leifsjoqvist

2014-03-31
16:14:53

Moderata arbetarpartiet
Tidningen Connoisseur,som vänder sig till människor som
tjänar minst fem miljoner kronor, har haft en egen liten opinions-
undersökning. Av tidningen läsare röstade 71,2% på Modera-
terna. V-partiet fick 0,9%. SD var fjärde största parti bland våra
miljonärer.

2014-03-28
23:12:44

Även svenska herrar döljer en taliban

2014-03-28
00:11:00

Objektivitet
Om du går med en T-shirt som ovan i Polen riskerar du att
få två års fängelse. Där är det nämligen förbjudet att visa
kommunistiska symboler offentligt.
Detta tycker Kjell-Albin Abrahamsson är bra och det säger
han i en krönika i Expressen. Kjelle är ju till vardags ofta i
Sveriges Radio och med tanke på "affärerna" under året und-
rar jag hur SRs ledning ställer sig till Kjelle.
Det har ledningen tydligen inga problem med. Man tänker på
Stefan Jarls film "Godheten" som inte kunde visas för att den
inte vara objektiv eller Soran Ismail som fick ta en time-out för
att han inte gillade SD.
Men Kjelles paranoida antikommunism är tydligen inga problem.

2014-03-27
11:39:00

En stor komiker
Mark Brezinski gästade denna morgon P1. På en fråga om varför
USA engagerar sig i Krimfrågan svarar han att USA inte gillar när
stora stater mobbar mindre stater.
Tror han på vad han säger? Kan det vara så att han helt förbiser
det faktum att USA är världens enda supermakt och har mobbat
småstater under snart ett sekel? Hur är ett sådant tänk möjligt?
Inte mycket pekar på att han och USA åter kommer undan.
Media styr och den bild vi får oss till livs styrs av det stora media-
flödet. Det lilla flödet som visar en annan bild drunknar.
Ett exempel. USA säger sig stödja demokrati och det är därför de
har krigat sedan WW2. I detta får de stöd av svensk borgerlighet.
Om man ser till deras praktik har de alltid krigat mot stater som
befriat sig från despoter, fascister och annat människovidrigt.
Dominikanska republiken, Vietnam, Laos, Kampuchea, Chile, Gre-
nada, Nicaragua och massor av fler exempel.
Det har alltid i första hand handlat om att skydda egna intressen
och nästan bara det. I retoriken något annat. Principen är ju fast-
lagd av Bush: är ni inte för oss är ni emot oss! Det handlar inte om
demokrati eller diktatur. Det handlar bara om lojalitet till USA och
deras imperialism.
När svenska politiker ännu menar att insatsen i Afghanistan hand-
lar om att flickor skall få gå i skolan undrar man om de fått kortslut-
ning i hjärnkontoret. Det var ju inte syftet. Det var ju kriget mot Us-
ama och Al Quiada som var orsaken till kriget. Så varför är man där
nu?
Varför inte starta krig mot Saudiarabien som har jordens mest stenålders-
mässiga syn både på kvinnor och demokrati? Av den enkla anledning att
Saudiarabien stödjer USAs geopolitiska intressen. Det är den enda anled-
ningen till USAs krig och hot: behålla sin position med alla till buds stående
medel.
Det är sorgligt att den svenska traditionen av att stödja den för dagen
starkaste globala makten döljer allt inklusive den uppenbara sanningen.

2014-03-27
11:22:55

Kriget på bakgården
Kolla här!
I ett kort föredrag visar Rodrigo Canales att kriget mot
narkotika i Mexico kostat ca 80000 liv under de senaste
sex åren. Det är tio gånger fler offer än sammantaget i
Irak och Afghanistan.
Han visar hur narkotiakartellerna bygger upp sina verk-
samheter med familjeband. Ett exempel visar hur man i
en delområde i Mexico investerar i skola, vård och omsorg
och hur man gör just den delen fri från narkotika. Allt för
att hålla sig väl med det lokala. Kartellen tar över det leg-
ala och röjer bland andra kriminella gäng för att göra del-
området lugnt. Varje gång de själva dödar går de ut med
information där de förklarar varför.
De agerar i stort som maffian i Italien.
De blir ett med det samhälle de agerar i. Ja, de styr det
samhälle de lever i.
I ett samhälle där det rådde fullt krig under ett par dagar
mellan kartellen och polis samlade borgmästaren till en
stor fredsdemonstration. Till sin fasa upptäckte han att
halva demonstration som var tusentals var klädda i vitt
till stöd för den familj som var kartellen som hade krigat.
USA har ett krig som de håller på att förlora inte bara rent
praktiskt utan också som samhälle i stort. De privata fam-
iljerna är stora företag som flyter ihop med det allt privat-
are USA och inom en snar framtid har vi inte en stat som
styr utan en samling familjer som bildar karteller och styr
både lokalt och över kontinenten som sådan.

2014-03-26
12:37:09

Diskussion långt borta från de stora rubrikernas värld
Rune Lanestrand, gammal folkrörelsevän och småbonde, ställer några frågor
till Jan Myrdal angående Leninpriset och en central diskussion om utveckling
dyker upp som vi aldrig får oss till livs i den stora politiska eller mediavärlden.
Frågor om ideologi är ett svart hål i den offentliga debatten.
Jan Myrdalsällskapet har inrättat två pris som bär namn efter två historiska
personer som har minst sagt uppdelade historier. Några ser dem som män
i befrielsen historia och andra ser dem som tyranner,
Myrdal skriver om Robespierre:
Maximilien de Robespierre har jag föreslagit. Inte för att han vore socialist. Det var han verkligen inte. Men han motsatte sig krigspolitik och tanken på att sprida revolutionen till andra länder med militärmakt och han var den förste europeiske politiker som drev allmän rösträtt, allmän skolutbildning, samhällets skyldighet att försörja också arbetslösa, gamla, sjuka och lytta och nödvändigheten att bekosta allt detta med skatter på de förmögna och välbeställda. Ideologiskt och politiskt var han den som formulerade krav som socialdemokrater drivna av arbetarklass och småbourgeoisie sökte förverkliga runtom i våra länder efter det Andra världskriget. De aristokrater och aristokrattjänare som avrättades under den så kallade terrorn var för övrigt som Mark Twain påpekat ett ringa fåtal i jämförelse med det enorma antalet offer för deras långa och blodiga herravälde.
I ett av de senaste numren av Historia beskrivs fortfarande Robespierre som en
blodtörstig tyrann utan minsta antydan till det som Myrdal tillskriver honom.
Ännu intressantare blir dock Lanestrands kritik av Lenin om småbondens
roll i den revolutionära historien. Lanestrand tillhör dem som ser småbon-
den som en motor i livsmedelsproduktion men då bara om småbonden är
fri att utöva sitt yrke. Historien ger honom rätt i det. Det stora projekten på
landsbygden har inte givit några goda resultat utan mest slutat i katastrofer.
Den politik som givit bäst resultat är den som syftat till att stödja det lilla jord-
bruket och haft sin utgångspunkt i stöd och inte total styrning. För den lille
bonden i Ryssland kan knappast Sovjets kommisarier varit någon skillnad
från aristokraterna styrning. De var i bägge fallen tvungna att producera ut-
an att själva få styra sin dag.
Det finns en brist för vänstern generellt sett här. Man ser inte till individens
optimala sätt att bidra till kollektivet. Frågan är hur man skall kunna utveck-
la alla individer under det stora kollektiva taket. Repression kommer ju i
vilket fall inte att fungera, det om något visar historien.
Kontroll är inget bra styrmedel heller. Den fria småbonden kommer att vara
som mest produktiv när han känner att han själv styr sin utveckling på gården.
Den ekvationen måste gå att lösa. Den är central för hela det stora vänster-
projektet vilket är hoppet för oss alla i en framtid.

2014-03-26
11:50:00

Stigmatisering
GP verkar ha en mall när de lägger upp nyheter på sejten
som säger att nämn Brunnsbo/Backa så ofta du kan.
Denna vecka började med att två män blev skjutna utan-
för en halvskum bilhandlare i Lundby Brämaregården. I
första nyhetsflashen som dök upp som huvudnyhet på
GP:s hemsida stod det att det hade hänt i Brunnsbo.
Så idag handlade det om en biljakt som sades att börjat
i Backa. Den började på motorvägen vid Bäckebol.
Konsekvensen av detta kan man följa på FB och Flashback.
De rädda i Backa och Göteborg får vatten på sin kvarn.
Inget bra händer i Backa. Ännu värre blir det på Flashback
där det sitter en massa troll och har som sin livsuppgift att
tala om att Göteborg är ett nytt Chicago och att motorn i
detta är kriminella i Backa.
Man skapar en bild som helt enkelt inte är sann. Jag förun-
dras över alla dessa människor som lever genom att förmed-
la en världsbild som är nattsvart och utan hopp.

