leifsjoqvist

2011-01-31
16:30:11

Märkliga signaler
För några år sedan var det en vaktmästare som
tog tag i en unge som upprepade gånger höll på
och levde djävulen. Det slutade med avsked och
åtal. Skolans värld är förunderlig.

En ung man som dödshotats, misshandlats och sedan
hotats igen går till polisen för att få skydd. Han har ock-
så blivit spottad i ansiktet av svinhuvudet som det är
ett under att han får vistas ute bland människor. Pol-
isens uppmaning till honom vara att byta bostad.

När min dotter och hennes väninnor blir brutalt miss-
handlade på öppen gata händer ingenting. Det är en
bagatell som polisen inte behöver åtgärda.

Vad är det för jävla signaler?

Om man nu menar allvar med att bry sig om unga skall
man se till att vi får en skola där alla tas omhand och
inte bara som för de fattiga förvaras. Vi skall se till att
de unga inser hur viktiga de är för samhället och då in-
te bara de som är högpresterande eller fogliga.

Men vi måste vara tydliga.
Vi kan aldrig accepterra våld.
Det måste också vara konsekvens i hur vi agerar utifrån
våldets art. Det är skillnad på nödvärn och våld som an-
vänds för att uttrycka makt.

2011-01-30
17:10:00

De dumma kristna
Katarinastiftelsen arrangerade en debatt mellan bl a Jimmi
Åkesson och biskop Brunne. Under frågestunden i kyrkan
reser sig en man och vill hävda att Islam inte innehåller
den gyllene regeln utan tvärsom i grunden är en våldsam
religion. Han refererade själv sedan till en sura som häv-
dar att otrogna skall slås ihjäl.

Herregud, hur dum och okunnig om sitt egna får man bli?
En kristen som kritiserar Islam kan ju omöjligen ha läst
Gamla Testamentet som är grunden för kristendom och
judendom. GT flödar av beskrivningar om hur man skall
slå ihjäl sina motståndare och helst också utrota kvinna
och barn till sina fiender och det finns beskrivet hur man
skall utrota hela folkslag. GT upmanar till inavel och våld-
täkt. GT är en provkarta i sadistiskt våld.

Så har den kristna psykotiska världsbilden format vår västerländska kultur.

2011-01-30
16:57:28

Varför räds man Jimmy?
I veckan deltog Jimmy Åkesson i en debatt i
kyrkan med biskopen och Zaremba. Åter upp-
repade han sina ihåliga argumnet om varför
välfärden är på väg att luckras upp. Det är
samma argument hela tiden och de ekar allt
ihåligare ju oftare de upprepas:
-Skolan serverar inte längre svinkött! Då kan man
 fråga sig om vegetarianer också tillhör de farliga.

-Badhus har särskilda tider för kvinnor! Det finns
 särskilda tider för människor med funktionshinder
 och är det ett problem. (Det märkliga här är att
 detta har hänt i Malmö i ett badhus).

-Skolan har inte avslutningar i kyrkan! Det tackar
 jag som ateist för. Dessutom är det så att skolor
 väljer. Skall ateister, judar och muslimer tvingas
 in i kyrkor eller vad menar Jimmy?

-Moskeer bryter av i den svenska stadsbilden! Hålla
 Globen!!?????Hur många moskeer finns det?

Så kan man fortsätta. Det är propaganda och det är
hönor av fjädrar.

Åter kan man se hur nazisterna under 20- och 30-talet
stigmatiserade judar. Likheterna är slående.

2011-01-29
20:20:43

Det ideologilösa kriget
Vissa konflikter tycks mer onödiga än andra och
Jugoslaviens sönderfall plockade verkligen fram
det sämsta hos människan.

Slovenien och Kroatiens självständighet gick ju
att accepetera då hela väst stod bakom och lur-
ade till dess beskydd, men när Bosnien-Hercego-
vina skulle bli eget då fick serberna nog. Trots en
folkomröstning som sagt jag vägrade bosnienser-
berna att accepetera. De får stöd av den jugoslav-
iska armen. På andra sidan finns bosnisk polis och
rent kriminella grupper.

Sarajevo belägras.

Det märkliga här är att  när FN-trupperna kommer
på plats uppstår en slags overklig värld. På sina
ställen som i förorten Stup finns marknader som
alla accepterar som frizoner och där umgås kroater,
cetniker, armeofficerare, poliser, muslimer och FN-
folk som om ingen belägring fanns.

Inne i Sarajevo härjar kriminella ligor som använder
belägringen till sina egna syften under soldatflagg.
Det är ett krig men lösa etniska och religiösa förteck-
en men egentligen är det bara ett kaos utan ide eller
tanke.


I en bok av Peter Andrea kan man läsa om en annan
förort, Visoko, där man under veckorna spelade fot-
boll och handlade i ingenmansland. På helgerna kom
weekend warriors från Serbien och centrala Sarajevo
och sköt på varandra.
I en annan förort, Kiseljak, hade man så goda relationer
med varandra att stadsdelen inte berördes av kriget.

Det är fascinerande att kriminella och mordiska ligor
fick härja så ohindrat. Men det var ett krig helt utan
moral. Beskyllningarna att bosniska armen själva bom-
bade Sarajevo och la skulden på serberna känns bara
helt i sin ordning.


Skotten i Sarajevo 1914, då G Princip i från den serbiska gruppen
Svarta Handen sköt ärkehertig Frans Ferdinand och som sägs ha
startat Första Världskriget

2011-01-28
19:24:11

Bliv vid din läst
Jag trivs i Backa.
Jag trivs i min mångkulturella förening
och jag trivs i mitt mångkulturella bost-
adsområde.

Vänstern drev en tes om att allt spännande
sker i arbetarklassen och även om det då
gällde att alla arbetare satt och skrev rom-
aner på kvällarna när de inte bedrev poli-
tisk kamp kan jag köpa tesen, men ur ett
helt annat perspektiv.

När jag cyklar förbi bushållsplatsen ser jag
människor från alla världesn kontinenter, de
svenskar som lever här är antingen white trash
eller lever i ett stigmatiserat utanförskap.

Här finns mannen i cowboykläder, en annan
går i punkdress en tredje är en anabolstinn
pundare som misshandlar allt han ser. Det
är det svenska.

Det mångkulturella går ofta med sina barn
och när jag kommer på cykelvägen hem möter
jag folk från Vietnam, Irak, Chile, Azerbadjan,
postjugoslaver mestadels makedonier och bos-
nier, somalier, eritreaner och en från Gambia.
Hur kan man hitta en negation i all denna mång-
fald. Negationen finns väl då i det svenska.

Jag är född i Olskroken som då var ett av stadens
fattigaste kvarter. Kviberg var gräddhylla då.
Idag lever jag i Backa som är på gränsen att bli
samma typ av förort som de mer etablerade och
jag trivs.

2011-01-28
08:54:03

Negativ och positiv frihet
Frihetsbegreppet innehåller två stora kategorier.
Den positiva friheten är frihet till saker och ting,
den negativa är frihet från.

Frihet från fattigdom, sjukdom eller arbetslöshet
utmärkte exempelvis det gamla Sovjet. Alla skul-
le arbeta. Det fanns arbetsplikt och om du valde
att neka arbete kunde det bli läger och fängelse.
Sjukvåden var fri och kriminaliteten låg.
Frihet till yttrandefrihet, mötesfrihet,näringsfrihet
eller demonstrationsfrihet är ju generellt vad som
påbjuds från liberalism och frihetliga ideologier.

Intressant är att många i det gamla öst längtar
tillbaka till det gamla med de negativa friheterna.
De positiva friheterna har inneburit att man inte
har råd att gå till läkare, man har inget arbete och
laglösheten breder ut sig.

