leifsjoqvist

2017-01-31
01:17:19

Den hemska lärdomen av Rwanda
P3 sänder en dokumentär om folkmordet i Rwanda.
Under tre månader från 6 april och fram 1994 gick
hutuer och mördade tutsier och de hutuer som var
motståndare till folkmordet. Det var en regelrätt slakt
som kostade ca 800000 människor livet.
Rwanda är ett starkt fäste för den katolska kyrkan och
en gammal belgisk koloni.
Det var den koloniala söndra och härskapolitiken som
skapade grogrunden till det som exploderade 1994. Ge-
nom att lyfta tutsierna som ett bättre folk blev det som det
ofta blir när folk skall frigöra sig, man slår inte mot huvud-
fienden utan mot den som är synlig.
När jag hör hur man piskade upp propagandan mot tutsi-
erna hör jag ekot från Nazistyskland, men också ekon in
i vår egen tid och vårat eget land.
Igår läste jag på Nyheter Idag:
Hela listan: Invandrare i samtliga domar för gruppvåldtäkter inkomna 2014
Hur tänker man när man publicerar sådant?
Image result for lynching
Gruppvåldtäkt är ett vidrigt brott och som sådant mycket
ovanligt. Så ovanligt att 99,92% av alla invandrare inte be-
går gruppvåldtäkt. Men narrativet idag är att invandrare är
opålitliga och inte sällan vill våra svenska kvinnor illa. Då
måste vi svenska män stå upp för att försvara oss. Det för-
svaret kan bli som det tyska mot judar eller hutuernas mot
tutsierna.
Hur långt borta är det att vi i vårat lilla land skall försvara oss
mot invandraren eller det muslimska hotet?
Historiskt vet vi att det kan gå väldigt fort från ord till handling.
Den som då tror att man kan värva svenska arbetare från ras-
sim till kommunistiska stormtrupper är mer lovligt naiv. Det är
mer troligt att man själv trillar dit och går med och börjar yla
om den stora fara som hotar landet.
Image result for brueghel
När jag lyssnar på dokumentären ställer jag mig frågan: hur är
det möjligt? Hur kan man hata så innerligt att man hackar sönder
kvinnor och barn med en machete och känner stolthet över denna
slakt? Vem kan stå emot en masspsykos som den i Rwanda?
Skulle jag med sannolik risk att slaktas själv vågat stå emot?
Det kan vare sig jag eller någon annan veta innan vi är i situationen.
Det är en mycket obehaglig tanke.
Rwanda var ett helvetes förgård. Det går inte att föreställa sig till
fullo. Men man kan lära av signalerna och preludierna till detta folk-
mord. När det börjas att prata om att folkgrupper, etniska grupper
eller religiösa grupper som är si och så och som bär på ondska, då
skall man varna sig själv och andra om att helvetet står bakom dör-
ren.
Image result for folkmordet i rwanda
 

2017-01-31
00:26:53

den största galningen i svensk historia
"200000 soldater och officerare hade fått sätta livet till
 under de länga marscherna och drabbningarna."
Detta kan läsas Karolinska förbundets skrift om Karl XII:s
galna upptåg och krig.
200000 var hälften av Sveriges manliga befolkning.
I relativa tal ett av de största folkmorden i världshistorien.
Och denna dåre som var ansvarig för folkmordet står de
nationella och hyllar varje är.
De nationella odlar en dödskult.
Image result for karl xii
Om det nu var Fredrik von Hessen som sköt knappen i huvudet på kungen
borde han hyllas som folkhjälte som stoppade folkmordet.

2017-01-28
23:54:51

kommunism
 I podden Markus och Malcolm pratas det om vänsterträsket.
Vad de menar är att det som idag är huvudfåran i en slags vän-
ster dominerar idealismen. Det handlar inte så mycket om anal-
ys om det verkliga läget. Idag konkreta analyser av konkreta frå-
gor för att ta en slagdänga från 70-talet.
Vad de vidare tycks mena är att man skall bygga upp ett kommu-
nistiskt parti utanför det rådande samhället. I mycket påminner det
om KPML(r) när det begav sig. Man skulle bygga partiet och exem-
pevis inte tramsa med facket utan istället bygga driftceller på arbets-
platserna.
De lutar sig mot Marx och säger sig vara lärljungar till den sanne Marx.
Det är problematiskt. Det finns tusen tolkningar av vad Marx egentligen
menade när han skrev sina texter. Få som kallar sig vänster skulle säga
att de inte lutar sig mot Marx tänkande, frågan är om man kan kalla sig
vänster i så fall.
Men jag kan dela deras syn på hur de ser på en del av den vänster vi har
idag. Det är alla de som lever gott på olika kommunala och statliga förtro-
endeuppdrag eller de som helt enkelt har sin brödföda av att vara betald
ombudsman eller tjänsteman av olika slag. Dessa känns allt annat än pålit-
liga i ett läge där tumskruvarna dras åt. jag känner mig också tveksam till
alla dessa Florence Nightingales som värnar om alla oskyldiga offer som
de ser som sin uppgift att skydda och ta hand om. Den senare gruppen på-
minner i stort om dåtidens filantropigrupper bland överklassdamer som vil-
le bilda den dumma arbetarklassen och som sedan förfasades när samma
arbetarklass organiserade sig och krävde makt.
Jag växte upp i Olskroken och Redberget på 60-talet och som barn umgicks
jag med degosar, romer och finnar. De var som folk var mest. Några var idiot-
er men de flesta var bra nog att vara kompis med.
Det har jag med mig i mitt nuvarande liv i Backa i ett annat område som idag
likt då räknas som socialt utsatt. I min dagliga gärning träffar jag mest invand-
rare, eller ättlingar till samma grupp, och i fotbollen samlas flyktingbarn- och
ungdomar. Samma här de flesta är som folk i stort och några är idioter. Det
går inte att dra ett streck och säga att den etniska gruppen är predestinerad
otäck medans en annan är bra. hela diskussionen om etnicitet och kultur är
i stort sett befängd och tjänar inget annat än rasismens tillskyndare.
Dock, om läget blir värre i Sverige, om den utsatta gruppen blir större och desss-
utom fråntas det lilla de har kommer självklart våldet och oron att öka. Hur komm-
er då alla dessa med arbete som arbetar med alla dessa snälla flyktingar att rea-
gera när de får en bett i sin utsträckta hand.
Kommer de då att analysera och förstå eller kommer de att skynda in bakom mur-
arna och ta skydd om än så att de överger vad de tidigare stridit för?
Arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk! skrev Marx.
Så måste det vara.
Men hur detta skall göras är svårare.
Den lilla vänster som finns är så splittrad att de i nutid inte finns någon möjlighet
att forma ett vettigt alternativ. Smågrupper slår varandra i huvudet och fokuserar
mer på det än kampen mot kapitalet.
Den största delen av vänstern är ju i huvudsak liberal mer än marxistisk. Den tror
att man kan reformera systemet inifrån och om människor godhet bara kan mobil-
iseras kommer allt att lösa sig. Den inställningen röjer vägen för högern och inte
minst den yttersta högern som idag växer så det knakar.
I veckan har jag lyssnat till berättelser där människor i Vivalla tagit ensamkommande
mot ersättning, isolerat dessa för att få ut maximalt med pengar och i ett fall stack son-
en i en av dessa familjer till Syrien för strida med IS. Jag har lyssnat till flera unga kvinn-
or som berättar om patriarkala och förtryckande strukturer i deras släkter och där de bli-
vit inlåsta i hemmet. Flera flyktingar har kommit till tals som undrar varför Sverige säger
att de kan komma hit när det enda som erbjuds är ett vegeterande liv på flyktinganlägg-
ning i år efter år. Svenskt Näringsliv säger att det finns 1200000 sökande på 11000 s k
enkla jobb.
Systemet så som det är organiserat idag klarar inte av situationen.
Inget pekar heller på att det skall bli bättre.
Ändå rullar hjulen i Svenskt Näringsliv och vi producerar mer miljardärer och miljonärer
än någonsin. Bankerna redovisar rekordvinster. Exportindustrin blomstrar. Staten redo-
visar ett stort överskott för året 2016.
Hur tydligt skall klassamhället bli innan folket reagerar?
Hur tydligt skall läget bli innan vänstern ser de stora frågorna och börjar mobilisera och
organisera?
 

2017-01-28
01:34:13

Den amerikanska oligarkin
I filmen Truth får vi följa redaktionen på CBS 60minutes arbete
för att bevisa storyn om att George W Bush smög sig undan Viet-
namkriget och hur han höll sig undan sin flygbastjänstgöring und-
er åren 72-73. Efter att storyn publicerades uppstod en debatt om
huruvida källorna var korrekta eller inte. Den kallas i efterhand
Killian document controversy. vad som följde var helt och hållet
en diskussion om källornas och dokumentens autencitet. Få bryd-
de sig om själva grundstoryn om att George W Bush myglat och
smugit sig undan och att han kunde göra så genom mygel från
den amerikanska överheten. Den stora systemkritiska diskussionen
begravdes i detaljernas makt och särskilt när dessa detaljer sönd-
rar för att sedan härska.
Filmen är ett exempel på när verkligheten vrids upp i fiktion så att
vi tydligare kan se hur systemet fungerar.
Just CBS finns ju med i ett annat fiktivt dram The Insider där tobaks-
industrin skulle skärskådas och även då fick CBS kalla fötter. Ägarna
visade sig ah gemensamma intressen med tobaksindustrin.
Den amerikanska oligarkin ogillar om man rör vid personerna högst
upp i toppen. Därav trump vinst i år om än med ett mycket konstigt
utfall i valet av en populistisk miljardär som inte någonsin tvekat att
kapa goda stories.
Image result for truth movie
Redaktionen för CBS och i synnerhet producenten Mary Mapes satt-
es åt rejält.  Mapes fick sparken tillsammans med sina närmast med-
arbetare, flera andra på chefsnivå uppmanades att sluta och så ock-
så det stora nyhetsankaret och legenden Dan Rather.
Image result for the insider
Det som blev så infekterad med avslöjandet var att det var tiden för
presidentvalet 2004.  Bush hade vunnit massor av röster när det vis-
ade sig att Demokraternas kandidat John Kerry hade ljugit om sina
förehavanden under Vietnamkriget. Om då 60 minutes avslöjande ha-
de fått stå som sanning hade antagligen Bush förlorat det valet.
Så mycket stod på spel.
Men som sagt USA har ju en tendens av välja presidenter som ljuger
om sitt förflutna och den nuvarnade är inte den ende som hyllar alter-
nativa fakta.
Image result for george w bush fake army

2017-01-27
11:01:23

Omedveten humor
Daniel Alling gjorde under morgonen en felsägning som
blev ganska rolig. När han presenterade Svante Weyler
ordförande i Svenska kommitten mot antisemitism sa han:
Svante Weyler ordförande i Svenska kommitten FÖR anti-
semitism.

2017-01-27
00:10:00

Islamiska förbundet behöver lite hjälp
Temmam Asbai från Islamiska förbundet intervjuas i P1
Människor och tro angående att de åter en gång bjudit in
en notorisk antisemit och homofob.
Det är inte första gången som islamiska föreningar råkar
ut för liknande små "misstag".
Det blir pinsamt när Asbai försvarar sig med att han inte
visste. Det är bara att googla på Zaghloul El-Naggar så
får man en provkarta på allt han står för vilket då inte
Asbai skulle känna till och inte heller tydligen någon annan
på Islamiska förbundet.
Självklart ljuger han.
Han visste vad han bjöd in.
Asbai gödslar islamafobin med sin dumhet.
 
