktansvärt.
Hon: Du äcklar mig så att jag skulle vilja köpa mig
ett engångsligg bara för att skölja dig ur mitt under-
liv.
 
Bergman kunde det med kärleksuttryck.

2012-07-22
17:39:31

Så kan man ju också se det.....

2012-07-21
13:55:00

Den verkliga religiösa faran
Under mitt liv har jag aldrig haft några problem
med islam eller deras företrädare. Jag har en
gång i mitt liv träffat en muslim som gick in i
min sfär och det en 5-klassare i Berggårdsko-
lan som grät när jag förklarade att jag inte trod-
de på gud. Tårarna kom sig av att han då men-
ade att jag skulle brinna i helvetet och den lille
pojken gillade inte de framtidsutsikterna.
Däremot är mitt liv fyllt av hemska möten med
kristendomen. Från en söndagsskola från vilken
jag blev borttagen som 6-åring för att jag fes
under en predikan över otaliga terrormöten i
dörren med Jehovas Vittnen till ett vidrigt möte
med sekten Guds barn.
Ännu värre är alla de gånger jag tvingats på mas-
sa religiöst gurgel via medier av katoliker, Livets
Ord, pingsrörelsen eller Plymouthbröderna.
Den mentala terror som kristendomen utöver i
Sverige är marginell jämfört med katolska länder
och USA men ändå driver denna terror folk in i
självmord och livslångt lidande i mentala sjukdom-
ar.Denna mentala terror splittrar familjer, släkter
och skickar in folk i ensamhetens öken med en
icke oåterkallig fördömelse som fordon.
Det är fruktan hit och kärlek dit. I grunden ligger en
inbyggd sjukdom vilken yttrar sig i att man hör röster
som man måste följa.
Jag gillar inte islam, det är ju i grunden samma smörja
som kristendomen, men i mitt liv har inte islam interage-
rat eller stört.
 
 

2012-07-21
12:02:35

vad håller Israel på med?
För en vecka sedan hotade Israel att starta krig
mer Iran. Israels premiärminister sa att det var
Iran som låg bakom terrorattentatet i Bulgarien.
Inga bevis för att så skulle vara fallet har presen-
terats.
Igår sa samme minister att man förberedde att
traska in i Syrien.
Hur är det möjligt?
Israel skulle aldrig vara så offensiva och öppet
anklagande och så villiga att starta krig om de
inte har backning från högre ort.
Så vad har USA egentligen för agenda i Mellan-
östern?
Tror de att de kan lösa de geopolitiska tvisterna
med vapen?
Mycket pekar på att vi lever i en mycket farlig tid.
Om USA inte klarar av att vara ekonomiskt världs-
ledande så vet de att vapenmakt kan lösa dessa
porblem.
Att USA anser sig ha denna rätt kan ju skönjas i
öst. Putin rustar för det vilda och Kina likaså. De
vet att i slutändan är det de som är the final target.
Som vanligt när saker ställs på sin spets väljer
Sverige att lägga sig i röven på den för tillfället
dominerande supermakten och rusta ned sitt eg-
et försvar.
 
 
 

2012-07-21
11:50:45

Det religiösa
I Tyskland fastställde en domstol att könsstympning
av unga pojkar borde förbjudas. Bakgrunden var att
en liten pojke fått svåra biverkningar efter att han bli-
vit omskuren.
De religiösa i Tyskland gick i taket. De såg det som ett
ingrepp i religionsfriheten att de inte fick skära av en
bit på småpojkars penisar.
De politiska etablissemanget darrade. Merkel gick ut
och satte press på domstol och läkarkår och sa att det
är upp till varje tro att skära i småpojkars penisar.
Judiska företrädare skickade iväg den antisemtiska ban-
bullan och sa att detta var det västa övergrepp sedan
förintelsen. Hur man kan relativisera förintelsen på ett
dylikt sätt kan man ju undra över.
De judiska och islamiska församlingarna enas inte om
mycket men detta att skära i småpojkars penisar över-
bryggar allt. Om detta kan de enas.
I min ateistiska himmel blickar jag nedåt och förundras
över den religiösa dumheten.

2012-07-20
21:41:01

Är islamismen problemet
Diskussionen om islamismen i Hjällbo har förlorat
sig i subfrågor. Huvudfrågan i Hjällbo och andra
förorter är i huvudsak att det inte finns arbeten och
att man är utanför sociala sammanhang.
Hur hade diskussionen varit om det varit Livets Ord,
Jehovas vittnen eller Plymouthbröderna som fyllt upp
de tomrum som finns i exempelvis Hjällbo?
Vad är lösningen om det nu skulle vara en tilltagande
islamisering i Hjällbo?
Det är ju inte utan att svaret glider till att bli repression
och stoppad invandring. Om man överreagerar som
Gun i Hjällbo får man vara beredd på att man rullar ut
röda mattan för allsköns rasister .
Vi vet ju redan att det behövs resurser till förorten. Det
är människor i en gemenskap, ett samhälle som bor där.
De som har behöver inte mer.
islam flyttar fram sina positioner för de ger verktyg till män-
niksor som inget har.
Islam ger de svar som vänstern gav på 60- och 70-talet.
Islam är aktivt och tar till sig de i utanförskap.
Om man vill motverka detta måste man öka aktiviteten och
släppa in folk i utanförskap till annat än moskeer i källare.

2012-07-19
10:58:33

Känd från Tv&Radio
Kjell-Albin Abrahamsson är en av Sveriges mest praktiser-
ande antikommunister. Som sådan ges han tillträde till plats
i media oavsett vad han skriver och säger. Han flöjtar med
munnen som Myrdal skulle ha sagt.
Läs detta!
Det finns inte ett argument. Syftet är att misstänkliggöra per-
soner och att surfa på en antiintellektuell våg.
Lenin kan diskuteras men diskussionen kan inte föras ana-
kronistiskt. Lenin måste sättas i sammanhang. Revolutionen
1917 var en nödvändighet.
Men att skapa en kommunistiskt stat i ett Europa som var i krig
och där kolonialismen ännu var högst på dagordningen och där
varje brott mot kolonialmakterna var tvunget att krossas lät sig
inte göras utan konfilkt.
Efter första världskriget vändes vapnen mot Sovjetunionen. Första
Världskriget fortsatte efter 1918 som en krig mot Sovjetunionen.
Det måste man ta med i diskussionen om Sovjetmaktens första
år och med Lenin som ledare, allt annat är ohederligt.
Självklart ryser borgerligheten över att det finns ett Leninpris.
Lika självklart är att Sven Lindqvist är en mycket värdig pris-
tagare.

