leifsjoqvist

2011-06-30
23:49:38

Rolig gubbe
En god vän berättade att han varit på en mässa
i Jönköping. Det var en internationell sådan.Många
som arbetar inom hans yrke är dock svenskar från
landsbygden.
I vilket fall hade min vän tagit ett par öl med någ-
ra kollegor från Smålands innersta skogsområden
och efter en stund kom en delegat från Syrien in
på puben vilket var uppseendeväckande för män-
nen från Småland varvid den ene utbrister:
-Kolla gubbar, en självmordsbombare!

2011-06-30
23:38:40

Imperiets drängar
Om det regnar i Washington fäller man upp paraplyerna
på Svenska Dagbladets ledarredaktion. Det finns få så
lydiga drängar i världens till USAs imperialism som SvD.
Nu har de gått i taket först för Galagos satir där man upp-
manade att skjuta Per Gudmundson, sedan för att JK helt
korrekt ansåg att det var satir och inte gick vidare med Pers
löjliga anmälan.
Det var nog bara SvD och Per som inte fattade att det var
satir. Inte så konstigt. Själva gillar de när insatsstyrkor
rusar in och hotar barn, såsom i Göteborg, och f ö när
mörkhyade utsätts för traksserier och i all synnerhet om
dessa mörkhyade inte gillar amerikansk imperialism.
Per gudmundsson är historisk så tillvida att vi inte haft en
så trogen skribent till främmande makt sedan Adolfs glada
dagar.
Köp Galago!

2011-06-30
19:59:54

Vidrig retorik
Stefan Fölster som föddes rikt och har bollats
fram genom karriären trots att plumpheter stud-
sat ur käften på honom likt bollar en tennisbolls-
matarmaskin utan skötsel och riktning

Nu har han och hans rika polare i SNS kommit
med förslag att kurser som inte leder till jobb
skall studenterna betala själva.
Det må så vara men sen säger han att under-
sköterskan inte vill betala skatt för dylika stud-
ier. Denna djävulens retorik har börjat att an-
vändas av landets överhet. Helt plöttsligt blir
undersköterskan en oerhört viktig faktor. Al-
la vet att överheten skiter i undersköterskan.
Alla vet att man använder henne för att döl-
ja det faktum att överheten åt sig själva kap-
ar allt mer av de samhälleliga tillgångarna.
Alla vet att girigheten inte varit så stor sed-
an dagarna då vi inte hade rösträtt.
Ändå maler man på med denna retorik. Vidrigt.

Paradoxen är ju synlig för alla. Det finns ju för
ihelvete inga jobb för unga! Vad skall de då gö-
ra? Många kommer inte in på de kurser de vill.

Riktig pajas blir Fölster när han jämför 30-35-
åringar som dels studerat eller som kommit ut
tidigt i näringslivet( genom släkt och vänner).
Då säger han att de som arbetet sparat ihop
1-2 miljoner för att sedan kunna utveckla sig
själva.

Vem fan sparar ihop ett par miljoner runt 30
till 35? Man begriper vilken värld Fölster lev-
er i.

Fölster skall nog hålla sig till sin klass och driva
frågor om att skydda sina egna och gelikars pri-
vilegier utan att använda stackars undersköterskor
som sköld.

2011-06-30
14:09:38

Sammanträffande
Jag upprördes över hur den ryske oligarken Alexander
Kotton hade byggt ett skräckhus i Askims havsband när
jag cyklade till Gottskär på midsommarafton. Lukten av
mygel och mutor slår ju ut tånglukten vid nära betrakt-
else.
Så igår satt jag i den ljuva sommarkvällen och tog några
pilsner i goda vänners lag och då berättade en av de när-
varande att han träffat en gubbe på en hockeyträning som
jobbade just där. Han var vakmästare och skötte hus och
tomt. Det handlade om det ena överdådiga efter det andra.
Vakmästaren berättade också att han varit på fest i huset då
det blev bestämt att de samma kväll skulle ner till Kottons
yacht i Monaco och lite senare den dagen stod vaktmästar-
en och pissade i pissrännan på yachten och bredvid honom
stod David Beckham.

2011-06-29
16:48:50

frihet till...vadå?

Jag får ånyo en betalningspåminnelse. En stor
del av min ekonomi går åt till att försörja före-
tags ocker på obetalda räkningar.
Jag får reda på att mitt el-avtal är uppsagt. Jag
kunde egentligen inte bry mig mindre. Ge mig
el förihelvete och jag skiter i vem som ger mig
den. Avregleringen av el innebär att en massa
mellanhänder med tillhörande byråkrateir skor
sig på kunderna. Allt blev sämre med avregler-
ingen. Friheten består att välja mellan skit och
ännu mera skit.
Sedan kommer kuvert om pensionen. Jag skal
göra aktiva val. Det vill jag inte. Pensionspengar
skall man inte spekulera med. Pensionspengar
skall inte bli till guldgruva för spekulerande char-
lataner. Allt blev bara sämre med den s k fria
placeringen av våra pensioner. De som förlorar
är de som lite har eller som inte har kunskap.
Demokrati för eliten kallas sånt.
Jag skall åka till Örebro med en grupp. När jag
är inne och kollar på priset så registreras detta
så att när jag går in nästa gång är priset dubb-
elt så högt. Den fria järnvägen är ju bara en
bubbla som så mycket annat.
Idag slutar vi att aktivera i frågor som verklig-
en har med frihet att göra. Vem vill arbeta fack-
ligt? Vem vill värna om yttrandefriheten? Vem
bryr sig om medias maktkoncentration?
Istället skall vi älta med el, pensioner och spar-
ande. Frågor som enkelt löses av tjänstemän
utan våran inblandning.

2011-06-29
02:11:24

Darkness,take my hand
I den fjärde volymen om paret Gennaro/Kenzie
följer Kenzie efter en av sina klienter valda till
en biograf och tänker då:
-I looked up to the marquee ,knowing I might have
 to follow him in and hoping it wasn´t a Bergman
 film. Or worse. Fassbinder.

2011-06-28
20:51:20

Ta sig fram 2
På väg hem från Delsjön funderade jag över Liedmanns
reflexioner kring frihet och då särskilt tankarna kring det-
ta med att man måste uppoffra sig för att ernå verklig
frihet. Fördröjd behovstillfredställelse skulle Neil Postman
säga och mena att hela vår civilisation vilar på detta.
Alltså om vi inte arbetar för något kan vi inte i sin förläng-
ning känna någon nytta med det vi gör och ännu värre, det
gör ingen nytta.
Arbetarrörelsen uttryckte sig i sin barndom med fraser som:
"den som icke arbeta skall ej heller äta".

Så när jag trampar på i ett motlut vet jag att när jag når krö-
net kommer jag att få glida utför. Idag när jag trampade upp-
för Litteraturgatan och växlat ner för att få fler varv så möts
jag av en gammal kvinna i en eldriven rullstol på väg nerför.

2011-06-28
20:45:53

Ta sig fram
En bit in på 80-talet kom Robert Pirsig och Zen och konsten att
sköta en motorcykel 
i min väg och har funnits där sedan dess.
Den handlar ytligt om att ta sig fram i USA med motorcykel men
på vägen dryftas frågor stora som små med värde och kvalite
som sammanhållande länk.
Vara ett med sin resa är grunden.
Graham Priest filosof från Australien pratade nyligen i P1 om sitt
liv på motorcykel och tangerade då Pirsig. Priest säger att han
blir ett med vägen när han kör motorcykel.

Så är det inte med cyklandet. Där han man tiden att vara på
alla andra ställen än på vägen. Det är bara kroppen och cykeln
som transporterar, tankarna är på andra ställen.

Idag lyssnade jag till Ommadawn av Mike Oldfield. Samtidigt fund-
erade jag över vad Liedmann skrivit om Roosevelt och dennes pol-
itik "freedom from want". Jag såg inte, eller brydde mig inte, om ett
korsande rödljus. Det gjorde däremot en vaken bilist som skulle
korrigera min färd. jag tog av mig lurarna och sa glatt till honom:
-Svälj tungan, dra upp rutan och fortsätt dit du skall, gubbjävel.
Han såg inte så glad ut men fortsatte i alla fall sin resa och lämn-
ade mig med min.

2011-06-27
13:23:54

Ett slag för de negativa friheterna
När man pratar om frihet brukar man skilja på
frihet till och frihet från. Det vi mer börjar sträva
till idag är de negativa friheterna. Frihet från
kriminalitet och terror för att ta två exempel.

Det finns ju exempel på stater som lyckas bra
med att hålla ner sin brottslighet. Diktaturer
brukar vara enastående duktiga på att ha koll
även på kriminalitet.

På 1960- och 70-talet anmäldes i Västtyskland
ca 6200 brott per 100000 invånare. I Östtysk-
land var den siffran 650.
Lösningen är alltså mer polis och större kontroll.
poliser och övervakning på arbetsplatser, skolan,
allmänna platser och i hemmen. Viktigt är också
att ha slutna gränser.

