leifsjoqvist

2011-10-31
12:59:52

vem betalar
Under den senaste bankkrisen som i huvud-
sak hade som orsak att man lånade ut peng-
ar till redan rika vilka sedan bara försvann så
uppstod ett gigantiskt underskott.
Detta underskott, närmare 15 miljarder, visar
det sig har hamnat på skattebetalarna.

Varför river man inte upp himmel och jord nu?
Alla de som ondgör sig över bidragstagare i de
fattigare klasserna eller över invandringens kost-
nader, varför är de tysta nu?

2011-10-31
12:56:35

Drifter
Under 1900-talet fanns en debatt om vilken
av våra drifter som var den starkaste. I den
psykoanalytiska skolan poängterade man
ständigt sexualdriften. Denna sas vara rot-
en till allt.
Jag har alltid haft svårt att förlika mig med
denna syn.
När man är sjuk så är det knappast sex man
tänker på. Det är att bli frisk.
När man lider av törst eller hunger så är det
inte att sätta på någon eller smårunka som
är den ledande tanken i ens huvud.
Om ens barn är hotat går i tankarnainte  till
att sätta på grannen eller någon annan.
När man är trött intill medvetslöshetens gräns
så vill man sova inte knulla.

2011-10-31
00:30:49

religiös propganda
Skräckfilmen är en propagandacentral för religiös
strunt. Då man ofta visar upp en totalt obevisad
bild av ondska och att denna ondska bara kan be-
kämpas genom att tro på godheten. Denna god-
het som är ett vakum som styr vår materiella värld.

Om man nu inte har en gudstro eller tro på över-
naturliga visioner blir ju en film som Insidious någ-
ot av det löjligaste som gjorts på filmduken. Den
är fylld av klicheer och de logiska luckorna är ju
närmast galaktiska. Hur kan man skrämmas av
detta?
Det enda som var trevligt med filmen var att den
manliga huvudpersonen inte öppnade dörren mitt
i natten och stormade ut utan visade rädsla och
kollade noga innan han gick ut.
En av de mer vanliga klicheerna i skräckfilmen är
ju att kvinnor och i vissa fall män går ner i mörka
källare eller övergivna hus och där utsätts för att-
acker.
Det förefaller osannolikt att man i ett land som är
det med mest alarm och skyddanordningar skulle
utsätta sig för stora risker.

Vill man bli riktigt jävla skrämd in till ryggmärgens
sista droppe då skall man se Morden vid Wolf Creek
här finns en peripeti som bara kan konkurrera med
Crying game.

2011-10-30
22:20:22

För en ny socialism
Problemet för dagens radikaler är att den oftast
arbetar i bakvatten. Det handlar mer om att byg-
ga skyddsnät än att förmedla tankar om ett bätt-
re och mer kreativt liv.
För att driva frågor om det senare måste man ju
ställs sig frågor om vad som är ett bättre liv. Man
måste också tänka privat och kollektivt om vad vi
kan tänkas vilja med våra liv.
Vad är det som fattas oss?
Hur skulle vi vilja leva?
Vad skall vi sedan göra för att skapa förutsättning-
ar för att leva dessa liv?

Det kan ju tyckas enkelt. Men är det så.
Vad vill vi?
Är bara ett arbete ett tillräckligt kriterium?
Det finns ju miljoner arbeten som är så tråkiga att
de flesta helst skulle vilja slippa det.
Är en familj ett tillräckligt kriterium?
De flesta tröttnar på familjelivet. De flesta skiljer sig
och mången som inte gör det skulle vilja.
Är mera sex ett kriterium?
Ja, kanske. Men hur skall det genomföras. Vi vill ju
inte ha sex med vem som helst. Skulle då de attrak-
tiva och sexuella tvingas till tjänstgöringslista med
de som vare sig har utseende eller sexuell utstrål-
ning.

Det verkar vara svårt att hitta kollektiva lösningar
som skulle inkludera stora majoriteter.
De individuella lösningarna gynnar ju bara de som
har det förspänt från början.
Så hur lösa detta?

Samhällslön?
Vad skulle hända om alla fick en grundlön?
Skulle de flesta då välja att inte göra någonting?
Skulle man då välja att göra det man ville göra och
uppoffra sig att göra saker för det allmänna?
Rousseau hade ju samhällskontraktet där halva
livet var privat och den andra halvan krävde ett
samhällsengagemang.
Det kanske skulle vara en utgångspunkt?

2011-10-30
19:49:29

Den arge mannen
jag stod utanför Hemköp och pratade med
en kollega. Vi såg ett gäng skator som med
sina näbbar tömde papperskorgarna. De var
otroligt effektiva.
Det kom en kvinna förbi och snörpte på mun-
nen och hennes blick sa att vi nog kunde för-
söka att slänga skräpet i papperskorgarna.
Det var inte lönt att förklara med skatorna.
Så kom en äldre man och började att samla
allt skräp runt paperskorgarna och gjorde
det i rasande fart.
När han var klar reste han sig och tittade på
oss och sa.
-Mycket bra gymnastik för ryggen kanske något
 för er att pröva på?

2011-10-29
20:38:45

Högskoleprovet
6. Medelvärdet av fyra tal är sex. Två av dessa tal är två. Vad är medelvärdet av de andra talen?
A 8
B 9
C 10
D 11

Jag fattar inte! Jag vill ha det till att det skall bli 10.
Det skall bli 8. Hur?

Så satt jag i en timma och funderade och kunde inte
förstå.
Så kollade jag svaren igen och såg att jag sett fel.
Det skall mycket riktigt vara tio.
Så jävla irriterande.

2011-10-29
18:57:08

Kvinnor förstår inte livets essens
52,7% av alla människor läser när de skiter. Det har
gjorts undersökning om detta. Evidensen är fullkom-
lig. Man kan också dra slutsatsen att många fler män
läser när de skiter än kvinnor.
Det är tragiskt att människor ratar denna njutning i
livet som den när man läser en islamofobisk Gudmund-
sson i SvD och samtidigt lägger en av de där falukorvs-
bajarna som man lätt nyper av mot slutet och kluckar
gott när klofsljudet säger att den är framme. Sedan
spolar man ner Gudmundson med skiten och går ut
och möter verkligheten.
Det kan också vara en gudastund när man vill stjäla
lite tid för att läsa ett särskilt spännande avsnitt i den
bok man läser. Man kan om det blir nervigt trycka på
så mycket man kan.Toalett och läsning är bättre för oss män än tid hos
terapeuten. Se ansiktet på en man med en tidning
under armen när han lämnar en toalett och jämför
ansiktsuttrycket när han lämnar terapeuten väl med-
veten att han bränt 800kr till.
Vill man läsa om den kreativa processen och dess för-
lopp i skapandet av poesi så bör man läsa Anthony
Burgess böcker om Enderby. Skitbra litteratur.
Ytterligare fördelar är att män som klämmer baj länge
har mindre risk att få förstoppning å andra sidan ökar
risken för hemmorojder.

