leifsjoqvist

2013-05-30
12:33:36

Biologisk krigsföring
När Cortes med sina conquistadorer krossade aztekerna
var ju det i första hand frukten av att de spred bakterier
som orsakade massdöd bland indianer.
Den stora frågan är ju om detta skedde medvetet. Under
århundraden innan Cortes anländer till Mexico hade ju
Europa plågats av digerdöden. Det fanns en kunskap om
hur pest och epidemier spreds.
1763 använde de brittiska kolonialisatörerna spridning av
smittkoppor som en metod att ta död på indianer. I ett brev
skriver general Amherst samma år: Skulle man inte kunna
sprida smittkoppor bland indianstammarna?
I Fort Pitt i Pennsylvania utbröt en epidemi i smittkoppor.
Man bjöd in indiander och med sig fick de två filtar och en
halsduk infekterade med smittkoppsvirus.Det tog inte lång
tid innan epidemin bröt ut bland indianerna.

2013-05-30
12:17:20

Det pratas om kärlek
Aftonbladet har en stor serie om hur mycket vi ligger
med varandra. Det handlar alltså inte om kärlek utan
om hur många vi kör in kuken i eller alternativ tar emot
samma kuk(inkluderar även hbtq-sex).
Ja, det är väl allt mer det handlar om. Kärlek kräver en
solidaritet i tanke, kärleken till nästan, som idag åtmin-
stone bland dem som räknas kan ses som en raritet.
Det är ingen utveckling i detta. Kärleken till sig själv
utmynnar i en stor ormgrop med onanister.
I Gamla Testamentet finns berättelsen om Babels torn.
Byggandet av Babels torn blir en berättelse om folk som
tänker på sig själva och skiter i andra. Egoismen slutar
i att alla pratar ett eget språk och ingen kan förstå den
andre.

2013-05-29
15:28:51

Känd från TV
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/lugnet-råder-i-backa-2367279
 
Nästa uppdrag blir nog Mission impossile 5.

2013-05-29
14:09:05

sockerberoende
I augusti förra kom jag till vägs ände med att inget
göra åt de symtom jag bar. Jag cyklade hem till min
mor och tog ett blodsockerprov.Värdena skall vara
runt 4 på morgonen och runt 6 på kvällen. Jag hade
25,3.
Så jag for till läkaren och fick min dom. Diabetes 2.
Sedan dess har jag slutat äta socker. Det har gått
över förväntan. Jag har fått ner mina värden till nor-
mala. Jag äter tre tabletter om dagen.
Jag får tänka mig för innan jag köper mat men det
är inte längre något problem.
Jag har gått ner 15 kilo och det nästan enbart på att
jag slutat äta godis och sött.
Dock, som i natt, drömmer jag om att äta sött. Inatt
svalde jag tre danska wienerbröd och det var så verk-
ligt att jag hade sylt- och glasyrsmak i munnen när
jag vaknade.

2013-05-29
13:19:00

Stoicismen
Stoikerna såg världen med ett upphöjt lugn. De var
i stort pessimister. Det fanns dock en förnöjsamhet
i denna pessimism som jag själv har tagit till mig med
åren.
När jag för dryga tre år sedan valde att sluta mitt förra
arbete hamnade jag i en kris. Kris i den meningen att
det liv jag levt under 20 år förändrades. Jag gjorde mitt
första och troligen enda besök på arbetsförmedlingen.
Det var deprimernade. Efter några veckor började jag
ställa in mig på ett liv som uteliggare. Ganska snart insåg
jag att det skulle inte vara så illa. Denna insikt i pessimis-
mens utkant gjorde att allting vände. Så löste sig allt som
det hitintills gjort i mitt 54-åriga liv. Jag fixade några proj-
ekt och sedan har det flutit på.
Jag har inget sexliv mer än med mig själv. Jag har kommit
till en punkt där jag tror mig veta att det kommer att förbli
så tills jag dör. Det har skapat ett lugn. Jag tänker inte på
det. Jag trivs med mig själv och ingen ångest av den typ
som existerar i pubertet och följande unga år kommer öv-
er mig.
Stoikerna skissade alltså upp pessimistiska scenarior som
de sedan hamnade i fas med. Hindren revs och de kunde
leva goda liv med de förutsättningar som fanns.

2013-05-29
13:06:08

Funderingar
Det är olagligt att ladda ner film. Jag såg den senaste av
Die Hardfilmerna igår och tycker man borde vända på per-
spektivet. Det borde vara olagligt att göra så usla filmer.
 
En man från Fjällbacka ringer i till Ring P1. Han är från
Fjällbacka. han tycker att Sverige skall gå ur EU. Han
tycker Sverige skall stänga gränserna. Orsaken:det stjäls
utombordare i Fjällbacka.
 
Jari Söyrinki skriver i dagens Aftonbladet något av det bästa
som under senare tid skrivits om vad som sker i förorterna.Läs!
 
KDs Bucht anser att det inte är att betrakta som fattigdom att tjäna
11000 i månaden. Själv tjänar hon 57000 i månaden.
 
Jag läser om vad som har hänt i Backa under de senaste åtta åren.
Det är fascinerande att ingenstans hittar jag något om fotbollen.Det
står om fritisdsgårdar och kulturprojekt men fotbollen är borta. I en
stadsdel med 23000 invånare där fotbollen har 500 aktiva medlem-
mar och med en grupp kring varje medlem så är ju just fotbollen cen-
tral. Journalister och forskare älskar att älta det negativa och de drar
otroliga slutsatser om kriminella gäng här i Backa. Det mesta är bara
snömos.
 
 
 
 

2013-05-28
23:23:04

Vad vill EU med Syrien
EU tillåter nu vapenförsälning till de som vill störta
Assad i Syrien. Det kan tyckas vara ett gott beslut
men frågan är vad konskevensen blir. Oppositionen
i Syrien är minst sagt splittrad. Ett stöd till en massa
olika grupper permanentar snarare konflikten och gör
Syrien till en stat i sönderfall med en uppdelning i olika
delar och en konstant konflikt.
Om man säljer vapen till oppositionen kommer Ryssland
att öka flödet till Assad. Det höjer bara insatserna och ger
ingen lösning. Ännu fler civila kommer att dö.
När Jugoslavien började spricka var EU snabbt där och er-
kände Kroatien och Slovenien. Orsaken var att fr a allt
Tyskland ville flytta fram sina positioner. Konsekvensen
blev massor av krig mellan en rad olika grupper. EU och
Tysklands agerande hällde bensin på lågan.
Frågan är om de har en agenda när det gäller Syrien?Ell-
er är de bara blinda? Det första alternativet är det troliga.
I ett splittrat Syrien kan EU och de stora europeiska länd-
erna skaffa sig bundsförvanter för framtiden i en av jord-
ens viktigaste strategiska områden.
De stora förlorarna är civilbefolkning som döms till ett krig
som inte kommer att ha en bortre gräns.

2013-05-28
21:12:36

Borgerlig skarpsinnighet
Maria Abrahamsson hävdar att ett reportage och debatt
i Agenda gör att kravallerna i förorten eldas på. Hon har
helt rätt. Min erfarenhet från förorten är just den att förorts-
ungdomar börjar dagen med att lyssna på P1-morgon och
triggas av det och går ut och eldar bilar, de fortsätter sedan
med Studio Ett som gör dem tokiga och avslutar med att
kolla Agenda och då blir det kravaller. Självklart så har inte
socio-ekonomiska orsaker någon som helst betydelse.
Jag blir konfunderad över hur borgerligheten målar upp lan-
det som i händerna på kriminellea nätverk. Dessa består av
sluga män som har en plan vilken säger att de skall ta över
landet. Så läser jag om två av dessa herrar i ett kriminellt
nätverk som beställt pizza i Kortedala. Pizzan försenas. De
misshandlar pizzabagaren och de åker fast.

2013-05-27
11:46:17

Våld och våld
Det våld som utövades igår på och utanför Friends arena efter
cupfinalen var svårt att förklara för etnicitetsfascisterna.Fotbolls-
huliganism är ju till största delen en angelägenhet för vita män.
Det är etniska svenskar från  alla klasser som sluter sig samman 
och vars enda mål är att slåss.
Firman boys gillar att slåss och har kopplingar till andra vita vålds-
dyrkare som Hells Angels.  De stora klubbarnas supportrar som
har våldet som ledstjärna är ju i huvudsak vita och inte sällan har
de kopplingar till kriminella nätverk eller politisk fascism.
Det har inget med det våld som finns i förorten idag. Det är helt
olika orsakssammanhang. Det vita våldet emanerar ut fascistiska
och anarkokapitalistiska ideer där våld och styrka står i centrum.
Förortens våld emanerar ur frustration över utanförskap och stor
arbetslöshet.
Dock bör man vara klar över att man aldrig kan stödja kriminella
handlingar. Det är skillnad på förståelse och acceptans. Kriminella
handlingar skall alltid bekämpas. De som stöder kriminella handling-
ar skall också bekämpas.
Kriminalitet är att osolidariskt ställa sig utanför eller över och att ta
sig rätten skada andra människor.
Den kriminella skall inte ha support , men samma dag som han be-
stämmer sig för att försöka lämna det destruktiva skall man ge så
mycket stöd som det möjligen går.
 

