leifsjoqvist

2014-07-31
12:34:33

Ett meningslöst liv?
Efter flera veckors semester har jag börjat odla saker som
jag aldrig har tid med eller som jag gör för att jag inget ann-
at har att göra. Jag läser masa böcker och det har jag alltid
gjort men nu mer urskiljningslöst än tidigare. Jag matar igen-
om Pelecanos eller Ahlstedt(inte särskilt bra) där de förre ger
en bild av ett USA som har en baksida som påminner om Go-
morra och där den senare är en svensk variant av en sämre
Agatha Christie(dock i Göteborgsmiljö).
En sen kväll fick jag för mig att jag skulle hitta en skiva av Kitaro.
Kitaro är en japanskfödd musiker som räknas in i new agemusik-
en. Det är vackra klanger och långa meditativa sekvenser.
I början på 90-talet startade vi upp ett gruppboende i Säve som
hette Bärbygården. Det var en gammal gård med anor från 1700-
tal och som under 1900-talet använts som gästgiveri. Det var en
gård som bar liv i sig självt. I ett av vindsutrymmena inredde vi
ett musikrum där vi skulle ha avkoppling. Man tog med sig en av
de boende in i rummet och satte på musik för att där bara landa
och koppla av. Rummet var fyllt av kuddar. Ofta lyssnade jag där
på Kitaro och en speciell skiva. I halvslummer fick jag fantastiska
visioner och fylldes av ett stort inre lugn. Så nu denna kväll sökte
jag finna just denna skiva. Det visade sig vara svårare än jag trott.
Jag visste ju att skivan hade givits ut innan 1992. Så jag sökte mig
därifrån och till tidigare utgåvor. Det var samarbete med Jon Anderson
(Yes) och Micky Hart (Grateful Dead) men inte. Jag sökte i de sex
skivorna under titeln Astral Voyage men inte där heller. Det gick in-
te att finna stycket jag letade efter.
Jag hann att fundera över konsten i sig. Kitaro är ju anhängare av
New Age, andlighet och flum, och jag är motsatsen. Jag är ut i
fingerspetsarna ateist och materialist. Kroppen är organisk massa
som förmultnar och försvinner efter döden. Där jag står och tvekar
är hur medvetande uppstår och utvecklas. Jag ser mer än kemiska
processer. Så Kitaros musik ger mig inga andliga upplevelser. Men
det ger mig tillfredställelse och stimulerar tankeverksamhet.
Dessa veckor kan kallas avkoppling. Det är alltså att vara och göra
inget av värde för annat än mig själv.

2014-07-30
12:06:50

Smutsig svensk boxningshistoria
I Set Matssons utmärkta krimroman från ett Malmö 45-46 finns
en avlutande historia om en boxningsmatch.
Det är Jaques Benet som möter finnen Purho.
Benet hade suttit i läger under kriget och var allt annat än tränad
för match. Han var svart, Purho vit. Matchen blev till en lång miss-
handel, till publikens stora glädje, som slutade med att Benet dog.
Det blev ingen större historia runt detta. Benet begravdes med få
närvarande och idag finns ingenting kvar som minner om honom.
Det handlar alltså om mord i Malmö vid krigssslutet -45 och
ett år efter. Malmö får ta emot massor av flyktingar och många
med traumatiska upplevelser från koncentrationsläger. De fles-
ta i Malmö kom från lägret Stutthof. Bland de tidigare fångarna
gömde sig kapos och tyskar i ett försök att komma undan.
Matsson får åtminstone mig att fundera över hur långt jag skulle
gå för att försvara mitt liv. Skulle jag plåga andra, ja döda andra,
för att klarar mig själv? Skulle jag plåga och döda andra och gö-
ra gemensam sak med mina fiender för att rädda mitt liv?
Självklart svara alla nej på de båda frågorna.
Dock inget värt då ingen kan veta hur man skulle agera förrän man
är i situationen.

2014-07-29
14:39:12

var går gränsen
Janne Josefsson raljerar över alla som inte vill diskutera hur
usla vissa invandrare är. Jag förstår inte riktigt vitsen med den
diskussionen. När jag lyssnar till etnicitetsdebatten känns det
hela tiden som man undviker den grundläggande frågan: hur
är förhållandet mellan fattig och rik(oavsett etnicitet) eller hur
är förhållandet mellan de som har makt och de som inte har
(oavsett etnicitet).
Häromdagen var det en dokumentär om minkfarmare på SvT.
Det levde i Blekinge och levde för sin näring. De var Sverige-
demokrater. Men de var det nästan enbart för att de ville ha
stöd av något parti för att fortsätta odla minkar. De etablerade
partierna har ju öppet eller illa dolt sagt att de vill inskränka
eller förbjuda odling av minkar. Det finns massor av svenskar
i liknande situation. Många småföretagare som i ett hårdnan-
de ekonomiskt klimat slåss för sina liv. SD som ett klassiskt
missnöjesparti samlar dessa. SD samlar också upp mången
arbetare som hotas av arbetslöshet eller har drabbats av det.
När alla andra politiska partier tagit bort klassperspektiv så
återstår att ge skulden till andra etniska grupper.
Om vi inte börjar att prata klass kommer Sverige inom en snar
framtid ha en massa etniska grupper som odlar sina särintress-
en och striden kommer att stå mellan dessa.
I småorter kommer etniska svenskar med dåliga villkor att slåss
mot invandrargrupper med ännu sämre villkor. Vem tjänar i för-
längningen på det?
Vänsterns behöver att damma av gamla paroller som klass, jäm-
liket och solidaritet för att bryta detta mönster. Hur svårt kan det
vara att se det?
Så Josefsson igen. han menar att man alltid skall ta debatten. Men
inte ens han skulle nog vilja stå och diskutera varför judarna alltid
är rikare än svenskar och skyldiga till allt ont på jorden(vilket är
Svenskarnas Partis ståndpunkt). Det finns saker som vi inte disk-
uterar. Vem vill ha en debatt med pedofiler där dessa får komma
till tals och berätta om hur de frilägger de ungas sexualitet(vilket
i många fall är vad de tycker)?
Om man är överens om att de två exemplen ovan är svåra att
diskutera för att nå någon slags överenskommelse eller ens för-
ståelse för borde det inte heller vara problem att att avstå disku-
tera andra etniska gruppers pålagda beteenden och att dessa
skulle ha en biologisk förklaring.
 
 

2014-07-28
13:11:52

Oops!
I GP kan jag idag läsa:
Äldres drickande ökar dramatiskt
Jag kan inte påminna mig om att jag läst
liknande innan.
Nu varnas för supande inom äldreomsorgen
och att man måste koll på de äldre och deras
supande.
8% av alla som dör i världen är alkoholrelaterat(GP)
I Läkartidningen kan man läsa:

Alkohol bidrar till vart 25:e dödsfall globalt

trots att varannan människa på jorden

avstår helt från att dricka. Det alarmerande

rönet presenteras i Lancet.

Författarna har tittat på publicerade

studier kring alkohol och dess skadeverkningar.

Situationen har analyserats

utifrån ett globalt perspektiv. Dessutom

har man undersökt tio länder närmare.

Sammantaget beräknas att 3,8

procent av alla dödsfall globalt beror på

alkohol. Föga förvånande är män mer

drabbade, för dem beräknas 6,3 procent

av alla dödsfall vara alkoholrelaterade;

för kvinnor är siffran 1,8 procent.

2014-07-28
12:27:53

Goda berättelser skapar sanningar
I Svensk jakt skrevs för ett tag sedan en satirisk text
om vithajar. Vithajen i den texten var tänkt som en
metafor för hur vi agerar i Sverige gentemot vargen.
Texten delades. På vägen mellan delare försvann
satiren och det blev en sann historia.
Så nu är vithajen här. Många svenskar tvekar att bada
i havet. Vem har inte Jaws på näthinnan?

2014-07-28
12:22:18

Rätt och fel
Många religiösa säger att utan en Gud uppstår total nihilism.
Ett utrymme där inte rätt och fel kan finnas. Det blir ett rätts-
löst tillstånd då man hänge sig åt vilka vidrigheter som helst.
Jag kan tycka att det är något som slår tillbaka mot dem själva.
jag har inga problem med min moraliska kompass och på vad
jag kan göra och inte göra mot mina medmänniskor.
Man kan fråga sig om de religiösa har så hemska tankar om vad
de kan tänkas göra att just de måste skaffa sig en Gud för att av-
stå att våldta och mörda.