2011-01-27
14:01:26

Ideologi

Under 80-talet stormade nyliberalismen in på scen.
Robert Nozick hade skrivit Anarki,stat och utopi vil-
ken förespråkade en närmast anarkistisk kapitalism.
Intressant var att här markerade man också mot
konservatism och socialliberalism. Alla skulle utgå
från noll och göra sin egen lycka.

Nyliberalismen var ett svar på 60- och 70-talets vän-
stervåg. Ganska snart stod det dock klart att vänsterns
ideologiska bas var svag. Det fanns ingen bra moteld.
Vänstern var bra på att visa svagheter i systemet och
att vara mot. Men vad var man för? Sovjet och Kina
framstod ju inte för den stora massan som ett byte
av system som någon skulle vilja ha.

80-talet visade att de tidigare decenniernas mobilisering
fungerade bara så länge man kunde vara mot. Vid makt-
en hade inte vänstern förmågan att utveckla ideer att
praktisera.


Nyliberalismen ställde frågor som hade kunnat skapat en
inre och yttre debatt för vänstern. Detta uteblev. Inga bra
svar kom. Ingen handling heller. Vänstern föll i koma.
I dess ställe i många delar av världen tog islamismen
över. De har ju svar. Lyd Allah och dö och du kommer
till paradiset.

Idag skulle vi behöva ett neokommunistisk alternativ. En
bred debatt som ställde avgörande frågor som utmanade
alla etablissemang. Alla borde välkomna det oavsett vad
man står. Ideer och ideologier behövs och debatten och
diskussionerna behövs, utan det stelnar system och blir
förtryckande.

Har alltid varit annorlunda

2011-01-27
13:42:15

Förtryck och fattigdom

Det rör seig i världen. Tunisien,Egypten och nu Jemen
börjar folk att tröttna på förtryck och permanent fattig-
dom. Folk kommer i rörelse och då kan förändring ske
snabbt. Se Östeuropa.

Idag kollade jag på SNS program om svensk ekonomi
med bl a Anders Borg. Det är märkbart att SNS som är
kapitalets intresseorgansiation och Anders Borg deras
handgångne man börjar få kalla fötter. Svensk eknomi
har utnämnts till europas tigerekonomi med en tillväxt
på 6-7%. När samtidigt 1 miljon människor lever mer
eller mindre i ett permanent utanförskap blir detta ett
hot.

Folk måste in. Folk måste få arbete.
Kapitalet vill ha en hög arbetslöshet för att kunna pressa
löner för det är ju där i första hand profiten utvinns. Det
är också ett sätt att minska fackets makt. Rädda arbetare
ser mer till sig själva än kollektivet.
Å andra sidan får det inte bli slagsida så att det blir för
många utslagna då detta ökar anarkin och rättslösheten
och också risken för spontana uppror.

Alla är dock överens om att vi snart har ett arbetsunder-
skott. 40% kommer att vara pensionärer. Vem skall ar-
beta?

2011-01-26
13:38:38

Två filmer

Jonathan auf der Heides debutfilm Van Diemens land är
en brutal historia som utspelar i början av 1800-talet i Aus-
tralien. En grupp strafffångar rymmer från ett arbetsläger
och börjar en flykt mot havet. Ganska snart inser de att
den natur som omger dem inte ger någon föda. De går
i regn och snö.
De når en brytpunkt. De kan inte gå tillbaka. Det innebär
en säker död och de har ingen mat. De närmar sig svält.
Då beslutar de sig för att äta av varandra. Marschen mot
friheten fortsätter och en efter en äts upp.
Trots det mycket intressanta temat. Fungerar inte filmen
särskilt väl. Den är inte djup nog bara långsam.


Bröllopsfotografen är klassisk svensk buskis och är en
långsam vandring mot förväntat slut. Filmens behållning
är Kjell Bergqvist som skådis rejält i utförsbacken och
Tuva Notvotny. Frågan är vem filmen vänder sig till. Den
staplar fördomsfulla bilder av land och stad, rik och fattig.
Inget nytt under solen.

2011-01-26
12:12:27

Ont skall med ont fördrivas
En amerikansk psykolog fick för ett par år sedan
den geniala iden att sammanföra tre patienter vil-
ka alla hävdade att de var Jesus.
Det gick inte så bra. Patienterna blev ännu mer in-
riktade på att bekräfta sig själva som Jesus. Konse-
kvenspsykologi har sina brister. Det är inte alltid det
fungerar att konfrontera det sjuka med en uppenbar
falsk bild av verkligheten.
Här blev de tre Jesus ännu fast ännu mer i sin roll och
ägnade all tid till att avslöja de två andra genom att
själv bli ännu mer Jesus.

2011-01-25
14:18:00

Statistik
Tittade på Walter Korpi på TV24. Han visade hur
ledande sossar tagit till sig näringslivets skräck-
propganda från 80-talet. Man skall ta öronen till
sig när man hör "rapport från OECD", det är nämn-
ligen så att under en tioårsperiod kan siffrorna
där visa på rena motsatser.

Jämförnadet med andra länder är också helt fel-
visande eftersom man redovisar i procent. Om man
tar alla länder i OECD och jämför med halkar Sverige
efter i tillväxt men om man jämför med sex "rika" län-
der är vi helt lika.

Korpi visade att det stora hotet är full sysslesättning. Då
har arbetarklassen nämnligen en tendens till att börja
strejka för att förbättre sina villkor samt att kritiken mot
arbetsköparna blir kraftigare. Inte så konstigt då att man
vill ha arbetslöshet. Sämre solidaritet och låga löner är
ju mumma för makten.

Han sa också parentetiskt att Per Nuder inför kongressen
2004 skrev en rapport som var en kopia av det som sades
av Näringslivet på 80-talet. Bra val av sossarnas valbered-
ning.

2011-01-25
14:11:31

Sitter på ett Cafe
Idag satt jag och lyssnade på ett par damer
som man skulle kunna kategorisera som white
trash. Det fanns tydliga klassmarkörer. De pra-
tade konstant hela tiden och i mitt tycke om ing-
enting.

Det var jobbigt med barnen.
Mannen satt bara och tittade på alternativt var
vid datorn.
Invandrarna är roten till allt ont.
Skvallrade om väninnor.
Skvallrade om grannar.
Pratade sjukdomar.
De tyckte om Lets dance och såg fram emot Idol.

August Palm och Acel Danielsson må vända sig i sina
gravar eller kanske pratade underklassen likadant då.

Fördelen med att sitta på Cafe är att man kan tjuvlyssna
till 100%. När mna är på bussar och avlyssnar mobilsam-
tal får mna ju bara hälften. Dessa halvaloger har man nu
forskat om och funnit att de stressar oss.

2011-01-24
15:52:51

Ge mig ideologier
Utan en idedebatt försvinner det humana. Om vi
bara skall diskutera dagspoltik utan visioner är
snart det totalitära här. Om vi bara skall vara
pragmatiska kommer vi att inse att det vore
bättre om en liten vis grupp människor styrde
över alla oss andra.
Demokratin är långsam. Den kräver debatt och
väntan på förståelse. Demokratin skall välkomna
visioner och långa sekvenser av ideer. Sekvenser
som i sina sektioner skall diskuteras, prövas och
genomföras och sedan från nya plattformar börja
samma arbete igen.

Idag står vi inför en stor mur. Vad finns bakom den?
Så har det varit flera gånger tidigare i historien. Soc-
ilismen har ju funnits i millenier i människan praktik
om än inte formulerad. Med Marx tog den form. När
sedan de försök som gjordes under 1900-talet läm-
nade mycket i övrigt att önska sjönk ideerna om det
klassslösa samhället tillbaka.