Det finns alltså ett val här.

2011-06-27
01:18:01

Ondska
Frågan om vad vi skall göra med sådana som Nora Hendry
är central för vår framtid som humanister. Nora mördade
fem barn och i en diskussion med sir Longford säger hon
att även ondskan ger en andlig upplevelse. Longford gav
dock inte upp och mot slutet verkade även Nora fått en
tanke om att det hon gjorde var fel. Hon ställde då frågan
om det inte hade varit bättre om hon hade hängts. Hade
inte då familjerna fått sin hämnd och kunnat leva bättre?

Hade de det?

Ger hämnden ett bättre liv?

Nietsche sa att vi inte skall titta för mycket ner djupet för
snart är det djupet som ser ner i dig. Eller om vi jagar mon-
ster är det snart så att vi själva blir monster i jakten.

Under midsommar hamnade jag åter i den eviga diskussionen
om vad som skall göras med de kriminella. Många söker de enk-
la lösningarna som handlar om hårdare straff och nu under se-
nare tid utvisning av invandrare som begått brott.

Få verkar se konsekvenserna.
Vilka skall utvisas? När har man varit i Sverige tillräckligt lång
tid för att inte utvisas? Skall vi ha lagar som så tydligt skiljer
på folk och folk? Hur mycket skall vi förlänga straffen? Blir
kriminella bättre för att de har det sämre på fängelserna?
Hämnden slår åt alla håll. Den har ingen riktning. Grunden
för eländet är att vi avsäger oss det personliga ansvaret och
att vi slutat att organisera oss. Inget samhälle med starka
folkliga rörelser skulle behöva frukta en liten grupp kriminel-
la utan skulle istället  söka hjälpa dem att inte begå hand-
lingar som skadar människor.
Tramset med det individuella handlar ju bara om att makten
som är ett kollektiv med gemensamma värderingar vill ta bort
varje möjlighet för dem med små resurser att hota deras posi-
tion.

2011-06-26
11:34:29

Klassresa
Jag cyklade till Gottskär på midsommarafton. Jag start-
ade i bilbrändernas och hyreslägenheternas Backa och
trampade Säröleden ut. Det är en klassresa som heter
duga.
När man passerar havsbandet vid Askim dyker det upp
något som ser ut som ett stort fängelsekomplex. Tomten
är omgärdad av staket med spetsar och står i stora sten-
block. Det är en närmast absurd upplevelse i Sverige.Hur
kunde detta tillåtas?Hur många mutor och goda kontakter
krävdes för att få bygga detta?
Hur tänker människor som bygger in sig så? Vad har de att
dölja?Vad är deras rädsla?

Cykelleden kantas av hus och skyltar om Grannsamverkan.
Jag inbillar mig att det inte är samverkan mot skattefiffel
och vänskapskorruption eller mutor.
I Billdal och Kullavik bygger man små byar av hus som jag
kan tänka mig ligger på 4-10 miljoner i inköpspris och alltså
ganska långt ifrån den byggnation som staden verkligen be-
höver. Vi bygger inga hyresrätter för unga eller för människor
med låga inkomster, de som är i behov av bostäder. Så var
tog frågan om utbud och efterfrågan vägen? Vi bygger nu ett
samhälle som bara tar tillvara på de rikas behov.
Det fortsätter med hus hela vägen ner till lilla Gottskär som är
själva sinnebilden av medel- och överklassens våta dröm.

Här mejslas Marx tes ut i fulländning:Varat bestämmer tänkandet.
Från Askim ner till Gottskär sitter människor i sina hem och umgås
bara med likasinnade. De har säkert ett gott uppsåt, men om man
bara umgås med en viss sorts människor formas en tankar efter
detta. I slutändan blir man en del av det.
Klasssamhället ratificieras.

Det är ändå märkligt att vi har så svårt att lära av historien. När
orättvisorna blir för stora, när skillnaderna blir omöjliga att dölja
då brister det. Tyvärr i Sverige idag finns inte de rätta krafterna
att ta hand om detta. Det ser mer ut som de fascistoida och av
rasism uppbyggda rörelserna kommer att rekrytera och starta
raskrig istället för klasskrig. Det ser ut som om de kriminella kom
mer att ta hand upproren i förorterna. Där olika förorter likt idioter
kommer att strida mot varandra. Det ser ut som vi också kommer
att kanalisera klassstriden genom religionen. Islam versus kristendom.

Om hoppet är en fågel så såg jag en sädesärla mosas av en i hög
fart kommande SUV. Fågeln hade inte en chans.

F ö är cykelvägen hela vägen ner till Falkenberg att rekommendera.

2011-06-26
11:12:57

Riktigt bra TV-kväll
Bara SvT kan ha en så komplett tablå en kväll och
detta utan en massa idiotiska reklamavbrott. Väl
hemma efter lång cykeltur och tupplur kollade jag
åter på Citizen Kane vilken är en av de bästa fil-
merna någonsin. Alienation och ensamhet kan föl-
ja även med stor materiell rikedom och filmen som
ger oss världens rikaste man med ett stort ärr sedan
barndomen visar detta. Frågan om Rosebud går med
hela filem och får sin förklaring i sista scenen. Det är
så bra.


Filmen om sir Longford var minst lika bra. En film som
gått mig förbi som var lysande. Sir Lonford var en eng-
elsk politiker som gick från de konservativa till att bli
socialist och som grädde på moset konverterade till
katolicismen. Han var en förkämpe för kriminellas möj-
lighet att ta sig tillbaka till samhället. Jag tänker här på
den gamle högerledaren Jarl Hjalmarsson som stred i
Sverige för de kriminellas rättigheter. Longofrd tog sig
an de värsta brottslingarna och värsta av alla var Nora
Hindley som tillsammans med Ian Brady stod bakom
Moors murders där de tillsammans mördade 5 barn.


Longford tog strid för den av alla hatade Hindley och fick
ta massor av skit för det. Hon var hatad av hela England
och om det är något ställe på jorden där man älskar att
hata och att aldrig förlåta är det England. Hindley var dess-
utom kvinna. När kvinnor och barn begår brott i England
blir dessa stigmatiserade bortom alla gränser medans män
glöms bort.

Longford förlorade striden och Hindley dog bakom galler
2002.

Det är en rasande bra film och åter är det Jim Broadbent
som är filmens stora behållning.
Det finns en central passage i filmen där Longford svarar
på frågan om varför han tar ställning för alla dessa krimi-
nella och han svarar:
-Jag tar ställning för syndaren inte synden. Jag anser att
 varje människa oavsett hur ond han är kan ändra sig.
 Jag måste leva med den tron annars vore livet menings-
 löst.

Så talar en sann humanist.

2011-06-24
01:30:43

Ute ur matchen
I förrgår insåg jag att jag var ute ur
matchen för gott. När jag skulle åka
och handla kom en av kursens kvin-
nor springande och undrade om jag
kunde köpa tamponger till henne sam-
tidigt som jag skulle handla mat.
Ingen kvinna skulle föreslå det till en
man som var med i matchen.

2011-06-24
00:54:07

Inte längre möjligt att titta på reklamfinansierat
Våra s k gratiskanaler passerar gräns efter gräns
när det gäller osmaklighet. Reklamavbrotten blir
bara fler(åtminstone upplever jag det så) och ut-
budet är en sjö av repriser.
Jag minns hur man en gång gnällde över repiselän-
det i SvT och om hur man sa att det skulle bli bätt-
re med reklamsfinansierat. Se nu hur det är. I prin-
cip allt handlar om amerikanska serier, filmer och
tvåloperor och dessa repriseras in absurdum. Hur
kan någon försvara denna variant av mental lobo-
tomi?

Häromdagen slösade jag två timmar på Alien 3. Jag
tycker det är en rasande bra film och kan se den
fler gång. Det en dystopi av Fincher som ruskar rej-
ält på gränsen mellan gott och ont.
I vilket fall, i den dramatiska finalen när historien
skall knytas samman kommer två tåta reklamav-
brott som sedan följs av en speakerröst som prat-
ar om en ny amerikansk tvålopera innan nytt re-
klamavbrott och sedan slutar det. Man får inte se
de sista tio minuterna av filmen. Så jävla dåligt!
Inte ens Nordkoreansk TV hade kunnat åstadkom-
ma något så fullständigt uselt.

Det är av största vikt att Public Service räddas. Inte
bara för kultur och nyheter utan kanske framför allt
för att rädda film och serier med annat innehåll än
käcka, kåta, frustrerade och redan platiskopererade
amerikanska tonåringar.