 
 

2017-01-27
00:01:49

Trumpen
En sann populist som Trump borde inte ha några problem med att
skaffa pengar till alla sina "reformer". Om han tog halva förmögen-
heten från USAs rikaste åtta män skulle han få in 1837 miljarder
kronor. De åtta männen skulle då ändå ha 1837 miljarder att leva på.
Då skulle Trump kunna bygga sin mur utan att hamna i konflikt med
Mexico. Han skulle kunna skapa arbeten i rostbältet och låta männ-
iskor odla kål istället för att bryta kol som ingen vill ha.Kålen om de
inte åts skull...e kunna användas som biobränsle och då skulle man
inte behöva köra över alla ursprungsinvånare som inte vill ha pipe-
lines över sin marker. Med pengarna skulle han inte behöva gå i
konflikt med snart varje nation på jorden med sitt America first.
Men Trump kommer inte att bita handen på de som är som han
själv, alltså den ekonomiska eliten, den som egentligen bestäm-
mer dagordningen.
Image result for john heartfield

2017-01-26
15:26:26

arbetarklass då och nu
Image result for örngatan 6 göteborg
När jag gick ut på gatan från den stora porten på Lilla Redbergsgatan 1 var detta
vad jag såg. Örngatan och Redbergskolan är i mycket sig likt än idag. Däremot
är huset där jag föddes borta.  Redbergslid bestod i huvudsak av människor som
tydligt kunde beskrivas som arbetarklass. det var varvsarbetare, chaufförer, hamn-
arbetare, postanställda och industriarbetare. Det fanns också diverse småföretag-
are. Männen arbetade och kvínnorna gick hemma fram mot andra delen av 60-tal-
et då bl a morsan började att städa på Redbergskolan.
Det fanns en grannsämja som gjorde att kvinnorna pratade mycket med varandra
och det var en självklarhet att man höll ett öga på varandras ungar. Om jag kom hem
och sa att jag luggats av kärringen Svenningsson hade morsan ilsket frågat vad jag
gjort. Likadant var det om jag kom hem från skolan och klagade på att läraren skällt
på mig. Ja, och vad hade du gjort då? var den självklara frågan.
Vad jag minns från de vuxnas samtal handlade de om skatter. Man var missnöjd med
att betala höga skatter. Det andra var att en ondgjorde sig över degosar (italienare, jugo-
slaver och greker), finnar, zigenare, ensamstående kvinnor och fyllhundar. Den stora
skräcken var blottare och möjligen homosexualitet.. Jag minns inga hyllningstal till
socialdemokratin eller att det överhuvudtaget pratades politik. När Carl-Uno flyttade
in i slutet av 60-talet som var kommunist möttes han av misstänksamhet. Han hade
också en MC, en stor Indiana, vilket inte gjorde honom mer inkluderad. Folkhemmet
var på väg bort utan att man då såg något annat som ersättning.
Image result for Lilla redbergsgatan 1
Så idag bor jag i Backa Röd. Av polisen utnämnd till en no-go zon. Här skall vara
farligt. Området skall styras av kriminella och folk skall vara rädda för att gå ut.
Här bor många som har ett ursprung i annat land än Sverige. De som arbetar
kan karaktäriseras som arbetarklass. När man för några år sedan började en
omfattande renovering försvann många av de helt utslagna. Hyrorna steg  med
några tusen i månaden. Jag hör aldrig någon pratar om skatter överhuvudtaget.
Det pratas självklart inte om andra etniska grupper som särskilt obehagliga. Möj-
ligen finns stigmatiseringen av den homosexuelle kvar men blottaren har som
fenomen försvunnit. inte heller reagerar någon på den ensamstående kvinnan då
många hushåll är singelboenden, med eller utan barn.
Folkhemmet är sedan länge borta. Men inte heller nu hör jag några diskussioner
om politik. Om det pratas politik är det någon liten svensk som säger att han inte
är rasist, men.....
Image result for backa röd
Grusplanen upp till höger har numer konstgräs. Min lägenhet är precis mitt i bilden.
 
 

2017-01-25
15:09:09

Svensk politik i snabb omvandling
När Moderaterna öppnar dörren till SD öppnas också möjligheten
till en helt annan politisk karta i Sverige. Det kan gå snabbt. Man
kan tänka sig ett starkt ytterhögerblock med M, SD och KD och mot
detta ett liberalt med S, L, C och MP. Vänsterpartiet kommer att ex-
kluderas. Det kan då också uppstå ett nazi-fascistisk alternativ att
räkna med utanför koalitionerna. Många på högerkanten tycker att
SD är för mesiga och tycker att SD inte tydligt nog markerar mot de
mörkhyade, judar, vänstern i stort ( inklusive riktiga liberaler).
På andra sidan finns ännu inget markerat vänsteralternativ som kan
bli en kraft att räkna med.
För många sätts saker och ting ur spel. det är svårt att förhålla sig
till det politiska läget.
När man intervjuar Moderaternas förbundsordförande i Skåne Lars-
Ingvar Ljungman så nämner han två saker som försvårar ett samar-
bete: synen på NATO och EU. han nämner inte deras syn på svensk-
het, islamafobin, deras bruna rötter, eller synen på invandrare och flykt-
ingar i stort.
Idag kan man se att vänsterns val att inte ta debatten med SD direkt utan
istället försöka att exkludera dem med att ge positiva bilder av invandring
och islam totalt misslyckats.
Vänsterns val har gett oss ett ständigt växande SD och en svans till detta
parti som ingen ens drömde om skulle bli så stark.
Det är till och med så att tydliga vänsterfrågor som utträde ur EU och ett
motsånd mot att gå med i NATO förvandlats till SD-frågor och då vänstern
inte har en tydlig linje om vad man är blir det  snarare så att vänstern börj-
at försvara EU och vara bluddrig om NATO.
När vänstern uppfattas som otydlig i religionsfrågan och svamlar om sin
syn på militant islam blir motstånd mot detta reaktionära också en SD-fråga.
Vänstern skulle nog behöva lämna arenan ett tag och fundera på sitt vara.
Vilka frågor definierar vänstern?
Hur är synen på arbetarklassen och var finns vänstern i det fackliga arbetet
och kampen för arbetsförhållandena som bara blir sämre?
Bostäder?
Klass generellt?
Synen på nationen och inte minst ett militärt försvar?
Synen på religion?
 
 
 

2017-01-25
14:41:28

Den politiska kartan ritas om
Under 80-talet skrev ,det som på 70-talet var en maoistisk vänster
men som passiviserats och stod i en ideologisk kris, att vårat decen-
nium otäckt liknade 30-talet med nazismen och fascismens framväxt.
Det skrevs att vi levde i förkrigstid.
Det borde man kunna skriva idag.
Trump kan skrivas som en vår tids  Hitler. Där den senare ville skapa
lebensraum för sitt Tyskland vill Trump göra USA great again.
Där Hitler kunde lita till Mussolini i Italien och diverse fascister runt om
i världen och till det ett autokratiskt Japan, kan Trump lita till europeiska
potentater som delar hans världsbild och kanske Putin öster.
Det finns självklart skillnader men ett trendbrott har vi definitivt sett und-
er det senaste decenniet. Man bör minnas att nazisterna gick från att va-
ra en liten perifer grupp 1928 till att inte bara ta makten i Tyskland utan
också 11 år senare sätta världen i brand.
Läget är alltså minst sagt instabilt.
Man kan se hur Trumps ministär ger oss en tydlig bild om att storkapitalet
är på trumps sida och kan minnas hur snabbt storkapitalet på 30-talet ställ-
de sig på Hitlers sida.
Den stora skillnaden från 30-talet var att Tyskland var en mindre makt än vad
de stora dominerande kolonialmakterna England och Frankrike eller USA.
Var finns motmakterna kan man fråga sig?
Kina?
Kommer de islamistiska staterna att gå samman om Trump satsar på Israel
för att en gång för alla slå ner allt motstånd i Mellanöstern och Nordafrika?
I det stora är det svårt att hitta positiva motkrafter.
I det stora har vi en konflikt mellan högerextremism mot liberalism med all
slags vänster satta på läktarna för att titta på och på bänken beredda finns
islam i form av stater och organisationer.
 

2017-01-24
13:12:00

61 år ihop
 Morsan och farsan träffades på en dans i januari 1956.
Sedan dess har de varit ett par i vått och torrt.

2017-01-24
13:00:26

Alternativa fakta
Den reellt Sverigehatiska rörelsen definierar sig
själva som sannings-sägare och -jägare. De men-
ar att eliten, vilken är märkligt odefinierad och där
i vilket fall inte landets rika överklass ingår, döljer
vad som sker i samhället. De anser det vara av o-
erhörd vikt att fastställa vilken etnicitet kriminella
har, däremot har jag aldrig hört dem kräva samma
etnicitetskrav när det gäller offer för samma krimina-
litet. Och igen, vart leder frågan vilken etnicitet en
kriminell har, den verkliga frågan är ju varför man
begår brott.
Image result for brottsoffer
Den reellt Sverigehatiska rörelsen rör sig i det seg-
ment av faktasökande som kan exemplifieras med:
det begås fler snöskoterstölder i Kiruna än i Göte-
borg, alltså är Kirunabor mer stöldbenägna är göte-
borgare.
Image result for snöskoter
 
 

2017-01-23
23:32:00

West World- intressant serie
HBO senaste storsatsning West World var en trevlig överraskning.
Den är komplicerad på ett helt annat sätt än den vanliga serien som
oftast sysslar med enklare intriger och upprepningar för att man inte
skall tappa tråden. WW är något annat. Här hoppas det i handlingen
och upprepningarna är så tvetydiga att man måste vara skärpt för
att inte tappa bort sig.
Image result for west world
Det mest intressanta är att man dammar av Julian Jaynes och hans
teorier om bicameral mind. Boken kom 1976 och handlade om att
människor, i stora drag 1000 fvt, förr tänkte inte individuellt utan bars
fram av en kollektiv tanke som omfattade alla. Så kunde man få de
gamla egyptierna att lyda sin faraon, som de såg som en gud, och
för honom drog de stenarna till pyramiderna. Jaynes menar att vi sed-
an utvecklas och skapar egna tankar och därmed tar bort den kollekt-
iva rösten som talar om vad vi skall göra. Frågan är dock, har vi verk-
ligen tagit bort den kollektiva rösten, eller har den bara ett annat innehåll?
Image result for julian jaynes
 
Hela serien ställer frågan: vad är en egen tanke?
Vi människor kan ju sägas vara skapade av naturen och att
våra hjärnor är programmerade av samma natur att göra sak-
er under våran livstid.  I WW skapar man robotar som programm-
eras till att göra vissa handlingar, att känna och att handla.
Självklart blir det inte riktigt som man tänkt.
Predestinationen vinner aldrig när livet kommer in med alla sina
variabler.
Jag undrar dock om det blir en andra säsong.
Det blir sällan det för serier som ställer krav på sina tittare.
Om det blir en andra säsong kommer knappast superstjärnorna
Anthony Hopkins och Ed Harris att vara med.
 