2012-07-18
23:28:43

Elände och mer elände
När barn svälter ihjäl är det inte en nyhet. Det
är inte heller en nyhet när amerikaner dödar
civila afghaner eller irakier. Däremot är det all-
tid en nyhet när en "terrorist" apterar en bomb
oavsett om några dör eller inte. Det är ett elände.
Det är dock inte mitt elände. Mitt elände är att
jag hittade ett paket röda paprikor som ruttnat.
Fy fan vad det luktar illa. Jag har skurat med all
miljöfarlig skit jag hittat hemma men lukten sitt-
er i. Lukten har fastnat i min nos. För några min-
uter sedan skulle jag drick lite av Brämhults cit-
rondryck och då slog de döda paprikorna till och
jag spydde,

2012-07-18
00:13:30

Skam
Kaa Eneberg har givit ut två böcker om vad som hände
med de svenskar som emigrerade till Sovjetunionen un-
der 20- och 30-talet, Tvingade till tystnad och Förnekel-
sens barn. Det handlar om några tusen svenskar(det var
även norrmän och i ännu högre grad finnar som emigre-
rade) som i det från det fattiga Sverige emigrerade till ar-
betarnas paradis i Sovjetunionen. Det fanns människor
som organiserade dessa emigrationer och som lovade
allt det som arbetarna här kämpade för var genomfört i
Sovjet.
Det visade sig ganska snart att så var inte fallet. Många
återvände men fick utstå spott och spe för att de ljög alt-
ernativt var svikare eller båda.
Hur många som avrättades vet vi inte. Det finns ingen
forskning kring detta. Men troligen avrättades ett tusen-
tals svenskar under och runt de s k Moskvarättegångarna
vilka hade sin mest aktiva tid 1936-38. Man kunde avrättas
för att ha bränt upp en brädhög för att söka värme.
Det som förvånar mig i läsningen är att detta var inget vi
pratade om. Det var helt tyst om dessa svenskar i öst.
Vi pratade ju om interneringen i Storsien under kriget och
förfasade oss över detta. Vi pratade om alla de som vid
samma tid deltog i Spanska inbördeskriget, men aldrig
jag hörde någon debatt om svenskarna i öst.
Jag undrar också varför inte detta togs upp av borgerlig-
heten. Var det för att det var sketna arbetare från Norr-
botten(i huvudsak)som avrättades?
Enebergs böcker är viktiga för att vi skall rensa upp vänst-
erns historiska smörja. Det måste göras för att vi skall ta
lärdom om vad som gick fel i och under revolutionerna un-
der 1900-talet.
 
 

2012-07-17
23:51:33

De stora frågorna
Jag ligger till sängs. Under hela kvällen har jag brottats med
frågan om när jag skall ställa in cykeln i källaren. Jag har in-
te kommit till beslut. Den står öppet och stöldbegärligt. Allt
jag behöver göra är att få tummen ur röven att ta några steg
och ställa in den. Men jag gör det inte. Har inte ork. Så nu
kommer jag att ha svårt att sova för jag kommer att få tan-
kar om att någon skall sno min cykel.
Hur dum får man bli?

2012-07-17
19:40:33

Njut för i helvete
Det finns en lång tradition som säger att de fattiga har
sig själva att skylla och de rika har förtjänat sin rikedom
genom begåvning, talang, våghalsighet, mod,skönhet
och arbetet.
När man skärskådar detta finns ett axiom: de rika föds
rika.
En tid efter andra världskriget skedde en utjämning i
framför allt Europa. regeringarna i väst var livrädda
för Stalin och de starka vänsetr oppositionerna i län-
derna.
I Sverige fick vi en kraftig utjämning av löner och de
flesta som sökte sig högskolor kom in och kunde ta
sina examina.
 
Reaganismen och Thatcherismen slog alla dessa fram-
steg sönder och samman. Idag är klasssamhället restau-
erat och den rike är rik och den fattige fastspikad vid sin
läst.
 
Då dyker det upp idioter och påstår att vi skall njuta och
om du inte kan njuta har det inget med pengar att göra.
Kan du inte njuta är du bara dum och får skylla dig själv.
Så långt har det gått.
Det viktigaste i det nyliberala projektet var att atomisera
underklassen. Krossa facket och alla politiska organisa-
tioner som kunde sätta kraft bakom krav på lika rättighet-
er. Ersätta detta med drömmar om att bli rik på lotteri ell-
er dumma sig i TV. Sedan följde alla former av spel och
att det är bra att supa sig full.
Underklassens atomisering löper analogt med överklass-
ens kollektivisering.
De första kan ju luras att berika sig en och en och hålla
alla fattiga medans de sistnämnda håller samman för att
bevara sina rikedomar.
 
Vi ser resultat dag efter dag. Självmordstalen ökar markant.
Psykiska nöden stegras. Arbetslösheten ökar och görs till
en självklarhet. Desintegration markeras i våra förorter som
görs till bärare av all kriminalitet.
Lösningen på detta bland en del idioter inom underklassen är
att driva frågan etniskt.
 
Inom bara ett par år kommer det att smälla rejält. Det är inte
givet hur smällen kommer att ta sig uttryck. Vänstern är svag
och oorganiserad medans nazister och rasister rutsra sig star-
ka. Kanske är ett nytt Tyskland anno 20- 30-tal på väg. Den-
na gång med ett liknande budskap men utan en Hitler.

2012-07-16
23:09:29

Som man bäddar får man ligga
Studio Ett pratade idag om njutning. SOM-institutet har
släppt en enkät som visar att framför allt de som är föd-
da på 80- och 90-talet anser att den egna njutningen går
före saker som vänskap och fred.
Individualismen i sitt sorgliga skal. Ärlighet rankas inte
heller särskilt högt.
I programmet kommer också Steffo Törnkvist till tals. Han
menar att det inte har någonting med pengar att göra. Så
typiskt de rika. De som har menar att pengar inte har någ-
on betydelse. Det är ju ett hån. Alla de som inte har råd
att ta semester, arbetslösa, Fas3-are, sjukpensionärer och
övriga grupper utan resurser skall alltså bara sätta igång
att njuta och det är deras eget fel om de inte gör det.
Inte ens högadeln utan de repressiva århundradena uttal-
ade sig så okänsligt och utan minsta antydan till empati.
Det verkar som om vi närmar oss brytpunkten där folk fak-
tiskt som i 1848 års manifest bara har sina bojor att förlora.

2012-07-16
22:53:13

Vad vill GP
Pantrarna från Biskopsgården demonstrerade utanför GP
idag. De är trötta på GP och deras spekulerande om vad
som sker i förorten. Det handlar i högsta grad om att GP
släpper information om att den skjutne 23-åringen var en
polisinformatör.
De är också trötta på att förorten när den uppmärksammas
så handlar det om brott.
Man skulle ju kunna tänka sig att GP i jämlikhetens namn
gjorde reportage i Askim när skattebrott eller andra liknan-
de ekonomiska brott genomfördes där. Askim är ju nations-
ledande i den kategorin.
Men den typen av brott säljer inte lika mycket och GP risk-
erar ju juridiskt motstånd om dylika artiklar skulle skrivas.
Inte heller de som äger GP eller skriver däri bor i förorten.
Jag förstår Pantrarna. De vill väl men när de hamnar i med-
ia handlar det om deras kriminella ursprung eller någon del
av ett projket som gått åt helvete. Om man jobbar med ut-
satta grupper borde ju omgivningen begripa att de inte all-
tid går som på räls.
Vi borde ta avstamp och inte följa nazisternas och Per Gud-
mundsson på SvD som anser att vi skall skuldbelägga blatt-
arna och lösa alla former av problem genom att skicka dem
ur landet.
GP och en stor del av media ligger i läget under. De antyder
och de väljer vilken information som skall komma fram.
 