2014-03-25
00:16:37

Om kontroll
Idag har de flesta organisationer tagit till sig New public
management vilket handlar om mätbarhet och kontroll.
Det är ur detta tänkande som vägning av blöjor på åld-
ringsboende emanerar.
Det är märkligt att det får sådan genomslagskraft. Om man
vill ha resultat, vilket är självklart inom de högre sfärerna i
samhället. skall man ju uppmana till kreativitet och fritt age-
rande för att få största effekt.
Den kontrollerade gör ju inte ett skit mer än den är beordrad
att göra. Inga initiativ kommer från denne.
I en organisation, oavsett vilken, finns ju en massa informellt
arbete att utföra, det behövs att man hjälper varandra utanför
det planerade och detta gemensamt ger en massa mervärde
som förloras i kontrollen.
Det mätbara fungerar bara i det mätbaras rike.
New public management klarar alltså inte att skapa en bättre
och rikare organisation utan dödar det mesta i sin väg.
Man får kontroll, alltså makt, man får mätbara värden, men allt
annat än optimala sådana och det är verkligen en gåta att makt-
en ens infört denna metod. Hur kunde det ske?
Vem beställde skiten? Vem bestämmer att det skall fortgå? Vem
mäter konsekvenserna av detta?

2014-03-24
23:55:42

Vad kommer framöver
Många oroar sig för att fascismen och nazismen åter marscherar
i världen. Det är en befogad oro. Dock tror jag inte att historien
kommer att upprepa sig. Dagens makthavare är smartare än så.
Jag skriver inte klokare. En mer trolig utveckling är att dagens
makthavare i Sverige och EU snarare kväver de nya rörelserna
genom att ta ifrån dem deras viktigaste fråga: invandringen och
hotet från de utomeuropeiska.
Från flera håll märker man att etablerade partier börjar ta till sig
fascistiska partiers frågor och gör dem till sina. I Sverige skrev ny-
ligen några folkpartister om det stora hotet av rasismen från invand-
are mot svenskar. På flera håll stigmatiseras romer från högsta ort.
Utvecklingen tycks vara att det etablerade förråas. Det ligger också
i linje med de galopperade orättvisorna. Enda sättet för de etabler-
ade att få lugn på massorna är repression på ett eller annat sätt.
Övervakning är ett. Mer polis ett annat. För att lyckas med detta
behövs fiender som hotas oss alla. Invandrare, nazister, kriminella
gäng, romer , islamitiska terrorister alla kan användas för att måla
upp det stora hotet som kräver kontroll, övervakning och repression.
Under tiden ökar klassklyftorna och det finns en punkt där det komm-
er att smälla och då är överhetens enda möjlighet att behålla makten
att ha en vältrimmad repressionsapparat igång som smörjs av medier
som ständigt förser med information om de stora hoten mot oss alla.
 

2014-03-24
23:35:23

Fear itself
Nya skjutningar i Göteborg. På facebook sprids det som en löpeld
och många gottar sig i det som de upplever som det stora förfallet.
På Flashback sitter massa troll och låtsas att de är i centrum och
skriver om sådant de inte har en aning om. De sprider anonym
lepra. Mental ebola sprider sig som en löpeld. I rädslan finner den
gryende nazismen sin näring. Alla som sitter på sin kammare och
långt bort från det våld de skräms av längtar efter enkla lösningar,
någon eller något som bara kan ta bort det onda med ett svärds-
hugg. De vill bli befriade.
Så då kommer jag att tänka på Franklin D Roosevelt:
Only thing we have to fear is fear itself.

2014-03-23
13:49:00

Blåkopia av farfar
Bilden finns nu bara i mitt huvud!

2014-03-23
12:27:00

Livet går vidare
Under en tid har det varit mycket sorg. Nära som drabbas
av dödliga sjukdomar och andra där livet går mot sitt slut
av naturliga skäl och några det också  livet ändats.
När då lilla Tuva kommer till världen och gör mig till en
stolt och glad farfar blir det mer balans.

2014-03-22
23:08:16

Illusioner
För den som tror att Ukraina har varit med om
en frihetsprocess tillhör de klentrogna. Den s k
revolutionen styrs av nazister och fascister med
USA och EUs goda minne. USA har spelat under
täcket med Svoboda med en tanke att de skulle
bli nyttiga idioter i en ny regering. EU och Bildt
har information om att krypskyttarna som sköt
mot demonstranter i själva verket var provoka-
törer från Svoboda eller likasinnade. Vi har allt-
så på ena sidan Ukraina med en ny semifascis-
tisk regering som var tänkt som en buffert för
USA och EU mot Ryssland. Å andra sidan ett
Ryssland som inte tänker finna sig i detta.
Lyssna och bedöm själv!

2014-03-22
11:12:00

Bemötande
Runt min arbetsplats, klubbhuset med tillhörande planer, rör sig
massor av ungar. Där finns en grupp som kommit till Sverige und-
er senare tid. De utmärker sig att de springer runt utan att riktigt
ha koll på vad omgivningen tycker om det.
Många ser ner på dem och suckar när de ser dem. Men de tar inga
möten. Jag har skällt på dessa kids och talat om för dem vad som
gäller. Många gånger har det varit hårda drabbningar. De som inte
giller dessa kids säger att de bara stjäl och ställer till oreda. Jag ser
många ungar som kommer gående med klubbens bollar och så länge
det inte är helt nya bollar låter jag det bero. Det är ju bra för klubben
om ungar ägnar sin fritid åt att spela fotboll. En gång har jag råkat ut
för en unge som ljugit mig rätt upp i ansiktet och han sa att han köpt
bollen på Intersport. En uppenbar lögn. Killen i fråga kommer att ors-
aka problem i en framtid. Men han är en av få.
Igår kom kom den lilla gruppen som jag skällt på och som många ser
på som ett stort problem fram till mig. De hade hittat en ny boll som de
lämnade till mig. Jag skäller inte på dem hela tiden. Oftast pratar vi och
de har många frågor.

2014-03-22
11:06:01

Arbetslinjen
Moderaterna berömmer sig med att de gjort tydligt att den
som arbetar skall också belönas. Det blir dock lite luddigt
om man tittar på ett stort företag som Volvo.
Volvo har tusentals arbetare som arbetar 40 timmar i veck-
an år ut och år in. De skapar produkten som senare säljs
och skapar vinst.
Å andra sidan har vi dem som köper aktier. Deras arbete är
att de köper ett antal aktier och sedan rullar tummar.
Varje år är den största prioriteten för Volvo att belöna dessa
tumrullare framför sina arbetare. I medgång såväl som mot-
gång.
Så hur definierar vi arbete?

2014-03-21
00:11:14

Östen Unden hade varit extremist om han levt idag
Östen Unden var mannen bakom den socialdemokratiska
utrikespolitik som gick under parollen, alliansfrihet i fred
och neutralitet i krig.
Idag hade det inneburit att Unden hade slagits mot svenskt
deltagande i EU och man hade inte tagit ställning för fascis-
men i Ukraina och han hade förhållit sig avvaktande till ut-
vecklingen på Krim.
Han hade inte sympatiserat med USAs angreppskrig och
ockupation av Irak men inte heller tagit ställning för Saddam
och hans diktatur.
Samma hade gällt för Libyen och Syrien.
I Afghanistanfrågan hade han tagit avstånd från det ameri-
kanska angreppskriget och den följande ockupationen.
Han hade sagt att man stödjer strävanden för alla folks frihet
och hela världens fred och han hade sagt att folks befrielse
måste vara deras eget verk enligt folkrätten.
Vad hade SÄPO gjort med en Östen Unden idag?

2014-03-20
23:44:20

Ideologiskt kaos
En stor del av den vänster som hörs tillhör medel-
klassen och det är en av orsakerna till att man inte
för fram klass som den viktigaste frågan.
Några riktiga vänstertokar vill föra in vithet och ras-
ifiering i debatten. Ras blir viktigare än klass. Det
sker ju i en kamp att få bättre för de som inte anser
sig vara etniska svenskar. Det sker som i USA där
många svarta fått bättre positioner men just för att
man inte använt klass i kampen har de allra flesta
svarta det bara sämre om man ser till en allmän ut-
veckling.
Så igår. Hälsans ägare Bihan Falimi, iransk invand-
rare, driver dagis där han tjänar tiotals miljoner på
att servera invandrarbarn knäckebröd och vatten.
Hur skall rasifiering hjälpa oss här?
Falimi är dessutom folkpartist och har aktivt arbetat
för att man skall få tjäna pengar på socialt utsatta
och de flesta av dessa utsatta har ju samma bakgrund
som han själv men de finns i olika klasser.