Då passerade man muren.
Nu är man tillbaka igen.

Vi behöver idedebatt och formulera nya tankar för
att åter komma över muren.

2011-01-24
15:43:27

En politisk manet
Nu ryktas det på allvar att Per Nuder skulle vara
sossarnas näste partiordförande. Det måste gläd-
ja den borgerliga alliansen. En genomskinlig helt
ideologilös ordförande skall föra sossarnas sista
strid som någon form av socialistiskt parti.

Med Nuder är ju den liberala totalitarismen i prin-
cip genomförd. Vem kan skilja moderata arbetar-
partiet från sossarna med Nuder som ordförande?
Nuder för ju ekonomismen och sossarna långt
bort från de vägar som varit de traditionella. De
som hoppats på en större ideoligisk debatt mell-
an partiets höger och vänster kan sluta.

Sossarnas valberedning inbillar sig att pragmatismen
är vägen De inbillar sig att de skall slå moderaterna
med moderaternas egen politik. Det verkar dumt.
Hur skall de kunna göra det bättre än moderaterna
själva?

2011-01-24
15:36:59

Vår natur
Det naturliga urvalet och skyddandet av vår avkomma
är ju alltid på tapeten. Vad människan har som få andra
arter har är förmågan till kultur. Vi samarbetar. Vi har
skapar samhällen och vi har tagit över jorden. Det enda
hotet mot vår art idag är vi själva.
Då är frågan vad som är bäst för vår överlevnad. Är det
egoism eller altruism?

Få skulle väl hävda att en ohämmad egoism skulle leda
annat än till vår omedelbara undergång. Lite fler skulle
hävda att altruismen är vad vi är skapta för och är vad
vi behöver mer av för vår överlevnads skull.

Troligen finns det ett mellanläge som säger att vi är altru-
sitiska till vår grupp. Däremot är vi gruppegoister. Stater
som tar ut skatt skapar debatter om hur höga dessa skall
vara, men det skulle vara helt omöjligt att kräva så höga
skatter, eller användning av befintliga skatter, så att vi
skulle undanröja all världens fattigdom. Det skulle ske
utan större uppoffringar från den rika världen men ändå
finns det inte ens på dagordningen.

Det går bra att ge frivilliga bidrag till barn med tårar i ögonen,
men det är mer till för att man själv skall få stoltsera med att
man gjort en god gärning och komma i god dager.
Den stora satsningen för att utrota fattigdom och onödiga sjuk-
domar finns inte. Ingen politiker eller makthavare skulle gå ut
med en sådan politik.

Det är en fråga för en framtida vänster att ta tag i.
Hur lyckas vi genomföra den globala solidariteten?
Hur lyckas vi utrota världens fattigdom?
Hur skapar vi ett samhälle där vi alla ser nyttan
av att arbeta för alla och därmed oss själva?

2011-01-24
15:23:51

Sotdöden?
Under senare år har vi fått rapporter om klimathotet.
Isar smälter och vattennivåer ökar. Öknar breder
ut sig. Solens strålar ställer till det för oss och gör
att jorden kanske snart inte är bebolig.

Hyss hopp dock. Räddningen kommer från ett ovän-
tat håll. Sotutsläpp! Industrier, fartyg och fordon
släpper ut stora mängder sotpartiklar i atmosfören.
Dessa sotpartiklar reflekterar tillbaka solens ljus
och gör planeten något kallare. Ju mer sot ju kall-
are.

Nyttigt?

2011-01-23
20:16:17

Det ungdomliga maktövertagandet
Jag kan med oro se att maktens aktörer blir allt
yngre. Inom politiken riktigt ungt. Det är bra om
det blir balans. Det är bra om det unga har kvar
en glöd och motsatsen om den är ungdomligt reak-
tionär. Jag kan se en tendens till det senare. Om
politiken förvandlas till idelös pragmatism är inte
det totalitära långt borta.

I Indien som har en forcerande medelklass som
är tämligen ung framstår ju den stora massan som
något onödigt och improduktivt. Detsamma gäller
de svenska. Minns moderaten som ville införa lag
på aborter för att få bort alla med genetiska defek-
ter eller centerpartisten som straffbeskatta feta.

På 30-talet framstod Tyskland som en garant för
fred och utveckling. Alla vid denna tid hade tank-
ar om att utrota det genetiska undermåliga. Om
det unga släpps helt fritt blir tankar om döden och
det sjuka abstraktioner. Om de unga släpps utan
koppel förlorar vi perpspektiven.

Vi har under decennier förvandlat ålderdom från
vishet till senilitet. En gammal som inte är alert
i tanke och tal anses inte värdig att delta i det
snabba offentliga samtalet.

I denna värld ökar den psykiska ohälsa och vi kan
också se att intoleransen verkar öka snarare än
motsatsen.

Balans. Vi behöver balans. Vi behöver inte ett antingen
eller när det gäller generationer. Vi behöver lyhördhet
och tolerans. De unga som lyssnare. De gamla som
deltagare.

2011-01-23
20:06:02

Kulturell blindhet
För många år sedan hade filmen Deer Hunter premiär.
I Sverige var det demonstrationer utanför biografer som
visade filmen. Den ansågs imperialistisk och skildrade
vietnameser som en samling galna och mordiska gal-
ningar. Filmen ansågs ha ett felaktigt perpspektiv.

Idag kan jag ju tydligt se att det var vi som protesterade
som brast vad det gällde perspektiv. Filmen skildrar ju ett
gammalt produktionssystem som faller sönder. Ett imper-
ium som knakar i fogarna. Det vana och det trygga byts
ut och ingen har längre några svar. Krigets vansinne blir
ju bara en förstärkning och en slags punkt.

Vemodet i slutet är ju så tydligt att man kan ta på det.
Jag kan idag se tryggare på det än då. Jag kan se ett
Sverige idag i slutscenerna. Vi väntar på något annat.

2011-01-23
09:46:26

Tolkning

Jag lyssnar nästan uteslutande på progressiv rock
och då företrädesvis från de stora på 70-talet och
närmare första delen av 70-talet. Det var de åren
Genesis gav ut 5 otroligt bra skivor, Gentle Giant
2, Emerson, Lake and Palmer 5, Yes gav ut sin smått
otroliga Yessongs.

När Yes gav ut Relayer, den sista skivan som var på
högsta nivå, bytte man ut Rick Wakeman mot Patrick
Moraz. De är drömsk musik och för mig som somnade
när jag lyssnade en gång och fick med mig musiken i
drömmen har den gjort ett evigt intryck.

Det finns alltid små intressanta saker att veta om progres-
siv rock. Relayer sades vara, av bandet själva, en tolkning
av Leo Tolstojs Krig och Fred.

2011-01-23
09:33:36

Fotbollens himmel och helvete

Eduardo Galeano Latinamerikas store skrivare gav för ett
par år sedan ut en bok med namnet Fotbollens himmel och
helvete vilken var en stor samling små berättelser från fot-
bollens sol- och skuggsida.

Jag tänker på den efter träning med pojkar födda 04. Under
dagen hade de  på dagis/fritids suttit och gjort små häften om
sin fotboll. Man kunde se streckgubbar med skägg och med en
viss förstärkning av magdelen. f ö ganska poträttlikt. De hade
skrivit saker som "verldens best trener", "hesengbaka" och an-
nat smått och gott. De är då man förstår hur roligt de tycker att
det är.

Senare samma dag fick jag veta att en associerad till vårat C-lag
ville skjuta mig i huvudet, så det pendlar. Man kan inte vara älskad
av alla.