 

2017-01-23
13:25:58

En författare till
När jag nu försöker att få ordning på mina böcker och
hittar sådana som jag inte läst på länge så stöter jag
på Fjodor Dostojevski. Jag läste honom ungefär vi sam-
ma tid som Steinbeck. De har vissa likheter. De gick från
att vara radikala till att bli reaktionära, men där Steinbeck
med åren blev tråkig och ganska intetsägande fortsatte
Dostojevski att skriva intressant även som reaktionär.
Jag ler lite när jag tänker på min ungdomliga naivitet. Jag
ver vid tiden jag läste Dostojevski glödande revolutionär
men det läste jag inte in i hans författarskap.
Image result for onda andar
Den första jag läste var Spelaren, för övrigt en av de första
"riktigt" skönlitterära böcker jag läste. Den gjorde inget större
avtryck. Däremot Brott och straff  fångade mig helt. Det är ing-
en slump att det är en av världens mest lästa böcker och om
inte annat en av krimlitteraturens urkunder. Raskolnikovs för-
fall efter brottet tål ännu dagens ljus,
Idioten om Furst Myskin  läste jag utan att riktigt förstå utan in-
trycket kom först senare i livet. Om den gode mannen som lev-
er naivt efter Kants axiom om det kategoriska imperativet och
om hur denna godhet hela tiden ställer till det fick jag upp sen-
are i livet när jag blev intresserad av moral i politisk mening.
Onda andar är ju en uppgörelse med den tidens radikaler och
hur illa de tänkte och ännu värre handlade. Då upplevde jag
dessa rader med fasa. Idag kan jag tänka att jag blivit rätt myck-
et som de personer Dostojevski gick till storms emot. Emellanåt
känner jag mig som en av de nihilister Fjordor så innerligt tyckte
illa om.
Image result for nihilism
Bröderna Karamasov läste jag som en historia och inte mycket mer.
Det religiösa självplågeriet tilltalade mig inte då och inte heller nu.
Arma människor kommer jag knappt ihåg. Minns det som en trist
brevväxling i fiktiv skrud.
Döda Huset är en skildring från hans år i Sibirien och är en skakande
skildring fullt i klass med de bästa fängelsromaner som skrivits.
Anteckningar från ett källarhål en liten tankebok om en gubbe som
funderar över livets mening. Som frustande revolutionär tycket jag
det var mördande tråkig läsning. Kan nog vara ide att läsa om den.
I vilket fall är det intressant att läsa utanför sin bubbla. Vi är alla männ-
iskor och det finns något som är allmängiltigt i livet och det är alltid rätt
att läsa vad människor som tänker olika och framför allt hur de tänker.
Vad kan man lära? Hur kan man argumentera emot?
Image result for prince myshkin

2017-01-23
12:55:46

SD har missat något
Timothy Snyder skriver i sin bok Svart jord om framtiden
som en dystopi. han menar att om inget görs kommer miljö-
hotet att förvandlar från hot till bister verklighet.
När vattnet stiger och ödelägger stora odlingsarealer, när
vattenkällor sinar eller vatten förgiftas, när temperaturerna
stiger och gör arealer till öken kommer konflikterna att på
jorden att stiga till historiska proportioner.
Då kommer migrationsvågorna som vi har idag att framstå
som små myggsvärmar jämfört med en gräshoppssvärm i
biblisk mening.
Om man då har en idealistiskt syn på migration kommer den-
na verkligen att ställas på sin spets. Då kommer varje god giv-
are som idag lägger några hundralappar och eget ideellt arbete
för att göra gott att avkrävas tusenlappar och få inskränka hela
sitt eget liv för att hjälpa andra. Då kommer viljan till att göra gott
att minska drastiskt.
Hjälparbete är att lindra symptomen men man angriper inte, snar-
are förstärker, sjukdomen.
Det vi kan sätta hopp till är en bred politisk rörelse som förstår
att vi måste ändra vårat sätt att leva. En rörelse som är system-
kritisk och som syftar till systemändring och inte som idag hopp-
as på maktens vilja till förändring.
Jag undrar varför SD inte förstår klimathotets potential. Varför
ställer de sig på klimathotsförnekarnas sida? Hela deras politik
bygger ju på att visa upp migrationernas avigsidor, Och som sagt
dagens migration är inget mot vad som kommer.

2017-01-23
12:38:08

Inget hopp om förändring
När man pratar om våldet i samhället och i synnerhet det
våld som sägs ha skapat ett kaos och ett samhälle i fritt
fall måste man hålla i huvudet att sällan händer saker utan
att någon kan tjäna på det.
Samhället, staten och de verkliga eliten, alltså de som direkt
skulle kunna åtgärda problemen, vad gör de?
Image result for upper class society
Ygerman, de ytterst politisk ansvarige, pratar om fler poliser,
strängare straff och kameraövervakning. Andra lägger till min-
skad eller ingen invandring och i denna grupp finns också de
som menar att vi skall visa ut grupper ur landet.
Kortfattat är det hela den repressiva faunan.
Men i GP skriver Sarnecki och Englund att repression inte hjälp-
er. De skriver att det viktiga är inte hur många invandrare som be-
går brott utan varför.
Vi borde kommit bort från tänket att straff är preventivt. USA har
extremt mycket strängare straff än Sverige och det hjälper inte
annat än om man fängslar massor på livstid. Ett sådant samhälle
kommer per definition att vandra bort från att vara ett humanistiskt
till ett som internaliserar våld och repression till att bli det som är
samhället.
Related image
De allra flesta anser att brott och våld har socio-ekonomiska orsaker.
Finns du inte i något positivt sammanhang, där utsikterna till bra ut-
bildning är dåliga och med det svårt att se att man skall få ett jobb och
på det är tanken om en egen bostad utopisk, ja då har du inte så myck-
et att se fram till. Om det då finns grupper i din närhet som erbjuder ett
sammanhang är chansen stor att de hamnar där.
Men de som idag är de verkliga eliterna, de politiska såväl som de eko-
nomiska, vill inte se detta. De vet att det är så här. Men skulle det verka
för förändra skulle det inskränka på deras egna privilegier och det vill de
inte. Bättre då att hänvisa till att det handlar om moral och individ. Bättre
då att säga att det handlar om etnicitet och kultur.
I det första fallet måste man angripa problemet brett och arbeta för jäm-
likhet. Man måste införa regler för hur mycket vissa skall få berika sig på
andra och man måste söka konfrontation inom eliten.
I det andra fallet kan eliten hålla ihop och skylla alla problemen på dem
därnere som inte vet att uppföra sig. Man kan då tillsätta fler poliser och
övervakning, vilket också har den fördelen att man kan använda detta
mot dem därnere också för att skydda sina egna privilegier samtidigt
som det ser ut som man angriper samhällets stora problem.
Image result for repression

2017-01-22
01:54:35

Vad händer?
På radion kan jag höra att man gripit en nazistisk terrorist
skyldig till bombdådet mot syndikalisterna i centrala Göte-
borg i november. Mannen i fråga är medlem i Svenska Mot-
ståndsrörelsen. SÄPO meddelar att det var änglavakt som
gjorde att ingen skadades vid attentatet.
GP som är en av de tidningar som mest gillar att prata om hot-
et mot samhället och det kaos som sägs råda i landet har inte
med detta som en nyhet på sin sejt.
Tänk tanken att en jihadist hade smällt av en bomb i centrala
Göteborg!
Man måste ställa frågan varför man inte anser att nazism är
ett hot i paritet med jihadism.
Peter Mangs hade en nazistisk agenda. Han mördade tre och
försökte mörda ytterligare arton, många av dem fick skador för
livet. Nazister har utfört politiska mord och deras våldskapital är
omvittnat och vanligt. Ändå denna relativa tystnad.
Sammanlagt har nazister mördat 38 personer i det här landet
under perioden 1983-2016.
Journalister, Fackombudsmän, barn och ungdomar har fallit offer
för dessa galningar.
Ändå tycks det råda nyhetstorka här.
Vad är det som gör att liberal media och även Public Service inte
orkar ta i frågan, eller vill de inte och i så fall varför?
 
 

2017-01-20
12:59:03

En vanlig dag
Min farsa ligger på Strömmensbergs äldreboende och har det
ganska bra i den lilla Alzheimervärld han befinner sig i. Han har
ett eget rum och får god omvårdnad. Jag tänker på hur det var
när jag började på långvården på Lillhagen i slutet av 70-talet.
Då låg det åtta patienter på varje sal utan någon som helst pri-
vat zon. sammanlagt var det 40 patienter som gick och skavde
på varandra och utan att komma ut på promenader eller några
andra aktiviteter. Den enda möjligheten att få någorlunda ordning
var att sänka ner patienterna i dvala med psykofarmaka. Mallo-
rol, Haldol och  Hibernal delades ut i höga doser, flera sprutades
med Trilafon. Flera hade ärr i pannan efter mer eller mindre lyck-
ade lobotomier. Nej, det var inte bättre förr.
Jag cyklar förbi Ånäsfältet där det på 60-talet sjöd av liv med fotboll
på sommaren och skridskoåkning med eller utan klubba på vintern.
Nu ett dött område där man rastar hundar och på sommaren kan
man se folk ligga och sola. När migrationsverket föreslog moduler
för migranter aktiverades folk i området och fick stopp på det. Mig-
ranterna forslades istället ut till socialt utsatta områden istället.
Jag minns mitt 60-tal man varnades för finnar och degosar som
man aldrig kunde lita på. Zigenare var något man skulle gå runt
om man kom i möte. Homosexuella var mentalt sjuka och värst
var faran med alla dessa blottare. Det är inte bra nu, men det var
inte bättre förr. Skillnaden är att utsatta grupper är större än då.
Skillnaden är att idag har ett parti som slår mynt av detta och är
öppet för en klasspolitik som exkluderar socialt utsatta.
Leif Sjöqvists foto.
Jag cyklar upp via Danska Vägen till  morsan. Hon har ont. Men
trots två sjukhusbesök och väntan i över 12 timmar på Sahlgrenska
kan hon inte få någon hjälp mot sin smärta. Morsan är en hårding.
För tre år sedan tog hon bussen till akuten då hon hade ont i magen.
Blindtarmen hade brustit och det blev omedelbar operation. Hon gnäll-
er inte om hon inte har verkligt ont.  Hon lever på 7500kr i månaden.
Hur det går ihop begriper jag inte.
Problemet är att vi idag helt kopplat bort konflikten mellan kapital och
folkmakt. Medan kapitalägare (mer än 30000 svenskar lever bara på
vad deras papper genererar och lever väl.) skrattar åt eländet slår
folket varandra för att leta syndabockar så långt bort från de reella
makten som möjligt.
Så jag cyklar hem. Till Backa som förklarats som no-go-zon. Jag har
aldrig sett dessa kriminella krigslorder som sägs styra här. Jag har
bara sett ett gäng unga män som står vi studentbostäderna och pra-
tar, röker och käkar fågelfrön utan att till synes hota någon. Jag har
aldrig stött på en jihadist. Överdrifterna om det utspridda våldet skapas
för att sprida rädsla. En rädsla som kan utnyttjas till att skapa repression
och ta bort de större frågorna om orättvis fördelning av samhällets resur-
ser till att bara handla om trygghet för alla rädda. Vi har blivit helt fokus-
erade på trygghet om det så innebär införandet av en nattväktarstat.
Image result for nattväktarstat

2017-01-20
12:18:21

Vår tids Hedda Hopper
I filmen Trumbo spelar Helen Mirren den legendariska radikal-
ätaren Hedda Hopper. Denna Hopper som jagade allt som var
vänster och namngav dem till FBI. Det räckte med att man inte
hängivet stödde Koreakriget 50-53 för att man skulle betraktas
som kommunist.
Vår tids Hedda Hopper heter Karin Olsson och är kulturchef på
Expressen. Häromdagen skrev hon en text som i historien kom-
mer att jämföras med Ulf Nilssons, i samma tidning, sämsta.
Den är i sin helhet skriven i kontexten guilt by association och
Hopper måste le i sin himmel om att det ännu finns arvtagare
till henne i verkliga livet.
 
