leifsjoqvist

2014-08-31
23:24:34

Vem skall inte få medborgarskap?
Borgerligheten, livligt påhejad av SD, vill nu införa
att de som slåss för islam skall förlora sitt medborg-
arskap. Det verkar mints sagt som en gummilag som
kommer att bli svårt att använda eller vid en annan
regim vid makten lätt att missbruka.
Skrivningen skulle vara att den som slåss för terror-
klassade organisationer skall förlora sitt medborgar-
skap.
Det skulle innebära att en palestinier som åker till
Gaza och samarbetar med det folkvalda Hamas skulle
kunna hamna i trubbel.
Man kan fråga sig hur man skall ställa sig till de strider
i Irak som pågår. På ena sidan finns svenskar som slåss
för IS och på den andra de som strider för Pechmerga.
Skall då handlingarna bestämma vem som skall dömas
eller är det organisationstillhörighet som skall styra.
Hur med de svenskar som strider i den israeliska ocku-
pationsarmen?
Hur med de nazister som är och strider i Ukrainia?
Hela diskussionen har en otäck slagsida som bara hand-
lar om islam. Sverige lyssnar till vad USA säger och av
bara farten vad England säger. Till detta kommer att vi
harmonieras in i NATO utan att vi egentligen får veta det.
Alla vet ju att några tusen mördade barn av bomber och
drönare inget betyder. Men en amerikansk medborgares
död är en tragedi som genast måste bekämpas.

2014-08-31
23:13:59

Intressant teori
Då jag lever ensam talar jag inte så ofta om relationer
och de problem som vidhäftade som ett axiom.
En ung man förklarade för mig att fula tjejer får knulla
mer än snygga.
Förklaringen var sa han att snygga tjejer är för jobbiga
att stöta på och man tror ofta att de är upptagna eller
för kräsna så därför väljer de flesta män att stöta på
fula tjejer för då får man med större säkerhet knulla.
Och som han sa: det är ju faktiskt vad allting handlar
om.

2014-08-31
23:10:25

Silly war
Historiens mest meningslösa krig är det 1982 mellan
Argentina och England om Falklandsöarna. Plötsligt
fick den Argentinska juntan för sig att de skulle flytta
ut det inre missnöjet som fanns mot de styrande i
Argentina och man förklarade att Falklandsöarna var
Argentinska och man besatte dessa.
På andra sidan hade Margareth Thatcher kommit till
makten och det nalkades val. Ett val hon såg ut att
förlora. Kriget mot facket hade börjat och ett utbrett
folkligt missnöje spred sig. Då förklarade Thatcher
att här skulle det bli krig och skickade militär mot ö-
arna.
 
 
Det blev ett parodiskt krig med massor av misstag på
båda sidor men mest på den Argentinska och med att
England hade mer vapen och Reagan på sin sida var
utgången given.
Argentina förlorade. England vann.
Resultaten senare är dock intressanta.
Argentinas junta avgick. Missnöjet blev för stort och demo-
krati kunde börja byggas.
Thatcher blev en ikon och kunde några år senare totalt
krossa facket i allmänhet och gruvarbetarnas i synnerhet.
Det folkliga organiseringen blåstes bort och engelsmännen
blev till lallande rojalistiska fån.
Falklandsöarna som hade hyst 3000 invånare som var i
stort sett fattiga fick en enorm reklam. Turismen explode-
rade och idag har öborna bland den högsta levnadstand-
arden i världen.
En liten detalj om kriget är intressant. Världen över kablades
det om de speciella engelska styrkorna som kallades för Gur-
khas. Det var ett förband av specialsoldater med ursprung i Ne-
pal som var särskilt drillade i uppdrag bakom fiendes linjer och
där avrätta folk. Deras knivar var särskilt uppmärksammade
med vilka de bokstavligen skar huvuden av fiender. Detta skil-
drades, åtminstone enligt mitt minne, som häftigt. Det är som
sagt var skillnad på vem som som halshugger folk och vem som
blir halshuggen.

2014-08-31
19:22:49

Ibland är en cigarr bara en cigarr.........
Ibland är en cigarr bara en cigarr och
ibland är den svenska arbetaren bara
dumihuvudet.
SD är numer näst största parti inom LO
och särskilt starkt bland Metall.
Man kan fråga sig varför?
I riksdagen har SD röstat med Alliansen i alla
viktiga frågor som missgynnat LO-kollektivet
och ändå tycks det vara ett alternativ.
En av få förklaringar tycks vara att vissa arbetare
tycker det är viktigare med ett rasrent Sverige än
goda löner och goda arbetsförhållanden.

2014-08-29
13:14:49

Frågor som borde diskuteras
Bostadspolitik, arbetspolitik ,skolpolitik är de frågor som måste
diskuteras och hittas en lösning på om man vill lösa frågan om
segregationen i samhället.
Fler billiga bostäder och reglerad hyresmarknad där man inte
bygger segregation utifrån vad människor tjänar pengar.
Arbetspolitik där det skapas ett samhälle där staten går in och
säkrar arbete åt alla. Vi måste inkludera och skapa förutsättning-
ar så att alla kan hitta ett sammanhang att verka i. I förlängningen
blir det ju också billigare att få folk i arbete och sammanhang och
därmed kan ju stora delar av bidragssamhället monteras ned.
Skolpolitik är ju egentligen ganska enkelt. Statlig kontroll över
hur skolorna skall skötas. Bort med vinstintressen. I princip bort
med skolvalet vilket bara skapar kaos i dagens skolor. Du går i
skola där du bor.

2014-08-29
13:07:15

Trött på tjat om mångkultur
Jag förstår inte att det skall vara så svårt att leva
med flera kulturer i samspel. Hur svårt kan det va-
ra?
Vad är motsatsen, monokultur?
I alla kulturformer sker utveckling genom samspel.
I alla samhällen sker utveckling när motsatser arb-
etar sig fram till nya lösningar.
Det som SD och likasinnade använder i propaganda
handlar lite om kultur och ofta om att sanktionera rena
lagbrott och det kan vi använda domstolar och våra
politiska institutioner att bekämpa.
Vad som sker är att hatet mot rasismen gör att man
spelar dem i händerna.
Vem stöder kvinnomisshandel eller hedersbrott?
Vem stöder aga av barn?
Vem stöder extrem islam?
Vem stöder månggifte?
Det borde inte vara något problem att inte ge något som
helst stöd till det ovan, ja att inte ens ta diskussion om det,
utan bara anse det vara lagbrott som skall beivras.
När det gäller den stora frågan om kriminalitet så borde
det vara vars man sanning att rekryterandet till våldsbrott,
stöld, organiserade gäng, narkotikabrott och annat, nästan
oftast bär klassstigma snarare än etnisk stigma.
Det stora problemet är att när vi tar bort klass för analys
hamnar vi i samma dypöl som rasisterna och tar diskuss-
ionen där de har problemformuleringsprivilegiet.
 
 

2014-08-29
12:50:03

det stora hotet
Andrea Bohman vid sociologiska institutionen i Umeå
har gjort en avhandling som skriver det som många
har sagt tidigare: det är inte de öppet rasistiska part-
ierna som är den stora faran, det är när de etablerade
partierna inkorporerar de öppet rasistiska partiernas
frågor som faran blir riktigt stor.
Man kan se hur Ny Demokrati drev frågor, av ungefär
samma slag som SD, men inte fick något inflytande.
Dock gjorde de avtryck då de etablerade partierna i
stor grad tog över deras frågor, dels för att vinna opin-
ion och dels för att avväpna Ny Demokrati.
Skillnaden mellan Ny Demokrati och SD är dock stor.
ND var en konstruktion av Ian och Bert medans SD är
ett parti som har en stark organisation, en genomarbetad
och långsiktig plan och inte minst dugliga politiker.