2011-10-28
11:49:13

En riktigt bra bok
Läs Deon Meyer.Läs Devils peak.
Ibland sägs det att vår tid skildras bäst i krimlitteraturen
och om man tar Meyer som ett exempel är det sant. Jag
har läst mycket om Sydafrika genom åren men aldrig känt
något så nära som i Meyers skildring.
Sydafrika brottas ju fortfarande med sin historia. Apartheid
finns ju där i det vardagliga livet. Det moderna Sydafrika har
ju också många historier och kulturer sammnvävda vilka till-
sammans skapar problem.


Till de moderna fenomenen hör ju också det utbredda sex-
uella utnyttjandet av barn. I vissa kretsar sägs det ju att
sex men små barn kan bota AIDS vilket gör att just den typ-
en av våldtäkter är vanliga.
Meyer kryssar mellan problemen och gör det i en välskriven
och ständigt driven historia.
Detta är bland det bästa jag läst i krimlitteratur på mången
år. Det är mil från de avslagna svenska berättelserna  om
medelklassens damer i diverse svenska orter. Det är mil från
de svenska kontruktionerna.
Meyer kan skildra så att man får en känsla av att det är en
verklighet där och att personerna är av kött och blod vilka
alltsomoftast tappar sitt blod, luktar svett och döljer detta
med parfym.

2011-10-27
12:48:36

Om bevis
Ateisten kräver ju bevis för Guds existens. De troende
brukar då hävda att man inte kan bevisa Guds icke-exi-
stens. Det är ju ett orimligt ställningstagande. Jag mås-
te ju kunna bevisa det jag tror på vad är det annars för
mening. Det kan ju då inte göras skillnad på gudstro
och mental sjukdom. Om A hävdar att han tror på att
det finns vättar i hans toalettstol och att dessa bara vis-
ar sig för dem som tror på dem är ju det ett lika stort
bevis som någon annan religions.
Det märkliga är att man sägs kunna ta till sig Guds kärlek.
Varför skulle jag neka till det? Jag har dock aldrig känt en
sådan övernaturlig kärlek.
Det känns mer sannolikt att de som verkligen vill ha en
Gud och som inte klarar sina liv utan att ha en fiktiv läro-
mästare som kan ge förlåtelse och förståelse har mer att
bevisa än vi som inte tror på dylikt.
Det värsta är dock inte att det går omrking miljoner männ-
iskor med en tro på en hallucinatorisk värld utanför vår eg-
en utan det är alla de som profiterar på denna haluucination.
Det värsta är alla de som gör sig till denna Guds ställföreträd-
are och uttolkare på denna jord. Alla de som lever gott på att
utnyttja folka längtan efter frid och gör detta genom att hota
och att uppvigla till mord och krig.
Dessa de värsta skall ställas till svar och avkrävas på bevis
om Guds existens.

2011-10-27
00:57:45

Moderat frihet
De senaste utspelet från Moderaterna är så grundfalskt
att inte ens Goebbels på sin tid skulle framfört så uppen-
bara historiska lögner.
Moderaterna (allmänna valförbundet, högerpartiet) har
konsekvent under hela 1900-talet varit emot alla refor-
mer som varit till fördel för annat än överklassen.
De var emot rösträtt för alla män. De var emot allmän
rösträtt 1919-21. De var emot 2 veckors semester och
de var emot fyra veckors semster. De var emot barn-
bidrag och de var emot ATP. Listan kan göras lång.
Deras utrikespolitik har varit i första hand syftande till
att stödja den starkaste makten i världen. England, Tysk-
land och sedan efterkrigstiden USA. De har stött alla USA
krig oavsett innehåll. De har under senare år lyckas med
vad bara Quisling lyckades med, att hjälpa ockupationsmakt
på främmande mark.
De har under de senaste 60 åren stött så gott som alla form-
er av högerterrorism världen över med Contras i Nicaragua
och Unita i Angola som två exempel. De stödde apartheid.
I gott sällskap har de stött alla Israels folkbrott sedan 1948.

Ett litet exempel på Moderaternas huvudfrågor kan man ju
se om man tittar på deras motioner till riksdagen anno 1982:
-Slopande av statligt jämställdhetsarbete
-Lättnader i Byggnadsstadgan vid byggnad av swimmingpool
-Omprövning av förbudet mot DDT i skogsbruket
-Avdragsrätt för barns arbetsinkomst i föräldrarnas företag
-Stöd till Statens heraldiska verksamhet
-Konungens ställning inom den svenska kyrkan

Man kan tycka att Moderaterna är ett falskt parti som syss-
lar med avancerad historieförfalskning men vad gör det oss
till som är medborgare under deras styre?

2011-10-27
00:00:36

Sjukdom kurerad med kultur
Jag stapplade iväg på morgonen och hade morgonträning.
Trots min dödliga sjukdom levererade jag ett pass igen.
Förkylningar är inte att leka med.
Hostade och snorande tog jag mig hem för att sänka mig
i filtar och tycka riktigt synd om mig själv. Hostan gjorde
att lungorna voltade i trippel målbergare.
Jag började med att se filmen Vanishing on 7th street vil-
ket visade sig vara en ovanligt dum horrorfilm. Oförklarligt
sänks mörkret över staden och folk bara försvinner. Det
är mörkret som tar dem. Några få blir kvar och försöker
hålla sig i ljuset. Det är batterier som ständigt som tar slut
vilket gör att ett batteriföretag måste sponsrat denna film.
Runt om dem finns bensin och brännbart material så de
hade kunnat elda tills den yttersta dagen. Det kommer de
dock på mot slutet och då hittar de ingen tändare. Vilken
otroligt dålig film. Min förkylning blev värre.

Filmen borde ha stannat in the dark.

Jag satte på Beatiful boy (ofrivillig komik)och förstod ganska snart
att nu skulle det bli riktig film. Inledningen varslar om att i den tröt-
ta medelklassfamiljen i den standardiserade medelklassmiljön kom-
mer något att hända. Det gör det. På kvällen har ett par ett menings-
löst samtal med sin son på college och på morgonen när de vaknar
har helvetet brutit ut.
Det finns inga slaskiga bilder eller skildringar från det utförda våldet.
Här visas vad som händer efteråt med de som blir kvar och ytterst
vad som händer med fader och modern till den skyldige.
Vad kunde de ha gjort?
Vad gjorde de?
Hur lever de sina liv?
Faderns arbetsgivare råder honom att prata med sina vänner och
fadern svarar: Det har jag inga.
Det är en bra film. Det är nära och bra porträtt av vad som sker
med människor i sorg och med de som måste göra upp med sina
liv.
Efter filmen kände jag mig nöjd med att bara ha en förkylning.


Läser Devils Peak av Deon Meyer. Grymt bra krim från
Sydafrika. Under läsningen är jag glad över att leva i
Backa och bara ha en liten förkylning jämfört med det
skildrade infernot i Meyers roman.