Åberg och Krags s k rapport
Tom Andersson svar på rapporten i AB
Åsa Linderborgs svar
 
Image result for mccarthyism

2017-01-20
12:01:04

John Steinbeck
En av de författare som formade mitt tänkande i unga år var
John Steinbeck. Jag vet inte varför jag började att läsa honom
i mitten på 70-talet. Kanske var det slumpen, kanske var det
någon som berättade om honom. Den första boken jag köpte
var Riddarna kring Dannys bord och det är en berättelse om
några vinddrivna existenser och deras liv. Med den borde det
egentligen slutat. Jag var vid tiden övertygad kommunist och
boken gav inte det kampmedvetande som jag efterlyste då. Men
Image result for john steinbeck books
jag fortsatte. Pärlan är en liten roman som mer tilltalade mitt re-
belliska jag och när jag sedan läste Möss och människor och i
synnerhet Vredens druvor så bestämde jag att läsa allt han skri-
vit. Vredens druvor är fortfarande en av de bästa berättelserna
som skrivits om den stora depressionen och om hur folk slits
upp från sina bondgårdar och börjar en resa mot Kalifornien där
allt skall bli bättre, där ett nytt liv kan börjas. Romanen kan ju läs-
as i vår tid som en påminnelse om varför människor ger sig av
från sina länder för att söka en ny och annan framtid bort från
det man upplever som ingenting värt.
Image result for john steinbeck books
Många av de romaner han skrev var goda berättelse men inte
mycket mer och de senare inte ens det. Han gick från att vara
en stor social episk berättare till att bli en försiktig och ganska
intetsägande dito. Fram till 40-talets lut var Steinbeck radikal
men med de stora förföljelserna av radikala vek Steinbeck ner
sig och rymde inåt.
Image result for john steinbeck books
De böcker som ändå är värda att läsa förutom de ovan nämnda
är:
The long valley (noveller)
In dubious battle( nyligen filmad)
Det var en gång ett krig
I ett sommarprogram från 80-talet berättade Bengt Feldreich om
Loggbok från Cortez hav, en bok där Steinbeck berättar om det
lilla livet. Ett program som om man kan hitta det är väl värt lyssna
på.
Image result for john steinbeck in dubious battle

2017-01-18
13:27:37

Arbete.....
I SvT kan man se diskussion om arbete med Roland Paulsen
som pratar om sina ideer. Paulsen pratar om att vi inte alls be-
höver arbeta så mycket som vi gör och om hur många arbeten
egentligen är tomma, arbeten där vi bara sitter av tiden eller
surfar.
Kapitalet söker hela tiden effektivisering för att maximera vinsten
och när automatiseringen av produktionsprocessen tar över de
flesta manuella arbeten måste samhället som kapitalets städgum-
ma hitta på andra.
Idag är de flesta av oss bara till som konsumenter. Vi måste köpa
all skit som produceras och det mesta av det är ju bara tomma. Så
vi har inte bara tomma arbeten utan också tomma konsumenter.
I en nära framtid kommer detta system att krackelera. När 8 män
äger mer än halva jordens fattiga befolkning så borde de flesta in-
se att något är fundamentalt fel.
Om sedan då också klimathotet  slår över och blir verklighet och re-
surserna krymper kommer de ledande av förstå att man inte behöv-
er alla dessa konsumenter och vad händer då?
Hur skall man få bort alla onödiga människor från en krympande kaka?
Image result for earth's unnecessary people

2017-01-16
22:28:12

Dagens Mads avsnoppande svar på dumma frågor(eller tvärsom)
Image result for mads avsnoppande svar på dumma frågor
Är det de rikas girighet som gör att gamla på hem
får gröt till middag?
-Nej det är invandrarnas fel.
 
Är det den stora ojämlikheten som skapar klyftor mellan
rika och fattiga som skapar getton som skapar kriminalitet?
-Nej, det är invandrarnas fel.
 
Är det friskolorna och en skola dels för rika och dels för fattiga
som gör att vi får sämre skolresultat?
-Nej det är invandrarnas fel.
 
Är det männen som bär skulden för de ökande sexbrotten?
-Nej, det är invandrarnas fel.
 
Är det en usel bostadspolitik och byggherrar som bara bygger dyrt
som gör att vi har för få bostäder för vanligt folk?
-Nej, det är invandrarens fel.
 

2017-01-16
20:33:57

Fascism handlar om makt mer än om nationalsim
När Franco vann inbördeskriget i Spanien gjorde
han det när han kallade in 85000 legosoldater, morer,
från Marocko. Franco försvarade sig med att man del-
ade samma religion och att det var det primära.
Related image

2017-01-16
18:59:18

they sentenced me to twenty years of boredom
Ah you loved me as a loser, but now you're worried that I just might win
You know the way to stop me, but you don't have the discipline
How many nights I prayed for this, to let my work begin.
They sentenced me to twenty years of boredom....
 
Jag tänker på Cohens rader när jag sitter på ett av
ännu ett av dessa livets meningslösa möten. Hur
många onödiga möten har jag deltagit i mitt liv?
Kanske tusen.
Från elevrådet över kompanimöten till de politiska
möten som kantade min ungdom. Möten som var
en plats där ord strömmade och som syftade till,
oftast ingenting. I mitt yrkesliv har jag deltagit på
ännu mer möten där det pratats och just bara pratats.
De ändå gångerna möten haft betydelse i mitt liv är
när konflikter gjort att vi samlats och mötet slutat med
att konfliktens lösts eller gett hopp om att samma konflikt
skall lösas. Men det är inte så många gånger.
Henrik Alexanderssons foto.

2017-01-15
02:08:38

GP och de oliktänkande
Alice Teodorescu skriver ledare i GP som får mig
att tänka att Orwellskt nyspråk är inte starkt nog
för att beskriva.
Veckan domineras av dels Janouch intervju i tjeck-
isk TV där Janouch säger att hon vill lära sig att skju-
ta för att kunna försvara sig och att många tänker som
hon i Sverige.
Vem skall hon skjuta?
Vilka är det likt Janouch funderar på att beväpna sig?
Den kritik hon fått utså är inget mot alla de som lever
i de områden som Janouch känner sig så orolig att hon
vill beväpna sig. samma Janouch har också en massa
forum att uttrycka sina åsikter till skillnad från dem som
lever i de av henne fruktade områden där man aldrig frå-
gas om någonting och där man beskrivs som oduglig till
arbete och klacken på kriminella ligor.
Teodorescu citerar sedan prästen Niemöller som beskrev
vad hände i Nazityskland och menade att det var den stora
massans tystnad över de övergrepp som genomfördes.
Sedan smutsar hon Niemöller minne med att mena att dag-
ens kritiker till den Sverigehatiska rörelsen är de nya nazist-
erna.
Image result for martin niemöller
Detta samma vecka som Utrikespolitiska institutet publicera
s k forskningsrapport om att Aftonbladet, Pierre Schori, Per
Gahrton, Svenska Freds för att ta några ,är aktiva i propagan-
dakriget för Putin och Ryssland. De är alltså vad Julia Ceasar
i en av otaliga högerpoddar skulle säga, fnask och fosterlands-
förrädare.
Image result for orwell newspeak
Högern har kopplat greppet. När man värnar alliansfrihet och neu-
tralitet blir man till agent åt Putin.
När man pratar om fred och att det finns fler krigshungriga är Putin,
läs USA och EU, är man också agent åt putin.
I kontexten finns Folk och Försvar som målar upp en bild att kriget
redan är här och det är Ryssland som står mitt i landet. Då blir det
naturligt att angripa de som inte accepterar denna uppenbara pro-
pagandistiska lögn.
Om detta är inte Alice manad att skriva.
Hon har likt Sverigehatarna bara tiggare och migration i huvudet
när hon delar SDs syn på att man är förföljd när inte alla håller
med om denna världsbild om migrationen som roten till allt ont
i samhället (och så rysssen förstås, men där är ju Sverigehatarna
inte med i samma klubb som Alice).
Image result for wolf sheep
 

2017-01-15
01:39:17

Andra paradoxen
Utanför en stor butik sitter en tiggare med en kopp
där hen samlar på sig några kronor per dag. Bara
några meter ifrån samma fattiga tiggare finns varor
som bara en bråkdel skulle göra livet så mycket lätt-
are för tiggaren att leva men hen är inte tillåten att
ta del av det. Varför?
Vi andra som går in och handlar går förbi utan att låt-
sas se. I bästa fall låtsas vi inte, andra hatar tiggaren
och skapar berättelser om rika romer som lämnar
sina fina hus i Rumänien för att sitta med en kopp
och samla enkronor tio timmar om dagen mitt i vin-
tern.
Man kan fråga sig vem som borde vara den onda i
denna berättelse? Vi eller tiggaren?
 
 

2017-01-14
12:35:00

Paradoxen
En stor del av det som skulle kunna kallas svensk
vänster har hamnat i ett defensivt läge där man inte
kan förmedla en egen bild av verkligheten utan bara
är agerar som en motbild till SD.
När SD säger att det är kaos i landet och att pension-
ärer och sjuka har det för jävligt säger vänstern att så
är det inte alls utan tvärsom har vi aldrig haft det bättre
är nu. Man går så långt i sitt arbete att motarbeta SD att
man när en rullstolsbunden kvinna blir våldtagen av fem
asylsökande på Gotland ställer till med demonstration
under parollen "Stoppa rasismen". Det är inte svårt att
förstå vem som tjänar på detta.
Vänsterns identitetspolitik gör att vänstern framstår som
utan tankar på hur samhället styrs eller vad man har som
ett alternativ till det samhälle vi vill förändra.
Vänstern säger att man kräver som om staten var något
neutralt som alltid befinner sig i ett faktiskt läger.
När man i 70-talets början ville bygga upp en ny tidning,
Fib/K, var en av grundstenarna att man skulle vara obe-
roende. Analysen var att om läget förvärras i samhället
och klasskampen skruvas upp, kommer staten att dra år
tumskruvarna mot dem som är emot dem. Alltså man skulle
i ett sådant läge ta bort presstödet.
Det är en analys som kan göras till hela samhället. När vi
kommer till ett skarpt läge kommer inte staten att hålla sina
avtal utan i första hand se till att staten och den som styr denna
stat behåller och försäkrar sin egen makt.
Alltså måste vänstern skapa en egen berättelse om vilken stat
man vill ha. vad skall förändras? Vad bör göras för att en sådan
förändring skall komma till stånd?
I denna berättelse måste en början vara att man står på egna
ben. Organisationer kan inte vara beroende av staten för sin
överlevnad.
Vänstern måste också förhålla sig till avarterna av invandringen.
Man måste förhålla sig till islamism, unkna föreställningar som
kön och sex och man måste förhålla sig till kriminalitet.
Om inte kommer SD att fortsätta ta till sig det folk som egentligen
skulle vara vänsterns fotfolk och tillskyndare.

2017-01-13
14:27:20

sådan är också kapitalismen
Stefan Sundströms Officiellas foto.

2017-01-13
13:39:26

Sex och konspiration
I Sverigehatiska kretsar gör man stort nummer av att
svenska kvinnor är utsatta för våldtäkter och gruppvåld-
täkter i parti och minut. Förövarna är enligt dessa unga
afghanska skäggbarn. Argumentet är att Afghanistan är
det land där kvinnans ställning är bland den mest hotade
i hela världen. Man kan ju då säga att dessa "skäggbarn"
faktiskt flyr från det landet. När Sverige stoppade judar
som flydde undan Tyskland under 2:a Världskriget gjorde
man det för att blidka den tyska staten. Inte ens då skulle
man ju beskylla judarna för att vara nazister för att de var
från Tyskland.
I vilket fall finns i rapporten flera saker som borde belysas.
Sedan 2005 har antalet anmälda brott ökat. En av orsakerna
är ändrad lagstiftning. De gärningar som tidigare rubricerades
som sexuellt ofredande gick över till att bli våldtäkter.
Det är i sammanhanget en liten brottsgrupp och när den får
stort medialt genomslag tenderar anmälningarna att öka.
Vilket borde få oss alla att ställa frågan om mediernas roll.
Hur var det egentligen med festivalskriverierna?
2015 gick anmälningarna ner i förhållande till 2014 för att
2016 öka igen.
Man bör också hålla i huvudet att det är anmälningarna som
ökat inte dömda brott.
Självklart är det ingen bra situation. Kvinnofrid borde vara en
självklarhet. Dock tenderar den Sverigehatiska rörelsen lyckas
med att göra det till ett invandrarproblem än ett problem könen
emellan(lyssna på Ingrid och Konrad, där den senare menar
att det är en mänskligt problem då minsann också kvinnor våld-
tar och där Ingrid försvarar en svensk våldtäktsman).