2014-03-20
23:30:45

politiskt kaos
Den enade svenska borgerligheten upprörs över utvecklingen
på Krim. Jag har inga illusioner om Ryssland och deras strävan-
den men tycker att det luktar illa när Sverige först sympatiserar
med ett folkmord i Irak som grundade sig på en lögn och där
vi sedan aktivt deltar i en ockupation av Afghanistan som en
stridande part och försvarar det senare med att flickor skall få
gå till skolan utan att nämna att tiofalt fler flickor mött döden i
kulregn eller av undernäring som en konskevens av kriget.
Sverige har ingen som helst anledning att lägga sig i utveckling-
en i Ukraina och på Krim och särskilt inte ställa sig på USAs si-
da. EU-engagemanget har nu lett oss till att vi väljer sida som
vi aldrig gjort förr. Var tog förnuftet vägen? Ytterligare en fråga
där SD kommer att plocka väljare och en av få där jag tycker att
de har rätt.
 

2014-03-19
12:58:00

Pörr
Jag har Cmore mest för att jag vill se spansk fotboll och en
del bra serier(filmurvalet är inte särskilt bra). På köpet får jag
en massa porr som börjar varje kväll 00.00.
Porrfilm är sällsynt tråkigt att titta på. Jag zappar förbi ibland
och kollar någon minut om något skulle inträffa som skulle få
pillevicken att reagera men så är aldrig fallet.
Igår såg jag en kortfilm på SvT Pleasure som handlade om en
porrfilmsinspelning och vad som händer när man tränar ställning-
arna och vad man gör i pauserna.
Det slog mig att jag skulle vilja göra en porrfilm där männen hela
tiden stönar, skriker, suckar och flämtar efter mer och kvinnorna
skulle vara mer laid back och bara sluta ögonen och var trettionde
sekund säga: Oh yeah! Sedan skulle jag leta upp kvinnor med fon-
tänorgasm vilka skulle få spruta männen och de skulle livligt slicka,
svälja, himla med ögonen och bara tycka att detta var deras bästa
stund i livet. Till slut skulle jag utrusta kvinnorna med jättedildos att
köra upp i röven på männen vilka då åter skulle skrika av hänförelse
över att få massa skit upp i skithålet.
Sponsorer?
 
Jag fascineras av att enda gången man hör en speakerröst på CMore är inför
dessa s k erotiska filmer. Det går 10 på 1 där man systematiskt mördar, lem-
lästar, torterar, misshandlar utan så mycket som ett pip till kommentar.
Varför skulle det vara mer farligt för människor under 18år att se två eller flera
knulla med varandra än att se massa mord i otaliga sekvenser?

2014-03-19
11:00:41

Min fiendes fiende är min vän
Jag förstår inte de som styrs av att bara vara på andra sidan
USA och EU. Jag såg en blodig dokumentär om Quadaffi igår
och de är ju klarlagt att han var en galen man som de senaste
decennierna med en utbredd repression mot sitt eget folk lagt
grunden för sin makt. När upproren startade i Libyen och USA
och EU självklart stödjer rebellerna så borde det ju inte vara
en automatik att stödja en tyrann. En tredje ståndpunkt måste
formuleras som tar sin utgångspunkt i att man stödjer folket
och inte tyrannen. Detta gällde Libyen och det gäller i hög
grad också Syrien. Det måste gå att formulera en ståndpunkt
som ser längre än brännpunkten.
 
Högern är ju principlös , det borde inte vänstern vara.
När USA bombade Serbien för att "rädda eller skydda" Kosovo
bröt det mot allt vad folkrätt heter. Då stod styrande Sverige och
applåderade högt.
När Putin gör samma sak på Krim ylar det styrande Sverige att
det bryter mot folkrätten.
Den ryska högernationalismen och rasismen är väl utbredd och ett stort hot inte
bara mot Ryssland.
En rimlig ståndpunkt borde ju vara att man skulle kämpat mot
USAs brott mot folkrätten och idag kämpa mot Putins brott mot
folkrätten på Krim och samtidigt bekämpa utveckling i Ukraina.
Det måste ju gå att hålla en princip om ett bättre samhälle och
i situationer i göra valet mellan pest och kolera utan stå utanför
och hålla sig frisk inför framtiden

2014-03-19
10:36:08

Hur man vrider åt ett håll man inte vill till
Ny Demokrati kom in som en stormvind på 90-talet. Det
handlade i huvudsak om att invandrare snodde allas peng-
ar och att det måste bli ett stopp för det. Ny Demokrati dans-
ade in i regeringen och den ena stollen efter den andre pass-
erade revy innan de försvann lika snabbt som de kom. Men
deras politik fanns kvar. Den sögs upp av de etablerade par-
tiernation och fick en praktik.
Så kom då ett gammalt restaurerat nazistparti Sverigedemo-
kraterna och tog upp Ny Demokratis fallna mantel. Partiet var
ett parti med strategi till skillnad från Ian&Berts projekt. Det
sågs över axeln och ingen brydde sig särskilt mycket. Partiet
skulle tigas ihjäl. I tomrummet flyttade SD fram sina positioner
och plötsligt var de en maktfaktor i riksdagen. Då tas debatten.
Men hur tas den? Folkpartiet slirar åter på den redan slippriga
liberala vägen, minns deras språkkrav inför förra valet, och nu
vill de att vi skall prata om förortsungar rasism mot svenska
barn. Det är verkligen att prioritera vilken form av rasism som
är värst. Vi har en märklig diskussion. De som mest ondgör sig
över mångkulturen och den farliga invandraren lever på avstånd
från dessa och skapar sin uppfattning från lösa rykten och obskyr
information från sociala medier. De hävdar att allt ont som invand-
raren gör mörkas av det de kallar PK-media. Överheten vill alltså
ha en utbredd kriminalitet utförd av mörkhyade kollektiv. Å andra
sidan hävdar nu Folkpartiet att det finns en utbredd rasism bland
dessa mörkhyade mot vita och det i områden där det inte bor någ-
ra vita.
Det är inte att överdriva att något inte stämmer.
Det som är allvarligt är att vi först släppte fram SD och skapade ut-
rymme för Svenskarnas parti och Svenska Motståndsrörelsen som
är helt uttalade nazister.
I ett historiskt perspektiv kan man ju titta på Italiens fascism och den
tyska fascismen vilka båda var masspartier och rekryterade ur alla
samhällsskikt. När vänstern inte klarade av föra ut sin politik och org-
anisera fyllde fascismen och nazismen det tomrummet.
På 30-talet kom ju dekret från Stalin till Komintern(organsiationen som
styrde alla vänsterpartier i Europa och styrdes från Moskva)att det stora
hotet mot folket och vänstern var socialfascismen vilket fick till konse-
kvens att de tyska kommunsiterna i vissa fall samarbetade med nazis-
terna i kampen mot socialdemokratin. Resultatet av detta finns i hist-
orieböckerna för alla att ta del av.
Vänstern idag haltar i klassfrågorna. Det är viktigare med att kämpa för
kvinnor i bolagstyrelser, höja bensinskatten och bekämpa kärnkraft och
klasslöst driva invandrarfrågan än att organisera för arbete mot kapitalet.
Den stora maktfrågan lämnas åt sitt öde.
 

2014-03-17
13:47:09

Oenighet på högerkanten
Svenska motståndsrörelsen tycker att Svenskarnas parti är
mesar som inte ens kan uttrycka fullt stöd för Adolf och naz-
ismen och Svenskarnas parti tycker att Nationaldemokraterna
är lite mesiga och Nationaldemokraterna tycker att Sverigedem-
okraterna är mesiga i invandrarfrågan när de inte säger:utvisa
varenda jävel!
Det är ju till allas lyckas att de krigar mot varandra och här tycker
jag att man skall uppmana till både järnrör och annat. Självsaner-
ing är ju alltid den enklaste lösningen.