2011-10-25
11:23:48

Otroligt bra dokumentär
Ikväll visar SvT dokumentären The Black Power mixtapes
1967-1975. Det är intervjuer inspelade i Sverige under de
åren. Här framträder som vålnader i en kompakt mörker
personer som satte orden på att man ville ett annat sam-
hälle. Det är Angela Davies, Eldrige Cleaver, Stokey Car-
michael med flera.
Det var tiden för den stora kampen mot imperialismen och
då i synnerhet kampen för Vietnams folk mot den amerik-
anska ockupationen och krigsmakten.
Det var tiden då ville ha en annan ordning i USA inte bara
en kamp för svarta rättigheter utan också en klasskamp
som sedan tynade bort.
22.00 i SvT 1 ikväll.

2011-10-25
11:05:27

Ska det vara så svårt
I fredags fick jag känningar av att kroppen inte var
helt i sin ordning. Under lördagen började en förkyl-
ning göra sig gällande vilken bröt ut helt på söndag-
en.
Det är då när man är helt fokuserad i det sjuka som
man verkligen uppskattar sitt liv som frisk. Tyvärr tar
man det för givet och förlorar i ödmjukhet över att
faktikst få vara frisk.
Det är som med ungdomen. Man har inga perspektiv
på att kroppen åldras och att det gäller för alla. Man
har svårt att vara solidarisk med de gamla och sjuka
då det är en del av livet som är främamnde.
När jag sitter här och hostar och snyter mig tänker jag
på Antonio Gramsci som satt fängslad av Mussolini och
fascismen under 30-talet. Han satt i en kall och fuktig
cell och utvecklade kroniska luftrörsbesvär och ansatt-
es av bölder. Ändå lyckades han hålla hjärnan klar och
skrev massor i sin lilla håla. Det är att vara en stor män-
niska. En uppoffring långt större än Iron man eller att
bestiga berg.
Så nu sitter jag här och inser att jag inte skall gnälla.Jag
fryser, hostar och snorar men kan i vilket fall röra mig så
pass att jag emellanåt kan sticka iväg och ta hand om
träningar.

2011-10-23
17:32:38

vad skall det skrivas om?
I fredags kvalificerade sig Hisingsbacka FCs damer
till Div 3 efter en kvalmatch mot Angered United på
heden.
Igår hade föreningen Backadagen där alla förening-
ens lag möttes och visade upp sig. 500 spelare med
anhöriga fyllde Backavallen i en happening.
Idag vann HBFC P15 Sanktan och blev bästa laget i
stan och skall nästa vecka spela riksmästerskap.
Dessa saker sammantaget är ingenting i nyhetsvär-
de jämfört med en bränd bil.
Kan aldrig en nyhet vara positiv?

2011-10-21
15:26:33

Han som fann sin plats
Jag har en son som måste vara ättling till
vikingarnas bärsärkar. Det var alltså de som
vikingarna skickade in i fronten för att slå
sönder så mycket som de någonsin kunde
och som så gjorde.
När han har varit i köket ser det ut som en
sekvens från försvaret där man praktiserat
fritt utövande av handgranatskastning.
Nu har han äntligen hittat ett arbete som
passar honom som hand i handske. Han riv-
er hus och får betalt för det.

Min son är fortfarande i Göteborg...........

2011-10-21
14:10:12

Slakta en diktator
Många upprörs över bilderna på Khadaffi. Han
slaktades av upprörda människor. Några säger
att det kan spä på hatet och stridsviljan från de
som är hans anhängare.
Historien visar ingen sådan korrelation.
Mussolini hängdes upp och skändades å det
grövsta (för den som sett 1900 av Bertolucci finns
minnet av hur fascisten Attilla(Sutherland) blir slak-
tad av bondkvinnor)och det blev en punkt för dec-
ennier av fascistiskt förtryck.


Ceacescu och hans fru avrättades summariskt efter att den
rumänska revolutionen satts igång. Det blev också en punkt
i ett långt och maktfullkomligt förtryck.

2011-10-21
12:46:45

En bok
Efter många års fördröjning läste jag Underdog av
Torbjörn Flygt. Det är en resa genom 60- och 70-tal
i Malmö och då det i mycket korsar min egen väg
hade jag stor behållning.


Jag tycker dock att den är för liten, för privat. Till
det är den för snäll. Jag levde i en livligare storm-
igare social miljö där ytterligheterna möttes, utan
att jag då förstod hur mycket. På ena sidan hade
jag knuttegäng med amerikanska förebilder,Dem-
okratisk allians som var antikommunister i grov
FBI-anda och där fanns NRP, på andra sidan fanns
hela garnityret av utomparlamentarisk vänster. Av
detta finns inte mycket i Flygts bok.
Dock kan även det privata säga mycket om den tid
man lever i. Modersporträttet är intressant då det
skildrar den arbetande kvinnas vedermödor vilka
den och vår tids feminister gärna glömmer av.
Jag fastnade för när modern i all välmening slut-
ar att laga mat för att förse se barn med pizza och
pommes frites.


Så visst är den väl värd sin läsare och kanske jag
hade lagt in för mycket av mina förväntningar när
jag började läsa.

2011-10-21
12:13:32

Problemformuleringsprivilegiet

Idag när man säger att islam hotar vår demokrati glömmer
man att inte särkilt många överhuvudtaget pratar om reli-
gion i sin vardag. Det som styr våra tankar och våra sam-
tal är ju det som de dominerande medierna lämnar utrym-
me till. Medierna skildrar inte verkligheten idag-de skapar
den.
Om 90% av ett lands befolkning har problem med att få
vardagen att gå ihop så är detta inget som dominerar ut-
budet i media. Tvärsom så är det underhållning högt och
lågt som erbjuds. Frågor som gäller vår vardag anses in-
te vara mediamässiga eller tråkigt socialrealitiska.Det är
dock skillnad på den översta procentens vardag. Den an-
ses vara intressant att skildra.
Det är märkligt att socilaporr från överheten inte skapar
revolter i närr och fjärran.
Varför blir inte folk som knappt har till vardagen och som
förnedras av socialtjänst, arbetsförmedling eller andra
statliga organ förbannade när de ser hur överheten
snaskar till det med odold överkonsumtion?
Det är inte allas vardag att fundera på takvåningar för
4 miljoner kronor. Det är inte allas vardag att fundera
på att byta huspiga. Det är inte allas vardag att fund-
era över en fjärde bil eller tredje sommarhus.
Frågan är när överheten passerar gränsen? Frågan är
vad som då sker?
Det är faktiskt i allas intresse att underklassen är orga-
niserad. Oorganiserade uppror och upplopp är oadress-
erade och följer ingen särskild ordning. Det kan sluta
hur som helst. Vem vill det?
Överhetens stora strid i det tysta som de planerade på
70-talet och som de idag har genomfört har en stor brist.
Överheten glömde ta med de historiska erfarenheterna
av vad som sker när ojämlikheten blir för stor och när för
många lämnas utanför.
Överheten har försvagat och i vissa fall raderat ut den
folkliga organsieringen. Det var nödvändigt för att vinna
den ideologiska striden. De har sköljt över oss med und-
erhållning i alla des former. Men även den mest naive vet
att det finns en gräns för denna underhållning.
Occupyrörelsen är ett tecken. Arabiska revolutionerna ett
annat. I Grekland verkar det inte vara så att en överkonsum-
ernade underklass(så har det låtit som orsak till krisen)ver-
kar gilla läget.
Det som oroar är att här inte finns någon styrning. Det kan
välta i kaos. Ur kaos kommer gärna de som har de slutgilt-
iga och övertydliga svaren fram.