2013-05-26
23:35:54

Moderat förortsstrategi
Moderaterna slår ifrån sig angående kravallerna i förorterna.
-Det är föräldrarrna fel!
-Det är blattarnas fel!(I den norrländska glesbygden där man också har utanförskap 
 bränns inga bilar).
Reinfeldt säger att man ingenting alls skall göra(förutom skicka kravallpolis)utan
nu skall förortens invånare själva lösa problemet.
Jag blir mycket undrande över moderaten Joar Horn som i Aftonbladet
har den radikala lösningen att dra in bidragen till föreningen Megafon
vilken arbetar med att få invånarna i bl a Husby att organsiera sig och
politiskt verka för att bättra villkoren för folket där. Hur tänker han?
Skulle man inte istället dra in moderaternas alla bidrag och lägga des-
sa till att rusta upp förorten. Det skulle ju göra skillnad då moderaterna
cashar in åtskilliga miljoner i statsbidrag. Det skulle ju också straffa de
skyldiga till att förorten rustas ned och skapar kravaller som de i Husby.
Är Horn en karriärist som likt många andra moderater vill klättra lite på
de som redan ligger eller är det en medveten moderat strategi att pröva
hur långt man kan gå i sin propaganda(se bilden på Hron. En mer utstu-
derad överklasstönt har sällan fångats på bild)?
 
Denna bok borde förortens barn ha som
obligatorisk läsning

2013-05-26
11:45:00

Klass
Vänstern har problem med ideologi , innehåll och begrepp. Det
är inte tydligt att idag prata om arbetarklass. 1800-talets verklig-
het är inte dagens. Då handlade det om industriarbetare. Då hand-
lade det om att industriarbetare skulle ta över produktionen och
skapa det socialistiska samhället genom att göra produktionen
till ett allmänt projekt.
Idag arbetar allt färre i den direkta produktionen och de flesta som
gör det har högre löner än många traditionella medelklassyrken.En
arbetare idag är en som är med i Kommunal eller Handels mer än
en som är med i Metall.
Vi har en stor grupp människor som också hamnar utanför. De är
Fas3 eller förtidspensionerade eller långtidssjuka eller bara utför-
säkrade. De är i mycket det Marx skulle kallat ett trasproletariat.
I Marx skrifter var detta trasproletariat ett hot mot arbetarklassen
då de i sin okunnighet eller missbruk(det handlade i huvudsak om
alkoholmissbrukare och människor med olika funktionshinder på
den tiden)med enkelhet valde bort sin klasstillhörighet för en flas-
ka brännvin.
Men idag. Vi har stora massor  som står utanför. Det är grupperna
nämnda ovanför och till det har vi arbetslösa, papperslösa och inte
minst en stor grupp unga i utanförskap.
I en stor engelsk studie delar man upp samhället i sju klasser där-
den lägsta kallas prekariatet. Där pratar man som Bourdieu inte ba-
ra ekonomiska klasser utan också om sociala och kulturella. Vi bor-
de ta lärdom. Se över hur klassssamhället ser ut för att kunna for-
ma en kamp som för samhället vidare.
Idag styrs vi av sidospår som maktordning och enfrågeengagemang.
Det är farligt för där kan subgrupper ställas mot varandra och det är
bara till gagn för det bestående.
Hursomhelst borde vi inte använda begreppet underklass. Det är i sig
stigmatiserande och vem skulle väl vilja inordnas i begreppet?

2013-05-26
10:57:44

Vardagssolidaritet
Jag lyssnar på Konflikt i P1 om migration i Europa. Det handlar
om de miljontals människor från Tredje Världen som lånar dep-
onerar pengar för att få komma till Europa för att få arbete. De
flesta av dessa miljoner hamnar i vakuum där de utnyttjas och
där de hamnar i ett omöjligt läge. De får inte in pengar för att
kunna återvända utan måste leva i skuggan och ta vilken skit
som än dyker upp. Det är en skam för ett civiliserat samhälle
att man blundar för detta. Det finns människor som utnyttjar des-
sa människor så skamfullt att de borde fängslas, men så finns
det männiksor som Ove och Anita i Särna som tar sig an lur-
ade bärplockare. De pratar med dem och de hjälper dem med
en massa småjobb. Deras humanism skapar hopp åt de som
förlorat det.
Jag tänker på min fars hembygd. Där hjälpte man nästan alltid
någon i nöd. Traktens alkis var allas uppdrag att hjälpa. Men det
var också klassbundet. Det var de med små gårdar som var mest
hjälpsamma. De med större ägor hade annat att göra än att hjäl-
pa folk.

2013-05-25
17:47:00

Husby
Medias roll i Husby är skrämmande. Dels betalar Aftonbladet
och Expressen för att unga skall elda upp en bil. Detta känner
jag igen från Backa när upploppen var här för två år sedan.
Dels går journalisterna runt med livvakter!
Vad är det för verklighetsbild!
I områden som Husby eller Backa Röd lever vi i en vardag
där barn leker på gården och vi sitter ute på kvällarna och
och grillar och pratar och umgås. I den miljön skall alltså
journalister komma inklampande med livvvakter.
Media är de som rapporterat bilder som vi alla tar in. Jag har
länge känt att rapporteringen från förorter världen över är våld-
samt överdriven och det blir ju bekräftat när man ser att de dels
betalar för att unga skall vandalisera och dels när de narcissist-
iska idioterna springer med livvakter.
Till det skall läggas en polis som är lika eskapistisk. De tror att
att alla i förorten är langare alternativt jihadister. Polisens verk-
samhet var mycket värre än jag trodde. Jag har pratat med
många unga i Backa och var och varannan har varit utsatt för
trakasserier. Det är samma bild som man får från andra förort-
er.
Det samlar ihop sig. Vem kan vara förvånad över att bilar brinner?
Nu börjar också stormtrupperna organisera sig. Högerpojkar samlar
ihop sig i garden för de skall visa förorten var skåpet skall stå.De eld-
as på av bl a Avpixlat  där nu overallen har fallit av brunskjortan.
Vi har bara sett början.

2013-05-25
01:25:00

GT och privatbilismen
Det är ingen slump att det är GT som bedriver Pravda-
kampanjer mot trängselskatten. Av tradition är Göteborg
en stad med en ingift överklass. Den positiva göteborgs-
andan kan också skrivas som rövarfamiljernas paradis.
Familjen Hjörne som äger GP och som har intressen i
flera medier har ju i alla år varit lierad även med bods-
band med Volvo.
När GT bedriver sin kampanj och pratar om demokrati
har jag svårt att hålla mig för skratt. Volvo är ju inga vän-
ner över att privatbilismen får inskränkningar.
GT vill ha mera bil och mindre kollektivtrafik eller cyklist-
er. Där är deras intressen med Volvo totalt.
Om nu GT var intresserad av demokrati skulle de ju kunna
kampanja för att vi skall få bättre skolor, mindre arbetslös-
het och mindre klassklyftor.
Vän av ordning skulle ju säga att fem stora företag idag gick
ut och sa att om det blir ett nej till trängselskatt skulle det ska-
da regionens tillväxt och konkurrenskraft.
 
 

2013-05-25
00:56:32

Historielösa rasister
I bakvattnet av bråken i Stockholms och nu också Örebros
förorter trummar Sverigedemokraterna ut sitt rasistiska bud-
skap oförblommerat. Nu är den etniska orsaken hela orsaken
till att det brinner bilar.
För den som läst Mats Adolfssons bok Bondeuppror och gatu-
strider 1719-1932 så är våra förortsoroligheter inga nya inslag
i landet Sverige. För den som använder etniska glasögon mås-
te läsning av Adolfssons bok vara en chock. För dem klasskamps-
glasögon bekräftas att det är klassperspektivet som är det avgör-
ande.
Läs och angrip rasisterna i deras propaganda.

2013-05-24
13:48:34

Vad menar han?
Jimmi Åkesson gjorde platt figur i rikksadgens utfrågning igår.
Han försökte sig på en Palmeretorik som var så banal att jag
rodnade. Han räknade upp en massa stasdelar som han men-
ade har förstörts av det mångkulturella samhället. Temat var
tydligt:allt är blattarnas fel. Det tragiska är ju att det finns gan-
ska många som inte tycker att Åkesson är en platt retoriker ut-
an en sanningsägare.
Men vad i hela friden hade Majorna att göra i sammanhang med
alla storstädernas förorter? Kan det vara att det finns en överrep-
resentation av ensamstående kvinnor där?
SD:s hat mot invandrare är ju tätt följt av deras förakt mot kvinnor.