2014-07-28
12:11:00

Cykel
Under 23 dagar har över hundar cyklister korsat Frankrike, Belgien,
Spanien, Holland med start i England. 21 etapper på 23 dagar. Det
är ett kraftprov utan dess like.
I Eurosport har detta kommenterats av Vacchi och Adamsson. Det-
är nog ingen sport som har så kunniga kommentatorer som dessa.
Bägge är gamla tävlingscyklister, de har sedan arbetat som ledare
och runt tävlingstallen. Det de inte vet om cykel och cykelsport är
inte värt att veta.
De kan prata om kadens under lång tid och man förstår direkt betyd-
elsen av att ha rätt kuggar och i rätt läge har rätt växel.
De kan förklara varför en cyklist som leder med 4 minuter inte har en
chans utan att kommer att bli ikappkörd när det börjar köras i klungan.
Den sista etappen är av tradition händelselös innan sista varvet inne
i Paris då formerar sig lagen för att få bästa slagläge för sin bästa
spurtare. detta vet man när det börjar för Vacchi och Adamsson har
sorgfälligt berättat.
En cyklist utan bra lag, varje lag består av 9 cyklister, har ingen chans
i Touren, så loppet kan i princip bara vinnas av ett fåtal cyklister. Det
är kaptenen i varje lag som bestämmer. Några lag kan satsa på två
vinnare men det brukar sluta illa.
Det är ändå intressant att en cyklist som Martin, den tyske tempoåkaren,
är helt överlägsen när det kommer till att köra en och en mot klockan.
Han vann den näst sista etappen med över minuten. Ändå har han ing-
et med den sammanlagda slutstriden att göra. Han är för dålig i bergen.
En cyklist som inte kan prestera i de stenhårda bergsetapperna är helt
körd.
Men touren är också etapperna. Kittel, en annan tysk vann fyra etapper
genom att vara vassast i spurten.
Nu är det slut och jag får vänta ett år till nästa gång.
Om ett år kommer jag att få höra om myterna i Touren igen. en av dem är när
Merckx på den legendariska 19:e etappen gjorde ett ryck och fick från lagled-
ningen order om att ta det lugnt. Hans hjälpryttare fick punktering och då tapp-
ade Merckx kontakten och drog iväg själv. Han vann etappen med över 8 min-
uter.
 

2014-07-27
20:39:00

så skall en slipsten dras
Här uppe i Norden börjar rätt många bli skeptiska till
terrorhotet från islam. Det händer ju för fan aldrig någ-
ot! En stolle i Stockholm som spränger sig själv är ju
inte direkt något att skrämma slag på nationer med.
Så då slår den norska säkerhetstjänsten till. Det finns
ett hot mot Norge. Full beredskap. Alla skall vara rädda.
Vilka kommer de att hota? Vilka kommer terroristerna att
slå till emot?
Det vet inte säkerhetstjänsten. De vill inte spekulera men
det kan vara mot en pojklagsmatch i fotboll eller en festival
för folkmusik.
Under en vecka slår man på stora terrortrumman.
Alla skall vara vakna.
Idag säger man att hotet inte är så farligt längre.
Hur fan kan de veta det?
Men det skall fortfarande vara full beredskap.
Förvånande.
Magnus Ranstorp som alltid uttala sig i terrorfrågor utan att
veta ett skit sa i radion häromdagen: Vi vet inte varifrån
hotet kommer och det går inte att spekulera i hur det ser
ut. När han väl sagt det spekulerar han utav bara helvete
i 20 minuter om allsköns islamister som kan vara på väg
till Norge.
Jag hoppas det tillsätts en utredning om hur man kom på
detta hot och hur allt fortlöpte. Det är av högsta vikt att man
inte fått några stollar i polisledningen som själva gått in i
terrorpsykos som en gång Hasse och Ebbe hamnade i kurd-
psykos.
 

2014-07-27
20:31:38

Mår illa
Lotta Gröning är en av alla dessa åsiktshoror som mot betalning
har åsikt om precis vad som helst. Idag i P1 slår hon fast att all
skuld ligger hos Hamas.
Vi har fått en slagsida i svensk opinionsbildning som inte funnits
sedan vi kröp för Nazityskland. Under Palmes dagar slogs det
fast att vi skulle följa folkrätten:
-USA bar skulden och Vietnam hade rätten att slåss för sitt natio-
 nella oberoende(även om det fanns sossar innan Palme som hell-
 re ville ha parollen "Fred i Vietnam")
-FLN i Algeriet hade rätt att med alla medel slåss för sitt nationella
 oberoende mot ockupationsmakten Frankrike(och de ernådde sin
 självständighet 1961)
-Tjeckoslovakien och Ungern blev ockuperad av Sovjet och detta tog
 Sverige avstånd ifrån
-Sovjet ockuperade Afghanistan och jag har inget minne om att man
 då kallade jihadisterna för terrorister.
-Det var först när USA startar orättfärdiga krig och ockuperar Afghanistan
 som folkrätten sågs som något ovidkommande och nu blev jihadisterna
 terrorister.
Men när det gäller Israel finns andra parametrar som verkar helt utan
annan logik än att Israel skall försvaras till varje pris. Lotta Gröning ser
inte ockupation, nybyggnationer på ockuperad mark eller massmord på
civila som ens något problem. För henne är bara Hamas problemet.
Man kan fråga sig hur länge det etablerade Sverige kan behålla den syn
en? Världen vänder sig som en krok på en mask. USA håller fast vid Is-
rael och då gör Sverige det.

2014-07-26
11:38:00

Medvetande
Jag är ateist.
Jag har svårt att ens förstå människor som tror på
gubbe i molnet eller som låter sig styras av män
som säger sig företräda gubbe i molnet.
Den vanligaste förklaringen till att man tror på gubbe
i molnet är att livet är allt för fantastiskt för att det ba-
ra skulle ha kommit till av slump utan att en sekund
reflektera över att det skulle vara än mer fantastiskt
att gubben i molnet hade kommit på och skapat all-
ting,
Mest av allt tror man dock på gubbe i molnet för att
man fruktar döden.
På "min" sida finns aktivister som ihärdigt arbetar för
ateism, mest kända är de fyra stora : Dennet, Harris,
Dawkins och Hitchens.
Men det är i många frågor inte så att dessa är något
att hålla i handen i de stora konflikterna som står över
frågan om gubbe i molnet.
Hitchens, numera död, gick ju från att vara trotskist på
70-talet till att bli en amerikansk hök som stödde Bush
och blev islamafob.
Harris har ju liknande tendenser då han pekar ut Israel
som en demokratisk mönsterstat och målar upp Islam
som det stora hotet mot världen.
Dawkins är ju närmast biologist som hävdar att vi styrs
av genetiska memer.
Då kan det i många fall vara tryggare att hålla både krist-
na och muslimer i handen som har en bättre världsbild
och som aktivt arbetar för bättre förhållanden på jorden.
Visst de tror på gubbe i molnet men de arbetar aktivt för
att jorden skall bli en bättre plats att leva på, i levande
livet, för alla och i den kampen stödjer de rättvisa före
orättvisa.

2014-07-26
11:12:50

Fördomar
Jag anser mig vara hyggligt beläst om hur det ser
ut i Sverige idag och hur det såg ut igår.
Jag bor i en del av Backa som i mycket påminner
om en klassisk svensk förort.
Jag umgås med människorna i denna förort.
Jag bekämpar med varje atom i min kropp före-
ställningar som syftar till rasism, fascism eller na-
zism.
Mitt medvetna jag tar avstånd från uttalanden och
aktioner som dömer folk utifrån hur de ser ut eller
var de kommer ifrån.
Så i förrgår var jag uppe vid Härlanda Tjärn. jag ställde
min väska på bryggan. Det var ett 30-tal personer på
denna brygga. Jag svepte med blicken för att se om
det skulle vara tryggt att ställa väskan där. Mobil,plån-
bok, hörlurar var det som jag inte ville bli av med.
Blicken stannade vid två svarta och stojande killar giss-
ningsvis i ålder 16-18 år. Det inre larmsystemet aktiver-
ades. jag hoppade i och simmade över till andra sidan
som jag brukar och hela tiden med en gnagande känsla
att dessa två pojkar skulle ta min väska och dra iväg.(jo,
jag hade cykelnyckeln där).
Naturligtvis stod min väska kvar när jag kom tillbaka.
Varje människa måste dagligen jobba med sina inre för-
domar och falska föreställningar om vi en dag skall på
allvar komma tillrätta med förtryck i den stora eller den
lilla världen.