2011-06-22
23:05:15

Ett ungt geni
En god vän till mig funderade över 80-talet
och hans 10-årige son verkade vara med på
noterna, så min vän frågade sin son om de
pratade om 80-talet och vad han hade hört
om denna tid i skolan. Sonen funderade en
stund och sa sedan:
-De va la då de va digerdöden........

En genial analys av ett decennium av steril
kultur.

2011-06-22
13:49:34

Nattsudd 2

Andra nattsudden i rad. Började halv tolv med att sätta på den
danska serien Borgen. Jag trodde att det var två-tre avsnitt
per skiva som det brukar vara när man hyr från Love-film.Så
icke denna gång utan de hade klämt in 5 avsnitt vilken innebar
att jag var klar 5 i morse. Det var det värt.
Seriens huvudfigur är partiledare i moderaterna vilket inte är
den svenska förlagan uatn mer ett radikalt parti som söker sam-
arbete med sossar och miljöpartiet.

Det är intressant att följa samspelet mellan politik och media och
sossarna skildras som ett parti i total upplösning med sina värde-
ringar.

Serien viker inte för att ta upp Irak och Afghanistan. Dubbelspelet
mellan att vara en vasallstat till imperialismen och Danmarks egen
roll som kolonialmakt skildras lysnade där statsministerns på ett
besök på Grönland blir varse om en stat i upplösning. Här beskrivs
Grönland som ett land mellan koloni och egen stat där unga flyr lan-
det och där man har världens högsta självmordsfrekvens.

Det är mycket politiskt och man kan känna vad år av invandrarhat
gör med det offentliga samtalet.

2011-06-22
13:40:45

Nattsudd

En natt med den amerikanska serien Treme är en god natt.
En ny bra amerikansk serie av gänget bakom Homicide och
framför allt den bästa serien någonsin The Wire. Här finns ock-
så en av världens bästa författare och manusförfattare, nämnlig-
en George Pelecanos.

Serien handlar om stadsdelen Treme i New Orleans som var sär-
skilt hårt drabbad av orkanen Katarina. Likte de ovan nämnda ser-
ierna är det i huvudska underklassens värld som skildras. Hur de
försöker att återta sina liva efter orkanen och hur de får slåss mot
väderkvarnar i skepnad av den offentliga makten. Det blir mycket
tydligt efter en katastrof vilka som drabbas hårdast när en samhälle
hamnar i kris.


Här finns också de som tar kamp för att bättre liv och det är mycket
ovanligt i dagens kulturella landskap. Det finns hopp i all skit.
Musiken är central och det har öppnat mina ögon för den melting pot
av stilar som finns i New Orleans. För mig var det tidigare bara mas-
sa vita gubbar som spelade banjo och sjöng tralalalalalal................
men det finns en annan musik. Här blandas jazz, funk, rap och rock i
en störtskön blandning. Piano och blås är centrala. När sedan också
lokala kreolband kommer med så blir att detta måste vara kanske
den bästa musikserien någonsin. Massor av levande hjältar passerar
revy under seriens gång.

Lyssna

Ruffins appears as himself in the pilot and guests throughout the first season.[25] Other musical guests include Allen Toussaint, Dr. John, Elvis Costello, Steve Earle, Sammie "Big Sam" Williams, Donald Harrison, Jr., Galactic, Troy "Trombone Shorty" Andrews, Deacon John Moore, The Pine Leaf Boys, Paul Sanchez, Rebirth Brass Band, Treme Brass Band,[26] saxophonist Joe Braun, bassist Matt Perrine, The Pfister Sisters (Holley Bendtsen, Debbie Davis and Yvette Voelker), clarinetist Bruce Brachman, bass drummer "Uncle" Lionel Batiste, vocalist John Boutté, singer/guitarist Coco Robicheaux, pianist Tom McDermott, and vocalist Lloyd Price. Hundreds more New Orleanians have appeared in background roles throughout the series.

2011-06-22
00:52:55

Konflikt kan vara bra
Konflikter behöver inte alltid vara dåliga. De dåliga
är de som som styrs av människor som vill andra
illa, som projicerar sina små liv på kollektivet och
som lever genom andras olycka. Det finns sådana
människor och de ställer till stor skada. Om det då
sammanfaller med undanfallande chefer som bara
vill rädda sin position utan att ta ställning då kan
det bli katastrof. Min förra arbetsplats var ett såd-
an plats och man se att det blev katastrof utan slut.


Men det kan också bli något bra. Det är när man vän-
der negativa yttringar till att ta upp saker som måste
förändras och att man faktikst ändrar dem. Då kan
många frågor lyftas fram i ljuset och bekräftas eller
tas bort, men de blir tydliga och de går att besvara.

Skvaller, hemliga undersökningar, privata samtal ut-
an konsekvens, hämnd och en total oaktsamt mot tred-
je part ger det förstnämnda.
Transparens och handling ger det andra.

Jag har under dagen genomlevt det andra och det fyll-
er mig med stor glädje och tillfredsställelse.

2011-06-20
21:50:13

Islamafobi

En av historiens mest uppburna filosofer som
också gjort ett outplånligt avtryck är Aristote-
les, men efter sin död och flera århundraden
efter sjönk han i glömska. Det var den unga
och islamiska högkulturen som översatte hans
verk till arabiska och först på 1200-talet över-
sattes hans verk till latin för att sedan bli en
av europas stora filosofer.

2011-06-20
13:07:33

Fördomar
Igår när jag var och handlade roterade ett antal romska
kvinnor i affären och de gjorde verkligen inegt för att in-
te synas. De pratade högt och beredde sig väg. Mången
blick fatsnade på sällskapet och mången fick sin fördom
bekräftad om romer.
När de sedan skulle betala var det en kö på fem person-
er och då började den ena gapa om skandal och en annan
körde över min fot för att få plats. De var verkligen en stu-
die i asocialitet. Jag misstänkte att detta var ett sätt att ta
med sig grejer ut ur affären utan att betala. Det var min
fördom.
Lite senare kom två svenska white trashtjejer och upprepade
i princip samma beteende.
Jag tittade på ett äldre par och tänkte eftertänksamt att de
säkert fick sina fördomar bekräftade om ungdomar och zig-
enare.

Jag kan inte säga annat än jag blev fundersam. Knepet är
att inte slå samman alla zigenare över en kam för att någ-
ra beter sig illa. Man kan alltså inte bete sig som Sverige-
demokraterna och prata om generella beteenden och ett
generell kulturellt beteende. Man måste bedöma människor
i ett individuellt perspektiv.

2011-06-19
19:18:09

Fiktionen tar över
Jan Myrdal skrev en gång om romanskivandet
att ibland behövde man vrida upp verkligheten
i fiktion.
Idag känns det mer som man skulle behöva vri-
da ner fiktionen till verklighet.

För många människor lever sitt liv genom skärmar.
Det är TV, spel och allsköns handlingar framför dat-
orn. Verkligheten och dess många gånger oundvik-
liga svårigheter trängs undan, eller rättare, stoppas
undan för att brisera i ett läge där det blir mer svår-
hanterligt.

Vi förlorar också förmågan att umgås med människor.
Att umgås framför skärm är verkligen inte detsamma
som att umgås med levande varelser. Känslorna går
inte fram genom skärmen och att lära sig att hantera
känslor är att hantera livet.

Allt fiktionaliseras. Få kan idag leva någon längre tid
tillsammans. varför skall man vara tillsammans om det
uppstår svårigheter? Genom fiktionen har vi lärt oss
att svårigheter är bara att sopa undan utan att ta ansvar.

Sexet fiktionaliseras. Den som läst Hemmingway vet att
genom den gamla och fula Pilar i Klockan klämtar för dig
låter han berätta att bara ett par gånger per liv kommer
jorden att skälva. Det gäller då att ta tillvara på tillfällena.
De kommer inte att bli många. Detta är inte bilden som vi
lever med. Vi lever i en fiktiv värld där våra uppfattningar
konstitueras genom kändisar och deras fiktiva bild. Vi får
alltså en dubbelfiktion att förhålla oss till.

2011-06-17
20:14:17

Åldersdiskriminering
Det är ju smått fantastiskt hur snabbt värderingar kan
ändras. Från min barndom minns jag hur man fortfar-
ande tog hand om och vördade de äldre. Det fanns ju
fläckar på solan. Ivar Lo-Johansson skrev ju om hur il-
la fattiga gamla hade det på ålderdomshemmen, men
tanken i stort var att man omhuldade ålderdomen och
den vishet ett långt liv kan ge.

Nu är det som bortblåst. Människor över 40 som blir av
med jobbet har svårt att hitta nytt och människor över
50 behöver inte bry sig om att söka.

Idag hörde jag från en vän att man inte slänger ut peng-
ar på människor över 50 för en enkel meniskoperation.
Det är alltså så att om man är över 50 skall man gå och
halta i kanske 30 år bara för att man passerat en ålders-
gräns.