2011-10-19
13:30:09

Tro
Jag kollar en blogg som säger att jag skall
släppa in Jesus. Gör jag inte det kan det va-
ra för sent. Det sägs också att redan om fem
minuter kan det var för sent.
För sent för vad då?
Jag skulle kunna tänka mig att släppa in Je-
sus. Problemet att jag aldrig känt att vare sig
Jesus eller hans farsas närvaro. Jag har aldrig
förnimmt gudar eller andar.
På samma sätt som jag kan dagdrömma om
sex eller slagsmål utan att detta existerar i
verkligheten skulle jag kunna förnimma gud-
ar och andra genom självsuggestion. Inget
är ju enklare.

Det svåra är att acceptera verklighten så som
den är och att det bara är genom mina egna
beslut jag kan förändra den.
Religiösa och andliga människor är fega. De
vågar inte möta den bistra verklighet som säg-
er att vår stund på jorden är kort och att när
tiden är slut är allt för oss definitivt slut.
Kommer man över denna feghet så förlikar
man sig med åren över existensens villkor
och man slipper leva i ett drömland där ång-
est är alternativet till lobotomerad tro på ett
evigt liv.


2011-10-19
13:16:02

Israel
Vissa tycker att det är ett ojämlikt utbyte att
1027 palestinier byts mot en israel.
Problemet för palestinierna är att de inte har
fler fångar än så medans Israel verkar ha hur
många som helst.
Två jämlika parter?

2011-10-19
11:01:43

Socialism

Jag trodde efter att ha tillbringat 20 år i politiskt ide att den
revolutionära rörelsen var i princip död. Jag läste M Utviks
bok om sin tid som revolutionär i KPS på 90-talet och vad
som var tydligt där var de stora tankarna om den egna pytte-
lilla rörelsen. KPS pratade världsrevolution och om att vara
internationell. Jag minns hur man i SKP gjorde stor sak om
att Kinas Kommunistiska parti var 9 personer när de första
gången konstituerade sig i en källare i Shanghai. Nazisterna
brukar ha samma tanke om sin bruna rörelse och de få som
samlades runt Hitler i början på 20-talet.


Liten kan bli stor. Så läser jag om Rättvisepartiet och de age-
rar i vår tids viktiga frågor. Vad jag kan bedöma verkar de
driva en vettig politik i dagsfrågor. Intressant dock att Trot-
skij verkar vara den sista överlevarna av de stora förebilder-
na från 1900-talets revolutioner.
Frågan är om fler svenskar idag är mer intresserade av att
göra revolution än de som ratade detta på 70-talet då den
utomparlamentariska vänstern hade sin storhetstid.
Det långsamma väl underbyggda rörelserabetet som är oun-
viklig för samhälleliga förändringar är inte så roliga och ännu
svårare att få igång. Bernstein hade rätt. Vägen är målet.
Drömmen om den utopiska visionen som skall uppfyllas ef-
ter att man gjort revolution med påföljande krig och tusentals
döda vilket sedan ger en uppbyggnad med hat och repression
och hot om kontrarevolutioner känns inte som en särskilt bra
väg att gå.

2011-10-19
10:45:18

Det liberala haveriet
Fredrik Segerfeldt är en liberal debattör som brukar försvara
en anarkistisk kapitalism där inte bara en osynlig hand styr
utan kan det tyckas hela huvuden.
Idag i P1 kom en av dessa liberala snaskigheter som är van-
ligt förekommande men ändå är så obegriplig. Det handlade
om Occupy-rörelsen och vilka de är. Segerfeldt har då hittat
att den består av antisemiter. Jag tror att de flesta judar skul-
le önska slippa denna typ av judaskyssar.
Segerfelt anser dessutom att de inte var för stor reglering som
skapade den amerikanska bankkrisen utan för stora regleringar.
Det är nog ändå ganska få som anser att den amerikanska stat-
en styr särskilt mycket av den amerikanska ekonomin eller att
den amerikanska staten har kontroll på de transnationella före-
ragen.

2011-10-17
22:59:28

Music for Juholt
Idag inledde Juholt sin förlåt mig resa i Sverige.
Han började sin resa i Sundbyberg.
Lyssnade han då till detta!

2011-10-17
11:32:34

Horror-it´s horror
Timothy McVeigh var den man som sprängde Federal
Building i Oklahoma där 168 personer dog. McVeigh
greps nästan direkt efter attentatet.
Han var en kristen libertin som ofta citerade de första
amerikanska presidenterna och hade Jefferson och
Lincoln som förebild.
Det som utlöste hans vilja till att spränga i Oklahoma
var FBI:s stormning av Davidianernas högborg i då 74
personer dog varav 25 barn. Stormningen var onödig
och resultatet fruktansvärt. När sedan ingen ställdes
till ansvar för blodbadet brast det för McVeigh.
McVeigh var libertin, en ytterlighetsliberal och till det
kristen, och man kan ju undra varför aldrig det ställdes
frågor om den ideologi vilken var grunden för McVeighs
agerande.
När muslimer spränger får vi stora systemdiskussioner
och sällan eller aldrig gäller frågan de individer som gjor-
de dåden. Varför?
Hur många vet vad Stockholmssprängaren hette?
Hur många vet vilken religion han hade?
Hur många kopplar Stockholsmsprängningen till en
enskild människas galenskap?
Hur många ser en islamisk terrorattack?
Varför?

2011-10-16
10:25:44

Båten
Var till Fredrikshavn igår med två väninnor. Det var mycket trevligt.
En hel dag utan att prata fotboll en enda gång. Vi pratade relation,
barn,liv,politik och gamla minnen. Det var som att tanka upp hjärn-
an.
Fredrikshavn verkar gå kräftgång. Flera butiker hade lagt ner och
stod tomma. Det var inte helt lätt att hitta en pub med uterserver-
vering och det som såldes var av typen svensk torgförsäljning.
Båtens passagerare var barnfamiljer och pensionärer. Den tredje
gruppen var av typen udda. Det finns hela sektioner med alla des-
sa spelmaskiner.
Stenabåtarna känns som en relik från svunnen tid. Det har inte hänt
så mycket sedan jag 1972 åkte över med kompisar och köpte en
Gubbens Whisky, vilket inte var av finare sort, och sedan satte oss
i en gränd i Fredrikshavn och spydde som en kalv.

2011-10-14
13:12:54

Då och nu

En gång i tiden:En modernare och intressantare version:

2011-10-14
11:17:06

Juholt
För en gräsrot är det intressant att följa spelet runt
Juholt. Ingen skall inbilla mig att detta egentligen
handlar om politik. Marshall McLuhans tes har ald-
rig tidigare blivit så bekräftad. Media är sig själv nog.
Media väljer vem och vad som skall belysas.
Det finns säkert massor av andra politker i samma
sists som Juholt. Det finns tusentals girigbukar i
finans- och bankvärlden som skor sig på det all-
männa som är hundra gånger värre än Juholt.