2014-07-25
12:57:00

Utan klassperspektiv ingen frigörelse
I kapitalismens barndom fanns en konflikt mellan styrande
adel och uppstigande borgerskap. Den handlade i huvud-
sak om ägande. Borgerskapet vann och tog med sig en del
av de rådande värderingarna i sin nya maktposition.
Det krävdes dock drag under galoscherna när kapital skulle
genereras så snabbt slängdes arvsbörd över relingen. Man
införde också en mer flexibel religion så att man kunde arbeta
mer. När murar börja rasa är det svårt att hindra ras där man
inte önskar.
Demokrati fick fler att ansluta sig till ordningen.
Kapitalet har ju egentligen en enda funktion, att genereras.
Med åren bröts tabun därför att de inte hotade ordningen.
Kapitalet behöver inga värderingar.
Kapitalet behöver inte rasskillnader. Tvärsom, ju fler som kon-
kurrerar om arbete ju lägre löner.
Kapitalet behöver inte könskillnader . Tvärsom idag då allt mindre
av arbetet är kopplat till fysisk förmåga utan snarare intellektuell.
Kapitalet behöver inte heteronormativitet. Tvärsom då mången
inom kapitalet själva inte tillhör detta kollektiv.
Kapitalet är flexibelt och kommer också att kunna använda alter-
nativa energikällor för att också acceptera en gryende och i vissa
fall etablerad miljörörelse.
Kapitalet handlar alltså inte om värderingar.  Det handlar om ägande.
Först när ägandet blir monopoliserat, vilket inte är så långt borta, och
en liten grupp kan leva blott på agandet, kommer vi att få en situation
som en gång den absoluta statens på 1600-talet. Då kommer värder-
ingar att bli viktiga för då är inte genereringen det centrala utan bara
bevakande av ägandet för de få. Färre kommer att äga och den för-
krossande majoriteten äga lite eller ingenting alls. För att få ordning
i en sådan orättvisa kommer man att behöva religion, biologi,historia
och en gigantisk repressionsapparat med militär och polis för att upp-
rätthålla ett system i ordningen.

2014-07-24
15:24:34

kristen pedofili
17 Så dräpen nu alla gossebarn, och dräpen alla kvinnor som hava haft med män, med mankön, att skaffa.

18 Men alla flickebarn som icke hava haft med mankön att skaffa, dem mån I låta leva för eder räkning.

4 Mosebok 31:17-18Svenska 1917 (SV1917)

2014-07-24
12:37:00

Islam som väckelse
I John Heales bok One blood beskriver han hur medlemmar i
gäng i Brixton konverterar till islam. De kallas för "the Muslim
boys". De hade gjort så då imamer hänvisat till åttonde suran
i Koranen där Mohammed rånar karavaner och det är helt i
sin ordning bara han besöker mosken efteråt.
I många av våra förorter är islam den enda aktiva rörelsen och
ger de unga ett alternativ. Vänstern har inte tid med förorten mer
än att använda den i propaganda.
Man kan se uttrycken tydligt i Palestinakonflikten. Man ser den i
en religiös kontext. Det handlar inte om klass utan om religion.
Det handlar om judar mot muslimer. Det handlar om alla judar
mot alla muslimer. Det är i det perspektivet referenserna till
Hitler kommer. Hitler var bra för han mördade judar. Om man
är uppväxt i områden där krig och konflikter varit vardag är inte
heller Hitler lika stigmatiserad som hos oss i Sverige eller väst.
Så sprids antisemitismen. Få skulle idag tycka det var i sin ord-
ning att bjuda in Svenskarnas parti för en demonstration  mot
kriget i Gaza. Det börjar bli ett problem att motståndet mot stat-
en Israel innehåller märkliga organisationer och personer. Det
kan bli ett problem att skiljelinjerna i svensk politik bara har
etniska och religiösa förtecken. Vem pratar om klass?
 
 

2014-07-24
12:17:00

Utan principer
Det är märkligt att vi skall ha så svårt att ta ställning
mot ockupationen och kriget mot palestinierna i Gaza.
Man jämställer ockupant med ockupationsmakt.
När algerna började slåss för självständighet fanns en
kluvenhet. Den öppna borgerligheten menade att det
var bra att Europa hade en bastion mot araber och Sov-
jet i norra Afrika. När de Gaulle gjorde mindre statskupp
blev frågan svårare och mot slutet var Sverige för en fri-
görelse. Algeriet vann sitt krig mot Frankrike med en kon-
stant terror mot den franska civilbefolkningen. Få kritiser-
ade den fria staten Algeriets styre för vilka medel de an-
vänt för att ernå frihet.
Israel använde själva terror för att tvinga fram att man
skulle få en stat vilket man fick 1948.
Få stödde Sovjets ockupation av vare sig Ungern eller
Tjeckoslovakien. Ännu färre ockupationen av Afghanistan.
Märkligt idag när man försvarar USAs ockupation av sam-
ma stat.
Få gånger sedan den koloniala eran har man försvarat
ockupationer. Idag börjar det bli likt den tid då Europa
såg som sin rätt att kolonisera världen och införa civila
samhällen om än med massmord som medel.
Belgien bedrev en exempellös terror i Kongo. Miljoner
kongoleser drevs i döden. Idag fortsätter terrorn med
andra huvudmän.
 

2014-07-23
13:51:55

Skiljelinjer
Igår var det tre år sedan Breivik mördade 77 unga människor
i ett terrordåd som saknar motstycke i norra Europa. Trots det-
ta maler den svenska staten att fokusera sig på det islamiska
hoten. Vilka hot det skulle vara lyser ständigt med sin frånvaro.
Man kan undra om SÄPO hämtar sin information från rasistsej-
ten Avpixlat.
På årsdagen av morden på Utöya väljer Avpixlat att gå ut med
följande s k nyhet:
Norsk islamist orsak till förhöjd säkerhet på flygplatser

2014-07-23
12:42:36

Allt är inte guld som reaktionen angriper
Vad är det idag som står emot imperialism?
I Afghanistan är talibanerna på väg tillbaka till makten. Det
är en bara en tidsfråga innan det är ett faktum. Samma dag
som USA ger upp sin på förhand dömda ockupation kommer
talibanerna att ta över.
Det räckte inte att prata om frihet. Det räckte inte att säga att
man för kvinnors rätt och flickors rätt att gå i skolan. Om detta
var den huvudsakliga anledning till ockupation kan man ju fråga
sig varför USA inte ockuperar Saudiarabien(eller andra strängt
islamiska oljestater)Sudan eller världens blodigaste konflikt, den
i Kongo, där framför allt kvinnor och barn våldtas och mördas.
I Irak rycker ISIS fram och på vägen mördar de turkmener, den
tredje största minoriteten i Irak, och detta för att turkmenerna är
kristna.
I Nigeria bedriver Boko Haram ren terror mot kvinnor och inte minst
flickor.
Det stora motståndet mot USA och väst är alltså extrem islam som
vill införa teokrati. Är det något att stödja? På vilket sätt skulle islamsk
teokrati vara gott?
Jag kan inte se det.
Min fiendes fiende är inte alltid min vän.
I Ukraina står en annan konflikt. På ena sidan Ukraina med USA och
västs stöd. På andra sidan Ryssland som nyligen slutit ett omfattande
avtal med Kina.
Vad skall man stödja?
USA och väst är inget att hålla i handen, men frågan är på vilket sätt
Ryssland och ett statskapitalistiskt Kina är det?
I Ryssland finns krafter för att återta global styrka. I Kina finns en strategi
att via ekonomiska projekt bygga upp ett nät av framtida bundsförvanter
inte minst i Afrika.
Det finns få positiva krafter idag.
Så samtidigt som vi, åtminstone i väst, skapar utrymme för kvinnor,hbtq-
personer, driver miljöfrågor och kämpar mot rasism finns en överbyggnad
där kampen står mellan två imperialistiska block och där islamsk teokarti
finns som en tredje kraft.
Intressant är hur alla de som driver de "små" frågorna skall ställa sig till
framtida perspektiv som kan komma ur kampen i överbyggnaden?