2017-01-13
12:55:59

terror och konspiration
Den terrorism som praktiserades under 70-talet i Europa
var flera gånger mer dödlig än den vi ser idag. Ändå fick
den inte lika långtgående konsekvenser i polis-militär när-
varo och inte ens i närheten samma skräckparanoja som
vi har idag. När Action Directe sköt någon i Frankrike blev
det snarare en notis och kan jämföras med när någon idag
blir skjuten i förorten.
Men vad hade hänt om vi haft Internet på 70-talet?
Image result for bommi baumann how it all began
Röda Brigaderna i Italien, RAF i Västtyskland, Action Directe
i Frankrike, GRAPO i Spanien och en liten avläggare i Danmark
Blekingegadeligan agerade med bankrån för att försörja sig om
med kidnappningar och mord för att föra ut sitt budskap.
Tanken var, likt dagens islamister och naziterrorister, att man
skulle skapa kaos och att staterna skulle visa upp sitt sanna
repressiva ansikte och då när samhället blev totalitär skulle
folket resa sig och göra revolution.
Konsekvensen av terrorn då blev ju precis den rakt motsatta.
Just detta har gjort att en del har sökt hitta koppling mellan
underrättelsetjänster och samband. Man kunde ju se hur Nor-
bert Kröscher som skulle kidnappa Anna-Greta Leijon hade
kopplingar till tyska Verfassungsdienst.
Tanken här var att underrättelsetjänsterna underblåste terrorn
för att detta skulle misskreditera vänstern i stort. GRAPO i Span-
ien var det fall där kopplingarna var som tydligast och det var
också där som kampen var som hårdast före och efter Francos
fall. Svarta September som var en palestinsk terrorgrupp miss-
tänktes också vara en skapelse av Mossad för att misskreditera
den palestinska kampen i stort.
Image result for black september 1970
Men troligen var det  som i fallet med NSU i Tyskland, denna
nazistiska terrorliga som praktiserade det lågintensiva kriget i
terrorhandlingar och mördade 10 invandrare med slump som
urval, att underrättelsetjänsten infiltrerade den nazistiska rörel-
sen i stort och hamnade nära NSU men för att inte blåsa bort
de infiltratörer man hade lät man NSU agera trots konsekvens-
erna.
Image result for NSU nazi

2017-01-13
12:20:00

religion och konspiration
P1 har i fyra program synat begreppet konspirationsideer.
I ett av programmen berättas om fallet med Dorothy Martin.
som 1954 berättade att hon fått ett meddelande av Gud
om att jorden skulle gå under 21/12 samma år. De som ville
räddas skulle samlas och hämtas av ett UFO vid midnatt det
dygnet. Det kom inget UFO. Hur skulle Dorothy och hennes
följare hantera det. Enkelt: Dorothy fick ett nytt meddelande
att Gud ändrat sig och skjutit på undergången.
Image result for dorothy martin 1954
På 30-talet fanns en grupp i norra Sverige som gick under namn-
et Korpelarörelsen. De fick ett meddelande att Gud skulle hämta
upp dem vid bestämt datum. Rörelsen samlades men det kom
inget skepp. Rörelsens svar på detta var att man läst ordet i
Bibeln för dåligt. I Bibeln står att man skall vara ren som ett barn
för att tjäna Gud. Så Korpelarörelsens medlemmar började agera
som barn och så sattes ett nytt datum för att de skulle hämtas.
Inget skepp kom då heller. Till slut gick staten in och tvångsvård-
ade flera av medlemmarna och rörelsen dog ut.
Image result for korpelarörelsen

2017-01-11
14:49:00

Vilse i pannkakan
I dagens samhälle är flödet av information så stort att
jag känner mig konstant vilsen. Det finns en makt som
är politisk som är relativt öppen och som man kan följa
och sedan finns den reella makten, kapitalets makt, som
alltid agerar under ytan och som aldrig framträder som
de som i realiteten styr.
Under ytan finns massor av bubblor där det produceras
poddar och sejter i en sådan mängd att det är omöjligt
att hålla koll på allt.
Image result for low wages
Under några veckor har jag följt poddar som Marcus och
Malcolm vilken är i princip den enda vänsterblogg jag hitt-
ar. I någon slags högeranarkistisk fåra finns Magister men
sedan är alltid olika varianter av hatsejter. Det är RLM, Mot-
gift, Ingrid och Konrad och flera andra. När jag då kryssar
bland dessa blir jag mörkrädd. På något sätt har de ju ändå
inflytande. Frågan är bara hur stort deras inflytande är. För
här pratas det ju mer eller mindre om ett maktövertagande
på ett eller annat sätt och när dagen kommer då ställs saker
på sin spets och de som inte varit för kan räkna med dyra
efterräkningar. En som omhuldas av dessa hatsejter är Julia
Ceasar, som ses som alla hatares moder. Hon har nu också
börjat näta. I en podd pratar hon om ångerparaden. Här är
det ord och inga visor. Moderater förklaras som fnask och
fosterlandsförrädare, bokstavligen, och är förklaras att domen
kommer att bli hård när rättvisan segrar. Hon säger också att
invandrare skall massutvisas och att det skall gå snabbt. Jag
blir mörkrädd när jag hör henne. Det är en uppmaning till in-
bördeskrig.
Vad alla poddar, inklusive DGS-TV, handlar om är att samhäll-
et rasat ihop och att nu krävs krafttag för att rensa upp i skiten.
Så frågan är, hur stor är denna öppet fascistiska och semifasc-
istiska opposition?
Image result for stop migration

2017-01-11
14:30:42

Frågan
I teorin skulle goda tider, som nu, innebära att de ekonomiska
hjulen rullar och då skulle arbetarna i Sverige få rejäla lönepå-
slag. Jag har under mitt hela liv aldrig hört en borgerlig ekonom
eller VD säga att det skulle vara så här.
Istället argumenteras det alltid om hur viktigt det är att alla arbet-
are är restriktiva när de begär högre lön. Företagen måste hålla
nere lönerna för att upprätthålla internationell konkurrenskraftighet.
I högkonjunktur använda exakt samma argument.
?
Image result for low wages
 

2017-01-11
14:23:20

Riksdagsdebatt
Med  ett öra har jag lyssnat på dagens riksdagsdebatt och
det som fick mig att rycka till i slentrianlyssnandet var:
Vänsterpartiet pratar om det internationella läget. Sjöstedt
gör en utläggning om Ryssland men om USA säger han en
mening: och USA har Trump och om det vet vi inte men det
blir nog inte bra. Det är alltså allt ett vänsterparti har att säga
om världens ledande imperialistmakt som ligger bakom de
senaste decenniernas flesta öppna krig och underblåsare av
konflikter jorden över.
Förvånande nog fick invandringen mindre plats än väntat Åkes-
son oräknad. Men i flera fall finns en försåtlig argumentering.
Skolans dåliga resultat beror på den stora invandringen och att
detta tagit resurser från skolan i stort. Inte heller här kan Vänster-
partiet rycka ut med en annan analys. Det finns ju pengar. Det
handlar bara om hur alla dessa pengar fördelas. Det är då snar-
are giriga svenska kapitalägares fel än invandrarbarn att skolan
har dåliga resurser.
När man sedan diskuterar ekonomi är det också den stora invand-
ringen som görs till det stora problemet. Svensk politik har ingen
representerad kraft som kan visa på att klassförtryck skapar stora
skillnader i samhället och ojämlika samhällen skapar otrygga sam-
hällen, skapar områden för fattiga och områden för rika, grunden
för de så omtalade samhällskollapsen är i huvudsak ett samhälle
som är ojämlikt.
Lite senare diskutera skolan. Det är samma här. Ingen kraft tar upp
grunden för de dåliga skolresultaten. Istället för att vara emot större
vinster i skolan skulle man självklart vara emot vinster generellt och
sin förlängning handlar det om att friskolorna har segregerat svenska
skolan och givit oss ett samhälle där de med bra förmedlade föräldrar
får en bra skola medans de som har fattiga får en skitskola.
 
 
 

2017-01-10
14:13:48

Vänsterns skiljelinjer
Det är snart 50 år sedan två stora händelser som for-
made vänster. Dels var det kårhusockupationen 1968
där en samlad vänster fick en mötesplats att forma pol-
itik men framför allt var det den stora gruvarbetarstrejk-
en 1969.
1968 slogs ju vänstern med näbbar och klor för att söka
forma en linje för att kanalisera det motstånd som ändå
fanns. Det utmynnade i några små organisationer som i
huvudsak ägnade sig åt att i ett decennium tävla om Len-
in, Stalin, Mao eller Trotskij hade rätt.
Image result for gruvarbetarstrejken 1969
!969 var mer intressant. Här samlade sig gruvarbetarna
för en strejk som slog både mot kapitalet och den svenska
staten. LKAB och gruvindustrin var ju ett flaggskepp. Det
var inte bara kapitalet utan också den svenska socialdemo-
kratins stora tanke om att bemästra kapitalet med staten som
verktyg som sattes på pottkanten.
Ur detta hade en kraftfull vänster kunnat byggas. En enad vän-
ster som första hand fokuserade sig på konkreta analyser och
politiskt handlande utifrån ett nationellt perspektiv. Nu blev det
inte så. Men då fanns ett läge till en annan utveckling än vad vi
senare fick.
Image result for gruvarbetarstrejken 1969

2017-01-10
13:58:54

Trump och eller kapitalet
Valet i USA tydliggjorde att allt blivit individualiserat. Egentligen
var det ett val om pest eller kolera.  Clinton var en kapitalets och
det militärindustriella komplexets kvinna. Hon var och är korrum-
perad där  hennes och hennes makes Bill fond röjer mark för kap-
italet i hela världen. Hillary har ju också varit för det ena kriget ef-
ter det andra, dels för att bevara och röja ny mark för amerikansk
hegemoni och dels för nya marknader för kapitalet. I det perspek-
tivet kan Trump, om han väljer en mer isolationistisk linje, vare ett
bättre val än Clinton. När Zizek säger att Trump är bra för att driv-
er oss fram till de stora skiljelinjerna kan han ha rätt.
Related image
Det är analyser som Zizeks som man skulle önska att den svenska
vänstern skulle ta till sig. Men tyvärr handlar den svenska vänsterns
analys mer om ras,kön och sex och då är ju Trump den stora fienden.
Analysen har ju också handlat om att det är den vite mannen som
vunnit valet och i synnerhet är det den fattige vite mannen som är
den som burit fram Trump och också den största av fiender.
Att liberaler och EU-anhängare nu darrar är naturligt. EU darrar ju
totalt som ett alltmer havererat projekt. Den svenska liberala och en
del av vänstern har ju investerat massor i EU.
Från USAs sida kan det ju var en stor vinst i att EU havererar. Den
splittring som då uppstår lämnar ju fältet uppe för den stora makten
i väst. Inte minst öppnar det upp för den andra stora makten i Europa,
Ryssland. Det är ju intressant att Trump söker vänskap med Ryssland.
Så i en framtid kanske man kommer att diskutera pakten Trump-Putin
i samma historiska kontext som Molotov-Ribbentrop.
Related image

2017-01-10
02:15:24

Är kanske Jan Myrdal avlönad av SÄPO
För några år sedan skrev Jan Guillou skämtsamt om
att KPML(r) kunde vara avlönade av SÄPO för deras
politik som en splittrare av vänstern var just sådan
som en säkerhetstjänst hade velat ha den.
Man kan ju fundera i samma banor kring Jan Myrdal.
!978 när vänstern började vackla gav han ut Avgörande
år där han drog med lien i vänstern. Hans berömda tes:
allt som glimmar är inte guld, allt är inte radikalt som reak-
tionen angriper.  Boken manade till kamp för en moralisk
vänster som skulle ta kamp mot flummet.
Image result for avgörande år jan myrdal
Då hade också den långa ideologiska kampen för att vi lev-
de i förkrigstid. Sovjet var rustade för krig och det var bara
en tidsfråga innan kriget var här. I detta läge var det viktigt
att liera sig mot alla som inte var totalt emot Sovjet. Inga an-
dra tankar än ett öppen kritik var tillåten. Det gick inte ens
att kritisera USA för det tog bort fokus från huvudfrågan.
I mitten av 70-talet lanserade Myrdal och några andra gubb-
ar tanken om att det fanns en mediavänster som styrde och
ställde. Det var en kamp som i nästan detalj syns idag när
man pratar om kulturmarxister och PK-maffia. Myrdal var
SD och högerkonglomeratets andlige fader.
Image result for myrdal och rushdie
När han sedan skall slåss för yttrandefriheten så ställer han
sig bakom Faurisson, en fransk högerradikal  som hade pro-
blem med tanken att det skulle funnits mer än några få kon-
centrationsläger.  Nästan parallellt tyckte han det var i sin
ordning att man i Iran skickar ut en fatwa mot Salman Rushdie.
Så när han idag publicerar sig i Nya Tider och menar att den
tidningen och den höger som breder ut sig  är identitär och inte
fascistisk.
När var allt detta vänster? Vad gjorde dessa ställningstaganden
för att stärka vänstern?
Image result for trots allt

2017-01-10
02:12:45

Hur angriper man makten
SD och hela högerkonglomeratet säger att de slår mot
makten och att denna makt leder oss in i kaos och för-
fall.
Men hur jag än läser hittar jag inte annat än påhopp på
-Tiggare
-Asylsökande
-Flyktingar i allmänhet
-Invandrare
-Muslimer( alltså inte islamister)
-Sexuellt icke-normativa
-Unga män och pojkar i förorten
-Kvinnor i sjal
-Romer
Sålunda angriper man de som befinner sig längst ner på
samhällsstegen och menar att makten stöder just dessa
för att behålla sin egen position.
Det är en märklig logik.