2012-07-15
01:12:12

Friskolornas förbannelse
Om friskoletyrannin får fortsätta så spelar det ingen
roll vilka integartionsprojket myndighterna sätter in,
desintegrationen kommer att bli total.
För de skolor som är placerade i förorterna finns in-
te en chans. De kommer att få ta hand om de barn
som inte har en chans att ta sig till andra skolor. Äv-
en om de kunde kommer de och deras föräldrar att
inse att de blir svarta ankungar i "finare" skolor.
Redan har man sett hur processen är: i områden där
ännu det finns integration kommer först de svenskfödda
att fly och därefter kommer de invandrarfamiljer med
kontaktnär och pengar att försvinna och kvar blir eta-
blerad underklass. Detta kan ingen bestrida.
När man dessutom i detta gör en omplacering av kapi-7
tal från skattemedel till kapitalister som funnit hur enkelt
man kan tjäna pengar via att mjölka staten gör inte det
saken bättre.
Hur skall en blatteskola i förorten dra till sig elever från
andra håll än i den egna förorten?
Var tror man att de bästa lärarna kommer att söka sig ,
eller de bäst motiverade?
Det är ju enkelt att se hur duktiga lärare stångar sina
huvuden blodiga i förortsskolorna men hur idealistiska
de än är kommer de tta ge upp när de fär bättre lön kan
göra det jobb de är utbildae till och slippa allt socialt ar-
bete som de måste göra för att kunna bedriva undervis-
ning i förortsskolan.
“Unless the schools provide our children with a vision of human possibility that enlightens and empowers them with knowledge and taste, they will simply play their role in someone else's marketing schemes.  Unless they understand deeply the sources of our democracy, they will take it for granted and fail to exercise their rights and responsibilities.” 
―    Diane Ravitch
 
“Can teachers successfully educate children to think for themselves if teachers are not treated as professionals who think for themselves?” 
―    Diane Ravitch,    The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education
 
If we continue on the present course, with big foundations and the federal government investing heavily in opening more charter schools, the result is predictable. Charter schools in urban centers will enroll the motivated children of the poor, while the regular public schools will become schools of last resort for those who never applied or were rejected.” 
―    Diane Ravitch,    The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education
 
 
 
 

2012-07-12
15:43:35

Ett annat perspektiv
Jag lyssnar med viss rodnad på UR:s serie om Kina. Det handlar
om Liu Lin 50 år senare. Byn blev känd genom Jan Myrdals fem
böcker om byn. Den första Rapport från kinesisk by är ju närmast
legendarisk.
Myrdal visade hur kinesiska bönder samlades och diskuterade Maos
lilla röda och hur dessa studier skapade ett bättre samhälle. Det var
närmast idylliskt. Där Maos lila röda och här Barna i bullerbyn.
Inte ett ord om det stora språngets katastrofer. Miljoner människor
som dog. Myrdal intervjuas och som vanligt, närmast cynisk till män-
niksoliv, säger han att det får man räkna med.
Myrdals värld är som ett meccano. Man kan bygga vad som helst,
delar går sönder men det är bara att byta ut, vissa modeller kan man
kassera, men det viktiga är att inte blanda in söliga känslor i bygget.
Sympomatiskt bör byn Liu Lin är att det är de styrande som är glada
i Myrdal. Han satte deras namn på kartan och nu kan man ta in vin-
ster på att vara turistmål. De ledande är så tacksamma att de funder-
ar på att åka till Sverige och tacka Myrdal personligen.
Intervjuaren läser stycken ur Maos lilla röda och man ju idag undra
vad som var det viktiga. Det staplas klyschor som egentligen kan an-
vändas till vad som helst. Det är som vilken religiös skrift som helst.
Det handlar bara om att ha tolkningsföreträde.
Vem ville egentligen att vi skulle ha Kina som förebild och varför?Ett
land med över miljarden människor och med en historia långt ifrån
våran? Vad hade vi att lära av det?
En annan sak var Kinas syn på världen. Det är fullt gångbar än idag
och trots tystnaden kanske ännu mer gångbar idag. Vi ser hur skillnad-
en mellan fattig och rik galopperar. Dock kan synas att klass i ett inter-
nationellt perspektivt är en mer framkomlig väg än nation.
 
 
 
 
 

2012-07-10
13:36:01

Bilfeminism
De flesta ägare av nya bilar värderar bilen
mer än övrigt människoliv. det är också så
att när de sätter sig bakom ratten blir de till
varulvar. De äger utrymmet i och runt bilen
och anser att alla utanför deras bilar är fien-
der. Kolla en bilkö och se hur människans
lägsta instinkter tittar fram.
Tidigare var detta mannens värld. Det börjar
luckras upp. Idag kan man se massor av kvin-
nor som blir varulvar.
I det perspektivet är jag könsneutral. Om jag
blir överkörd av en bil bryr jag mig inte så myck-
et om det är en man eller kvinna som kör bilen.
 

2012-07-10
13:22:49

Döden på vägen
I GT idag kan man läsa att olyckor för cyklister har
ökat dramatiskt. Det är sorgligt. Ännu värre är att
ansvariga försöker att hitta orsakerna hos de som
cyklar. De är som att undersöka offren bland dem
som blivit skjutna för att hitta orsaken till varför skott-
en skjuts.
Jag använder cykeln till alla mina transporter. Det som
är värst i trafiken är alla korkade bilister  . De som sitter
i ett fordon som väger ton kan inte hävda samma utrym-
me som de som färdas på fordon som väger 10-20kg.
Man har ett särskilt ansvar som bilist.
Få tar det ansvaret. För många har inte förmågan att
köra bil och de har inte den split vision som är nödvän-
dig. Det är också alldeles för lätt att ta körkort. Det bor-
de också vara länkat med regler när mán köper bil.Det
borde vara samma regler som med vapen.
Det sker ca 100 mord i Sverige per år. Den siffran är
konstant sedan mätningarna började. Bilar dödar dir-
ekt 350 människor per år. Om man sedan ser till invali-
disering och allvarligare skador drabbas 100-falt fler av
bilar än av skjutvapen.
Ändå är reglerna för bilister försvinnande få.
Hur fan kan man tillåta mobiltelefoner i trafiken?
Hur många gånger har jag inte hamnat i konflikt vid kors-
ningar och så ser jag en apa med en telefon i högsta hugg?
Om man nu inte vill skärpa reglerna för bilister kan man väl
sänka reglerna för vapeninnehav så att vi kommer på sam-
ma nivå vid konflikt.
 
 

2012-07-10
12:49:16

Igenkänningsfaktor 0

2012-07-10
11:54:06

En riktigt bra bok
Stjärnan på deckarhimmeln just nu heter Deon Meyer.
Han är från Sydafrika och hans böcker ger ett annat
perspektiv än de dominerande amerikanska och eng-
elska.
I Tretton timmar får vi följa sökandet efter en ung ameri-
kanska som jagas av en grupp män och vi vet inte rikt-
igt varför. Parallellt sker ett mord på en musikproducent
och här öppnas fönstret till den amerikanska musikindu-
strin upp.
Meyer kan skriva intrig och få ihop en historia. Alla hans
romaner är bladvändare. Det intressanta är dock miljön
han beskriver. Det moderna Sydafrika är en ny stat med
massor av problem. Detta ligger som grund i Meyers be-
rättelser.
 