2014-07-23
12:00:00

Reflexioner
Igår hämtade jag min cykel. Det visade sig att jag cyklat med
sprucket däck till Falkenberg. Nytt däck och jag kände direkt
den stora skillnaden. Jag cyklade upp för Kallebäcksmotet och
det mötte inte så stora problem men så kom en sista stigning
upp mot golfbanan där jag bara kunde ta mig upp på den lätt-
aste växeln. Det tog emot rejält. Jag tänkte då på cyklisterna
i Tour de France. Den 13:e etappen är en bergsetapp. Man kör-
de den i lördags. Loppet avgjordes där. Flera stigningar är upp-
för svarta pister. Det går i princip rätt uppför. På detta vis cyk-
lar man i timmar och i hög fart. Det är obegripligt. Inte mindre
obegripligt är att loppets ledare Nibali mot slutet när mjölksyran
skriker i musklerna gör en sista utbrytning och höjer farten. Ing-
en klarade det rycket. Han vann etappen och säkert också hela
Touren på det. Porte som låg 2:a inför etappen tappade 8 minuter
på 15 kiloeters cykling. När proppen går så är det kört.
Jag tog mig till baksidan Delsjön och kastade mig i vattnet. Så
underbart skönt. Få saker är bättre att uppleva i livet. Så denna
dag inträffade det som jag väntat på i 50 år. Jag har en sträcka
på cirka 800 meter som jag brukar simma. Halva sträckan klarar
jag att crawla. Så denna dag satt bara tekniken. Jag crawlade
hela vägen och utan större ansträngning. Det bara satt. Jag för-
står inte hur det kan komma sig men är lika glad för det.
Efter besök hos Björks med god mat och vin cyklade jag hem i
sommarnatten med The lamb lies down on Broadway av Genesis.
Det är emotionell musik för mig. Vissa stycken är det vackraste
jag hört. med Carpet Crawlers som det vackraste.

2014-07-23
11:39:33

Okunskapen sprider sig
De senaste veckorna har jag stött på argument som
verkligen får mig att rycka till. Det handlar om invand-
rarkillar som öppet på Facebook eller i diskussion hyll-
ar Adolf Hitler. Det som hyllas är den slutgiltiga lösning-
en. Judarnas utrotande.
Jag kan med stort tvång försöka förstå. Israel är en jud-
isk stat som våldför sig på palestinier. Via FB får vi ta del
av oskyldiga offer orsakat av israeliska vapen.
Men hur hylla Hitler?
Har man inte mer kunskap än så om vad nazism står för?
En svart man som hyllar Hitler? Ja. Jackie Arklöv var nazist
men det är rätt mycket som saknas innanför det pannbenet.
En rom som stödjer Hitler? Vet man då inte att romer var i
samma kategori som judar? En miljon romer massmördades
i koncentrationsläger.
Om man lever efter devisen min fiendes fiende är min vän så
framstår min fiendes fiende som det största hotet av dem alla.
En ideologi som delar upp mänskligheten i raser där en ras är
överlägsen alla och där de underlägsna raserna antingen skall
utrotas eller leva i slavlika förhållande för att tjäna den högre.
Hur kan invandrarkillar stödja detta?
Har de läst att Heinrich Himmler tyckte att Islam var den religion
som närmast förstod "judeproblemet"?
Har de i sin isolation i förorten kommit så långt bort från sans och
förnuft att deras rätt och fel har kommit på kant med allt?
 

2014-07-21
21:05:58

Det öppna Sverige
Dagens sommarpratare Athena Farrokhzad fick inte säga
socialism i sitt sommarprogram.
Fred Ekblad blev bortcensurerad när han i en intervju i P1 
sa att Israel vare en apartheidstat. Det är uppenbart att det
officiella Sverige köper den amerikanska utrikesministern
John Kerrys analys av konflikten där han hävdar att Israel
är under belägring av Hamas.

2014-07-21
17:53:00

Gömslet
Sekten runt Sture Bergwall trodde ju närmast fanatiskt på
historien om att han mördade människor för att kompensera
den upplevelsen han hade som fyraåring när hans mor fick
missfall under tiden hans far förgrep sig på honom. Hela den-
na ruskiga historia har ju bevisats vara ett skapat minne av
sekten runt Bergwall.
I vilket fall tror sekten säkert att de hade rätt och deras hopp
ligger i att någon gång rester av alla Bergwalls mord skall
hittas.
Enligt sektens teori skall nämligen Bergwall flyttat runt alla sina
offer till plaster där han bott. Resterna av kropparna skulle vara
ett sätt att konstruera den bror han skulle haft som dog den natt-
en då hans mor fick missfall. Sektens teori är att det finns ett göm-
sle där det finns kroppsrester från alla hans offer.
Det är en fantastisk tanke att detta gömsle en dag skall hittas och
man kan gissa sig till att alla sektens medlemmar drömmer om just
detta.

2014-07-21
17:43:00

vad får vi för information
Under Almedalsveckan visade Jenny Wennhammer från gruppen
Femen och även miljöpartist tuttarna och störde Reinfeldts tal. Det-
ta fick stor uppmärksamhet. Men vem kommer ihåg vad Wennhamm-
er protesterade mot?
Ungefär vid samma tid på samma plats var det en stor demonstration
mot exploateringen av Ojnareskogen med 600 personer. Konflikten
runt Ojnareskogen handlar i stort om små människor mot stora bolag.
Vem har överhuvudtaget hört talas om den demonstrationen?

2014-07-21
15:29:25

reflexioner
Jag var hos min cykelhandlare idag och det visade sig att
mitt däck spruckit och det var därför hjulet wobblat på väg
till Falkenberg. Så det blir återgång till Continental med vil-
ka jag aldrig haft dylika problem med.
Jag reagerade på att tiggaren utanför Netto denna dag var
en välklädd medelålders kvinna. Hon såg ovanlig "ren" ut
för att vara tiggare. jag gav inga pengar idag heller. Jag är
mycket kluven till tiggarna.
När jag skulle klippa mina tomatkvistar råkade jag klippa av
en gren med tre omogna frukter på. Jag blev upprörd. Mer
upprörd än när jag tittar på bilderna från Gaza.
 

2014-07-20
17:35:12

Påminnelser
När jag läser Mannen som slutade att ljuga och om Bergwalls
medicinering under tiden på Säter kommer jag att minnas vår
strid på det gruppboende jag jobbade på i många år.
En ung man,Xerxes, var beskriven med diagnosen "barndoms-
schizofreni" och vi började att arbeta med honom 1989. Det var
flera år av utbrott och mycket våld. Från första början reagerade
jag på hur mycket  psykofarmaka han hade. Det var benzo och neuro-
leptika på varandra. varje gång han kom till nya läkare skrev de
på honom ännu mer.
Bergwall hade psykofarmaka som gjorde honom till missbrukare och där
det tog 9 månader att avgifta honom. Det är med denna avgiftning
som han finner sig själv och slutar med terapi och slutar hitta på att
han mördat.
Våran Xerxes hade mer än Bergwall. Vi började att utan större stöd
från läkare att fasa ut all skit som stoppades i honom. Ansopal,Lit-
hionit, Nozinan och Stesolid gick ganska bra och snabbt. Haldol och
Rohypnol tog lite längre tid men mest problem hade vi med Mallorol
som han hade i flera olika fomer. Av de senare hade han biverkning-
ar som var av sällan skådat slag.
Det som hände till slut var att denna ökända stackars unga man blev
till en lugn vardaglig autist utan större utbrott och våldet försvann näs-
tan helt. Alla hans märkligheter som ibland fick vissa att göra honom
till ett geni försvann och det autistiska trädde fram. Det och att han inte
var så begåvad som vissa via våldet hade tillskrivit  honom.
Under hans tid med massor av mediciner skrek han ofta att han hade
"klistertankar" när han blev medicinfri slutade han säga så.
Runt om Sverige finns den massor av människor som inom omsorgerna
felbehandlas med psykofarmaka och nästan alltid handlar det om att lugna
ner och kapsla in.
Psykofarmaka är billigare än personal.
Man borde dock fråga sig hur mycket elände psykofarmaka skapar för alla
parter.