Det finns problem i detta. Unga människor har ofta inte kon-
takt med att livet är begränsat. Det är tidsbestämt. Vi skall
alla dö. Det är först när man blir bekväm med den tanken
man kan leva livet fullt ut och värdera livet såsom det bor-
de värderas.

Om detta fortsätter kommer människor över 50 att anses
vara onödiga och något som är i vägen för att de som ut-
vecklas skall få leva livet fullt ut. Sprider det sig kommer
självklart andra grupper att åka i samma soptunna. De med
funktionshinder eller de med mer eller mindre kroniska sjuk-
domar.

Vi står med fascismen vid dörren och ännu har vi möjlighet
att stänga dörren för den men inte så länge till.

2011-06-17
10:14:36

Kravallernas efterspel
En intressant konsekvens av kravallerna är att vi
har fått ett brutalare Sverige. När man förr försök-
te lösa konflikter med ordinär polis och förhandling-
ar går man idag direkt in med insatsstyrkor.
Det är pang på rödbetan med en gång.

Frågan är vad som föder vad?

Om du frågar unga här i Backa så kommer de att
berätta om övervåld och gissa tre gånger vilka kän-
slor det föder?
Varför får vi en så stor eskalering av våld i förorter,
kriminella gäng, MC-gäng just efter 2001 och till dags
dato?

Våld löser inga problem har vi sagt i detta land sedan
lång tid, eller rättare det var linjen innan 2001. Sed-
an dess har vi skickat polisen till USA för att lära sig
hur man attackerar alla former av kollektiva samman-
komster och drar slutsatser som få andra skulle göra.
Minns den katastrofala stormningen av misstänkta göte-
borgare för ett tag sedan som visade sig vara rent nys.
Insatsstyrkan attackerade småbarn.


Var hamnar vi?
SÄPO hade vid tillfället uppgraderat terroristhotet efter
hot mot Nerikes Allehanda och deras publicering av
Mohammedbilder.
Igår uppgraderade man igen.
Vilka ungar kommer att få lida denna gång?

2011-06-17
09:59:32

Kravallerna
Jag såg på Uppdrag granskning igår och kände stort
obehag. Vad som hände 2001 var ju faktiskt ett trend-
brott. Polisen gick in med batonger och sköt skarpt
mot unga svenska protestanter. De höjde ribban.
Alla de som varnade för den ökande polisbrutaliteten
under senare delen av 1900-talet visade sig få rätt.
Insatsstyrkor skapas inte för att vara passiva. De har
en tendens att skapa utrymme åt sig själva.

I programmet kan man ju tydligt se fem händelser som
aldrig har fått den konsekvens de borde:
1. Insatsen på Shillerska då insatsstyrkan förnedrar helt
    fredliga unga. Hotbilden var falsk och här ser man tyd-
    ligt hur polisen skapar något ur inget och orsaken är att
    de har en insatsstyrka.
2.Chocken vid Hvidfeldtska då hundar släpps loss mot allt
   som rör sig. Också detta var helt onödigt.
3.Attacken vid Vasaparken då man helt i onödan stormar
  Reclaim the city och använder ett våld som är helt utan
  kontroll. Det är ur detta som senare skotten kommer.
  Det är polisen som skapar hela denna situation.
4.Polisen släpper igenom vid flera tillfällen nazister som
  springer in i och misshandlar folk och sedan försvinner
  de in bakom polissköldarna igen. Få saker skulle få mig
  att kasta gatsten. Detta skulle få det.
5.Insatsen vid Järntorget som jag blev vittne till. En helt
   onödig insats som skapade obehag för många helt fred-
  liga demonstranter av vilka massor också grips.

Håkan Jäldung sa sig vara stolt över detta. Han sa också
att polisen fått goda vitsord från Secret Service och USA.
Säkert är det viktigare för polisen och Jäldung än att vara
goda svenska samhällsmedborgare. Vi har en lång tradition
av svensk polis som kittlas av den för tillfället starkaste
makten i världen och få som svenska polisbefäl vill killas
bakom örat av amerikansk imperialism.

Det sällsynt obehagliga är ju att svensken i gemen är en
sådan konflikträdd liten människa. Aldrig har Uppdrag gransk-
ning fått så många kontakter som i detta program. Nästan
alla kritiserade programmet för att de försvarade demonstant-
erna.
Detta är mobbmentalitet. Detta är ett fegt folk som hellre vill
ha negativa än positiva friheter.

Media som också har en lång tradition av att lägga sig nära
rövhålet på den för tillfället strakaste makten i världen gav
okrititiskt polisens bild av händelserna. När de unga kom hem
från Shillerska misshandlade och med traumatiska upplevelser
trodde inte ens deras föräldrar på dem. Media hade ju givit
bilden av dem som medkännade terrorister.

Åklagare van Kwast som fabricerade bevis mot Tomas Quick är
också här inblandad. När skotten avlossades på Vasagatan vil-
ket av ren tur inte innebar flera döda så klipper Kwast och hans
polare ihop en film som är rena lögnen och använder detta sed-
an som bevis. Kwast sa att detta var pedagogiskt. Hur fan kan
den mannen får behålla sitt jobb?

2011-06-16
11:21:39

Kan man få svar
Ibland när jag läser om särskilt grymma handlingar
undrar jag hur det är möjligt. Vad föder dessa hand-
lingar?
När jag läser om Sigvard Thurneman ledare för Salalig-
an kommer frågan. Han var alltså hjärnan bakom fem
mord på 30-talet i Sala. De sköt och brände in och de
förgiftade. Det senare gjordes genom att de dödade
en hund och stack in en syrenkvist i kadavret och blod-
et samlade de sedan upp. De prövade giftet på en katt
och en kanin innan de hällde det i vinet på en av med-
lemmarna i ligan som de ansåg hade skickat anonyma
brev till polisen.

Hur kommer man på sådant?

Thurneman var ju starkt påverkad av teososfi och bild-
ade den magiska cirkeln i Sala efter danskt mönster.
Men ändå, inte särskilt många teosofer mördar fem
människor.

Thurneman ställdes inför rätta och satt sedan på Säter
och Karsudden till slutet av 60-talet. Över 20 år tillbring-
ade han på anstalt. De sista tio åren bodde han i Bromma
och jobbade med översättningar. Han ansågs som en snäll
och tillgiven liten man som kanppt gjorde sig märkbar.

2011-06-16
02:27:33

Blatte, tjockis,tjej och bög
Vi har blivit ganska duktiga på att ta avstånd från
kränkningar som rör hud, etnicitet och religion. Vi
upprörs närmast kollektiv vid kränkningar i dessa-
frågor.
Jag hör aldrig din jävla muslim eller din jävla kato-
lik. Någon gång har jag hört jävla jude men då jag
talat om vad det står för att säga så har det inte upp-
repats.

En grupp som sällan får feedback eller upprättelse är
de tjocka eller bara runda. Jag hör nästan dagligen
hur unga kränks för att de är lite för runda. Det är
en slags vardagskränkning som vi tydligen skall leva
med.
Häromdagen var det en ung grabb som kränkte en
annan genom att håna den andres kropp. Ingen in-
grep till de hånades försvar. Inte ens jag gjorde det.
Jag reflekterade inte ens över det förrän flera timm-
ar efter. Grabben som hånades fick alltså stå där en-
sam och inte bara hånas utan också låtsas skratta med
i den allmänna munterheten.
Hur vanligt är inte detta?

Jag kan gå i taket över blattegrabbar som helt riktigt
tar strid mot att de bemöts utifrån sin hudfärg men som
i nästa ögonblick kan håna bögar, tjejer och homosex-
uella. Deras egen utsatthet har inte skapat någon ödmjuk-
het utan snarare gett klartecken till att projicera på andra.

Detta kan ju möjligen stödja tanken på att förtryckta män-
niskor inte utvecklar bättre egenskaper än de fria. Så bor-
de ju logiskt vara. Den som blir trampad på har en tendens
att vilja trampa på någon annan. Endast den medvetne kan
befria sig från de bojor som förtryck i alla dess former lägg-
er på oss.

2011-06-15
23:25:39

Gudars elände

I TV hör jag kändisar diskutera hämnd och Ann
Heberlein som är teolog och etikguru toppade
den diskussionen genom att säga att hon inte
behöver utkräva hämnd för det kommer Gud
att göra åt henne på räkenskapens dag. Hon
hänvisade till Psaltaren där det finns väl besk-
rivet vad hur Gud kommer att tortera och döda
oss otrogna när vi väl dött en gång.

Mycket idag handlar om just detta:den blinda
och undanflyende tron. Bara man blint lyder
sin Gud så löser sig allt annat.

Kollar på filmen Shelter som gjorts i Hollywood
av svenska regissörer. Det är religiöst svammel
om att tappa tron och därmed räddningslöst gå
en smärtsam död till mötes. Den som tappar tron
får ryggen sönderbränd och lungorna fyllda av
jord. Bara religiösa kommer på dessa barbariska
sätt att döda eller att dö.