2013-05-24
13:39:00

Klass
Jag hittade Sven Anderssons memoarer i en låda. Andersson var med i den
inre kretsen inom socialdemokratin och var utrikesminister från -57 till -73.
Andersson var som många andra i den inre kärnan från arbetarklassen. De
visste vad de kom ifrån och vart de ville. Deras engagemang gällde mer än
dem själva. När de byggde folkhemmet gjorde de det med en inre känsla om
sakernas tillstånd.
Dagens sossar i den inre kärnan är födda in i politiken eller kommer från hög-
re klasser. De har kanske sett en arbetare på vykort men inte mycket mer.Det
blir då följdriktigt att de viktigaste frågorna för dem blir de som gynner dem själ-
va och deras klasstillhörighet.
Andersson, Sträng och de andra var antikommunister men deras mål var inte
så långt borta från kommunismen, i vilket fall när de gällde att lyfta arbetarklas-
sen. De hade en helt annan syn på mål och medel. De var inte emot kommuni-
smen för att de var rädda för att förlora något själva. Demokratin, som de många
gånger varit med att kämpa för att få ,ville de inte släppa iväg till en annan form
av diktatur.
 

2013-05-24
13:25:15

Försiktighet
Man skall vara försiktig med att hålla på och bolla med etnicitet.
Det etniska är ju bara en omskrivning för ras. Om man vill förkla-
ra sakernas tillstånd med etniskt ursprung fortsätter man i sam-
ma tradition som en gång rasbilogiska institutet.

2013-05-24
13:09:00

Koder
I USA kunde man på 50-talet öppet prata om neger hit och neger dit.
De svarta kunde göras till allt onts moder. Under 60-talet växer sig med-
borgarrörelsen stark och tränger tillbaka den öppna rasismen. Men det
finns under samma tid en stark konservativ rörelse som organiserar sig
och som sedan skördar frukten med Nixon, Reagan till dagens ärkekon-
servativa med Teapartyrörelsen som tydligaste tecknet.
Vad man fr a under Goldwaterkampanjen och sedan fullföljts i kampanj-
erna med Nixon,Reagan och Bush och inte minst Cain/Palin var att om
man pratade om kriminalitet, getton, bidrag och matkuponger blev det
en automatisk koppling i dessa led till svarta. Man behövde inte säga
att det var negrernas fel. Det var redan inbokat i budskapet.
På liknande sätt kan vi se hur rasismen finns i bl a Sverige. Säg ordet
"gruppvåldtäkt" och få kommer få en annan association är invandrare.
När vi pratar om kvinnomisshandel, våldtäkt och kvinnormord är det ju
i första hand män som gör det, men den första associationen blir för
många invandrare.
Åkesson skyller bränderna i förorterna på invandrare. Han behöver inga
koder. Mer problematiskt blir det andra partier säger att det är ett integra-
tionsproblem eller att några få kriminella är roten till allt ont. Man tar bort
klassaspekten och vad blir då kvar:invandraren.
Bara en riktad klasskamp kan lösa problemen. Vi behöver bättre skolor,
bättre vård, mer arbete och en utveckling av demokratin. Det är en fakt-
isk motsättning att överklass och övre medelklass i stort skall vara de som
får skattelättnader när samhället i övrigt är byggt så att den som har skall
ha mer.
Den viktigaste frågan är skolan. Med friskolereformen har vi fått en uppdelad
skola. De rikas barn får gå i reservat med goda skolor, goda förutsättningar
och med stora resurser och på andra sidan klumpar vi ihop alla barn med
fattiga föräldrar, barn med funktionshinder och så slänger man in barn som
inte kan språket i dessa klasser. Klasssamhället konstitueras i grundskolan.
 

2013-05-22
23:06:49

Enkelt
Zambia är en stor kopparproducent. Det exporteras enorma
mängder varje år. Det är utländska företag som utvinner kopp-
arn. Det schweiziska transnationella företaget Glencore vars
omsättning är 20 gånger större än hela Zambias BNP gör en-
orma vinster.
Gången är följande. Glencores dotterföretag säljer billigt till ett
annat dotterföretag vilka är stationerade i ett skatteparadis. Det-
ta dotterföretag säljer mångdubblet dyrare vidare. Den stora vin-
sten ungår beskattning. Glencore gör enorma vinster och de sto-
ra förlorarna är Zambias befolkning som inte får pengar för sin
koppar och dessutom får de gigantiska miljöproblem på halsen
då Glencore hotar stänga produktionen om ens minimala miljö-
hänsyn tas.

2013-05-22
09:54:00

Motbilder
I Den amerikanska högern av Martin Gelin får man en helt annan
bild av 60-talet än den gängse. Med Barry Goldwater uppstod en
mer populistisk höger som var minst lika stark,ja starkare, än den
vänstervåg som fångades i historien. Där las grunden för det som
komma skulle med Nixon, Reagan och Teaparty-rörelsen.
Jag tänker på mitt eget 60-talet som ung grabb. Jag såg inte myck-
et av vänstervågen. Jag fanns inte i rätt miljö och var för ung. Där
jag växte upp var det ett sosseland. Det som ibland stack ut var
Demokratisk allians som var en avstickare till populismen i USA
som det pratades mer om än SKP och KFML.
De delade ut märken där det stod "Stoppa vänsterextremismen"
och som inte ett litet antal bar. Där fanns knuttegäng som Lucifers
Bunch som var för USA och Vietnamkriget. Bland oss unga hörde
jag aldrig någon yttra något som kunde liknas vid vänster. I ett in-
formellt klassval i 8:an fick Nordiska Rikspartiet hälften av rösterna.
Detta i en bastant arbetarstadsdel.

2013-05-22
09:41:00

De tomma orden
Borgerligheten står handfallen inför vad som sker i Husby.
Lösningen på sociala problem ser likadan ut i väst. När det
är oroligt i USA, Frankrike eller England så finns ett tydligt
mönster i hur man attackerar detta.
Först säger man att orsaken till upploppen är att det finns
kriminella element som styr upploppen. De har en agenda
som går ut på att skapa oro för att rekrytera till sina krimin-
ella gäng. Dessa yrkeskriminella drar till sig en svans som
utför ologaliga handlingar.
Svaret på denna stora utmaningen mot det bestånde är som
alltid militärliknande polis.
Inget nytt under solen. Så har staten och borgerligheten ager-
at sedan urminnes tider.
När upploppen var i Backa användes samma modell att attack-
era problemet. Polisen sa, och fick stå oemotsagd, att det fanns
en organiserad liga på 20-30 personer som följdes av en svans
på ett hundratal.
Det måste vara historiens sämsta organisation. Det räckte att
stänga samlingsplatserna först vid Videobutiken på torget och
sedan vändplatsen på Blendas gata för att upplösa samlingar-
na.
Det har aldrig funnits en organiserad kriminalitet i Backa. Det är
en grupp unga män som är uppväxta på samma plats som kän-
ner varandra väl. Några är kriminella, några har varit det, men
att tillskriva dem förmågan att organisera nätverk är minst sagt
att ta i.
Man kan fråga sig hur utvecklade de kriminella nätverken är. I
perioder driver media stora kampanjer om att de är på väg att
ta över allt, men sedan verkar det som om de kriminella nätver-
ken sover för det blir alldeles tyst om dem.
Polisen verkar vara fylld av amerikanska erfarenheter från amer-
ikanska förhållanden. De ser ligor i varje hörn. I USA är det ju big
business att vara knarkpolis då man får betalt för hur många grip-
anden man gör. Där är polisarbetet ett ackordsarbete. Så är det
ännu så länge inte i Sverige men varför hämta lärdom där?
I Backa kunde man också se tydligt skillnad på den lokala polisen,
som togs ut tjänt under kravallerna, och insatsstyrkorna. De senare
hade inte mer i huvudet än att slå ner. Flera var så nervösa att de
stod och skakade vid Selma Lagerlöfs torg. Vad rädda poliser gör
med unga provocerande män är inte svårt att räkna ut.
Media och de politiker som uttalar sig där vill gärna måla ut bilden
av hårdföra och halvt psykotiska invandrare som vill störta samhället.
Inte med de orden men i undertexterna ser man. Varför skickas inte-
grationsministern till Husby? Är kravallerna en integrationsfråga?
Är de unga männen så hårdhudade? Icke. När man lär känna dessa
unga män och kommer in under skinnet ser man rädda unga män som
inte vet hur de skall få en plats. De har inte lyckats i skolan, de har
svårt att få ett jobb och hur skall de bygga identitet? Om man inte kan
bli älskad strävar man efter att bli respekterad, fruktad eller hatad.
Det finns sätt att komma undan kravaller. Man måste skapa hela sam-
hällen. Man kan inte ha stora klassskillnader där man ger mer i RUT-
och ROT-avdrag till människor som redan har än man ger för att rusta
upp från botten. Man kan inte samla människor i boenden där alla är
lika utsatta eller lika priviligerade. Man måste sträva efter att alla får
ett sammanhang att verka i. Utan sammanhang får vi utanförskap och
med utanförskap skapas grogrund för kriminalitet, drogmissbruk,prost-
itution och kravaller.
 