Han beskriver det nya Sydafrika som brottas med sin his-
toria. Här finns nya konflikter som vilar på de gamla. När
boerna tog över efter britterna gjorde de rent hus med vad
som varit och i sin nya position skapade de apartheid.Det
engelska förtrycket hade varit historiskt brutalt och det som
komma skulle lämnade inte brutaliteten bakom sig.
I Meyers böcker kan man läsa in att en ny överklass mutar
in sina positioner. det tillsammans med konflikter mellan
zulu och xhosa gör att etnicitet i allra högsta grad är levan-
de i Sydafrika idag,.
Många av de gamla kämparna i ANC hittar inte plats i den
nya världen.
Detta skildrar Meyer med skarp penna. Han använder också
det muikaliska landskapet för att visa upp Sydafrika och man
kan undra hur man skall lyckas när den musikaliska grunden
vilar på jass, gospel och tysk schlager.
 
 

2012-07-10
11:31:34

Är Sverige en självständig nation
De senaste dagarna har jag lyssnat på radion och undrar
vad frågan om det nationella oberoendet tog vägen. I vår
imaginära skräck för en terrorism som knappt är synlig
verkar man kunna sälja ut allt vad nationellt oberoende
heter.
Vi lämnar tillsammans med resten av EU ut osorterad
bankinfo till USA där de kan göra vde de vill med denna
info.
När vi skall värdera vårt försvar släpper vi in NATO att be-
döma hur vårt försvar ser ut. Vi får godkänt och då kan man
ju med minsta slutledningsförmåga inse att USA är en allie-
rad och inte finns med i vår syn på eventuella hot.
Vad gör en oppositionsledare som Löfden i USA? Han knyter
kontakter säger han. Vilka kontakter och varför? Skall han ha
sanktion för att bli vår näste statsminster?

2012-07-10
11:23:53

Vad jag åt och drack igår
2 koppar kaffe och två mackor.
1banan och 50cl citronsaft.
2 hemmagjorda hamburgare med tomat,sallad,
gurka,saltgurka, lök, philadelfiaost och dressing.
2 glas citronsaft
3 glas blåbärssoppa
1 påse smågodis 200g
2 dubbeldajm
1 tallrik fraskuddar med mjölk och lingonsylt
1 kopp kaffe och en glass
 

2012-07-10
00:16:12

Hilaritas
I Sverker Sörlins bok Kroppens geni kommer han in på
självförverkligande. Han använder Arne Naess när den-
ne sitter på Himalayas sluttningar och läser Baruck Spin-
oza Etik.
Spinoza använder begreppet hilaritas om det tillstånd när
vi når självförverkligandet. Det handlar om att vi finner oss
tillrätta i tillvaron, när vi når insikt om att vi är en del av en
värld där det är själva infogningen i sammanhanget som är
det stora.Att vi finns och att vi är närvarande.
Livet är kort. Det skall levas. Låt oss då leva det så bra som
möjligt. Det innbär inte att man skall bli menlös utan istället
kämpa för att alla får möjligheten att nå självförverkligandet.

2012-07-09
23:54:25

Den märkliga individualismen
Likt ett mantra deklarerar makten vikten av att hävda
individualismen. Sällan eller aldrig deklareras att den-
na individualism endast är tillgänglig för maktens akt-
örer själva. Dessutom är det som bestämmer i krets-
ar där man odlar individualism hyllning till olika former
av kollektiv. Familjen och företaget är ju kollektiv.Alla
former av flera människor i grupp är ju kollektiv. Alltså
kan man säga att vissa kollektiv är påbjudna andra för-
bjudna.
Vi har gått från det Jaynes kallade kollektiva medvetan-
den och som fanns under de första organiserade sam-
hällena. Jaynes beskriver pyramidsamhällena som ett
exempel på samhällen som styrdes av detta kollektiva
medvetande. Vi har gått från dessa kollektiva samhäll-
en till ett ökat individualiserat men under hela resan har
där funnit ett styrt övermedvetande som säger vad som
är rätt eller fel. Idag sägs det att vi lever i samhällen som
främjar individualism men det är inte så mycket mer sant
idag än på faraonernas tid. Den liberala diskursen ligger
som en våt filt över oss alla. Den som vill en annan ut-
veckling än den som sker idag går en tung tid till mötes.
Den som tvekar kan ju se vilken information som domi-
nerar i världen idag. Vilka lögner kan inte fortplantas om
man äger informationsflöden.
Vilka kan säga att de lever de liv de skulle vilja leva?
Vad har man för val om man inte vill leva som man gör?
 

2012-07-08
13:05:55

Lite godis för konspirationsteoretiker
Mitten av 80-talet är den stora tiden för nyliberalismen.
I fronten går Margareth Thatcher som inser att kross-
andet av gruvarbetarfacket är striden som måste vinn-
as. Efter det är gatan öppen och privatiseringar och
flödet av pengar till överklassen ostoppbart. I början
av 1985 är gruvarbetarfacket krossat.
Vid samma tid i Sverige jobbar Kjell-Olf Feldt med en
liknande strategi i Sverige. Här finns inga fack att stop-
pa, dem har sossarna koll på. Det handlar om annat.
Så här skriver Michael Delavante:
Under 80-talet fördes hemliga diskussioner på riksbankens kontor. Flera av
ekonomerna på riksbanken och dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt var
imponerad av de nyliberala tankarna och likaså nye riksbankschefen Bengt Dennis.
Problemet var att Gunnar Sträng satt i riksbankens styrelse och han insåg
farorna med den kreditavreglering som nyliberalerna åtrådde. Man bidade sin tid
och när Sträng gick i pension utsåg Feldt en annan vän av nyliberala tankar,
Erik Åsbrink, till hans efterträdare.

I november 1985 skred man till
verket och utan någon som helst debatt eller diskussion i vare sig riksdag eller
regering bestämde man sig för att avreglera kreditmarknaden, tvärtemot allt vad
den svenska demokratin och modellen stod för. Den nyliberala kuppen innebar att
bankerna kunde låna ut obegränsat med pengar utan att centralbanken gjorde något
åt det. Tidigare hade riksbanken kunnat höja styrräntan men nu gick det inte
eftersom Sverige hade fast växelkurs.

Den så kallade
Novemberrevolutionen hade startat och snart skulle Sverige skakas i sina
grundvalar.
 
Sverige bytte fot och ställde sig bakom Reagan och Thatcher. I februari 1986
sköts den svenske statsminister till döds på öppen gata i Stockholm.