2014-03-17
09:28:42

Den tvetydiga borgerligheten
När palestinier i sin ilska över att den israeliska ockupations-
makten fängslar, dödar, misshandlar , torterar och bygger mur
runt deras land gör jämförelser med nazityskland så förfasas
borgerligheten och skriker ut att så kan man inte säga. Då men-
ar borgerligheten att nazityskland var ett unikt ondskefullt projekt
som man inte kan dra jämförelser med.
När nazister misshandlar och dödar folk på våra gator så tiger
borgerligheten still. De menar att de inte kan agera. De kan inte
ta ställning för eller emot i det politiska våldet. Man jämställer naz-
ister med vänstergrupper.
Borgerligheten fogar in sig i Sverigedemokraternas världsbild där
syndikalister, vänsterpartister och miljöpartister räknas in i samma
extremismmodell som nazister.

2014-03-17
00:30:36

Hämndens sammanbrott
Alberto Marqardts utmärkta dokumentär om USAs krig i Afghanistan
visades ikväll på SVT2. Den tar sin början i 11 september och hur sed-
an Bush och krigsadministrationen inom loppet av några veckor startar
krig mot Afghanistan.
Det är uselt förberett och inga hänsyn tas till vad som skulle kunna hända.
USA aktiverar krigsherrar och förbrytare i norra Afghanistan för att dessa
skall röra sig mot Kabul och starta kriget mot talibanerna. Samtidigt går
USA in med massiva flyganfall som inte möter något motstånd i luften då
det inte finns något.
Orsaken till att USA går in är att man skall krossa Al-Quaida och hitta bin
Laden. Den sistnämnde försvann ut ur Afghanistan samma dag som plan-
en började att bomba.
Precis som i Irak vilar kriget i Afghanistan på en annan grund än den uttal-
ade. När Laden inte fanns skulle man rädda kvinnorna. Det var exakt samma
skäl som Sovjet angav när de skulle rädda Afghanistan från sitt medeltida
tänkande och förtryck av kvinnor.
USA aktiverade alltså de slagna krigsherrarna som snabbt tog hämnd på tali-
baner och aktiverade opiumhandeln som talibanerna hade förbjudit. De tog
också plats i beslutande organ vilket har gjort Afghanistan till ett maffiasam-
hälle där kontakter till krigsherrarna styr mer än statliga institutioner.
Den stora frågan är hur USA lyckades lura in FN i denna imperialistiska sörja?
Vad har Sverige där att göra?
Nu har talibanerna tagit makten på flera ställen i Afghanistan igen. De kommer
med stor säkerhet att återta makten och gör det samma dag som USA lämnar.
Det blir ett nytt Vietnam för USA. Frågan är om det skall få samma konsekven-
ser som när USA förlorade allt i Indokina eller om det skall bli som när Sovjet
lämnade Afghanistan för att sedan falla som imperium.
Talibanerna kommer ju säkerligen inte att vara mildare nu än förra gången och
med största säkerhet kommer ytterliga ett inbördeskrig att råda för krigsherrarna
kommer att slåss för sina liv och talibanerna kommer att jaga dem till sista man.
Alternativen till det sistnämnda är få eller inga. FN kommer inte ha en chans.EU
kommer inte att vara där av andra skäl än att serva USA. Hur USA skall göra i
det läge som nu råder i konflikten med Ryssland låter sig inte sägas. USA har
inte råd ekonomiskt att vara kvar men kan inte släppa Afghanistan strategiskt.
 

2014-03-16
12:21:14

Tiden då det fanns hoppfulla tankar
1798 skrev Tomas Robert Malthus om att framtiden skulle gå
åt helvete. Produktionen av livsmedel var begränsad medans
reproduktionen var gränslös och vi skulle alltså gå mot svält-
katastrofer. Malthus fick fel.
Karl Marx skrev om att vi skull gå mot ett lyckorike där produk-
tionsmedlen var gemensamt ägda och vi planerade ekonomin
utifrån behov. När vi nått dit skulle man arbeta några timmar
per dag och ägna resten av tiden till att fiska och skriva poesi.
Inte mycket pekar åt det hållet idag.
Lord Keynes skrev en essä, Våra barnbarns ekonomiska utsikt-
er, där man kan läsa:
Jag ser oss därför redo att återvända till de religiösa och traditionella
dygdernas sanna och säkra principer: det är föraktligt att vara girig, brotts-
ligt att begära profit, klandervärt att åtrå rikedom.
De som vandrar i dygdens och vishetens fotspår är dessa som föga be-
kymrar sig om morgondagen. Den tid kommer åter att stunda då mål
sätts före medel och det och det goda föredras framför det användabara.
Vi kommer att vörda dessa som lär oss att med dygd och godhet njuta av
timmen och dagen; dessa förtjusande människor som förstår att finna en
omedelbar glädje i tingen; i liljorna på marken de arbeta icke ej heller spin-
na de.
  Men giv akt! Tiden för allt detta är ännu inte inne. För åtminstone hundra år
till måste vi alltjämt intala oss själva och varandra att det vackra är fult och
det fula vackert; för det fula är användbart men det är inte det vackra. Girig-
het, profit och förtänksamhet måste vara våra gudar under ytterligare någon
tid. För det är dessa och endast dessa, som kan föra oss genom den ekono-
miska nödvändighetens tunnel ut i dagsljuset.
 

2014-03-16
11:52:11

Utveckling?
Vart är vi på väg? Med allt större oro syns Orwells tanke om en konstant
världskrig mellan tre stora riken där de strider om makt, mark och rike-
dom men där de delar total repression i sina egna riken som en högst rim-
ligt perspektiv.
USA med en ekonomi i fritt fall men med vapen som ingen annan, EU som
en stigande supermakt och som tredje part en koalition mellan Ryssland
och Kina känns som makter som skulle uppfylla Orwells profetia.
Motmakter är en del spridda skurar av islamister och några få vänsterpro-
jekt utspridda i världen men utan gemensam aktivitet.
Repression har aldrig haft så tekniska möjligheter att övervaka och spionera
som idag och i en framtid kommer de verktygen bara bli större.
Motmakter finns med de är svaga, spridda och utan gemensamt perspektiv.
 

2014-03-16
11:37:32

Vidrig lynchmobb
På Facebook finns en grupp som heter Förbjud tiggeri i Göteborg.
Det är en klassisk lynchmobb som hittar på historier om onanerande
tiggare. En historia som inte en av alla nassesejter skriver om.
Vidrigt! Ingen större stake i dem som ger sig på de som står lägst
på samhällsstegen.

2014-03-15
09:52:01

Med lag skall landet byggas
I Hammerdal i Jämtland har en gruppvåldtäkt anmälts.
Det finns inga signalement då offret enligt polis inte kän-
de igen någon av männen.
Trots detta har sociala medier satt igång ett drev om att
man skall ut och hämnas. Det som man fokuserat på är
uzbeker som tydligen finns på orten. Det skall brännas hus
och det skall göra mer än så.
Avpixlat kommenterar detta och gör tydligt att det är uzbeker
man skall leta efter men avslutar:
Det kan i sammanhanget vara värt att påpeka att Avpixlat inte på något sätt stödjer någon form av våldsaktioner eller andra olagliga försök att “ta lagen i egna händer”.
I Kommentarsfältet görs tydligt att det är inte så viktigt
om uzbekerna är skyldiga eller inte utan de skall tas om-
hand. Paradoxlat nog skylls detta på att polisen inte grip-
er någon. Man uppmanar alltså till lynchmobb och att ta
lagen i egna händer.
I det tomrum som uppstått när alla skall vara i mitten i svensk
politik finns utrymme för att föra fram fördomar och skrönor och
lyfta dessa till allmän plats .Fascism och  nazism har ju som tak-
tik att lyfta frågor som pekar ut grupper och slå mot dessa med
alla till buds stående medel. I fallet ovan gillar man ju inte uzbek-
er av den enkla anledningen att de inte är av svensk härkomst
7och därför gör det inte så mycket om de dör av en lynchmobbs
handlande även om de skulle vara oskyldiga. De skall ju ändå
inte vara här. Med lag skall landet byggas.