2013-05-21
11:39:52

Arbete
– Vi tillskriver ofta arbetsplatsen en rationalitet som den inte har. Det stämmer att många, ofta de sämst betalda, hårdbevakas och upplever intensifiering av arbetslivet. Men det är inte en verklighet som drabbar alla. Vad vi ser är också hur det blir viktigare att se ut som att man är produktiv och energisk än att verkligen vara det.
 
Roland Paulsen har skrivit ett arbete om arbete. En av hans slutsatser
är att massor av tid i både offentlig och privat tjänst är onödigt och in-
effektivt alternativt upplevs ondöigt och ineffektivt.
Det handlar också om makt. Ju mer meningslöst ett arbete är ju mer
kontroll behövs. En vän som arbetar på Arbetsförmedlingen berättar
att hälften av allt arbete handlar om att fylla i rätt blanketter och att
varje grupp har två kontrollanter för att dessa blanketter skall fyllas
i på rätt sätt.
Jag har själv arbetat inom omsorg där det fanns så mycket dötid att
man höll på att dö sotdöden. För att klara sig hade nästan alla en vid
sidan om verksamhet för att klara av att leva i tråkigheten.
Man räknar med att varje anställd i genomsnitt stjäl för 10000kr i Sver-
ige. Man kan fråga sig varför? bara den som inte känner sig delaktig
eller som känner sig utanför stjäl.
Det är också här den stora frågan om frihet kommer in. Liberaler ylar
ofta om frihet hit och dit. När det kommer till företag och arbete är de
dock synnerligen angelägna om kontroll, makt och ett närmast diktator-
iskt styre.

2013-05-20
13:33:59

Upplopp i Husby
Igår var det upplopp I Husby förort i Stockholm. Rapporterna
därifrån är nästan som en kopia på vad som hände här i Backa
för två år sedan.
Den utlösande faktorn sägs vara en dödsskjutning av en 68-årig
man och att invånare i Husby upprörs över hur polisen arbetar.
Det nämns också trakasserier från samma polis.
I Backa utlöstes första kravalllen av att man avvisade en ung man
från torget till Angeredsbron därifrån han fick gå och när han var
nästan framme körde man dit honom en gång till.
Andra gången var det en polisjakt på mopedist som slutade med
att en grabb körde in i en lyktstolpe.
Om man studerar upplopp i Europa är polisaktioner nästan alltid
den utlösande faktorn. I Clichy sous bois var det en jakt på två
12-åringar som slutade med att de två pojkarna sökte skydd vid
en eltransformator där de brändes till döds.
När kravallpolis lämnade Backa och lokalpolis fick gå in lugnade
det ner sig. I Backa startade många av de unga män och pojkar
som var med vid bilbränderna ett fotbollslag och de fick lokal med
Hisingsbacka FC. Sedan två år har det varit lugnt. Skapandet och
skötseln av det egna laget är viktig. En identitet har skapats och
man är stolt över det man har.
De problem vi har i Backa stavas narkotikaspan som stoppar folk
till höger och vänster för s k rutinkoll. De kan sätta span på någon
utifrån vad de tror är narkotika när det handlar om kyckling, gripa
och ta in på station för provtagning och under tiden undersöka läg-
enheten utan något som helst medgivande.
Grunden för bilbränderna är självklart utanförskap och fr a arbets-
löshet. Att stå utanför det samhälle man lever i skapar självklart
frustration. När denna frustration brister  och skall levas ut är det
inte rationellt. Bränna bilar är mer för att det är det som finns när-
mast till hands. Är frustrationen långt gången angrips allt som upp-
fattas som en överhet som polisbilar och även bussar, brandbilar
och även ambulanser. Man kan ju spy över detta men det hjälper
inte att göra något åt problemet. Man kan skylla på lata unga ell-
er att det är blattarnas fel och inte heller det hjälper, inte ens om
man föreslår det slutgiltiga lösningen.
Bara ett öppet samhälle som ser till alla medborgare och som an-
ser att det är viktigare att alla får en plats än att koncentrera sig på
att berika de redan rika kan ha en chans att lyckas lösa problemet.
 

2013-05-20
11:41:43

Ny film om Ginger Baker
Ginger Baker är den legendariske trummisen i Cream som
dominerade rockvärlden runt 70-talet. Superbandet som ock-
så hade Eric Clapton på gitarr och Jack Bruce på bas skap-
ade några klassiska album varav Goodbye från 69 är min
favorit.
Baker släppte sedan fem album med Ginger Baker´s Air Force
och Baker Gurvitz Army varav Air Forceplattorna var riktigt bra.
Sedan blev det afrikanska rytmer för och jazz för Baker och gan-
ska långt från det stora kändisskapet.
Nu släpps en dokumentär av Jay Bulgur om den koleriske Baker.
Han tar heder och ära av bl a Mick Jagger och slåss bokstavligen
med Bulgur.
Idag är Baker en pank och bitter man och jag är intresserad av
hur man överlever i ett liv där man varit en av jordens uppburna
till att plana ut till ett liv i skymundan. Vad gör det med en männ-
iska?

2013-05-20
10:29:13

Ide eller fotarbete
Ofta och framför allt framfört av liberaler säger man
att det finns en brist på ideer. En del i socialdemo-
kratins kris sägs vara brist på ideer och visioner.
Det är en idealistisk hållning. Socialdemokratin är
ju ett tydligt exempel på att det som avgör är orga-
nisation och medlemmars fotarbete.
Under 1900-talet växer sig arbetarrörelsen stark , men
inte bara den, parallellt organiserar sig landet med 
idrott- nykterhet-,hyresgäströrelser. Massor av männ-
iskor är aktiva och det finns ett kollektiv medvetande
och ett en kollektiv aktivitet som rör samhället i rikt-
ning.
När människor är aktiva och känner att de kan påverka
så driver det självklart på i organisationer. Idag är folk-
rörelserna på tillbakagång. Organisationerna är topp-
styrda och medlemmarna försvinner. Toppen på orga-
nisationerna arbetar mer i egen sak än för de som de
är satta att representera.
Det är inte i första hand en brist på ideer utan på orga-
nisation. Ideer kommer ju mer människor som är aktiva
och där det finns en miljö där ideer välkomnas.
Igår visade det sig att handels är ett av få fackförbund
som ökar i medlemsantal. Det är inge slump. De är ute
på arbetsplatser och värvar folk. Många vill nog bli med-
lemmar men har tagit in den stora monumentala liberala
propagandan mot fackföreningar.
Förhoppningsvis kommer fler att inse att ensam inte är
stark och särskilt inte om man är en vanlig arbetare.
 
 

2013-05-20
10:10:21

Visdom

2013-05-19
20:22:00

Den globala klassen
Carlo Strenger, israelisk filosof, har skrivit en bok där han
lanserar en teori om homo globalis. Det handlar om nätverk
och hur människor gränslöst kommer varandra närmare.
Han ser hot i fundamentalism i de stora religionerna. De vill
motverka de goda nätverken.
Den stora faran med homo globalistanken är snarare dess
totala brist på hänsyn till klass.
Om alla med ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital går sam-
man i globala nätverk lämnas de stora massorna åt sitt öde
som onödiga. Vem bryr sig om de onödiga?
Risken är ju uppenbar att de onödiga av de som styr ses som
något onödigt som inte fyller någon funktion och när sådana
tankar uppstår är folkmordet i farstun(masssterilisering,reser-
vat, bomber ,ja ,det finns massor av lösningar)
De onödiga kan ju söka lösningen i de stora religionerna vilka
alltid erbjuder Gud och paradiset som ett alternativ till ett liv i
armod.
Idag har vänstern inte kraft att organisera massorna dels för
att iden är pestsmittad av de stora katastroferna på 1900-talet,
dels för att de ledande inom vänstern snarare är en del av
homo globalis än att de är utanför.
Underklassens befrielse måste vara dess eget verk.
Till dess är det mycket långt.