Men när någon börjar nysta följer de andra efter.
man vill vara värre och bättre än kollegorna och
det är vad det handlar om inte sakfrågan i sig.
Drömmer för medias aktörer nu är ju att hitta en
riktigt saftig historia som har med sex att göra och
med Juholt i central roll.


Självklart är det så att någon har läckt uppgifter till
media om Juholts bostäder och bilar. Ingen kollar så-
dant.
Självklart är det så att några sossar är förbannade
på Juholt och vill honom  illa.

När man sedan säger att Juholt är en belastning och
att han inte kommer att kunna föra politik beror det
ju på att media inte kommer att låta honom göra det.

Det är som med den osynliga handen inom kapitalismen.
Det sägs ju att det löser sig med ekonomin för att det
gör det. Alla vet ju dock att vad som löser sig är att de
rika fortsätter att vara rika och makten ligger där den är.
Överfört på media så kan man ju visst gå vidare fter detta
men man vill inte eller så är man så blind att man inte kan.

Från min lilla utsiktsplats spelar det inte så stor roll. Juholt
eller inte kommer inte att förändra min vardag. Någon ann-
an tar över och driver samma borgerliga politik som sossar-
na har gjort de senaste 30 åren.


2011-10-13
14:54:28

Så typiskt
Mahathma Ghandis lärljungar håller till i Sabarimala.
Där lär de sig att de skall verka som de lär som deras
läromästare Ghandi. Ghandi sa ju bland annat att man
skulle hålla reda på sin egen skit.
I Sabarimala samlas massor av lärljungar och de använ-
der ju toaletter som alla andra. Templet har en städers-
ka och denna är av låg kast och hon kan inte hålla jämna
steg med all skit som släpps och det gör att toaletterna
där ständigt stinker.
Chefen för Sabarimala säger dock att en gång per år så
hjälps alla åt för att göra rent toaletterna. Detta för att
symboliskt förstå Gandhis tankar.
Hur ofta har inte detta hänt i historien med stora män och
deras tankar?
All animals are equal but some animals are more equal than
others.

2011-10-12
14:44:27

barnuppfostran
I lördags gick två program som belyste det faktum att
stora personligheter inte är en garanti för att vara bra
föräldrar.
Det var först en pjäs om Melanie Klein som ju bara fram
till ett par år sedan var en guru inom psykologin och då
framför allt hennes teser om överföring och motöverför-
ing. Hennes två barn var under tre år analysander hos
henne och det gjorde dem inte särskilt gott. I pjäsen får
vi följa dotterns kamp för acceptans för sin egen person.
Det går inte så bra och Fru Klein hade tydligen svårt när
verkligheten handlade om henne själv.


Ännu värre var ju Ulrike Meinhof som ju ville skapa det
kommunistiska lyckoriket på jorden. I praktiken för det-
ta valde hon att be PFLP avrätta hennes man som sionis-
tisk agent och att hennes två barn skulle omhändertagas
av PFLP och sättas i barnläger i Jordanien och då med hän-
visningen att hon aldrig skulle se dem igen. Detta blev för
mycket även för PFLP som räddade hennes man och barn
vilka sedan kom under den tyska polisens beskydd.

2011-10-11
23:22:06

Evolution


Ibland kan faktiskt en bild säga mer än tusen ord. Om utveckling
ses som bara en fråga om konsumtion till varje pris kommer det
ganska snart stå klart att vi tar död på vår egen art och lämnar he-
la planeten till insekterna som har en långt större förmåga till över-
levnad än vad vi har. Det blir insekterna och bakterierna som vinn-
er i det långa loppet. Vi var bara en kort parentes på korta distans.

2011-10-11
13:21:49

Den dumme
På ett lärramöte ville man ha ett bokmärke för att
komma ihåg 1793 som var koden för en kommun-
ikationssejt. Jag ropade då Thermidor, andra fasen
i franska revolutionen. Detta tyckte samlingen var
roligt och jag tror det berodde på att det var fot-
bollsintruktören som gick utanför sitt område som
var roligt.
Nu hade jag ju fel. Thermidor inleds ju i juli 1794
i den nionde månaden i den franska revolutionens
egen skapade kalender. Det var en motrevolution
mot Robespierre och jakobinerna och det som var
skräckens välde med tusentals halshuggningar som
följd.
Fortfarande finns frågan kvar:vad hade hänt om den
linje som Marat och Danton företrädde hade vunnit?

2011-10-11
01:17:10

Så kan det gå
Man skall värna sitt land. Jimmies förfäder,eller.........

2011-10-10
11:13:00

En pärla bland de usla av usla
"...You're going to remember this for a long time." And I have! Going back a few years, when I must have been so bored as to rent the most ridiculous, low budget films, this gem was etched in my mind. It's full of poorly done over-dubs. Hilarious! "I have some lovely letters and postcards from the outside world. How they ever found their way here is beyond me." Savage beach! A must not rent!

2011-10-09
23:32:01

Klasskamp
Class warfare, a working definition: If I put my hand in your pocket, that’s business as usual. If you say, “Hey, what are you doing?” that’s class warfare.

Läs Occupy Wall Street Journal:
Läs


2011-10-09
14:59:57

Alkohol

2011-10-09
14:57:03

Mångkultur som analysverktyg
När man använder etniskt ursprung som förklaring till
exmepelvis bilbränder borde mna vara svaret skyldig.
Jag vet inte vilka som brände bilar i Backa men jag vet
hur den kulturella kartan ser ut.
Här finns människor från Chile vilka flydde landet 1973
då där genomfördes en fascistisk kupp understödd av
USA. Chile var av europeisk standard och med kultu-
rella storheter som Pablo Neruda och Victor Jara.
Här finns människor från Irak som har en långt längre
poetisk och filosofisk tradition än Sverige.
Här finns folk från Somalia som under århundrade bli-
vit indoktrinerade av arabisk och sedan europeisk kolo-
nialism. Här var en revolution 1970 som försökte att in-
föra ett nytt skriftspråk.
Här finns postjugoslaver som har flera kända kulturper-
sonligheter historikst än Sverige och har haft ett geogra-
fiskt läge i mitten av det kulturella Europa.
Här finns östeuropeer.
Här finns från Vietnam, Kina eller Afghanistan.

Var finns det gemensamma i denna kulturella mångfald?
Var finns den kulturella kod som säger att de tillsammans
skall bränna bilar, säga hora eller begå brott?

Är alla andra kulturer sämre än den svenska?
Vari den svenska kulturen finns det goda som gör oss
så mycket bättre? I den stora floran av proletärlitteratur
från 1900-talet?

Om man däremot använder klass som verktyg blir det gen
ast lättare. Alla som bränner bilar tillhör underklass?
Då kan man ställa frågan om varför och också hoppas på
att få relevanta svar.

2011-10-08
14:25:09

om all posei var som denna

“Romanska bågar
av Tomas Tranströmer

Inne i den väldiga romanska kykran trängdes turisterna i halvmörkret.

Valv gapande bakom valv och ingen överblick.