2014-07-20
17:11:09

isolat eller vardag
Jag har under några dagar läst Mannen som slutade ljuga av
Dan Josefsson. Det är ett långt reportage om hur Sture Berg-
wall blev Tomas Quick och blev Bergwall igen.
Det handlar dock i första hand om den grupp människor som
skapade fenomenet Quick och hur det kunde göras.
Spindeln i nästet heter Margit Norell och var en ifrågasatt psyko-
terapeut som arbetade med objektrelationsteorin som grund men
hade en besatthet i bortträngda minnen.
Runt denna Norell finns ett koppel personer som gör hennes tjänst.
Alla viktiga personer är lärjungar till henne eller står i beroende till
hennes tankar som åklagare Kwast eller polisen Pentinnen.
Verktyget att släppa loss monstret Quick hette terapi och medlet
att få hans tankar och tunga att lossna var att ge honom bekräftel-
se, ett sammanhang att verka i och droger som skapade en miss-
brukare.
Det finns tusen saker att skriva om denna bok. Det är mer spännan-
de att läsa än en kriminalroman. Med Råstams bok får man en bild
av Sverige som juridiskt är värdig en bananrepublik.
Gruppen kring Norell var en sekt. En sekt med makt att manipulera
en hel omvärld. En sekt som har gjort att ett stort antal mördare(an-
tagligen) kommer att gå fria då man la vikt vid Bergwalls fantasier.
Den stora frågan är hur många liknande sekter som ryms i den över-
sta eliten i vårat land?
Vi är det land i Europa som har flest hemliga organisationer(P1 idag).
Hur många människor har blivit dömda och/eller misstänka för över-
grepp på sina barn utan att vara det?
Norell och en stor grupp terapeuter ansåg(anser?)att det mesta som
går åt helvete i livet kan spåras till sexuella övergrepp i barndomen.
Minns stolleriet kring incest på 90-talet då några terapeuter hävdade
att 20% av alla vuxna hade överlevt övergrepp som barn och Eva Lund-
gren började prata om män som i satanistiska sekter våldtog och åt upp
små barn.
I Bergwalls fall handlar det om en grundläggande historia som han berättar
i början på terapierna: Han blir våldtagen(som vanligt) av sin far. Hans mor
kommer in i rummet och örfilar Bergwall för att han förleder sin far. Då kom-
mer barnet hon bär ut. Fadern skall med kniv skära av navelsträngen med
skär av halsen på fostret. Fadern och modern börjar äta av fostret och tving-
ar Bergwall att också äta. Under tiden detta sker har föräldrarna sex med va-
randra. Detta är alltså grunder som hela falsifikatet runt Bergwall bygger på.
Detta är det bästa som skrivits under senare år alla kategorier och jag inte
sedan jag läste De apatiska av Gellert Tamas blivt så gripen av text som av
denna Josefssons bok.
Det finns ännu frågetecken som borde redas ut. En som är av största vikt är
självklart hur Lambertz kunde göra som han gjorde när han inte godkände en
resning och hur han än idag närmast parodiskt söker försvara cirkusen kring
Bergwall.
Det måste sättas under lupp hur många människor som via terapi fått sina
egna liv och inte minst sina anhörigas genom att man planterat minnen om
sexuella övergrepp. Det måste göras om inte annat för att skydda dem som
verkligen blir angripna. Om pendeln slår tillbaka kan ju varje förälder eller
pedofil prata om konstruerade minnen.
Hanna Olsson var en av Norells lärjungar och som styrdes av
denna kvinna. Det var Norells tankar som styrde Olsson och ock-
så domstolen att man kunde döma de två läkarna med vittnesmål
från ett litet barn.

2014-07-20
13:31:13

Viktiga saker
När man cyklar bör man ha rakade axlar och rygg. Igår när jag
cyklade i lugn fart på landsvägen hörde jag ett ilsket surrande.
En bålgeting hade fastnat i håret på mina axlar och i ilskan över
detta gav den mig sin gadd. Det gjorde ont. Riktigt ont.
Om man är asexuell skall man ha en helt svart ring på höger lång-
finger. Det är den internationella markeringen för asexuella.
Om du anser sig dig vara sexuellt hetero skall du numera kalla
dig Cisperson. Cis betyder på latin "på samma sida". Detta för att
inget skall vara mer normalt än annat.

2014-07-19
23:54:41

Cykla
Igår cyklade jag och min son till Falkenberg.
12,2 mil cykelvägen. En god dag att cykla.
Ginstleden går en bra bit på väg och stund-
tals är den oerhört vacker. Skog, havsband,
betande kossor, springande hästar, betande
får.
Tyvärr hade jag ett wobblande bakdäck så det
blev lite dramatik nerför och det lätta slaget en
gång i sekunden som uppstår av ett ojämnt hjul
blir som kinesisk vattentortyr efter ett tag.
Orken var det inget fel på men det var knäna som
började att smärta som gjorde resan lite mindre
lustfylld. Det och röven. Röven börjar alltid att smär-
ta efter 3-4 mil men den domnar efter ytterligare
några så det kan man leva med.
På vägen blev vi tutade och hejade på av lokala
raggare som trafikerar vägen mellan Varberg och
Falkenberg. De sitter där 5-6 stycken i en gammal
amerikanare och lyssnar på skitmusik och åker
fram och tillbaka.
I Falkenberg var det full rulle med någon form av
konsert där bikers och raggare verkade bilda stomme.
När vi var framme ställde vid cyklarna och gick ner
till Skrea strand och badade. Sällan har jag upplevt
ett bad så skönt som just denna sena kväll.,

2014-07-18
00:52:44

Bushido
Att leva i varje andetag är Bushidos väg. The way of the samuraj.
Jag cyklade upp till Härlanda tjärn i solnedgången efter en dag i
fotbollens tjänst. Mycket cyklande och mycket fotboll. Idag mest
glädje efter några dagars sorg.
Jag stannade till vid bryggan och bytte om. vattnet var spegelblankt.
Inte en krusning på ytan. En katt kom och strök sig mot benen. Jag
kelade lite med den.
Jag hoppade in och började simma. Vattnet delade sig när jag simm-
ade och jag såg en lom simma lite längre bort. Den vanliga turen gick
lättare än någonsin. Det var en njutning.
Jag kom upp på bryggan och såg två kvinnor byta om för att lite senare
tas hand om vattnet. De såg inte mig men jag såg dem.
Jag satte mig vid strandkanten och tände en cigg.
Vid eldstaden satt fyra män och en kvinna och två barn. Jag fick en kän-
sla av trash och funderade över om det var biologi eller miljö som gjorde
att de såg ut som de gjorde och talade på det sätt de talade.
Oavsett hade det ingen större betydelse denna kväll.
 

2014-07-17
12:08:03

Vad prioriteras i media
Just nu är konflikten Palestina versus Israel första nyhet i
de flesta av västliga medier. Men hur är det i stora världen?
Vilka konflikter finns?
Ur dagens SvD:
I början av boken har Hawkins ritat upp ett diagram som är svårt att glömma efter att man sett det: de senaste årens krig och konflikter rankade efter antal döda. Det visar en annan värld än den vi är bekanta med från tidningarnas utrikessidor. Överlägset störst är kriget i Kongo. Därefter kommer Sudan, Angola, Rwanda, Afghanistan, Somalia och Irak. På sista plats (och det är förstås ingen slump att Hawkins har valt att sluta just där) kommer Israel-Palestina. Större än Israel-Palestina är bland annat konflikterna i Kashmir, Colombia, Sri Lanka, Filippinerna, Tadzjikistan, Peru, Burma och Nepal – hur mycket har vi fått läsa om dem?
 

2014-07-17
10:27:30

Den konfliktfria människan
I säsong 2 av den amerikanska serien Rescue me får huvudpersonen
Tommy Gavin tag i lyckopiller(Prozac) som han stjäl i smyg av sin fru.
Gavin som är en alkoholiserad och minst sagt i humöret ombytlig man
blir from som ett lam. Där han tidigare skällde eller slog blir han nu till
en fredens apostel. Inga konflikter eller kriser kan rubba honom. Vad
jag reagerar på är att hela hans personlighet försvinner. Han blir till ett
skal, ett vandrande fån. Serien visar med all önskvärd tydlighet att vi
inte kan medicinera oss till att bli goda människor.
Det stora problemet idag är att vi inte har utrymme att reagera på oför-
rätter, verkliga eller imaginära, utan att det skall betraktas som en sjuk-
dom och skall behandlas. Vi ger oss inte heller tid att leva igenom och
bearbeta kriser och konflikter utan stoppar istället i oss piller. Läkemed-
elsindustrin hoppar högt av glädje och det gör också läkare som skriver
ut samma piller och får lite mutor som tack för hjälpen.
 

2014-07-16
23:15:55

I väntan på Matrix
Rapport hade ett inslag om att alltfler unga skolkar
från skolan. En ung tjej försökte att rädda sina unga
bröder och systrar med att orsaken skulle vara att
man uteblev från skolan för att man kände tidspress
vid prov och läxförhör. Om det vore så väl. Min erfar-
enhet säger snarare att många unga i socialt svaga
områden har dåligt stöd hemifrån och illa tål krav av
vilket slag det än månde vara. De flyr in i en dröm-
värld där de önskar sig vara hjältar av något slag och
i den drömmen kommer de bara allt längre bort från
verkligheten. Mången lever sitt liv med sin Ipod på
Facebook , Instagram. och vandrar runt i Internet.
Ett Matrix light.
Neil Postman skrev profeterande för 35 år sedan att
vi håller på att tappa det han menade var grunden
för all civilisation: fördröjd behovstillfredställelse.
Man skall arbeta för att uppnå mål.
Postman oroades av det myckna TV-tittandet. Han
oroade sig innan Internet fanns.
Idag är en glättig verklighet sökbar för alla om än imag-
inär för de allra flesta. Men denna verklighetsbild ger
att ingen vill göra "vanliga" jobb eller leva "vanliga" liv.
Vi skall alla vara ihop med vackra kroppar, rika individer
och varje dag förverkliga de yttersta av drömmar. Förr
kunde man hoppas på att ernå detta i paradiset. Nu vill
vi ha allt och vi vill ha det utan ansträngning.
Matrix igen.
I ett annat inslag berättas att det städas så dåligt på våra
skolor att allergier ökar lavinartat. Vi vet sedan tidigare
att snusket finns även på våra sjukhus och dagis. Man
söker spara pengar och drar då in på det som ingen vill
göra och som ingen tycker är viktigt.
Vad kan vara viktigare?
 