2012-07-07
21:17:23

Då uppförsbacken började och blev till en vägg
Kunskapskanalen visar Skådeplats Europa en alldeles utmärkt
holländsk serie. Tyvärr hade jag missat denna och hamnade i
den av misstag idag. Tyvärr igen visade det sig att den inte hel-
ler visas slängre på Play.
I vilket fall handlade detta avsnitt om kolarbetarstrejken 84-85.
Det var då Margareth Thatcher slog undan benen på den orga-
niserade engelsak arbetarrörelsen. Gruvarbetarfackets ledare
Arthur Scargill hade utmanat Thatcher under flera år och 1981
vann facket matchen mot Thatcher och flytade frram sina posi-
itioner. Detta innebar att 1984 lagrar kolkrafttverken upp och i
sådan mängd att man skall kunna gå i upp til ett år i händelse
av strejk. Thatcher visade att hon var beredd på strid. Här gjor-
de Scargill två stora misstag. Dels att han överhuvudtaget man-
ade till strejk men framför allt att han gjorde det utan medlems-
omröstning. Det sista gjorde att man senare fick tillräckligt många
att bli strejkbrytare och kunna hålla igång en del av produktionen.
Thatcher å sin sida var fast beslutsam att krossa facket. Det var
en del i hennes deterministiska kamp mot socialismen överhuvud-
taget. Hon använde polisen som ingen annan hade gjort innan
henne. Hon använde media och alla politiska kanaler hon hade
för att restauera klasssamhället och sluta till det. Hon drev ock-
så på och kallade Scargill och hans kamrater för anti-engelska.
Hon ställde den retoriska frågan: är det parlamentet valda av
folket eller de självutnämnda gruvarbetarfacket som skall be-
stämma i landet?
Mick Hume engelsk journalist sammanfattar:
 "Those who called the  miners 'the enemy within' might have won the war, but they did not win many  hearts or minds."
Frågan är om inte Thatcher vann just alltihop. Hon krossade
facket, fick socialismen spetälsk, kunde demontera hela väl-
färden och införa det gamla klasssamhället närmast som på
ett karbonpapper från sent 1800-tal. Projektet som startade
1979 tog rejäl fart 1982 med Falklandskriget var vunnet 1985
med gruvarbetarfackets totala nederlag.
 
Denna avgörande tid i Englands historia suddas ut. En av de
få som skildrat tiden är David Peace. Han skrev fyra romaner
som kallas Red Riding Quartet(som filmades i tre delar)och den
fantastiska Damned United vilken handlar om Brian Cloughs 49
dagar i Leeds. Men det är med GB84 han blir en av de största
författarna som skriver sin samtid. han skriver nederlaget men
om man läser detta kan man ju läsa för framtiden och inte upp-
repa samma misstag:
The president had come . . . to collect what was his –
From the steel men.
The lorry drivers. The railwaymen. The seamen –
The promise and the pledge to
cease all movement of coal –
By road. By rail. By sea –
To cut off the
power stations. To shut down the steel works –
The whole country.
Brassed off  är det närmaste jag kan tänka om gruvstrejken
84-85 inom filmen. England skulle behöva en Matewan(av
John Sayles vilken skildrade den stora gruvarbetarstrejken
i West Virginia 1920.
 
 
 

2012-07-07
18:04:34

Ja, det blir ju klart.....

2012-07-07
15:10:24

Assange
Frågan om vem  Julian Assange egentligen är leder frågan
vidare till vad som är mest viktigt. Å ena sidan har vi Wiki-
leaks som ger ut information om vad som verkligen sker
bakom skärmarna i den imperialistiska praktiken och på
den andra sidan två kvinnor som blivit utsatta för sexuella
övergrepp.
Det känns som två läger bildats där man är beredd att offra
mycket för att få rätt.
 
Å ena sidan är hotet mot  Assange verkligt. Om han kommer
till Sverige och ställs inför rätta här är sannolikheten stor att
han kommer att utvisas till USA då den svenska staten i des-
sa frågor närmast är att betrakta som en vasallstat till USA.
Å andra sidan är han åtalad för grova brott mot två kvinnor.
Våldtäkt är ett grovt brott och få tycker att man skall komma
undan rättvisan för dylika brott.
Det kan ju självklart vara så att de två kvinnorna som anklag-
at Assange för våldtäkt deltar i ett högre spel men sannolikhet-
en för detta är liten. Det skulle innebära massor av inblandade
konspiratörer som skulle förlora otroligt mycket mer om detta
kom fram än vad de har på att vinna att delta i en sådan konsp-
iration.
 
Om Assange är oskyldig borde han ta sig Sverige och gå till rätte-
gång. Om han skulle bli dömd är han också med största sannolik-
het en skitstövel som förtjänar sitt straff.
Om han inte blir dömd men utvisad till USA skulle ju århundradets
opinionstorm lägras globalt. Assange skulle vara på var mans läpp
och USA skulle ju lida en enorm prestigeförlust.
 
Jag tycker Wikileaks är en återvändsgränd. En samling voluntarister
samlar information för att i första hand göra sig namn själva. De drivs
inte av ett mål eller ett organiserat motstånd utan av privata drivkrafter.
Om man vill en bättre värld räcker inte sanningen långt. Det krävs orga-
nisering och klara målsättningar. Det krävs tålamod och år av studier,
organiserade protester, möten, politisk kamp, debatter och kanske i
slutändan, i försvar, våld. Vi är längt ifrån allt detta idag. Vi lutar oss
mot enskilda aktörers utfall. Det kan t o m vara kontraproduktivt.
 
Assange verkar tillhöra samma kategori som alla de maoister som under
60- och 70-talet gjorde föräldrauppror och var hur rebelliska som helst,
men vars drivkraft hela tiden var privata. de ville inte i första hand klass-
kamp och revolution och att de stora masorna skulle frigöras och berikas,
nej de hade ett enkelt mål, självbekräfelse.
 
 

2012-07-07
14:29:27

Förtryckarkramarna
I en debatt i P1 säger en ur Timbroklanen att Olof Palmes
stora svaghet var hans agerande i de internationella fråg-
orna där han gick till storms mot USA och de västliga demo-
kratierna. Bara en totalt historielös person skulle kunna vräka
ur sig något så infantilt.
Palme stod upp för parollen Alla folks frihet-Hela världens fred.
han gjorde det konkret och med en tydlighet som gör honom
unik under 1900-talet.
Den som kritiserar Palmes intrenationella praktik hamnar i en
besvärlig sists. Man skall försvara (allt får inte plats):
-Koreakriget, där USA för ett hänsynslöst krig mot Korea med
 miljoner döda.
-Vietnamkriget, en rent imperiekrig där USA tar över den franka
 koloniala rollen och åter massor miljoner döda
-Dominikanska republiken, ett blixtkrig följt av ockupation
-Nicaragua, där man med alla medel försöker att avsätta laglig
 regering.
Hela Syd- och Mellanamerika där man under hela efterkrigstiden
störtar regringar och intervenerar under decennier. Det gemensam-
ma för denna tid är stöd till fascism och introducerande av kontant
tortyr av oliktänkande.
I Afrika under hela tiden från 50-talet ett öppet stöd till alla som var
emot en befrielse av staterna i Afrika. I så gott som varje afrikansk
stat stod USA som en garant för de förtryckande regimerna och man
stod upp för den sydafrikansk regimen och försökte i det längsta mot-
sätta sig sanktioner.
I Mellanöstern har man alltid varit en garant för permanent krig dels
genom sitt öpnna stöd för Israel och deras ockupationspolitik och
dels genom att stödja förtryckare i området för att använda klass-
isk brittisk kolonialpolitik:söndra och härska. Glöm aldrig att USA
och väst stödde Saddam Hussein i kriget mot Iran 1980-89.
USA och väst stödde Indonesiens folkmord på Östtimor där 25%
av befolkningen utrotades.
Ja, listan kan göras mycket längre. I mycket av det ovan var Palme
en internationell röst som kritiserade USA och detta i skarpa orda-
lag.
Men Palme kritiserade också Öst. Han var en av dem som hårdast
tog avstånd från ockupationen av Tjeckoslovakien 1968. han kritiser-
ade förtrycket i Sovjet med randstater. Han tog avstånd från ockupa-
tionen av Afghanistan. Han stödde Solidarnosc i Polen.
Listan kan också här göras längre.
Dock, den som påstår att Palme tog ställning mot demokrati och ut-
veckling hamnar i famnen på dem som stod för krig, allmänt våld,
förrtyck, utsugning och tortyr.
 