2011-01-21
16:07:59

Värre än Sverigedemokrater
Under senare tid har en trend växt sig starkare och
det gäller att drilla sina barn. Numer räcker det inte
med att förstöra sitt eget liv i karriärhetsen utan man
måste också förstöra sina barn. Det handlar om att
karriärister måste sätta sina barn tidigt i idrott eller
musik så att de kan bli något att visa upp på middag-
ar.

Grunden för detta är naturligtvis att man måste disci-
plinera sig. Bara arbeta mot mål och när målet är upp-
nått blixtsnabbt sätta upp nytt. Livet i sig är inget mål
utan ett medel. Tyvärr upptäcker man med åldern att
detta är korkat men då är det så dags. Tiden och livet
är utsatt. Det som förbrukats kommer inte tillbaka.

• inte sova över hos kompisar

• inte leka med kompisar

• inte titta på tv eller spela dataspel

• inte få lägre betyg än A

• inte välja sina egna fritidsaktiviteter

Detta är några av de punkter du måste uppfylla om dina barn
skall kunna visas upp som trofeer.

Denna stränga karriäruppfostran var ju den som la grunden för
de som under århundraden gett oss kolonialism, slaveri, folkmord,
koncentrationsläger bara för att nämna något i den flora som är vad
makten givit i resultat av mål.

2011-01-21
10:34:39

Vad som behövs i svensk politik
Om man ser hur den liberala totalitarismen bredde ut
sig så kan man hoppas på ett totalitär vänstervåg. In-
te för att någon egentligen vill ha ett maoistisk eller
stalinistisk parti men för att ett reellt vänsteralternativ
kan uppstå i vågorna efter eller bakom det totalitära.

Under efterkrigstiden kunde ju socialdemokratin bygga
upp Europas välfärd mycket tack vare USAs och det eu-
ropeiska kapitalets stora skräck för Stalin och Sovjet.
Tanken var att om Europas arbetarklass och underklass
fick det tillräckligt bra så skulle de inte lockas in i revo-
lutionära rörelser. Så blev det.

Milton Friedman och hans stollar drog ju igång en nyliberal
rörelse i början av 80-talet och i deras följd kunde en lite
smidigare liberalism i princip skaffa sig en närmast total
makt.

De motrörelser som uppstår idag är alldeles för inriktade
på en fråga. Det är sexuellt annorlundas rörelse, det är
en klasslös feminism, det är en miljörörelse utan klass-
analys, det är en nyreligiös rörelse som mer arbetar för
teokrati än utveckling. Det finns inget som samlar och när
det uppstår kommer det genast att komma på kant med
flera av de ovanstående.

När Roundtreegruppen strålade samman var det just detta
de förutsåg och ville arbeta för. Enfrågerörelser blir en ring-
mur runt den reella makten som skyddar och inte attackerar.
 

2011-01-20
14:05:23

Läsgodis

Jag läser Please kill me vilken är en slags intervjubok
som löper över tiden 1965-19992. Här kommer massor
av ikoner till tals som John Cale, Lou Reed, Jonny Thunder,
David Johansen,Patti Smith för att bara ta en bråkdel. Alla
de stora inom kulturen finns med Warhol, Dylan, Ginzburg,
Shepherd och många många mer.

Det är en lång namedropping som för en som växt upp med
detta är rena julafton. Vi följer Iggy Pop in på toaletten när
han injicerar herorin. Han lägger kuken på micken. Lou Reed
raggar brudar och frågar om de vill skita i hans mun.
Det är mycket långt från det välkammade postersskrivandet.

Det är Raw Power.

Varje hälsoexpert måste ju få hjärnblödning. Hur kan man
överleva intensivt missbruk av allsköns droger och dagligt
intag av alkohol?
Tur för alla innan 80-talet att HIV inte infunnit sig. Troligen
hade alla bokens deltagare då dött en för tidig död.

2011-01-19
22:06:07

Vardagens trivialiteter 2
Nu när det blivit omslag i vädret har det
varit möjligt att åter cykla. Då slungas man
också in i den stora terrorn, privatbilismen.

Privatbilismen har i Israel skördat fler offer
än alla landets krig. Så omfattande är denna
frivillighetens terror. Det är ingen annanstan
i samhället eller vårt kollektiva tänkande där
vi så förbehållningslöst stödjer ett utbrett död-
ande. Vi hyllar detta. Vi säger att vi inte kan
leva utan all denna död.

Som cyklist får man dagligen lära sig att leva
med denna terror. De flesta som för fram sina
bilar skulle troligen har svårt att klara ett nor-
malt syntest och skulle de vara med i ett
Milgrams test skulle de vara beredvilligga för-
tryckare.

Idag blev jag nedskvätt av en idiot som körde i
vattenpöl alldeles intill mig och lite senare en dm
från kollision. Faran var inte akut svår och orsak-
en var att bilen var en BMW. Ägare av dyrare bil-
ar som BMW och Mercedes är alltid alerta sista
decimetern. De vill gärna visa sin flotta bil men
det som skrämmer dem mest är att bilen skulle
repas och just av den anledningen, och bara den,
skulle de aldrig köra över en cyklist.

Jag kom hem helskinnad men nu måste cykeln stå
igen. Några minus och frusna vattniga cykelbanor
är inget att leka med.

2011-01-19
18:00:18

Vardagens trivialiteter
Idag stod jag och tittade ut över vår insöade
konstgräsplan. In på plan springer två rotwe-
iler och roar sig. En ung kvinna tar dem till ett
av målen och uppmanar dem till att bita i mål-
näten. Jag ropar då till henne att ge fan i det.
Hon verkar inte förstå vad jag menar. Dumfan.


Förra veckan var en annan hundägare med kolli
inne på plan och hunden sket mitt på plan. Ägar-
en gjorde ingen ansats till att ta reda på skiten.
Jag uppmanade honom till att göra detta vilket
gjorde honom sur. Jag frågade då om att tyckte
det var i sin ordning att unga flickor och pojkar
om någon månad skulle trampa omkring i skit.
Han tog reda på skiten men utan större glädje.

2011-01-19
16:47:13

Det är skillnad på fusk och fusk
Med regelbundenhet kommer det rapporter om
hur svenskar fifflar med bidrag. Mer sällan läs-
er vi om alla som fuskar med skatten.
Aldrig får vi läsa om alla som bor i USA och slip-
per beskattning helt. Ett gigantiskt fusk som dess-
utom administreras av USA vilka vägrar lämna
uppgifter om dessa svenskar.

Skall du fuska skall du vara rik.
Skall du stigmatiseras skall du vara fattig.

2011-01-18
14:34:58

Det galna USA

Ibland brukar jag slå på Öppen Kanal och
kolla på Democrazy Now. Det är ju så TV
skall fungera. Radikala grupperingar utan
stora ekonomiska konglomerat i ryggen
kan få ut sina åsikter och rapportera om
en verklighet som de etablerade medierna
inte vill se eller inte kan se.

Igår handlade det om Fox News och deras
galan ankare Glenn Beck. Denne Beck är
extremhögerns frontfigur och miljoner titt-
are tar del av hans tokigheter. Under sen-
are tid har han skjutit på sig den kvinnliga
professorn i statsvetenskap Francis Fox Piv-
en. Piven är 78 år och liberal med för Beck
är hon ledare för en stor konspiration vilk-
en har till syfte att störta USA i fördärvet.

Beck blandar samman Woodrow Wilson och
via Che Guevara och Barck Obama kommer
han till denna kvinna som enligt Beck syss-
lat med undergrävande konspiratorisk verk-
samhet sedan början på 70-talet. Det är ba-
ra i USA och i vissa extrema religiösa sekter
man kan komma fram till dylika tankar. Det
är ett gränsland mellan neuros och psykos.