2017-01-08
22:21:00

Dalton Trumbo
Image result for dalton trumbo bryan cranston
Det var längesedan jag greps så av en film som Trumbo. Det
har gjorts filmer tidigare om McCarthyismen och svartlistningen
av människor i USA under 50-talet men denna går djupare. Den
visar också på hur ett samhälle som förenklar frågor och bygger
upp rädslor kan gå vilse och tro att man arbetar för the greater
good trots att man bara skapar repression och hat. Ett samhälle
som vi marscherar in i idag.
Trumbo får sitta i fängelse för konstitutionstrots. 11 månader. När
han kommer ut är han svart listad. Han skriver manus under flera
år under pseudonym för B-filmer. Här en annan vinkling som för gör
filmen så bra. Byrån för antiamerikansk verksamhet hotar mannen
som äger byrån för manus till B-filmer. Denne blir förbannad att någon
hotar hans rätt att göra skitfilmer för folk som inte kan läsa och som
hotar hans arbete där han tjänar pengar och får tillgång till fitta(hans
ord)att han hotar tjänstemannen bokstavligen med stryk. Det är scen
som visar att motstånd kan uppstå där man minst anar det.
Så Trumbo skriver manus under pseudonym och drar in sina komp-
isar i samma verksamhet. Så under 50-talet skrivs nästan alla B-films-
manus av svartlistade och av regeringen utpekade kommunister.
Bara det är en story i sig själv.
Så lossnar det.
Image result for dalton trumbo
Image result for otto preminger quotes-trumbo
Jag kände inte till att Trumbo skrev en massa manus och att han belönats
med flera Oscars. Det jag kände till var boken Johnny var en ung soldat. Bok-
en som gjort fler till pacifister än någon annan bok. Den borde vara med i en
kanon för unga män.
 
Image result for johnny var en ung soldat

2017-01-07
17:33:54

Den enkla logiken görs svår
Image result for rich man-poor man
The Libertarian Party of Colorados foto.

2017-01-07
14:44:29

intressant statistik
Image result for death of gun-death of terror
 
Det är alltså tusen gången vanligare att man dödas av kriminellt
våld än av en terrorattack av något slag.
Man kan fråga sig varför det är tusen gånger vanligare att det varnas
för terrorism än det kriminella våld som vi alltid levt med.
Vem tjänar på denna sneda rapportering?

2017-01-07
14:34:22

Problemformulering
I Expressen skriver Paula Neuding om två tyska böcker
som skärskådar de problem som uppstått med att många
flyktingar sökt sig till Tyskland. Det som är problematiskt
med dessa typer av recensioner när man inte redovisar
författarnas agenda. Bassam Tibi är ju en etablerad anti-
islamskrivare och borde kanske redovisats som sådan.
Ändå finns det berättelser här som är värda att diskutera.
Det handlar om en volontär som berättar om hur hon och
hennes by förbereder sig välvilligt på att ta emot en grupp
flyktingar. Men dessa är inte nöjda. De vill ha bättre boen-
de och fria cigaretter och klagar högljutt över vad de upp-
lever som missförhållanden. Konflikten mellan dem som
uppenbart vill väl och de som har en helt annan förväntan
över vad de får blir stor och bakom jublar de som vill att
alla icke-tyskar skall försvinna ur landet.
Image result for bassam tibi der schock
Det finns här ett problem. Många flyktingar som kommer hit har
kommit med hjälp av människosmugglare. Dessa har ju lovat ut
Tyskland och även Sverige som små paradis som kommer att ta
emot flyktingar med öppna armar och med paket för att man snabbt
skall få ett bra liv. Så möter de en helt annan verklighet. Lång väntan
på diverse uppsamlingslokaler och inga stora planer för framtiden.
Besvikelsen blir stor. För många blir detta en provokation. Hej, vi
erbjuder skydd, bostad och mat för dagen. Det måste väl ändå vara
bättre än det du lämnat.
Vi människor är dock inte välskrivna böcker som uppträder och gör
så som vi borde göra utifrån det som är givet.
Idag är det så att man räknar med att flyktingar som kommer till Sverige
är det inte fler än ca 40% som kommer att etablera sig med arbete och
den stora majoriteten kommer att leva på någon form av bidrag.
När då samhället i stort inte klarar eller vill möta den stora desintegrationen
vi redan har syns inga goda tider att möta.
För att klara av att integrera och att möta upp alla flyktingar som kommit
måste ju ett annat samhällsstyre till. Utan det kommer de problem vi har
idag bara att bli värre.
 

2017-01-07
12:40:15

Alla pratar om integration men ingen vill göra något åt det
Från Soffan Hermansson till Alice Teodorescu pratar de alla
om den misslyckade integrationen. Makten i stort är överens
om att det är ett problem men ingen vill ta upp andra åtgärder
mot denna misslyckade integration än det måste till fler poliser.
Teodorescu i dagens GP är symptomatisk. Hon skriver att det
är ett stort problem och ett hot mot liberala värden, men när det
kommer till vad man skall göra åt problemet har hon inget annat
svar än just fler poliser.
Det måste till ett större strukturellt grepp om man skall kunna göra
något verkligt åt problemen. Det går inte att ändra på något genom
att stödja några tidsbestämda projekt eller lite punktinsatser i skola
eller på fritid. Det krävs så mycket mer. Det krävs en stor samhällelig
insats när det gäller arbete, bostäder och utbildning. Jag hör ingen
som har konkreta tankar om just detta.
Bara poliser är som att hälla bensin på elden. Det kommer att öka
isoleringen av förorten och det kommer att göra det ännu lättare för
de kriminella att rekrytera fler unga för det som då kommer att per-
manentas som parallella samhällen.
Polis behövs men inte som enda lösning och det tror ju inte ens pol-
isen själva på.
Image result for ghetto
 

2017-01-07
11:41:03

Medierna i P1
 Jag lyssnade alltid på Vår grundade mening med Åke
Pettersson. Det sändes på lördagar 10.30 och repriser-
ades på tisdagar 1530. Sällan eller aldrig missade jag
ett program. 2007 ändrades SR sin policy och man bör-
jade ta in program från externa bolag och Vår grundade
mening ersattes av Medierna. Det såg inte med blida
ögon av journalistkåren .
Medierna har tagit över och enligt min mening blev det
bättre innehållsmässigt om än jag ännu kan sakna just
Åke Petterssons röst.
Image result for journalistisk information reklam
I dagens avsnitt berättas om när man kommit över en
god historia. Holländska PS skulle sända ett program
där en döende kvinna skulle donera sin njure och sju
dödssjuka skulle tävla om vem som skulle få denna
njure i direktsändning. Natten innan Medierna skulle
sändas går programmet i Holländsk TV och det visar
sig vara en bluff. Men programmet var en tittar-succe
utifrån tittarsiffror. I en parentes sändes Utan spår på
TV12. Det handlar om en man som kidanppar folk och
sätter dem i dödsfällor. Ju fler tittare ju snabbare komm-
er offren att dödas i dessa fällor. Myndigheterna uppman-
ar att inte titta vilket får till konsekvens att många gör pre-
cis tvärsom.
Image result for utan spår imdb

2017-01-06
22:04:27

Den svenska proggen
Har under några dagar lyssnat på två samlingsskivor
Göteborgsproggen 78-88 och Proggen slår tillbaka bägge
på MVW.
Proggen slår tillbaka är alltså den första delen av den
svenska proggen och den tar fram band som Träd,gräs
och stenar, Gläns över sjö och strand, narren, Arbete
och Fritid, NJA-gruppen och andra. I huvudsak är det
intressant som tidsdokument men inte mycket mer. Det
är rätt taffligt och propagandistiskt tråkigt.
Image result for den svenska proggen MNW
Den andra däremot är bra. Ulf Dageby, Dom smutsiga hund-
arna, Ensamma Hjärtan, Tältprojektet, Nynningen, Hunt-
ington Band, Yalsa band, Björn Afzelius för att nämna
några gör några av sina bästa låtar och det svänger fort-
farande. Sillstryparn är med och Doing the omoralisk är
en av proggens bästa låtar.
Image result for den svenska proggen MNW
Men jag fastnar för Bängen trålar:
Men du vet, skvallerbytta bing bång, går i alla skålar
ett, tu, tre är bängen där och trålar
och torskar du finns ingen förmildrande omständighet
För dom som själv har nåt att dölja ropar på förstärkt polis
Propagandaapparaten skyddar dom på alla vis
Miljonärerna och skattefifflarna går fria
dom handlar aldrig bara för en tia
och klasstillhörigheten är en förmildrande omständighet
Rader som är aktuella idag. istället för att syna miljardärer
och skattefifflare letar man småbus, flyktingar och tiggare
(för att inte prata om den onödiga trafikpolisen).
Image result for den svenska proggen MNW

2017-01-06
20:51:19

Bra vänsterpod
Markus och Malcolm är en av få poddar som förmedlar
ett vänsterperspektiv. De resonerar utifrån ett vänster-
perspektiv som utgår från klass. De är båda unga och
driver på om att öppna nya dörrar för en ny vänster ut-
an för den sakens skull stänga alla gamla dörrar.
De har inget till övers för intersektionaliteten utan driver
ganska friskt med den delen av den rörelsen som sätter
ras före klass. De kan också säga att det finns motsätt-
ningar som skapar ett SD och att svaret inte är att demon-
stera mot rasismen dagens efter att en rullstolsbunden
kvinna blivit våldtagen av fyra asylsökande män.
Marcus Allard blev utesluten ur Vänsterpartiet när han ha-
de fraterniserat med Revolutionär Ungdom. Det säger mer
om Vänsterpartiet än om Allard. 2014 startade då Allard
Örebropartiet som verkar vara ett intressant alternativ för
en sökande vänster. Enligt deras hemsida praktiserar de
politik i Örebro med omnejd i frågor som berör människor
där de finns.
I Podden visar de också att de inte har mycket till övers för
vare sig 68- generationens flum eller 70-talets dogmatism
så än finns det hopp om att goda krafter skall kunna bygga
ett nytt vänsteralternativ i Sverige.