2012-07-06
13:37:08

Dessa dumma jävla bilister
Igår när jag skulle cykla in till stan kom jag vid
korsningen vid Ångpannehuset i Backa. Här är
en rondell där det gäller att vara vaksam för de
som kör bilar har sällan någon större split vison.
Så jag tar mig över ena körfältet och ser en silv-
erfärgad Audi(tror jag) komma och känslan är
att den inte kommer att lämna företräde. Vad jag
inte ser är en kille som kommer från andra hållet
på skateboard. Smack! Killen blir påkörd och ham-
nar i backen och jag hinner tänka:han dör.
Det gjorde han inte. Han reste sig och när jag fråg-
ade hur det gick svarade han bara:Cool!
Dessa unga skateboardåkare har oftast av nödvänd-
ighet lärt sig bra fallteknik.
De två i bilen gick inte ut. Killen på skate for iväg och
inte med så lite skadeglädje såg jag jättebulan på ena
sidan av bilen.
Ägaren till bilen tillhör säkert den skara som värdesätter
bilen framför familjen och andra människor. Lite mänsk-
lig död får man räkna med men bilen måste hållas hel
och fin.
Under några måmader har jag stött på idioter i sina bilar
som kör över cyklister och massor som sitter och pratar
i mobiler och som har noll koll på vad som händer rumt
omkring dem. Vi har bra och omfattande lagar kring vap-
en i Sverige men lika bra som de lagarna är lika dåliga
är de som rör bilismen. Bilen är ett mordinstrument på
samma sätt som ett vapen. Det borde finnas strängare
regler på vem som får köra bilen.Med sådana regler skul-
le vi klara liv och lem på tusentals gångtrafikanter och cyk-
lister varje år.
Men det är klart , sådana regler skulle inte uppskattas av
bilproducenter och de brukar ju få som de vill.

2012-07-06
13:22:26

vargar överallt dessa vargar
Vad man tycker om varg är mycket bestämt över var du
bor. Bor du i tätort tycker du att vargsattmen kan öka och
att det är bra med rovdjur i den svenska naturen. Bor du
på landet vill du helst bli av med vargen.
Varat bestämmer tänkandet, skrev Marx, och sällan stäm-
mer det bättre än när det gäller vargen.
Om vargen skulle flytta in till tätorten och börja döda hus-
djur skulle vi få en helt annan debatt.
Så finns det mindre nogräknade figurer som gör profit på
myten om vargens farlighet. Igår såg jag en usel film som
hette The grey.Filmen är gjord av Joe Carnahan som tidi-
gare gjort filmer som A-team, Narc och Smoking aces.Tre
rullar som är gjord efter actionmallens abc.
I The Grey är en vargflock på väg efter en grupp som nöd-
landat i Alaska. Gruppen leds av en man som lever på att
skjuta vilt och han berättar hur vargflocken strategiskt vill
ta dem en efter en. Detta sker också. Det är en massa nys
om Alfahanne och Omegahanne och om vargens determin-
nerade vara som mördare.
Filmen är skit och särsklit då man vet att under 200 år i nor-
ra Amerika finns ett belagt fall där varg attackerat människa.

2012-07-05
12:07:12

Avskyvärda männiksor 2
Jag är i djup chock. För första gången i mitt liv sitter
jag framför TVn och håller med Alexander Bard.Den-
ne Bard som är en elitistisk och oftast förvirrande
åsiktsmaskin vilken jag alltid haft som måttståck för
vad jag inte gillar eller sympatiserar med.
I Debatt ogillar han dock i högsta grad islam och krist-
endom och då i synnerhet katolicismen. Han hävdar
att religion är privat och handlar i första hand om frå-
gor om vår existens. Så rätt.
Mot sig i debatten har han den djupt osympatiske och
extremt konservative Roland Poirier Martinsson vilken
är katolik, konservativ och tillhör kategorin "om det reg-
nar i Washington fäller jag upp paraplyet i Stockhom".
Det obehgaliga är att personer som Roland börjar på
obehagligt mycket plats i det offentliga rummet. Han är
på samma nivå som Jimmie Åkesson,Siewert Öholm,
Marie Abrahamsson eller Marcus Birro.

2012-07-05
11:53:19

Avskyvärda människor 1
Av alla obehgaliga politiker är Marie Abrahamsson
den obehagligaste. Tidigare var hon ledarskribent
på SvD och där kunde hon kränka människor på
ett sätt som fick mig at fundera på om hon var psyk-
iskt störd.
När jag kollar Debatt SvT så framgår ju att hon inte
ändrat sig ett dugg som politiker. Det märkliga är ju
att det nya moderaterna vill ha ett dylikt praktarsle
som frontfigur.
Nu börjar hon också bli ömtåad vilket kanske kan va-
ra en friskhetstecken. I Debatt säger hon att hon varit
borta för länge från öppna debatter, att hon inte förstår
Daniel Suhonens(radikal sosse) extremism. Alldeles
innan hon säger detta har hon förklarat att Suhonen
har stora likheter med SD och Jimmie Åkesson. Suh-
onen lämnade den tasksparken åt sidan. Det var för
lågt. Jag hoppas att moderater såg detta. Om de välj-
er att han kvar Abrahamsson är det bara att tacka och
ta emot för oppositionen för då accepterar man ett
stycke människoföraktande politiker som nästan når
Siewert Öholmklass.