Democrazy Now är en oas som syresätter en
andligt död politisk debatt. Bara det att man
rycker till över valet av programledare, en
äldre gråhårig kvinna som talar med låg röst
utan några som helst sexuella attribut.

2011-01-17
19:55:55

Sydösterbotten- terrorismens vagga
Den vite terroristen i Malmö som prickskjutit på
mörkhyade under lång tid har ett ursprung i Fin-
land närmare bestämt Sydösterbotten. Han är ock-
så avlägsen släkting till Sune Mangs.

Om rätt skall råda borde ju alla boende i Sydöster-
botten som kollektiv träda fram och be om ursäkt
och hävda att de minsann inte är terrorister. Hur
skall vi annars veta?

Hur är det med släkten Mangs? Skall de också be om
ursäkt? Hur kan vi veta att detta inte är genetiskt?Han
kan ju inte bara odlat detta hat i ensamhet.

2011-01-17
19:51:01

Vem är terrorist

Sarah Palin la ut bilder var hennes fiender befann
sig på en karta. Hon centrerade dem med ett sikt-
kors i ett kikarsikte( shoot them fuckers, var bud-
skapet).

Gabriell Gifford var en av dessa måltavlor som också
sköts ner i Tucson,Arizona. Då undrar Michael Moore:

Om en muslim från Detroit skulle lägga upp en karta
med hårkors på 20 politiker på väggen och en av dem
blev skjuten, var skulle han sitta just nu?Jag bara frå-
gar.

2011-01-17
10:50:35

Skolan....för vem
Igår läste jag att 70% av alla förortsungar kommer aldrig
igenom gymnasieskolan. Det är en tydligt klassmarkör.Än-
nu tydligare hade det blivit om vi fått reda på procenttalen
för våra mer välsituerade kommuner. Skulle tippa på att
det motsatta förhållandet med råge gäller där.
Skolan är en katastrof. Underklassen sitter av tid och läm-
nas sedan åt servicejobb åt överheten. Klassamhället är rest-
aurerat. Bristen på klassanalys är anmärkningsvärd. Hur kan
man missa en tilltagande organiserad kriminalitet och missa
vad som händer i klassamhället? Underklass utan jobb eller
dyngjobb har inte så mycket att välja på. Det är krim, fotboll
eller underhållning. Vad nytt under solen?
Jag vill ha en basskola. Ta bort all skit med värderingar och
emotionell intelligens och liknande. Det är medelklasstrams.
Ungar behöver baskunskaper. De behöver strukturerad under-
visning. De som klarar den "fria" undervisningen är de som
har stöd hemifrån. Buset som förr fick "obsen" eller kvarsitt-
ning de klarar sig. De har vilja även om den inte sammanfall-
er med det som skolan vill att de skall göra. Det är den stora
massan underklassbarn som behöver rejäl undervisning. De
skall inte vara beroende av föräldrar som inte kan eller vill.
Skolans utveckling är den motsatta. Med friskolor får vi A-lag
och B-lag. USA är en skrämmande bild av var vi är på väg.
Det syns heller inga ljus i tunneln. Mer kemi och repression
verkar vara det som är pedagogikens credo idag. Stackars
barn.

2011-01-16
14:47:16

Politik- vad som göms i snö
Under 20-talet och 30-talet framstod nazisterna i
Tyskland som ett reellt och värdigt alternativ för
en bra framtida politik. De skapade arbetstillfällen
och pratade om det tyska. Den tyska nationen,
hur man ville hjälpa undermåliga raser där de var,
den tyska kulturen och man ville hjälpa gamla
och man ville bekämpa kriminaliteten som var
de icke-tyskas skuld.

Ja, det är ungefär som dagens Sverigedemokrater.

Moderaterna har spelat teater under ganska lång tid
nu och drivit arbetslinjen och varit rejält sossiga.
De har lyckats sensationellt bra. De har svept undan
sossarna vilka nu tar lärdom genom att försöka bli
mer moderata.
De har dödat KD och Centern och därför kan de nu
börja jobba högerut och smörja de rejält blå för åt
andra hållet finns inget hot.

I det läget börjar V pratat ledarbyte och vill välja blå-
sossen Sjöstedt till ordförande.
I det läget skall Miljöpartiet byta språkrör och massor
annonserar att de vill komma upp.

Detta leder till stora interna diskussioner som i vilket
fall kommer att splittra Miljöpartiet.

I bakgrunder sitter Fredrik och ler. Han måste vara lyck-
lig. Han måste känna sig lite som Gud. Han lägger upp
en strategi som lyckas helt. ja inte nog med det, de han
vill besegra inte bara ger upp, de tillintetgör sig själva
av fri och egen insats.

Var skall detta sluta?

2011-01-15
15:43:13

Vem representerar den organiserade vänstern................
I en av Woody Allens filmer tar Mia Farrow som den
goda liberela hustrun hand om en kriminell man spe-
lad av Tim Roth. Han besvarar all deras omsorg med
att sno deras pengar. Den liberala frun förstår inte hur
han kan göra detta. Hur kan man svara gott med ont?
Det är som alla världens rikemän och rikekäringar:de
förstår inte att inte de fattiga bara känner tacksamhet
och glädje när de rika skänker bort en bråkdel av sina
stora förmögenheter.
Det är som på slavtiden när de svarta inte bara kände
glädje och tacksamhet att de fick arbeta, fick mat och
tak över huvudet.

När jag ser vilka som represenaterar den svenska par-
lamentariska vänster känner jag ungefär som exemplen
ovan. Det är solid svensk medelklass som gör drängtjänst
innan de faller in i klassmönstret och fullföljer sin mission
i släktens tjänst.

Förorten som kräver organiserade krafter för att kunna han-
tera all ilska över samhällets orättvisor har lämnats. Det är
islamister som är i förtur. De kan erbjuda en helhetslösning
som ger ett alternativ och en förklaring.
De som skulle vara den stora förändringens våg släpps till
religiösa dårar. 

I senaste utskicket från Ung Vänster i väster är det bara bil-
der på representanter som är äppelkindade rara svenska
töser. Det skulle bara vara blattar.

2011-01-14
14:19:51

Dansk dokumentär
Den danska filmen och ISAF-syrkan i Afghanistan
är bland det bästa jag sett. Det är nära och man
förstår att kameran varit med så länge att ingen
längre förställer sig.
Det verkar dock som de unga männen spelar en
roll. Man kan skönja stereotyperna från ett sekel
av krigsfilm. Frågan är vad som påverkat vad?
Filmen verkligheten eller verkligheten filmen?


Intressant är att i princip alla afghaner bara tycker
att de skall lämna. De har hamnat mellan två part-
er. Hela historien handlar väl just om det att bond-
en och hans familj vill lämnas ifred och få utföra
sitt arbete men istället tvingas ta ställning till två
alternativ de inte gillar.
Visst känner man igen bönderna från Vietnam.


De danska soldaterna uttrycker också ockupations-
armens credo att de civila lika gärna kan vara gerilla.
Hur kan man veta vem som är vad oavsett all teknik?
Det framgår också med all önskvärd tydlighet att man
chansar vilt när man bombar talibaner.

2011-01-14
09:55:41

SD och bristen på analys
Jag tittade på dokumentären om Sverigedemokraterna och
deras 100 dagar i Sveriges riksdag. Det som är tydligt i ana-
lysen av SD är bristen på klassperspektiv. Partierna i riksdag-
en gör frågan till en om moral och då är man ute på hal is.
Det blir en diskussion som inte handlar om humanism och
vad problemen emanerar ur. Det är lätt att vräka ur sig att
problemen beror på mångkultur. När man för in klassfrågan
ser man att brott har sitt ursprung i klass och brist på samm-
anhang. Den som av någon anledning är utanför har lättare
att bryta gemensamma koder och regler.