2013-05-19
13:56:54

Å ena sidan
Kaliber i P1 har haft tre reportage om bråk i skolan.
Det har i huvudsak handlat om hur det upplevs ur
lärarnas perspektiv. Först de sista minuterna i det
sista reporteget kom en förälder till tals. Då vreds
hela perspektivet.
Jag har haft tre barn i skola. Min äldste son blev på
mellanstadiet misshandlad av en slöjdlärare. Han kom
hem och visade upp kraftiga blåmärken på ryggen.
Det var alltså inte fråga om att ta tag i armen, utan
slag mot rygg.
Jag och min dåvarande fru begärde samtal med skolan
och rektorn stod bakom slöjdläraren med motivationen
att alla visste ju hur min son kunde vara.
Den gången var det inte så långt borta att jag blev an-
mäld för jag talade om vad som skulle hända om slöjd-
läraren la sin hand på min son igen. Det blev ingen an-
mälan. Läraren förflyttades till en skola för barn med
funktionshinder, där jag senare stötte på honom, och
med tanke på den lärarens förmåga att kommunicera
med barn tyckte jag han var ytterst olämplig att jobba
med barn som behöver extra mycket stöd.
Jag har varit med om elever som polisanmälts för att
de i besvikelse över att de fått ett dåligt betyg sagt att
de skall döda någon. Inte i ett direkt hot utan för sig
själva när de fått betyget. Jag tyckte då och jag tycker
ännu att det var en överreaktion.
Om man som jag jobbar i en miljö där hårda ord närmast
är en vana i vanlig konversation kan mycket misstolkas.
Jag tror att dialog och möten kan lösa många missförstånd,
men också att det är rätt personer som deltar i dylika möten.
Lärare måste ha stöd så de slipper att känna rädsla. Just räd-
slor är som bensin i konflikens eld.
Roten till allt det onda är dock skolpengen. När man alltid kan
hota med att byta skola och rektorn räknar varje skolpeng är
det lätt att låta pengen styra. En ny lärare  verkar vara lättare
att hitta än en ny elev.
Vad friskolereformen lyckats uppnå är en uppdelning i bra och
sämre skolor som styrs helt av klasstillhörighet. Mindre pengar
har gett större klasser med mindre motiverade elever.I "dåliga"
skolor strävar föräldrar med resurser och förmåga att ta bort
sina barn och då blir uppdelningen i bättre och sämre skolor
ännu större. i en sådan miljö är det självklart att risken för kon-
flikter ökar.
Jag undrar över hur många som blev tagna på sängen över att
den pappa som hotat en lärarare visade sig vara en etnisk svensk?
Jag inbillar mig att för många fångats i en världsbild att varje gång
det uppstår en konfilkt i samhället så bär den etniska förtecken.
 

2013-05-18
15:21:57

Dessa ord
Kajsa Bergqvist kommneterar Diamond league på
SVT och hon pratar om att vi inte längre har några
höjdhoppare i världsklass och säger:
Hoppas det kommer en ny generation.
 
Stor engelsk tidining tar fasta på att en svensk satir-
sejt skriver om att en man avlidit då han haft sex med
ett getingbo. I översättning missas att polisen heter
Sven Stååhfräs och att psykologen heter Siv Under-
livh.
I kommentatorsfälten fortsätter det. Man säger att det
man kan konstatera att mannen inte var bisexuell.
Man kan ju fortsätta med att mannen var generös.Han
gillade att ge ting.

2013-05-17
14:32:14

Hur det dagliga tänkandet förändras
Under massor av år närmare bestämt 46 år bestämdes mina
tankar av sex. Det första jag tänkte på när jag träffade en kvin-
na var hur det skulle vara att ha sex med henne. Om det blev
en slutsats att hon var knullbar visade jag intresse även för hen-
nes tankar. Mitt intresse var helt bestämt av graden av knullbar-
het.
Så hände något. Jag vet inte riktigt vad, men mitt intresse sjönk
undan. En tanke är att jag alltid velat ha sex utan förbindelse men
inte klarat av sex utan förbindelse. Till slut kanske min hjärna acc-
epterat att det är en omöjlig ekvation.
Det har sina fördelar. Jag tänker sällan på sex och det innebär ju
att jag kan tänka på annat, vilket är mer utvecklade, då ett idisslan-
de tänk på sex knappast ger någonting annat än frustration.
Jag umgås också med alla kvinnor på samma sätt som jag umgås
med män. Jag bedömer dem utifrån deras handlingar, deras empa-
tiska förmåga, deras intellektualitet, deras solidaritet och inte vilken
sexuell kapacitet de kan tänkas ha.
Det kan ju tyckas vara bra. Men det är samtidigt lite tråkigt.

2013-05-17
10:38:00

Antisemiter
Jag träffade en ung pojke som med bestämdhet
hävdade att jorden jävligheter beror på judarna.
Judar mördar muslimer och bestämmer över me-
dia.
Det som är grunden i hans tankebild är ju Palestina.
En lika obehaglig tendens i kampen mot antisemitism-
en är alla de som använder antisemtism som en sköld
för staten Israel och deras apartheidpolitik.
Nu senast Heidi Avellan i P1 där hon menar att man inte
skall demonstrera mot Israels deltagande i Eurovision då
Israel är en demokrati. Hon menar att man skall demonst-
rera mot Vitryssland istället.
De här glidningarna bort från Israels ockupationspolitik,bo-
sättningspolitik på ockuperat område och byggandet av en
mur skapar antisemtism.
Det är inte så svårt att inse hur antisemtismen uppstår i Pale-
stina. Det är bara till att gå till Europa. Hur såg vi på Tyskland?
Skilde vi på nazism och tysken?
Jag frågade min unge vän om han anser sig vara skyldig till
att 0,03% av invandrare begår gruppvåldtäkter.
Jag frågade honom om alla de judar som är emot Israels poli-
tik också är hans fiende.
 
 
 

2013-05-17
10:15:04

Maskulint?
Bro är på franska maskulinum medans det på tyska
är femininum.

2013-05-16
23:11:11

Humor
 
Aschenbrenner/Spindlers nya seriealbum.

2013-05-16
02:12:25

kan bara en liberal blatte skriva klass
Sakine Madon skriver i Expressen mycket
intressant om klass. Hon som liberal blatte
kommer viktiga frågor på spåren.
Läs

2013-05-16
01:34:49

Uppdrag granskning
Jag blev upprörd över vad som skulle komma ikväll i
Uppdrag granskning men min upprördhet kom på skam.
Varför upprörs Aftonbladet?
Konflikts reportage från Rinkeby var ju skit.
Det var en "berättelse" som staplade lögner på varandra.
Det var en berättelse från en medelklass som använder
underklassen som kanonmat för att vinna utmärkelser.
När man läser reporter Wenerholms blogg där han skul-
le sympatisera med Ulf Nilsson visar det sig att det är tvärs-
om. Det är bara att läsa innantill.
Martin Aagård på AB tillhör samma medelklass som Konflikts
redaktion. Vi som läser vill inte läsa dumma lögner. Som de
om Brinkemo. När Brinkemo skriver ett inlägg på Avpixlat som
kritiserar SD blir han beskylld att vara rasist för att han skriver
på Avpixlat. När Brinkemo säger att de flesta somalier är anal-
fabeter då man bara haft ett skriftspråk sedan 1972 och med
skola som havererade i ett inbördeskrig som rasat sedan 80-
talet hävdar Aagård att 85% av somalierna har högskoleutbild-
ning. Hur tänker denne Aagård?
Idag är det svårt att skilja vän från fiende. Även i de radikala
kretsarna sticker klassbockfoten fram under sidenkläderna.
De flesta journalister sägs vara vänster, men först och främst
är de individualister och medelklass. Den vänster de tycks vara
är de bara så länge det gynnar karriären.
Den stora frågan, den om klass och orättvisa, sjunker undan för
den om etnicitet och välvilja mot ren eller förtäckt rasism.
 

2013-05-16
00:57:32

Det var inte så lätt
1839 skrev journalisten robert Chambers en bok med namnet,
Vestiges of the natural history of creation. Han gav ut boken
anonymt. Han var rädd att han skulle bli förföljd om någon viss-
te vem han var. Chambers trodde nämnligen på den ännu inte
fullt ut skrivna evolutionsteorien. Han skrev:De enklaste och de
mest primitiva formerna gav upphov de följande formerna,fram
till de mest komplexa skapelserna.
Detta var inte vardagsmat i det viktorianska England. Chambers
hävdade ju att Gud inte var man bakom skapelsen.
Det blev liv i luckan.
Pastor Sedgewick skrev:Författarens förföriska teorier förgiftar de
glädjerika källornas tänkande.Han har upphävt varje skillnad mell-
an det fysiska och det moraliska i den urartade materialismens nya
språkbruk.Om bokens teser är korrekta är religionen en lögn,den
mänskliga lagen rena galenskapen, moral är idioti och man och
kvinna är inte  mycket bättre än vilda djur.
Det var hög tid att avslöja den falska lärans hopprullade orm.
 
Så uttryckte sig prästerskapet 1839 när de hade nästan fullständig
hegemoni om vad som fick tyckas och vad som skulle tänkas. Det
är viktig att minnas i vår tid när religiös vidskepelse åter har fått när-
ing.
 