2014-07-16
11:50:26

Gangland
John Heale skriver i sin bok One blood om gängen i England
att miljön är det som avgör hur det kommer att se ut. Han kall-
ar det Gangland och att i denna miljö med små möjligheter att
utvecklas kommer våld och kriminalitet som brev på posten.
Han beskriver gängen och dess individer som att få eller ens
någon han träffar har ordnade hemförhållanden. De flest gång-
er går kriminaliteten i arv om man bor kvar i samma område.
Jag pratade med en polis om Backa och Göteborg och hon för-
de fram att föräldrarna måste ta sitt ansvar. De flesta grabbar
och unga män som håller på med brott saknar just bra föräld-
rar. Det är inte som när Lasse Strömstedt skrev om sina båda
goda socialdemokratiska föräldrar som gjorde allt för honom
och det ändå gick åt helvete. Idag tror jag få kriminella kan visa
upp en bra barndom med stöttande föräldrar. Den sociala miljön
där de växer upp fångar in dem i kriminalitet, Gangland.
Heale skriver också om hur lös organisationen är i gängen i Eng-
land. Av de unga(nästan alla är unga) i gängen som han träffar
kan få eller ens någon peka ut en ledare. Det är bara när någon
utanför deras område attackerar som de sluter sig samman och
blir något gemensamt. Det vanliga våldet är oftast internt. Gang-
land präglas mer organisatoriskt av anarki än ordning. De vanlig-
aste orsakerna att man slutar med kriminalitet är att man blir
äldre eller att man dör.
Repression kan hjälpa i det korta perspektivet men inte i det långa.
En del tar fram New York eller L A som exempel på god brottsbe-
kämpning. Där har man ändå 3-4 gånger mer mord än i Sverige
på ungefär samma antal invånare.
Sydafrika är utanför rena krigshärdar där det är värst där har man
400 gånger fler mord än i Sverige(18000 per år på en befolkning
53miljoner).
 
 

2014-07-16
11:11:01

Bosse var som vanligt
Dylan var på Trägårn igår. Enligt rapport var det som
vanligt. Han gick in, sa inget, drog sina låtar och gick
utan ett ord. Det var inte särskilt bra. Men Dylan är
Dylan och det är väl så här det skall vara.

2014-07-15
00:36:12

J D Salinger
SvT visade en mycket bra dokumentär om författaren
J D Salinger som skrev Räddaren i nöden 1951 och som
blev hans enda publicerade roman.
Denna bok som omgärdats med så mycket men som när
jag läst den visade sig vara...ingenting,
Jag läste Räddaren i nöden som 20-åring och jag förstod
ingenting. Var fanns rebellen? Var fanns revolten? En liten
överklasskille som känner sig förråd av vuxenvärlden är väl
ändå pinsamt lite för att göra den till det monument den bli-
vit? Jag läste den på engelska för några år sedan då det åt-
er skrevs en massa om den men inte blev jag klokare av det.
Tre kända mördare Chapman(Lennon), Hinckley(Reagan)och
Bardo(Rebecca Shaeffer, en aktris)sa att de inspirerats av
Catcher in the rye. Men vad i boken skulle ha inspirerats dem
till att mörda? Kunde de inte valt vad som helst? Var inte bara
valet av boken för att den var känd?
Jag som läste Moberg, Andersen-Nexö eller Myrdal behövde
inte den typen av individuellt uppror mot konvenansen som
Salinger erbjöd.
Salingers liv däremot är en helt annan historia. Dokumentären
är mycket välgjord och Salingers tidiga liv med ständiga uppror
och relegeringar och sedan hans 299 dagar vid fronten i slutet
av Andra Världskriget (där han mot slutet fick en mental kollaps)
och hur detta formade resten av hans liv. Det är en spännande
historia om än inte mycket att ta efter.

2014-07-13
15:37:00

Konspirationsteori av konspirationsteorier
Chemtrails dök upp idag för första gången för mig.
Det finns folk världen över som är helt övertygade
om att denna konspirationsteori är sann. Vad det
i huvudsak handlar om är att USA och då i synner-
het CIA har sedan 1990-talet sprejat från flygplan
världen med barium, aluminium och annan skit och
detta för att förgifta världens folk som då skulle bli
passiviserade.
CIA i maskopi med alla världens regeringar, alla värld-
ens metrologer, alla världens journalister skulle alltså
mörka om att man flyger upp och förgiftar jordens
folk. Inte nog med det. All militär personal alla som
jobbar med gifter, alla som jobbar med transporter
och allt tillhörande denna giftspridning, alla dessa
människor skulle ingå i den stora konspirationen
och man skulle dessutom få alla att hålla käft.
Jag tror mer då i så fall att CIA sprider information
via källor att detta skall se och väntar ut en samling
idioter som tror på det och sedan hjälper dessa idiot-
er att hålla igång konspirationen.
Då kan CIA ägna sig åt den skit de alltid hållit på med
och vanligt folk kan skratta åt idioterna och sedan kan
denna dimridå dölja de verkliga och högst påtagliga
brotten som CIA står bakom eller utför.

2014-07-13
13:10:35

Öga för öga tand för tand
I mitt långa sommartittande på den amerikanska serien
Rescue me har jag nu kommit fram till säsong 5.
Likt alla sådana här amerikanska serier tar man in allt
som kan tänkas ha allmänt intresse och dramtiserar
kring det. Det centrala i serien är alkoholism som likt
ingen annan serie vänder på varje sten och inte alltid
på ett välanpassat sätt. Här finns självklart också sex-
ism och homosexualitet versus hetero, här finns ras-
frågor, bulumi, cancer, impotens, ålderdom och död,
hela familjekonceptet med otrohet, skilsmässa, för-
hållande till barn och i anslutning till det uppfostran.
Det finns inte så mycket som inte får plats.
Jag reagerade när Tommy Gavin får sin bror skjuten
och konfronterar den skyldiga i fängelset och glädjs
över att den unge mannen kommer att få livstid och
att han i fängelset under överskådlig tid kommer att
bli våldtagen tills han dör. Hur många gånger har jag
inte sett detta i amerikanska filmer? Det är inte lika
vanligt att man önskar en kvinna till ett öde där hon
skall bli våldtagen tills den dag hon dör(det är bara
i gamla Testamenten man kan läsa sådant).

2014-07-13
12:56:33

Inget nytt under solen

Den amerikanske aktivisten Edward Snowden, som publicerat många hemligstämplade dokument, avslöjade att ledaren för ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, tränades av den israeliska terroristverksamheten Mossad i ett år.

Snowden bekräftar att det har funnits ett samarbete i underrättelsetjänsterna mellan tre länder, nämligen USA, Storbritannien och Israel. Syftet har varit att skapa en terrororganisation som ska locka extremister från hela världen på ett gemensamt ställe som man kallar för ”getingbo”.

Worldpress.com

 

Mossad har i decennier skapar eller stött monster efter

principen söndra och  härska. Själva eller i samarbete

med USA och/eller England. Svarta September eller Idi

Amin var två exempel som kan mångfaldigas.

När principer är så lättlösliga kan man fråga sig vad man

överhuvudtaget kan lita på?

2014-07-13
12:47:06

Storleken har ingen betydelse?