Några ljuslågor fladdrade.

En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen:

“Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig
valv efter valv oändligt.Du blir aldrig färdig, och det är som det
skall.”

Jag var blind av tårar

och föstes ut på den solsjudande piazzan

tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, herr Tanaka och Signora Sabatini

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt

2011-10-08
13:12:20

Prolog
Jag satt på ingången till Redbergsvägen 32 och skrev
bilnummer. Året var 1968. Jag skrev inte de bilnumm-
er som hade O eller OA som första bokstäver för de
var från Göteborg. Jag skrev bara hur många de bil-
arna var. Jag skrev S och A. Det var Värmland och
Stockholm. jag skrev inte P för det hade jag blivit in-
doktrinerad av min far att hata. P var Västergötland
och alla därifrån var P-bönder. Varje gång det inträf-
fa en negation när vi åkte med familjen skrev farsan:
jävla P-bonde!

Jag har ett P-nummer kvar i huvudet. P58091 vilket ju
mina födelsesiffror. 1973 övergick vi ju till dagens sys-
tem KUK 666.

Jag satt där och var tio år. Jag tänkte att år 2000, till
dit är det en evighet, är jag 42år. Vad gör jag då?Jag
kunde inte komma på något annat än att jag skulle va-
ra ruskigt gammal och att jag hade familj. Jag kunde
inte förnimma mer. Livet som 10-åring har inte tid med
framtiden. Det finns ju så mycket man måste förstå om
det som sker runtomkring.

Det var då. Nu är jag 53.2011-10-08
11:27:13

Den kåta apan
Muriquin är Latinamerikas största primat. En apa som
väger 15 kilo och där hanen har en enda funktion och
det är att befrukta honan. De står på tur att sätta på
honorna och det gäller att just deras spermier hittar
rätt. Muriquins hanar har därför blivit utrustade med
stora pungar för att få rejäla doser spermier att spru-
ta med.

Hanen skickar in stora bollar spermiebollar som inte
bara har till funktion att befrukta utan också att täppa
till för andra hanars spermier. Det innebär att när han-
en skall sätta på så pillar han bort den tilltäppande
spermiebollen och äter upp den innan han gör sitt jobb.

2011-10-07
15:32:30

Den snabbtänkte
Jag berättade för några ledare om en incident i
en skola där två svarta killar och en kines hade
kommit in och sagt "sieg heil". Det hade blivt
stor uppståndelse och vidräkningar. Jag tyckte
att det var en storm i ett vattenglas och kände
att man kunde ha viftat bort det utan större åt-
hävor. En av ledarnas reaktioner var dock intres-
sant. I stor affekt sa han:
-Tänk om det varit två svenska barn som sagt så!

Han tycktes ju missat hela poängen med att två
svarta barn skojheilar. Det ligger ju  i sakens
natur att inga andra än arier tycker att nazismen
är en hyvens ideologi om man inte är självmords-
benägen eller heter Jackie Arklöv.

2011-10-07
11:05:56

1X2
Pontus Enhörning blev tydligen dömd för barn sexbrott
i veckan. 8 månader fick han. På Flashback har detta
diskuterats under flera år.
Hjärnunderskottet är påtgaligt i dessa kommentarer.
Många driver ju tanken om att alla som begår brott
är blattar. De stänger av den eventuella tankerest
som finns varje gång en etnisk svensk visar sig ha
begått brott.
En annan taktik är att spåra ett annat etniskt förflutet
bland förövarnas förfäder för att på så sätt kunna be-
hålla bilden av den obefläckade svensken.
När det gäller Enhörning kom ett ljushuvud med ett in-
lägg angående hans etniska ursprung som skulle för-
klara allt:
-Är han inte jude?

2011-10-07
10:53:46

Det mänskliga
Igår hade vi träning som vanligt. Någon timma efter
att 7-åringarna var färdiga och jag hade börjat trän-
ingen med 96orna så kom en mamma förbi och frå-
gade efter sin son.
Han hade inte kommit hem. Hans bror hade somnat
och inte hört när det ringde på porttelefonen.
Så nu var den stora frågan: Var höll han hus?
Massor av människor blev involverade och många
bar på en misstanke om värsta scenario. Det var
mycket oro. Några kvinnor grät.
När jag cyklade hem från klubbhuset vid 22-tiden
cyklade jag förbi två tjejer som var ute och letade
och telefonen ringde. Jag hörde på en av tjejerna
att killen var hittat. Hela Backa kunde andas ut.
Den stora ångesten byttes mot den stora lättnaden.

2011-10-06
15:19:24

Odells polare
KD:s nye gamle påtänkte ledare Mats odell är med i
en pingstförsamling som har täta förbindelser med
Genesis vilket är en grupp kreationister som alltså
anser att Bibeln är per bokstav total sanning.
De påstår att jorden kom till för 6000 och sedan likt
en sändning från IKEA så fixade Gud ihop allt på
sex dagar. Inte konstigt att han behövde vila den
sjunde dagen. Frågan är vad i helvete han har gjort
sedan dess?

Gruppen anser sig vara i samma utsatta läge som
judar och oppositionella och jämför sin situation
med nazistkopplingar i tid och otid.
De anser att västvärlden är en diktatur som kväv-
er den enda sanningen, deras, att komma till tals.
De anser att ateister är skummisar utsända av
djävulen alternativt några som inte har någon
mening med livet.

Läs själv

2011-10-06
14:34:23

Jaha
..om man fuskar med sitt socialbidrag hamnar man
i fängelse, men om man ruinerar en bank belönas
man med enorma bonusar.

Slavoj Zizek

2011-10-05
14:26:46

Skatter skall finansiera överhetens överkonsumtion

I P1 idag intervjuas Nordeas chefsekonom och hon
säger där att bankerna i Europa vill ha samma ga-
rantier som de amerikanska bankerna fick av stat-
en när systemet där höll på att rasa samman.
I USA startades ju en gigantisk lånekarusell vars
vinnare var bankerna och deras styrande personer.
De hämtade ut löner i storleken 500 miljoner kron-
or och de statliga garantierna gick ut på att hål-
la dessa giriga krämare skadelösa.


I praktiken kan man säga att det arbetande folket
i USA fick betala för överhetens överkonsumtion.
Nu säger chefsekonomen på Nordea att europeiska ban-
ker väntar på samma lösning som man gav Lehmann i
USA vilket i princip var att uppmuntra bankrån.
F ö kan man ju fråga sig om en chefsekomom kan ha
ett bättre efternamn än Nordeas:hon heter Winsth.