Senare ser jag en film om inbördeskriget i Algeriet
1996 Of Gods and men hette den. Det handlar om en
liten grupp trapistmunkar som lever i bergen i Algeriet
men som utsätts för hot av både regeringtrupper och
lokala islamistiska grupper. Här handlar det också om
att vara fast i sin tro men på ett någorlunda nyanserat
sätt.

Det är ändå otäckt att vi i vår tid tar tillbaka gammal
skrock och smörja för att klara av att leva. Anledning-
en är att vi flyr ångest och oro, att vi alltså flyr en del
av de upplevelser som är nödvändiga för att leva ett
helt liv. Utan dialektiken kommer vi inte i närheten av
ett värdigt liv. Ingen kan vara bara lycklig. Lyckan blir
odefienerbar utan sin motsats. 

2011-06-14
10:45:02

Mer laglöshet åt cyklisterna
I Stockholm har en centerpartist motionerat om att
cyklister skall få strunta i rödljus vid högersväng och
att man skall få cykla mot enkelriktat.
Det är ett förslag som kan liknas vid att öppna en
öppen dörr, men en bra markering och ett sätt att
få fler att ställa ett av de största hoten mot klimatet
,dvs bilen, i ett garage eller lämna den till en skrot.

Säkert kommer motormännen att lipa över att de in-
te får göra detsamma.

Motormännen dödar 300-400 människor varje år. Det
är 3-4 gånger fler än hur många som mördas.
15-20000 tusen skadas mer eller mindre allvarligt var-
je år tack vare motormännen.

Om det inte vore för att Sverige är helt i händerna på
kapitalet från bilföretagen borde dessa siffror stämma
till eftertanke och handling.
I Israel har fler dött i trafiken än i strid eller som konse-
kvens av terror.

2011-06-14
10:29:00

Kravallerna i Göteborg

Nu kommer massa reportage och artiklar om kravallerna
i Göteborg. Det är tio år sedan. Det finns för mig två sak-
er som alldeles för lite diskuterats.
Det första är polisens roll i det hela. Vid tiden för kravall-
erna var polisen i Göteborg helt i händerna på den ameri-
kanska säkerhetstjänsten. Det fanns tankar på att stänga
av och evakuera hela innerstaden inför Bush besök. För
amerikansk underrättelsetjänst var det inget problem. Ett
litet skitland i norra Europa spelar inte så stor i det ameri-
kanska perspektivet.
Det förde med sig att svensk polis var på tårna för att visa
storebror hur duktig svensk polis var. Det stramades upp
och hämtades hotbilder som var löjliga. En liten miljöaktivist
blev till ett stort hot. Polisen piskade upp en stämning som
inte direkt lugnade ner demonstranter. Jag såg ringen vid
Järntorget och jag kände hur hotfullt det var när polisen
stod runt om högst fridsamma medborgare som darrade
av skräck och när hat, rädsla och skräck blandas närmar
man sig masspsykosen med stormsteg.
Det andra var att demonstrationsledningen inte studerat sin
Marx. Marx varnade för trasproletariatet som en bundsför-
vant i kampen. Detta trasproletariat är oftast mer trogna
sig själva än någonsin en nyliberal. Drogen eller det lilla
gänget är deras stora allerade och de bryr sig bara om att
serva detta.
Detta fick till konsekvens att många ur förortsbuset åkte ner
till centrum bara för att få slåss och slå sönder. I kombination
med tokvänstern i AFA och i konfrontation med en närmast
hjärntvättad polis var kravallerna oundvikliga.

2011-06-14
00:30:59

Usel kost
Jag stod på Netto och synade mannen framför mig.
Han såg ut som en man som jag aldrig skulle komma
ihåg utseendet på. Mister anonym. Jag tittade på rull-
bandet och såg vad han handlade.
En limpa skivat vitt formbröd, ett paket bacon, en tub
majonäs och en tvåa röd mjölk. Smått unik matkorg
dessa dagar.
Mannen gick iväg och jag plockade ner mina egna va-
ror och kände hur egot växte. En mästare i nutrion
fyllde sin kasse: ett kilo vingummin, örtmarinerade
tomater, nötmix, i kilo kaffe och en vit prince.

2011-06-13
11:41:49

Sanna ord

Problemet är att när man en gån sett det, kan man
inte bortse från det. Och när du väl sett det, blir att
hålla tyst, att inte säga något, en lika politisk hand-
ling som att tala. Det finns ingen oskuld. Hur du än
gör kan du ställas till svars.

Arundhati Roy

2011-06-13
10:51:15

Hur är det möjligt

I ett trött zappande hittade jag till Öppna kanalen
och fastnade där. De visade en film bortom alla
gränser. Jag tyckte att Ice spider var det sämsta
jag sett men kvällens attraktion slog Ice spider
med hästlängder.
Jonas Wolcher har gjort två filmer som visades
på ÖK och de hette Die Zombiejäger och Drago-
netti

Det jag funderar på är om detta är ett allvarligt
försök att göra "riktig" film eller om det bara är
en drift med allt vad film heter. Allt är kass. Jag
tror inte ens att en gymnasieklass med handkam-
era hade gjort det sämre.

Det är så plågsamt dåligt att jag måste zappa ef-
ter någon minut.
ÖK är f ö en märklig kanal. Varför lägger man ut
en massa film oöversatt eller med usel kvalite. Det
är gamla filmer som i vissa fall vore värda ett bätt-
re öde än misshandlas på detta vis. Det blir ju märk-
ligt när vi i vår tid kan rädda det mesta i filmväg och
visa det i bra kvalite.

2011-06-13
10:42:45

Sommarläsning

Dennis Lehane är mest känd för att två av hans romaner
blivit filmade nämnligen Shutter island och Mystic River.
Förra året kom hans episka storverk Ett land i gryningen
vilken berättar om ett USA mellan det gamla och det nya.
Det var förra årets stora läsupplevelse.

Men serien om Gennaro och Mckenzie tillhör krimlitteratur-
ens stora. Nu har den senaste En mörk välsignelse vilket
är den sjätte boken i serien.
Det är en fördel att inte ha läst om paret innan för över-
sättningen skedde inte i ordning utan man började med
att ge ut den femte boken Svart nåd först.
Har du inte läst dessa skall du göra det:

2011-06-12
10:22:53

Cykelnyheter 2
I Santiago de Chile har sju personer gripits för
att de vill säga sanningen naket. De proteste-
rade mot oljeberoende och bilism. Det nakna
motståndet mot den chilenska regeringen gav
fängelse.


2011-06-11
20:43:29

Cykelnyheter
I dagens Mediemagasinet i P1 avslöjas att veckans
nyhet att en cyklist hade tagits för fortkörning var
en fejk. Det har alltså inte hänt.

I Sala hade någon spänt en ståltråd över vägen som
en cyklist körde in i. Detta var däremot sant. Detta är
något som jag faktiskt tänker på då och då när jag är
ute och cyklar. Frågan är om det Thuneman och hans
liga som går igen.

I GP anser 62% att cyklisterna är det stora problemet
i trafiken. Säkerligen är de alla bilister. Något dummare
finns inte på denna jord. Något händer med människor
när de sätter sig bakom en ratt. De blir mordiska gal-
ningar som syftar till att prata i mobiler och vilja köra
över cyklister. Man kan fråga sig hur en cykel kan bli
ett hot mot en bil? Å andra sidan är det enkelt att hota
en bilist. Man skall inte hota deras barn eller liknande
för det bryr de sig inte om, men om man hotas att ris-
pa bilen blir de som små gråtande spådbarn.

2011-06-11
02:12:00

Fotbollens diametrala motsatser
Robert Nozick som var en av uppmärksammade ideologerna
bakom det nyliberala spektaklet hävdar ju att det liberala pro-
jektet har en inbyggd paradox som inte har en praktisk lös-
ning. Ingen människa föds ju med samma förutsättningar som
en annan och då blir ju inte heller konkurrensen den vägledare
den sägs vara. De rika tenderar ju att överföra sin rikedom på
sina barn. Makten cementeras och istället för en gemensam
kamp där den bäste vinner får vi en de rikas kamp att försvara
sina privilegier från de fattiga.
Om Nozick gillat fotboll hade han ju kunnat sagt att där slåss
man om de platser som finns utan att egenmakt eller egen
rikedom spelar roll, bara kompetensen räknas.
Just detta faktum att fotbollen å ena sidan är nyliberalens våta
dröm för att exemplifiera sin tanke gör att jag verkligen skulle
vilja komma till Nordkorea för att se på dess totala motsats.Det
genomkollektiviserade samhället. Ett samhälle där allt utgår från
kollektivet, men hur gör de i fotboll.?Hur planterar de detta tänk-
ande i fotbollen?