2014-07-12
00:37:11

Evolution i repris
Varje sommar när jag simmar runt i Delsjön och mår så
oerhört bra kommer tankarna på vattenapeteorin. Varför
mår jag så oförskämt bra när jag är i vatten?
Alistair Hardy funderade runt teorin redan på 30-talet men
som så ofta i akademiska kretsar aktar man sig för att slänga
ur sig hypoteser hur som helst. 1960 var det ändå dags och
han skrev om sina funderingar. Han frågade sig varför vi har
välvda näsor, inga andra apor har det. Han frågade sig varför
kvinnor har mödomshinna vilket bara vattenlevande däggdjur
har. Varför har vi underhudsfett och simhud mellan fingrar och
tår?
Hans hypotes var att vi inte sprungit på savannen utan levt runt
vattendrag och sjöar.
Hardys teori vann ingen större framgång i forskarvärlden utan an-
sågs och anses mer vara i kategorin konspirationsideer.
Jag vet inte vad men i sjön mår jag i vilket fall oförskämt bra.
Morgan driver Hardys tankar vidare

2014-07-12
00:26:26

Nya skjutningar
När jag låg uppe i Delsjön och irriterade mig på ungdomar
som måste spela sin skitmusik för hela världen ringde tele-
fonen. Det var polisen som ringde och ville höra om vad jag
hade för reflexioner runt mordet i Skogaberg 19/6. Jag hade
inte mycket att ge henne. Det var en match på Gratts Arena
mellan oss och Utsiktens juniorer. Det stora för oss på och
runt planen var att en spelare i Utsikten vred av ett ledband
eller liknande och hämtades av ambulans. Vi som stod vid
sidan reagerade på att det kom polisbilar och piketer men
jag är så avtrubbad att jag bara såg det som vardag. En ung
man kom med hög fart på MC-liknande fordon och körde ba-
kom oss och han dolde sitt ansikte med huvan vilket vi alla
reagerade på. Det var skumt. Kände dock inte igen honom.
Skumt var också att han åkte mot brottsplatsen inte från.
Jag hade alltså inte så mycket att ge.
När jag cyklade hem ringde det när jag var i Gamlestaden och
en vän meddelade att det varit en skjutning vid Backavallen.
Någon hade blivit skjuten i bena. När jag sedan rullade in i
Backa var det avspärrningar vid infarten till Wadköpingsgatan.
Jag begriper inte var journalisterna i GT och GP fick Backavall-
en ifrån. Men jag vet att vi blir stigmatiserade när det står såd-
an falsk skit. Redan förra gången vid skjutningarna på Jakobs
gata var det föräldrar som inte lät sina barn gå och träna.
Jag stannade till vid en polis vid den nedre avspärrningen och
frågade vad som hänt. "Jag vet inte så mycket", svarade han
och hänvisade till medierna med ett snett leende.
Någon är jävligt förbannad i vilket fall. Den skjutne, om nu Flash-
bak är att lita på, tillhör samma gruppering som de tidigare skjut-
na.
Det tragiska med dessa figurer är att det hatar polisen och de hat-
ar massa annat med det enda de har i huvudet är att hämnas på
sandlådenivå och berika sig själva oavsett vilket lidande de lämn-
ar efter sig. De drömmer om att bli nya Tony Montanas men glöm-
mer maffians oskrivna regel "skit inte där du äter!.
 

2014-07-11
12:06:49

Samtal med polis
Jag träffade en polis vid badet och vi började prata om
hur läget var i Göteborg. Han jobbade i de östra delarna
och han menade att det som hänt under de senaste åren
var att folk blivit räddare och att de slutat lita på vare sig
polis eller myndigheter. Om det är sant är vi farligt nära
de läge som finns i andra större städer i världen med lik-
nande social struktur. Alltså, folket i stadsdelen av rädsla
eller misstroende sätter sin tillit till att gängen skall lösa
problem före polis och myndigheter.
Jag frågade om hur han förhöll sig till Backa och han men-
ade att anledningen till att media är så kåta på att överrapp-
ortera från Backa är att stadsdelen ligger så nära centrum.
Det kittlar lite extra om man vet att det farliga är närmare.
Backa är ju trots allt inte förort i den allmänna bemärkelsen.
Hjällbo exempelvis har ju 95% av sina invånare med rötter
från andra ställer än Sverige. Backa har tre stora hyresom-
råden med stor invandrarpopulation men i det stora hela
har inte Backa fler invandrare än andra. Backa har ju i dec-
ennier varit medianen för Göteborg. Så som det är i Backa
är det i Göteborg i stort. Mediabilden som givits om Backa
har under sebare år förändrat detta.
Polismannen avslutade med att säga att folk är räddare än
någonsin. Många tror att de hot de utsätts för kommer att
sluta med att de dör. Det finns lite tillit. "Det råder ett krig",
sa polisen ," och ingen verkar bry sig särskilt mycket".

2014-07-11
11:54:10

Samtal vi källa
Jag laddade Cd-spelaren med Passion Play av Jethro Tull.
Det fick usel kritik  på sin tid men mest tror jag att det berod-
de på att den jämfördes med skivan innan, Thick as a brick ,
vilket kanske är det bästa konceptskivan någonsin. Jag tyck-
er att skivan är bra och att det finns stycken som är otroligt
bra. Sedan var det dags för Living in the past en tidig samlings-
skiva av Tull med framför allt en ruskigt bra liveversion av
Dharma for one.
Allt mitt lyssnande handlar egentligen om living in the past.
Det nya jag lyssnar på är variationer av Genesis, Gentle Giant,
Emersom,Lake&Palmer, Jethro Tull , Camel, eller  Van der
Graaf Generator. Deras barn blev IQ, Spocks Beard, Dream
Theathre, Mars Volta eller Beardfish.
Den andra grenen var Deep Purple,Led Zeppelin, Black Sabbath
och Thin Lizzy all befintlig hårdrock sedan dessa är variationer av
de fyra stora.
I vilket fall stannade jag till för att dricka vatten vid kolonierna i
Delsjöbacken. Då stannade en god vän till och det var ett tag
sedan jag träffat honom så vi hade en del att prata om.
Han var skärrad för han hade precis fått reda på att han hade
Diabetes 2 . Vad värre var han hade fått en distriktsköterska
från helvetet som mentor. Inget bröd, ingen mjölk och absolut
ingen alkohol allraminst öl. Jag tröstade honom med att jag äter
bröd varje dag, grovt sådant, jag dricker mjölk till Corn Flakes
som har minst socker av all flingor och muslis(bortsett special-
varianter)och jag dricker understundom öl. När han hade sagt
att han druckit 150 cl under 14 dagar hade helvetet baxnat av
indignation. Herregud, man behöver inte sluta leva för att man
lite Diabetes.
 

2014-07-11
11:14:00

Klass mot klass
Den 30 april 1968 utspelade en klasskrig i USA som
ställer det mesta på sned. Elever har ockuperat sitt
universitet, Colombia, och polisen beordras att ren-
sa upp. Det blir sällsynt brutalt. Ungdomarna protes-
terar mot kriget i Vietnam. Det finns andra grupper
också som vill göra ockupationen större och vidare.
Där finns allt från anarkister över liberaler till Black
Power.
Alltså, Polisen som är arbetarklassfolk går in och slår
sönder de priviligerade medel- och överklassungdomar
som inte vill stödja det krig som arbetarklassungdomar
utkämpar i Vietnam.
 

2014-07-10
11:47:31

Vid badet
Jag cyklade upp till Delsjöns baksida. Det är en bit sedan att gå
men man slipper trängsel. Jag funderade på vägen över hur upp-
enbart det ibland kan vara med klass. Poseidon som äger fastig-
heterna där jag bor håller på att renovera husen intill mig till lite
lyxigare varianter. Hyran där kommer att vara en bit över 10000
och i princip dubbelt mot där jag bor. Avsikten är att få in bättre
folk i området. Från klockan 700 startar vild trafik med tunga for-
don och maskiner börjar tjuta och skrika. Kort sagt det är omöjligt
att sova. Poseidon skiter i sina fasta hyresgäster. Ingen ersättning
utgår för detta lidande. Man kan ju tänka sig vad som hänt om
medelklassboende hade fått samma störning för att man skulle
bygga bostäder åt sämre bemedlade.
Jag simmar runt ön utanför där jag stationerat mig. Funderar över
den dag som skall komma när jag inte längre orkar detta.Enligt
Voltaire får vi en uppsättning kort och livet handlar om hur vi spel-
ar dessa. Med stigande ålder tas ett antal kort bort ur spelet och
man får färre alternativ att spela ut.
Två män sitter i timmar några meter från mig och pratar musik. De
pratar en slags svengelska och är mycket engagerade. De lyssnar
på låtar och hamnar i livlig diskussion. Aldrig högt och aldrig oense.
Jag känner mig ganska säker på att de är bögar. Jag tänker sedan
att jag ganska säkert är fördomsfull.
 

2014-07-08
00:57:00

50 år sedan
Monthly Review publicerar i varje nummer en återblick:
Fifty years ago. Det är alltid intressant läsning.
Läs här ett utdrag ur A B Spellmans intervju med Malcolm X.
 
Spellman:
You often use the word revolution, is there a revolution underway
in America today?
Malcolm X:
There hasn´t been. Revolution is like a forest fire. It burns Everything
in its path. The people who are involved in a revolution don´t become
a part of the system- they destroy the system, they change the system.
The genuine word for a revolution is Unwälzung which means a complete
overturning and a complete change and the Negro Revolution is no revo-
lution because it condemns the system and then asks the system that it
has condemned to accept them into their system.
That´s not a revolution- a revolution changes the system, it destroys the
system and replaces it with a better one. It´s like a forest fire like I said-
it burns everything in its path and the only way to stop a revolution is to
ignite a fire that you Control and use it against the fire that is burning out
of control. What the White man in America has done, he realizes that the-
re is a Black Revolution all over the world- a non-white revolution all over
the world- and he sees it sweeping down upon America and in order to hold
it back he ignited an artificial fire which he has namned the Negro Revolt and
he is using the Negro Revolt against the real Black Revolution that is going on
all over this earth.
 