Kent Ekeroth som är SD:s ansvarige i internationella frågor
är den verklige ormen i paradiset. Han hymlar inte. För Eke-
roth är blatten orsaken till allt. Afrikanen och araben är rot-
en till allt ont. Dessa grupper ,anser Ekeroth, misshandlar
kvinnor och gillar inte demokrati. Dylika fascinerande gene-
raliseringar är en markör för en rasist.

Ekeroth åkte också till Israel tillsammans med den samlade
fascistgruppen i Europaparlamentet. Väl där åkte de ut till
ockupanterna eller bosättarna som de vill kalla sig. Ekeroth
hyllar dessa ockupanter och brottslingar vilka omintetgör al-
la försök till fred i området. Även israelisk media är mycket
kritisk till att de illegala bosättarna söker stöd hos europeisk
fascism. Det berör inte Ekeroth. Han gillar när allt som kan
förknippas med islam utsätts för massdöd. SD var ju det enda
parti som oförblommerat hyllade folkmordet i Gaza.

I gårdagens program intervjuades några Landskronabor om
deras förhållande till SD. De menade att man inte kan säga
att väljarna är dumma i huvudet som röstar på SD. Jag vill
mena att man kan det. Om man röstar på ett populistiskt
högerparti då vill man inte förändra. Om man tror att Ian
Wachtmeister är en kille som för med sig det goda till gemene
man då bör man ganska snart undersöka sin verklighetsupp-
fattning. Om man tror att SD innebär att politiker i allmänhet
kommer att skärskådas har man inte fattat mycket. SD är in-
te ute efter att angripa klasssamhället. De samarbetar väl med
all makt bara den inte säger sig gilla alla människors lika värde.
SD är helt utan samhällsanalys. De vilar på en korporativ grund
med rasistiska pelare. Om inte det är nazism så är inget det(de
är dock inte antisemiter).

I Landskrona har SD suttit med i 3 perioder. Sist sjönk det från
23% till 16%. Det intressanta är att de har fått igenom några av
sina motioner men ingen om invandringen. Man skulle kunna sä-
ga att de har assimilerats till svensk politik.

2011-01-13
13:51:13

mannen som slutade att röka

För fem år sedan beslöt jag mig att sluta röka.
Jag fick en aning om hur det skulle vara att drab-
bas av kool och sakta dö drukningsdöden. Det
kändes inte som om det var så jag ville avsluta
mitt jordliv. Jag hade nu ett val.

Så jag avslutade mitt liv som rökare, men höll
kvar vanan att ta ett par cigg vid festliga tillfällen.
En gång i månaden eller varannan har det bliv-
it. Det har fungerat bra. Jag har känt att jag in-
te tycker det är särskilt gott men vana är vana.

Så nu i december uppstod lite väl många fest-
liga tillfällen och vips så satt jag där igen. Alla
dessa äckliga cigg som smakar romp i grisröv
och som ändå skall rökas. Det blev att rusa till
apoteket och köpa tuggummi för rökare tänker
jag inte bli och denna gång får nog även det där
med festliga tillfällen exkluderas.

Jag är ändå förvånad över hur svag tanken är mot
köttet. Köttet lurar hela tiden tanken med smicker
och rationella cirkelresonemang. Det är inte svårt
att bli missbrukare oavsett om det gäller nikotin,
alkohol, socker eller andra droger.

2011-01-13
13:40:17

Filmkväll

Kom hem vid 22 efter en kväll med möten och försök
till träning. Lite dåsig tänkte jag att titta opå film och
satte på The new daughter.Kombinationen av skräck,
Kevin Costner och relativt oprövad regissör borde ha
skickat signaler. Jag vara bara inte alert.
Costner har ju i princip bara gjort och varit med i skit
sedan Dansar med vargar och detta var verkligen inte
ett undantag från den praktiken.

Det handlar om en jordhög. Det handlar om döda india-
ner som förvandlats till ögonlösa monster som skall para
sig med Costners dotter som är prepubertal. Om man tyck-
er att detta låter illa så kan jag lova att det blir bara ännu
värre. Min tanke filmen igenom är: hur kan man döda mon-
ster som levt under jorden i tusentals år med hagelsvärm?


Jag kollade sedan också Vänaste land som gick i SvT serie
om Edwardssons polis Erik Winter. Det handlar om mord i
Hjällbo. Jag hade lite svårt för boken och har ännu mer pro-
blem med filmen. Knarkarkvarten och det helt utestängande
känns för mig en aning främmande. Det fins där men sam-
tidigt får man förstå varför. Man måste lära sig att bete sig
på annat sätt än en engelsk officer i Indien på 1800-talet.
Det finns en misstänksamhet mot polis som är helt befogad.
Kolla senaste terrortillslaget i Göteborg som är en studie i
kollektiv paranoja. Vem drabbas?
Filmen är mycket schabloner. Känns inte särskilt orginellt.
Roligt vara att tjallaren i filmen var en av mina gamla spe-
lare, Ramtin. Han får en roll där han dödas för att han pra-
tar för mycket. Jag är inte förvånad. Den grabben hade in-
te mycket i benen men munnen var en evighetsmaskin.

2011-01-12
14:42:38

Lära av historien
Under 80-talet fanns ett debatt mellan mentalitets-
historiker och historiematerialister om hur vi på
bästa sätt skulle tolka vår historia. Skulle man
måla med den stora penseln och se massan som
drivande eller skulle vi skildra våran historia gen-
om nedslag hos den lilla människan och måla med
den lilla penseln?


Idag handlar det mer om att visa hur konungar, adel,
enskilda rika personen och militär gjorde vår historia.
Penslarna är borta och det handlar om sprutlackering.
Inom kort kommer folkrörelserna att retuscheras bort
och gömmas för att glömmas på arkiv.

Det gamla klasssamhället håller på att restauerars och
det enda skiljer är retoriken och klädseln. Tanken om
att underklass är något djupt förkastligt lever vidare.

2011-01-12
14:34:57

Lärt mig ett nytt ord
Jag lärde mig idag ett nytt ord:

Hideös     Hemsk,gräslig

2011-01-12
14:34:02

Skit flyter alltid upp
När Ny Demokrati flöt upp under 90-talet gick
Sverige från att vara ett i huvudsak humant land
till ett avhumaniserat. Den populistisk Bert fick
alla att tycka att hets mot folkgrupp var en schlager.

Vid 90-talets början fanns en ganska frän kritik mot
mullorna i Iran och Komeini var en avbild av Satan
själv. Det var dock en kritik som riktade sig mot att
Iran var en diktatur och man kritiserade dikaturen
och dess repression på samma sätt som man kriti-
serade exempelvis Chile. Ingen skulle ju komma på
tanken att kritisera katolicismen och kapitalismen i
samma andetag som repressionen i Chile.


Med Ny Demokrati flyttade muslimen in som stigma
i den svenska debatten. Det var muslimen och hans
onda tro som var roten till allt ont. Inte mycket har
hänt sedan dess. Nu med SD kommer allt troligen att
eskalera. Vi ser hur svenska offentligheten löper amok
inför det s k terrorhotet.

I detta kan man se hur hygien flyttar in i det svenska
språket som kan ge ekon från 20- och 30-tal. Då pra-
tade man rashygien och att det vore bra att rensa ut
vissa grupperingar som tattare, zigenare och judar. Nu
smyger det in fraser mental hygien och att rättvis lön i
första hand är en hygienfaktor.

Det är som min gamla morfar alltid sa:lite skit rensar
magen.
Hygien skall man akta sig för och särskilt när den blir
tvångsmässig.