2014-08-29
00:00:00

Vänstern och mångfalden
Göran Adamsson har skrivit en bok där han söker
ge en bild av ett Sverige i sönderfall och där han
menar att landets integrationspolitik som drivs av
en slags vänster med resultat som syftar till kon-
servatism och ett värre klasssamhälle än nu.
Det finns saker här att diskutera. Den form av reli-
gionsrelativism  som finns idag är en sådan sak.
I sak tycker jag här att man skall lyssna till Nalin
Pekgul och hennes farhågor över en ökande poli-
tisk islam.
Vänstern skall ju vara ateister. Kampen mot religion
(om än inte religiösa)har funnits där som en grund-
bult  i princip sedan vänsterns födelse. Islam skall
ju i det perspektivet inte behandlas annorlunda än
kristendom.
Vi borde också se till att vi skall ge folk skydd i soli-
daritet men det innebär inte att alla våra värden skall
relativiseras. Det skall inte finns några frizoner för
förtryck av kvinnor, barn, sexuella minoriteter eller
för den delen etniska minoriteteter.
Invandringen borde också diskuteras i den klassfråga
som gäller arbete. Efter Andra Världskriget ställde sig
facket tveksamt till arbetsinvandringen och då i pers-
pektiv att det skulle bli en lönedumpning då det skulle
skapas en arbetslöshet som skulle försvåra solidaritet-
en. Idag är det värre. Vi har stora grupper som aldrig
når in på arbetsamarknaden och det finns 100 sökande
på de flesta jobb som finns. När vi då har ett politiskt
klimat som dragit ut tänderna på facket så är situationen
hotfull. Borgerligheten har ju skapat en skenande orätt-
visa i vårt land där de förmögna ökar sina rikedomar
i procent mest i hela väst.
Så invandringen bör diskuteras utanför SDs tankar om
svenskhet och onda kulturer.
Adamsson fiskar tyvärr i grumligt vatten:
För inte så länge sedan var kungsordet för vänstern jäm-
likhet. lika rättigheter, lika lön, likabehandling och likhet in-
för lagen.Sedan ställdes allt på huvudet:
Likhet blev olikhet.
Nu kräver man rätten till olikhet och ju mer olik ju bättre.
Olikheten spillde över i hierarki.
Homosexualitet blev bättre än vardaglig heterosexualitet,
etnisk minoritet mer spännande än fadd majoritet, exotisk
religiositet överlägsen utvattnad kristendom.
Oavsett etnicitet har vi idag ett icke-inkluderande samhälle.
Med en närmast strukturell arbetslöshet som i första hand
finns i förorterna skapas de problem som ser idag.
Med ett samhälle som bara värderar prestation är det inte
bara den icke-inkluderade invandraren som skall känna sig
hotad utan alla som av en eller annan anledning inte tillhör
de inkluderade.
Problemen i världen löses inte av migration. Där det finns kon-
flikt, krig och förtryck borde alla tillgängliga resurser sättas in
för att förändra de villkoren.
Under Vietnamkriget demonstrerade vi för att folket i Vietnam
skulle förändra den situation de hade inte att de skulle flytta
hit.
 

2014-08-27
11:57:14

Uppochnervända världen 2
USAs styrande pratar vitt och brett om att de vill skapa
Peaca and Democracy.
Då i synnerhet i Mellanöstern.
Hur gör man det?
Man fullkomligt slänger ut vapen i regionen. Man ger det till
ockupationsmakten Israel och i princip till områdets alla dik-
taturer. vapen som används att kväsa folkgrupper och även
mot de som säger sig kämpa för demokrati.
När man i allmänna val väljer ett parti, som Hamas, då säger
man att folket valt fel parti och terrorstämplar partiet. Det är
inte så jag lärt mig att demokrati fungerar.
USA har skapat kaos i Afghanistan och Irak i synnerhet och i
regionen i synnerhet.
USA har skapat talibaner och IS.
I detta kaos har talibaner och IS skapat en form av ordning. De
ser till att vardagen kan komma tillbaka med vatten, mat och en
form av upprätthållande av lag. Man kan känna igen IS och tali-
baners verksamhet med hur karteller i Mexico eller Colombia ag-
erar. Kartellerna skiter inte där de äter. De ser till att det område
där de är i fungerar. De står för att vardagen fungerar och de upp-
rätthåller en form av ordning.
Media styrs av rubriker och att väst styrande gillar vad som skrivs.
Därför problematiseras inte regeringars övervåld utan man fokuser-
as på det mindre våld som utförs av IS och talibaner( räkna antalet
döda).
För en radikal opinion blir valet ofta ett mellan pest och kolera.
Å ena sidan imperialismen i form av väst och å den andra extrem
islamister som om de kom till makten skulle hugga av huvudet på
den radikala opinionen då den oftast syns som otrogna hundar.

2014-08-27
11:44:36

Uppochnervända världen
Alliansen i allmänhet och av någon anledning Kristdemokraterna
i synnerhet säger att de inte vill bekämpa rikedom utan att de vill
bekämpa fattigdom.
De har lett till en gigantisk omfördelning av samhällets resurser i
princip sedan 1985 och valutaavregleringen. Det var då den nylib-
erala agendan sattes och som i stort fortfarande råder.
De etablerade partiernas prat om folk är snömos. Vi har en liten
grupp som blivit superrrika, vi har en större grupp som tjänat på
nyordningen, vi har den största gruppen som ligger ganska stabilt
och en växande grupp som är de stora förlorarna.
Det är inte hela folket som tjänar på skattelättnader och särskilt inte
när ordningen är den att ju mer du tjänar ju mer får du tillbaka. Det
om något är omvänd Robin Hoodstrategi.
25% av Sverige befolkning lever i förorter. Då pratar vi om de förort-
er som mer och mer exkluderas i samhället. satsningar från staten i
de områden blir meningslösa om de inte är strukturella. Det måste
skapas arbeten. Det måste vara inkluderande riktning på satsningar.
Idag pytsar man ut pengar på bidrag och projekt som sällan leder
någonstans mer än att det blir bränsle för dem som inte vill ha bidrag
och projekt.

2014-08-26
13:47:59

kaos ger kunskap
Jag har samlat på mig mycket böcker genom åren. Det
finns ingen ordning om hur de står eller ligger. En del
finns i hyllor, en del staplade efter golvet, andra i garde-
roben och förrådet.
Det finns faktiskt en liten tanke med det. Idag när jag stötte
på ett citat av Ray Bradbury fick jag för mig att det var han
som skrev Framtidens värld. Snart kom jag dock på att det
var Aldous Huxley som skrev den där han ser vad som kan
komma och vad som kommit sedan han skrev Du sköna nya
värld 1932.
I letandet efter boken hittar jag massa andra böcker som jag
inte läst på länge eller t o m glömt av. Det blir en slags påminn-
elseresa om vad man läst och då minns jag också vad jag gjorde
vid tiden när jag läste boken.
Denna dag hittade jag trilogin Svek av Dag Solstad för att att ta
ett exempel. Den skrevs vid en tid då jag och några med mig trod-
de att vi levde i förkrigstid, att ryssen skulle komma och det hand-
lade om att förbereda sig för krig. Det handlade om att se vilka som
var vänner i tid av krig och vilka som inte var det.
 

2014-08-26
12:29:00

Ray Bradbury om vilken kunskap som är viktig
Ray Bradbury
“If you don't want a man unhappy politically, don't give him two sides to a question to worry him; give him one. Better yet, give him none. Let him forget there is such a thing as war. If the government is inefficient, top-heavy, and tax-mad, better it be all those than that people worry over it. Peace, Montag. Give the people contests they win by remembering the words to more popular songs or the names of state capitals or how much corn Iowa grew last year. Cram them full of noncombustible data, chock them so damned full of 'facts' they feel stuffed, but absolutely 'brilliant' with information. Then they'll feel they're thinking, they'll get a sense of motion without moving. And they'll be happy, because facts of that sort don't change.”   ―     Ray Bradbury,     Fahrenheit 451
 
...och en annan bra bok.

2014-08-25
22:35:22

Man lär alltid något nytt
Många gånger har jag sett folk göra V-tecknet med
fingrarna men aldrig vetat ursprunget. Det fick jag
reda på idag. Under 100-årskriget mot Frankrike
klippte fransmännen av engelska bågskyttars läng-
finger och pekfinger. För att visa att bågskyttarna
var skjutdugliga visade man varandra att långfinger
och pekfinger var på plats.