2011-06-10
14:18:17

De märkliga- vänstern
Under mitt 80-tal som vänsteraktivist slår det mig idag
hur ense vi var i analysen om orättvisorna i väst och i
Tredje Världen och att vi i stort var överens om vart vi
syftade.
Problemet var hur vi skulle förhålla oss till de stora länd-
erna i öst och hur vi där gick fullständigt vilse.


Vi var inte överens i synen på Sovjet och Kina och deras
respektive statsskick och position i världen. Vad kunde vi
väl gjort åt det? Tänk om vi istället förenat våra krafter
till att organisera oss och tagit kamp på hemmaplan? Led-
aren i Guinea Bissau Eduard Mondlane sa en gång att det
bästa vi i väst kunde göra för kampen i Afrika var att ska-
pa rättvisa stater i väst.

Istället bråkade vi om huruvida Sovjet var imperialistiskt
eller om Kina var det. Vi bråkade om huruvida Albanien val-
de fel eller rätt väg. Vi bråkade om vad Marx och Lenin egen-
tligen hade sagt och vad betydelsen var.
Få stod upp och sa att så länge vi kyrkligt tillbeder Marx och
Lenin förblir vi sekter.

Mycket kraft lades på ingenting. SÄPO hade ett lätt jobb då
vänster bekämpade varandra och drog ett löjes skimmer
över vad vänster var för något.

Vänster har inte hämtat sig ännu. Idag om någon gång när
klassskillnaderna bara blir större, utslagningen markant, när
konflikter uppstår mellan undergrupper, när imperialismen är
solid och markedrad till en nation, då borde det vara läge för
en väsnter att organisera och verka.

2011-06-09
17:54:41

Det märkliga
Under i stort sett hela 1900-talet följde Sverige den
internationella folkrätten. Vi värnade det nationella
oberoendet och verkade under parollen:Alla folks
frihet-hela världens fred. Det innebar att vi var all-
iansfria i fred strävande till neutralitet i krig.

Nu är dettta upplöst. Vi krigar i Afghanistan utan att
riktigt begripa vad vi gör där. Kunde vi inte hjälpa
Sovjet från 1979-89 att "befria" Afghanistan har jag
svårt att se att vi kommer att lyckas att hjälpa USA
i samma mission. Libyens befrielse borde väl var de-
ras eget verk? Vad händer sedan?Vilka är det som
NATO hjälper till befrielse? Vilka krav kommer att
ställas på en ny styrelse i Libyen?

Det finns massor av frågor att besvara som bara för-
loras i kampen att vara imperialismen värdig stövel-
knekt.

Det tragiska är ju att nu verkar det bara vara Sverige-
demokraterna som tar ställning i för vår sak sedan sekel
tillbaka politiska linje.

2011-06-09
09:46:27

De märkliga
I Sverige finns en grupp rasister som anser sig
vara förföljda i sin position som "svenskar". De¨
anser att islam och mångkulturen tagit över vår-
at lilla land. De anser sig inte få fira julafton ell-
er få supa sig dyngraka på midsommarafton.
Jag undrar hur detta förbud ser ut.
I verkligheten är ju muslimer och invandrare
vår tydliga underklass utan representation i
vare sig media eller i maktens rum.

Det fins också en grupp män som anser att kvin-
nornas jämställdhet visavi mannen har gått för
långt. De anser att kvinnorna är på väg att ta
över och att det är mannen som diskrimineras.
I verkligheten är det fortfarande så att männen
tjänar mer pengar och männen sitter vid makten
och ingen kan säga annat.

De finns en grupp som ständigt gnäller över skatt-
erna. Denna grupp tjänar massor, bor bäst och
har största möjligheten till varierad ledighet. Allt-
så de som har vill ha mer och detta på de som in-
te har lika mycket. De som tjänar betydligt mindre,
bor sämre och har liten möjlighet till varierad fritid
klagar inte i närheten så mycket som den första.

2011-06-09
02:34:54

Två album
Balladernas konst är en gammal konst
men om orden svider
om orden talar om det som svider
blir det lätt en ballad om nyare tider"Nynningens tolkning av Majakovski var bland det bästa
som kom ur 70-talets progg.Tidlöst.

Om man sedan läser Torbjörn Säfves Jag brinner.En roman
om Majakovskis liv med revolutionen får man en bra bild av
den store ryske poeten.


Den andra skivan var Brian Eno och David Byrnes gemen-
samma platta My life in the bush of ghosts.
Två säregena herrar ganska långt från tiden med Roxy Music
eller Talking heads.


Plattan gjordes 1981och en nyutgåva kom 2006. 

The track "Qu'ran" was excluded from this release without comment. However, in an interview for Pitchfork Media about the 2006 reissue, Byrne said:

Way back when the record first came out, in 1981, it might have been '82, we got a request from an Islamic organization in London, and they said, 'We consider this blasphemy that you put grooves to the chanting of the Holy Book.' And we thought, 'Okay, in deference to somebody's religion, we'll take it off.' You could probably argue for and against monkeying with something like that. But I think we were certainly feeling very cautious about this whole thing. We made a big effort to try and clear all the voices, and make sure everybody was okay with everything. Because we thought, 'We're going to get accused of all kinds of things, and so we want to cover our asses as best we can.' So I think in that sense we reacted maybe with more caution than we had to. But that's the way it was.

2011-06-09
02:11:54

krig och egoism
Jag kollar igenom den amerikanska serien
The pacific och känner igen dragen från Band
of brothers. Det är vanebildande med dessa
serier.
Jag inbillar mig att krig kan skapa vänskaper
utöver allt annat. När döden är så påtaglig an-
tar jag att vänskapsbanden blir eviga.

Det finns något oerhört fascinerande med krig.
Alla vi som aldrig levt kan med säkerhet inte
ens vara i närheten av att förstå. Jag har gjort
lumpen och upplevt smällar, lite sömn och ett
evigt kollektivt frotterande med andra män, men
jag vill inte påstå att jag en enda gång kände mitt
liv hotat.

En annan sak är av intresse. Det sägs att människan
är egoistisk. Om så vore varför skulle miljontals män
genom århundraden gått ut i krig. Inte de som tving-
ats utan alla de som sökt frivilligt för landet eller folk-
et.
Varför ge sitt liv för en sak om man bara är intress-
erad av egen vinning?

2011-06-08
22:49:18

Den dödliga byråkratin

Franz Kafka skrev ju om Josef K som försökte
att hitta rätt i tillvaron men som bara stötte på
hinder som var av överheten sanktionerade men
av allmänheten obegripliga.
Vi har sedan dess pratat om byråkrati och allt
onödigt detta för med sig och hur det försvårar
vårt dagliga vara och hur det också hotar fri-
heten och demokratin.
Vi har också uppfattat byråkrati som en stat-
lig produktion. Nationer med liten marknad
har alltid ansetts som byråkratiska.

Mark Fisher har skrivit en bok som heter Capi-
talist realism där han beskriver hur marknaden
inte så mycket skiljer sig från statlig offentlig
verksamhet. Massor av verksamheter skapar
sin egen administration vilken ofta genererar
det vi kallar byråkrati. Alla projekt hit och dit
med ansökningar och utvärderingar och mål-
beskrivningar tenderar att bli en överbyggnad
utan verksamhet.

Alla som arbetat inom vården eller skolan vet
ju hur man överhopas av dokumentationstrams.
Man tycks ju tro ibland att elever och sjuka in-
te är särskilt intressanta annat än att ha när
man skall fylla i alla dokumentpärmar eller ha
möten om.


Redan på 80-talet minns jag hur vi inom psykvården
hotade med det ultima vapnet och det var att jobba
precis så som sjukhuset ville. Det kallades metodboks-
protest. Sjukvården producerade ett ramverk som
talade om hur vi skulle agera i arbetet runt patient-
erna. Om man följde metodboken skulle man hålla
på med alla patienters morgonbestyr fram till efter-
middagen. På de ställen där man protesterade gen-
om att använda metodboken blev halva avdelningar
liggande i sina sängar. De hanns inte med.

Inom omsorgerna efterfrågade jag en arbetsbeskriv-
ning i 20 år. Jag fick aldrig någon. Därmot kom massiva
dokumentationspärmar som syftade till ett duttande med
information som inte syftade till någonting alls. Mången
värdelös enhetschef har haft lycka med denna dokument-
ation då man aldrig behöver avkrävas en human behand-
ling av människor med funktionshinder.


Byråkrati är dock inget isolat för vård eller offentlig verk-
samhet. redan på 80-talet kunde man läsa om hur de trans-
nationella företagen hade armeer av byråkrater där före-
tagen hade förlorat kontrollen över varför de var där ell-
er vad de gjorde?
Troligen är det ännu värre idag då allt mer produktion
sker per automatik och inte kräver mänsklig närvaro
mer än i översynen.