 

2011-10-05
09:57:07

vanligt folk
För många år sedan skrev Åke Olsson en bok som
hette Moderna tider. Mer exakt kom boken ut 1987
och förutspådde det som senare bara vällde fram.
Det handlar om hur vanlig folk kommer till tals i
det offentliga samtalet.
I SVT Debatt är det särskilt tydligt. Där bjuder man
in etablerade personer som får avsatt tid och sedan
bjuder man in pöbel för att gapa och skrika.
Man verkar lägga vikt vid att bjuda in personer som
definitivt inte kan hålla sig innanför det offentliga sam-
talets regelverk, vilket ju också är den del av den dem-
okratiska agendan. Vilken revolutionär sammanslutning
som helst har ju dagordning, talarlista och ordning för
att kunna reda ut frågeställningar.
När det gäller underklass är det dock inte denna agenda
som gäller. Underklass skall vara underhållning. De skall
visa sig nakna i TV, supa i TV, knulla i TV och vara sådär
underbart dumma i huvudet så att alla kan skratta år dem.
Underklassen har blivit en offentlighetens djurpark.
Om detta skrev Åke Olsson 1987 då han såg tendensen att
underklass fick bara komma till tals som kommenterande
av något som hänt och aldrig i politiska frågor. Underklass-
are fick aldrig heller hela namnet utskrivet utan blev ett för-
namn eller ännu hellre ett smeknamn.
Jag slår på Åke Olsson som skrivit i Arbetaren och som för-
utom Moderan tider givit ut Route 66 och får leta länge inn-
an Google ger mig något att gå på. Det är märkligt hur myck-
et viktigt som sållas bort genom Google. Route 66 är en oum-
bärlig bok för alla som läst Vredens druvor av John Steinbeck.
Olsson reser i flyktingarnas fotspår 50 år senare. Det var en tid
då folk förlorade hus och hem och det inte fanns några arbeten.
Det kunde varit idag. Girigheten då och nu sände folk ut i armod.

2011-10-04
14:12:03

Bra skrivet
Pat Buchanan skriver om Irak och Afghanistan:
Bush sände en armé halvvägs runt jorden för att invadera och ockupera ett land som inte hotade oss, inte angrep oss och inte ville ha krig med oss – för att beröva det vapen som det inte hade. Det ytterst onödiga kriget

2011-10-04
07:42:51

Viktig information

2011-10-04
00:08:26

Klasskampen vaknar
Det mullrar i leden. Folk börjar bli varse om att
decennier av politik som enbart gynnat de redan
rika och detta genom att man flyttat samhällets
resurser från de fattiga.
Privatiseringarna har gett oss dyrare el, usel fast
telefoni, sämre transporter, segregerad vård och
skola och nu senast apoteksvaror på flykt undan
vetttig användning, ja allt detta har varit för att
man skulle föra över resurser från det allmänna
och till de flestas goda till de rika och de giriga.

Nu börjar det dock bli nog. Först Folkpartiet som
försökte bli socialliberala, sedan moderaterma
som blev sossar och nu KD som vill bli det stora
filantropiska partiet. Allt för att försöka att lappa
ihop de revor som decenniers rovdrift skapat.
I USA pratar alla presidentkandidater om att klass-
kamp inte behövs(just för att det börjar ta plats).
De pratar sig varma för den lilla människan och
att deras skattelättnader och senaste decenniers
bedrägerier inte var med mening.
Alla med makt har plötsligt blivit angelägna att vi
sa att de vill underklassen väl och KD gick längst
och menade att 98% av alla reformer har varit
till för att förbättre för underklassen.
Men folk börjar organisera sig. Det händer nu och
alla vet hur fort det går när upproret får vind i seg-
len.

2011-10-03
13:54:24

varför åkte Dominiqe dit?
IMFs  chef Dominique Strauss-Kanh åkte dit för att
ha otillåten sex på ett hotellrum med personal. I ett
första skede kan mna ju tycka att detta är åt helve-
te. Sedan om mna börjar se vad det är som sker dyk-
er frågor upp.
Strauss-kahn är mycket kritisk till Wall Streetmaffian
i media och i synnerhet i filmen Inside job. Då alla i
denna övre värld knullar med prostituerade och lär
sig hålla tyst om det så verkar det märkligt att Strauss-
Kahn skulle åka dit för det som alla andra gör.
Någon läcker till polisen.
Någon läcker till media.
Vem?

Scott Ritter som var vapeninspektör i Irak för FN och som
motsatte sig Bush krigspolitik råkade ut för samma sak då
han togs på bar gärning.

Vare sig Kahn eller Ritter är några moraliska föredömen. Ritt-
er har ju anklagats flera gånger och så sent som april i år.Det
är dock så att ingen i detta skikt åker dit om det inte finns kraft-
er som vill att de skall åka dit.

2011-10-03
13:23:59

Girighet
I slutet av 90-talet och framåt drev ett litet
kollektiv giriga bankirer i USA genom sina
företag och banker världen till konkursens
brant.
Det var en planerad politik som gav dem
enorma rikedomar och som när bubblan
sprack lät dem behålla alltihop.
De som fick betala var mindre bemedlade
låntagare som i många fall utsatts för rent
lurendrejeri. 100000-tals människor fick gå
från hus och bosätta sig i tält. Miljoner för-
lorade sina jobb.
Det var konsekvensen av en avreglerad fin-
ansmarknad. Det fanns ingen kontroll på att
det giriga finanskollektivet på Wall Street gjor-
de annat än att berika sig själva.


Filmen Inside Job handlar om detta. Den borde
visas i alla skolor för att avgifta alla barn och
få dem att inse att alla får inte ta del av frukt-
erna i en avreglerad stat där marknaden får sty-
ra utan kontrolll.

Det fascinerande och skrämmande är att några hundra
ansvariga för hela krisen som skapades av männen runt
Wall Street inte på något sätt har ställts till svars. De lur-
ade miljoner människor på deras sista pengar. De bar an-
svaret för katastrofen på Island. Om lagen hade fungerat
hade dessa män fått livstids fängelse med tanke på den
skada de åstadkommit.
Istället tas de tillbaka till toppen. Barack Obama har i prin-
cip plockat in alla dessa girigbukar i sin administration. Oba-
ma visade sig vara den marionett jag trodde. Ingen kan bli
president i USA utan att ha kapitalet och militären bakom
ryggen och Bibeln under röven.

Filmens lilla berättelse om Island är intressant. Island var
ett litet lyckorike där det i princip inte fanns någon arbets-
löshet och där den offentliga sektorn såg till att de flesta
fick sina behov tillfredställda. Så kom derivathandeln till
Island och man lånade ut pengar som inte fanns. Några
få lånade till en massiv konsumtion vilket till slut fick hela
samhället att rasa ihop som ett korthus när någon synade
korten.

2011-10-03
01:02:53

Platt skatt
Flera av de borgerliga bl a den nya centerbossen
Lööf anser att man skall införa platt skatt. Det inne-
bär i praktiken att alla skall betala samma summa
skatt oavsett inkomst.
Det är ett girighets unkna förslag.

Alltså, vilka är det som bor i de största husen eller
de bästa lägenheterna?
Vilka har de dyraste bilarna?
Vilka har flera hus eller lägenheter utomlands?
Vilka kan rekreera sig med båtar, dyra resor ell-
er gå på eviga golfrundor?
Vilka kan konstant gå på premiärer i underhållning?
Vilka besöker de dyrare restauranterna?
Vilka köper konst och kan unna sig annan dyr shopping?

Svaret är de som hårdast driver att de behöver ännu
mer pengar.
Vad skall de med dem till?