2012-07-05
11:43:27

Läget hårdnar
Jag kollade SvT Debatt inatt och man kan ju klart
se att skillnaderna i synsätt på hur landet skall sty-
ras ökar. Å andra sidan är de styrande minst sagt
delade i läger och maktbilden otydlig.
Å ena sidan Kapitalet med svensk näringsliv som
gång efter gång kräver skattelättnader och mer peng-
ar till de som redan har i överflöd å andra sidan det
politiska öppna borgerskapet som håller med men som
också vill sätta plåster på detta krassa budskap.
Å ena sidan har vi en socialdemokrati och ett miljöparti
som å ena sidan i ren makthunger vill lägga sig i anus-
hålet på Kapitalet å andra sidan vill ha tillbaka en tid
där politken brydde sig om hela folket.
Vi har en fackföreningsrörelse som är djupt splittrad
där en del vill göra gemensam sak med Kapitalet och
en annan ta kamp tillsammans med andra förbund.
Det som är bra är att det splittrar upp. Vi kan inte låt-
sas att vi alla sitter i samma båt. Några få sitter i sal-
ongerna på Titanic medans den stora massan sitter i
livbåtarna som med säkerhet kommer att sjunka när
förtöjningarna kapas. Det gäller alltså att borda skepp-
et.
Idag intervjuades Jan Björklund i P1 Morgon och han är
tydlig. Vi skall ta bort skatterna för de som redan är rika.
Han menar att vi inte konkurrerar med Grekland utan med
Indien och Kina. Då blir det ju klart.
Indien har ett BNP som ökar med 8% per år. Denna utveck-
ling har skapar massor av miljadärer och miljonärer men
samtidigt lever 645 miljoner av 1,1 miljard i fattigdom.Det
innebär att en tredjedel av världens fattiga bor i Indien.
Det borde stämma till eftertanke.

2012-07-04
13:29:11

Hur man blev som man blev
Myrdal skriver om två böcker som formade hans liv.
Den ena är Mark Twain och hans En yankee vid kung
Arthurs hov där Twain går till storms mot uppfattningen
om franska revolutionen. Vad var väl några år av död
runt den franska revolutionen mot tusen år av krig, svält,
avrättningar och despotiskt förtryck. Några tusens död
mot flera miljoners.
Den andra boken är Järnhälen av Jack London. Boken gavs
ut 1907 och skildrar en fascistisk värld 1910. Världen står
under en järnhäl och förtrycket är en konstant. Det är en
dystopi som dock i inledning och fotnoter ger ett visst hopp.
Idag finns järnhälen kvar. En järnhäl som döljs av en samm-
etsstrumpa.
Jag tänker på vad som format min världsbild. Vilken litteratur
som skakade till mig.
 
Vredens druvor av John Steinbeck var en av de första. Jag
hade läst Pärlan och Buss på villovägar utan att bli särskilt
berörd, men Vredens druvor födde revolutionären.
Martin Andersen-Nexö Pelle Erövraren 1-4 var nästa projekt
och sedan uppföljningen Morten röde 1-2.
Mobergs- Utvandrarsvit.
Moberg -Soldat med brutet gevär.
Hugo-Samhällets olycksbarn
Tolstoj-Krig och fred
Elsa Morante-Historien
Väinö Linna-Här under polstjärnan
Det var några av alla de som vridit upp verkligheten i fiktion och
fått mig att se klarare på den värld jag lever i.
 
 
-
 
 

2012-07-04
12:57:37

Röd stjärna över Indien
När Myrdal skrev Röd stjärna över Indien hade han Röd stjärna
över Kina av Edgar Snow i huvudet. Snow reste i Kina 1936 och
hade tillträde till kommunisternas högkvarter i Pao An. Han inter-
vjuade Mao och Zhou Enlai. Han skrev om deras politik och stra-
tegi. Han skrev om varför KKP senare skulle komma att ta mak-
ten i Kina. Myrdal gör en analog resa i Indien och besöker naxa-
literna i deras områden i indien. Han skriver deras taktik och stra-
tegi och diskuterar deras ideologi.
I ett avsnitt skriver Myrdal om hur Naxaliterna ser på partiet och
politiken:
-...partiorganisationen måste vara hemlig,ju hemligare, desto bättre.
 Medans en massorganisation måste vara öppen, ju mer vidöppen
 desto bättre.
Som Mao har sagt är det vi behöver bygga ett bolsjeviserat parti vars
ledande kärna består av yrkesrevolutionärer med ett brett underjordiskt
närverk. Utan ett sådan vidsträckt nätverk kan inte ledningen och orga-
nisatörerna röra sig bland folket som fisken i vattnet.
Inget nytt under solen. Tanken om fisken i vattnet blev i Europa fisken
i Sahara. Det hemliga blev till sekt som dog sotdöden.Alla erfarenhet-
er hitills visar också att allt detta hemliga skapade paranoja som sen-
are åt upp revolutionens barn.
 
 
 
 
 

2012-07-04
12:24:59

Myrdal och kulturella skillnader
Jan Myrdal har ett resonemang i Röd stjärna över Indien där
han vill visa att det finns kulturella skillnader i hur vi behand-
lar gamla. Han menar att vi dödar våra gamla genom att över-
ge dem. Vi sätter dem på institutioner där de får självdö. De
slutar att äta, dels för att de är ensamma och tappar lusten att
leva och dels att de slutar äta för att maten är genomusel.Ef-
ter tio års arbete på långvård kan jag bara ge honom rätt i
det.
Om personalen skriver han:
-Den gamla svaga kvinnan faller ut ur sin säng och trycker på
 alarmknappen. Personalen sitter och skvallrar, dricker kaffe
 och äter kakor och känner inte för att bli störd.
Ibland blir Myrdal generalisernade och överrationell i sitt argu-
menterande för sin sak. Jag har stött på vårdpersonal som age-
rar som ovan men de är inte normen. De allra flesta vårdperso-
nal vill göra gott. De är inte problemet. Det är makten och deras
struktur som är problemet. Det kan handla om allt från för lite
personal över för lite resurser till dålig utbildning.
Myrdals förklaring till sitt skrivande om personal sammanfattas:
Folk arbetar där för att de inte hittat något bättre arbete. De sitt-
er bland de lägre arbetarna på samhällsstegen.
Detta är sant. Efter trettio år inom vård och omsorg hittar jag få
exempel på människor som var nöjda med att vara biträden ell-
er omsorgspersonal. Nästa undantagslöst såg man arbetet som
en passage, som något tillfälligt. Självklart blir en sådan inställ-
ning en usel grund för att bra arbete.
Jag tycker att Myrdal har fel när han generaliserar om ålderdomen.
Jag känner massor av exempel där släkt och vänner tagit väl hand
om sina gamla. Det är inte ett kulturellt problem att vi lämnar gamla
åt sitt öde utan ett poltiskt. Myrdal skriver också att ungdosmkulturen
är ett problem (han skriver också feminismen vilket jag inte förstår)
när det gäller synen på våra gamla. Då blir det en fråga om att hylla
ytlighet och spontanism mot erfarenhet och eftertänksamhet.Lösning-
en heter döden. Vi skall alla dö. Detta finns överhuvudtaget inte uppe
idag. Vi låtsas att vi skall leva för evigt. Med perspektivet döden skul-
le fler anlägga ett ödmjukare förhållningssätt till livet.Vi skulle också
bli mer benägna att hjälpa varandra ju närmare den slutgiltiga trösk-
eln vi kom. Idag är det ju tvärsom: ju närmare tröskeln, ju mer avtånd
tar vi, för döden vill vi inte veta någonting om.
 

2012-07-02
23:40:52

Pissjournalistik
På förmiddagen gick bl a GT,GP och Aftonbladet ut med
att en man blivit mördad på en tvärgata till Gubberogatan.
Tidningarna meddelar att en misstänkt bil setts utanför
den döde mannes tatueringsbutik.
Några timmar senare meddelas att mannen avlidit på ett
naturligt sätt.
 