2011-01-11
11:26:34

De viktiga sakerna i livet
Vi sitter i klubbhuset och pratar om de viktiga
sakerna i livet. B har precis berättat att han
stora problem nu när han brutit en finger. Hur
skall man runka?
Ett förslag var att han skulle fästa snoppen i
gasbindan och bara lyfta armen upp och ner.

När vi ändå pratade om detta så kom B in på
Fransicso som spelade i Lindome en gång i tid-
en och som var rejält hingstväxt. Han var enligt
B Lindomes mest eftersökte man. Alla stod med
gapande mun när Franscisco äntrade duschen.
B pratade sedan om L som var motsatsen. Denne
man hade världens minsta men hade ändå avlat
två barn och hade en trevlig fru. Detta kunde inte
B förstå.
Jag upplyste då B om skillnaden mellan köttkuk och
blodkuk. Franscisco hade antagligen köttkuk vilket
innebär att den inte blir så mycket större i eregerat
tillstånd medans L troligen hade en blodkuk som kan
växa 10x sin storlek med rejäl blodtillförsel.


Viktiga saker en vanlig dag på jobbet.

2011-01-10
12:31:45

De udda
När man tillbringar närmare tre timmar i en stor
bussterminal ser man sådant man kanske annars
inte skulle lägga märke till. Igår satt jag inne i Jön-
köpings stora komplex för buss och tåg och då kun-
de jag se två gäng ungdomar dra förbi med jämna
mellanrum. Det ena var ett blattegäng och det and-
ra ett white trash. Det senare bar alla de yttre mark-
örerna för white trash:dum uppsyn, dåligt språk,blek-
vita och fetlagda.

På bänkarna och i rundgång gående såg jag uteligg-
arna. Jag satt bredvid en sliten man i min egen ålder
som pratade i telefon och berättade att han skulle
tillbringa natten där. Det moderna landet skördar si-
na offer och oftast är det slumpen som väljer ut oss.

2011-01-09
01:32:04

Rätt och ordning
Vi är på cup i Jönköping och självklart skall man få en
rättshaverist och till det tränare för ett flicklag som en
böld i röven.
Några av mina grabbar hade fräckheten att skoja med
flickor vilket är mycket ovanligt för 15-åringar. Till på
köpet hade en grabb lurat sig kvar i rummet och gömt
sig under sängen. Rättshaveristen övervägde att polis-
anmäla detta för hemfridsbrott.
Det var massor av killar och tjejer i farten men bara
mitt lag pekades ut och dessutom bara svarta. Kanske
blir jag lite misstänksam att jag har en småhålerasist
i röven.
Idag har han fortsatt och vill att laget skall be om ursäkt.
Att han själv hotade flera av mina spelare och att han
slog en med en tidning är ju en petitess i sammanhanget
som han tycket är befogat med tanke på grabbarnas
oerhörda brott kvällen innan.


Jag är så trött på människor som mäter varje aktion av
unga som en handling av ondska. De som inte har mer
empati än det räcker till det egna blodet eller egna grupp-
en.

Min vän rättshaveristen anser att laglösheten breder ut sig
om jag inte kollektivt bestraffar mitt lag. En juridik som man
väl inte hört propageras för sedan nazismen och judelagarna.
Vidare att jag skulle bevisa att de inte varit där, angående att
två som han hotade med att "passa dig" och ilsket verbalt
attackerade en en av mina spelare när denne skrattade av
ren nervositet.

Ikväll hörde han att de var vakna på rummet. Antagligen
skrattade de och hade roligt vilket verkar vara en synd
för denne man. Bara att slippa honom är ju värt några
tusen för att komma hem tidigare.

2011-01-07
23:31:53

Hur dum får man bli
Den som tror att religion bara är lite småtokiga
troll som tror på gubbar i himlen och inte kan
komma överens bör inte bara kolla tokislamister.
Kolla här!

Tänka vad katolska kyrkan gör i världen när den
motsätter sig kondomanvändning och glöm inte de
amerikanska dårarna och mest sjundeadventisterna
vars motstånd mot preventinmedel medverkar till
misär i hela Afrika och samtidigt står Mr och Mrs Smith
och flinar på trappan.

Varat bestämmer tänkandet.
Jag är i Jönköping.2011-01-07
23:25:42

Vem får hjälp och vem tjänar på avregleringar
Det finns människor med liten en medleinkomst som
undar över hur avregleringen kunde få de konsekven-
ser det fick.
Många betalar 3-4000kr i månaden bara för att värma
sitt hus.Hur kunde det bli så?Vem tjänar på det?

Tele skall vi inte prata om. Charlataner sätter upp före-
tag och lovar runt. Det brukar dock ta slut när man be-
höver hjälp. Idag satt jag med det privata Telia och vän-
i 25 minuter på hjälp. När jag kom fram sattes jag i en
ny kö och fick vänta ytterligare 45 minuter och när jag
väl kom fram klickades jag.

Jag är ingen hacker men jag begriper lite. Hur är det med
alla de som begriper mindre än jag. Det blir en kommun-
ikationslös underklass som bara sitter och väntar på en
hjälp de inte kan få. Vem vill väl erkänna sin okunskap?

Samhället byggs alltmer på de som förstår den nya tek-
niken och kan hantera den. man måste hela tiden hylla
nya attiraljer som dyker upp och är helt avgörande för
mänskligheten.

Ändå kan folk inte hantera skilsmässor, ändå kan folk inte
slutta mobba sina medmänniskor, ändå kan gamla ligga
och ruttna i sina lägenheter saknad av ingen. Behövd av
ingen.
Psykisk ohälsa börjar bli epidemisk och vi verkar inte för-
stå varför.
Människor utan sammanhang, människor som inte känner
sig behövda, människor som inte förstår sin samtid.........
där räcker inte en Ipod.

Vi behöver umgås med andra människor. På riktigt. Inte
låtsassamkväm. Vi behöver kunna ge och ta sopor utan
att bli lämnade på hälleberget.

Vi behöver tänka till.

2011-01-07
19:35:15

Det går åt helvete
Sossarnas utbildningsminister under 90-talet
Carl Tham, som f ö verkar vara en hedervärd
man, i samma stil som Per Garhton, sa i slutet
av 90-talet att det var en märklig upplevelse at
mitten på 90-talet forma en ny utbildningplan för
sossarna och veta att den plan han utformade för
Folkpartiet på 70-talet var betydligt radikalare.

2011-01-07
19:31:28

Verkligen, vad gjorde man förr?
Jag har inte tillgång till nätet hemma.
Jag har inte tillgång till nätet i klubben.
Jag har förlagt min mobil.

Det är då man förstår att livet måste
uppdateras. Det ärf farligt att stelna i
bestämda kommunikationsmönster.

Idag åkte jag buss till Jönköping. Vi
skall spela cup. Bussen är full. Ingen
pratar med varandra. Många är upp-
kopplade och nästan alla är ute på
Facebook. Flera dubblar med en Ipod.

Svårare då att snacka med levande
varelser.

2011-01-05
15:16:53

Böcker
Heine sa:
När man börjar att bränna böcker är
det inte långt borta att man snart bör-
jar bränna människor.
Jag säger:
I ett samhälle där böcker förlorar i betydelse
är det inte långt borta att människovärdet för-
lorar i betydelse.

2011-01-05
15:13:50

Vad gjorde man förr?
Jag har stora problem. Bredbandet fungerar inte så
jag har inte tillgång till nätet och jag märker hur be-
roende jag blivit på att alltid vara uppkopplad. Det
är nära ångest över att inte snabbt få och ge infor-
mation.
Inte nog med det. Det är något fel med TV:n så jag
får inte kontakt. Ingen TV och ingen dator och sakta
smyger sig tomheten över mig.
Så igår blev det att lyssna på P1 direkt. Kolla en skit-
dålig film, nämnligen REC 2. Hu, så dålig!
Till slut tog jag upp mitt gamla liv. Jag barrikaderade
köksbordet med böcker och tidsskrifter, till det papp-
er och pennor. Så var det bara att sätta igång.