2011-06-07
17:28:53

Befria oss från kyrkor och nationaldagar
Igår ylade en del om att de inte fick fira
nationaldagen. Vem hindrade dem?
Det är inte vad de säger utan vad de
säger är att alla skall fira denna national-
dag.
Jag firar inte nationaldagen. Det är en tradi-
tion som är till för kungar och överhet. Det är
inte min historia eller mitt lands traditioner.
Folket har av hävd varit i konflikt mot detta
och det är en slapphet idag som närmar sig
likgiltighet över vår konfliktfyllda historia. Det
är inte så länge sedan bara rika män fick rösta
i val. Det är inte så länge sedan överheten vil-
le förbjuda varje folklig organisering.

Samma fånar som håller på och ylar om national-
dagen ylar om att svenska barn skall tvingas in i
kyrkan när de slutar skolan. Varför då?
Jag är ateist och vill varken att jag eller någon
annan skall tvingas in dårskapens hus. Jag vill
inte in i vare sig kyrkor, moskeer eller syna-
goger och jag vill verkligen att ingen skall tving-
as till det. De som vill gå till dårskapens hus kan
gå dit 365 dagar om året utan att någon säger
något, men ingen skall tvingas dit.

2011-06-06
12:33:41

En underbar film
De finns två filmare som gör att jag avsätter
tid och tanke när jag sätter på en film. Det är
Ken Loach och det är Mike Leigh. Den förre
kan ibland vara mer dramatisk medans Leigh
alltid använder små medel för att titta in hos
oss alla.
Det är mil från "fucky-fuck" och uppradandet
av lik under 1.50 timma.

I den senaste av Leighfilmer är paret Tom och
Gerri och deras hus centrum för händelserna.
De har också en kolonilott där vi får följa liv-
et genom vår,sommar, höst och vinter. De är
ett lyckligt par av vilka det finns så få i livet.


Det kommer människor på till deras hus. Sonen
som är 30 och som de oroas över om han skall
leva ett gott liv. Väninnan Mary som är närmast
hysterisk och minst sagt neurotisk och som har
svårt att finna sin roll i tillvaron. Ken som bara
har sitt arbete att leva för och som dränker sig
i alkohol och skräpmat. Det är Ronnie som förl-
orat sin hustru och som hatas av sin son.

Alla dessa individer ger en bild av livets sidor,
några goda och några mindre goda.

Leigh stannar ofta upp och låter oss se männ-
iskor som inte klarar av sitt liv. Han låter bild-
en och uttrycken i ansikten tala för sig själva.
Manville, Bradley och Wright gör detta med den
självklara styrka som bara goda aktörer kan för-
medla.

Det är vad Leigh gör. Han låter skådespelare ut-
trycka sin särart som få andra. Här finns ingen
hjälp av dataaniminationer eller specialeffekter.
Här finns bara livet och det är mer spännande.
Som när Mary visar sin avsky för Kens närman-
den, detta till trots att de båda är ensamma och
i starkt behov av närhet.
Som när Mary tar kamp mot sonens flickvän som
är på besök.

I den inledande scenen besöker Imelda Staunton
som deprimerad hustru den lyckliga kuratorn Gerri
och allt Staunton vill är att få sömntabletter för att
hos skall få sova och sedan skall allt bli bra. Hon
får sedan träffa en läkare som skall bli mor och som
skall börja leva med ett nytt liv.
Det är i dessa motsatser som Leigh låter kameran
gå. Så är det i varje film. Idet stora onda finns något
gott och tvärtom. Det är dialektiskt. Det är existensen.


Se Leigh:
1. Naked
2.Secret and lies
3.Vera Drake
4.All or nothing
5.Topsy-Turvy

2011-06-06
11:52:47

Den goda terrorn?
Lars Vilhelm Svonni är en samisk politiker vilken
bl a varit ordförande för Sametinget. 2005 skrev
han en roman som heter Överskrida gränser.Det
är en debutroman och det känner jag av vid läs-
ning.
Det är dock inte det centrala här utan bokens huv-
udsakliga syfte är ju att sätta fingret på hur sam-
er, eller ursprungsbefolkning världen över, behand-
las och har behandlats.
Det handlar om att slå tillbaka för att få ett stopp på
den diskriminering som håller på att utrota gamla kul-
turer.


Prologen är att ett antal samer spränger två dammar
i luften i norra Sverige. Vattenmassorna som frigörs
dränker i princip hela Boden och en stor del av Luleå.
Ca 10000 människor dör.

Det är en bra utgångspunkt för vad den värsta formen
av terror kan göra. Men därifrån lyfter det aldrig.Polis-
en och säkerhetstjänsten fladdrar förbi pliktskyldigast
som vore det ett bankrån. Någon repression från stat-
en uppstår inte heller. En enskild tar på sig dådet efter
att han begått självmord så det blir mer en enskild dår-
es attack.

Uppslaget försvinner bort i hur de andra aktivisterna äls-
kar varandra och hur de överlever i den svenska vildmar-
ken genom att äta lämlar och längta efter corned beef
och potatismos.

Vad hade hänt om detta var på riktigt? Hade inte ett same-
hat växt och vad hade det lett till? Hade inte svenska stat-
en slagit tillbaka mot hela gruppen samer? Hade inte ett
nordisk samarbete ökat repressionen mot hela gruppen
samer i norra Sverige?
I boken blir utplånandet av en hel stad en liten bisats.


Istället fokuserar Svonni på individerna som utfört dådet.
Det blir inget djup. Hur skulle man kunna fortsätta och hop-
pas på att allt skall bli vid det gamla om man är ansvarig
för 10000 människors död?
Här finns ju inte den religiösa tanken om att de man dödar
är otrogna eller som när amerikaner mördar världen över
att det är onda man mördar. Här finns ett syfta att väcka
en tanke om att vöda ursprungsbefolkningens vara. I ett
sådant perspektiv tror jag man får svårt att överleva om
man är ansvarig för massdöd av helt oskyldiga och jag
tror Svonni gör sin sak en otjänst.

Jag tycker inte heller att den vagörande frågan får plats?
Har man utttömt alla möjligheter till påverkan innan man
skapar massdöd? Är det någon gång på sin plats med en
aktion som dödar tiotusentals helt osklydiga oavsett om
det var målet eller inte? Är den lilla gruppens terror en
framkomlig väg för att förbättra för det stora flertalet el-
ler är det den spontanes irrfärd mot undergång?

En helt annan sak är att boken förbigicks med total tystnad.
Jag kan inte hitta en enda recension. Jan Myrdal skriver om
den på egen hemsida men det är allt jag kan hitta. Terror
på svensk grund borde väl intressera en svensk allmänhet
och svenska recensenter och särskilt med tanke på hur myck-
et annan skit som det skrivs om.

Svonni lyckas inte så bra i sitt uppsåt men jag förstår tanken.
Ett jättelikt irritationsmoment är att när de skall prata med va-
randra på satellittelefon skall de prata arbetarklassengelska.
Detta att de skall prata just arbetarklassengelska upprepas
in absurdum och skapar bara irritation som leder bort tank-
arna från huvudfåran.
Jag skulle gärna vilja ha en definition av vad arbetarklassengelska
är för något.
Pratar arbetarklassen likadant i norra England som i södra?

2011-06-05
10:46:28

En hjälte till har dött
Zeb är död.
Zeb Macahan har blivit maskföda.
I slutet av 70-talet satt så gott som varje
svensk och glodde på Machans öden och
äventyr på SvT.

Jag har en egen koppling till Zeb. 1977 när
jag gjorde lumpen fick jag ruskiga hemmo-
rojder. Det var en pina varje gång jag skulle
skita och när jag skulle gå fick jag sära på
benen så brett att inte hemmorojderna skulle
skava.

Jag fick då heta "Zeb Macahan" då denne gick
som han ständigt höll på att skita ner sig.

2011-06-04
22:37:02

Sommaren 1972
Ikväll är en av de sköna sommarkvällarna som
jag längtar efter under hela året. När jag cykla-
de denna kväll kom jag att tänka på en likartad
sommarkväll för 39 år sedan. Jag var 13 år och
skulle fylla fjorton.
Den kvällen gick jag Redbergsvägen upp efter
att ha varit på besök hos en vän. Där hade jag
träffat Nordiskap rikspartiets sekreterare som
hade kallat mig "en skön arisk pojk". Jag fund-
erade över nazismen, som vi under flera år disk-
uterade frimodigt då en mina vänner under många
år kelade med nazismen. Jag hade sett filmer om
koncentrationslägrena. Vi talade ofta om allt det
grymma som hade varit där.
På min avklippta Leejacka hade jag märket "Stoppa
vänsterextremismen" och på armen en amerikansk
flagga. Det var många som hade det i Ånässskolan
där jag gick. Jag vet egentligen inte varför för det
var ju sosseland. Antagligen var det en ungdoms-
protest mot vuxenvärlden som ju närmast var syno-
nymt med att vara socialdemokrat.
Någon vänster fanns inte hos oss unga.Det var knuttar
och allmänt bus som gällde. Den enda vuxna som pra-
tade politik med oss var en mamma med rötter i Portu-
gal som var glödande antikommunist. Kolonierna höll
ju på att bryta sig loss och Nejlikerevolutionen var ba-
ra två år borta.