2014-03-14
11:17:30

Spricka i den nazistiska muren
En intressant diskussion finns att läsa om på Nationell.nu.
Den handlar om evolutionen. En grupp inom Svenskarnas
parti med den legendariske Jonas De Geer i spetsen menar
att evolutionen är ett bedrägeri och hämtar kraft från Sion
Vises protokoll. Detta konstruerade dokument om hur jud-
arna skall ta över världen säger att bl a evolutionsteorin är
skapad av judar för att lösa upp icke-judars medvetande.
Gruppen inom SvP som anser detta lutar mer åt kreation-
ism och likande förklaringemodeller. Gud och nationen.
Dock är detta inte ett enhetligt tänk inom SvP. Det finns en
annan grupp som försvarar evolutionen och menar att den
kan användas för att förklara varför svenskarna är en homo-
gen grupp i norra Europa. Denna grupp hävdar att många
judar står bakom tankarna om kreationism  och att man
därför skall vara skeptisk till denna teori.
Det enda man kan vara säker på är att allt är judarnas fel
och är det inte judarnas fel är det bögarnas, och är det in-
te bögarnas fel är det afrikanerna och arabernas fel.Skulle
nu det visa sig, mot all förmodan att inte ovanstående grupp-
er inte är skyldiga kan man ju skylla på romer eller alla de
med olika former av funktionshinder.
Med tanke på att SD och SvP mäter all humanism i pengar
kanske de skulle propagera för hur man gjorde i Tyskland
mellan 39-41 i den stora eutanasikampanjen. Då åkte man
runt i bussar och avlivade tyskar som på ett eller annat sätt
hade någon form av funktionshinder. 200000 tyskar hann man
med att avliva vilka alla ansågs smitta den tyska folkstammen.

2014-03-14
01:46:00

Förbudets andra sida
Om jag var ansvarig för hur jag skulle utrota vänstern
skulle jag satsa på att ta en omväg och ropa efter för-
bud mot nazister och att stävja deras våldsyttringar.
Nästa steg skulle då vara att ge mig på vänstern med
samma argument. Varför skall vi tillåta vänstervåld
när vi inte tillåter nazistiskt våld?
Jag skulle göra samma resa med yttrandefriheten. Först
ge mig på homofober som Åke Green och antisemiter av
olika slag och ropa efter förbud och sedan ge mig på en
vänster som inte  vill hylla den liberala staten.
Det är en tveeggat vapen att ropa efter förbud mot orga-
nisationer hur avskyvärda de än månde vara.
De är ett tveeggat vapen att ropa efter inskränkningar i
yttrandefriheten oavsett hur otäcka yttrandena må vara
(det finns en lagbok som kan hantera de frågorna om det
går över i våld, hot och hets).
Läs i veckan hur Gudmundsson i SvD, Helmersson i DN
och Lodenius lite varstans ropar efter lite hets mot vänster
för att väga upp kampen mot nazismen.
Och igen: när fan blev syndikalister vänsterextremister?

2014-03-14
00:48:39

Förr och nu
Från Västernorrlands allehanda 1883
 
Under många år trodde vi att denna typ av rasism var utrotad, men tyvärr,
texten ovan skulle kunna vara hämtad från Avpixlat eller liknande hatsejter
och de blir inte färre.......

2014-03-14
00:45:25

Vilse i pannkakan
Afrosvenskarnas riksförbund brukar då och då få utrymme i
media. Det handlar oftast att de reagerar på saker som svart
godis eller glass eller svarta stereotyper i sagoböcker.
De styrs av s k rasifiering som på något sått skall åskådlig-
göra något.
Ett av deras krav är att det görs en statlig kontroll över vilka
raser det finns i Sverige. Vän av ordning kan ju tycka att en-
da gången en dylik registrering har gjorts av en stat var när
Nazityskland ville göra landet rent på andra raser än den ar-
iska. En annan reflektion är deras naiva syn på staten som en
oberoende och allmän konstant institution. I dessa tider skall
man nog vara väldigt vaksam på register överhuvudtaget. I
en historisk kontext kan man påminna om när tidigare nämnda
Nazistyskland ockuperade Danmark och tacksamt kunde ta
över de register den danska staten hade över kommunister
och judar.
En annan reflexion är att man vill att vi skall göra upp med
svensk slavhandel och rasbiologiskt tänkande. Då undrar jag
över vilken svensk som idag som överhuvudtaget känner till
att Sverige idkat slavhandel och de få som vet något om den
vet att den var i oerhört liten skala och vem i hela friden skulle
se denna lilla parentes i svensk historia med stolthet och idag
kunna bygga strukturer runt den.
Fler känner till rasbiologiska institutionen i Uppsala och många
har skrivit om detta och få utanför den nazistiska sfären har väl
annat än tagit djupt avstånd från detta tänkande.
Varför driver man dessa parentetiska frågeställningar?
Varför kopplar man inte rasismen i ett klassperspektiv?
Ur mitt diabetesperspektiv skulle jag kalla den ren skit.......
 
 

2014-03-12
21:36:05

Misantroperna
Jag var på Valhalla idag och simmade. När jag bytte
om stod det två bredvid och konverserade. De båda
männen var i 60-årsåldern och de såg snarare ut att
vara äldre än yngre. De såg lite sjukligt feta ut.
Bägge berömde varandra för att de tränade och att
de numer åt så förståndigt men ganska snart började
de tala om annat:
Man 1: Hörde du Elins hosta idag?
Man 2: Ja verkligen. Hon är ofta sjuk. Orkar inte mycket
Man 1: Ja, det är inte bara förkylning det hör man.
Senare i duschen hamnade jag bredvid männen igen.
Man 1: Vad gör han Bertil på jobbet egentligen?
Man 2: Ja haha han har ju kondis om en död. Han flåsar
            som en flodhäst bara han böjer sig och knyter skorna.
Man 1: Gustav kan man ju undra hur han är funtad?
Man 2: Ja så lat. Det är ju grymt att sådana får vara kvar.
Jag gick ut och simmade mina längder. Efter dusch gick jag
in i  bastun och då satt de bägge männen där.
Man 1: Han John är tydligen chefens pojk. Det kan man ju förstå.
Man 2: Ja, han hade ju haft det jobbet annars. han har aldrig gjort
            något så länge jag varit där.
Man 1: Å han  Uffe eller va fan han heter. Vad är det?
Man 2: Ja den  gubben vet hur man fyller en dag med ingenting.
Jag gick ur bastun och undrade över dessa män som var så fyll-
da av misantropi och självgodhet. Skulle jag säga det till dem?
Nej, det var inte min uppgift.

2014-03-12
16:16:28

Lite moralisk och andlig spis i dessa bistra tider
https://www.youtube.com/watch?v=ISQpp2Slr4A

2014-03-12
11:50:00

Vi borde diskutera fascism
SD är i det närmaste ett fascistisk parti. De har många
av fascismens urkunder i sin politik. De värnar det natio-
nella på ett romantiskt vis, de hyllar styrka, de hyllar trad-
itioner, de vill ta bort det som inte tillhör nationen, de vär-
nar en kultur som lyfter fram familjen och det nationella.
I mycket kommer en bild av ett fascistisk parti fram. Likt
fascistiska partier i alla tider har de en dold agenda. De
vet hur de skall agera i nuet. Hur de måste förhålla sig
till de öppna rummen och hur de låter. De förhåller sig
taktiskt till det allmänna.
Det riktigt otäcka är att det sedan lång tid i Sverige finns
en korporativ grundtendens där överheten blir alltmer
sammankopplad och entydig oavsett yttre åsikter.
Klass binder samman.
SD har här ett rum att flytta in i.
En stor del av medel- och överklassen har tagit över det
som engång var vänster och gjort denna vänster till att
bara agera i enfrågerörelser utan ett övergripande per-
spektiv. Där C O Hermansson pratade om det styrande
kapitalet i Sverige pratar Sjöstedt lite allmänt om väl-
färden och det inte skall finnas vinstintressen(men bara
där). Övriga stora frågor handlar sällan om klass utan
mer om det sekundära:
-Kön handlar om man och kvinna oavsett klasstillhörighet
-HBTQ handlar om bara kön och släpper klass
-Förortens tydliga klassförtryck handlar om vithet kontra icke-vithet
-Miljö handlar om hur man privat skall ändra sin livsföring
För att bara ta några exempel.
När nu SD startar egen fackförening så finns det en tradition i
Sverige att starta s k fackföreningar som inte skall syfta till kamp.
1923 bildades Arbetets frihet som var små skogsägare och skogs-
arbetare som gick i direkt konfrontation med existerande fackför-
ening. Man ställde upp som strejk- och blockadbrytare var helst
detta dök upp och man finansierades av de största skogsägarna.
Denna folkfientliga förening var någorlunda stark till slutet av 40-
talet men därefter förde eden tynande tillvaro för att senare lösas
upp helt.
Det är hög tid att prata klass.
Det är hög tid att få igång fackföreningarna och att dessa tar kampen.
Det är hög tid att inse att hydran fascism och nazism åter finns bland
oss.
 