2014-08-25
21:52:46

PK bara i Sverige?
Ibland får man sig till livs att svensken är lurad av
de politiska eliterna. Det är SDs retorik. Nu är det
inte så utan ute i Europa ser det ganska lika ut.
Frankrike har ett ännu värre parti än SD. Front
National. De är större än SD och hotar de det be-
stående på allvar.
Men det etablerade slår tillbaka. Institutionerna står
fast. Många gånger är faktiskt lagen ett vapen mot
det vulgära och populistiska.
Ann-Sophie Leclerc medlem i FN kallade Frankrikes
justitieminister för gorilla. Hon ville hellre se honom
svinga sig mellan träden än i TV. Justitieministern
är svart och kvinna.
Åklagarna yrkade på 4 månaders fängelse och 5000
euro i skadestånd.
Domstolen dömde till 9 månaders fängelse och 50000
euro i skadestånd.
En markering som heter duga.

2014-08-25
12:59:07

det farliga livet
https://www.youtube.com/watch?v=6hseufXTdQA

2014-08-24
23:15:53

Svårta att arbeta med de som behöver mycket av en själv
När man jobbar med grabbar som inte får till i tillvaron ställer
det stora krav på att man alltid är klar i huvudet med var man
har sig själv. Det handlar om att vända negativa attityder till
sin motsats och det gör man med att inte springa med i alla
negationer och att man inte ger efter. Det är en balansgång
som inte alltid är lätt. Det är lättare att bara bli förbannad, för-
dömande, ta avstånd och inte minst bli kategorisk.
Man måste ha en positiv grundsyn på tillvaron och människan.
Man måste tro att det går att få människor att ändra sig och att
få dem att göra gott. Mår man gott är det lätt att göra gott.
Om några grabbar med ursprung från Somalia får man ta reda
på deras bakgrund. Om de varit i traumatiska situationer komm-
er dessa självklart att påverka dem i deras liv. Med mycket kun-
skap kan man skrapa bort ytan och nå fram.
När jag är trött märker jag ju tydligt att jag släpper på det  peda-
gisiska finliret och slår på det auktoritära. Jag vill bara bestämma
och slippa diskussion. Jag vill undvika konflikter och ännu mindre
lösa dem.
I fredags var jag kass då jag inte var förberedd på att gruppen
skulle vara så stor och oron, som kunde varit nyfikenhet, ledde
till konflikt som jag kunde hanterat bättre. Hade jag varit på tår-
na hade jag haft kommandot istället för att som nu bara komma
steget efter. Det blev bra ändå till slut men det kunde jag gjort
bättre.
Idag var jag på tårna och kunde leda laget genom en storförlust
och ta hand om de konfliktungar som uppstod och det blev bra.
Detta trots stor stress då det var många som kallade på uppmärk-
samhet denna dag.
 

2014-08-24
00:16:30

En bättre dag
Jag startade upp P08 idag. Ett gäng 6-åringar som tyckte att
detta var bland det roligaste de har gjort. Att vara en del av det
värmer även ett kallt hjärta.
Jag cyklade hem till mitt barnbarn för att bara få ha henne i min
famn en liten stund. Hon var inte så glad över det men det gjor-
de mig inget. Hon visade en enastående variation i att uttrycka
sitt ogillande av farfar för att få komma till mamma.
Det gjorde gott. Tröttheten jagades iväg och hoppfulla tankar let-
ade sig in i huvudet. Jag hade medvind hela vägen hem och säll-
an har Powerwolf svängt som idag.
Jag kollade första avsnittet av Kommissarie George Gently säsong
6 och kände mig helt restaurerad.

2014-08-24
00:11:40

Vad är skillnaden mellan konspiration och manipulation
När jag lyssnar till hur det gick till när Moderaterna lanserade
sig själva som Arbetspartiet känner jag att de lyckades att lu-
ra hundratusentals svenskar. De gjorde det öppet. De använ-
de medierna för att dels rensa ut i sina egna led bland gamm-
elmoderater och de sökte konflikter med S som då de var för-
beredda alltid vann.
Detta är ingen konspiration. Det är en väl utvecklad manipula-
tion. Det är taktik från ett parti.
Frågan är hur väl utspelet med större invandring kommer att
fall ut. I första steget verkar det ha gått bra.
Sd kommer också att tjäna på detta. Deras fråga om integration,
deras enda fråga, får en skjuts och de kommer att få fler röster
än om M inte gjort sitt utspel.
Det är lätt för alla goda människor att ondgöra sig över detta, men
för de som får ta konflikterna i dagens samhälle där man tar in folk
som underklass utan större chanser till utveckling, för de som får
ta smällarna, är det inte så lätt att bara hylla den nuvarande utveck-
lingen. I ett bättre och mer solidariskt samhälle hade jag hyllat detta.
Men nu, nej, man bygger bara upp buffertar mellan klasser och där
de lägre får ta smällen. Man bygger upp en arme av arbetslösa som
slåss interna för småsmulor. Det gör att löner kan pressas. Under-
klass kan strida mot varandra istället  för mot de med verklig makt.
Vi ondgör oss över tiggare istället för skattesmitare.
Vi skapar konflikter med etnicitet som grund istället för klass utan
att någon verkar förstå att nazister står i farstun när man vrider upp
denna konflikt ett varav till.

2014-08-23
09:53:10

Religionens roll

2014-08-23
01:04:01

En jobbig dag
Jag har under senare tid erfarit att jag skulle
vilja göra något annat i mitt liv än det jag gör
för tillfället. Fotbollen har givit mig stor glädje
men jag börjar bli trött. Jag har inte riktigt ork-
en kvar att möta alla de konflikter som är var-
dag i fotbollsmiljön.
Det är spelare, ledare, lag, förbund eller skola
och elever som drar åt olika håll och är man in-
te elastisk dras man sönder.
En orsak kan ju vara, oftast självvalt, att jag helst
jobbar själv oavsett grupper.
Det säger sig självt att vid tillfällen där det uppstår
konflikter på olika håll och man bara kan vara på
ett är man otillräcklig.
Det är nu inte någon större konflikt i mitt inre. Under
senare år har jag tillförskaffat mig en närmast budd-
istisk  livssyn : det som sker det sker.
Vad som däremot inte är så buddistiskt är jag lättare
förlorar tålamodet. Mitt pedagogiska credo faller isär.
Jag avstår att lära ut och går hellre vidare.
Frågan är om jag är del av en större samhällstruktur
där människor får svårare att se eller hitta mening, ell-
er om det bara är ett personligt. Kanske är det bara en
naturlig kris som kommer emellanåt och som är till för
att tydliggöra vad man håller på. Krisen brukar ju skär-
pa till sinnena.
Det som förändras med åren, åtminstone för mig, är att
jag inte låter det spilla ut över andra saker i livet.
Jag kan släppa det när jag ut genom dörren. Jag kan sova
utan att tankar håller mig ofrivilligt vaken. jag låter inte kris-
en komma innanför huden. Det får vara där den är.
En tanke som väckts och som jag aldrig trodde skulle bli
verklighet är att jag skall flytta ut på landet och bara leva
av det som jag odla eller få via husdjur eller eventuellt jakt.
Röja lite skog för att få lite pengar. Det känns som om det
skulle vara ett bra sätt att leva tills döden skiljer mig från liv-
et.
Kanske alla tankar kommer utifrån att jag haft en jobbig och
lång dag. Kanske är jag på banan imorgon igen. Kanske jag
kommer på ett nytt projekt på måndag.
 
 

2014-08-21
23:45:36

Mera ord
Dagens möte gav två nya ord som jag glömde av igår
och som också indikerar snömos: säkerställa och
kvalitetssäkra.........................