 
 
 

2013-05-15
11:46:06

Klimatfiktion
En tydlig trend idag är enligt Nya Vågen på P1 att
skriva klimatfiktion. Ett exempel är filmen The bay
Barry Levinson som jag såg igår. Levinson har en
brokig bakgrund med toppar som Wag the dog och
polisserien Homicide blnadat med massor av inte så
bra produktioner.
The Bay är gjord på Blair Witch Projectkonceptet med
handkamera och mobilbilder. Det är en en sorts dogma.
Ideen är bra. Mycket bra. Bukten i den orten är kraftigt
förorenad och till den kemiska soppan har tillsatts läcka
från ett kärnkraftverk. Detta rubbar kretslopp och skapar
mutationer av otäcka parasiter. Små räkliknande parasit-
er kan växa till 75 centimeters monster. Små rovgiriga para-
siter som äter folk inifrån ger ju rysningar bara i tanken utan
bild.
Men det fungerar inte. Hantverket är för dåligt. Det blir inte
någon stämning av obehag och känsla av undergång.
Detta är problemet med goda intentioner. Är det dåligt gjort
får det rakt motsatt effekt.
 
 

2013-05-15
00:14:00

Urkund som borde vara en självklarhet
4.jpg

2013-05-14
16:00:00

Är människan förnuftig?
Jag läser ett kapitel ur Micael Dahlens Monster. Det handlar
om massmördaren Charlie Manson. Manson mördade med
en grupp andra 9 människor 1969. Bland dem Sharon Tate,
en b-skådis och gift med Polanski, som blev berömd aktris
tack vare sin brutala död.1972 dömdes Manson till livstids
fängelse.
Manson är en galning. Han anser sig vara en jesus. Hans reli-
gion är ATWA( air, tree,water,animal). Han anser att jorden bör-
jade förgiftas efter Första Världskrigets slut och att samma jord
går under 2019.
Inget vet hur många som följer ATWA och Manson men det kan
vara miljoner världen över.
När de mördade de nio så gjorde de avtryck med en pantertass
i blodet från offren. Tanken var att polisen skulle misstänka och
utmana de svarta pantrarna, ett raskrig skulle då bryta ut som
skulle döda miljoner och i slutet skulle de svarta vinna.
En inspirationskälla för Manson var Beatels och The White Album
och då särsklit låten Helter Skelter. Det är intressant hur populär-
musik ibland får enorm betydelse när man skall försöka förklara
varför särskilt då massmord utförs.
När Dahlen kommer hem får han en massa skit från hela världen
hemskickat till sig. Det är böcker, dvd,cd och anteckningar.Det är
tusentals adressater. Manson får inget ta emot i sin cell. vad Dahl-
en får hem till sig är vad som skickas till Manson under en dag.Man-
son vill för Dahlen förklarar sin storhet.
Det är märkligt hur imbecill och dum människan ibland kan vara.Hur
lätt människor har att hänga upp sina liv på stolligheter.
Hur får man ihop ekvationen massmord på oskyldiga och vördandet
av ATWA? Ja, det är ju en fråga även för de stora religionerna som
pratar om kärlek ena stunden och massmördar i den andra.

2013-05-14
01:15:00

En fråga?
Dagens fråga: Är du beredd att betala mer för dina kläder för att arbetarna som tillverkar dem ska få ett bättre liv?
Frågan ställdes i dagens Studio ett och det handlade om de usla
förhållandena i textilindustrin i Bangladesh. Det är mycket större
än så. Hela Europas välstånd bygger ju på att man kolonialisera-
de en stor del av världen och sedan ett halvsekel köper billigt och
säljer dyrt till de tidigare kolonierna.
Så vi borde ställa oss frågan och ställa den ofta. Vad är vi beredda
på att göra för att lyfta bördan för jordens fattigare?
Man kan ju säga att den större delen av rikedomen som stjäls från
fattigare länder går till den rika världens rika men det är bara en del
av sanningen. Nästan alla produkter vi köper som gemene svensk
betalar vi billigt för orsakat av att människor i den fattigare världen
har usla löner och usla arbetsförhållanden.
Vi är en del av den ekvationen.
På 70-talet fanns en rörelse som hette Världen i våra händer och
den hävdade att allt börjar i dig själv. Vi skulle börja med oss själ-
va. Vi skulle avstå en massa konsumtion och på så sätt rädda jor-
den och låta det som producerades i den fattiga världen stanna
där.
Mot det ställdes en vänster som menade att vi skulle vara solidar-
iska men att det privata initiativet var meningslöst och kontraprod-
uktivt.
Vem hade rätt?
Kanske båda?
Idag när Kina trummar på inser de flesta om varje kines skall upp
på en levnadsnivå som en europe så krävs gigantiska resurser av
en dignitet som skulle få alla larmrapporter om miljöhot att slå i
topp. Det går bara inte.
Under de närmaste åren med en djupnande ekonomisk kris i
väst och stigande ekonomier i öst kommer dessa frågor att ställ-
as på sin spets. Det kommer att likna läget inför Första Världs-
kriget då en vänster sa sig vara emot krig men nnär det väl kom
till kritan ställde sig en stor del av vänstern in sig i de nationella
militära leden och det meningslösa 5-åriga dödandet satte fart.
Första Världskriget hade kunnat stoppats.
När Västs ekonomier krymper när USA är på väg att falla och den
sista utvägen är att utnyttja det massiva militära övertaget var kom-
mer då våra oppositioner att hamna. Kommer vi åter att ställa in
oss i leden?
 
 
 

2013-05-13
22:18:58

Idioti
Går verkligen på någon dylika dumheter:
My Wife Violet and I are donating 2Million Dollars to you.Contact us via my wife email at (violetallen-largeproject@rogers.com)
Jag får sådan skit några gånger i veckan.

2013-05-11
13:11:00

En husgud
På SvT sändes ett program om Sven Lindqvist,K-special,
där man får följa den nu gamle och Parkinsondrabbade
Lindqvist i hans tankar.
Få författare har haft en sådan betydelse för mina egna
tankar som Lindqvist. Jag har läst allt jag kommit över.
Som 16-åring, då jag nyligen gått från grumliga ideer till
ett nyväckt socialistiskt(utan att riktigt veta vad det inne-
bar mer än att ha Che Guevara på väggen)läste jag Jord
och makt i Sydamerika och Jordens gryning. Jag läste
hans dagböcker om försmådd kärlek och greps av öpp-
enheten I en älskares dagbok och En gift mans dagbok.
Í mitten på 80-talet pratade jag med Sven Lindqvist då
jag ville ha ett kapitel ur Elefantens fot(om Afghanistan)
till tidningen Krig&Fred som jag var redaktör för. Han var
road och gav sin tillåtelse och var nyfiken på vad Freds-
grupperna var för något.
Sedan kom de för mig stora, om än i formatet små,böck-
erna. Den stora uppgörelsen med Utrota varenda jävel
var en käftsmäll mot borgerlig historieskrivning som ing-
en revolutionär kommit i närheten av. Lindqvist menar att
förintelsen inte var något unikt utan en följd av folkmords-
tankar från det koloniala 1800-talet.
I Ökendykarna och Bänkpress blir det lilla så stort. Han
skriver så oerhört kompakt. Om Hemmingway skrev som
ett isberg där 90% finns i undertexter så är Lindqvist ännu
bättre på det. En mening blir till massor av tankar och mer-
text.
Det finns egentligen ingen av hans böcker som borde tas
bort. De är en helhet som borde läsas.
När han mottog Leninpriset sa han att han var nöjd. I alla
år har han haft ett kämpigt förhållande med den revolutio-
nära vänstern då han själv är pacifist. Men han tar inte av-
stånd. Gör ingen avbön. Han diskuterar och resonerar.På
många plan är han en intellektuell att ha som förebild.
I slutet av programmet pratar han om döden. Döden som
den absoluta ensamheten. Han säger: Ensamheten komm-
er en inte till mötes. Ensamheten kommer bakifrån och tar
över när man minst anar.
 

2013-05-11
12:46:26

Den hopplösa kärleken
Ann Heberlein skriver bra på SvT Debatt om kidnapparna
i Cleveland. Hon menar att Castro ingår i en tradition där
män anser sig kunna äga kvinnor. Med ägandet följer ock-
så en rättslöshet för det ägda. Miljoner män världen över
anser att de har en rätt att mörda,misshandla och våldta
kvinnor. Heberlein avslutar:
Kanske, tänker jag, borde vi fundera över den romantiska kärlekens idé om evighet och ägande. Kanske, tänker jag, borde respekt för den andre, hennes vilja och hennes individ vara grundläggande också i kärleksrelationer.
 

2013-05-10
00:48:00

Epix
Hittade första numret av Epix när jag gick
igenom mina boklådor. Det var några år av
riktigt bra seriekultur. 1984 var året.
 