Så nu ikväll meddelar GP att det kanske är en skottlossning
i Backa. Det stora polispådraget börjar enligt GP vid Vårväd-
erstorget i Länsmansgården och varför man sedan letar i
Brunnsbo framgår inte annat än att folk har hört något som
liknar skottlossning.
 
Det verkar mer som polisen och framför allt GP har supit gan-
ska friskt och tillsammans.
 
Det verkar mer som alla krösamajor är ett större hot mot rätts-
säkerheten än alla uppdiktade brottslingar.
 

2012-07-02
16:46:17

Terror
19 april 1993 stormade FBI Davidrörelsens hem i Waco. De slutade
i en katastrof där 75 människor dog. Många frågor har aldrig fått svar
om varför denna stormning gjordes och många anser att FBI bär skul-
den till att många människor, varav 20 barn,dog i onödan. Vad hade
hänt om man bara väntat?
2 år senare placerar Timothy Mc Veigh en bil med bomber utanför ett
hus i Oklahoma. 168 människor dör, varav 19 barn. Mc Veigh utförde
dådet på årsdagen av Wacomassakern.
Hade han gjort det om inte FBI stormat i Waco två år tidigare?
 
20 april 1999 utför Eric Harris och Dylan Klebold morden i Columbine.
De skjuter ihjäl 12 elever och en lärare. Vad man har hittat i deras dag-
boksanteckningar så finns både McVeigh och Waco med i deras tankar
innan de utför morden i Columbine.
 
Så löser våld problemen eller genererar våldet sig självt?
 
Diskussionen efter Columbine visar upp tre förklaringsmodeller till
orsaken till Harris och Klebolds handlingar:
-Harris var psykopat och Kelbold led av depression
-Det var Marilyn Manson och våldsamma dataspel som fick dem att
 utföra dåden.
-Det var det den struktur i skolan och det lilla samhället som gjorde att
 de hamnade utanför och därför svarade de med massvit motvåld.
 
Vad man vet är att dådet hade kunnat stoppats. De hade blivit polis-
anmälda tidigare och flera personer hade anmält dem för märkliga
aktiviteter. Polisen struntade i detta. Detta misstag försökte sedan
polismyndigheten dölja genom att gömma de funna dagböckerna
och låta anmälningarna försvinna.
 
Harris och Klebold hade också planer på att spränga plan in i stora
byggnader 2 år innan 9/11.

2012-07-02
02:10:27

David Simon
Skaparen av The Wire, David Simon, pratar i en dokumentär
om sin serie. Han säger att våldet är en del av samhället och
att han inte kan bortse från det. Men han betonar att han ald-
rig skulle göra en serie som Dexter(handlar om en seriemörd-
are men en som bara mördar sådana som "förtjänar" det)vil-
ken gör våldet till en möjlig lösning på problemen.
Simons realism som gör The Wire så bra grundar sig på att
Simon var kriminalreporter med ett socialt patos och som så-
dan skrev han boken Homicide- A year at the killing street.

2012-07-02
00:49:20

Brist på evolutionär leninism
När jag skulle ställa in cykeln i cykelrummet såg jag
en brun snigel på väg uppför väggen. Med den fart
en snigel tar sig fram insåg jag att den skulle klättra
sig till döds.
Tänk om snigeln läst Lenin. Denne skrev ju om bergs-
klättring. han skrev att om man når vägs ände på en
bergvägg var det bara att vända om och söka en väg
upp.

2012-07-01
13:30:46

Grymt bra fransk serie
Regnet för ju med sig att jag tagit mig tid att se en riktigt
bra fransk serie till slut. Engrenages, eller som BBC döpt
den till The Spiral. Den har körts i fyra säsonger och jag
har kollat tre.
Det handlar om en grupp poliser i norra Paris som hand-
har svåra brott. De leds av en kvinna som är besatt av
sitt arbete. Hennes närmaste medarbetare är en knark-
ande horkarl och en rättstrogen trebarnsfar.
De står under en rättsundersökningsledare som drivs av
ett rättspatos som gör att han ständigt hamnar i delo med
överheten.
Här finns också en advokat,Josephien Karlson(Karlson på
franska är sexigt), en ursnygg och skrupelfi kvinna som gör
det mesta för att tjäna pengar,men som ändå kämpar för
att göra det rätta, dock utan större framgång.
Det finns fler karaktärer som förtjänar att synas.
Handlingen är snarlik de flesta krimserier men det som
sticker ut är att frontfigurerna är kvinnor. Vi har sett hund-
tals män som kämpar med spriten och relationer men inte
så många kvinnor. Karlson och Bertaud lever för sina yrk-
en men har svårt att klara av sina liv.
Det finns likheter med världens bästa krimserie, The Wire,
men Engrenages missar en del och det är skildringen av
den kriminelle. I The Wire får vi följa bägge sidor av lagen
i gott och ont. I Engrenages blir den kriminelle lätt stereo-
typ.
Trots det är Engrenages bland det bästa som gjorts. Det
är också friskt med annat än brott i amerikanska storstäder.
Det finns ju en annan värld än den amerikanska eller den
brittiska.
Hur väl en stat fungerar kan ju tydligt ses i hur stor korrup-
tionen är eller hur hög kriminalitet man har.
Jag hade ett problem med Engrenages och det var att då
jag inte är särskilt kunnig i franska var tvungen att läsa
undertext på engelska och det i ett tempo som hette duga.
Jag har förståelse för Tyskland, Frankrike och Italien där
man dubbar det mesta till eget språk. Man missar ju en hel
del bild när man koncentrerar sig för mycket på undertexten.

2012-07-01
13:02:34

regn,regn och två katastoffilmer
Det regnar och jag kollar film. Haywire av Steven Soderbergh verkar
ju vara en bra regnfilm. Soderbergh har gjort massor av bra film. Han
slog igenom med Sex,lögner och videoband och har sedan gjort bra
filmer som: Erin Brokovich,Solaris, The Limey, Che (2 filmer),Out of
sight, Traffic,Oceanfilmerna,Kafka eller The good german.
Men Haywire är en katastrof. Tröttsamma actionscener klarar inte att
hålla uppe ett manus som är tunnare än is i juni. Det är märkligt att man
gör så dålig film med så goda förutsättningar.
Kolla in lista av skådisar....
 
Ännu värre är Nobels testamente. Dansken Peter Flinth, som gjorde Arn-
filmerna gör här film på Marklunds roman. Det är så dåligt. Jag somnade
och vaknade upp igen och tänkte att jag missat viktiga saker i filmen och
därför tyckte den var kass. Så jag tog om och insåg då att filmen var än-
nu sämre sedd i sin helhet.

2012-07-01
12:46:00

Hur skall vi leva?
I vår kvantitava värld skall allt mätas. Men som Nina Björk i dagens
Godmorgon Världen säger kan vi inte mäta det som är viktigast för
oss människor. För hur mäter vi kärlek, gemenskap eller meningen
med livet?
I en kvantitativ värld är den som knullar flest, har mest facebookvän-
ner eller som har den största övertygelsen i religion eller ideologi den
som är bäst.
Få skulle väl köpa det som det perfekta.