2017-01-06
00:00:00

Intressant dokumentär om naziterror- NSU
Dokumentären om NSU ,den tyska terrorgrupp som under åren
mellan 2000-2007 mördade 10 människor ,ger en skrämmande
bild av nazismen i Tyskland och frågor om vad som verkligen
hände och vilka fler som var inblandade.
De tre nazisterna hade en lång karriärer som nazister innan de
började att mörda 2000. Uppenbart hade de hjälp under tiden och
den stora frågan är vad Verfassungschutz sysslade med under de
åren. I filmen finns flera frågor som inte besvarats. Man vet att det
fanns och finns informatörer i den nazistiska rörelsen men det mes-
ta av det är sekretessbelagt. När det tyska terrorismen var röd fanns
liknande frågor. Norbert Kröscher som skulle kidnappa Anna-Greta
Leijon hade ju goda kontakter med den tyska underrättelsetjänsten.
I slutet av filmen ställs frågor. Den stora är varför just de offer som
NSU valdes? Om de hade läst Mattias Gardells Raskrigaren hade
de kunnat kollat Peter Mangs och det asymmetriska kriget. Likt den
amerikanske terroristen Joseph Paul Franklin sköt Mangs på måfå
för att skapa oro och frågor, vilket skulle skapa repression och kaos
och ur detta skulle nazisterna organisera folket och ta över.
Related image
Likt Mangs mord skapade NSU frågor i media om det handlade om
gängkrig, interna stridigheter inom invandrargrupper och ingen drog
slutsatsen att nazister låg bakom.
Den tyska nazistterrorismen har fått lite uppmärksamhet i svensk med-
ia och i synnerhet om man jämför med den terror som är islamitisk. För
Tyskland är nazismen ett bra större hot än islamismen. Det blir tydligt
att bägge dessa terrorideologier har samma tanke om varför man skall
göra som man gör. Skapa kaos och ur kaoset mobilisera de egna styrk-
orna för att i en framtid ta över samhället i stort. Nazisterna leder den
kampen rätt överlägset.
Aust och Labbs som gjort dokumentären har ju tidigare skrivit om Baader-
Meinhofligan.
Image result for der nsu-komplex stefanaust/ labbs
Dokumentären finns på Netflix med engelsk speaker
och valfri undertext.

2017-01-05
15:54:07

Linqvist och Hitler
Kritiken mot Sven Lindqvist bok Utrota varenda jävel
kom från de som menade att Lindqvist inte såg koncen-
trationslägren som ett historiskt unikum. De retade sig
på bokens tes om att lägren var en förlängning på det
koloniala tänkandet och görandet som de stora stater-
na ägnat sig åt under fr a 1800-talet.
Det är nog så att tänkandet, rasbilogin i synnerhet, är
på väg tillbaka. De populistiska rörelserna i Väst har ju
det gemensamt att de ser biologiska skillnader på VI och
DOM.
Image result for uroya varenda jävel
När Mein Kampf gavs ut i Tyskland förra året fick det res-
ultat att det blev förra årets mest sålda bok.
Ett intressant resonemang vad som skapar vad hittar jag
på Fib/k tråd på FB:
Hannu Komulainen Speciellt första delen är mycket intressant. Det visar sig t.ex. att Hitler blev antisemit först efter en tid efter att ha flyttat till Wien, där de antisemitiska borgerliga partierna var starka. "Det måste vara dumma och obildade människor som går på de antisemitiska fördomarna", var ungefär vad han tyckt innan han såg den lovande politiska kopplingen mellan rasismen och den tyska nationalismen.
Image result for mein kampf
 

2017-01-05
11:06:04

Fri vilja
Fördelen med att gå i ide några veckor är att jag funderar
på sådant som jag annars aldrig har tid med. Fri vilja eller
determinism är en sådan fråga jag funderar på.
Jag kommer inte fram till något svar men tänker att oavsett
om det finns en fri vilja eller inte är det bästa att vi utgår
från att det finns. För om vi inte anses ha en fri vilja kan
varje ond handling vi utför försvaras av att den var förut-
bestämd och att vi bara gjorde vad som redan var bestämt
att vi skulle göra. Det är som exemplet med en ung man
som misshandlade en annan man. Den unge mannen som
var diagnosticerad som ADHD svarade på varför han gjort
sin handling: Jag är min diagnos.
Jag minns en diskussion en gång för många somrar sedan
jag hade om historisk determinism. Jag hade läst om hur det
på franska landsbygden på 1500-talet blev en återgång till
små egna kvarnar istället för de stora som ägdes av ett fåtal.
Det var en slags privat kamp mot det större offentliga och där
det lilla privata visade sig vara mer produktivt. Jag hävdade
vidare att man kunde tänka sig en tillbakagång från ett ekono-
miskt samhällssystem till ett annat, exempelvis vid ett stort krig,
detta var tiden då många såg ett atomkrig möjligt. Jag fick då
bara till svar att den ekonomiska utvecklingen var deterministisk
såsom Marx beskrivit den. Mannen som sa detta var så övertygad
om sin uppfattning att han inte ens kunde tänka sig att diskutera.
han menade att det var som att diskutera huruvida jorden var
platt eller inte.
Detta var och är ett huvudbry för mig. Om samhällets utveckling
oavsett vad vi säger eller gör går mot ett kommunistiskt dito ,var-
för då överhuvudtaget spilla energi på att göra något, det som kom-
mer, kommer ju att göra så oavsett vad jag gör eller inte gör.

2017-01-04
07:34:06

En natt med extremhögerns röster
Jag alltid haft en lust att läsa vad mina fiender skriver och säger.
Min favorit i unga år var Sven Stolpe som skrev om rödskägg och
annan vänster som jordens avskum (han hyllade dock jan Myrdal
som en vulkan bland svenska filbunkar). Jag läste Paul Johnsons
avrättningar av europeiska intellektuella och Cristoffer Jolins skrif-
ter om vänsterextremismen. Jolin är ju den andlige fadern till all
högersmörja som skrivs och sägs idag. Dock skrev han föga om
vare sig Gramsci eller Frankfurterskolan utan ägnade sig mest åt
de svenska kommunisterna och deras stora, Marx, Lenin, Stalin
och Mao.
Image result for christoffer jolin
Inatt kunde jag inte sluta att titta och lyssna på först DGS-TV där
Patrik Engellau pratar med olika gäster om landet i kaos. Polisen
är i kaos och bryter samman, kulturmarxismen styr, invandringen
är för stor och den stora kollapsen står bakom hörnet.
Jag gick vidare till Motgift vilken är en öppen nazistisk hemsida och
podd med en ganska stor följarskara. Avsnittet jag lyssnade på disk-
uterade varför kvinnor inte röster på främlingsfientliga och svaret var
att de av naturen är undergivna och att de mest sysslar med känslor.
Hoppet som nassarna ser i tunneln är om kvinnorna känner sina barn
hotade för då jävlar blir det inte roligt för kvinnornas fiender. Men här
får man allmänt tjafs om att vänstern sysslar med känslor medans nass-
ar ägnar sig åt logos och fakta. Dock känner de vind i seglen med
brexit, trump och SDs framgång. De är dock inte helt nöjda utan
tycker att det behövs ett riktigt nationalistisk alternativ till höger om SD.
Image result for motgift
Jag drog mig för att slå på Ingrid&Konrad då jag lyssnat på detta innan.
Ingrid Carlqvist är en av de mer avskyvärda personerna i den Sverige-
fientliga rörelsen. Hon efterlyser också ett alternativ till SD och har själv
sagt att hon kan tänka sig att samarbeta med nazister. Ingrid är en ofta
applåderad föreläsare hos SD. Hon driver Dispatch International vilken
i princip är den mest anti-muslimska tidningen i Sverige. Jag läser om
Carlqvist på Inte rasist men och fascineras. jag reagerar på när hon i
programmet om att hon menar att kvinnor springer och anmäler våld-
täkter i tid och otid. I nästa stund skriker hon om att muslimer våldtar
och gruppvåldtar i parti och minut. Vad värre är att hon tydligen försvar-
ar även pedofiler vilket fått SD att dra öronen åt sig.
Image result for inte rasist men
I programmet blir det ganska roligt när de bägge programledarna pratar
om att invandrarna måste lära sig att det är majoriteten som bestämmer
och att de lydigt skall ta selen och göra som alla andra. Resten av program-
met handlar det om att Sverige är en diktatur där man inte får säga vad
man vill och det är styggelse att de inte får förfölja muslimer, araber och
afrikaner. I detta avsnitt finns en lång harang om också afghaner.
En hel natt med dessa vanföreställningar gör mig matt. Jag undrar verkligen
om Jan Myrdal och hans trosfränder som anser att SD och de Sverigehatiska
bara är identitära verkligen lyssnar och läser vad de står för. 99% av allt
handlar om hat mot invandringen. Alla lösningar handlar om att få bort alla
mörkhyade ur landet och då skall alla problem lösas och då menar jag verk-
ligen alla problem. Myrdalgängets förhoppning om att dessa s k identitärer
skulle vara en kraft mot USA-imperialism är en vantolkning. Skulle en arme
ledd av Donald Trump anfalla Sverige skulle de ställa sig i första linjen för
att ta emot dem med öppen famn.
Related image

2017-01-03
20:02:26

hur är det möjligt?
Det finns en konspiration som skapades av nazister i marginalen
som sedan letat sig allt längre in och upp i den svenska debatten.
Det handlar om att Sverige styrs av kulturmarxister. Dessa skall
vara en brödraskap som skapades genom studier av Antonio
Gramsci och Herbert Marcuse. Dessa herrar skrev om att över-
byggnaden var viktigare än vad den beskrevs av Marx och att
det var viktigt att ta kampen för kulturen och andra värderings-
strukturer. För den som var med när det begav sig vet att vare
Image result for kulturmarxister
sig Gramsci eller Marcuse hade någon större inflytande över
vänstern. De som emellanåt relaterade till dessa var de som
stod för en mer frihetlig vänster. Vänstern i stort var ju inte hell-
er någon homogen grupp. SKP hatade KPML(r) och VPK, KPML(r)
hatade SKP och VPK, VPK brydde sig inte särskilt mycket och
alla hade det de gemensamt att de hatade trotskister. Skulle då
en grandios konspiration kunnat blomma ut till ett totalt maktöver-
tagande av Sverige idag? Det stannar ju inte heller där. Kultur-
marxisterna har inte bara tagit över Sverige de har också gjort
gemensam kamp med islamisterna. Kulturmarxisterna är alltså
med i den stora konspiration där Europas ledande politiker och
andra makthavare har sålt sig till de rika araberna för att ta in
islamister i Europa för att dessa skall ta över våra länder.
Konspirationsideer kan ju ha olika bärighet. David Icke och
hans polare som anser att ödlorna som tagit mänsklig skepnad
tagit över samhället i stort är kanske inte den mest trovärdiga
men i huvudsak är den inte mer korkad än den om att kulturmarxi-
ister tagit över våra samhällen.
Image result for david icke

2017-01-03
15:06:29

Meningen med livet
I GP  debatterar man 6-timmars arbetsdag. Moderaterna anser
självklart detta vara en styggelse. Hur skulle man kunna göra
annat. 6- timmars arbetsdag är ju också en omöjlighet i en pri-
vat sfär där vinsten är helt avgörande och vinster görs genom
att rationalisera arbetet till minsta möjliga faktor. Ja, det är själ-
va essensen i den privata sektorns vinst.
Om man ser till arbete i stort och hur vi förhåller oss till detta så
finns flera undersökningar som visar att vi bara går till arbetet
för att vi måste. En undersökning från 2013 gör gällande att 16%
går till arbetet för att vi vill och tycker att det är utvecklande 66%
går dit för att vi måste och för att få lön. Drivkraften för denna grupp
är att se fram till rasterna och ledigheter. den sista gruppen på 18%
är direkt negativa. Här obstruerar man och är öppet negativ. Det är
runt denna grupp olyckor och ett större missämja på arbetsplatser
uppstår.
Image result for arbete och mening
Om man har en så stor grupp som 74% som går till sitt arbete utan
någon energi eller negativ energi kan man lätt förstå vilka enorma
vinster som skulle kunna göras om man bara fick några procent att
vända upp till den grupp som anser sitt arbete viktigt.
Det är ju här man skulle lägga tankar på ett nytt arbetsliv istället för
att bara anse att det viktiga är att folk går till sitt arbete.
Varför arbetar vi och vad är det egentligen vi skall göra?
Om vi bara har ett abstrakt ekonomiskt nyttobegrepp att förhålla oss till
får vi personal som ställer ut sina skor och en ledning för samma grupp
som ger gamla usel mat och som flyttar runt de gamla av samma orsak
utan att någon ställer sig den grundläggande frågan: hur mår de gamla
egentligen? Trivs de?
De gamla blir till paket och varor som det skall kramas vinst ur i första
hand.
En större fråga är att om 20 år kan så mycket som 50% av alla de arbeten
som utförs idag bli onödiga och försvinna. det mesta kan automatiseras
och robotiseras och vad skall vi då göra med alla människor?
Image result for work without purpose
 

2017-01-02
21:43:42

Jordens miljardärer
Här en karta över jordens miljardärer.
I stater som Tyskland, Frankrike, Sverige och Danmark
handlar det till mer än 50% av fallen ärvda pengar.
Jämför exempelvis Ryssland och England.