 

2014-07-08
00:34:12

600 år
Jag har läst och tittat i boken 1000 mästerverk om Europeisk
bildkonst från 1200-talet till 1800-talet.
Det är en tysk förlaga som översatts till svenska.
 
Det är fascinerande att under 600 år producerades bilder som
till 90% av religiösa motiv. Resterande handlar om kungar och
superkändisar och lite krig. Några få har vanliga människor ell-
er vanligt liv som motiv.
Vad gjorde det med det kollektiva medvetandet?
Självklart var konsten på maktens sida under alla dessa århund-
raden. Den absoluta makten.
Den som ropar efter starka män och starka stater borde nog ta
sig en funderare.
Ändå i vår tid är maktkoncentrationen i det närmaste lika stark
idag som någonsin under dessa århundraden. Makten har dock,
än så länge, lärt sig att det finns en gräns för hur orättvis en
makt kan vara.
Goya- Arkebuseringen av de upproriska den 3 maj i  Madrid 1808
Ett lysande undantag i konsthistorien

2014-07-08
00:15:29

Värk
Igår skulle jag och min son ta upp en plåtbåt ur sjön
och det visade sig vara ett större arbete än tänkt. Det
var inte lätt att få i den men då var det nerför. Nu var
det alltså uppför och en liten avsats som hindrade att
man bara drog upp den. Inte i min vildaste fantasi ha-
de jag kunnat tänka mig att det skulle vara så tungt
och så svårt. Min son är rejäl och stark och jag har
lite styrka i kroppen likväl, men båten var tung och
i solid plåt. Vi baxade och lyfte. Vi trampade ner oss
i lera men det var närmast omöjligt att rubba båten.
Min ära stod på spel. Om jag inte fick upp den skulle
storyn spridas av min far om hur jag släpade i båten
men inte tog upp den. Han har svagt minne, men inte
för dylika små berättelser.
Vi baxade och la stockar under och till slut hände det
något, men lika snabbt släcktes hoppet. Det såg inte
ut att gå.
i ett sista desperat försök välte vi den och då kom vi öv-
er den lilla avsatsen och sedan gick det att dra. Vi lyck-
ades. Genomsvett och stel kom jag upp till huset och
frågade morsan hur i helvete de fick upp båten om höst-
arna. Hon berättade då att grannen brukade komma och
dra upp den med traktor.

2014-07-07
00:10:18

Skrevs för 50 år sedan
States makes war as one of their prerogatives, but only a few
states are professional warmakers
The title "warfare state" should be reserved for one which uses
war and the threat of war as the decisive instrument of foreign
policy. In the warfare state the body politics places at the top of
its list of state activities: planning for war, preparing for war,and
waging war when opportunity offers.....
The United States, since the war with Spain in 1898,has grown
into the role of Warfare Statehood with only incidental opposition
and with widespread approbation.
Scott Nearing June 1964
Vietnam, Grenada, Panama, Nicaragua, Iran, Jugoslavien,
Somalia,Irak, Afghanistan är ju några krigsexempel sedan
Nearing skrev 1964.
 

2014-07-06
23:50:00

Den tidens nazism borde ha vaccinerat oss
När jag läser Mellan rött och svart av Jan Guillou som är den
tredje delen om släkten Lauritzen och då i synnerhet de tre
bröderna Lauritz, Sverre och Oscar, slås jag av vissa likhet-
er med det 20- och 30-tal som han skildrar med vår tid.
Nazismen ses som ett skämt långt in på 20-talet. Några gap-
ande fånar som skyller allt på judarna. Trots att det är uppen-
bart vad det är vad de vill tar ingen dem på riktigt allvar. Det
är först när Röhm och hans SA-trupper börjar härja på 20-tal-
et som det börjar gå upp ett ljus men då har lådan redan
smällt igen. De kan organisera massorna i en kris som det
bestående samhället inte klarar av att bemästra. Miljoner ar-
betslösa blir nazismens arme. Verktygen är revanchism och
antisemitism. Kommunisterna har befallts från Moskva att se
socialdemokratin som den stora fienden och socialdemokratin
hade i Tyskland sålt ut kommunisterna 1918 till militären så
deras huvudfiende var redan klar.
Det fanns 540000 judar i Tyskland 1934. 1% av befolkningen.
Denna enda procent ansågs vara orsaken till allt ont i världen.
I Sverigedemokraternas värld är allt invandrarens fel. Det finns
strax under 10% i detta land som på något sätt kan beskrivas
som invandrare. Vilken grogrund är då inte detta att lansera en
världsbild som i mycket samstämmer med en som nazismen
växte med på 20-talet?

2014-07-06
23:33:24

Att vara på landet
Jag står och tittar ut över sjö och skog och slås av det sköna.
Första dagarna trivs jag bra att bara vara på landet. Det är tyst.
Ingen dator. Jag läser och umgås med familj. Men på den fjärde
dagen börjar jag få nog av det sköna och längtar efter betongen
igen. På den sjätte dagen åker jag hem.

2014-07-02
12:45:00

om att lära språk
Enligt Charles Sanders Peirces finns tre sätt att lära
språk. Det ikonistiska, symboliska och det indexikala.
Det som gör det omöjligt för rasister att exempelvis
lära in ett ord som hus, h-u-s, är att de av tvång
måste sätta mitt framför allting.

2014-07-02
12:40:03

Att vara människa
Nästan varje dag känner jag mig stark och redo att
hantera konflikter av alla slag.
Men så vissa stunder faller allt samman. Det är som
om någon tar bort skyddsrustningen och jag blir nak-
en och skyddslös.
Jag har ett sådant moment nu. Jag har lagt ett prisför-
slag på att hyra klubbhuset och jag kan inte förmå mig
att öppna svaret i mejlen. Jag tror att det kan bli en dis-
kussion. En diskussion jag inte är redo för.
Med åren har denna typ av låsningar nästan försvunnit
men ibland dyker de upp likt fantomsmärtor.

2014-07-02
11:27:00

Nazismen går igen
För många år sedan arbetade jag på en långvårdsavdelning på
Lillhagen. Där fanns en patient som hette Anna. Hon var så god
och snäll och ville alla väl men tyvärr hade minnet försvunnit för
alltid. En dag log hon mot mig när hon svarade på min fråga om
vad hon önskade mest av allt och sa:
-Jag önskar att fåglarna kunde fågla.
Tänker på det när jag ser att Svenskarnas Parti tar plats i Alme-
dalen och deras huvudskaliga budskap är att svenskarna skall
få vara svenska.

2014-07-01
20:55:21

Kris i makten
Tomas Piketty har gett verktygen att idag genomdriva
klassisk socialdemokratisk politik. Det borde vara upp-
enbart för alla att de skillnader som nu råder i samhäll-
et är destruktivt. De snuskigt rika lägger pengar på hög
och kapitalet arbetar inte. Krisen står om hörnet och ing-
te verkar ske.
Sossarna är helt tandlösa. De kan inte ens tänka sig en
arvsskatt. Inte ens nyliberalismens fader Nozick var sär-
skilt förtjust i tanken på ärvda förmögenheter då de und-
ergrävde en dynamisk utveckling.
Vad som är riktigt illa är att SD är det enda parti som ställ-
er frågor och när de är först att kräva vinstskatt på banker-
na kommer ytterligare sossar att snegla ditåt.
Jag undrar bara varför inte V och MP inte tar tillfället. Var-
för passivitet i frågan om skatter och rättvisa?

2014-07-01
19:58:26

Kolonialjournalistik
Israel röjer nu runt i Gaza och på Västbanken.
Orsaken är hämnd för tre unga män som mörd-
ats. Ingen vet vem som gjort det men Israel be-
höver inte vem de skall hämnas på.
När de tre unga män mördats så kallar svensk
media det också för mord.
När Israel mördar palestinier i alla åldrar så heter
det att man skjuter på eller i bästa fall att militären
dödat.
Om man historisk ser hur exempelvis Frankrike age-
rade i Algeriet, England i Kenya eller förd en delen
USA i Vietnam så följer rapporteringen från det som
sker på Västbanken och Gaza ett kolonialt mönster.
Vita är mer värda än icke-vita.
Israeler är mer värda än palestinier.