Men just denna kväll vet jag att ett frö föddes om att
se något större. Rättvisa kunde inte vara att mörda
massa judar? Rättvisa kunde inte vara att mörda mas-
sa vietnameser? Jag minns att bara tankarna gjorde
mig osäker. Jag gjorde kopplingen till indianerna som
jag läste om som utrotades i USA.

Jag gick inte genom Olskroken för där bodde bara
finnar,alkisar och degosar. Den misslyckade integra-
tionen fanns redan då.

Det tog ytterligare något år innan jag fick hela sam-
manhanget klart för mig men den kvällen föddes tan-
kar om att bli något annat än det jag var.

Det var också en underbar sommarkväll.

2011-06-04
15:21:49

Om konsten att leva sin ålder
Jag satt igår och pratade med några relativt
jämnåriga och alla hade vi svårt att se och
förstå att vi var så gamla som passet visar.
Buber säger ju att vi ser oss själva genom
Den Andre men när det gäller ålder är det
oftast tvärsom.
Man tycker att alla andra ser gamla ut men
inte en själv.

I mitt fall har det sedan 30-årsåldern hand-
lat om 10-årscykler. Jag hoppar upp en nivå
men det är alltid tio år sen. Alltså har jag gan-
ska nyligen blivit fyrtio istället för femtio.

Å andra sidan betyder det inte så mycket. Jag
känner att jag blir lite stelare och lite fetar för
varje år som går men jag tycker själv att jag
ganska väl anpassar mig till min kropps nya
och lite sämre förmågor.

Det mesta av livet pågår ju ända i tankarna
och medvetandet och det åldras inte på sam-
ma sätt.

2011-06-03
17:10:13

Den övergivna demokratin
I en undersökning visar det sig att var femte
ung skulle vara beredd att sälja sin röst vid
val. De unga sa också att de inte tyckte att
demokratin var något viktigt.
Hur har det kunnat bli så?
Vem har skapat denna syn på livet?

Vad menar de unga?
Menar de att de inte tycker att det är viktigt
bara för att de ändå inte kan påverka?
Menar de att makt inte är viktigt utan bara
det personliga är viktigt och att leva ett liv
utan motstånd?

I vilket fall känns det illa att unga inte tar
det ansvar som unga i alla tider tagit när
makten blivt allt för enfaldig eller maktfull-
komlig.

2011-06-03
11:24:53

Allvetaren
Igår var jag på Jazå på Andra Långgatan och
denna kväll var det quiz. Jag kände att detta
skulle kunna vinnas.
Litteraturfrågan var given och jag hävdade
med bestämdhet att min åsikt skulle gälla
(vi var fem i sällskapet). Frågan var i vilken
ordning Strindberg, Heidenstam,Lagerlöf och
E A Karlfeldt var födda. Jag hävdade med be-
stämdhet att Strindberg var född 1870 och där-
med avr den sist födda av de fyra och att Karl-
feldt var den först födde. Nu visade det sig att
huvudet inte riktigt var påkopplat denna kväll
för Strinberg föddes 1840 och var allstå den
först födde av de fyra och den sist födde var
Karlfeldt. Jag lyckades med konststycket att
placera samtlig fyra fel.
Lite senare kom en utslagsfråga om Ricky Bruch
svenska rekord. Jag hävdade att det var 68.40
medan några andra ville ha över 70 meter. Rätt
svar var 71.26 och åter fick jag ta på mig törn-
kronan och ställa mig i skamvrån.Det var en tung
kväll för en ömtåad självutnämnd allvetare men
som tur är finns det sprit.

2011-06-02
01:03:20

10 år sedan kravallerna i Göteborg
För snart tio år sedan cyklade jag upp längs Heden
mot Avenyn. Det var dagen efter de stora kravall-
erna. Varje infart till Avenyn var spärrade av cont-
ainers och det kändes overkligt att min lilla stad var
under belägring.
Jag minns mina dubbla känslor inför allting.

Å ena sidan om det var så att USA som enda imperie-
stat höll på att lägga hela jorden under sina fötter så
var varje våldsam proetst på sin plats. Idag kan vi se
att det blev så illa som det såg ut att bli. USA kan idag
ockupera och starta krig som de vill och också få de
flesta stater med sig i dessa krig. Protester mot en såd-
an maktfullkomlig stat är naturligtvis självklar för varje
frisinnad människa.


Å andra sidan såg jag intervju på TV med s k antiimperi-
alist som inte var annat än en smågangster och som bara
var ute efter att ställa till jävelskap. Jag såg unga grabbar
som slog sönder en bil och som var grabbar på glid med
samma ideologiska övertygelse i det de gjorde som vore
de amöbor.
Protesten var oorganiserad och spontan. Resultatet av den-
na protest brottas vi med ännu idag. Vi har ingen organiser-
ad vänster trots att klassamhället bara ökar klassklyftorna
för varje dag som går. Arbetarklassen har uppgått i de makt-
ens sfär och underklasserna är sorgligt splittrade.
Vi har fått en massa underordningar utan mål mer än egen-
nytta.


Det har gått tio år sedan dess. Inte mycket nytt under solen.
Ingen vettig klassanalys har gjorts och därmed ingen efter-
kommande organisering för att ta kamp mot de nya orätt-
visorna.
Vi har en mer borgerlig stat än någonsin.
Vi har inte en ny tanke om en möjlig socialism. En socialism
vars mål skulle vara mer demokrati och mer frihet för alla
och i synnerhet för underklassen. En socialism som skulle
utveckla kulturen och göra den möjlig och nödvändig för
underklassen att utvecklas.
Vi har inte ens en teoretisk diskussion om vad vi skulle kun-
na göra,varför vi skulle göra det och verkligen inte om hur
vi skulle göra det.


De faktiska containrarna togs bort ganska omgående. De
mentala står kvar och blockerar vägen i våra medvetnaden.

Inte ens dråpförsöket mot en demonstrant fick oss att vakna.
Den första skjutningen mot en demonstrant sedan skotten i
Ådalen 1931 blev en juridisk fråga som förlorades istället för
ett startskott för att försvara och utveckla de demokratiska
fri- och rättigheterna syftandes till ett annat och bättre sam-
hälle.

2011-06-01
16:20:05

tappa grepp
Om man arbetar med barn och ungdomar måste
man ha en stark integritet, man måste våga möta
konflikter frimodigt, man måste ta ansvar och ex-
empelvis inte koppla in polis i slentrian och man
måste tycka om det man gör.
Idag är det för många som inte kan leva upp till
det ovan bland dem som jobbar med barn och
ungdom.
Det gör att ungdom får svårt att veta var gränser-
na går. Det gör att små saker blir större än vad
de borde.

För några år sedan hade jag en grupp där jag ha-
de mycket svårt med två unga. De var omotiver-
ade och förstörde mycket i gruppen. Jag kände ett
inre motstånd mot dem. Utåt kopplade jag dock på
det professionella och försökte möta dem korrekt.
Det lyckades. De blev bättre och jag fick lättare att
ha dem i gruppen. Man kan inte låta känslorna styra.

Det borde i vår moderna tid vara lättare att byta jobb.
Om man efter ett tag märker, eller om omgivningen
märker, att man inte passar att jobba med ungdomar
då skall man inte heller gör det. Man förstör inte bara
sitt eget liv, man förstör andras.

2011-06-01
02:25:26

Kungar, strippor och bögar

Vår kung har problem. Det ovanliga denna gång är
att media tar sitt ansvar och verkligen granskar mak-
ten och i synnerhet då monarkin.
Det borde vara en självklarhet. När landets självut-
nämnda moraliska elit lipar så fort kungen visar sig
eller Silvia med sitt nazistiska arv pratar om moral
och sanning.
Monarkisten är ju traditionsbunden och konservativ.
Hur kan han då se mellan fingrarna om kungen spring-
er på porrklubb och döljer detta och ännu värre frote-
rar sig med kriminell elit?

Vi hade ju en Gustav V som hade ett förhållande med
Kurt Haiby skildrat i romanen ovan. Det gick till rätte-
gång där Haiby stämdes för förtal. Hans försvarare var
Henning Sjöström och Vilhelm Moberg försökte piska
upp en opinion för att Haiby skulle få rättvisa. I boken
finns också antydningar om att Sverige försökte få Ge-
stapo att ta hand om Kurt. Gustav V var ju en varm
anhängare av Tyskland så länge det gick bra för Hitler.