2014-08-20
22:58:28

Ord
För tillfället handlar allt runt om mig om projekt.
Det verkar vara den stora sysselsättningen för
många. Oftast handlar det om snömos.
Jag hör orden koncept, värdesäkra, värdegrund
och alla har visioner hit och dit och till slut skall
det implementeras. Varumärke..............
Jag sitter ofta och undrar vad det egentligen har
att göra med det som vi skall prata om och verka
inom.
Det känns mer som om språket finns som en egen
värld borta från det som det skall beskriva.
 
I verksamhet handlar det ju oftast om påtaglig verk-
lighet, hur man agerar i praktiken, vad man säger
och inte säger i konflikter, hur och vad man planer-
ar på en plan. Hur länge, hur ofta, vad, varför och
inte minst när.
 
Det känns som om det finns en verklighet där projekt-
ledare sitter och pratar med myndighetspersoner av
olika slag och det som där premieras är hur det låter
eller hur det ser ut på en presentation.
Det som sker i praktiken handlar sällan om det. Det
handlar om att så bra som möjligt följa den abstrakta
verkligheten så att man får så mycket pengar som möj-
ligt för att kunna ha en praktik i den konkreta.
 

2014-08-20
00:55:19

Vad väljer vi?

2014-08-19
10:41:10

Val 2014
Den stora valfrågan om vinster i välfärden( man kan fråga
sig varför ingen driver frågan om privat kontra offentlig)är
upphov till konstanta kantringar från ett håll till det andra
inom S.
Först går Löfven ut och ondgör sig över välfärdsoligarkierna
och de stora profiterna som görs på välfärden.
Sedan går Wallström ut och säger att under inga omständlig-
heter skall man inskränka vinster i välfärden och det finns
inga möjligheter till en röd/grön regering.
I det senare fallet handlar det om att hålla dörren öppen för
Folkpartiet.
Reinfeldts tal häromdagen om fri invandring var att öppna dörren
för Miljöpartiet.
Så säger man att SD inte har inflytande.
SD styr ju allt just nu.
 

2014-08-18
13:32:00

Det splittrande individualismen
Vi har partier för att alla eller de flesta skall kunna
representeras i våra valda församlingar. Partier bil-
das för att säkerställa klassintressen. Eller det var
så. Numer känns det mer som man bildar partier
av särintressen istället. Vägvalet i Göteborg är ett
sådant helt meningslöst parti. De bildades för att
de var emot Västlänken och har sedan hittat på en
massa annat för att få vara kvar i fullmäktige och
att ställa upp i riksdagsvalet. Ett klassiskt missnöj-
esparti som förhoppningsvis försvinner ut ur full-
mäktige till hösten.
I valet i september är det 18 partier som söker röster.
De flesta är helt onödiga. Fyller ingen annan funktion
än att vara privata projekt till personer som har rätts-
haveri som hobby. Typ Framstegspartiet och Fram-
tidspartiet som är variationer av SD(inte lätt att hitta
skillnader).
Det enda partiet som verkligen kan göra nytta är
Normaldemokraterna som verkar för alla med funk-
tionshinder. Det kan ju vara närmast revolutionärt
snart att hävda att alla behöver och kan ge hjälp
och att alla har en plats att fylla utifrån förmåga.
 
Partier för röstning:
Rassepartier:SD, Framstegspartiet, Framtidspartiet
E-postpartier: Piratpartiet och Direktdemokraterna
Hemskaste partiet: Kristna värdepartiet(en syntes av Knutby och Plymouthrörelsen)
Flumparti: Enhet
Ointressanata särintressepartier: Barnpartiet, Vägvalet, Djurens parti, Seniorpartiet,Sjukvårdspartiet
Nazister: Svenskarnas parti, Feministiskt initiativ
Intressanta särintressepartier: Normaldemokraterna och Öppna Göteborg
Vänster: KP, SP och RPS
De andra partierna: M, C ,KD....Ssssssssssssss...............................
 
 
 

2014-08-18
12:45:00

Vänstern i valet
När man tittar på Kommunistiska partiet, Socialistiska partiet
och Rättvisepartiet Socialisternas valmanifest är det i de när-
maste identiska. Det är klassiskt socialistiska paroller.
För en utomstående betraktare undras man varför de inte går
tillsammans och bildar ett parti.
Det handlar om Stalin mot Trotskij och Trotskij mot Trotskij.
Jag kan ju tycka att dagens samhälle skulle vara mer viktigt
att ta kamp för än de gamla ideologiska trätorna.
Det är ju närmast parodiskt att tre partier som hyllar kollektivet
och folkets roll i kampen låter antik ideologi stå i vägen.
De kommer aldrig att kunna växa och bli ett trovärdigt alternativ
så länge de bär på de ideologiska barlasten.
För en människa med konspiratoriska tankar och med en viss
historisk kunskap om hur makten i allmänhet och deras säker-
hetstjänster i synnerhet föds tanken att de är konstruktioner.
Tyvärr tror jag inte det är så. Vänstern har sedan 70-talet, ja
sedan all tid i Sverige, koncentrerat sig för mycket på ideologi
och för lite på politik.
Det är nödvändigt att stå på en grund men att låta denna grund
sedan även styra handlandet fullt ut är ett misstag som faktiskt
historien visat.
Vänstern behöver komma ur sitt fyrkantiga tänkande. Man bör
överge tron på att partiet(partierna)vilar på en vetenskaplig grund.
När allting utvecklas behöver också partier och deras politik göra
detsamma.
Så länge man håller fast vid sina ideologiska urkunder, som inte
är mycket bättre än religiösa ditos, kommer aldrig misstanken om
nya Gulags att lämna det folk man säger sig tjäna.
Det handlar om att skapa en reell vänster nu när V-partiet i princip
blivit till en valmaskin som letar frågor som skall göra att man får be-
hålla sina anställda och arvoden fyra år till.
Valmanifesten för de tre nämnda partierna är en bra grund för en såd-
an vänster men det behövs inte tre partier för att komma fram. Det be-
hövs ett.

2014-08-17
22:05:01

Vetenskap?
I början på 70-talet utvecklades en slags socialpsykologi som
menade att samhället, och då i synnerhet det kapitalistiska,gör
att människor blir psykiskt sjuka. Man tog Marx tanke om aliena-
tion och drog den till sin yttersta spets.
Det mest hyllade exemplet var R D Laing och det mest långtgående
Wolfgang Huber och hans Socialistiska patientkollektiv.
Huber samlade massor med psykiskt sjuka och sa till dem att deras
möjlighet till att bli friska var att störta det kapitalistiska samhället.
Nu tyckte de flesta att det tog på tok för lång tid. Kontakter togs med
RAF för de ville ju ha omedelbar aktion.
RAF ville inte ha med dem att göra då de var mer galna än vad de
själva var. Det fick bilda en egen cell, den galna brigaden.
Ambassaddramat i Stockholm var ett av deras verk. Sigfrid Haussner
som detonerade bomben på ambassaden av misstag var en av SPKs
första medlemmar.
Vad SPK kanske skulle undersökt var hur psyksiskt sjuka behandlad-
es i de realkommunistiska staterna. I Sovjet skapade man en form av
diagnos av shizofreni  som kunde upptäckas bland de som var opposi-
tionella mot staten. Sovjetiska mentalsjukhus var fulla av människor som
krävde yttrandefrihet och demokrati.
Huber var en extrem. Men tanken han bar delades av många. Inte så
många idag. Det är synd. Miljöns påverkan av våra psyken har lika
stor bäring som den minst sagt ovetenskapliga biologiska förklaringen
på alla psykiska sjukdomar och i synnerhet den biologiska behandling-
en av sjukdomar. I USA ökar diagnosticerade sjuka lavinartat och där-
med också försäljningen av medicin. Fler dör i USA idag av legalt utskriv-
na droger än av de som illegalt säljs på gatan.