Några timmar senare kände jag mig nöjd.
Det vara som att genomgå ett reningsbad.

Somnade gott som ett nybadat barn.

2011-01-03
15:29:38

Han dog- sant eller inte

Pete Postlethwaite är död. Han var en av alla
dessa utmärkta aktörer som fyller upp filmer
i biroll efter biroll. När Philipp Seymour Hoff-
man och William H Macy blivit mer huvudak-
törer så var Postelthwaite birollernas mästare.


Kolla här!

Jag minns honom mest i Brassed Off som fack-
gubbe och ledare för fackets blåssektion.
Among giants var också en bra film med myck-
et Posteltwaite.

Pete Postelthwaite:

"At the end of the day, acting is all about telling lies. We are professional imposters and the audience accept that. We've made this deal that we tell you a tale and a pack of lies, but there will be a truth in it. You may enjoy it, or it will disturb you." 

2011-01-03
11:09:28

Verkligheten

Det finns många som ogillar Michael Moore och
det han sysslar med. Då handlar det oftast om
innehållet. Moore tar ställning och hymlar inte
med det. Det är ju parodiskt när amerikansk
eller för den delen svensk media där 95% av
utbudet är ett evigt smackande i maktens röv-
hål begär av Moore att denne skall vara opart-
isk.

Det finns också många dokumentärfilmare som
ogillar Moore för att han inte är genren trogen.
De ser dokumentären som en del av verklighet-
en där man inte kan regissera utan bara skildra.


Werner Herzog tillhör inte dem. Han ser ingen skill-
nad på vanlig spelfim eller dokumentär. Han menar
att man påverkar i vilket fall. Om jag kommer med
en kamera kan man inte gärna tro att människor
skall agera på samma sätt som om kameran inte
var där.


En av dokumentärtalibanerna berättar att han såg
Herzogs Lille Dieter måste flyga. Den handlar om
Dieter Denglers riskfyllda liv. Bl a var han fånge i
Laos hos Pathet Lao. han rymde men hans sju kum-
paner klarade sig inte.
Sedan den tiden hade Dieter ett tvång. Varje gång
han kom hemvar han flera gånger tvungen att kolla
att dörren inte var låst. Han öppnade och stängde.
I filmen berättar en röst att detta är sedan tiden i
fångenskapen.
Det vara bara det att det inte var sant. Herzog tyckte
att det var en bra handling så han regisserade Deng-
ler till att öppna och stänga dörren.
Dokumentärtalibanen tyckte detta var en synd.

2011-01-02
13:24:38

en massa planer


Björn Risen har åkt runt i hela landet och fotograferat
fotbollsplaner. När han kommer till småorter och frå-
gar efter fotbollsplanen får han nästan alltid till svar
att det inte är någon match. Ingen tycks förstå hans
kärlek till planen som sådan.


Risen berättar en likadan historia som Fredrik Ekelund
i Sambafotboll, nämnligen att fotbollsplanen är det cen-
trala i samhället.

Ekelund skriver att varje liten ort eller by har en kyrka,
en polisstation och en fotbollsplan...ok alla har inte en
kyrka eller en polisstation men varje ställe har en fot-
bollsplan.

I Sverige ,skriver Risen, skiljer det sig en aning. Här har
vi en lanthandel, kyrka, fotbollsplan och en bygdegård.
Först dör lanthandeln, sedan fotbollen och då dör byn
och bara kyrkan och bygdegården står kvar som monument.


Risen verkar vara en riktig nörd. Han har sett 1036(2008)i
landet och det säger en del om fotbollens spridning. Men det
finns annat i Risens liv. Så här skriver han i sitt förord:
-Jag har även andra intressen., har bl a läst 1900 böcker,som
också är katalogiserade i datorn.

2011-01-02
10:52:04

Film som filmIgår såg jag Micmacs a tire-larigot. Det är en film
som har en helhet som saknar motstycke i dagens
filmvärld. Jeunet har alltid intressanta teman, han
har en humanistisk grundsyn som tar ställning för
det svagare. Men, formen är det som tar andan ur
en. Jeunet har ett bildspråk som gör att man verk-
ligen är säker på att man inte ser en animerad rom-
an eller direktsänd teaterföreställning. Detta kan ba-
ra ske på film.


Jeunet är självlärd och det man nästan ana. De serie-
producerade filmskaparna eller f d skådespelarna som
regisserar står sällan för något nytt. De är förvaltare.

Alla hans filmer bär en unik prägel. Även hans mest
kommersiella projekt Alien 4 hittade bort från hur de
andra gjorde sina versioner( f ö anser jag Alien 3 va-
ra en av de bästa filmer som gjorts).

Delikatessen
De förlorade barnens stad
Amelie från Montmarte
En långvarig förlovning


Fyra unikt bra filmer. Micmacs är ytterligare en. Ibland
kan jag tycka att det är ett leksaksonanerande utöver
det vanliga men man förstår efterhan vad syftet är.Det
är en underdogsens revanch på ett brutalt maktsamhälle.


Jeunets karaktären är mimare, akrobater och en lång rad
synnerligen udda figurer. Han drar en lans för de franska
mimartisterna och för cirkusen.

Det är i sanning en märkvärdig film.

2011-01-01
12:05:09

Död mans arv
När  jag började på Lillhagen stiftade jag
bekanstskap med Nisse. Han var schizofren
och oerhört flyktbenägen. Avdelningen var
låst och patienterna lämnade sällan eller al-
drig avdelningen om de inte hade frigång.

Nisse hade inte frigång. Enbart därför att han
stack hem till sina syskon i Lunden ansåg man
honom inte värdig att gå som han ville. Ganska
ofta rymde han och då var det direkt hem till sys-
konen och sängen. Någon gång paserade han
frisören på vägen. Det vara bara att åka och
hämta honom. Någon gång fick jag en smäll men
inte mer och så åkte vi.

Nisse satt alltid i rökrummet eller låg på sin säng.
När han rökt satte han sig i hallen utanför på en
låg byrå som stod där. Han svängde på benet och
ganska ofta pratade han med sysslomannen. Nisse
hörde röster och den som hördes mest var sysslo-
mannens. Ingen brydde sig så mycket. Jag frågade
Nisse vem han var men då skrattade han bara och
sa att jag var dumihuvudet. Han blev lika förvånad
varje gång jag öppnade ytterdörren och det inte stod
någon syssloman där, men inte mer förvånad än han
försökte att slå ner mig och sticka.

De sista av Nisses år hade vi oerhört roligt. Vi var i
Oslo, på Bornholm och i Grekland. Han fick lite ro in-
nan han dog. Dock har jag svårt att släppa den miss-
handel han utsattes för av den s k mentalvården un-
der närmare trettio år.

Nisse injicerades med Trilafon varje vecka och han tillhörde de
som dog av att njurarna gick sönder. Trilafon hade säkerligen
en avgörande effekt.

I vilket fall blev jag nyfiken på vem sysslomannen var.
Det visade sig ha varit en slags gode man som en gång
i tiden han ansvarat för hans ekonomi. Det var sysslo-
mannens yrkeskodex och oftast i samarbete på något
sätt med kyrkan. I våra stiftsstäder finns gator som het-
er Sysslomansgatan.

Nisse var en berest man som hade haft litte trubbel med
rättvisan och som sjöman kan han ha bråkat med polisen
på Island och då träffat på en sheriff. Dessa kalades
sysslumenn.

Med lögum skal Mark bygja.