-

2014-03-11
10:07:00

Times are a changing 3
Från det jag var 16år fram till 24 år så bodde jag i olika lägen-
heter i Göteborg. Alltså åren 74-82. Under den tiden hade jag
ingen TV och ingen telefon. Jag undrar hur många av dagens
människor som hade klarat av den tillvaron.
Man kommunicerade annorlunda. Man bestämde möten med
människor i de möten man hade. Man besökte folk mer på
vinst och förlust än vad som är bruklig idag.
Jag läste oerhört mycket mer då än vad jag gör idag och radion
var ju det stora fönstret mot världen. Tidskrifter hade också en
stor central plats i mitt liv. Då jag var aktiv i olika föreningar ha-
de jag ett ganska omfattande kontaktnät som var levande i jäm-
förelse med dagens pseudokommunikation som sker på FB.
Det jag saknar är att då fanns tider som i det närmaste var helt
utan påverkan utifrån. De få lockelserna som finns i Tv, Dator,
Internet, Telefon som egentligen bara är till för att döda tid var
få eller inga.

2014-03-11
09:59:31

Times are a changing 2
Jag hittar en gammal tidning i lådorna. Jag var redaktör för
tidning Krig&Fred som gav ut fem nummer innan den gick
i graven. Nummer två hade temat Solidaritet och var det bäs-
ta. Där skrev Ander Ehnmark, Sven Lindqvist, det var ett re-
portage om Pakistan, en intervju med EPLF i Göteborg och
en intervju med Vera Nilsson vilken hade ett perspektiv som
sträckte sig från tidigt 30-tal och framåt.
Detta var mitten på 80-talet och datorn var något som precis
hade kommit fram men var inget som var vars man egendom.
En enkel dator, McIntosh Classic, kostade från 40000kr och
mer.
Så man fick skriva på maskin. Lämna text till korrektur. Klippa
och klistra den korrekturaskrivna texten(gjordes på speciella
skrivarbyråer)på hemmagjorda ljusbord. Bilder lämnade man
till repro för att få dem att klara masstryck och även dessa fick
man klippa och klistra in på en originalsida. När allt var klart
lämnade man till tryck och fick sedan A4-sidor att vika och sedan
sätta ihop och fästa. Med en stor sax klippte man dem sedan
snygga. Det var mycket hantverk.
Jag vet att jag drömde om det som är möjligt idag men såg inte
det som en direkt möjlighet.

2014-03-11
09:59:30

Times are a changing 2
Jag hittar en gammal tidning i lådorna. Jag var redaktör för
tidning Krig&Fred som gav ut fem nummer innan den gick
i graven. Nummer två hade temat Solidaritet och var det bäs-
ta. Där skrev Ander Ehnmark, Sven Lindqvist, det var ett re-
portage om Pakistan, en intervju med EPLF i Göteborg och
en intervju med Vera Nilsson vilken hade ett perspektiv som
sträckte sig från tidigt 30-tal och framåt.
Detta var mitten på 80-talet och datorn var något som precis
hade kommit fram men var inget som var vars man egendom.
En enkel dator, McIntosh Classic, kostade från 40000kr och
mer.
Så man fick skriva på maskin. Lämna text till korrektur. Klippa
och klistra den korrekturaskrivna texten(gjordes på speciella
skrivarbyråer)på hemmagjorda ljusbord. Bilder lämnade man
till repro för att få dem att klara masstryck och även dessa fick
man klippa och klistra in på en originalsida. När allt var klart
lämnade man till tryck och fick sedan A4-sidor att vika och sedan
sätta ihop och fästa. Med en stor sax klippte man dem sedan
snygga. Det var mycket hantverk.
Jag vet att jag drömde om det som är möjligt idag men såg inte
det som en direkt möjlighet.

2014-03-10
23:34:00

Times are a changing................
För tio år sedan var jag på en fest med några
kamrater. Där var en ung man som var synner-
ligen feminim och vi gjorde oss roliga på hans
bekostnad. Kvinnorna på festen tyckte vi var
odrägliga och bad oss gå vilket vi gjorde men
tyckte att det var vi som var missförstådda.
Något år senare såg jag en annons på spårvag-
nen om att bort håret på bröstet. Jag tänkte att
det måste vara ett skämt, en falsk annons. Det
var det inte.
Så sa en nära vän att han rakade sig under arm-
arna. Jag trodde han skämtade. Män rakar sig
fan inte under armarna. Men det gör de idag och
i lika hög utsträckning som kvinnor slutar göra det.
Häromdagen var det en spelare som la ut på face-
book om ansiktsvårdsprodukter. Jag blev förbann-
ad och tänkte att det är ju fan att man skall mobba
folk och facerapa dem på FB. Jag tog upp detta för
gruppen och sa att om någon fortsätter med sådan
här skit kommer det inte att bli roligt. Efter mitt myck-
et arga tal kom en spelare fram till mig och sa lite dis-
kret att X sålde ansiktsvårdsprodukter och att flera i
laget hade köpt.
Man får alltså lära sig att ens egen tanke om manlig-
het inte är alla andras, men det är inte lätt.
Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'
Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.

2014-03-10
23:22:39

Dags att tänka till!

2014-03-09
22:02:44

Skall vi vänja oss vid detta?
Nazister angriper en syndikalistisk demonstration i Malmö.
Sex demonstranter knivhöggs.
Polisen säger i sin kommentar att det var en konfrontation
mellan höger- och vänsterextrema.
Underförstått lika barn leka bäst.
När blev syndikalister extrema?
Värre är att SvT och SR refererar på samma sätt.
 
Läs Syndikalisternas hemsida och få information om demonstrationer
mot Nazism, demonstration på Internationella kvinnodagen, artikel mot
lönediskriminering. Det handlar om krav och artiklar som med råge in-
går i ett demokratiskt projekt. Inga konstigheter.
 
Så läs Nationell.nu hemsida för nazister:
Här hyllas frivilliga till Ukraina för att med våld delta i Svobodas
aktioner.
Man hånar SD för att de har en judinna i partistyrelsen, Paula Bieler.
De säger att judarna flyttat fram sina positioner i Ukraina.
En karaktäristisk rubrik är: Nordiska rasen den mest rasrena i världen.
Eller: Kongoneger utvisas-gravid svensk kvinna följer med.
Man skriver: Den judiska hattidningen Expo....................
 
Sålunda kan man fundera över om detta ovan är av samma karaktär
så vi kan klumpa ihop nazister och syndikalister.
 
Det är illa nu.
 
 
 
 

2014-03-08
22:58:00

Pessimism
Jag undrar över om det under överskådlig tid funnits så
lite hopp om en bättre värld än idag?
Vi verkar stå inför en maktkamp mellan den stora imperie-
makten USA ställd mot Ryssland och Kina. Däremellan finns
ett Europa som styrs av EU som snabbt kan skaffa sig en
egen agenda som kan falla åt vilket håll som helst.
Var finns ett hopp om en annan och en bättre värld?
Revolter finns men vad står de för? Jihadister som önskar
sig sharia och islamsk överhöghet styr de flesta av jordens
revolter.
De länder som inte vill infoga sig som Kuba, Nordkorea ell-
er till viss del Venezuela är auktoritära regimer som står vid
kanten till ett fall.
Turkiet som är en makt på uppgång har en maktgalen ledare
som vill förbjuda Internet och som agerar för att föra fram gam-
melturkiska värderingar vilket drabbar dess grannar.
Så kan man fortsätta land efter land och var hittar man ljuset
som skall leda ur mörkret?
Efterkrigstiden var kantad av visioner om bättre samhällen och
revolter som välte det gamla över ända. Nu är vi tillbaka på ruta
ett igen.

2014-03-08
20:52:00

Orwell...igen
Den amerikanska utrikesministern John Kerry säger i en intervju:
-Man kan inte bara ockupera ett annat land hursomhelst och inte
 utifrån skäl som inte existerar!
Han pratar om Ryssland. Men frågar sig vän av ordning, Irak?
 

2014-03-08
11:19:01

makt går före kunskap
 Jag pratade med en journalist på SR och han berättade
att SR:s policy i frågan om anställda är tydlig. Man vill
undvika fasta tjänster så på företaget går det i princip
bara vikarier. När du gjort din tid på en redaktion så
flyttas du eller sägs upp och allt i syfte att inte få några
som är fast anställda.
 