2014-08-16
21:46:44

Jag är sjuk?
Enligt DSM 5(sammanställning av alla diagnoser som är godkända)så
ser jag att jag är allvarligt mentalt sjuk. Jag har Binge Eating Disorder,
alltså jag äter mer än jag behöver mints två gånger i veckan(i mitt fall
skulle man kunna lägga till ett Giant före).Jag har Minor Neurocognitive
Disorder och Adult Attention Deficit Disorder, alltså jag glömmer namn
och ansikten och är stundtals överexalterad.
Det är kanske inte så konstigt att folk dör oftare i USA av legalt föreskrivna
droger än av de illegalt sålda.
I USA har konsumtionen av neuroleptika mellan åren 1988-2008
tredubblats.
För anti-depressiva har ökningen fyrdubblats.

2014-08-16
13:03:28

Renässans för kassettbandet?
På 70-talet förändrades mycket i mitt liv med kassetbandet.
Jag kunde göra best of band och gjorde det en stor del av
min tid. Om man hade en bra kassetspelare med bra band
kunde man få ljud som än idag slår ut det mesta. Teknikut-
vecklingen har ju inte alltid varit till ljudets fromma. Man kun-
de ha spelare med större frekvensomfång än allt annat idag.
Men banden kunde också driva en till vansinne. Om jag und-
er några dagars tid spelat in 90 minuter, jag föredrog C90
framför C60, och detta sedan trasslade sig var det jordens
undergång.
Jag minns när Scotch kom med de revolutionerande kobolt-
banden. De var skit.
Bäst var TDK och BASF.
Det bästa bandet jag hade var ett Philliphs  90 med Jethro
Tull och skivan Living in the past.
Men det är inte utan jag saknar min the best of band

2014-08-16
01:14:15

När fan blir gammal
Gyllenhammar ger ut en bok där han skriver om sin
tid som en av landets mest kända företagsledare.
Förutom att han skriver om de rikas girighet, om att
vi borde ha republik eller om att vi borde könskvote-
ra in i bolagstyrelser, så drar han även en lans för
facket. Mycket riktigt påpekar han att orsaken att vi
i industrin fick bättre arbetsmiljö var att det bedrevs
en kamp för detta. Alltså utan kamp inga förbättring-
ar. Det är ett hårt slag för liberala drömmare som i
sin imaginära lilla värld försöker att inbilla folk att ba-
ra man argumenterar väl kommer förändring.
Gyllenhammar är också en huvudperson i dokumen-
tären på P3 om Fermenta. Århundrades affär var ju
den som höll på att slutföras när Refat El Sayed av-
slöjades vara en skojare utan påstådda doktorshatt-
ar. Volvo drog sig ur och det var början till slutet för
både Sayed och Fermenta. Det var många märklig-
heter vid denna tid i svenskt näringsliv.
El Sayed påstår i dokumentären att det var sionistiska
organisationer som utövade påtryckningar mot Gyllen-
hammar vilket självklart tog bort den sista lilla tilltron
till Sayed och hans luftslott.
Oavsett vad man tycker om samhället och hur det borde
styras tillhör Gyllenhammar de mest intressanta under
1900-talet.

2014-08-16
01:03:32

Vem är fiende
I Studio Ett diskuteras om ISIS i Irak också kan vara ett
hot i Sverige. Det handlar om de 80 personer med svenskt
medborgarskap som rest dit för att slåss i islamismens
namn. Några har dött, många är kvar och några har komm-
it hem. Diskussionen i radio handlar om det finns ett stöd
för ISIS i Sverige. En som var med och genomförde demon-.
stration i Göteborg för Gaza mot Israel berättar hur de blev
provocerade när en ung man lyfter upp ISIS flagga mitt i
demonstrationen. han och flera andra uppmanande mann-
en att ner flaggan. Denne ville inte det då han ansåg att
det var Guds flagga.
Det är nog av största vikt att vi gör det klart för oss hur vi vill
ha det. Vi skall verkligen inte ta in ISIS eller andra Jihadiströr-
elser i värmen. Lika lite som vi skulle gå i en demonstrations-
tåg tillsammans med Svenskarnas Parti i syfte att visa avsky
mot Israels krig lika lite skall vi göra det med ISIS.
Vad i islamism förenar oss i ett solidaritetsarbete?
Vad som var positivit med debatten i radio var att den visade
att så gott som alla tog avstånd från mannen från ISIS. Man
upplevde sig provocerade. Man ville verkligen inte kopplas
samman med extremister vilket ISIS i allra högsta grad är.

2014-08-14
21:45:38

Konventionen i Moss
Idag är det exakt 200 år sedan Sverige avslutade det
senaste kriget landet deltagit i. Man kan ju hoppas att
inte massa dårar ändrar den traditionen.

2014-08-14
13:15:16

livet är som att cykla
När man cyklar har man ibland mycket medvind. Man får
då hög hastighet utan att behöva anstränga sig eller att
ansträngningen ens upplevs som annat än tillfredställande.
Så får man  motvind och det motsatta gäller. Vad det handlar
om är att bara ta motvinden och veta att den är tidsbestämd.
Det gäller att härda ut för stunden.
Ibland regnar det och det kan vara otrevligt. Det handlar då
om att skaffa sig rätt kläder. Med god utrustning är regn ing-
te problem.
Om man skall cykla långt får man ställa in sig på att få ont i
röven och att knäna börjar att klaga.
Om man anstänger sig i en tuff uppförsbacke vet man att snart
planar det ut och någonstans måste det  bära utför.
Om man får punktering är det bara att stanna upp fixa felet och
sedan fortsätta resan.

2014-08-14
13:04:14

Om valet
Inför valet 1994 jobbade jag på ett gruppboende och där
fanns en man med vissa psykiska funktionshinder. Under
hela tiden med honom innan hade han sagt att han skulle
rösta på Ingvar Carlsson. Några dagar innan valet sa han
helt plötsligt att han skulle rösta på Carl Bildt. Jag kände då
att han behövde lite hjälp på traven så jag sa att om han röst-
ade på Ingvar skulle det bli tårta varje lördag men om han röst-
ade på Bildt skulle det inte bli någon tårta. Han var väldigt glad
i söta saker så han återgick till sin ursprungliga åsikt.
Ibland kan jag känna att detta var otillbörlig manipulation men
när jag ser Alliansen senaste valfilm om hur "de röda" gräver
i en tårta med handen så försvann den känslan.
Det sägs ju ibland att man skulle sänka rösträttsåldern och jag
är helt för det. Någon miljon av de som röstar har ju ingen kun-
skap om vad de röstar på eller varför och de flesta barn har mer
kunskap i frågorna om valet är mången vuxen.
I år skall jag rösta för första gången på mången år.  Orsaken het-
er SD. Med ett rasistiskt parti i riksdagen som är ett lokomotiv åt
Svenskarnas Parti så måste alla mobiliseras. Det är ju en stygg-
else att vi släppt in öppna rasister i de valda församlingarna.
Det är enda orsaken.
De etablerade partierna är fortfarande ett hot i sin vilja att i första
hand vinna procent och första i andra eller tredje hand driva ideo-
logi och omvandla denna i praktisk politik.
Korporativismen lurar om hörnet.
Inte ens decennier av nyliberalism och öppen rasism hotar den
svenska modellen.
Dock hotar nazister i farstun och då om någon gång gäller det att
sätta ner stövlarna stabilt i marken.

2014-08-14
11:42:42

vad skall kritiseras
När Israel ockuperar och driver ett folkrättsligt brottsligt krig
mot Gaza då tycker många i synnerhet borgerliga politiker
och debattörer att vi skall diskutera islam i allmänhet och
Hamas i synnerhet. Det är också tydligt att nu skall debatten
om antisemitism skjutas i förgrunden( antisemtism är en stygg-
else som all rasism. Den som pratar om judars skuld i konflikten
i Gaza har samma ideologiska bas som nazismen).
När Sovjet ockuperade Afghanistan var de flesta debatterna,
då var det sovjetvänstern som tyckte att man skulle diskutera
islam i första hand, fokuserade på att Sovjet ockuperade och
att frågan om vad motståndet representerade var sekundärt.
Detta går igen historien. Under kolonialtiden varnades för bar-
bariska negrer mot civiliserade vita eller hur man organiserade
folkmord på indianer i USA med den civiliserade människan som
måttstock.
I dagens GP gör Lars Åberg allt detta.
Vi skall i första hand kritisera Hamas och förstå varför det civili-
serade Israel som är en demokrati, på samma sätt som det var
demokrati i apartheids Sydafrika, måste försvara sig mot jihad-
galna muslimer. Det är ren propaganda från GP och Åberg.
En fråga som Åberg väcker är dock av vikt:
Hur skall vänstern ställa sig till islam? Håller tanken om min fiendes
fiende är min vän i längden? Islam är en religion som förkastar allt
vad en materiell och ateistisk syn på livet innebär.
Dock i fallet Hamas och Israel är det solklart att Gaza skall ha sin
rättvisa och sedan är det den egna befolkningen som väljer sina
ledare inte ett önsketänkande i allmänhet och i synnerhet inte EU,
USA eller Israel.