Jag hittade också första numret av Crack. ETC våldsamma serietidning
från samma år 1984.

2013-05-10
00:45:44

Blasfemi
Dokumentär på P4 om Åke Green. Inte särskilt bra. Ytlig.
Skrev följande kommentar:
Åke Green hävdar att ingen är pedofil från början utan först är man homosexuell och sedan blir man pedofil. Mig veterligen finns ingen evidens för det. Då är tesen: först läser man Bibeln sedan blir man pedofil mer evident.(läs alla fall av pedofili som uppmärksammats inom katolska kyrkans murar).
Green hävdar att han läser Bibeln bokstavligt. Då sympatiserar han med folkmord på fiender, incest och gruppvåldtäkt som straff mot otrogen kvinna.
Jag tycker det var bra att Green blev frikänd. Ordet skall vara fritt och låt blasfemin flöda.
 
Folkkampanjen mot porr och prostitution anmälde tidningen Epix för brott mot
yttrandefriheten och året var 1989. Han anmäldes för att ha publicerat en teck-
nad version av Domarboken i Bibeln. Moralpredikanterna går ofta hand i hand
med Gudspredikanterna.
 
 

2013-05-09
03:37:51

Det sjuka med skolpengen
Varje unge idag är behäftad med en skolpeng. Ungen
och föräldrarna kan byta skola som de vill. Det har inne-
burit att vi fått en klassskola som inte funnits i detta land
sedan 1800-talet.
Det finns massor av brister.
Om en förälder går in och tittar på hur betygen ser ut på
en skola straffas de skolor som har funktionshindrade av
alla de slag, de som får ta emot många invandrare eller
av en eller annan anledning finns i ett område med soci-
al utsatthet. Vem sätter sitt barn i sin skola som visar upp
sämre medelbetyg än andra skolor? Vem vill inte ta ut sitt
barn ur en skola där betygen sjunker?
Ännu värre är om det händer en allvarlig incident på en
skola. Då kämpar skolans ledning för att tysta ner vad
som hänt. Inget är så förödande som att hamna på löp-
sedlar. Det behöver inte ens ha hänt något. Vem läser
en dementi?
Allt detta är skolpengen och friskolereformens fel.
Den har skapat inte bara en klassskola där de sociala
orättvisorna konstitueras och ärvs utan också en skola
som blir till en jättelik struts där man försöker att dölja
eller ta bort allvarliga problem så att de inte skall synas.
 

2013-05-08
15:46:27

Smuts
RUT-avdraget sägs vara till hjälp för samhället. De duktiga
människorna hinner inte att städa, laga mat och passa barn.
Det märkliga är att alla dessa duktiga människor inte sällan
arbetar med information av ett eller annat slag, oftast då s k
underhållning. I huvudsak producerar dessa duktiga männi-
skor mentalt smuts. Så medans de icke-duktiga människorna
tar han om riktig smuts hos de duktiga producerar de duktiga
onödigt smuts i sina arbeten. Dessutom skall detta betalas
av alla dem som får smuts i öron och ögon.

2013-05-08
15:38:00

Postapokaplyptisk högkonjunktur
Det amerikansk imperiet är i sönderfall. Statsskulden är gigantisk
och på område efter område går Kina förbi. USA genomdriver ett
exempellöst klasskrig mot sina egna i namn av krig mot droger.
Miljoner och åter miljoner sätts i fängelse där de skapar arbete
och profit åt överheten. Gettona konstitueras för att inte denna
struktur skall brytas. Dock har USA mer än hälften av alla vapen
i världen. Så den stora frågan är om USA faller sönder som Sov-
jet eller om de går ut i krig.
I TV-världen kommer serier som tagit fasta på detta. I Revolution
hittar man ett vapen som skall slå ut elen i Afghanistan men lyck-
as istället slå ut elen över hela världen. Världen brakar ihop och
måste byggas på nytt.
I Falling skies och Defiance är det främmande varelser från yttre
rymden som anfaller jorden och slår sönder civilisationen. Det som
blir kvar måste försvaras och byggas upp.
 
I Walkning dead sprids ett dödligt virus som gör människor till Zoom-
bies och de som klarar sig måste bygga upp civilisationen på nytt.
Populärkulturen brukar vara i fas med vad som händer och vad som
skall hända.
I alla serier finns en tydlig och enkel gräns mellan det goda och det
onda. Sagans uppgift att skola barn i det svåra konsten att bli hela
människor har flyttats upp till vuxenvärlden.
Symptomatiskt är att den kanske populäraste serien av dem alla just
nu Game of thrones är en klassisk sagoberättelse.

2013-05-07
23:44:31

Klasskrig
identifikation
utfrysning
konfiskation
fängslande
eliminering
Fem steg.
I en lysande dokumentär ikväll om drogkriget i USA
visas en skrämmande bild upp. Flera talar om att det
är en upprepande av folkmord det som sker i USA.
Det är ett klasskrig som sätter folk i fängelse, där fam-
iljer spittras och där de rika kan berika sig på fångarna
genom en privat fängelseindustri som använder alla
miljoner fångar som slavarbetare. Redan är det en färdig
struktur där massor av folk har sitt arbete kopplta till att
massor fängslas för att inte prata om alla dessa som gör
vinst på samma struktur.
 
Om man tittar till de fem stegen kan man också börja
se att vi håller på att göra något riktigt vidrigt i Sverige.
Identifikation=invandraren
Utfrysning= alla invandrare i getton. Alla problem kan
                    relateras till invandraren
Konfiskation=egna lagar till gruppen. Se REVA-projektet
Snart kommer vi till fängslande och då är steget inte långt
till den slutgiltiga lösningen.

2013-05-07
12:40:27

Den döda förorten
För några år sedan utbröt kravaller i Clichy Sous Bois en
förort till Paris. När lugnet lags sig efter kraftiga polisin-
satser, brända bilar och massarresteringar så gjordes
en undersökning av vad Clichy var.
Det var en förort där man rustat ned allt. Det fanns eg-
entligen inga statliga eller kommunal instanser. Skola,
vårdcentral, politiska inrättningar, socialkontor, ja allt
var borta. Det fanns heller inga affärer eller sevicein-
rättningar. Det var en utblåst stadsdel. Det var bara
en massa hus där det bodde människor där de flesta
var arbetslösa och där skolgången för barnen var minst
sagt bristfällig. Det som fanns var gäng som drev omkring
och det fanns en omfattande droghandel.
I Sverige idag ser vi en utveckling åt Clichy. Senast förra
veckan las en skola i Rosengård ner för att den hade för
dåliga resultat. Eleverna skall flyttas till andra skolor och
redan har en oro fötts i dessa skolor att det skall komma
en massa blattar och det förvarnas att om blattarna kom-
mer hit flyttar vi våra barn. Ytterligare en succe för skolpeng-
en och det s.k fria skolvalet. Friskolan har varit en lika stor
succe för integrationen som slavhandeln på 1700-talet var
för Afrika.

2013-05-06
23:32:00

Böcker
Jag kollar i lådorna med böcker och hittar Sven Delblanc.
Länge sedan har var med i diskussionen. Hans Hedeby-
svit var sådan litteratur som borde kanoniseras.
Men det var en idesvit om tre böcker som jag fastnade i.
Kastrater, Speranza och Jersusalems natt.
Särskilt Speranza följde mig under några år. Den unge
idealisten Malte Moritz är gripen av upplysningen och
den franska revolutionen. Hans ideal är höga. Han her
en svart man i följe på båten över Atlanten. Det visar sig
vara en slavbåt. Kaptenen är en cyniker. När saker ställs
på sin spets måste Moritz välja: tryggheten med kaptenen
och slavbåten eller ta ställning emot och därmed riskera
hela sin tillvaro. Varat bestämmer tänkandet. Moritz försök-
er förtvivlat att komma undan att ta ställning, att välja sida.
Det är i mitt tycke en av de bästa romaner som skrivits.

2013-05-06
23:20:00

Ord
Tittar på en dokumentär om skyskrapebyggare. Det
är många indianer som arbetar med detta. En myt
odlas om att de inte har höjdskräck. De har skräck.
I en intervju med en av dessa byggares kvinnor säg-
er hon att hon hellre lever fattig än att mannen skall
leva iväg från familjen. Han säger en sak men gör en
annan. Hon säger att det gäller att "walk the talk". Hur
ord ibland kan täcka så mycket.