2014-03-08
10:15:00

Ryssland och folkrätten
Jag tycker det är märkligt att man idag kan ta ställning
för Rysslands agerande och prata om att den gamla ryss-
skräcken åter gör sig gällande.
I Konflikt i P1 kan man lyssna till ett tal av Putin som är
minst sagt skrämmande. Han pratar om de ryska gener-
na som strävar efter stor makt. Det ekar från historien.
I preludierna till Andra Världskriget tog ju Tyskland först
tillbaka Elsass och Lothringen från Frankrike, Saarlandet
fick göra en folkomröstning om de ville tillhöra Tyskland
eller inte och en förkrossande majoritet  ville göra så,Öst-
errrike anslöts efter miltära hot och så Sudetenlandet i
Tjeckoslovakien  där Tyskland gick in med trupper för att
försvara den tyska befolkningen i området.
Vid denna tid var England och Frankrike två stormakter
som agerade för att hålla sig i den positionen. De intriger-
ade  och lät den mindre uppstickaren Tyskland hålla på.
Då var det knappast radikalt att sympatisera med Tysk-
land bara för att England och Frankrike var större och
till synes farligare.
Dagens diskussion förstår jag inte. Hur kan Putins Ryss-
land någonstans vara något att sympatisera med? Om
Ryssland går in och tar Krim var någonstans kan det bli
en bättre värld?
Visst agerar EU och USA för att undergräva Rysslands
position men var är Ryssland en kraft som på något sätt
skulle spela en progressiv roll?
Rysslands agerande mot Ukraina påminner om Tysklands
visavi Tjeckoslovakien. Hade det 1939 varit progressivt att
stödja Tyskland då Frankrike och England var större imper-
ialistiska makter än Tyskland?
Så folkrätten. Ukrainas interimregering innehåller seminazis-
ter och det hålls som förevändning att Ryssland kan hota
Ukrainas nationella oberoende. Det är en farlig hållning.När
Sovjet ockuperade Afghanistan fanns det de som tyckte att
det var bra då afghanerna var stenålder och inte förstod vad
utveckling var. När USA ockuperar Afghanistan gör de det
av samma skäl. Folkrätten är tydlig och säger att Ukraina
har rätt att välja sin egen väg. Bara för att USA och EU skit-
er i folkrätten i Irak, Afghanistan eller för den delen i Pale-
stina gör ju inte ännu fler fel att det blir rätt.
Det stora problemet idag är ju att det finns för få progressiva
krafter. USA en supermakt som vilar på att de har hälften av
alla jordens vapen och en ekonomi i förfall är ett hot mot hela
världen, EU som balanserar och flyttar fram sin position på
ett allt tydligare sätt för att utöka gränserna och inflytande och
mot det ett Ryssland som inte heller döljer sina avsikter att
flytta gräns. I bakgrunden finns Kina med världens största
arme, en dopad ekonomi och som i osäkert läge också kan
tänka sig att flytta gräns.
Hur skall man ta ställning i detta? Min fiendes fiende är min
vän?
Orwells dystopi i 1984 rycker allt närmare.

2014-03-05
22:33:15

År detta islamafobi?
 
Tory i England uteslöt en av sina lokala politiker för att
han publicerat denna bild på facebook.  Herregud hur
känsligt får det bli?

2014-03-05
11:57:00

Vad som är farligt?
Det var bättre förr?     " klagomålen över förvildningen och sedeslösheten hos en stor del av vår ungdom har på senare tider så kraftigt uttalats från många av de mest omdömesgilla håll och skildringar om minderårigas uppträdande på ett om råhet och trots mot samhällsordningen vittnande sätt har så ofta till allmänhetens kännedom kommit , att det oavvisliga behovet av kraftiga mått och steg till det ondas bekämpande torde vara allmänt erkänt."  Kungliga majestäts kommitte för utredande av ungdomars liv från 1896.
I början av förra seklet började myndigheterna att se barn och ungdom som
ett problem utanför familjens sfär. Ganska snart började man att leta efter or-
saker. Det man fann var att det som ungdom gillade alltid var orsaken till prob-
lemet. Jazzmusik uppmanade till promiskuitet och intagande av farliga substan-
ser. Länge var också problemen personliga och inte sällan emanerade den inre
ondskan ur för lite gudsfruktan.
Inte mycket har genom åren förändrats.
Dagens förklaringar att det är det är främmande kulturer som skapar
vanartiga barn ligger i samma reduktionistiska fält.
Under 60-talet brände man i USA skivor av Beatles efter att John Lennon
ironiskt sagt att Beatles. var större än Gud.
I Sverige hade vi på 80-talet Siewert Öholm som ondgjorde sig över hårdrock
vilken han menade var roten till allt ont och detta i samma tid som vi hyllade
kristna talibaner som Carola och bröderna Herreys.
Idag finns de överheter som menar att hiphopen gödslar förortsproblemen
och som skapar kriminalitet.
Ända sedan vi fick filmen som en kollektiv angelägenhet så har den setts
som en förråande faktor och skapande av ett våld långt utanför filmdukar-
na.
En stor konstant har ju varit de som hävdat att allt beror på gener. Dålig
arvsmassa skapar brottslingar likt Theodor Magnusson,socialdemokrat,
som i riksdagen 1939 sa att "de är abnorma sedan barnsben" om de kri-
minella unga.
Göteborgs barnavårdsnämnd skriver följande i en rapport från 1951:
-Även i jämförelse med danslokalerna måste konstateras att det största
 problemet just nu synes vara vissa kafeer och förhållandena där. Många
 kafeer utgör tillhåll för obskyra och lösaktiga personer. Det är alldeles på-
 tagligt att denna kafemiljö har blivit en vanlig kontaktplats för lösa förbind-
 elser med både spritmissbruk och könssjukdomar i släptåg. Kafeungdomen
 är ofta passiv, förhärdad och sexuellt frigjord.
När jag googlade "youth in suburbs" kommer bara bilder på brinnande
bilar upp.
 
 

2014-03-05
01:03:04

I förvirringens tid
Under efterkrigstiden var huvuddelen av alla uppror
och revolutioner delar av ett större projekt som syf-
tade till befrielse och utveckling. Resultatet var en be-
svikelse. Det blev inte som det var tänkt.
Kapitalet visade sig vara starkare än vad någon kunde
tro. Kapitalet visade sig också vara mer flexibel än vad
någon tänkt.
När sedan de styrande krafterna var värre än Kapitalet
självt sköts ju projektet i sank. Vem ville ha det som i
Sovjet? Vem ville ha Gulag? KIna blev också mer kapi-
talistiskt än väst och det utan de borgerliga fri- och rätt-
igheterna.
Folk vill ändå mer än bara vara undersåtar och letar nya
former.
Vi fick religion och nation som tog vänsterns plats.
Den senaste konflikten i Ukraina visar en utveckling som
får mig att känna kalla kårar.
-Ukraina har fem nazister i sin interimsregering. Nazister
 vid makten igen. De trodde jag aldrig skulle ske. Konflikt-
 en i Ukraina grundar sig att despotiskt styre som tagit stöd
 av personer som efter frigörelsen från Sovjet roffat åt sig
 miljarder av det som tidigare var allmänna medel. Protest-
 er mot detta är naturligt men styrningen av dessa protest-
 er skapar något som kan bli etter värre än det som är.
-Så på andra sidan Ryssland. En stormakt med samma
 maktstruktur som Ukraina men med större geopolitiska
 ambitioner.
När dessa nationer då krockar hur skall man ta ställning?
Skall en stor nation ha rätt att gå in i en annan för att för-
svara "sitt folk" i ett annat land?
Folkrätten ger dem inte rätt.
 Ur ett svenskt perspektiv väcks också frågor. Jag anser att
Reinfeldt var lagom diplomatisk i sin kommentar där han val-
de att inte ta ställning. Hans kollegor gick ju i taket och börja-
de yla om att vi skulle ansluta oss till NATO alternativ kraftigt
chockupprusta försvaret av Gottland.
Det märkliga med borgerliga politiker är att de flesta mest av
allt idag mer tänker USA eller EU än den egna nationen, vilk-
et också kan utläsas i opinionssiffrorna för SD, och mest av
allt verkar de tänka personlig makt.
I de flesta konflikter kommer bara tankar om pest och kolera upp.
Alternativen måste bli starkare och de måste tänkas och organi-
seras.
Bose stred för Indiens befrielse från den brittiska kolonialismen
och under Andra Världskriget lierade han sig med Tyskland i den-
na kamp.
'

2014-03-05
00:14:12

Klass och jämlikhet
En god vän berättar om hur det är på Volvo. I fikarummet
sitter de med fast anställning och är förbannade över att
de inte får jobba som de alltid gjort medans hälften sitter
tysta och i sitt inre säger: vi som är inhyrda hade varit jäv-
ligt glada om vi haft ett arbete överhuvudtaget. Många arb-
etare idag på ett företag som Volvo hyrs och kan sparkas
över en natt när aktieutdelningen så kräver.
I söndags var det P1-debatt. Ribban lades direkt vid presen-
tationen där en undersköterska berättade att hon tjänade
25000 i månaden(då räknade hon i OB för helger, kvällar
och annan obekväm arbetstid)och sedan E-B Brattström
mumlade att hon tjänade 6000euro.
Det pratades jämställdhet och feminism och ganska snart kän-
de jag att de pratade om något som inte intresserar mig.Vil-
ka kvinnor partar vi i huvudsak om? Varför är det så svårt att
få in klassperspektiv.
Jag tänker på min trappuppgång. En gång i veckan städas den.
Det är alltid män som städar. Städbranschen är ett område där
det blivit en könsutjämning. Det handlar om att massor av före-
tag dykt upp som handhar städning. Dessa företag drivs inte säll-
an av män. För att dessa företag skall få vinst handlar det om att
trycka ner lönerna så mycket som möjligt. Då blir invandrarmän
utan möjlighet till annan förösörjning en perfekt grupp att rekrytera.
De arbetar för slavlön. Inte bara skapar de då vinst för städföretag,
de är också lönedumpare för de kvinnor som arbetar inom yrket.
Om detta diskuteras det sällan eller aldrig. De kvinnor som finns
i botten har ingen som lyssnar till dem eller anser att deras situa-
tion är särskilt intressant.
Jämställdhet är inte intressant utan ett klassperspektiv.