Man förvänas inte över att Lööf har Thatcher som idol.
Thatcher var ju vår tids största restauratör av klasssam-
hället.

2011-10-03
00:36:12

SÄPO riggat Odell?
Jan Guillou påstod en gång att SÄPO skapade
KPMLr. Deras politik var ju så uppenbart sön-
drande för den vänster som var bortom SAP
att det vr iögonfallande. De hittade klassfien-
der överallt och deras största fiender var trot-
skister, maoister och valfri vänster. De var emot
alla enhetsfronter och de var emot fackliga upp-
drag eller andra folkrörelseuppdrag.

Idag kan man undra om SÄPO vill krossa KD.
Senaste tidens uppror mot honom är ju rena
löjan. Mats Odell som partiledare ett dåligt
skämt.

KD är å andra sidan idag vad Folkpartiet var
innan Westerberg tog över. Ett parti där kän-
disar snabbt kan ta sig fram till toppen och
prata om allt mellan himmel och jord utan
då om solidaritet och rättvisa. Ett parti utan
mening eller mål. Det behövs bara ett borg-
erligt parti. De fyra etablerade pratar ju ba-
ra om varandra i samma frågor. I vad är de
oense?

Var jag konspiratoriskt lagd skulle jag säga
att de fyra borgerliga partierna bara finns
för dölja den större diskussionen om vad vi
behöver göra för att få ett mer rättvist och
solidariskt samhälle.

2011-10-03
00:11:28

rasism och monokultur
På TV ser jag en lallande fåne som sitter i röd
särk med en strut på huvudet. Bredvid sitter
det flera andra fånar med vita särkar också
de med strutar på huvudet.
De tillhör Ku Kux Klan.

De anser att andra än vita har lägre IQ än de.
Allvarligt. Vuxna med pyjamas och strutar på
huvudet.


Vi har nassar som springer i löjliga uniformer
och nationalister som springer i knästrumpor
med tofsar och också de anser att andra än
de har lägre IQ och att deras kultur är bättre
än andras.
Vi som drar in granar i huset, äter rutten fisk
och fyller oss med sprit för att våga spöa upp
andra eller säga vår mening är självklart en
högre stående kultur med enorm IQ.

2011-10-02
13:47:23

Ett gott öl
I torsdags drack jag ett isländskt öl som hette
Sveriks. Det var mycket gott. Island har ju inte
så lång tradition av öl. Fram till 1989 var all öl
över lättölen förbjuden. Däremot var sprit tillåt-
et. Det innebär att islänningar var vana vid att
dricka häxbrygden lättöl+sprit.
Man kan ju undra över denna tanke. Det är ju
som att förbjuda cannabis och tillåta heroin.
Reijkavik var ju också tillsammans med Tirana
de enda städer i Europa som inte tillät hundar i
staden.

2011-10-01
09:39:09

Eric Blair
Han föddes som Eric Blair och dog som Georg Orwell.
Han skrev Djurfarmen och 1984. Det var dessa två
rasande berättelser som gjorde Orwell till ikon.
Det var Orwell som rev hål i mitt eget medvetande.
Hur kunde den totala repressionen vara ett uttryck
för det goda samhället?
1984 var ju en förlängning på Sovjet,Kina eller Alban-
ien. Övervakning och korrigering av oliktänkande var
ju de kommunistiska staternas vardag.
För mig fick också Orwells reportage från Spanska in-
bördeskriget att se hur historien användes av både
fascister och stalinister för egna syften. De trampade
på tusentals lik vars tankar om ett bättre samhälle
fick ett brutalt slut. Det måste varit ett bittert slut
att bli skjuten av sina egna för att man anklagades
för att vara anarkist eller trotskist.
I Nere för räning i London och Paris och Vägen till Wi-
gan pier  skriver Orwell om klasssamhället och vi-
sar på sprickor i det moderna samhället och  vad
klasssamhället gör med oss människor.
Men det är Animal farm som är den stora berättelsen.
Denna korta fabel ställer de största frågorna. Alltså,
vad händer efter revolutionen? Hur skall göra för att
revolten inte skall bli till ett nytt förtryck?
All animals are equal but some animals are more equal
than others
är den centrala sentensen.


I Sovjet blev partiet den nya förtryckaren. Vi fick Gu-
lag och ingen kan ju säga att detta blev ett bra sam-
hälle. Ett förtryck avlöste ett annat.
I Afrika utvecklades diktaturer ut befrielserörelserna.
Mugabe gick från uppbuden hjälte och visionär till en
diktator som till varje pris försvarar sin egen position.
Orwell tycks säga att vi nog borde veta vad vi skall
göra bortom befrielsen. Hur skall vi få de ledande ak-
törerna att träda tillbaka efter befrielsen och skapa en
möjlighet för folket att styra?
Frågor som ännu inte har några svar.
En samtida författare B Traven skrev ju om uppror i
Mexico och han är inte överens med Orwell. I sina
böcker som går under namnet Djungelserien låter
Traven sina revoltörer att koncentrera sig på uppror-
et. Om de skall diskutera hur de skall ha det efter
upproret kommer detta att slås sönder i en ändlös
diskussion där man inte kommer att komma överens.

2011-10-01
09:10:15

Vår i väst
Under året har väst hyllat upproren och protesterna
i Nordafrika och Mellanöstern. Folk har ockuperat
torg för att visa på de samhälleliga orättvisorna.
Detta har varit första nyheter i nästan all västlig
media.
När liknande protester dyker upp i Spanien eller som
nu på Wall Street då tystnar media.

2011-10-01
01:26:39

Fear itself
Jag ser The Veteran och länge är det en riktigt
bra film. Det handlar om en ung engelsk man
som knäckts av kriget i Afghanistan och komm-
er hem  och söker sig tillbaka i tillvaron. I för-
orten pågår också ett krig. Gängledaren citerar
Bush "är du inte med oss är du emot oss".
Sedan följer en lång rad händelser som tyvärr
gör det grundläggande temat  grumligt. Det blir
för mycket konspiration.


Den påminner om Queen and country av Martin
Stellman med Denzel Washington i huvudrollen.
Här kommer en man tillbaka från Falklandskriget,
Thatchers meningslösa krig för att ena nationen
och komma bort från de nästan övermäktiga klass-
striderna. Han är hjälte men svart och underklass
och väl tillbaka får han smaka på klasssamhällets
frukter.


I The  Veteran görs en koppling mellan förortens
organisering och den moderna imperialismen. USA
är i behov av rädsla. Om människor känner fruktan
skiter de i demokrati, yttrandefrihet och kan skräm-
mas till att jaga sina grannar istället för att ta kamp
mot makten och problemets kärna.
Vem vet vad underättelsetjänster sysslar med. Alla
vet att CIA skapade bin Laden. Alla vet att USA un-
der tio år stödde Irak i kriget mot Iran. Alla vet att
det inte fanns några massförstörelsevapen.
Alla borde veta att krigen i Irak och Afghanistan fyll-
er samma funktion som andra krig.
USA skulle falla sönder samma dag som de blev utan
en yttre fiende.

En bra skiva från 1974 på temat. Fear heter den.
John Cale gjorde den.