2017-01-02
13:45:20

vem är kriminell
GP driver hårt på om mer repression och om hur det
kriminella tar över vårt samhälle. Så gör även Express-
en.
Sällan eller aldrig ställs frågorna:
Vem blir kriminell?
I vilken social kontext finns de kriminella gängen?
Om man drar det till sin spets ser man att de krimin-
ella gängen finns i våra förortsområden vilka präglas
av arbetslöshet, dåliga skolor och sämre bostäder.
De tre komponenterna leder till dålig ekonomi och som
sig bör inte mycket till kreativ fritid. Har man massa tid
utan att kunna fylla denna tid blir allt oftast som en grå
dimma.
Om man är någorlunda enig om att det ovan stämmer
blir det självklart att man kan göra något åt problemet.
Bättre skolor med mer stödundervisning på de gossar
som ofta tidigt visar vad de kommer att bli.
Fler arbetsmarknadsåtgärder för att plocka upp samma
gossar när de blivit lite äldre.
Bygga fler bostäder så att man kan skapa ett eget hem
och att de unga slipper på i trångboddhet.
Några enkla åtgärder som kräver politisk handlingskraft.
Men då krävs att man är överens om orsakerna till varför
kriminalitet uppstår.
Idag är vi inte överens.
Det som GP och Expressen uttrycker är en syn som gärna
omhuldas av både SD och Alliansen och inte ens S tycks
kunna stå emot trycket.
Vad som då blir är att kriminalitet uppstår ur personliga till-
kortakommanden, etniskt ursprung eller helt enkelt dåliga
gener. Mot detta kan man bara svara upp med mer polis
och mer repression, vissa skulle föreslå stoppad invand-
ring och med det utvisning av de som invandrat, några
färre med att förädla gener.
Man kan fråga sig varför det är sådan hysteri kring dessa
kriminella unga män. I nästan alla kända fall dödar de och
misshandlar varandra och nästan bara i varandras hem-
miljö. Hur kan de utgöra ett hot mot samhället egentligen?
Det är en tragik för de som finns i denna miljö och de som
finns alldeles nära men i huvudsak är det de som är på
parkett och tittar på som är mest upprörda och som ropar
mest efter åtgärder. Det visar att det finns en större agenda
än den som tar hänsyn till de som bor i förorten. Det hand-
lar om att sanktionera klassamhället och dess orättvisor med
att gömma de viktiga och stora maktfrågorna under en yta
av mord och oroligheter och det enda svaret som ges är att
vi måste ha fler poliser och mer övervakning. Ur ett maktens
perspektiv perfekt scenario.

2017-01-02
03:44:54

Mentalt missbruk
När jag är trött, deppig eller i största allmänhet inte
vill tänka eller grubbla drar jag iväg en TV-serie. Jag
har då inte särskilt stora krav. jag vill bara att den någ-
orlunda hänger ihop och att de logiska luckorna inte
är allt för påfallande.
Image result for scorpions tv
Jag har sett serier som Scorpions som de flesta skulle
anse vara usel man den gjorde gott. Det är inte för myck-
et porrvåld som i Banshee vilken är avskyvärd.
Oftast är de engelska serierna välgjorda och fyller ett
högre krav än jag har och då blir det ju bara bättre. Broad-
church; Marcella, Paranoid eller den eminenta Line of
duty är exempel på dessa välgjorda serier.
Related image
...också bra.
Så igår började jag se Notorius en ny amerikansk serie
om ett TV.bolag och dess VD som samarbetar med en
kändisadvokat. Jag hade en föreställning att jag skulle
få se något i stil med Newsroom som var riktigt bra om
en nyhetskanal. Intrigerna och spelet med nyheter och
inte minst ägandet och de problem som uppstod gjorde
den serien mycket sevärd. Inget av det finns i Notorius.
Det är skit om skit spelat av skit. Utan att veta allt om
amerikanska nyhetskanaler så tvivlar jag på att ens FOX
skulle under pågående intervju spela upp ett hemligt in-
spelat samlag där den intervjuade är otrogen med sin
dotters pojkvän. Det är nivån på serien.
Image result for notorious tv
Så i kväll kollade jag på filmen Spotlight. Den handlar om
en redaktion på Boston Globe som är grävande. De komm-
er över några fall med våldtagna barn och snabbt ser en
koppling till katolska kyrkan. Sedan får vi följa hur de jobb-
ar för att gräva upp en byk som ingen trodde fanns. Från
några få till 249 präster som våldtagit över 1000 barn. Det
är en välgjord film, med goda skådisar och som ganska sak-
ta bygger en story som jag efteråt inte kan släppa. I efter-
texterna som bara rullar på kan man läsa på alla de ställen
där sedan anmälningar gjorts. Det är små namn och många
sidor. En sentens finns i filmen. Ingen visste, men alla borde
ha vetat och de få som visste ville inte att det skulle komma
fram. Vem ville riksera att dra hedervärda människor i sam-
hället i  smutsen för att rentvå barn från enkla och direkt usla
hemförhållande. vad skulle the greater good tjäna på det?
Skakande och oerhört bra film.
Image result for spotlight

2017-01-02
01:25:00

Aldrig mera krig
Atraktivas foto.

2017-01-02
01:16:12

Den obehagliga utvecklingen
När jag växte upp fanns fördomar mot zigenare, degosar,
finnar, bögar och några grupper till. Det var ganska vanligt
att jag hörde att de var si och de var så. Men den stora skill-
naden mot idag var att ingen offentlighet eller partier tog i
dessa fördomar och lyfte upp dem. De fanns i små filterbubb-
lor bland "vanligt folk" och stannade där.
Image result for martin niemöller quote
Idag när högerextrema krafter rustar upp och hittar fram till
folk på ett hela annat sätt än tidigare blir det också allvarlig-
are och när ett parti som SD finns har också fördomarna fått
fäste i riksdagen. Det är som ett politiskt Ebola som sprider
sig. Mycket sannolikt kommer Alliansen att ta stöd av SD vid
nästa val. Redan nu ser vi hur alla partier utan V försöker des-
armera SD genom att ta över deras frågor. ´Flyktingvågen skall
stoppas , terrorismen som vi anses vara hotad av skall undan-
röjas med militär, polis, underrättelsetjänst och nya lagar och
det skall också skapas nya lagar för att komma åt kriminalitet-
en som sägs ta över vårat samhälle.
Image result for kriminalitet i sverige
Det värsta med detta Ebola är att det sprider sig snart utan att
vi har kontroll över det. Det smyger in sig och skapar ett koll-
ektivt medvetande. Alltfler ställer sig frågor. Är det inte så att
det bara är invandrare och flyktingar som begår brott? Varje
gång man läser en tidning och läser om ett brott tolkar man in
att det är en invandrare eller flykting. Snart är dessa två grupper
skyldiga till allt ont. Så skapade nazisterna bilden av juden. Med
intensiv propaganda lyckades man skap ett kollektivt medvetande
om den farlige juden. Det liknar otäckt mycket den bild som idag
skapas om den farlige muslimen( observera att man inte skriver
islamisten , vilket kan vara  den religiöst farlige, utan man skriver
muslimen).För många innebär det då ett hot att bara se en person
som möjligen liknar den egna bilden av den hotande muslimen.
Rätt många av dessa utpekade är och kommer att bli rätt för-
bannade och en del kommer säkert då att anse att jihadisterna
har rätt.
De båda ytterligheterna korsbefruktar varandra.
Image result for självmord i sverige
 
 

2017-01-01
13:35:00

Mitt förhållande till historia
Jag läser att medborgarens förhållande till historien hänger
ihop med läget i samhället i stort. Alltså i goda tider bryr vi
oss inte så mycket om den medans vi i dåliga tider söker
svar i den.
För en gammal vänstersnubbe stämmer det dåligt. Jag sök-
te svaren i historien för att rättfärdiga folkens kamp och inte
minst för att den stora revolutionen skulle genomföras. Det
var ett sökande jag inte var ensam om.
På  70-talet när jag började mitt sökande efter en intellektuell
identitet fanns det en vänster som försåg mig med Sveriges
historia, den tecknade version som man hittar i alla hem till
människor som inte var helt bortom politiken på 70-talet.
Related image
En annan som man nog kan hitta är Hubermans Människan rikedomar
vilken var allmängods på 70-talet
Image result for huberman rikedomar
Om jag skulle tvingas snabbt rekapitulera vad jag minns från
mina lektioner i skolan blir det: Birger Jarl, Magnus Ladulås,
mest Gustav Wasa, Gustav VI Adolf och karl XII. Punkt.
Därför blev det en stor närmast chockartad upplevelse att läsa
Min svenska historia av Vilhelm Moberg. Här får man skildingen
av WASA som en tyrann och folkmördare medans den Kristian
Tyrann som jag läst om blev till Kristian den gode. Ja, Kristian II
beskrevs av Moberg som visionär och en historisk hjälte.
När jag sedan läste August Strindbergs Svensk öden och äventyr
blev bilden av en alternativ historia tydlig.
När den revolutionära glöden falnade blev det viktigare att läsa
om hur individen förhållit sig i den stora förtryckande historien.
Ordfront gav ut Carlo Ginsburg Osten och maskarna vilket skapade
en snackis om hur man skulle se på historien. Kunde man lära något
av en till synes galen italiensk mjölnare på medeltiden? Skulle vi inte
se strukturerna och bara läsa Perry Anderssons Övergångar från ant-
iken till feodalismen och Den absoluta statens utveckling ( jag fick mig
en avbasning från känd marxistisk professor för att jag läste den för-
dömde strukturalisten Anderson)?
Image result for perry anderson den absoluta staten
Ordfront trummade på och gav ut Richard Darnton och Natalie Zemon
Davis. Jag läste om porr och snusk som folkets historia och om hur
människor skapade sig nya liv genom att anta en annan människas
identitet.
I den större världen blev Emmanuel le roy Ladurie och Barbara Tuschmann
Montaillou: en fransk by 1294-1324 av den tidigare skapade debatt om det
lilla och det stora som uppmärksammades på 90-talet. Vilket hängde ihop
med debatten om det civila samhället. Fanny och Alexander uppmärksamm-
ades, skulle vi inte koncentrera oss på det lilla livet och lämna det stora åt
andra.
Image result for march of folly
På 80-talet var annars den stora diskussionen om att lära av historien om
hur läget var inför det Andra Världskriget. Med Myrdal i spets sas att vi lev-
de i en förkrigstid och att Sovjet var det stora faran då USA var en pappers-
tiger. Vi skulle lära hur Hitler och nazismen manövrerade sig fram till krigets
start. Hur eftergivenhet och fredsprat gynnade den rovgiriga makten. Anders
Persson gav ut böcker om Anschluss och Tjeckoslovakien. För många var
det en fråga om kriget skulle komma utan när?
I min lilla hjärna kan jag se likheter med hur vi såg Sovjet då och Ryssland idag
och gärna i skenet av Tyskland på 30-talet. Ryssland är inte största makten och
det var inte heller Nazityskland.
Image result for anders persson böcker