2014-03-02
22:21:42

En studie i populism
Arkiv nr 43-44 från 1989 har en analys om Skånepartiet. Den handlar
om tiden innan valen 1985 och 1988 och en slutsats.
Skånepartiet var ju i mycket preludiet till Sverigedemokraterna. Inför
valet 1985 hade man sina käpphästar klara. Sänk alla skatter, ta bort
spritmonopolet, hata Olof Palme och en dröm om den gamla goda tid-
en. Inför valet 1985 var det två grupper man riktade in sig på och det
var småföretagare, sänkta skatter, och vårdpersonal, bättre vård. Det
blev en stor seger valet 1985 och partiet fick fem mandat i Skåne.
Deras propaganda skedde nästan helt och hållet genom deras närradio-
kanal.
Inför valet 1988 drar de iväg samma kampanjer men nu fungerar det inte.
Deras plats vid makten förändrade inget för vårdpersonal vilka övergav
partiet. De fick inte heller betalt, då, för sin invadrarhets, som nu börjar
bli alltmer vanlig. Skånepartiet förlorar två mandat valet -88 och har väl
aldrig hämtat sig igen och sedan SDs genom brott finns inget utrymme
för partiet.

2014-03-01
23:58:20

Samma orsaker- olika sökningar
1956 beställde regeringen en undersökning om varför
ungdomskriminaliteten hade ökat. Resultatet var föga
överraskande att det var unga män från sämre hemför-
hållanden utan större stöd, svag skolgång, tidig närvaro
i riskabla sociala miljöer och tidig alkoholdebut.
Som idag alltså.
Skillnaden är att då fokuserade man allt på stöld. Våldet
lämnade man nästan åt sidan. Lite misshandel fick man
ta för det var ju ofta så män löste sina konflikter.
Idag är det ju snarare tvärsom att allt fokus ligger på våld.

2014-03-01
22:08:00

Rinkeby 1983
Jag hittade en Pockettidningen R från 1983. Det är ett
temanummer om Rinkeby. Ganska snart förstår man att
detta skrevs för 31 år sedan. Förorten beskrivs ha gått
från betong till en mer blomstande stadsdel. I artiklar be-
skrivs invandraren med sin historia och nästan aldrig hand-
lar det om muslim eller islam. Det är greker, jugoslaver,
latinamerikaner och i sista reprotaget handlar det om några
arabiska människor. De äter inte griskött och är för hårda
mot barnen. I ett reportage från ett dagis sägs att deras
grupper är närmast perfekta då de har 50% svenskar och
50% invandrare.
Bästa av alla är Milodrag som säger:
-Ni verkar acceptera all kontroll myndigheterna vill ha över er.
 Ni verkar vara mer vana vid att lyda. Vi jugoslaver är mer upp-
 rorsmän. Men här, oavsett vilken kontakt du har med myndig-
 heterna så måste du lämna en massa uppgifter om ditt privat-
 liv. Jag blir upprörd och vill sätta mig emot.
 -I Jugoslavien är det inte så konstigt att någon slåss med en
 polis. Grannarna kommer inte och säger att han är en skit för
 det. Men här, här skulle alla säga att han måste vara dum ell-
 er så.
En annan tid.
fast Skånepartiet fanns ju redan då...............
 

2014-03-01
21:36:14

Olika världsbilder
När vi bara hade TV1 och TV2 delade nationen nästan
allt som visades på de kanalerna. Magasin hade en en-
orm genomslagskraft på gott och ont. Kojak blev en slags
nationell identitet där vi nickade till varandra med en slicke-
pinne i munnen och blinkade med ögonen igenkännande.
Jag läser en artikel av professorn i historia Alf W Johansson
där han påstår att synen på Sverige under Andra Världskriget
har förändrats och blivit mer kritisk under senare år.
Då måste jag säga att vi rör oss i olika miljöer. Från barnsben
har jag hört om hur vi vek ner oss och nesligen slickade tysk-
arna i röven. Under 70-talet då jag blev mer politiskt engage-
rad blev den kritiken tydligare och starkare. När den vänster
jag tillhörde började använda täcknamn var det för att vi inte
skulle så lätt slås ut om Sverige åter skulle böja nacke och
sälja sig till en stormakt. Vi läste alla Frydenholm av Hans
Sherfig där danska myndigheter gav alla arkiv till tyskarna
så att dessa enkelt kunde spåra, fängsla eller döda alla som
kunde tänkas vara oppositionella och då i synnerhet alla
kommunister.
Det rådde ingen tvekan om att Sverige under kriget sålde malm
till den tyska vapenindustrin, att man inte tog emot judar, att man
internerade oppositionella, att man släppte tyska trupper genom
landet och att många av maktens män följde den stormakt som
för tillfället var starkast.

2014-03-01
01:17:00

"Fri" TV vore öken
Ikväll visade SvT Ruben Östlunds "Play". Snyggt presenterad av
Fredrik Sahlin med regissören själv med som presentatör och sed-
an också i ett eftersnack. Det är att visa respekt för både filmen dess
skapare och dess publik. Jämför det med all skit som slängs ut på
otaliga reklam- och betal-TV-kanaler. Där handlar det om eviga rep-
riseringar och ett ofantligt smalt utbud och där 95% av alla produktion-
er är amerikanska. Där om någonstans skulle man prata om indoktri-
nering och monoutbud. Vem kan prata om mångfald där?
Filmen som jag tidigare bara läst om drabbade mig hårt. Mest för att
jag satt och retade mig till hjärtinfarktens gräns på de svarta grabbar-
na. Jag har ju träffat dem. Oftast när jag träffar dem har de inte mask-
en på. De uppför sig inte som de kan göra som i filmen. Några gånger
har det hänt. När det händer så är det inte den analytiska delen av
hjärnan som jobbar. Det är den känslomässiga. Det är dock den som
avslöjar vad för slags av strukturella underliggande beteenden man
bär på. Det vore ju konstigt om jag som vit medelålders man skulle
gå oberörd av seklers rasism. Även om inget finns i förnuftet sitter
det lite kvar i benmärgen.
Det är precis detta som Östlund är ute efter. Det är detta som en del
kritiker har missat. Om man bara gör film som tillrättalagt talar om
hur det borde vara hamnar man snart i 1984.
Jag tycker om slutscenen där de bägge papporna gör precis samma
sak som de unga grabbarna gjort innan. Östlund säger också efter
att det han skulle ha velat gjort var att när papporna attackerat den
unga pojken skulle deras barn sagt att det inte var rätt mobil. För hur
många gånger har inte det hänt? Pappor som tror sig veta sanningen
och tar sig rätten att utkräva straff och så visar det sig senare att det
var fel. Det är ju den riktigt enkla anledningen till att civilisationer upp-
stod när man fick en lagbok och rättsutövning.
Denna film skulle om den hade gjorts på 20- eller 30-tal handlat om hur
unga arbetarpojkar skörtar upp läroverkspojkar. Då hade det handlat
om klass och det gör det ju faktiskt i Play, även om diskussionen iställ-
et kom att handla om ras.
Debatten
 
Jag kan tycka att filmens maktspel har fått för lite utrymme i debatten.
Här finns en del mekanismer om grupptryck och undfallenhet som är
intressanta och av allmängiltigt värde.
Allra bäst dock: var i hela fridens namn fanns vuxenvärlden? Är det så
att vuxna människor viker ner sig när en liten sprätt moppsar sig på en
spårvagn?