2013-05-05
11:49:16

Repressionen ökar
Det statliga våldet ökas i takt med att rädslan för att
dess makt sägs hotas. Terrorismen är i sig konstant
men uppmärksamheten kring terror har ökat stort.
Rädslan sprider sig. Rädlsa och osäkerhet ropar of-
ta efter enkla lösningar. Det brukar innebära att man
ger sig på minoriteter. Man stigmatiserar och skuld-
belägger.
GP skriver:
Fångarna avtjänade straff för i huvudsak knarkrelaterade brott (17,7 procent), stöld (17,7 procent), rån (12,2 procent) och mord (12,2 procent).
Det visar att en förkrossande majoritet av brott inte har
med terror att göra. Det är klassbrott. Det är och har all-
tid varit klassbaserat vilka som utför brott.
Till de som vill göra frågan till en kulturfråga. Alltså de
som menar att araber och afrikaner är mer benägna att
våldta, misshandla och mörda finns en större fråga:
-98% av alla våldsbrott begås av män!
Det skulle alltså vara av betydande viktighet att stigma-
tisera män. Kvinnor våldtar inte, kvinnor gruppvåldtar inte,
kvinnor misshandlar inte men det gör män.
De allra flesta män gör inte det men med SD-logik skall
de ju ändå stigmatiseras och förföljas. Det är inte indivi-
der vi skall se enligt Sd utan kultur och grupp. Det är islam
eller arabisk eller afrikansk kultur som gör att de våldtar och
mördar enligt SD. Men det är ju bara män från dessa kultur-
er som gör det. Svenska och invandrande kvinnor borde allt-
så gå samman mot sina män? Det är ju den manliga kulturen
som är grunden till i princip alla våldsbrott. 5% av alla interner
i svenska fängelser är kvinnor.
Om man nu bara skulle lyfta kön så hamnar man i bakvatten.
Grundfrågan är ändå klass.
 

2013-05-04
10:02:29

Inget nytt under österns röda sol
Den yttersta vänstern har åter visat upp en ny organsiation.
Oktoberrörelsen heter den. De kallar sig ett marxist-leniniskt
kampförbund. I 70-talets början fanns MLK där bl a Gudrun
Shyman började sin politiksa karriär. MLK stod för Marxist-
Leninistiska Kampförbundet. Det var några få individer som
med den rätta tron skulle leda den förvirrade folkhemska ar-
betarklassen.
Oktoberrörelsen verkar ha hämtat kraft från just 70-talets bör-
jan då vänstern utvecklades genom delning och splittring. Då
som nu handlade det om vem som tolkade urkunderna rätt.
Vad sa Marx och Lenin egentligen?
Det stora hotet var reformismen och revisionismen som sades
lura arbetarklassen och spela under täcket, medvetet och omed-
vetet, med kapitalet.
Om man tittar på Oktoberrörelsens egna funderingar så är det
inget nytt. Det är att vara avantagarde för arbetarklassen, ett
militant avantgarde, man skall luta sig mot den vetenskapliga
socialismen, man bekämpar reformism och revisionism och man
använder sig av demokratisk centralism.
Inget nytt med andra ord.
Oktoberrörelsen är en grupp som står i opposition mot styret i
Kommunistiska Partiet. Man anser att KP blivit förgubbat och
att deras verklighet går ut på att försörja sig genom statsbidrag.
KP svarar med att skriva en ledare av Anders Carlsson,KPs ord-
förande, där han tar avstånd från  maoismen.
Vilsenheten är monumental.
Vi står nu inför ett ekonomisk kris som kommer att knäcka ryggar.
Då handlar det om att konsolidera krafter. De som överhuvudtag-
et har ett hjärta måste enas för att stå emot den politik kommer.
Det handlar om att rusta upp folkrörelser och att enas i mycket
grundläggande frågor. Det handlar om att försvara rätten till arb-
ete, rätten till skola och sjukvård, rätten till pension,rätten att ta-
la och skriva fritt.
Att i det perspektivet börja diskutera om Mao hade 39 eller 41 i
skonummer känns som ren eskapism.
 

2013-05-03
13:14:45

Det blir bara sämre
Filmutbudet i Sverige bara krymper. Vi erbjuds nu nästan bara
amerikansk skit med stora budgetar. Det är inte sällan remakes
av annan gammal amerikansk skit eller serieproducerad skit.
Del 1,2,3,4,5,6.................................................................
Igår såg jag Last man standing. En standardrulle om en flyende
knarkkung och en amerikansk gammal hjälte i den lilla oansen-
liga staden. Arnold är gammal och konceptet antikt.
Det är fräsiga bilar och det skjuts till höger och vänster. Gamla
hederliga kulsputekanoner(gevär) delar folk på mitten. Arnold
dödar folk men alltid med glimten i ögat.
Filmen är som bild av ett USA i förfall. Nationen hotas och det
som kan rädda den är gamla sheriffer i den amerikanska byhålan.
Efter undrar jag vad det är jag tror att detta skall ge mig. Jag är
helt tom och något senare stiger en ilska inom mig att jag slös-
ar bort tid på absolut ingenting, eller ännu värre jag stöder ren
jävla skitunderhållning vars syfte är att konsolidera tanken på 
att så länge de amerikanska värdena styr världen lever vi i den
bästa av samma världar.

2013-05-03
10:44:00

Den banala ondskan
Milgrams experiment, där försökspersoner ges order att ge elchocker
till personer på andra sidan rummet, visade att de flesta lydde order
och gav doser som skulle dödat.
I Zimbardos fängelseexperiment(skildrats två gånger i fiktiv film)delades
en grupp upp i två där den ena var vakter och den andra fångar.Efter
en vecka fick experimentet avbrytas då vakterna utvecklade ett sadis-
tiskt beteende som allvarligt hotade fångarna.
I princip kan vem som helst under vissa betingelser göra omänskliga
handlingar. Ingen är helt god eller helt ond.
Det finns ingen ren godhet eller ren ondska.
Å andra sidan kan man säga att vissa står emot. Alla gav inte el i Mil-
grams experiment. Alla blev inte bödlar i Tyskland. Alla accepeterade
inte orättfärdigheten med Gulag.
Det är dessa som inte böjer rygg som är mänsklighetens hopp. De som
även om det egna jaget hotas står upp och säger ifrån.
 
 
 
 

2013-05-03
10:26:04

vår tids soma
I Huxleys Du sköna nya värld kontrolleras de framavlade
underklasserna med drogen soma som alla måste ta.Till-
sammans med ett alltid existerande underhållande via skärm-
ar som finns överallt.
Vi har inte soma, om nu inte alkohol skall räknas dit, och med
Ipod och plattor och datorer så är vi upptagna de flesta av dygn-
ets timmar med att bara flimra.
Det kallas underhållning. Vi slår ihjäl tid. Den korta tid vi har på
jorden tar vi död på genom underhållning. Den ger vila. Den dämp-
ar ångest. Vad blir kvar av oss till slut?
 

2013-05-01
16:38:22

1:a maj
Jag tog cykeln för att kolla det politiska klimatet i
Göteborg. Syndikalisterna var först till Bältesspän-
narparken. Svårt att uppskatta mängd men det
kändes som fler än vanligt.
V-partiets tåg kändes riktigt stort. Måste ha varit
åtskilliga tusen.
Rättvisepartiet socialisterna var ett hundratal.
KP kan ha varit 500. Svårt att uppskatta för där
de andra tågen packar ihop sig gör KP tvärsom.
Jag gav mig iväg innan sossarna började gå, men
det känns som de inte blir så många. Sossarna
har konsekvent klippt sina gräsrötter de senaste
åren och därför finns få att tillgå när fotjobbet skall
göras.
 

2013-05-01
00:58:44

konspiration?
I den tredje delen av Radioteaterns Låt staden brinna
letar huvudpersonen efter orsaker till varför det gick
som det gick under kravallerna i Göteborg.
Hon hittar intressanta uppgifter om att den svenska
chefen för insatserna gick förbi Secret service och
agerade tillsammans med CIA. CIA och insatschefen
skulle tillsammans släppt uppgifter om att det fanns
terrorister på Hvitfeldtska vilket ju senare också led-
de till omringning och stormning av skolan. Bush såg
inga demonstranter. De slogs ju ner på skolan och all
energi och alla eftermälen hamnade ju just där.På sko-
lan. Det fanns inga terrorister och det fanns inga vapen.
Men tack vare anarkistidioterna och småbus hade en op-
inion piskats upp som gjorde att polisen i princip kunde
göra vad de ville. Anarkister och trasproletariat har ju
många gånger i historien fått spela den nyttiga idiotens
roll.
Iden att demonisera fienden för att kunna dra egna fördelar
har ju blivit ett adelsmärke hos CIA och den amerikanska ut-
rikespolitiken. Det fanns inga massförstöreslevapen i Irak.
Det fanns ingen bin Laden i Afghanistan. Under många år
har ju Nordkorea och Iran demoniserats och självklart är
det så att de finns med i den amerikanska strategin.
Iran som en fiende mot bundsförvanten Israel och som dess-
utom har en massa olja.
Nordkorea som landområde om konflikten med Kina skulle
bli stå stor att krig står för dörren.