2014-08-13
15:58:00

Alla liv är inte lika mycket värda
Det dör 1500 människor varje år av självmord. De som
försöker ta sitt liv är mångdubbelt mer.
Det mördas ca 100 personer varje år( förra året lägre än
på 40 år ,69 stycken) och detta satsar på enorma belopp
på varje år för att polisen skall göra oss trygga. Detta trots
att mord där personer inte känner varandra är mycket ovan-
liga.
Ännu mer satsas det på att motverka terrorism i vårt land och
detta trots att ingen dött av terrorism i vårt land sedan ambass-
addramat i Stockholm 1975 om man nu inte räknar in självmords-
bombaren som bara dödade sig själv och kanske skulle räknas
in gruppen självmord.
Frågan är varför vi satsar hundrafalt mer på polis och anti-terror-
styrkor mer än på preventivt arbete mot självmord?
Med mer pengar till det senare skulle hundratals liv spararas.

2014-08-13
00:07:52

den korkade valfriheten
Skolvalet är liberalismens lekskola. Elever kan välja ett antal
skolor inför en terminstart och så väljer de skola precis till start.
Skolledningen vet alltså inte hur många elever de har när start-
en är. Det kan slå fel på 10+ eller 10-. En halv miljon hit eller
dit och varför?
Valen handlar oftast om att barn kan manipulera sina föräldrar
till att byta skolor istället för att ta tag i sina problem.
Det är trams.
Det är som i fotbollen där unga spelare byter klubb istället för
att ta tag i sig själva och kämpa där man är.
Detta strunt kallas valfrihet.
Det har lett till en segregerad skola som vi inte haft sedan förra
sekelskiftets början. En klassskola.
Detta finansieras av skattepengar.
 
 
 

2014-08-11
10:00:07

Varför?
När vänstern skall ställas till svars så finns inga tidsgränser
för när man skrivit eller uttalat saker.
När vänstern skall ställas till svars så finns inga ursäkter som
anses giltiga som att man var ung.
Janne Josefsson anklagade i en debatt Ali Esbati för att ha för-
svarat muren mellan öst och väst trots att vid tiden för murens
fall Esbati var 13 år. Josefsson blir ibland bara för mycket och
svingar sitt svärd som en svensk Mccarthy.
Fredrik Reinfeldt skrev 1993, 28 år gammal, och sedan länge
etablerad moderat, Det sovande folket, vilken är en nyliberal
stridskrift som önskar alla andra statliga engagemang än polis
och militär en grav(boken gavs ut av MUF).
Vid samma tid förespråkade Reinfeldt  i en debattartikel att man
skulle återgå till det gamla systemet innan de allmänna valens
genomförande där man fick röster efter ekonomiska tillgångar.
Ändå klara han sig undan.
Det finns ett medialt gerillakrig för att han skall ställas inför dessa
frågor men i etablerade medier är det tyst. Jan Guillou skrev en
krönika igår om det men i övrigt inget.
Man kan fråga sig varför?
 

2014-08-10
21:51:00

Vem blir nazist
När jag läser Michael Schmidts bok The new Reich från 1993
om tyska nynazister slås jag av vanligheten bland de män och
kvinnor han umgås med. Han avslutar projektet i förtid då han
kommer på sig att tycka om de människor som han kommer att
skriva om som odjur. Nästan alla är arbetare och barn till arbet-
are som vill ha ett bättre liv.
Deras motsats är mördaren Hampus Hellekant(bytte namn till Karl
Svensson)en liten överklasspojk som fascineras av de blanka stöv-
larna och övermänniskoidealen. Han mördade syndikalisten Björn
Söderberg 1999.
På Facebook ser jag två unga grabbar som uppmanar till demon-
stration för Svenskarnas parti. De är väldigt lika med några års
mellanrum. De gick i klasser där de var enda etniska svenskarna.
De var inte mobbade(vad jag kunde bedöma)men tyckte att de in-
te fick den plats de ville ha. De hade vanliga föräldrar som var eng-
agerade i hur det gick i skolan. Vanligt folk.
Så varför blir man nazist?
Vad är det i denna soppa av övermänniskoideal, raslära, och en rom-
antisk syn på historien. Till det Auswitch.

2014-08-10
12:44:57

Den omedvetna planen?
Från ett kvartal till ett annat tappar Svensk Radiotjänst
40000 licenser. I huvudsak är det unga som hellre koll-
ar på dator, platta eller mobil och då allt annat än sam-
hällsinformation. Det är underhållning som gäller.
Under 1900-talet fanns en framtidsoptimism. Men arb-
ete skulle landet byggas. De lägre klasserna sattes i
skola och högskolan öppnades upp för arbetarklassen.
Idag handlar det mesta om underhållning och media.
saker man inte kan äta, bo i eller klä på sig.
Det är som om vi tar det grundläggande i livet för givet.
Det kommer av sig själv.
Det viktiga i livet blir att synas, underhållas eller under-
hålla.
Inte konstigt då att man måste ta till droger av alla slag
för att hålla den chimären vid liv.
Inte konstigt att man söker sig ytterligare längre bort från
det materiella och söker lösningen i gudar och mysterier.
Public Service är en grund för att inte förfallet skall vara
totalt. En mediavärld utan PS innebär att den totala under-
hållningsfloden dränker allt vad förnuft och sans heter.

2014-08-10
11:57:10

Total frihet
Jag tittar på ett filmklipp från en vägkorsning i Indien.
Här råder totalfrihet hur man skall ta sig fram. Bilar
kör i hög fart in i varandra. Cyklister och MC korsar
vägbanan i hög fart. Det slutar i kollisoner alltsom-
oftast. I stort en bild över livet. Frihet är en styggelse
utan regleringar. Min frihet är inte andras frihet. Det
handlar i högre grad om att anpassa sig till andra och
samarbeta med andra för att få ut det mesta av livet.

2014-08-10
00:29:02

Så får vi bättre skolresultat?

2014-08-09
13:59:27

Vi lär oss om sex
Jesuiten Turinger sa i radio 1988 att kvinnan inte kan få
orgasm om mannen har kondom. Kvinnans orgasm är
alltså förknippat med mannens sperma. Turinger menar
också att om mannen bär kondom uppfattas detta av
kvinnan som att hon är en madrass.
James Fjong hade aldrig kondom.......
 
För övrigt denna dag lärde jag via radion att bananflugan
lever i huvudsak på jästa frukter med i genomsnitt 4%
alkoholinnehåll. Många lever hela livet på denna kost.
Man har dock sett att bananflugor som fått para sig i
högre grad valde alkoholfria alternativ medans de som
inte fått para sig gick på alkoholen.

2014-08-08
14:46:48

Drivkrafter
När man som jag har närmare till döden än till födseln så
ändrar sig värderingarna en aning. En sen kväll efter en
simtur i en spegelblank tjärn och jag sitter och tittar i skym-
ningen och ser två eldar som lyser upp kan jag få en upp-
fattningen om harmoni.
Inte så många upplevelerser kan vara bättre i detta skedet
av livet.
När jag håller mitt barnbarn i famnen och känner hur livet
går vidare utanför mig kan jag få en liknande känsla.
 
Som ung man var det andra drivkrafter som var starkare och
som ibland tog över.
Det handlade ofta om sex. Det handlade om kvinnor.
Det handlade om jordens orättvisor och om nödvändig-
heten om att göra revolution.
Det handlade om att skriva, att publiceras och inte minst
att bli erkänd.
Allt det där är idag sekundärt.
 
Jag har funnit ett lugn i min tillvaro. Det finns inte mycket som
kan rubba mina cirklar. Jag har inga direkta mål med min fort-
satta tillvaro.  Jag fruktar inte döden och inte mycket annat hell-
er.
 
Jag tänker över detta i sena kvällen på en bänk vid tjärnen.
Jag lyssnar på Selling England by the Pound av Genesis. Al-
bumet som hängt med sina 1973 och som jag lyssnar på med
jämna mellanrum.
När jag nu lyssnar handlar det om att se mig om och bara känna
lugn och en viss glädje över varat.
Då handlade det om smärta och inte sällan om obesvarad kärlek.

2014-08-07
12:25:00

Glidning i synen på människor
När jag pratar med polis, skolpersonel eller andra myndighetsutövare
stöter jag gång på gång på en glidning i människosynen. Det handlar
om i synsättet på unga människor i förorten.
Man vill lägga en viktig del i kriminaliteten på deras etniska ursprung.
Man säger att "de kommer ju från konflikhärdar och andra kulturer" som
om det skulle ge någon slags förklaring.
Under i princip hela mitt har jag aldrig stött på en kriminell som jag kunnat
säga att orsaken till att det gick snett i den personens liv var eller är att han
(det är nästan alltid en han)kommer från Irak eller annat valfritt icke-svenskt
land, inte heller har jag stött på någon islamist(eller annan troende för den
delen). I något enstaka fall har personen haft en traumatisk upplevelse och
kommit hit.
Nej, orsakerna är så gott som alltid sociala och ekonomiska.
De har haft föräldrar som inte brytt sig eller klarat av livet i stort och inte säll-
an finns missbruk.
De har haft svårt att klarar skolan och skolan har inte klarat av dem.
De har tidigt hamnat snett och ingen har klarat av att få upp dem på den stora
vägen igen.
Det kriminella har gett dem en identitet. De har varit coola eller häftiga. De har
fått brudar. De har fått en slags respekt de inte fått någon annanstans. De har
understundom haft tillgång till stora pengar.
Så det ena ger det andra.
Om man skall prata om kulturer kan man i så fall prata om en kriminell kultur
som inte har ett skit med religion eller etnicitet att göra.

2014-08-07
12:06:34

Konsekvent antirasism
Det gäller för alla att hålla huvudet alert och inte
släppa in nazismen bakvägen i kritiken mot Israel
och deras folkrättsliga brott i Gaza.
Varje gång kritiken kommer i form av att "det är jud-
arnas fel" gäller det att sätta ner skorna i marken och
stå stabilt.
Konflikten i Gaza är inte etnisk eller religiös i första hand.
Det handlar om tillgångar och makt över dessa tillgångar
och det handlar om att ha tillgång till det land där man bor.
Tyvärr har vi under senare åren förlorat kampen om verk-
tygen att förstå verkligheten och se den i sina grunder.
Tyvärr har också kritiken av sionismen blivit besudlad då
den också ingår i den nazistiska världsbilden men då in-
går juden som sådan inte som en som omfamnar den sion-
istiska ideologin. Det gäller att även här hålla isär begreppen
och vara väldigt tydlig med det.
Antisemitism och islamafobi är två sidor av samma mynt.
 

2014-08-06
14:24:58

tål att tänka på.........................

2014-08-06
14:15:42

inte bara Quick
I början på 90-talet dök incestdebatten upp i Sverige. det var
en sidogren på det som senare skulle bli Quickaffären. Männ-
iskor som kom ihåg att de blivit utsatta för övergrepp i sin barn-
dom och i synnerhet barn som avslöjade att de blivit utsatta. I
vissa kretsar påstods att så många som 20% av alla människor
var eller hade varit utsatta för sexuella övergrepp.
I USA var de siffrorna ännu fler och de ploppade affärer överallt.
Hela skolor och dagis kunde avslöjas vara pedofilnästen.
Precis som med Quick handlade det i det s k Södertäljemålet om
att "hjälpa" klienten att minnas vad hon varit utsatt för.
Pappan till flickan dömdes till 10 års fängelse och mamman till 5 år.
Det blev ett överklagande då flickan senare hade börjat att prata
om satanistiska kretsar där män rituellt offrade barn och att hennes
föräldrar sålt henne till andra män för sex. Polisen började helt enkelt
känna att hon inte längre var trovärdig. Domen ändrades pappan fick
sin straff halverat och mamman frikändes. En grupp kvinnor med Eva
Lundgren i spetsen drev dock på det här med satanistiska kretsar med
män som dödar och sexuellt utnyttjar barn men det dog ut. Lundgrens
sekt kan ju jämföras med den runt Margit Norell.
Det fanns i incestdebatten ett 100-punktsprogram som skulle avslöja
män som utnyttjade sin barn. De mesta punkterna var så allmänna att
det var närmast löjeväckande. Många män slutade vid denna tid att ba-
da med sina barn. Det var nämligen ett av kriterierna för att bli avslöjad
som ful gubbe i fårakläder.
En annan tes vid denna tid var att barn aldrig ljuger.
Gång på gång avslöjades inte minst vid rättegångar att barn förleddes
med ledande frågor av polis och terapeuter och villigt ville ju barnen va-
ra sin vuxna till glädje och gav de svar som fröväntades. Precis som en
Quick fick ju de massor av uppmärksamhet och omtanke ju värre histor-
ier de levererade.
Dokumentär om falska erkännanden i Kern County 1982. Sammanlagt ömdes det ut
240 års fängelse och föreståndaren som var huvudanklagad dog i fängelse och blev
postumt frikänd.
 
Övergreppet mot Sture Bergwall var ju hemskt i sig men vad ännu värre
är att massor av mördare går fria tack vare alla dumheter runt Bergwall.
Detsamma kan sägas gälla dårdebatten runt incest och pedofili runt 90-
talet. Det finns pedofilringar och det finns incest. Men de verkliga utövar-
na av detta fick ju snarast ett skydd av tokerierna i debatten.
Södertäljeflickan hävdade 2003 att hon stod fast vid incestanklagelserna
men att det andra med satanism och rituell barnamord var konstruktioner
av poliser med ledande frågor. Som hon sa: Jag var ju ett barn.
 

2014-08-05
00:39:00

Kulturimperialism
I George Pelcanos krimroman Nattlig skörd finns en tidsram.
Där det handlar om brott begångna i två tidsavsnitt, 1985 och
2005.
När Pelecanos skall beskriva vad amerikanen gjorde 1985 när han
inte brydde sig om vad som skedde på gatorna och i synnerhet
inte brydde sig om när unga okända kvinnor brutalt mördades
radar han upp exempel på den kultur som gömde dessa amer-
ikaner i eskapismens burkor:
De kollade på häftiga Miami Vice.
Några läste bestsellers av Tom Clancy, Peter Straub, John Jakes
eller Stephen King.
Andra pratade på barer om amerikansk fotboll.
På bio flockades man runt Snuten i Hollywood eller Hederskoden.
Hemma låg man och tittade på video och gärna Jane Fondas "Work-
out" eller Michael J Fox-filmer.
På stan fanns Midge Ure och Mister Mister för framträdande.
Mycket skit radar han upp.
Men det värsta är att all denna skit också kunde ha varit Sverige vid
samma tid.
Den enda skiten som man inte lyckats att pracka på oss ,även om TV3
fått en närmast gigantisk budget, är amerikansk fotboll.
 
Pelecanos däremot är allt annat än skit.

2014-08-05
00:25:18

Aldrig mer
Jag låg och zappade framför TV.n och hamnade på Cmore
och en film som hette The marine. Ja, bara namnet gav ju
vad det var för film. Usel amerikansk action men ändå med
relativt etablerade amerikanska skådisar och en hyfsad bud-
get. När jag kom in så hade en biljakt precis startat och den
höll på i närmare två minuter.
Så min nyblivna tes är att alla filmer som innehåller biljakter är
per definition skitfilmer.

2014-08-05
00:21:52

Skillnad på farliga och farliga människor
När unga förortsgrabbar rekryteras till konflikterna i Syrien
eller Somalia slås det på stora trumman. Men det är inte
det tragiska att unga människor luras in i konflikter där de
inte sällan dör en för tidig död som skapar rubriker. Nej, des-
sa unga är också ett hot mot Sverige. SÄPO högprioriterar
och svenska politiker tävlar med varandra om vem som mest
kan fördöma dessa när och om de återkommer potentiella
terrorister och troliga självmordsbombare i svenska varuhus.
Det tål att komma ihåg att vi haft ett islaminspirerat terrordåd
i Sverige någonsin och det av en förvirrad man vars aktivitet
slutade med att han lyckades spränga sig själv och skapa lite
materiell skada på husväggar.
De som vi borde frukta är väl snarare de svenska nazister som
är i Ukraina och där strider med vapen i hand för ett rasrent land.
De som vi borde frukta är de svenskar som strider i den israeliska
(dubbelt medborgarskap)armen och begår brott mot krigets lagar.
Om detta skrivs inte så mycket och SÄPO tycker dessa personer
är helt ointressanta.

2014-08-04
13:20:45

Varför är man emot fackföreningar?Historielöshet?

2014-08-04
13:18:29

Alkoholens huvudsakliga uppgift

2014-08-04
01:01:19

Alla motståndare är efterblivna
För alla som bara läser västlig generell media framstår allt
motstånd världen över som oförklarligt och utslag av en ön-
skan att allt skall bli medeltida.
Varför vill palestinierna ha tillbaka sitt land? Hur kan det va-
ra svårt att förstå?
Det är en gammal tradition från både kolonialism och senare
imperialistiska arvtagare att framställa sina fiender som bakåt-
strävare, efterblivna och farliga för allt levande.
Ett av de mest schizofrena exemplen är hu väst ställde sig till
det islamistiska motståndet i Afghanistan när de var ockuper-
ade av Sovjet och hur man sedan beskriver samma motstånd
när USA gör samma jobb som Sovjet.
 
Ett historiskt närmast nedtystat exempel är hur britterna agerade
i Kenya mellan 1952-60. Det uppstod en rörelse som kallade sig
Mau Mau och som ville ha självständighet gentemot kolonialmak-
ten England. Ganska snart efter att upproret börjat satte britterna
igång en klappjakt som till slut gav 12000 döda rebeller och upp
emot 100000 civila döda. Summan döda kolonialisatörer var 200!
Britterna hade vapen och flyg medans rebellerna hade hemmagjorda
skjutvapen och machetes. Britterna vände grupper mot varandra och
använde sig av paramilitära grupper som agerade utan regler, Tortyr
och mord var rutin. De upprättade rena koncentrationsläger för kikuyus
vilken var den grupp som var ledande i Mau Mau.
De brott som britterna inte begick under dessa år finns troligen inte.
Till slut gav man Kenyatta makten vilket var deras handgångne man.
Ingen fick upprättelse för åren 52-60.
Först 2012 gav man vissa Kikuyus ersättning men man erkände ingen
skuld.
Vänsterns förhållande till Mau Mau var skeptisk då den var i det när-
maste ett motstånd mot brittisk kolonialism i första hand och ingen
större plan om vad som skulle ske efteråt fanns.
Om grupper eller länder startar uppror finns orsaker till det.
Om man vill förstå orsak och verkan måste man ta reda på
vilka de grundläggande orsakerna är.
Man kan inte bara sopa under mattan och säga att de är tri-
balister eller islamister.
Imperialismen är det stora problemet. En annan fråga är hur mot-
ståndet mot samma imperialism organiseras och utförs.
 

2014-08-04
00:03:43

när livet inte blir så mycket bättre
Efter en kvav och varm dag hade jag en träning som
stoppades av nära blixt som lyfte håret och sedan på-
påföljande hagelskurar med hagel som golfbollar.
Det gick ändå att till att slutföra träningen efter avbrott.
Jag cyklade sedan upp till Härlanda tjärn, vilken åter
har stadens renaste vatten(obegripligt men så är det
och tre år i rad har tjärnen fått EU-märke, vilket menas
att det är riktigt rent). Genom skogen till tjärnen luktade
det friskt efter skyfallen. Väl framme låg tjärnen helt speg-
elblank. Inte en krusning på ytan. Jag simmade över till
andra sidan och det gick så lätt. Tillbaka låg jag på rygg
och bara såg mig omkring i skymningen. Vad kan vara
bättre? Vad kan vara mer avkopplande? Om jag fick väl-
ja på en revolution och åt alla en bättre värld eller detta
skulle jag ha svårt att välja om jag var tvungen att avstå
somriga kvällsbad i Härlanda tjärn.

2014-08-03
23:51:31

GP igen..............
GP har som första nyhet att en rabbin blivit angripen i
Malmö. Man slår på stora trumman och manar stats-
minister Reinfeldt att agera.
Det skall markeras att det inte är i sin ordning att hata
judar i Sverige. Det är lika illa med rasism hur den än
tar sig uttryck.
Men GP tar bakvägen och säger att detta inte har med
konflikten i Israel att göra och genom att göra den kopp-
lingen gör de just det.
Det är då magstarkt att mena att statsministern skall ta
avstånd och gå och markera när man inte ens kan age-
ra mot Israels folkrättsbrott i Gaza. Vad skulle det ge för
signaler tänkte man ?

2014-08-02
23:54:00

GP husorgan åt Israel-nu som då
GP har sedan Israels skapades varit en anhängare av
vad staten Israel gör. Det har blivit lite lugnare med den
öppna propagandan men ränderna går inte ur.
Det enda man skrev om dagens demonstration mot krig-
et i Gaza vara att det orsakade trafikproblem.
Man ger plats år Ingrid Lomfors som får massor av plats
att skriva att konflikten beror på galna palestinier och att
konflikten ökar antismetismen.
Yttrandefrihet handlar i mycket om proportioner.
 
 

2014-08-02
23:46:08

Jimmie och islamismen
Jimmie höll tal idag. Han menar att SD är mer är ett enfrågeparti
men det enda han återkommer till är problemen med invandrarna
och islamismen.
Det borde inte vara ett problem att bemöta det. Visst finns det prob-
lem med militant islam och det skall man diskutera, men i en större
diskurs, som innefattar alla religioner.
Om man som Jimmie vill stigmatisera en religion och hylla exempel-
vis kristendom hamnar man i trovärdighetsproblem.
Vi har fundamentalistiska kristna i Sverige. Faktiskt fler än islamister.
Det är sekter som sällan hamnar i rubriker men som i stort har sam-
ma agenda som islamister:
-De vill styras av Guds ord, alltså Bibelns bokstav
-De vill inte ha jämställdhet mellan könen
-De vill ha strid mot andra religioner då de har den rätta
-De vill förfölja människor med andra normer än de heterosexuella
-De vill moralisera och skapa tvång hos alla människor som inte tror
 som de
När Jimmie pratar om islamismen tar han ställning för en imperialistisk
världsordning och förespråkar en korporativ ekonomi som skall vila på
folkhemstanken(inte sossefolkhem utan den tyska varianten). Han lyf-
ter vad några få gör och lägger skuld på ett kollektiv.
Kommer Jimmie att storma tillsammans med Avpixlat om vad som sker
i Norge:

Efter 50 år är det slut med kvinnlig rösträtt i den norska missionsorganisation Norsk Luthersk Lekmanmission.

Anledningen?

– Det står i Bibeln att en kvinna inte ska vara sin mans herre, säger Bergene Holm, rektor för organisationens bibelskola, till NRK.

Det handlar nu inte om att ta debatt med eller mot SD. Det handlar om att

göra motstånd och organisera sig. Det handlar om att i praktiken ge alternativ

till SDs sympatisörer. inte mera ord utan handling.

 

2014-08-02
01:57:56

One of those days.....................